Gå til indhold
Finland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Finland

Finland er helt genåbent, dog stadig med sundhedsmæssige anbefalinger såsom mundbind i offentlige forsamlinger. Forventningerne til landets økonomiske vækst for 2022 er blevet nedskaleret som følge af Ukraine-krisen.

Den finske økonomi mærkes, som de fleste andre OCED-lande, af pandemien, men den økonomiske tilbagegang anslås at være mindre end først antaget. Det forventes dog, at Ukraine-krisen vil have en større effekt på økonomien i 2022 end pandemien.

I forlængelse heraf oplever The Trade Council i Finland stadig en stigende interesse fra danske virksomheder for at eksportere produkter og serviceydelser til det finske marked som led i den grønne og digitale omstilling, der finder sted i Finland i disse år.

I Finland er indrejse underlagt restriktioner for lande uden for EU og Schengen-området. For danskere er der derfor ingen rejserestriktioner, dog skal alle rejsende, der ankommer til Finland, i overensstemmelse med loven om smitsomme sygdomme have et af følgende tre certifikater: et vaccinationscertifikat, et certifikat for helbredelse fra COVID-19 (mindre end 6 måneder gammel) eller et certifikat for negativ COVID-19 test (maksimalt 72 timer gammel). Krav og anbefalinger gælder også erhvervsrejsende. Læs mere om indrejse til Finland her.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Finland?

Danske datterselskaber i Finland kan søge om støtte.

covid-19 i Finland

Sundhedssituation

Finland er nationalt genåbnet. Der er dog fortsat visse sundhedsanbefalinger i landet såsom brug af mundbind i det offentlige rum, god hygiejne og bibeholdelse af sikker afstand til andre samt indrejserestriktioner fra bestemte lande.

Finland benytter en hybridstrategi til at kontrollere COVID-19-pandemien, hvilket betyder, at regioner selv kan regulere på restriktioner og anbefalinger inden for et bestemt omfang. Målene for hybridstrategien er at stabilisere samfundet samtidig med at man holder det så åbnet som muligt, støtter post-krise drift og rekonstruktion, samt på bedste vis forbereder Finland mod eventuelle nye resistente COVID-19-varianter.

Det finske smittetryk følger på nuværende tidspunkt en overordnet aftagende trend. Smittetrykket toppede hhv. i slutningen af januar og mod midten af marts. Fra 24. marts til 7. april er der registreret 75.979 nye smittefælde. I nogle regioner er der sket en yderligere stigning i antallet af infektioner og hospitalsindlæggelser, mens der i andre er observeret et fald.

Smittetallet i slutningen af marts til starten af april har varieret fra 5.338 til 14.764 nye tilfælde dagligt. De store udsving i smittetallet skyldes testforsinkelser. Det er fortsat særligt hovedstadsområdet og det sydøstlige Finland, der er hårdest ramt.

Finske myndigheder nedskalerede 14. februar 2022 den nationale teststrategi, og anbefaler nu kun at man bliver testet, hvis man enten har alvorlige symptomer, har symptomer og høj risiko for alvorlige sygdomme, er gravid eller arbejder i sundhedssystemet. På nuværende tidspunkt er der en reduceret PCR-testkapacitet på 20.000 pr. dag, pga. fokus på at spare sundhedspersonalets ressourcer.

Derfor er der mangler i testkapaciteten, hvorfor personer med milde symptomer, som er blevet vaccineret to gange, ikke henvises til testning og kan forvente en forlænget ventetid til tests. Det er ikke muligt at få en gratis test i offentligt regi uden væsentlige symptomer. Tests bliver udbudt af private aktører med priser op til 200 EUR for PCR-test.

Pr. 7. april 2022 er 922 personer indlagt med COVID-19 på landets hospitaler, hvoraf 42 er indlagt på intensiv, og incidentstallet for de forudgående 14 dage er 1.605 pr. 100.000 indbyggere. Instituttet for Sundhed og Velfærd (THL) vurderer, at 25 - 50 pct. af disse patienter er indlagte af anden årsag end COVID-19. Det er stadig et højt antal indlagte patienter på de finske hospitaler, dog tyder det på, at antallet af indlagte toppede d. 28 marts med 1.026. Omvendt har antallet af intensivpatienter ligget relativt stabilt på 30 - 50 patienter i alt de seneste to måneder.

