Gå til indhold
Finland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Finland

I Finland er der efter en næsten fuld genåbning fra midt juni til midt august igen indført restriktioner. Fra 24. august er der indført indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark. Dette gælder dog ikke rejser med nødvendige formål, hvorunder erhvervsrejser medrejses. Tilrejsende danske forretningsfolk anbefales i forbindelse med indrejse at overholde karantænelignende forhold i 14 dage. De skal kunne dokumentere formålet med deres forretningsaftaler og angive forretningspartneres kontaktinformationer, så grænsepolitiet kan kontakte disse i tvivlstilfælde. Den finske regering har grønne ambitioner, hvilket skaber gode muligheder for danske virksomheder.

Hidtil har Finland et relativt lavt smittetal ift. resten af Europa, men oplever i øjeblikket et stigende smittetryk. Der er fortsat åbent for forretninger, restauranter, barer mv. Restaurationer er dog pålagt visse restriktioner i forhold til åbningstider, alkoholservering og antal besøgende.

Den finske økonomi er mærket af pandemien, men den økonomiske tilbagegang står til at blive mindre end først antaget.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Finland?

Danske datterselskaber i Finland kan ansøge om støtte. Regeringen har vedtaget hjælpepakker for omkring EUR 2 milliarder til støtte for finsk erhvervsliv. I alt har regeringen ved begyndelsen af juni vedtaget foranstaltninger til støtte for borgere og virksomheder med omkring EUR 6 milliarder (2,6 pct. af BNP). Det statslige garantiprogram dækker EUR 15 milliarder. Læs mere her

 

Regeringen har fremlagt en ny omkostningsstøtteordning for sektorer med en nedgang på mindst 10 pct. og for virksomheder, hvis omsætning er faldet over 30 pct. som følge af krisen. Læs mere her


covid-19 i Finland

Sundhedssituation

Smittetrykket i Finland er stadig relativt lavt, men i øjeblikket stigende. Der registreres omkring 300 nye smittetilfælde dagligt. Det stigende smittetryk har de seneste uger betydet en begyndende nedlukning af visse regioner i Finland. Særligt hovedstadsområdet er hårdt ramt.

Testkapaciteten er 26.000 daglige tests og der foretages cirka 12.500 tests i døgnet. Siden COVID-19's udbrud er der sammenlagt foretaget 1,818,800 tests i Finland, hvoraf 21,936 er testet positive. Finland har i alt konstateret 384 COVID-19-relaterede dødsfald i hele perioden.

Pr. 24. november er 120 personer indlagt med cOVID-19 på landets hospitaler. Incidensen for uge 46, der i skrivende stund er det seneste tal offentliggjort af de finske myndigheder, er på 28 pr. 100.000 indbyggere den pågældende uge med en positivprocent på 1,8.

Klik her for mere information om smittesituationen i Finland

Vilkår for erhvervsrejsende

Finlands grænse er lukket for turistrejser fra EU- og Schengen-lande med mere end 25 smittede pr. 100.000 indbyggere de seneste 14 dage. Grænsen til Danmark er derfor lukket for turistrejser. Nødvendige forretningsrejser kan dog gennemføres, men kræver en skriftlig bekræftelse fra mødepartneren med angivelse af kontaktperson. Desuden anbefales indrejsende at medbringe et COVID-19-pas med negativt testresultat, der er mindre end 72 timer gammelt, når man ankommer. Bliver man i Finland mere end 3 døgn, er det anbefalet, at man går i frivillig karantæne og tager en ny COVID-19 test tidligst 72 timer efter ankomst til Finland. Er testresultatet negativt, ophæves karantæneanbefaling.

For indrejsende, der opholder sig under 72 timer i Finland, er der ingen anbefaling om egentlig karantæne. Det anbefales imidlertid at overholde karantænelignende forhold under besøget.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene. 

Restriktioner

Restriktioner og anbefalinger fastlægges i overvejende grad af de regionale myndigheder afhængigt af det epidemiologiske niveau. Derfor varierer disse regionalt.

