Gå til indhold
Finland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Finland

Finland har fortsat et relativt lavt smittetal sammenlignet med resten af Europa. Efter måneder med stigende smittetal, er tallet nu ved at stabilisere sig og ligger på niveau med Danmark. Restauranterne er fortsat åbne i hele landet, dog er åbningstider, alkoholservering og antal siddende gæster begrænset regionalt. Liberale erhverv, herunder frisører, er åbne. Kulturinstitutioner (museer og biblioteker) er åbnet med regionalt bestemte restriktioner.

Den finske økonomi er som de fleste andre OCED-lande mærket af pandemien, men den økonomiske tilbagegang anslås at være mindre end først antaget. Derudover oplever Udenrigsministeriets Trade Council (TC) en stigende interesse fra danske virksomheder i at eksportere produkter og serviceydelser til det finske marked som led i den grønne og digitale omstilling, der finder sted i disse år.

I Finland er indrejse ikke underlagt restriktioner, men der er krav om test og isolation for personer, som ikke er tidligere smittede eller fuldt vaccinerede med en EMA-godkendt vaccine. Krav og anbefalinger gælder også erhvervs-rejsende. Læs mere her.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Finland?

Danske datterselskaber i Finland kan ansøge om støtte.

covid-19 i Finland

Sundhedssituation

Smittetrykket i Finland er fortsat lavt sammenlignet med resten af Europa med 140,087 bekræftet smittetilfælde i alt siden pandemiens udbrud. De sidste 14 dage er der registreret 5827 nye smittesmittefælde

Smittetallet er stabiliseret med omkring 237-860 nye tilfælde dagligt. De store udsving i smittetallet skyldes testforsinkelser. Smitten er på nuværende tidspunkt drevet af ikke-vaccinerede unge voksne. Det er fortsat særligt hovedstadsområdet og det sydøstlige Finland, der er hårdest ramt.

Testkapacitet har siden 17. februar 2021 været op til 30.000 daglige test, men er løbende blevet nedskaleret. Social- og sundhedsministeriets test- og sporingsstrategi blev opdateret d. 14. september. Den nye strategi har fokus på at spare sundhedspersonalets ressourcer. Fremover vil coronatestning primært fokusere på uvaccinerede personer med symptomer, og vaccinerede personer, som er i risiko for alvorlig sygdomsforløb. Det er dog nødvendigt at opretholde beredskabet til at øge testkapaciteten igen, hvis det bliver nødvendigt.

En tidligere øgning af smittetrykket medførte regionale nedlukninger, som siden er blevet afviklet. Der har på nuværende tidspunkt ikke været tale om nye regionale nedlukninger, men der er blevet indført nye regionale restriktioner for blandt andet restauranter og barer. Barer og restauranter i Sydfinland er fortsat underlagt strammere restriktioner end i Øst-, Midt- og Nordfinland.

Pr. 22. september 2021 er 108 personer indlagt med COVID-19 på landets hospitaler, og incidentstallet for de forudgående 7 dage er 61,0 pr. 100.000 indbyggere. Positivprocenten er 3,6 pct. pr. 28 september.

Pr. 25.september er 74,3 pct. af finnerne vaccineret med første stik, og 56 pct. er færdigvaccineret. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at den vaccinationsdækning på 80 pct. blandt borgere over 12 år, som er en forudsætning for den endelige ophævelse af restriktionerne, vil blive nået ved udgangen af oktober eller i begyndelsen af november.

Du kan læse mere om situationen i Finland her

Vilkår for erhvervsrejsende

Finlands grænser er åbne for indrejse fra alle EU- og Schengenlande under en række betingelser vedrørende test og isolation. Hovedkriteriet i forhold til test og isolation gælder personer, som ankommer fra risikolande, hvilket defineres ved en incidens på mere end 10 smittede per 100.000 de seneste 14 dage. Personer, som er fuldt vaccineret med en EMA-godkendt vaccine mod COVID-19 eller har været smittet inden for de seneste 6 måneder er undtaget krav og anbefalinger om test og isolation.

