Gå til indhold
Sektorteam

Energi

Flere og flere af verdens lande efterspørger bæredygtige og innovative danske løsninger inden for energi. The Trade Council kan hjælpe din virksomhed med at øge jeres eksport til de globale markeder indenfor en række subsektorer. 

HVAD KAN DU BRUGE VORES EKSPERTISE TIL?

Vores mange eksportrådgivere med speciale i løsninger inden for energi og energiteknologi kan hjælpe dig på vej til øget eksport. Rådgiverne er til stede i mere end 55 lande og er placeret på danske ambassader, generalkonsulater og handelskontorer. 


Vil du skabe eksport på et nyt marked, kan vores rådgivere hjælpe dig fra den første introduktion til levering af teknologiudstyr på markedet. Uanset opgavens karakter er vores fokus at skabe værdi for din virksomhed i hele forløbet.

 

På energiområdet har Danmark indgået samarbejdsaftaler og partnerskaber med en række lande – og der kommer hele tiden nye til. Disse aftaler danner rammen for en strategisk bilateral indsats, til gavn for danske kommercielle interesser og på sigt nye muligheder for eksport.

 

Netop rammebetingelserne lokalt, som f.eks. lovgivning og afregningssystemer, samt adgang til de relevante myndigheder, forsyningsselskaber og andre nøgleaktører, er af altafgørende betydning for din virksomheds eksportmuligheder på markedet.

 

Ambassader kan åbne mange døre, der almindeligvis er lukkede. Derudover kan repræsentationerne aktivt brande danske løsninger inden for energi og energiteknologi i vigtige fora på markedet.

 

Er din virksomhed allerede godt i gang med eksport på et marked for energi, kan vi blandt andet bistå med adgang til nye beslutningstagere, både i det offentlige og private, blandt forsyningsselskaber og mulige projekter.

 

På udvalgte markeder for eksport gennemføres markedsaktiviteter i såkaldte strategiske alliancer. Her går flere virksomheder – både store, små og mellemstore - sammen om en fælles markedsindsats med støtte fra The Trade Council.

 

Hvordan ser markedet ud?

 

Mulighederne for eksport er lovende. Internationalt har man bemærket, at Danmark var det første land i verden med den ambitiøse målsætning om at udfase alle fossile kilder for energi i 2050. Hvis du producerer teknologi- eller energiløsninger til fremtidens marked for energi, ligger verdensmarkedet åbent for dig og din virksomhed.

 

På verdensplan er danske grønne og vedvarende energiløsninger nemlig efterspurgt som aldrig før. Ikke mindst efter klimaaftalen i Paris, COP21. En aftale som blandt andet har resulteret i, at en lang række lande får travlt de næste par år med omstilling til bæredygtige kilder for energi for at nå deres respektive klimamålsætninger.

 


SÆRLIGT TILSKUD PÅ 75-100%

Indtil udgangen kan danske SMV’er få et særligt tilskud på 75-100% på The Trade Councils rådgivningsydelser, hvis de har været negativt påvirket af brexit.

De øgede tilskud kan anvendes på alle eksportmarkeder.

Eksempler på, at din virksomhed har været påvirket af brexit kan være:

  • Din virksomhed har oplevet stigende omkostninger.
  • Din virksomhed har mødt nye handelsbarrierer.
  • Din virksomhed har mistet kommercielle muligheder.
  • Din virksomhed har haft et direkte fald i eksporten til Storbritannien.