Gå til indhold
Information til virksomheder

Information til virksomheder: Nye EU-sanktioner som følge af udviklingen i Ukraine (per 24. februar)

Rusland har indledt et angreb imod Ukraine. EU indfører som modsvar sanktioner.

Som modsvar på Ruslands beslutning om at anerkende Donetsk og Luhansk som uafhængige stater er en første sanktionspakke vedtaget og trådt i kraft.

Med sanktionerne indføres økonomiske restriktioner for relationer i de områder af Donetsk og Luhansk, der er uden for den ukrainske regerings kontrol. Der indføres bl.a. et importforbud på varer fra områderne, eksportforbud for visse varer og teknologier, restriktioner vedrørende turismesektoren, restriktioner vedrørende infrastrukturprojekter og restriktioner på handel og investeringer inden for bestemte økonomiske sektorer. Derudover indføres et sektorforbud for finansiering af Rusland, dens regering og Ruslands centralbank.

Inden for de eksisterende sanktionsrammer tilføjes 351 medlemmer af Statsdumaen til listen over personer og enheder, der er omfattet af målrettede økonomiske sanktioner i form af indrejseforbud til EU, indefrysning af økonomiske midler i EU samt forbud mod tilrådighedsstillelse. Derudover tilføjes yderligere 24 personer og 3 banker til samme liste.

På baggrund af Ruslands angreb imod Ukraine torsdag den 24. februar forventes en større sanktionspakke at blive vedtaget inden for kort tid. Der vil være tale om omfattende sanktioner, som også vil få konsekvenser for Danmarks økonomiske engagement med Rusland.

For yderligere detaljer og information, herunder om undtagelsesbestemmelser mv., henvises til de offentliggjorte retsakter, der kan findes i EU-tidende.

Hvordan skal jeg forholde mig som virksomhed?

Det er altid virksomheders eget ansvar at overholde de til enhver tid gældende sanktioner. Danske myndigheder står klar til at vejlede om sanktionerne, og hvordan man som virksomhed skal forholde sig. På um.dk kan du som virksomhed få et overblik over, hvor du kan få vejledning hos de ansvarlige myndigheder.

På EU’s hjemmeside finder du et interaktivt sanktionskort og en liste over gældende finansielle EU-sanktioner mod personer, grupper og enheder. Oplysninger opdateres løbende.

Hotlines ved akut opståede udfordringer

The Trade Councils Global Response Team yder virksomhedsvejledning ved akut opståede udfordringer. Kontakt os ved at skrive til [email protected] eller brug kontaktformularen her.

Ambassaden i Kyiv er midlertidigt lukket, og Udenrigsministeriet har meget begrænsede muligheder for at yde konsulær bistand til danskere i landet. Hvis du har spørgsmål relateret til rejser eller ophold i Ukraine, kan du kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter 24/7 på +45 33 92 04 00 eller [email protected]. Du kan læse Udenrigsministeriets rejsevejledning for Ukraine her.

Såfremt du har generelle spørgsmål til sanktionerne er du i øvrigt velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets Kontor for Koncernjura, Offentlig Ret og Arkiv på +45 33 92 00 00 eller på [email protected]