Indrejsende, der ikke er undtaget, skal tage en COVID-19-test inden for 3-5 dage (72-120 timer) efter ankomsten til Finland, hvis de ved ankomsten fra et risikoland har et certifikat for et negativt resultat af COVID-19-test, der er taget højest 72 timer inden ankomst til Finland, ELLER et certifikat for den første vaccinedosis fra en to-dosis vaccinationsserie taget mindst 14 dage før ankomst til landet. Hvis en indrejsende ikke har nogen af ovenstående certifika-ter, når de kommer fra et risikoland, skal de tage en COVID-19-test både ved ankomst og inden for 3-5 dage efter ankomst til Finland. Den indrejsende skal også tage en ny test inden for 3-5 dage efter ankomst til landet, hvis de er kommet fra et risikoland og har deltaget i en COVID-19-test på indgangsstedet.

Det danske og europæiske coronapas accepteres som gyldig dokumentation for vaccinestatus og testresultat.

Læs mere om de finske COVID-19-restriktioner relateret til indrejse her. De finske sundhedsmyndigheder anbefaler, at man anvender FINENTRY.FI-portalen inden ankomst til Finland til eventuel booking af test-tid. Test i forbindelse med indrejse er gratis.

Det anbefales, at man kontakter sit flyselskab om, hvorvidt de kræver en negativ COVID-19-test eller anden dokumentation ved boarding. Hvis ikke man har en negativ test ved ankomst kan man testes i lufthavnen i Helsinki, men det anbefales at testes inden i Danmark.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

I Danmark anser man erhvervsrejser som nødvendige. Erhvervsrejser kan derfor gennemføres til lande, hvortil Udenrigsministeriet ellers fraråder alle ikke-nødvendige rejser. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene. 

Restriktioner

Restriktioner og anbefalinger fastlægges i overvejende grad af de regionale myndigheder afhængigt af det epidemiologiske niveau. Derfor varierer disse regionalt. Den finske regering forventes at præsentere en ny strategi for COVID-19-håndteringen i løbet af oktober, som vil medføre udfasning af de nuværende restriktioner.

Mundbind
På nationalt plan gælder en anbefaling om at bruge mundbind i det offentlige rum. Der er krav om mundbind i alle finske toge, og regionalt er der indført krav om mundbind i andre former for offentlig transport. I hovedstadsområdet er mundbind også anbefalet på arbejdspladsen og til møder.

Forsamlinger
Nationalt, anbefales det generelt at samles maksimalt 50 personer udendørs. Større forsamlinger kan afholdes, såfremt myndighedernes retningslinjer for afstand og hygiejne efterleves. Forsamlingsrestriktionerne er løsnet op i alle regioner med undtagelse af hovedstadsregionen. I hovedstadsområdet må man højest samles10 personer indenfor. Offentlige begivenheder med mere end 10 personer, kan højst anvende halvdelen af den maksimale lokalekapacitet. Til udendørs forsamlinger er der ikke begrænset deltagerantal, men hvis der er flere end 50 deltagere skal arrangørerne sikre, at deltagerne kan undgå fysisk kontakt.

Restauranter
Restauranter og serveringssteder er åbne i Finland med restriktioner på åb-ningstider, alkoholudskænkning og antal gæster, samt skærpede hygiejne-krav. Restriktionerne varierer regionalt. Læs mere om restriktionerne i Helsinki her.

Klik her for mere information om restriktioner i Finland.

Flyforbindelser

Finnair og SAS varetager daglige flyafgange hver vej mellem Finland og Danmark.

Økonomien i Finland i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Finlands økonomi for 2020 har været moderat ramt og er løbende blevet forbedret med en stærkt fremgang i Q2 og Q3. Fremgangen er drevet af blandt andet genåbningen af servicesektoren i løbet af sommeren, der har været hårdt ramt af COVID-19-restriktioner. Et fortsat opsving i den finske økonomi for-ventes at være drevet af vækst i serviceindustrien. Nedlukningen i foråret 2021 bliver løbende afviklet, men der er fortsat indført restriktioner for forsamlinger, åbningstider for restauranter og barer mv. Finansministeriet forventer en vækst på 3,1 i BNP i 2021. BNP faldt med 2,9 pct. i 2020, hvorfor landet oplevede en negativ vækst.

