Gå til indhold
eU-Japan

Stort potentiale for øget eksport til Japan

Den nye frihandelsaftale mellem EU og Japan er EU’s største og giver nye muligheder for dansk eksport. Men det gælder om at komme hurtigt i gang.

Når de japanske forbrugere køber ind i det lokale supermarked, går de i stigende grad efter europæiske fødevarer og andre vestlige produkter. Men priserne på de vestlige varer er høje og udvalget begrænset.

Det skyldes især de høje toldsatser, som mange vestlige fødevarer er pålagt i Japan samt omstændelige importregler og tekniske handelshindringer, der har gjort det vanskeligt for eksempelvis danske eksportører at få fodfæste på det japanske marked.

Den situation er nu ændret fundamentalt med den nye frihandelsaftale mellem EU og Japan. Aftalen blev efter næsten fem års forhandlinger underskrevet af Japans premierminister Shinzo Abe og Det Europæiske Råds formand Donald Tusk i juli 2018. I december samme år stemte både EU parlamentet og det japanske parlament aftalen igennem. Aftalen er trådt i kraft den 1. februar 2019.

Aftalen er EU’s hidtil største frihandelsaftale, og den vil få enorm betydning, da EU og Japan tilsammen står for cirka 37 procent af verdenshandlen.

Aftalen kan også få stor økonomisk betydning for Danmark. Danske virksomheder eksporterede i 2018 varer og tjenesteydelser for 22 milliarder kroner til Japan, som dermed var Danmarks 14. største eksportmarked i 2018.

Udsigt til øget dansk eksport

Med den økonomiske partnerskabsaftale, som aftalen officielt betegnes, er der udsigt til, at eksporten til Japan kan stige betydeligt de kommende år, lyder vurderingen hos både The Trade Council, Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer og Dansk Erhverv. DI forventer eksempelvis, at den danske eksport til Japan vil kunne øges med 50 procent som følge af aftalen.

Handelsafdelingen på den danske ambassade i Tokyo ønsker ikke at sætte præcise tal på den forventede eksportvækst, men der er ingen tvivl om, at den øger mulighederne for danske virksomheder markant på det japanske marked.

”Med aftalen fjernes en række toldsatser med det samme, mens andre vil blive udfaset eller nedsat i løbet af en årrække. Alene inden for industriprodukter vil over 96 procent af alle toldsatser på den japanske side blive fjernet, mens det inden for fødevarer gælder 82 procent af toldsatserne. Frihandelsaftalen er den største åbning af det japanske marked nogensinde,” siger Lene Mølsted Jensen.

Lene Mølsted Jensen er statskonsulent på ambassaden i Tokyo med fødevarer og landbrug som arbejdsområde.

”En anden vigtig del af aftalen er det tættere regelsamarbejde, der bliver etableret mellem EU og Japan. Det betyder forhåbentlig, at alle resterende handelsbarrierer forsvinder én for én og samtidig ikke bliver erstattet af nye. Eller sagt med andre ord at også alle de gode intentioner i aftalen omsættes til konkrete resultater,” fortæller hun.

Fødevarer udgør en stor del af den danske eksport til Japan, ligesom farmaceutiske produkter og maskiner fylder meget i eksportstatistikken.

Danmark har et stærkt brand i Japan

Lene Mølsted Jensen opfordrer danske virksomheder, som er interesserede i at udnytte frihandelsaftalen, til at gå i gang med at undersøge mulighederne hurtigst muligt.

quote ikon
Mange EU-lande kigger mod Japan nu, og danske virksomheder kan få fordele, hvis de er først ude. Danmark har i forvejen et super godt brand her i Japan med veletablerede eksportkanaler på mange områder. Det er typisk på de områder, hvor man i forvejen står stærkt, at man bedst kan udnytte frihandelsaftaler
Lene Mølsted Jensen Statskonsulent, den danske ambassade i Tokyo

En anden fordel ved at komme tidligt i gang med at se på de nye muligheder i Japan er, at frihandelsaftalen inden for en række varegrupper omfatter toldfrie kvoter, hvor de, der kommer først, får de bedste muligheder for at udnytte kvoterne.

Stor efterspørgsel på fødevarer

Fødevarer er et af de områder, hvor Danmark allerede står stærkt i Japan, og samtidig et område, hvor efterspørgslen er stærkt stigende. Det skyldes både, at japanerne orienterer sig mere mod Vesten og eksempelvis spiser mere kød og mindre fisk og ris. Samtidig er landet kun på få områder selvforsynende med fødevarer og importerer allerede i dag fødevarer for cirka 425 milliarder kroner om året.

Hør Danish Crowns erfaringer med Japan

Play video
Danish Crown, 2018

”Der er ikke udsigt til, at japanerne udvider deres fødevareproduktion de kommende år. Importen af fødevarer vil derfor fortsat være stor, og den vil formentlig også stige i takt med japanernes øgede interesse for vestlige fødevarer, også selvom befolkningstallet generelt falder. Det giver rigtigt gode muligheder for dansk eksport,” siger Lene Mølsted Jensen.

Hun ser især potentiale for øget eksport inden for animalske produkter som kød og ost, hvor den danske eksport i forvejen er stigende samt forarbejdede fødevarer og ingredienser. Alene fra 2016 til 2017 voksede den danske eksport til Japan på mejerivarer med 39 procent.

”Man kan tydeligt se i de japanske butikker, at der er en øget efterspørgsel på eksempelvis ost fra Europa. Importeret ost er i dag belagt med forskellige toldsatser på typisk omkring 30 procent, og de vil gradvist blive reduceret med frihandelsaftalen. Samtidig indeholder aftalen en række toldfrie kvoter inden for ost, som danske eksportører har mulighed for at udnytte,” fortæller Lene Mølsted Jensen.

Omfattende og detaljeret aftale

Den nye frihandelsaftale er omfattende – alene inden for fødevareområdet er der 2.690 forskellige toldtariffer – og der er stor forskel på, hvilke toldsatser og regler der kommer til at gælde specifikke typer af varer.

Eksempelvis vil 54 procent af toldtarifferne på fødevareområdet bliver fjernet, så snart aftalen træder i kraft, mens yderligere 28 procent af toldtarifferne gradvist udfases. På den resterende del af fødevareområdet vil der fortsat gælde en eller anden form for toldsats ved eksport til Japan.

Det kan derfor være svært for især mindre danske eksportører at sætte sig ind i alle detaljer i frihandelsaftalen og få overblik over, hvilke muligheder aftalen giver inden for konkrete varegrupper. Men det står handelsafdelingen på ambassaden i Japan klar til at hjælpe med.

”Vi har på baggrund af aftalen nedsat en task force, hvor vi tilbyder virksomheder hjælp med at komme ned i detaljerne i aftalen og forsøger at svare på alle spørgsmål – eller finder nogen, der kan svare. Vi kan hjælpe med at finde ud af, hvilke fordele og muligheder aftalen giver inden for netop deres område. Vi kan også hjælpe dem med konkret at komme i gang med eksport til Japan – eksempelvis gennem partnersøgning,” siger Lene Mølsted Jensen.

Kontakt handelskontoret på ambassaden i Tokyo

Loading...