Gå til indhold
Information til virksomheder

Flere EU-sanktioner som følge af Ruslands invasion af Ukraine (per 25. februar)

Rusland har indledt en omfattende militær offensiv mod Ukraine. EU indfører som modsvar sanktioner.
Efter Ruslands angreb imod Ukraine torsdag den 24. februar har EU besluttet af indføre en omfattende sanktionspakke, som nu er trådt i kraft. Sanktionspakken følger oven på den første sanktionspakke,  som blev indført som modsvar på Ruslands beslutning om at anerkende Donetsk og Luhansk som uafhængige stater. 

Indhold af den seneste sanktionspakke

Den seneste sanktionspakke indeholder både udbygning af nogle af de sanktioner, der blev indført med den første sanktionspakke, samt sanktioner på nye områder. Pakken omfatter bl.a.:

  • Yderligere sanktioner inden for den finansielle sektor. Herunder i form af forbud mod refinansiering af to store privatbanker, foruden de fem statsejede russiske pengeinstitutter, der er omfattet af den første sanktionspakke. Hertil kommer forbud mod refinansiering af en række statsejede russiske virksomheder.
  • Eksportforbud af visse teknologier og udstyr til opgradering af russiske olieraffinaderier.
  • Forbud mod eksport, salg, levering eller overførsel af fly, flydele og –udstyr samt alle relaterede ydelser.
  • Yderligere eksportrestriktioner for såkaldte dual-use produkter og restriktioner i forhold til andre teknologiske produkter, herunder inden for bl.a. elektronik inkl. halvledere, computere, telekommunikation, IT-sikkerhed, sensorer, lasere og maritime applikationer.
  • Suspendering af visum-fri adgang til EU for diplomater, forretningsfolk mm.
  • Sanktioner mod personer og enheder: Yderligere personer og enheder omfattes af indefrysning, samhandelsforbud og indrejseforbud. Bl.a. er over 400 medlemmer af Statsdumaen nu omfattet. 

For yderligere detaljer og information, herunder om undtagelsesbestemmelser mv., henvises til de offentliggjorte retsakter, der kan findes i EU-tidende.

Hvordan skal jeg forholde mig som virksomhed?

Det er altid virksomheders eget ansvar at overholde de til enhver tid gældende sanktioner og eventuelt søge juridisk bistand. Danske myndigheder står klar til at vejlede om sanktionerne, og hvordan man som virksomhed skal forholde sig. På um.dk kan du som virksomhed få et overblik over, hvor du kan få vejledning hos de ansvarlige myndigheder.

På EU’s hjemmeside finder du et interaktivt sanktionskort og en liste over gældende finansielle EU-sanktioner mod personer, grupper og enheder. Oplysninger opdateres løbende.

Hotlines ved akut opståede udfordringer

The Trade Councils Global Response Team yder virksomhedsvejledning ved akut opståede udfordringer som følge af situationen, herunder afledte eksportrelaterede spørgsmål. Kontakt os ved at skrive til [email protected] eller brug kontaktformularen her.

Ambassaden i Kyiv er midlertidigt lukket, og Udenrigsministeriet har meget begrænsede muligheder for at yde konsulær bistand til danskere i landet. Hvis du har spørgsmål relateret til rejser eller ophold i Ukraine, kan du kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter 24/7 på +45 33 92 04 00 eller [email protected] Du kan læse Udenrigsministeriets rejsevejledning for Ukraine her.

Såfremt du har generelle spørgsmål til sanktioner, er du i øvrigt velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets Kontor for Koncernjura, Offentlig Ret på [email protected].

vejledning til virksomheder

Den alvorlige situation i Ukraine kan have konsekvenser for danske virksomheder på flere måder. Få et samlet overblik over den vejledning du kan få via linket nedenfor.