Markedet i Finland er et nærmarked og dermed særligt attraktivt for danske virksomheder. Særligt som følge af COVID-19 har flere danske virksomheder søgt mod netop nærmarkederne, da de er lettere tilgængelig end fjernmarkederne.

De interne forsyningskæderne fungerer fortsat uden problemer.

Økonomiske nøgletal

Dansk eksport til Finland

Finland er Danmarks 12. største eksportmarked i 2020 med en samlet eksportindtægt på DKK 24,5 mia. svarende til 1,9 pct. af Danmarks samlede eksportindtægter. Der forventes stabilisering af dansk eksport til Finland fra 2021 og frem, som primært drives af Finlands offentlige investeringer i grøn omstilling i energi, byggeri og den tunge industri samt digitalisering og hospitalsbyggeri i sundhedssektoren.

Arbejdsløshedssituation

I juni 2021 var arbejdsløsheden 7,9 pct. i Finland, hvilket er et fald på 0,2 pct. procentpoint sammenlignet med 8,1 pct. i januar 2021. Det forventes, at den gennemsnitlige arbejdsløshed i 2021 fortsat vil være over 7 pct. resten af 2021 og frem til 2023, hvorefter den forventes at falde til 6,9 pct. i 2024.

Der er generel mangel på kvalificeret arbejdskraft i Finland. Dette gælder for en række områder heriblandt i teknologi- og byggebranchen, sundhedssektoren, restaurantionsbranchen samt i andre servicehverv. Der er efterspørgsel på en række højtuddannede erhvervsgrupper, heriblandt sygeplejesker, samt andet sundheds- og plejepersonale, og IT-uddannede. 

Handelssituation og eksportmuligheder

Handelshindringer

Forretningsrejser til Finland er tilladt. Det har tidligere været vanskeligt at gen-nemføre forretningsrejser til Finland grundet indrejserestriktioner og anbefa-linger om isolation, samt manglende vilje til at modtage besøg blandt kunder og partnere. Vaccinationstilslutningen og lettede indrejserestriktioner forven-tes at forbedre forholdene for erhvervsrejsende.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Biogas, vind, energieffektivitet i bygninger og Power-2-X vurderes at være blandt områderne med særlige muligheder. Desuden er der nye muligheder i omstilling af (fjern)varmeforsyningen fra kul og tørv til bæredygtige løsninger. Elbilinfrastrukturen skal også udbygges i de kommende år. Endelig er digitale løsninger og robotteknologi i sundhedssektoren efterspurgt. En del af de of-fentlige investeringer ventes drevet af EU’s genopretningsfond, hvor Finland forventes at modtage EUR 2,9 mia. Turismeindustri og skibsindustri (primært krydstogsskibe) rammes særligt negativt af COVID-19.

Stimulipakker

Danske datterselskaber har samme mulighed for at søge nationale støtteordnin-ger, som andre registrerede virksomheder i Finland.

Virksomheder kan aktuelt ansøge om økonomisk støtte fra den finske stat, hvis de i perioden 1. marts 2021 til 31. maj 2021 oplevede en nedgang i omsætning på mindst 30 pct. sammenlignet med samme periode i år 2019. De bevilligede beløb er mellem EUR 2.000 og EUR 1 mio. Denne ansøgningsrunde er åben fra august. Iværksættere er også omfattet af denne støttepakke. Læs mere her.

Læs mere om aktuelle og kommende støttepakker her

Sektorer berørt af stimulipakker

EU’s genopretningsfond forventes at kunne få positiv betydning for danske virksomheder, der leverer grønne løsninger inden for bl.a. vind, energirenoveringer af bygninger, biogas, Power-to-X og digitalisering.

