Gå til indhold
Global Markedsudvikling

Strategiske sektorprojekter

Få indsigt i The Trade Council's særlige indsats for at intensivere arbejdet med at identificere og opdyrke nye internationale markedsmuligheder inden for strategiske sektorer. 

Målet med de styrkede tiltag er at understøtte danske styrkepositioner strategisk med indsatser, som kan resultere i konkrete eksportordrer på kort og lang sigt. I 2021 sætter The Trade Council gang i flere markedsindsatser med udgangspunkt i danske virksomheders behov.

Nedenfor kan du få et overblik over aktuelle markedsudviklingsprojekter inden for forskellige sektorer på forskellige markeder. De enkelte projekter udvikler sig løbende og nye kommer til. Kontakt den relevante handelsafdeling på ambassaden for status og information.

Design

 • Belgien: Designing for the Future. Afdækning af nye markedsmuligheder, afsætningskanaler og opbygning af koncept for markedsføring af bæredygtigt dansk design inden for møbel, interiør og livsstilsprodukter. (Markedsanalyse og strategi)
 • Spanien: Danish Design Hub Spain. Ny digital platform for bæredygtigt dansk design særligt målrettet B2B. Skalerbart format. (Digital platform og online launch event)
 • Kina: Virtually There. Udvikling af interaktiv platform, hvor virksomheder kan udstille produkter og services, og der kan skabes digital dialog om danske styrkepositioner inden for urban living, service design og bæredygtige løsninger. (Online showroom og konference)
 • USA, Indien, Bangladesh og Pakistan: Bæredygtighed i tekstilindustrien – a race to the top. Perspektiver for en grøn genstart af modeindustrien og markedsmuligheder for danske CleanTech-løsninger. (Webinar serie)
 • USA: Som del af Circular City Week New York promoveres danske designvirksomheder med henblik på at skabe eksport af cirkulære løsninger til USA. I samarbejde med DI, Danish Cleantech Hub og Lifestyle & Design Cluster showcases – hhv. danske cirkulære møbler og tekstil/mode virksomheder, som anvender cirkulære principper. (Udstilling)

Klik her for at downloade oversigten (pdf) over projekterne inden for design

Energi

 • Canada: Analyse af eksportpotentialet for danske løsninger inden for energieffektivitet
 • EU: Markedsanalyse af muligheder inden for European Green Deal
 • FAE:
  • Afdækning af eksportpotentialet i IRENA
  • Udvikling af grønne markedsmuligheder for danske virksomheder til EXPO2020
 • Frankrig: Offshore vind myndighedsdialog og markedsundersøgelse
 • Global: Power-2-X markedsmuligheder i 9 lande
 • Indonesien: Mapping af muligheder inden for energieffektivitet i Sydøstasien
 • Japan og Sydkorea: Analyse af danske virksomheders muligheder i forbindelse med den kommende udbygning af offshore vind.
 • Japan: Kortlægning af muligheder inden for hydrogen
 • Kina:
  • Markedsmuligheder indenfor bioenergi og Waste-2-Energy som følge af den kinesiske udfasning af kul
  • Muligheder for maritime underleverandører i relation til offshore vind
  • Energieffektivitet i kinesiske havne i samarbejde med State of Green

 • Mexico, Argentina, Brasilien, Chile og Colombia: Markedsmuligheder for vindenergi i Latinamerika
 • Mexico: Samarbejdsaftaler med delstater om grønne løsninger
 • Polen:
  • Udvikling af markedet for offshore vind med Energistyrelsen
  • Grøn omstilling i Sydøsteuropa – potentiale for dansk energiteknologi.
 • Storbritannien:
  • Klima- og energieffektive løsninger til nybyg og renoveringer af huse og ejendomme
  • Positionering af danske energivirksomheder
 • Sydkorea:
  • Promovering af dansk vindenergi vha. Energistyrelsen, med fokus på ”Zero Energy School Alliance” (Allianceopbygning)
  • Promovering af dansk ”One-Stop-Shop” inden for offshore vind
 • Thailand og Vietnam: Markedsanalyse af eksportpotentialet for Offshore vind
 • Tjekkiet, Polen og Ungarn: Eksportpotentiale for energieffektivitet, fjernvarme og bioenergi
 • Tyskland: Samarbejde med dansk forsyningsselskab om udfasning af kulenergi
 • USA: Dialog på delstatsniveau om offshore vind

