Gå til indhold
Artikel

Udnyt fordelene ved frihandel

EU har frihandelsaftaler med 68 lande uden for EU. Det giver mulighed for at spare told, og dermed bliver danske eksportørers varer billigere.

Mens USA bygger nye toldmure, og forhandlingerne om nye globale frihandelsaftaler står i stampe i verdenshandelsorganisationen WTO, går EU den modsatte vej.

EU indgår i stigende grad nye frihandelsaftaler med lande rundt om i verden, og det er med til at give danske eksportvirksomheder nye muligheder.

EU har i dag frihandelsaftaler med 68 lande uden for EU. Den nyeste aftale i rækken er handelsaftalen med Japan, og flere nye aftaler er på vej. Aftalen med Japan er trådt i kraft den 1. februar 2019.

Aftalerne fjerner eller nedsætter tolden ved import og eksport, og det kan give betydelige besparelser for danske virksomheders produkter. Typisk kan der spares 5-15 procent af en vares pris i toldudgifter – og nogle gange meget mere, i forhold til før frihandelsaftalen blev indgået. 

Se hvilke lande EU har frihandelsaftaler med.

EU’s frihandelsaftaler er vigtige for dansk eksport, fordi flere og flere danske virksomheder eksporterer til lande uden for EU, hvor væksten ofte er højere, og antallet af købedygtige forbrugere hele tiden vokser.
Søren Rinder Specialkonsulent, The Trade Councils kontor for handelspolitik og analyse.

Høj vækst og købedygtige forbrugere

”EU’s frihandelsaftaler er vigtige for dansk eksport, fordi flere og flere danske virksomheder eksporterer til lande uden for EU, hvor væksten ofte er højere, og antallet af købedygtige forbrugere vokser hele tiden,” siger specialkonsulent Søren Rinder fra The Trade Councils kontor for handelspolitik og analyse. 

EU har eller forhandler frihandelsaftaler med en række af Danmarks vigtigste handelspartnere uden for EU, og aftalerne gør det billigere for virksomheder både at eksportere og importere varer.

”Aftalerne betyder, at danske virksomheder kan konkurrere på mere lige vilkår med aftalelandets egne virksomheder, fordi told og andre handelsbarrierer fjernes eller reduceres,” siger Søren Rinder.

Reglerne kan virke uoverskuelige

Udfordringen for virksomhederne er, at de ikke automatisk får fordel af frihandelsaftalerne blot ved at eksportere til de lande, der er omfattet af aftalerne.

Virksomhederne skal leve op til en række betingelser i EU-frihandelsaftalerne – heriblandt krav om varens oprindelse i EU eller aftalelandet, før de kan benytte sig af frihandelsaftalerne. Rent praktisk er det eksportøren, der skal sørge for at forsyne vareforsendelsen med et bevis på varens oprindelse. Det giver så mulighed for, at køberen – altså importøren - får tolden fjernet eller reduceret hos toldmyndighederne i modtagerlandet.

Sådan undgår du told med frihandelsaftaler

Det kan hurtigt blive en uoverskuelig og besværlig proces for virksomheder, især når der er tale om varer, som er sammensat af råvarer og komponenter fra forskellige lande.

”Oprindelsesreglerne er ret indviklede og ikke så lette at gennemskue, og derfor giver nogle virksomheder op på forhånd. Det er ærgerligt, for dermed går de glip af muligheden for at spare told, og det betyder, at deres varer bliver dyrere for køberen. Det kan få indvirkning på varens konkurrenceevne, især hvis den danske virksomheds konkurrenter i andre EU-lande benytter sig af EU’s frihandelsaftaler, mens den danske virksomhed ikke gør,” siger Søren Rinder.

Han opfordrer derfor til, at virksomhederne søger vejledning hos eksperter – eksempelvis hos The Trade Council eller brancheorganisationer, hvis de er i tvivl om, hvordan de kan udnytte frihandelsaftalerne.

Få rådgivning om frihandelsaftaler og toldregler.

De 10 vigtigste frihandelsaftaler for Danmark

Frihandel eksport

Kontakt os og hør nærmere om frihandel

Loading...