Gå til indhold
SCOPE YOUR BUSINESS MODEL

SE DIN FORRETNINGSMODEL I EN INTERNATIONAL KONTEKST

Få rådgivning om muligheder og udfordringer for din virksomheds forretningsmodel i forbindelse med en eventuel internationalisering.

Scope your Business Model (SBM) har til formål at styrke en strategisk tilgang til internationalisering og eksport i SMV’erne og dermed skabe en langsigtet og bæredygtig udvikling i eksport, vækst og beskæftigelse – i den enkelte virksomhed og i Danmark.

SBM er et sektorfokuseret program, som understøtter og kvalificerer særligt eksportparate SMV’ers entré på et konkret marked. Gennem programmet får en SMV mulighed for at se virksomhedens forretningsmodel i en lokal markedskontekst. Dette skaber et solidt fundament i tilgangen til det nye marked. 

quote ikon
Scope your Business Model har givet os afgørende indsigt i specifikke forhold på det tyske marked. Dette har tilvejebragt et fantastisk grundlag for vores rejse mod det tyske marked, således at vi nu står med et solidt strategisk beslutningsgrundlag for vores go-2-market plan for Tyskland.
Finn Bech Andersen CEO, PreCure

HØR OM PRECURES ERFARINGER MED SBM

Play video

Virksomheder indstilles til programmet af en Trade Council repræsentation og skal passe ind i et særligt sektorfokus på det udvalgte marked. Programmets 30 timer dækkes med 75% tilskud, hvis den enkelte virksomhed kan kvalificeres og godkendes til SBM.

For at være berettiget til at modtage The Trade Councils SMV-tilskud skal virksomheder leve op til følgende kriterier:

  • Dansk CVR-nummer: Selskabet skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).
  • De minimis: I henhold til EU-reglerne for ”de minimis”-støtte må virksomheder på koncernniveau ikke modtage støtte, der overstiger grænsen, som ”de minimis”-forordningen fastsætter, dvs. 300.000 EUR over 3 år. Bemærk venligst at der kan være undtagelser og særlige regler for specifikke sektorer, typer af service, m.m. Se Erhvervsministeriets hjemmeside for yderligere information.
  • EU’s SMV-definition: SMV-kategorien omfatter virksomheder, som på koncernniveau i seneste år beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning, der ikke overstiger 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance, der ikke overstiger 43 mio. EUR.
    For tilknyttede virksomheder skal hele koncernen/selskabsstrukturen medregnes. Det betyder, at 100 procent af tilknyttede virksomheders data skal lægges til dataene for den pågældende virksomhed for at fastslå, om den overholder tærsklerne for antal beskæftigede og de finansielle tærskler i definitionen. Se EU-Kommissionens ”Brugervejledning til definitionen af SMV’er” for yderligere information.
  • For at opnå kvalifikation til SBM er den vejledende minimumsstørrelse 5 medarbejdere.

EU har handelsaftaler med 78 partnere rundt om i verden. For mere information læs her eller kontakt os via mail - [email protected].The Trade Council tilbyder yderligere op til 3 timers gratis rådgivning per år om, hvordan I udnytter handelsaftalerne bedst muligt, herunder opnår lavere toldrater. Information om rådgivningen kan findes her.

FÅ FLERE DETALJER OM SBM-PROGRAMMET

Ønsker du at høre mere om SBM-programmet, kan du kontakte [email protected]. Du kan også downloade denne one-pager for Scope Your Business Model.

 

SBM+ sammen mod nye markeder

SBM+ tilfører en kollektiv dimension til SBM-programmet og kan inkludere et markedsbesøg og feedback fra et rådgivende panel. SBM+ programmet er relevant, når flere virksomheder inden for samme sektor ønsker at få adgang til det samme marked. SBM+ tilbyder et strategisk grundlag for beslutningstagning, der kan guide din virksomhed med de første skridt mod eksport på skuldrene af en lokal vurdering af din forretningsmodel, feedback fra et rådgivende panel og indsigt fra et markedsbesøg.

SBM+ programmets struktur:

  1. Workshop I – Kortlægning af nuværende forretningsmodel med Business Model Canvas-metoden (i Danmark)
  2. Workshop II – Markedsbesøg (på eksportmarkedet)
  3. Workshop III – Refleksioner (i Danmark)
  4. Individuel feedback på forretningsmodel (i Danmark/virtuelt)

ØNSKER DU AT VIDE MERE OM DIN VIRKSOMHEDS MULIGHEDER FOR AT BLIVE KVALIFICIERET TIL SCOPE YOUR BUSINESS MODEL?

Kontakt [email protected] eller en af nedenstående internationaliseringsrådgivere fra din virksomheds region og hør, om jeres markedsfokus passer på et af The Trade Councils særlige indsatsområder for eksport.

 

 


Loading...