Gå til indhold

Organisation

The Trade Council (tidl. Eksportrådet) er den del af Udenrigsministeriet og løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, innovation, internationalisering og investeringsfremme. The Trade Council er repræsenteret i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads i København samt i en række udenlandske repræsentationer.

The Trade Council i København

Den overordnede koordination og udvikling af The Trade Councils indsats foregår fra Udenrigsministeriet i København og er fordelt over fire kontorer: 

Strategi, Policy og Kvalitet (SPK)

Kontoret varetager en række tværgående opgaver, herunder ansvar for strategi, policy, eksportfremstød, globale ressourcer samt kvalitet og videndeling. Derudover beskæftiger kontoret sig med en række opgaver i relation til Udenrigsministeren og Folketingets Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalg.
Kontoret for Strategi, Policy og Kvalitet kan kontaktes på tlf. 3392 0821.

Eksportfremme og Kunderelationer (KUR) 

Kontoret står for den direkte kontakt til små og store danske virksomheder, der ønsker at få løst konkrete internationaliseringsopgaver af The Trade Council. KUR varetager enheden udviklingen af tilskudsprogrammer, herunder de særlige programmer for små og mellemstore virksomheder samt gratisydelser og hotline. Herudover beskæftiger kontoret sig med Global Public Affairs.
Kontoret for Eksportfremme og Kunderelationer kan kontaktes på tlf. 3392 1479

Handelspolitik og Udenrigsøkonomisk Analyse (HPA) 

Kontoret står for udviklingen og gennemførelsen af Danmarks handelspolitik. Kontoret hjælper endvidere danske virksomheder med at håndtere handelspolitiske problemstillinger og eksporttekniske spørgsmål, herunder toldregler og CSR (ansvarlig forretning). Derudover beskæftiger kontoret sig med analyse af udenrigsøkonomiske problemstillinger. 
Kontoret for Handelspolitik og Udenrigsøkonomisk Analyse kan kontaktes på tlf. 3392 0821

Invest in Denmark og Innovation (INDK) 

Kontoret har ansvar for tiltrækning af udenlandske investeringer og de danske innovationscentre i udlandet. Invest in Denmark tilbyder potentielle udenlandske investorer gratis information og analyser, etablering af kontakt til potentielle partnere, relevante offentlige myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, arrangering af besøgsprogrammer og praktisk assistance i forbindelse med etablering i Danmark. Læs mere på Invest in Denmarks hjemmeside.
Innovationsindsatsen har til formål at skaffe danske virksomheder adgang til ny forskning, viden, teknologi, netværk og markeder i udlandet via Innovation Centre Denmarks syv udenlandske centre.
Kontoret for Invest in Denmark og Innovation kan kontaktes på tlf. 3392 0875

 

The Trade Council i udlandet

Repræsentationer på internationale markeder

Globaliseringen indebærer ikke blot, at kommercielle muligheder bliver globale – konkurrencen om at udnytte dem bliver det også. Det handler derfor i stigende grad om, at have ”antennerne ude” dér, hvor det sker, og når det sker.
The Trade Council er aktivt på verdens eksportmarkeder og giver danske virksomheder og forskningsmiljøer adgang til udenlandsk viden, teknologi, netværk, kapital og markeder. Via Udenrigsministeriets netværk af ambassader, generalkonsulater og handelskontorer er vi til stede på 105 repræsentationer i 79 lande - direkte til rådighed for erhvervslivet.

Globalt netværk – lokal ekspertise 

Over 80 procent af The Trade Councils medarbejdere befinder sig på vores repræsentationer ude i verden. Af disse medarbejdere er mere end halvdelen lokalt ansatte og typisk indbyggere fra det pågældende land.
De lokalansattes indsigt i de specifikke markedsvilkår, kulturen, sproget og administrative forhold kombineret med de udsendte medarbejderes indgående kendskab til dansk erhvervsliv skaber et solidt udgangspunkt for at levere eksportrådgivning, som er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov.
Vores rådgivere tæller både generalister og specialister - herunder eksperter inden for vigtige danske eksportområder som grøn teknologi, sundhed og fødevarer. Rådgiverne besøger med jævne mellemrum Danmark, og virksomheder overalt i landet kan få individuelle besøg med henblik på at undersøge eventuelle eksportmuligheder.
Læs mere om The Trade Councils rådgivning og tilbud

Innovationscentre

I samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er der oprettet otte innovationscentre, som faciliteter dansk entreprenørskab og partnerskaber samt styrker forskning og innovation i Danmark. Innovationscentrene findes i Silicon Valley, Shanghai, Boston, München, New Delhi, São Paulo, Seoul og Tel Aviv, og både små og mellemstore virksomheder kan modtage tilskud til rådgivning på et innovationscenter.
Læs mere om centrene og deres ydelser.

En del af Udenrigsministeriet

The Trade Councils forankring i Udenrigsministeriet giver os mulighed for at yde totalrådgivning om politiske, økonomiske og kommercielle forhold, og vi tilbyder rådgivning inden for alle aspekter af danske virksomheders internationalisering og eksport. Læs mere om The Trade Councils arbejde

The Trade Councils ledelse per 1. september 2019

Loading...