Danske datterselskaber i Finland kan også få adgang bl.a. til lønkompensation og dækning af arbejdsmarkedsomkostninger under de finske hjælpepakker på lige fod med finske selskaber

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Fra politisk side har en bæredygtig udvikling af Finland høj prioritet, hvor allere-de 40 pct. af den finske energi bliver produceret af vedvarende energi (biomas-se, hydrogen, vindenergi og solenergi). Derudover afspejles det også i lancerin-gen af ”The Sustainable Growth Programme”. Programmet har til formål at fremme løsninger, der mindsker emissioner både i Finland og på verdensplan. Derudover ønsker Finland at opnå CO2-neutralitet i 2035 og standse nedgangen i biodiversitet inden 2030. De vigtigste mål omfatter derudover også blandt andet at gøre Finland til verdens førende inden for brint- og cirkulære økonomier. Pro-jektet fokuserer blandt andet på ”clean energy production” herunder solenergi, on- og offshore vindenergi, biogas og genvinding af spildvarme. Læs mere om projektet her.

Finland har anmodet om samlet EUR 2,9 mia. fra EU’s genopretningsfond, hvor-af EUR 822 mio. er blevet allokeret til at understøtte dette projekt økonomisk.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Helsinki er ikke én af Udenrigsministeriets klimafront-poster.

Digitalisering

Finland er blandt et af de førende lande inden for digitalisering af den offentlige og private sektor i EU og i verden. Digitalisering er også et af fokusområderne for det finske formandskab i Nordisk Ministerråd.

Den digitale infrastruktur i Finland er karakteriseret af høj kvalitet, arbejdsstyrken er højtuddannet, og der er et stærkt samarbejde på tværs af virksomheder, forskningsinstitutioner og parlamentet. Regeringen har blandt andet som mål at digitalisere alle offentlige serviceydelser i fremtiden, hvorfor blandt andet kunstig intelligens (artifical intelligence (AI)), og andre teknologier bliver implementeret i vidt udstræk i den offentlige sektor. Derudover har regeringen også fokus på at implementere og fremme digitale løsninger i undervisningen. I EU ligger landet i top baseret på The Digital Economy and Society Index i 2020 målt på deres digi-tale infrastruktur og brug af digital technologi. En undersøgelse udført af PWC blandt 22 finske virksomheder og instanser i den private såvel som offentlige sektor viste, at 86 pct. af organisationerne anså den digitale transformering som værende af høj strategisk betydning.

Finland har anmodet om EUR 2,9 mia. fra EU’s genopretningsfond, hvoraf EUR 217 mio. er blevet allokeret til at understøtte den digitale transformering af sam-fundet.

Handelsmuligheder

Strategiske alliancer

På nuværende tidspunkt findes der kun strategiske alliancer inden for biogas. Nye strategiske alliancer indenfor, vind, Power-to-X, elbils infrastruktur og digitalisering af sundhedssektoren er under udvikling, mens også hospitalsbyggeri og digitalisering har stort fokus.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Som led i genstart af den finske økonomi, har regeringen startet programmet ”The Sustainable Growth Programme”. Programmet har til formål at fremme løs-ninger, der mindsker emissioner både i Finland og på verdensplan i form af en grøn omstilling med fokus på investering i grønnere løsninger og energieffektive renovationer i byggebranchen.

Forskellige nye muligheder er opstået i sundhedssektoren som følge af CO-VID-19. Blandt andet er eksporten af danske medicinske og pharmaceutiske produkter vokset med 36,1 pct. i 2020 sammenlignet med 2019, og udgør der-med den størst eksportvaregruppe af den samlet vareeksport til Finland. Derud-over er der en stigende efterspørgsel på robotter, som kan diagnosticere syg-domme gennem test.

Set fra et forbrugerperspektiv er e-handel i fremgang blandt de finske forbrugere. Et undersøgelse udført af Nets viste, at 24 pct. af de finske forbrugere handler mere online efter COVID-19 end før. 33 pct. af de finske forbrugere handler fra udenlandske hjemmesider, hvilket er en højere andel end danske forbrugere (27 pct.).

Nye muligheder på sektorniveau

Den danske eksport til Finland dækker et bredt spektrum af sektorer, herunder Energi, Miljø og Industri, Tech og Sundhed samt Urban Development. Grundlæggende er der gode muligheder for danske virksomheder, der ønsker at eksportere produkter eller serviceydelser inden for disse sektorer, da Finland gennemgår en større grøn- og digitalomstilling.

