Gå til indhold
INFORMATION TIL VIRKSOMHEDER

EU-sanktioner som følge af Ruslands invasion af Ukraine (per 28. februar)

Rusland har indledt en omfattende militær offensiv mod Ukraine. Som reaktion indfører EU betydelige sanktioner.
Som yderligere reaktion på Ruslands angreb imod Ukraine har EU den 28. februar vedtaget at indføre yderligere sanktioner. Sanktionerne følger oven på en første og en anden sanktionspakke. 

Indhold af de seneste sanktioner

De nye sanktioner indeholder følgende elementer:

  • Russiskejede, -registrerede eller -kontrollerede fly, herunder russiskchartrede private fly, forbydes at lande i, lette fra eller overflyve EU-landenes territorier. 
  • Transaktioner vedrørende forvaltning af Ruslands centralbanks reserver og aktiver, herunder transaktioner med juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra Ruslands centralbank, forbydes.
  • Sanktioner mod personer og enheder: Yderligere 26 personer og en juridisk enhed omfattes.

For yderligere detaljer og information, herunder om undtagelsesbestemmelser mv., henvises til de offentliggjorte retsakter, der kan findes i EU-tidende.

Hvordan skal jeg forholde mig som virksomhed?

Det er altid virksomheders eget ansvar at overholde de til enhver tid gældende sanktioner og eventuelt søge juridisk bistand. Danske myndigheder står klar til at vejlede om sanktionerne, og hvordan man som virksomhed skal forholde sig. På um.dk kan du som virksomhed få et overblik over, hvor du kan få vejledning hos de ansvarlige myndigheder. 

På EU’s hjemmeside finder du et interaktivt sanktionskort og en liste over gældende finansielle EU-sanktioner mod personer, grupper og enheder. Oplysninger opdateres løbende.

Hotlines ved akut opståede udfordringer

The Trade Councils team for Geopolitisk Virksomhedsrådgivning yder virksomhedsvejledning ved akut opståede udfordringer som følge af situationen, herunder afledte eksportrelaterede spørgsmål. Kontakt os ved at skrive til [email protected] eller brug kontaktformularen her.

Ambassaden i Kyiv er midlertidigt lukket, og Udenrigsministeriet har meget begrænsede muligheder for at yde konsulær bistand til danskere i landet. Hvis du har spørgsmål relateret til rejser eller ophold i Ukraine, kan du kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter 24/7 på +45 33 92 04 00 eller [email protected]. Du kan læse Udenrigsministeriets rejsevejledning for Ukraine her.

Såfremt du har generelle spørgsmål til sanktioner er du i øvrigt velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets Kontor for Koncernjura, Offentlig Ret på [email protected].

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDER

Den alvorlige situation i Ukraine kan have konsekvenser for danske virksomheder på flere måder. Få et samlet overblik over den vejledning du kan få via linket nedenfor.