Gå til indhold

Organisation

The Trade Council (tidl. Eksportrådet) er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, innovation, internationalisering og investeringsfremme. The Trade Council er repræsenteret i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads i København samt på en række danske repræsentationer i udlandet.

The Trade Council i København

Den overordnede koordination og udvikling af The Trade Councils indsats foregår fra Udenrigsministeriet i København og er fordelt over fem kontorer.

Økonomisk Diplomati (ØKODIP)

Kontoret varetager en række tværgående policy- og forretningsorienterede opgaver og har ansvaret for strategi og forretningsudvikling, indsatsen for økonomisk diplomati samt politikudvikling i The Trade Council. Herudover er kontoret ansvarligt for varetagelsen af både de fælles og officielle erhvervsfremstød, styring og kvalitetssikring af de globale ressourcer samt systemunderstøttelse af The Trade Councils rådgivning. Desuden beskæftiger kontoret sig med en række opgaver i relation til Udenrigsministeren og kontakten til erhvervslivet gennem flere partnerskaber og fora, herunder Kontaktudvalget, CEO-forum, Partnerskabet om de officielle erhvervsfremstød og Koordineringsgruppen for fælles erhvervsfremstød.

Kontoret for Økonomisk Diplomati kan kontaktes på tlf. 3392 0821 eller [email protected]


Eksport, Innovation og GPA (EXPORT) 

Kontoret står for den direkte kontakt til små og store danske virksomheder, der ønsker at få løst konkrete internationaliseringsopgaver af The Trade Council. Herunder har kontoret ansvaret for udviklingen af The Trade Councils rådgivning inden for de sektorspecifikke områder sundhed, tech og design/arkitektur samt implementeringen og udmøntningen af henholdsvis GPA og FN’s verdensmål i rådgivningen af virksomheder. Desuden varetager EIG udviklingen af tilskudsprogrammer, herunder de særlige programmer for små og mellemstore virksomheder samt gratisydelser og hotline. Endelig er kontoret ansvarlig for strategi, koordination og administration af rådgivning på innovationsområdet og innovationscentrene. Innovationsindsatsen har til formål at skaffe danske virksomheder adgang til ny forskning, viden, teknologi, netværk og markeder i udlandet via Innovation Centre Denmarks syv udenlandske centre.

Kontoret for Eksport, Innovation og GPA kan kontaktes på tlf. 3392 1479

Invest in Denmark (INVEST) 

INVEST har ansvaret for tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark og tilbyder potentielle udenlandske investorer en række services. Herunder gratis information og analyser, etablering af kontakt til potentielle partnere (f.eks. relevante offentlige myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner mv.) samt planlægning og facilitering af besøgsprogrammer og praktisk assistance i forbindelse med etablering i Danmark. Læs mere her: Invest in Denmark - 1st in Europe for ease of doing business (investindk.com)

Kontaktinformation for Invest in Denmark kan findes her: Contact us - our advisors are ready to guide you (investindk.com)

Grønt Diplomati og Klima (KLIMA)

Kontoret er drivende for arbejdet med at fremme den internationale grønne omstilling og ansvarlig for policy-koordination inden for EU’s klima og energipolitik, bæredygtig vækst og beskæftigelse, FN’s grønne verdensmål, det grønne udviklingssamarbejde, energiinfrastruktur og fremme af eksport af grønne løsninger. Kontoret varetager desuden koordination inden for en lang række områder sammen med relevante danske ressortministerier, dansk myndighedssamarbejde, virksomhedsansvar og partnerskaber med erhvervslivet og civilsamfundet samt forretningsudvikling og UM’s handelsrådgivere i udetjenesten inden for forskellige sektorer. Desuden koordinerer kontoret danske interesser i en række af internationale og multilaterale organisationer.

Kontoret for Grønt Diplomati og Klima kan kontaktes på tlf. 33 92 00 00

Geopolitik (GEOPOL)

Kontoret for Geopolitik beskæftiger sig med den generelle udvikling af Udenrigsministeriets geopolitiske virksomhedsrådgivning samt koordinering af konkrete geopolitiske rådgivningsopgaver for virksomheder. Derudover udarbejder og koordinerer kontoret analyser, herunder datadrevne analyser, på en række økonomiske, handelsmæssige, og udenrigspolitiske områder, med direkte eller indirekte konsekvenser for Danmark. Endeligt beskæftiger Kontoret for Geopolitik sig med dansk interessevaretagelse i G20 og OECD samt i forhold til EU’s geopolitiske projekt Global Gateway. Derudover har kontoret ansvaret for G7, BRIKS og ”Shanghai Cooperation Organization”.

Kontoret for Geopolitik kan kontaktes på [email protected]

The Trade Council i udlandet

Repræsentationer på internationale markeder

Globaliseringen indebærer ikke blot, at kommercielle muligheder bliver globale – konkurrencen om at udnytte dem bliver det også. Det handler derfor i stigende grad om, at have ”antennerne ude” dér, hvor det sker, og når det sker.
The Trade Council er aktivt på verdens eksportmarkeder og giver danske virksomheder og forskningsmiljøer adgang til udenlandsk viden, teknologi, netværk, kapital og markeder. Via Udenrigsministeriets netværk af ambassader, generalkonsulater og handelskontorer er vi til stede på 105 repræsentationer i 79 lande - direkte til rådighed for erhvervslivet.

Globalt netværk – lokal ekspertise 

Over 80 procent af The Trade Councils medarbejdere befinder sig på vores repræsentationer ude i verden. Af disse medarbejdere er mere end halvdelen lokalt ansatte og typisk indbyggere fra det pågældende land.
De lokalansattes indsigt i de specifikke markedsvilkår, kulturen, sproget og administrative forhold kombineret med de udsendte medarbejderes indgående kendskab til dansk erhvervsliv skaber et solidt udgangspunkt for at levere eksportrådgivning, som er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov.
Vores rådgivere tæller både generalister og specialister - herunder eksperter inden for vigtige danske eksportområder som grøn teknologi, sundhed og fødevarer. Rådgiverne besøger med jævne mellemrum Danmark, og virksomheder overalt i landet kan få individuelle besøg med henblik på at undersøge eventuelle eksportmuligheder.

Innovationscentre

I samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er der oprettet otte innovationscentre, som faciliteter dansk entreprenørskab og partnerskaber samt styrker forskning og innovation i Danmark. Innovationscentrene findes i Silicon Valley, Shanghai, Boston, München, New Delhi, São Paulo, Seoul og Tel Aviv, og både små og mellemstore virksomheder kan modtage tilskud til rådgivning på et innovationscenter.

En del af Udenrigsministeriet

The Trade Councils forankring i Udenrigsministeriet giver os mulighed for at yde totalrådgivning om politiske, økonomiske og kommercielle forhold, og vi tilbyder rådgivning inden for alle aspekter af danske virksomheders internationalisering og eksport. 
 

The Trade Councils ledelse per 1. september 2023

Loading...