Pr. 6. april 2022 er 80,2 pct. af finnerne over fem år vaccineret med første stik, og 76,9 pct. er vaccineret med anden dose. Derudover er 51,6 pct. af befolkningen vaccineret med tredje dose. Vaccinationen går fremad, men Finland oplever ligesom Danmark en stagnation i antallet af nye vaccinerede.

Du kan læse mere om situationen i Finland her

Vilkår for erhvervsrejsende

På nuværende tidspunkt findes der ingen indrejserestriktioner for alle indrejsende fra EU og Schengen-landene, mens der stadig er indrejserestriktioner for rejsende uden for EU og Schengen. Indrejserestriktionerne for rejsende fra lande uden for EU og Schengen er blevet forlænget til 8. maj 2022.

I Finland differentieres der mellem "indrejserestriktioner" og "sundhedssikkerhedsforanstaltninger"; indrejserestriktionerne for rejsende fra EU- og Schengenlande er således ophævede, men der er stadig gældende "sundhedssikkerhedsforanstaltningskrav". I overensstemmelse med loven om smitsomme sygdomme skal alle rejsende, der ankommer til Finland, have et af følgende tre certifikater: et vaccinationscertifikat, et certifikat for helbredelse fra COVID-19 (mindre end 6 måneder gammel) eller et certifikat for negativ COVID-19 test (maksimalt 72 timer gammel). Hvis den rejsende ikke har nogen af disse certifikater, henvises de til en COVID-19 test på indrejsestedet. Kravene gælder (med visse undtagelser) for alle, der er født i 2006 eller tidligere.  

Dokumentation for test eller vaccine skal vises til de finske grænsemyndigheder. Både det danske og europæiske COVID-19-pas accepteres som gyldig dokumentation for vaccinestatus og testresultat.

Læs mere om de finske Covid-19-restriktioner relateret til indrejse her. De finske sundhedsmyndigheder anbefaler, at man anvender FINENTRY.FI-portalen inden ankomst til Finland til eventuel booking af test-tid. Test i forbindelse med indrejse er gratis.

Det anbefales, at man kontakter sit flyselskab om, hvorvidt de kræver en negativ COVID-19-test eller anden dokumentation ved boarding. 

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

Restriktioner

Restriktioner og anbefalinger fastlægges i overvejende grad af de regionale myndigheder afhængigt af det epidemiologiske niveau. Pt. er den nationale anbefaling om hjemmearbejde ophørt, dog tilrådes der fortsat i mindst én region at have en kombination af in-office og fjernarbejde. 

Mundbind

På nuværende tidspunkt er der stadig en anbefaling om at bruge mundbind i det offentlige rum i situationer, hvor det er svært at holde afstand og smitterisikoen kan være høj. Der er dog ikke planer om at genindføre restriktioner. Det tidligere mundbindskrav i offentlig transport er også blevet reduceret til en anbefaling pr. 7. marts 2022. 

Forsamlinger

Der er ingen forsamlingsforbud i Finland. Disse blev ophævet pr. 1. marts 2022. Dog bibeholdes kravene om god hygiejne og afholdelse af sikker afstand til andre indtil 30. juni 2022.

Restauranter

Restauranter og serveringssteder er åbne i Finland uden restriktioner. Disse blev ophævet pr. 1. marts 2022.

Læs mere om restriktionerne i Helsingfors her.

Klik her for mere information om restriktioner i Finland.

Flyforbindelser

Finnair og SAS varetager daglige flyafgange hver vej mellem Finland og Danmark.

Økonomien i Finland i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Finlands økonomi for 2021 har været moderat ramt, men har generelt klaret sig bedre end 2020. Den negative vækst i BNP i Q1 for 2021 var drevet af fald i blandt andet eksport af varer og services samt privatforbrug. Derudover var der fortsatte restriktioner i servicesektoren.