Energisektoren

Det finske marked giver gode muligheder for øget eksport af danske energitek-nologier og serviceydelser. Det ambitiøse ”The Sustainable Growth Programme” kræver store investeringer i en sektor, hvor danske virksomheder står stærkt.

På nuværende tidspunkt er der planlagt projekter i onshore-sektoren som om-fatter tæt på 13,0 MW, og i offshore-sektoren omkring 2,7 MW. Langt de fleste af projekter er fortsat i planlægnings- eller tilladelsesfasen og forventes udbudt de kommende år. Læs mere om projekterne og vindmøllesektoren i Finland ved at klikke her.

Derudover er der 17 nye biogasanlæg på vej i udbud. Samlet forventes biogas udbygget til 15 TWh inden 2045.

Grønnere løsninger inden for fjernvarme er i fremgang. I 2029 vil brugen af kul i energiproduktion blive forbudt. Derfor skal det nuværende kulfyrede CHP anlæg i Helsinki afvikles og erstattes af grønnere løsninger inden 2029. Lignende projekter forventes i de andre finske byer. Derudover er opførelsen af et nyt bio-massebaseret CHP-anlæg planlagt og det forventes, at det står klart i 2024.

Læs mere om den grønne omstilling i Finland ved at klikke her.

Urbanisering og byudvikling

De seks største byer i Finland (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku og Ou-lu) er gået sammen om at udvikle projektet ”The Six City Strategy”, også kendt som ”6Aika”. Strategien omhandler bæredygtig og teknologisk byudvikling og har til formål at understøtte de seks byers klimamål. Dette indebærer blandt andet renovering af bygninger for at sikre forbedret energieffektivitet og introduktion af nye teknologier for at gøre borgers hverdag nemmere.

Særligt brugen af blandt andet træ i offentlige byggerier er også i fremgang. Den finske regering har særligt fokus på dette område, da det betegnes som væren-de bæredygtige og klimavenligt. Læs mere ved at klikke her.

Den grønne omstilling er en topprioritet i finsk politik. Finland har som mål at væ-re CO2-neutral i 2035, hvorfor bæredygtig udvikling af fremtidens byer får stor opmærksomhed. Landet er ledende i Europa inden for udvikling af ”smart cities”, og start-ups såvel som etablerede virksomheder indgår i et tæt samarbejde med byerne og dets borger i udvikling af smarte løsninger. Læs mere om projektet her.

Sundhedssektoren

Det finske sundhedssystem er karakteriseret ved at være blandt verdens mest digitaliserede. Digitaliseringsgraden varierer fra kommune til kommune og region til region, da sundhedssystemet i høj grad er decentraliseret. Derfor vurderes det, at der fortsat er gode muligheder for danske virksomheder inden for health tech og digitale løsninger i dette segment. Derudover er der en stigende efter-spørgsel på robotteknologier i form af ”Healthcare Service Robotics”.

Der er planlagt 20 nye hospital projekter med en samlet værdi på EUR 4,4 mia. i perioden 2020-2030. En del af projekterne har allerede været i udbud, men det vurderes, at der fortsat er gode muligheder for underleverancer af hospitalsud-styr og nye digitale løsninger.

Strategiske projekter

Der er igangsat strategiske projekter inden for flg. områder:

 • Vind
 • Energieffektivitet i bygninger
 • Power-2-X
 • Robotløsninger i sundhedssektoren

Klik her for at læse mere om Udenrigsministeriets strategiske projekter. 

Trade Council i Finland

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Trade Council i Norden og Baltikum har sektorspecialisering inden for følgende områder:

 1. Energi, Miljø og Industri
 2. Tech og Sundhed
 3. Urban Development

Inden for disse områder foretages en proaktiv indsats for danske virksomheder, som ønsker at træde ind på markederne i Norden og Baltikum. Dette sker gennem salgsplatforme så som eksportfremstød, SBA, webinarer mv., som virksomhederne kan bruge i deres markedsføring.

Desuden bistår ambassaden i Helsinki også danske eksportvirksomheder inden for andre sektorer baseret på deres konkrete behov, ligesom der ydes rådgivning om udfordringer ifm. COVID-19 på det finske marked.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Finland?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!