Gå til indhold

Organisation

The Trade Council (tidl. Eksportrådet) er den del af Udenrigsministeriet, som løser opgaver for private virksomheder inden for eksport, innovation, internationalisering og investeringsfremme. The Trade Council er repræsenteret i Udenrigsministeriet på Asiatisk Plads i København samt på en række danske repræsentationer i udlandet.

The Trade Council i København

Den overordnede koordination og udvikling af The Trade Councils indsats foregår fra Udenrigsministeriet i København og er fordelt over fem kontorer.

Strategi, Policy og Kvalitet (SPK)

Kontoret varetager en række tværgående policy- og forretningsorienterede opgaver og har ansvaret for strategi og forretningsudvikling, indsatsen for økonomisk diplomati samt politikudvikling i The Trade Council. Herudover er kontoret ansvarligt for varetagelsen af de officielle eksportfremstød, styring og kvalitetssikring af de globale ressourcer samt systemunderstøttelse af The Trade Councils rådgivning. Desuden beskæftiger kontoret sig med en række opgaver i relation til Udenrigsministeren og Folketingets Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalg om erhvervspolitiske tiltag.

Kontoret for Strategi, Policy og Kvalitet kan kontaktes på tlf. 3392 0821.

Eksport, Innovation og GPA (EIG) 

Kontoret står for den direkte kontakt til små og store danske virksomheder, der ønsker at få løst konkrete internationaliseringsopgaver af The Trade Council. Herunder har kontoret ansvaret for udviklingen af The Trade Councils rådgivning inden for de sektorspecifikke områder sundhed, tech og design/arkitektur samt implementeringen og udmøntningen af henholdsvis GPA og FN’s verdensmål i rådgivningen af virksomheder. Desuden varetager EIG udviklingen af tilskudsprogrammer, herunder de særlige programmer for små og mellemstore virksomheder samt gratisydelser og hotline. Endelig er kontoret ansvarlig for strategi, koordination og administration af rådgivning på innovationsområdet og innovationscentrene. Innovationsindsatsen har til formål at skaffe danske virksomheder adgang til ny forskning, viden, teknologi, netværk og markeder i udlandet via Innovation Centre Denmarks syv udenlandske centre.

Kontoret for Eksport, Innovation og GPA kan kontaktes på tlf. 3392 1479

Handelspolitik og Analyse (HPA) 

Kontoret står for udviklingen og gennemførelsen af Danmarks handelspolitik. Kontoret hjælper endvidere danske virksomheder med at håndtere handelspolitiske problemstillinger og eksporttekniske spørgsmål, herunder toldregler og CSR (ansvarlig forretning). Derudover beskæftiger kontoret sig med analyse af udenrigsøkonomiske problemstillinger.

Kontoret Handelspolitik og Analyse kan kontaktes på tlf. 3392 0821

Invest in Denmark (IDK) 

IDK har ansvaret for tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark og tilbyder potentielle udenlandske investorer gratis information og analyser, etablering af kontakt til potentielle partnere, herunder relevante offentlige myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt arrangering af besøgsprogrammer og praktisk assistance i forbindelse med etablering i Danmark. Læs mere på Invest in Denmarks hjemmeside.

Kontoret for Invest in Denmark kan kontaktes på tlf. 3392 1479

Grønt Diplomati og Klima (GDK)

Kontoret er drivende for arbejdet med at fremme den internationale grønne omstilling og ansvarlig for policy-koordination inden for EU’s klima og energipolitik, bæredygtig vækst og beskæftigelse, FN’s grønne verdensmål, det grønne udviklingssamarbejde, energiinfrastruktur og fremme af eksport af grønne løsninger. Kontoret varetager desuden koordination inden for en lang række områder sammen med relevante danske ressortministerier, dansk myndighedssamarbejde, virksomhedsansvar og partnerskaber med erhvervslivet og civilsamfundet samt forretningsudvikling og UM’s handelsrådgivere i udetjenesten inden for forskellige sektorer. Desuden koordinerer kontoret danske interesser i en række af internationale og multilaterale organisationer.

Kontoret for Grønt Diplomati og Klima kan kontaktes på tlf. 33 92 00 00

The Trade Council i udlandet

Repræsentationer på internationale markeder

Globaliseringen indebærer ikke blot, at kommercielle muligheder bliver globale – konkurrencen om at udnytte dem bliver det også. Det handler derfor i stigende grad om, at have ”antennerne ude” dér, hvor det sker, og når det sker.
The Trade Council er aktivt på verdens eksportmarkeder og giver danske virksomheder og forskningsmiljøer adgang til udenlandsk viden, teknologi, netværk, kapital og markeder. Via Udenrigsministeriets netværk af ambassader, generalkonsulater og handelskontorer er vi til stede på 105 repræsentationer i 79 lande - direkte til rådighed for erhvervslivet.

Globalt netværk – lokal ekspertise 

Over 80 procent af The Trade Councils medarbejdere befinder sig på vores repræsentationer ude i verden. Af disse medarbejdere er mere end halvdelen lokalt ansatte og typisk indbyggere fra det pågældende land.
De lokalansattes indsigt i de specifikke markedsvilkår, kulturen, sproget og administrative forhold kombineret med de udsendte medarbejderes indgående kendskab til dansk erhvervsliv skaber et solidt udgangspunkt for at levere eksportrådgivning, som er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov.
Vores rådgivere tæller både generalister og specialister - herunder eksperter inden for vigtige danske eksportområder som grøn teknologi, sundhed og fødevarer. Rådgiverne besøger med jævne mellemrum Danmark, og virksomheder overalt i landet kan få individuelle besøg med henblik på at undersøge eventuelle eksportmuligheder.

Innovationscentre

I samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser er der oprettet otte innovationscentre, som faciliteter dansk entreprenørskab og partnerskaber samt styrker forskning og innovation i Danmark. Innovationscentrene findes i Silicon Valley, Shanghai, Boston, München, New Delhi, São Paulo, Seoul og Tel Aviv, og både små og mellemstore virksomheder kan modtage tilskud til rådgivning på et innovationscenter.

En del af Udenrigsministeriet

The Trade Councils forankring i Udenrigsministeriet giver os mulighed for at yde totalrådgivning om politiske, økonomiske og kommercielle forhold, og vi tilbyder rådgivning inden for alle aspekter af danske virksomheders internationalisering og eksport. 
 

The Trade Councils ledelse per 1. september 2023

Loading...