Gå til indhold
EU-Singapore

Frihandelsaftale med Singapore giver virksomheder nye muligheder

Med EU-Singapore handelsaftalen får dansk eksport og virksomheder lettere adgang til Singapores marked, der har 5,6 mio. købedygtige forbrugere. Handelsaftalen sikrer fjernelse af told, ikke-toldmæssige barrierer, forenkling af toldbehandlingsprocedurer, bedre markedsadgang for tjenesteydelser og øget adgang til deltagelse i offentlige udbud.


EU-SINGAPORE FRIHANDELSAFTALEN

EU har godkendt frihandelsaftalen mellem EU og Singapore (EU-Singapore Free Trade Agreement). Aftalen trådte i kraft den 21. november 2019. Hele aftalen kan ses her.

 

Nedsættelse og fjernelse af told
Danske virksomheder kan bruge aftalen til at spare toldudgifter ved import af varer fra Singapore, hvor told på næsten alle varer fjernes over 5 år. Singapore har samtidig bundet sig til at fastholde den 0-told, som allerede ydes til stort set alle produkter fra EU, samt fjerne resterende told blandt andet på øl.  

Du kan finde listen over toldnedtrapning for varer fra Singapore til EU under aftalens kapitel 2.

 

Forenkling af toldbehandlingsprocedurer og fjernelse af ikke-toldmæssige barrierer

Singapore har med aftalen forpligtet sig til at lette en række ikke-toldmæssige barrierer. Singapore vil bl.a. anerkende EU’s sikkerhedstest for visse elektroniske produkter og evaluere EU’s inspektionssystemer for kød, mejeri og andre dyreprodukter i stedet for at gennemføre evaluering af de enkelte fødevareforarbejdnings-fabrikker. Det vil også blive nemmere at eksportere udstyr, der kan generere vedvarende energi. Dertil vil papirarbejdet og den fysiske kontrol i forbindelse med toldbehandling blive forenklet og gennemført hurtigere.

 

Tjenesteydelser

Singapore vil give bedre adgang for virksomheder fra EU inden for finansielle serviceydelser, telekommunikation, IT-tjenesteydelser, posttjeneste, transport og miljøserviceydelser. Endvidere vil Singapore-aftalens ikrafttræden sætte rammerne for efterfølgende gensidig anerkendelse af kvalifikationer inden for visse professioner, herunder inden for regnskab, arkitektbranchen, ingeniørbranchen og advokatbranchen.

 

Offentlige udbud

Aftalen garanterer adgang for virksomheder fra EU til at deltage i offentlige udbud for varer og tjenesteydelser i Singapore. Singapores regering bruger årligt omkring 20 mia. euro på varer og tjenesteydelser.

 

Yderligere information

  • Læs Udenrigsministeriets generelle vejledning til virksomheder om, hvordan man udnytter EU’s frihandelsaftaler og sparer told her.

Er eksport og frihandel med Singapore relevant for dig?

For vejledning om konkrete toldsatser og andre spørgsmål, kan du kontakte en af Trade Council's eksporttekniske rådgivere:

Loading...