Mundbind
På nationalt plan gælder en anbefaling om at bruge mundbind i offentlig transport og generelt i det offentlige rum i situationer, hvor det ikke er muligt at holde afstand. I hovedstadsområdet betyder det høje smittetryk, at mundbind også er anbefalet på arbejdspladsen og til møder.

Forsamlinger
Generelt er det anbefalet, at samles maksimalt 50 personer. Større forsamlinger kan afholdes, såfremt myndighedernes retningslinjer for afstand og hygiejne efterleves. I hovedstadsområdet gælder fra 23.11-13.12 et reelt forsamlingsforbud for offentlige forsamlinger på maksimalt 20 personer. Derudover anbefales det her, at samles maksimalt 10 personer privat.

Restauranter
For regioner i den finske scenarieplans anden eller tredje fase er restaurationers åbningstider, tidspunkter for alkoholservering og kapacitet begrænset.

Klik her for mere information.

Flyforbindelser

Finnair varetager en daglig flyafgang hver vej mellem Finland og Danmark.

Finland i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Finlands økonomi har været relativt moderat ramt. Særligt serviceerhverv og turismesektoren er berørt.

Efter fuld genåbning over sommeren er der igen indført restriktioner for forsamlinger, åbningstider for restauranter og barer mv.

Finansministeriet forventer en vækst i BNP på 2,6 procent i 2021.

Markedet i Finland er et nærmarked og dermed særligt attraktivt for danske virksomheder.

Der er ikke oplevet problemer med forsyningskæder bortset fra værnemidler i foråret 2020.

Økonomiske nøgletal

Dansk eksport til Finland det kommende år

Der forventes stabilisering af dansk eksport til Finland fra 2021 og frem, som primært drives af Finlands offentlige investeringer i grøn omstilling i energi, byggeri og den tunge industri samt digitalisering og hospitalsbyggeri i sundhedssektoren.

Arbejdsløshedssituation

I marts var arbejdsløsheden 6,6 procent og i oktober 7,4 procent. I den mellemliggende periode toppede arbejdsløsheden i maj med 10,3 procent. Arbejdsløsheden ventes at stige til 8 procent ved udgangen af 2020.

Handelssituation

Handelshindringer

Selvom forretningsrejser fortsat er tilladt, er det reelt ikke muligt at gennemføre hovedparten af planlagte forretningsrejser pga. ophold under karantænelignende forhold og manglende vilje til at modtage besøg blandt kunder og partnere.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Biogas, vind, energieffektivitet i bygninger og Power-2-X vurderes at være blandt områderne med særlige muligheder. Desuden er der nye muligheder i omstilling af (fjern)varmeforsyningen fra kul og tørv til bæredygtige løsninger. Elbilinfrastrukturen skal også udbygges i de kommende år. Endelig er digitale løsninger og robotteknologi i sundhedssektoren efterspurgt. En del af de offentlige investeringer ventes drevet af EU’s genopretningsfond, hvor Finland forventes at modtage EUR 3,1 mia. EUR 1 mia. ventes anvendt til grønne investeringer. Turismeindustri og skibsindustri (primært krydstogsskibe) rammes særligt negativt af COVID-19.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Danske datterselskaber har samme mulighed for at søge nationale støtteordninger, som andre registrerede virksomheder i Finland. 

Den finske flertalsregering er nået til enighed om et forslag til et syvende tillægsbudget for 2020, der afsætter EUR 410 millioner til endnu en ansøgningsrunde for tidsbegrænset støtte til virksomheder. Hertil kommer EUR 140 millioner, der ikke blev brugt ved sidste ansøgningsrunde, hvormed det samlede beløb i ansøgningspuljen løber op i EUR 550 millioner i alt. Forslaget er sendt til Rigsdagen 29. oktober.

