Gå til indhold
Artikel

Ny toldstyrelse hjælper med frihandel

Toldstyrelsen overtog i sommeren 2018 ansvaret for at hjælpe virksomheder med at afregne korrekt told. Toldstyrelsen hjælper også virksomheder med at finde rundt i regler og krav i EU’s frihandelsaftaler med lande uden for EU.

Den 1. juli 2018 åbnede Toldstyrelsen, som er en af de syv nye styrelser, der erstatter SKAT.

En af kerneopgaverne for den nye toldstyrelse er at hjælpe virksomheder til at afregne den korrekte told. Det gælder også, når danske virksomheder handler med kunder og samarbejdspartnere i lande uden for EU, hvor der måske er mulighed for at spare told ved hjælp af en frihandelsaftale.

Toldstyrelsen tilbyder gratis, telefonisk vejledning om blandt andet brug af EU’s frihandelsaftaler via Toldvejledningen på telefon 72 22 12 12.

”Vi har overblik over EU’s frihandelsaftaler og kan vejlede virksomhederne om, hvilke toldmæssige muligheder de har, når der eksisterer en frihandelsaftale med det land, som de handler med,” siger Maren Holm Johansen, underdirektør for kundeprocesser i Toldstyrelsen.

”Vi kan svare på, hvad der kræves for at importere eller eksportere til en reduceret toldsats, hvordan man skal tolke lovgivningen, hvilke dokumenter der kræves, hvor virksomhederne får dokumenterne og mange andre spørgsmål,” siger hun.

Oprindelsesregler kan virke uoverskuelige

Noget af det, der ifølge erfaringerne i Toldstyrelsen - og tidligere SKAT - kan virke uoverskueligt for mange virksomheder i forbindelse med frihandel, er oprindelsesreglerne. Det vil sige kravet om, at virksomhederne, for at kunne handle til en lavere toldsats, ifølge frihandelsaftalen skal kunne dokumentere varernes oprindelse i EU eller det land, som man handler med uden for EU. Det sker i form af et oprindelsesbevis og kaldes også præferencedokumentation.

”Det er et kompliceret område, og det gælder især, hvis der er tale om sammensatte produkter. For at udnytte frihandelsaftalerne skal man have den nødvendige dokumentation, og det kan være et stort arbejde, som ikke altid står mål med de toldmæssige fordele. Vi kan vejlede om, hvad der kræves, og hvordan man får dokumentationen, mens det er op til virksomheden at afgøre, om de vil gøre brug af frihandelsreglerne,” siger Maren Holm Johansen.

Eksperter er klar til at hjælpe

Medarbejderne i Toldvejledningen kan svare på langt hovedparten af de spørgsmål, som virksomhederne har om frihandelsaftaler. Ved mere komplicerede sager kan Toldvejledningen sende virksomhederne videre til andre medarbejdere i Toldstyrelsen, som har ekspertise inden for bestemte områder.

Virksomheder har gennem mange år kunnet få vejledning om frihandelsaftaler hos SKAT, og med Toldstyrelsen er det målsætningen at kunne yde en endnu bedre vejledning.

”Vi vil gerne blive endnu dygtigere til at hjælpe virksomhederne og kommunikere forståeligt om komplicerede emner. Samtidig er det vores mål at styrke samarbejdet med andre myndigheder - herunder Udenrigsministeriet,” siger Maren Holm Johansen.

Har du spørgsmål til Toldstyrelsen?

Toldstyrelsen tilbyder gratis, telefonisk vejledning om blandt andet brug af EU’s frihandelsaftaler via Toldvejledningen

+45 72 22 12 12