Væksten er løbende blevet forbedret med en hhv. stærk og moderat fremgang i Q2 og Q3. Blandt andet har genåbningen af servicesektoren i løbet af sommeren, samt stigninger i privatforbrug og eksport af varer og services drevet denne fremgang. Q4 oplevede en nedgang sammenlignet med de tidligere kvartaler, som hovedsageligt skyldes tiltagende smitte af COVID-19 samt genetablering af restriktioner. Overordnet har den finske vækst været på 3,3 pct. i 2021.

Den finske centralbank forudser dog pt., at den økonomiske vækst vil aftage til at være mellem 0,5 pct. og 2 pct. i 2022, i stedet for de estimerede 2,3 pct. fra december 2021. Dette skyldes de uforudsete effekter af Ukraine-krisen og de tilhørende EU-sanktioner mod Rusland.

Inflationen forudses til at være mellem 4 - 5 pct. i 2022 som følge af stigende energi- og fødevarepriser. Finlands regering har dog nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme dette i forkøbet, i form af en hjælpepakke på EUR 300 mio. til den finske landbrugssektor og senere hen en hjælpepakke til det finske energimarked. Det skal kunne holde priserne nede.

Finske og europæiske sanktioner berører i øjeblikket omkring 500 finske virksomheder. Rusland er Finlands 5. største eksportmarked med en andel på 5,5 pct. af den samlede finske eksport i 2021, svarende til EUR 3,9 mia. En tredjedel af eksporten i 2021 bestod af maskiner, udstyr og transportkøretøjer. 10,2 pct. af den finske samlede import i 2021 kom fra Rusland, hvilket svarer til en værdi på EUR 7,8 mia. 60 pct. af den russiske import til Finland er råolie og naturgas, hvilket givet den nuværende situation har en stor effekt på de finske energipriser.

De interne forsyningskæderne fungerer fortsat uden problemer, selvom priserne er stigende, og et stort atomkræftværksbyggeri i Finland sat på pause grundet dens forretningsforbindelser til Rusland.

Markedet i Finland er et nærmarked og dermed attraktivt for danske virksomheder. Som følge af COVID-19 har flere danske virksomheder søgt mod netop nærmarkederne, da de er lettere tilgængelige end fjernmarkederne.

Økonomiske nøgletal

Dansk eksport til Finland

Finland er Danmarks 11. største eksportmarked i 2021 med en samlet eksportindtægt på DKK 17,2 mia. svarende til 2,2 pct. af Danmarks samlede eksportindtægter. Det er en stigning på 0,1 procentpoint sammenlignet med 2020. Der forventes stabilisering af dansk eksport til Finland fra 2022 og frem, primært drevet af Finlands offentlige investeringer i grøn omstilling i energi, byggeri og den tunge industri samt digitalisering og hospitalsbyggeri i sundhedssektoren.

Finsk e-handel har, ligesom i resten af verdenen, set en stor fremgang i 2020 og 2021 som følge COVID-19. I 2020 steg værdien af finsk e-handel med 15 pct.

Flere finske virksomheder satser i højere grad på e-handel frem for fysiske butikker. Danmark er Finlands 4. største importmarked i 2021, når der isoleret ses på e-handel.

Arbejdsløshedssituation

Den finske arbejdsløshed i februar 2022 lå på 6,7 pct., hvilket overordnet set er en stigning i den gennemsnitlige arbejdsløshed sammenlignet med Q3 i 2021, hvor niveauet lå på 6,2 pct. Det er dog et fald i arbejdsløsheden hvis man isoleret ser på januar 2021, hvor arbejdsløsheden lå på 7 pct. Det forventes, at den gennemsnitlige arbejdsløshed i Finland stabiliserer sig omkring 6,5 pct. i 2023.

Der er generel mangel på kvalificeret arbejdskraft i Finland. Dette gælder for en række områder heriblandt i teknologi- og byggebranchen, sundhedssektoren, restaurantionsbranchen samt i andre servicehverv. Der er efterspørgsel på en række højtuddannede erhvervsgrupper heriblandt sygeplejesker, andet sundheds- og plejepersonale og IT-uddannede. 