Det forventes, at EU's genopretningsfond vil kunne anvendes til at realisere større investeringsprojekter, specielt inden for grøn omstilling af industrien, energieffektivitet i bygninger, samt energiprojekter i f.eks. Power-2-x. Der vil som led heri kunne opstå muligheder for danske virksomheder.

Sektorer berørt af stimulipakker

EU’s genopretningsfond forventes at kunne få positiv betydning for danske virksomheder, der leverer grønne løsninger inden for bl.a. vind, energirenoveringer af bygninger, biogas og power-2-x.

Danske datterselskaber i Finland ventes også at få adgang bl.a. til lønkompensation og dækning af arbejdsmarkedsomkostninger, når de kommende støtteordninger vedtages af parlamentet, formentlig i december. 

Bæredygtig genstart

Der er i Finland stor politisk bevågenhed på grøn genopretning. Finland forventer at få ca. EUR 3,1 mia. fra EU's genopretningsfond. Grøn omstilling har størst fokus på anvendelsen af midlerne, og forventes derfor at blive tildelt EUR 0,9-1,2 mia. af beløbet. Andre fokusområder for genopretningsfonden er:

 • Uddannelse og forskning (EUR 0,4-0,5 mia.)
 • Styrkelse af konkurrenceevne (EUR 0,15-0,3 mia.)
 • Bæredygtig infrastruktur og digitalisering (EUR 0,2-0,4 mia.)
 • Arbejdsmarked, arbejdsløshedsservice og erhvervsudvikling (EUR 0,1-0,3 mia.)
 • Social og sundhedsydelser (EUR 0,3-0-4 mia.)

Klimafrontpost

Ambassaden i Helsinki er ikke udpeget som klimafrontpost. Men ambassaden har stort fokus på finsk klimapolitik og de muligheder, det indebærer for dansk erhvervsliv. Der er iværksat strategiske projekter og forundersøgelser indenfor:

 • Vind
 • Energieffektivitet i Bygninger
 • Power-2-X

Digitalisering

Der er løbende samarbejde om digitalisering i sundhedssektoren mellem de nordiske og baltiske landes myndigheder. Brug af smittesprednings-app giver også myndighederne adgang til data om borgernes fysiske bevægelser.

Finland har generelt set stort fokus på digitalisering, både blandt offentlige og private aktører.

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer

Der findes strategiske alliancer inden for biogas, vind, Power-2-X, elbils infrastruktur og digitalisering af sundhedssektoren er under udvikling, mens også hospitalsbyggeri og digitalisering har stort fokus.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Der er nye muligheder specielt inden for 'grøn' genopretning, byggeri og digital sundhed.

Nye muligheder på sektorniveau

Ambassaden vurderer, at der er gode muligheder indenfor:

 • Vind
 • Biogas
 • Energieffektivitet i bygninger
 • Digital sundhed og hospitalsbyggeri

Større projekter i udbud

Vindmølleprojekter
Der er i 2020 annonceret on-shore projekter for 18,5 GW og off-shore projekter for 2,7 GW. Disse forventes udbudt de kommende år.

Biogasanlæg
Der er 17 nye biogasanlæg på vej i udbud. Samlet forventes biogas udbygget til 15 Twh inden 2045.

Hospitaler
Der er planlagt 20 nye hospitalsprojekter for EUR 4,4 mia. En del har allerede været i udbud, men der er fortsat gode muligheder for underleverancer og nye digitale løsninger.

Fjernvarme i Helsinki
Der er planlagt opført et nyt stort biomassebaseret CHP anlæg i Helsinki, som skal stå klar i 2024. Desuden skal det andet store kulfyrede CHP anlæg i Helsinki afvikles og erstattes af grønne løsninger inden 2029.

Strategiske projekter

Der er igangsat strategiske projekter inden for flg. områder:

 • Vind
 • Energieffektivitet i bygninger
 • Power-2-X
 • Robotløsninger i sundhedssektoren

Klik her for at læse mere om Udenrigsministeriets strategiske projekter

Handelsmuligheder i morgen

Strategiske alliancer under udvikling

Der arbejdes på at opbygge strategiske alliancer inden for biogas, vind, Power-2-X, elbilsinfrastruktur, samt digitale løsninger og robotteknologi i sundhedssektoren.

