Gå til indhold
Gode råd

Sådan sparer du tolden ved eksport

Danske eksportvirksomheder bruger ikke EU's frihandelsaftaler i tilstrækkelig grad, og deres kunder kommer dermed til at betale told, som de kunne have sparet. Men der er hjælp at hente for virksomhederne.

Er dine varer omfattet af en frihandelsaftale? Har du styr på dine varers oprindelse? Har du fået et autorisationsnummer fra Toldstyrelsen, så du kan spare toldudgifter?

Danske virksomheder og deres kunder i udlandet kan spare mange penge på told ved at udnytte de frihandelsaftaler, som EU har indgået med en lang række lande uden for EU. Men reglerne og procedurerne for at udnytte frihandelsaftalerne kan umiddelbart virke uoverskuelige.

”Vi får mange henvendelser fra især mindre og mellemstore virksomheder, som har svært ved at overskue frihandelsaftalerne og kravene for at udnytte dem. De kender ikke nok til området og har måske ikke ressourcerne til at sætte sig ind i detaljerne,” siger eksportrådgiver Humera Arshad fra The Trade Council.

Millioner af kroner i unødig told

EU-Kommissionen har undersøgt, i hvor høj grad virksomheder i blandt andet Danmark benytter sig af en række af EU-frihandelsaftaler. Undersøgelsen viser eksempelvis, at EU's frihandelsaftale med Marokko kun bliver benyttet i forbindelse med 29 procent af den danske vareeksport til Marokko.

Eller med andre ord: Toldfordelene i EU-Marokko frihandelsaftalen benyttes ikke ved 71 procent af den danske vareeksport til Marokko, som faktisk er berettiget til at få toldreduktioner. Dermed betaler en række af de danske eksportvirksomheders kunder i Marokko ifølge EU-Kommissionens beregninger årligt cirka 56 millioner kroner i told, som de ikke havde behøvet at betale.

Samtidig viser Kommissionens beregninger for danske virksomheders udnyttelse af EU’s frihandelsaftaler med i alt 20 lande, at virksomhedernes kunder i de 20 lande i alt betalte cirka 220 millioner kroner i unødvendig told i 2017.

”Nogle virksomheder er ikke opmærksomme på fordelene i frihandelsaftalerne, mens andre giver op på forhånd, fordi reglerne kan virke uoverskuelige og processen tidskrævende. Men stadigt flere virksomheder får øje på mulighederne og går i gang med at bruge aftalerne,” siger Humera Arshad.


Fire overordnede betingelser for frihandel

For at udnytte toldfordelene i frihandelsaftalerne skal virksomhederne opfylde fire overordnede betingelser:

1. Varerne skal være omfattet af en EU-frihandelsaftale.
2. Varerne skal have oprindelse i EU eller aftalelandet, dvs. hovedparten af varen skal være produceret i EU eller i det land, som EU har en frihandelsaftale med.
3. Varerne skal være ledsaget af dokumentation for oprindelsen.
4. Varerne skal transporteres direkte mellem EU og aftalelandet. De kan dog føres i transit gennem tredjelande, eller under visse betingelser oplagres i tredjelande.

Virksomhederne skal selv tage kontakt til Toldstyrelsen for at få et såkaldt oprindelsesbevis eller ansøge om tilladelse til selv at udstede oprindelsesbeviser som godkendt eksportør ved hjælp af et autorisationsnummer fra Toldstyrelsen.

Flere muligheder for vejledning

Det kan især være nyttigt at få vejledning om en vares oprindelse. Det kan være lidt omstændeligt at dokumentere, når varen består af mange forskellige komponenter, der kan have oprindelse i forskellige lande.

Heldigvis er der hjælp at hente. The Trade Council har udviklet en kortfattet vejledning, der giver et hurtigt overblik, og The Trade Councils rådgivere er klar til at svare på spørgsmål. Derudover yder Toldstyrelsen gratis vejledning, og det samme gør en række af erhvervslivets brancheorganisationer. Endelig er det også muligt at hyre advokater og revisorer til at hjælpe.

”Det er eksportvirksomhedernes eget ansvar at sætte sig ind i reglerne og sørge for den nødvendige dokumentation. Men heldigvis er der hjælp at hente flere steder,” siger Humera Arshad.

Få vejledning om frihandelsaftaler og toldregler.

Kontakt vores eksporttekniske rådgiver

Loading...