Gå til indhold
Fælles erhvervsfremstød

Med eksportfremstød leverer vi sammen resultater i hele verden

Vil din virksomhed gerne i kontakt med nye kunder og forretningspartnere? Så kan The Trade Council hjælpe. Vi støtter årligt mere end 100 erhvervsfremstød verden over, og deltagerne får gode resultater.

ØNSKER DIN VIRKSOMHED AT DELTAGE I ET FÆLLES ERHVERVSFREMSTØD?

Som dansk virksomhed kan I opnå større viden om markeds- og forretningsvilkår på det pågældende marked samt få bedre mulighed for at skabe nye forretnings- og samarbejdspartnere.

Læs mere om fælles erhvervsfremstød her: Faktaark om tilskud til fælles erhvervsfremstød.

OM ERHVERVSFREMSTØD

The Trade Councils program for fælles erhvervsfremstød skal fremme dansk eksport og den økonomiske vækst i Danmark ved at bidrage til dansk erhvervslivs internationalisering, konkurrenceevne og eksportomsætning.


Programmet giver mulighed for, at der i forbindelse med et fælles erhvervsfremstød i udlandet eller et delegationsbesøg i Danmark, kan ydes et tilskud på op til 75 procent af de godkendte tilskudsberettigede fælles projektomkostninger. Egenbetalingen for de deltagende virksomheder skal udgøre minimum 25 procent af de tilskudsberettigede fælles projektomkostninger.

I 2019 deltog 1.275 virksomheder i 100 fremstød med støtte fra The Trade Councils program for fælles erhvervsfremstød. Den seneste effektmåling af perioden 2016-2017 konkluderer, at virksomhederne oplevede en gennemsnitlig eksporteffekt ved at deltage i et erhvervsfremstød på 1,35 mio. kr. For mere information læs her effektmålingen

Det er muligt at få op til 75 procents støtte til fællesudgifter i forbindelse med f.eks. messefremstød og officielle erhvervsfremstød. Siden juli 2020 har The Trade Council også givet støtte til virtuelle erhvervsfremstød. Du kan læse om mere om erfaringerne med det virtuelle format i dette notat: Erfaringsopsamling

Se hvad der planlægges her og kontakt arrangøren. 

Se eksempler på danske virksomheders deltagelse i fremstød nederst på siden.

Det skal du som ansøger være opmærksom på

The Trade Council yder tilskud til fælles erhvervsfremstød for grupper bestående af mindst syv danske virksomheder. Tilskud til fremstød kan søges af eksempelvis erhvervs- og medlemsorganisationer eller virksomheder, der beskæftiger sig med eksportrådgivning og internationalisering af danske virksomheder.

Danske virksomheder kan med fordel gøre brug af EU's handelsaftaler og spare told, når de eksporterer til eller importerer fra andre markeder, læs mere i faktaarket. Her finder du også et kort, der viser de 70 lande, som EU har indgået frihandelsaftaler med.

Nedenfor kan du finde information vedrørende ansøgningsfrister og retningslinjer.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristerne i 2021 er følgende (frist efterfulgt af periode for gennemførelse af fremstød).

Tirsdag d. 2. februar 2021: Maj 2021 til og med april 2022 - Der kan ansøges fra mandag d. 18. januar 2021

Tirsdag d. 4. maj 2021: September 2021 til og med august 2022 

Tirsdag d. 14. september 2021: Januar 2022 til og med december 2022

Bemærk: Retningslinjer og betingelser gældende for 2021 for tilskud til fælles erhvervsfremstød vil være tilgængelig ved årsskiftet.

HUSK at downloade korrekt budgetskema.

Hvordan ansøges der?

Der ansøges digitalt via Virk.dk - se ansøgningskabelonen nedenfor.

Når du skal have adgang til selvbetjening på Virk, skal du bruge enten medarbejdersignatur eller privat NemID.

Når ansøgningsformularen er udfyldt, signeret og indsendt, modtager du en kvittering med kopi af ansøgning. 

Skabelon: Ansøgningsskema

SE RETNINGSLINJER OG BILAG NEDENFOR

Vil du vide mere om de forskellige erhvervsfremstød? Kontakt SPK eksportfrem@um.dk

"Grundfos har i 2015-2016 deltaget i flere fjernvarmefremstød i udvalgte ukrainske provinsbyer. Fremstødene har åbnet nye døre og medvirket til, at Grundfos Ukraine i 2016 kunne bidrage med en af de største procentuelle vækstrater i koncernen"
Carsten Østergård Pedersen Director, Business Development, Grundfos Holding
The Trade Council tilbyder eksportårdgivning til danske virksomheder

Mulighederne for erhvervsfremstød fra The Trade Council er mange. Ud over messefremstødene kan din virksomhed også deltage i mødeprogrammer. Her er det muligt at opbygge kontakter på højt niveau til centrale beslutningstagere og kunder. Det er både muligt at få støtte til at invitere kunder til Danmark og til at møde dem i udlandet.
                                                                                                                                                Desuden organiserer Udenrigsministeriet også officielle erhvervsfremstød med den danske kongefamilie. Når H. M. Dronningen gæster Argentina på statsbesøg eller D.K.H. kronprinsparret leder et erhvervsfremstød til Frankrig åbnes døre til kunder og beslutningstagere på allerhøjeste niveau. Danmark får massiv eksponering i lokale medier. Det er et unikt dansk trumfkort, og det skal udnyttes til gavn for danske virksomheder.


 Play video

Mobile World Congress 2017 

Play video

Sådan behandler Udenrigsministeriet, The Trade Council persondata


Info til koordinator ifm. databeskyttelsesforordningens artikel 13