Gå til indhold
erhvervsfremstød

Med eksportfremstød leverer vi sammen resultater i hele verden

Vil din virksomhed gerne i kontakt med nye kunder og forretningspartnere? Så kan Trade Council hjælpe. Vi støtter årligt flere end 100 erhvervsfremstød verden over, og deltagerne får gode resultater.

OM ERHVERVSFREMSTØD

The Trade Councils program for fælles erhvervsfremstød skal fremme dansk eksport og den økonomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkurrenceevne og eksportomsætning.

Programmet giver mulighed for, at der i forbindelse med et fælles erhvervsfremstød i udlandet eller et delegationsbesøg i Danmark, kan ydes et tilskud til virksomhedernes deltagelse.

Fælles erhvervsfremstød, hvor der gives op til 50 procent af de godkendte tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Egenbetalingen for de deltagende virksomheder skal udgøre minimum 50 procent af de tilskudsberettigede fælles projektomkostninger.

Verdensmålsfremstød er din genvej til bæredygtig eksport

FN’s 17 verdensmål åbner for nye eksportmarkeder for danske virksomheder. I 2022 og 2023 er der afsat DKK 12 mio. i alt til verdensmålsfremstød, der skal bidrage til dansk eksport og fremme FN's verdensmål. Find ud af, hvordan du som koordinator af erhvervsfremstød kan søge om midlerne via linket til højre. 

Særlige erhvervsfremstød

Der blev i 2023 gennemført 203 erhvervsfremstød og delegationsbesøg med støtte fra fremstødspuljen og Brexit-fremstødspuljen. På disse deltog 2.113 virksomheder, hvoraf hovedparten var SMVer. Omtrent halvdelen af fremstødene fokuserede på erhvervsmuligheder, der bidrager til den grønne omstilling.

Se hvad der planlægges her og kontakt arrangøren. 

Effektmåling af fremstød 2018-2019

Trade Council afsluttede i marts 2021 den seneste effektmåling af fremstød, der blev støttet i perioden 2018-2019. Effektmålingen er baseret på en spørgeskemaunder-søgelse og interviews med 625 virksomheder, der har deltaget i et eller flere fremstød i perioden.

Virksomhederne svarer, at de primært deltager med det formål at opnå øget omsæt-ning og indsigt i markedet. De vurderer endvidere, at deltagelse i et fremstød kan have en gennemsnitligt effekt på op mod 0,92 mio. kr. i øget eksport til det pågældende marked i de første 1-2 år efter deltagelsen.

For de 80% af deltagerne, der repræsenterede SMV’ere, er støtten fra Trade Council en betydelig faktor for deres deltagelse.

Endvidere svarer 92 procent at have fået en eller flere kontakter på det pågældende marked for fremstødet, enten til private virksomheder eller offentlige myndigheder i Danmark eller det pågældende land. For de virksomheder, der ønsker at etablere sig i nye markeder, indikerer effektmåling desuden, at deltagelse i et fremstød meget ofte er udslagsgivende for efterfølgende etablering.

Du kan læse effektmålingen her eller finde cases på siden "Virksomhed".

Oplever din virksomhed barrierer for eksport til markeder uden for EU?

Skal I ud på et nyt marked eller er på et marked uden for EU, hvor EU har handels-           aftale, så kan der være mange penge at spare ved at bruge de fordelagtige toldregler i handelsaftalen. Market Access teamet kan fortælle om konkrete muligheder i sammen- hæng med jeres eksportfremstød. Læs om toldeftersyn her.

læs mere