Klik her for at downloade oversigten (pdf) over projekterne inden for energi

Fødevarer og Landbrug

 • Belgien:
  • Innovative løsninger til et bæredygtigt fødevareøkosystem (Markedsudvikling)
  • Gentænkning af EUs fødevareproduktion og -forbrug: Hvilken rolle spiller bioinnovation? (Myndighedsdialog – Green Deal)
 • FAE: Akvakultur i de Forenede Arabiske Emirater (Markedsbevidsthed + Myndighedsdialog)
 • Kenya: Kortlægning af muligheder inden for fødevarer og ingredienser (Markedsanalyse + Myndighedsdialog)
 • Kina:
  • Energieffektiv dansk fødevareproduktion og procesteknologier til den kinesiske fødevaresektor under grøn omstilling (Markedsudvikling + Webinar)
  • Ressourceoptimering og effektivitet med fokus på madspild (Markedsanalyse + Webinar)
  • Feasibility studie af brugen af e-handelsplatforme i samarbejde med Food Nation (Markedsanalyse)
 • Peru: Optimering af svineproduktion (Markedsoverblik og allianceopbygning)
 • Sydafrika: Øget effektivitet i agro-procesindustrien og waste-to-energy løsninger til rødt kød- og fjerkræsindustrierne i det sydlige Afrika (Delegation)
 • Sydafrika, Ghana, Kenya og Nigeria: Udvidelse af danske muligheder inden for vandkultur, herunder sikker leverance af rent vand og bærdygtigt forbrug (Markedsudvikling + Myndighedsdialog)
 • Tyskland: Samarbejde med supermarkedet EDEKA på affaldssortering og madspild (Markedsudvikling)
 • USA: Fremtidens Farm – Danske, effektive og bæredygtige produktionsløsninger i Californien (Allianceopbygning)

Klik her for at downloade oversigten (pdf) over projekterne inden for fødevarer og landbrug

Sundhed

 • FAE, Egypten og Algeriet: Digitale løsninger inden for virtuelle hospitaler, mentalt helbred, telemedicin, kunstig intelligens, mm. (Markedsmuligheder)
 • Frankrig: Implementering af den danske sundhedsmodel i en fransk region (Markedsmuligheder)
 • Indonesien: Kortlægning af nationale strategier og handleplaner i den offentlige og private sundhedssektor (Markedsmuligheder)
 • Israel og Tyrkiet: Fremtidige tendenser inden for bæredygtig sundhedspleje (Webinar med eksportpotentiale)
 • Nederlandene: E-health, MedTech og digitalisering på alle niveauer i sundhedssektoren (Markedsmuligheder)
 • NorgeFinlandLitauen og Letland: Digitale løsninger inden for sundhedsvæsnet i samarbejde med Healthcare Denmark (Markedsmuligheder + Webinar med eksportpotentiale)
 • Thailand: Nye sundhedsprojekter i Thailand og muligheder for danske virksomheder i samarbejde med Healthcare Denmark (Markedsmulighed)
 • TjekkietPolen og Ungarn: Muligheder inden for ældrepleje i samarbejde med Danish Care (Markedsmuligheder)

Klik her for at downloade oversigten (pdf) over projekterne inden for sundhed

Tech

 • FAEEgypten og Algeriet: Digitale løsninger inden for virtuelle hospitaler, mentalt helbred, telemedicin, kunstig intelligens, mm. (Markedsmuligheder)
 • Japan: Offentlig Digitalisering i Japan (Markedsanalyse, myndighedsdialog og efterfølgende webinar/workshop med danske interessenter)
 • Nederlandene: E-health, MedTech og digitalisering på alle niveauer i sundhedssektoren (Markedsmuligheder)
 • Storbritannien og Irland: Bæredygtige Deep Tech muligheder inden for automatisering, sikkerhed og partnerskaber (Markedsanalyse + Webinar)
 • Tyskland: Indsats for uddannelsesteknologi i Tyskland (Markedsanalyse, myndighedsdialog, programudvikling og efterfølgende workshops mellem relevante parter i Tyskland og Danmark).
 • USA:
  • Grønne Markedsmuligheder: Mapping af bæredygtige løsninger, forretningsmodeller og tilgange, der har det største potentiale for at bidrage til eksport af danske produkter i USA gennem e-handel (Webinarer)
  • Silicon Valley til Danmark (Digital delegation) – afdækning af strategiske markedsmuligheder med involvering af aktører

Klik her for at downloade oversigten (pdf) over projekterne inden for tech

Vand og Miljø

 • Frankrig: Grøn infrastruktur og urbanisering frem mod OL 2024 i Paris (Webinar)
 • Indonesien: Spildevandshåndtering (Allianceopbygning + Webinar)
 • Kina:
  • Danske vandløsninger til mitigering af klimaforandringer (Allianceopbygning + Webinar)
  • China Mini Web – digital platform med fokus på branding af dansk vandteknologi (Allianceopbygning, branding + Webinar)
 • Kroatien, Tyrkiet, Rumænien og Serbien: Tekniske, virtuelle vandworkshops og webinarer med forsyninger i storbyer i Tyrkiet, Kroatien, Serbien og Rumænien (Virtuelle workshops + Webinar)
 • Mexico: Netværksopbygning med nationalt vandagentur (Allianceopbygning + Shopping Line-koncept)
 • TjekkietPolen og Ungarn: Affaldshåndtering og markedsmuligheder (Markedsanalyse og allianceopbygning.
 • Sverige og Norge: Forsyningsmuligheder i Norden (Myndighedsdialog + Webinarer)
 • Sydamerika: Vandalliance på tværs (Myndighedsdialog + Webinar)
 • Tyskland: Spildevands- og kloakalliancer med assistance fra dansk forsyning (Allianceopbygning)
 • USA:
  • Digitalisering i den amerikanske vandsektor (Allianceopbygning)
  • Klimapartnerskab med Los Angeles (Myndighedsdialog + Webinar)
  • Forlængelse af MoU på vandteknologi med Californien (Myndighedsdialog og vandprojekter)
 • Vietnam: Spildevandshåndtering og løsninger inden for klimaforandringer (Markedsanalyse)

Klik her for at downloade oversigten (pdf) over projekterne inden for vand og miljø