Gå til indhold
Market Access OG Handelsbarrierer

Oplever din virksomhed barrierer for eksport Til eller import fra markeder uden for EU?

Så kan du hente hjælp hos Market Access, Trade Council, hvis du oplever barrierer med eksport eller i jeres globale værdikæde. EU har handelsaftale med 74 lande uden for EU.

Måske bliver din virksomheds eksport besværliggjort af, at myndighederne i et land uden for EU er ved at indføre en ny produktstandard, som er anderledes end de normale internationale produktstandarder? Eller toldmyndigheder afviser at give præference-told for jeres produkter, selv om de har oprindelse i EU? Der er mange eksempler på markedsbarrierer.

Vi kan hjælpe med at:

  • Checke om der er tale om en markedsbarriere, der er i strid med et lands forpligtelser under verdenshandelsorganisationen WTO eller under en handelsaftale med EU. Du kan tjekke reglerne for told på EUs Access2Markets her (engelsk).

     

  • Søge at fjerne eller mindske markedsbarrieren via dialog med det pågældende lands myndigheder.

     

  • Eller forelægge sagen for EU Kommissionen i bestræbelsen på at fjerne en markedsbarriere via dialog mellem EU og det pågældende lands myndigheder.

 

Hvis du ønsker assistance med at håndtere en markedsbarriere i et land uden for EU, så kan du henvende dig til:

  • Mads Petersen, Handelspolitisk Kontor, Trade Council/Udenrigsministeriet: madpee@um.dk, tlf. 3392 0317 eller

  • Lars Gade Holm, Handelspolitisk Kontor, Trade Council/Udenrigsministeriet: [email protected], tlf.  3392 0632 eller

  • Den danske repræsentation i det pågældende land. Find en oversigt over Trade Council i udlandet her

 

Se eksempler og detaljer på igangværende undersøgelser af handelsbarrierer på Kommissionens hjemmeside her (engelsk). 

Om ønsket yder Udenrigsministeriet/Trade Council naturligvis fuld diskretion for din virksomhed i forhold til et andet lands myndigheder, i form af anonymiseret omtale af hvilken dansk virksomhed, der er berørt af markedsbarrieren.

 

 

Loading...