Handelssituation og eksportmuligheder

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Biogas, vind, energieffektivitet i bygninger og Power-2-X vurderes at være blandt områderne med særlige markedsmuligheder i Finland. Desuden er der nye muligheder inden for omstilling af (fjern)varmeforsyningen fra kul og tørv til bæredygtige løsninger. Elbilinfrastrukturen skal også udbygges i de kommende år. Endelig er digitale løsninger og robotteknologi i sundhedssektoren efterspurgt. En del af de offentlige investeringer ventes drevet af EU’s genopretningsfond, hvor Finland forventes at modtage EUR 2,9 mia. 

Stimulipakker

Danske datterselskaber har samme mulighed for at søge nationale støtteordnin-ger som andre registrerede virksomheder i Finland.

Virksomheder kan aktuelt ansøge om ”Closure compensation” fra den finske stat, hvis de i perioden 21. december 2021 til 28. februar 2022 blev tvunget til at lukke som følge af regeringens COVID-19-restriktioner. Der bliver ikke bevilligede beløb, hvis der søges kompensation for under EUR 2.000. Denne ansøgningsrunde er åben fra 22. marts 2022. Iværksættere er også omfattet af denne støttepakke. Læs mere om ansøgningsprocessen her.

Læs mere om aktuelle og kommende støttepakker her.

Sektorer berørt af stimulipakker

EU’s genopretningsfond forventes at kunne få positiv betydning for danske virksomheder, der leverer grønne løsninger inden for bl.a. vind, energirenoveringer af bygninger, biogas, Power-to-X og digitalisering.

Derudover forventes flere af de seneste støttepakker fra den finske regering at understøtte særligt servicesektoren som følge af nedlukningen i januar/februar i 2022.

Danske datterselskaber i Finland kan også få adgang bl.a. til lønkompensation og dækning af arbejdsmarkedsomkostninger under de finske hjælpepakker på lige fod med finske selskaber.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Fra politisk side har en bæredygtig udvikling af Finland høj prioritet. 44 pct. af den finske energi bliver allerede produceret af vedvarende energi (biomasse, hydrogen, vindenergi og solenergi), hvor yderligere 19 pct. bliver dækket af atomkraft.

Den politiske prioritering af bæredygtighed afspejles også i lanceringen af The Sustainable Growth Programme. Programmet har til formål at fremme løsninger, der mindsker emissioner både i Finland og på verdensplan. Derudover ønsker Finland at opnå CO2-neutralitet i 2035 og standse nedgangen af biodiversitet inden 2030.

De vigtigste mål i programmet omfatter også at gøre Finland til verdens førende inden for brint- og cirkulære økonomier, samtidig med at ”clean energy production” prioriteres, herunder solenergi, on- og offshore vindenergi, biogas og genvinding af spildvarme. Læs mere om The Sustainable Growth Programme her.

Finland har anmodet om samlet EUR 2,9 mia. fra EU’s genopretningsfond, hvoraf EUR 822 mio. er blevet allokeret til at understøtte programmet økonomisk.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Helsinki er ikke én af Udenrigsministeriets klimafront-poster.

Øgede muligheder

The Trade Council i Helsingfors ser de største muligheder for dansk eksport i sektorer inden for

 1. Energi, Miljø og Industri
 2. Tech og Sundhed
 3.  Urban Development

Digitalisering

Finland er blandt et af de førende lande inden for digitalisering af den offentlige og private sektor i EU og i verden. Digitalisering er også et af fokusområderne for det finske formandskab i Nordisk Ministerråd.

