Gå til indhold
Artikel

Udnytter du fordelene ved frihandel?

EU har frihandelsaftaler med omkring 74 lande uden for EU. Det giver dig mulighed for at spare told ved eksport og import i jeres virksomheds globale værdikæder. Det kan sikre, at jeres varer bliver mere konkurrencedygtige.

frihandelsaftaler skaber store besparelser

Mens USA bygger nye toldmure og forhandlingerne om nye globale frihandelsaftaler står i stampe i verdenshandelsorganisationen WTO, går EU den modsatte vej.

EU indgår i stigende grad nye frihandelsaftaler med lande rundt om i verden, og det er med til at give danske virksomheder nye muligheder.

EU har i dag frihandelsaftaler med 74 lande uden for EU. De nyeste aftaler i rækken er handelsaftalerne med Vietnam, Japan, Singapore og Storbritannien og flere nye aftaler er på vej. Du kan finde et overblik over EUs indgåede aftaler og igangværende forhandlinger her

Aftalerne fjerner eller nedsætter tolden ved import og eksport, og det kan give betydelige besparelser for danske virksomheders produkter. Typisk kan der spares 5-15 procent af en vares pris i toldudgifter – og nogle gange meget mere i forhold til før frihandelsaftalen blev indgået. Samtidig regulerer aftalerne ofte øvrige forhold som for eksempel produktstandarder.  

quote ikon
EU’s frihandelsaftaler er vigtige for dansk eksport, fordi flere og flere danske virksomheder eksporterer til lande uden for EU, hvor væksten ofte er højere, og antallet af købedygtige forbrugere hele tiden vokser.
Lars Gade Holm Specialkonsulent, Trade Councils kontor for handelspolitik og analyse
Lars Gade, The Trade Council

Høj vækst og købedygtige forbrugere

"EUs frihandelsaftaler er vigtige for dansk eksport, fordi flere og flere danske virksomheder eksporterer til lande uden for EU, hvor væksten ofte er højere, og antallet af købedygtige forbrugere vokser hele tiden,” siger specialkonsulent Lars Gade Holm fra Trade Councils kontor for handelspolitik og analyse. 

EU har eller forhandler frihandelsaftaler med en række af Danmarks vigtigste handelspartnere uden for EU, og aftalerne gør det billigere for virksomheder både at eksportere og importere varer.

”Aftalerne betyder, at danske virksomheder kan konkurrere på mere lige vilkår med aftalelandets egne virksomheder, fordi told og andre handelsbarrierer fjernes eller reduceres,” siger Lars Gade Holm.

Reglerne kan virke uoverskuelige

Udfordringen for virksomhederne er, at de ikke automatisk får fordel af frihandelsaftalerne blot ved at eksportere eller importere til/fra de lande, der er omfattet af aftalerne.

Virksomhederne skal leve op til en række betingelser i EU-frihandelsaftalerne – heriblandt krav om varens oprindelse i EU eller aftalelandet, før de kan benytte sig af frihandelsaftalerne. Rent praktisk er det eksportøren, der skal sørge for at forsyne vareforsendelsen med et bevis på varens oprindelse. Det giver så mulighed for, at køberen – altså importøren - får tolden fjernet eller reduceret hos toldmyndighederne i modtagerlandet.

Sådan undgår du told med frihandelsaftaler

Det kan hurtigt blive en uoverskuelig og besværlig proces for virksomheder, især når der er tale om varer, som er sammensat af råvarer og komponenter fra forskellige lande.

”Oprindelsesreglerne er ret indviklede og ikke så lette at gennemskue, og derfor giver nogle virksomheder op på forhånd. Det er ærgerligt, for dermed går de glip af muligheden for at spare told, og det betyder, at deres varer bliver dyrere for køberen. Det kan få indvirkning på varens konkurrenceevne, især hvis den danske virksomheds konkurrenter i andre EU-lande benytter sig af EU’s frihandelsaftaler, mens den danske virksomhed ikke gør,” siger Lars Gade Holm.

Han opfordrer derfor til, at virksomhederne søger vejledning hos eksperter – eksempelvis hos Trade Council eller brancheorganisationer, hvis de er i tvivl om, hvordan de kan udnytte frihandelsaftalerne. Ligeledes fremhæver han muligheden for at bruge EU kommissionens Access2Market database for at få information om konkrete varers told i konkrete lande.

Få gratis rådgivning om frihandelsaftaler og toldregler

Trade Councils eksperter sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål om frihandelsaftaler og toldregler. Du vil blive kontaktet direkte hurtigst muligt, når du har udfyldt formularen. De første 3 timers vejledning er gratis.

De vigtigste frihandelsaftaler for Danmark

Kontakt os og hør nærmere om frihandel

Loading...