Gå til indhold
Strategic Business Alliance

Frem din virksomheds eksport med strategiske alliancer 

The Trade Council skaber strategiske alliancer for at hjælpe din virksomhed med at opnå resultater gennem skrædderskyet eksportrådgivning og markedsføring af helhedsløsninger.
Med Strategic Business Alliance (SBA) programmet bliver din virksomhed en del af en alliance af virksomheder, der arbejder i fællesskab for at styrke deres eksport. Alliancerne er sektorfokuseret og bidrager til øget markedsindsigt, adgang til netværk og baner vejen til eksportordre. 

Drømmer din virksomhed om øget eksport?

SBA-programmet henvender sig til virksomheder, der ønsker øget eksport og hvor et samarbejde vha. en virksomhedsalliance inden for en specifik sektor vil styrke den enkelte virksomheds muligheder for succes. 

SBA-programmet støtter små og mellemstore virksomheders (SMV’ers) internationalisering ved at bringe danske komplementære virksomheder sammen i en alliance af store virksomheder og SMV’er. Gennem deling af ressourcer, markedsindsigt og netværk skabes stordriftsfordele, som kan være svære at opnå alene. 

The Trade Council faciliterer samarbejdet mellem virksomhederne ved at identificere konkrete eksportmuligheder og bidrager til at sikre et match mellem den lokale efterspørgsel og de danske løsninger. The Trade Council driver efterfølgende alliancen og bistår virksomhederne i at promovere danske helhedsløsninger målrettet systemsalg til det lokale marked.

quote ikon
”Vi valgte at deltage i en strategisk forretningsalliance i Frankrig inden for Eldercare-sektoren, fordi når virksomheder supplerer hinanden og pooler deres ressourcer for at præsentere de danske højborg i sektoren, kan vi udvide vores rækkevidde på markedet.”
Peter Maindal Direktør, Vendlet ApS

VED AT DELTAGE I EN SBA KAN DIN VIRKSOMHED FORVENTE VÆRDISKABELSE GENNEM: 

  • Eksportrettede salgs- og public affairs aktiviteter mhp. at opnå konkrete eksportmuligheder 
  • Øget markedsindsigt, herunder kortlægning af mulige udbud og projekter herunder deres beslutningstagere og øvrige interessenter 
  • Branding og promovering af alliancens løsninger gennem kampagner og virtuelle/fysiske eksportfremstød 
  • Adgang til et forretningsnetværk af danske virksomheder inden for samme sektor samt eksperter og myndigheder
  • Skræddersyet rådgivning om bl.a. internationalisering, innovation og eksportfinansiering 

bliv inspireret af skytems sba fortælling om det amerikanske mARKED 

Play video
 Flemming Effersø, CEO i SkyTEM og Jakob Andersen, Council General for the Trade Council, fortæller om fordele ved at indgå i Strategic Business Alliances som små- og mellemstor virksomhed.

Hvem kan få støtte?

SBA retter sig mod danske virksomheder. SMV’er kan i 2024 få 50% tilskud på TC's timepris. Virksomheder, der ikke opfylder SMV-kriterierne, kan i 2024 få 25% tilsud på TC's timepris.
 

For at være berettiget til at modtage The Trade Councils SMV-tilskud skal virksomheder leve op til følgende kriterier:

  • Dansk CVR-nummer: Selskabet skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).
  • De minimis: I henhold til EU-reglerne for ”de minimis”-støtte må virksomheder på koncernniveau ikke modtage støtte, der overstiger grænsen, som ”de minimis”-forordningen fastsætter, dvs. 300.000 EUR over 3 år. Bemærk venligst at der kan være undtagelser og særlige regler for specifikke sektorer, typer af service, m.m. Se Erhvervsministeriets hjemmeside for yderligere information.
  • EU’s SMV-definition: SMV-kategorien omfatter virksomheder, som på koncernniveau i seneste år beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning, der ikke overstiger 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance, der ikke overstiger 43 mio. EUR. For tilknyttede virksomheder skal hele koncernen/selskabsstrukturen medregnes. Det betyder, at 100 procent af tilknyttede virksomheders data skal lægges til dataene for den pågældende virksomhed for at fastslå, om den overholder tærsklerne for antal beskæftigede og de finansielle tærskler i definitionen. Se EU-Kommissionens ”Brugervejledning til definitionen af SMV’er” for yderligere information.

HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

Kontakt Strategic Business Alliance-sekretariatet på [email protected], hvis du har spørgsmål.

 

Loading...