Den digitale infrastruktur i Finland er karakteriseret af høj kvalitet, arbejdsstyrken er højtuddannet, og der er et stærkt samarbejde på tværs af virksomheder, forskningsinstitutioner og parlamentet. Regeringen har som mål at digitalisere alle offentlige serviceydelser i fremtiden, hvorfor bl.a. kunstig intelligens (AI) og andre teknologier bliver implementeret i vid udstrækning i den offentlige sektor.
Derudover har regeringen også fokus på at implementere og fremme digitale løsninger i undervisningen. I EU lå landet i top baseret på The Digital Economy and Society Index i 2020 målt på deres digitale infrastruktur og brug af digital technologi. Dog tabte Finland i 2021 førstepladsen til Danmark pga. deres connectivity score, hvilket dermed generere muligheder for danske tech virksomheder. Finland fortsætter med at være i top på human capital.

En undersøgelse udført af PWC blandt 22 finske virksomheder og instanser i den private såvel som offentlige sektor viste, at 86 pct. af organisationerne anså den digitale transformering som værende af høj strategisk betydning.

Finland har anmodet om EUR 2,9 mia. fra EU’s genopretningsfond, hvoraf EUR 217 mio. er blevet allokeret til at understøtte den digitale transformering af samfundet.

 

Handelsmuligheder

Strategiske alliancer

På nuværende tidspunkt findes der kun strategiske alliancer inden for biogas. Nye strategiske alliancer indenfor, vind, Power-to-X, elbils infrastruktur og digitalisering af sundhedssektoren er under udvikling, mens også hospitalsbyggeri og digitalisering har stort fokus.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Som led i genstart af den finske økonomi, har regeringen startet programmet ”The Sustainable Growth Programme”. Programmet har til formål at fremme løsninger, der mindsker emissioner både i Finland og på verdensplan i form af en grøn omstilling med fokus på investering i grønnere løsninger og energieffektive renovationer i byggebranchen.

Forskellige nye muligheder er opstået i sundhedssektoren som følge af COVID-19. Blandt andet er eksporten af danske medicinske og pharmaceutiske produkter vokset med 36,1 pct. i 2020 sammenlignet med 2019, og udgør dermed den størst eksportvaregruppe af den samlet vareeksport til Finland. Derudover er der en stigende efterspørgsel på robotter, som kan diagnosticere sygdomme gennem test.
Set fra et forbrugerperspektiv er e-handel i fremgang blandt de finske forbrugere. Et undersøgelse udført af Nets viste, at 24 pct. af de finske forbrugere handler mere online efter COVID-19 end før. 33 pct. af de finske forbrugere handler fra udenlandske hjemmesider, hvilket er en højere andel end danske forbrugere (27 pct.). Dertil er Danmark Finlands 4. største importland, når man isoleret ser på e-handel.

 

Nye muligheder på sektorniveau

Den danske eksport til Finland dækker et bredt spektrum af sektorer, herunder Energi, Miljø og Industri, Tech og Sundhed samt Urban Development. Grundlæggende er der gode muligheder for danske virksomheder, der ønsker at eksportere produkter eller serviceydelser inden for disse sektorer, da Finland gennemgår en større grøn og digital omstilling.

Energisektoren

Det finske marked giver gode muligheder for øget eksport af danske energiteknologier og serviceydelser. Det ambitiøse ”The Sustainable Growth Programme” kræver store investeringer i en sektor, hvor danske virksomheder står stærkt.

På nuværende tidspunkt er der planlagt projekter i onshore-sektoren som om-fatter tæt på 13,0 MW, og i offshore-sektoren omkring 2,7 MW. Langt de fleste af projekter er fortsat i planlægnings- eller tilladelsesfasen og forventes udbudt de kommende år. Læs mere om projekterne og vindmøllesektoren i Finland ved at klikke 
her.

Derudover er der 17 nye biogasanlæg på vej i udbud. Samlet forventes biogas udbygget til 15 TWh inden 2045.

Grønnere løsninger inden for fjernvarme er i fremgang. I 2029 vil brugen af kul i energiproduktion blive forbudt. Derfor skal det nuværende kulfyrede CHP anlæg i Helsingfors afvikles og erstattes af grønnere løsninger inden 2029. Lignende projekter forventes i de andre finske byer. Derudover er opførelsen af et nyt bio-massebaseret CHP-anlæg planlagt og forventes at stå klart i 2024.

