Gå til indhold
Fælles erhvervsfremstød

Med eksportfremstød leverer vi sammen resultater i hele verden

Vil din virksomhed gerne i kontakt med nye kunder og forretningspartnere? Så kan The Trade Council hjælpe. Vi støtter årligt mere end 100 erhvervsfremstød verden over, og deltagerne får gode resultater.

OM ERHVERVSFREMSTØD

The Trade Councils program for fælles erhvervsfremstød skal fremme dansk eksport og den økonomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkurrenceevne og eksportomsætning.


Programmet giver mulighed for, at der i forbindelse med et fælles erhvervsfremstød i udlandet eller et delegationsbesøg i Danmark, kan ydes et tilskud på op til 75 procent af de godkendte tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Egenbetalingen for de deltagende virksomheder skal udgøre minimum 25 procent af de tilskudsberettigede fælles projektomkostninger.

Læs mere om fælles erhvervsfremstød her: Faktaark om tilskud til fælles erhvervsfremstød.

I 2019 deltog 1.275 virksomheder i 100 fremstød med støtte fra The Trade Councils program for fælles erhvervsfremstød. I år er det muligt at få op til 75 procents støtte til fællesudgifter i forbindelse med f.eks. messefremstød og officielle erhvervsfremstød. Siden juli 2020 har The Trade Council også givet støtte til virtuelle erhvervsfremstød. Du kan læse om mere om erfaringerne med det virtuelle format i dette notat: Erfaringsopsamling

Se hvad der planlægges her og kontakt arrangøren. 

Effektmåling af fremstød 2018-2019

The Trade Council afsluttede i marts 2021 den seneste effektmåling af fremstød, der blev støttet i perioden 2018-2019. Effektmålingen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og interviews med 625 virksomheder, der har deltaget i et eller flere fremstød i perioden.

Virksomhederne svarer, at de primært deltager med det formål at opnå øget omsætning og indsigt i markedet. De vurderer endvidere, at deltagelse i et fremstød kan have en gennemsnitligt effekt på op mod 0,92 mio. kr. i øget eksport til det pågældende marked i de første 1-2 år efter deltagelsen.

For de 80% af deltagerne, der repræsenterede SMV’ere, er støtten fra The Trade Council en betydelig faktor for deres deltagelse.

Endvidere svarer 92 procent at have fået en eller flere kontakter på det pågældende marked for fremstødet, enten til private virksomheder eller offentlige myndigheder i Danmark eller det pågældende land. For de virksomheder, der ønsker at etablere sig i nye markeder, indikerer effektmåling desuden, at deltagelse i et fremstød meget ofte er udslagsgivende for efterfølgende etablering.

Du kan læse effektmålingen her eller finde cases på siden "Virksomhed".

Sådan behandler Udenrigsministeriet, The Trade Council persondata


Info til koordinator ifm. databeskyttelsesforordningens artikel 13

læs mere