Myndighedssamarbejde

Der er på nuværende tidspunkt endnu ikke indgået samarbejde mellem danske og finske myndigheder.

Trade Council i Finland

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Trade Council i Norden og Baltikum har sektorspecialisering inden for følgende områder:

 1. Energi, Miljø og Industri
 2. Tech og Sundhed
 3. Urban Development

Inden for disse områder foretages en proaktiv indsats for danske virksomheder, som ønsker at træde ind på markederne i Norden og Baltikum. Dette sker gennem salgsplatforme så som eksportfremstød, SBA, webinarer mv., som virksomhederne kan bruge i deres markedsføring.

Desuden bistår ambassaden i Helsinki også danske eksportvirksomheder inden for andre sektorer baseret på deres konkrete behov, ligesom der ydes rådgivning om udfordringer ifm. COVID-19 på det finske marked.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Regeringen har fremlagt en ny omkostningsstøtteordning, hvor der gives støtte på baggrund af nedgang i faste omkostninger og arbejdsomkostninger. Der kan maksimalt gives EUR 500.000 i støtte i en to måneders periode. Ansøgningen skal sendes d. 31. august 2020. Det drøftes om ansøgningsfristen efterfølgende kan blive forlænget. Læs mere her

En særlig støtteordning for restauranter inkluderer støtte til genansættelse af personale, efterhånden som aktivitetsniveauet normaliseres. Støtten vil være EUR 1.000 pr. ansat og der er et krav om, at den samlede løn minimum skal være på EUR 2.500. Den maximale støtte opgøres på baggrund af antallet af fuldtidsansatte, som ikke må overstige 800 medarbejdere. Ansøgningen skal sendes d. 31. august 2020. Læs mere her

Kompensation for faste udgifter

Virksomheder kan ansøge om omkostningsstøtte for faste omkostninger og arbejdsomkostninger. Ansøgningen om omkostningsstøtte skal indgives til ’Statskontoret’ senest den 31. august 2020. Det maksimale støttebeløb i to måneder er 500.000 euro. Det drøftes om ansøgningsfristen efterfølgende kan blive forlænget. Læs mere her

Skatteregler

Skattemyndighederne har lettet betingelserne for virksomheders betalingsordninger. De lempede vilkår gælder betalingsordninger, der er ansøgt fra den 25. marts og senest frem til slutningen af august.

Lønmodtagernes pensionsindbetaling, som foretages af arbejdsgiveren, er midlertidigt reduceret med 2,6 pct. fra 1. maj frem til årsskiftet. Læs mere her om lempede betingelser for betalingsordninger.

Regeringen har foreslået tilbagebetaling af moms til virksomhederne for årets første fire måneder med senere tilbagebetaling med en rente på 2,5 pct. Læs mere her om tilbagebetaling af moms.

Regler for afskedigelser

Der er lempet på virksomhedernes vilkår ifm. midlertidig fritstilling, hvor varslet for fritstilling er reduceret fra 14 til 5 dage. De ansatte vil modtage understøttelse i perioden, hvor de er fritstillet. Ændringen er midlertidig og i kraft til 31. december 2020. Læs mere her

Betalingsfrister og kredit

På grund af COVID-19 tilbyder mange banker midlertidig afdragsfrihed. Også det statsejede finansieringsselskab Finnvera har givet banken tilladelse til at give afbetalingsfrie lån på sine garanterede lån. Midlertidig lån til forskning, udvikling og innovation beregnet til SME’er og midcap-virksomheder til rådighed.

Virksomheder kan ansøge om midlertidige lån indtil udgangen af oktober 2020. Der vil være afgørelse om finansiering indtil udgangen af 2020. Læs mere her.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Finland?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!