Læs mere om den grønne omstilling i Finland ved at klikke her.

Maritime sektor

Finland har med sin lange historie inden for maritime løsninger, skabt et af verdens største netværk for underleverandører til skibsbygning med over 1.000 leverandører, hvilket understøtter Finlands stærke fodfæste i den maritime sektor. Landets internationalt kendte ekspertise inden for det maritime netværk spænder fra alt fra isbrydere til krydstogtskibe og offshore-løsninger samt havneteknologi, hvor sidstnævnte er et af de større fokusområder, da Finland er særligt innovative, når det kommer til digitalisering. 

Senest annoncerede den finske regering 3. marts 2022 en 44 punkters lang action plan til den maritime sektor, hvori der lægges særlig fokus på at udvikle bæredygtig akvakultur samt fremme forsknings- og udviklingspartnerskaber mellem den offentlige og den private sektor, som danske virksomheder kan drage fordel af.

Læs mere om den finske regerings seneste action planer inden for den maritime sektor ved at klikke her.

Urbanisering og byudvikling

De seks største byer i Finland (Helsingfors/Helsinki, Esbo/Espoo, Vanda/Vantaa, Tammerfors/Tampere, Åbo/Turku og Uleåborg/Oulu) er gået sammen om at udvikle projektet ”The Six City Strategy”, også kendt som ”6Aika”. Strategien omhandler bæredygtig og teknologisk byudvikling og har til formål at understøtte de seks byers klimamål. Dette indebærer blandt andet renovering af bygninger for at sikre forbedret energieffektivitet og introduktion af nye teknologier for at gøre borgers hverdag nemmere. Læs mere om projektet her.

Særligt brugen af blandt andet træ i offentlige byggerier er også i fremgang. Den finske regering har særligt fokus på dette område, da det betegnes som værende bæredygtige og klimavenligt. Læs mere ved at klikke her.

Den grønne omstilling er en topprioritet i finsk politik. Finland har som mål at være CO2-neutral i 2035, hvorfor bæredygtig udvikling af fremtidens byer får stor opmærksomhed. Landet er ledende i Europa inden for udvikling af smart cities, og start-ups såvel som etablerede virksomheder indgår i et tæt samarbejde med byerne og dets borger i udvikling af smarte løsninger.

Sundhedssektoren

Det finske sundhedssystem er karakteriseret ved at være blandt verdens mest digitaliserede. Digitaliseringsgraden varierer fra kommune til kommune og region til region, da sundhedssystemet i høj grad er decentraliseret. Derfor vurderes det, at der fortsat er gode muligheder for danske virksomheder inden for health tech og digitale løsninger i dette segment. Derudover er der en stigende efterspørgsel på robotteknologier i form af ”Healthcare Service Robotics”.

Der er planlagt 20 nye hospital projekter med en samlet værdi på EUR 4,4 mia. i perioden 2020-2030. En del af projekterne har allerede været i udbud, men det vurderes, at der fortsat er gode muligheder for underleverancer af hospitalsudstyr og nye digitale løsninger.

Strategiske projekter

Der er igangsat strategiske projekter inden for flg. områder:

 • Vind
 • Energieffektivitet i bygninger
 • Power-2-X
 • Robotløsninger i sundhedssektoren

Klik her for at læse mere om Udenrigsministeriets strategiske projekter. 

The Trade Council i Finland

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

The Trade Council i Norden og Baltikum har sektorspecialisering inden for følgende områder:

 1. Energi, Miljø og Industri
 2. Tech og Sundhed
 3. Urban Development

Inden for disse områder foretages en proaktiv indsats for danske virksomheder, som ønsker at træde ind på markederne i Norden og Baltikum. Dette sker gennem salgsplatforme så som eksportfremstød, SBA, webinarer mv., som virksomhederne kan bruge i deres markedsføring. Desuden bistår ambassaden i Helsingfors også danske eksportvirksomheder inden for andre sektorer baseret på deres konkrete behov, ligesom der ydes rådgivning om udfordringer ifm. COVID-19 på det finske marked.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

 
Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Finland?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.