Gå til indhold
Magasinet indsigter

Blockchain skal styrke den danske fødevareindustri

Plagiering af danske kvalitetsprodukter og stigende krav til fødevaresikkerhed har gjort dokumentation og sporbarhed til afgørende konkurrenceparametre. Et projekt udført af DTU Fødevareinstituttet skal afdække, hvordan blockchain kan hjælpe de danske fødevarevirksomheder og bevare omdømmet af vores rød-hvide stempel ‘Made in Denmark’.
Blockchain-teknologien har længe været et buzzword i finansverdenen, og nu er turen kommet til fødevareindustrien.
 
“Vi har allerede set, hvordan blockchain har været en succes i den finansielle sektor, og vi er overbeviste om, at de danske fødevarevirksomheder også kan opnå et forspring ved at implementere teknologien i deres forretningsmodel,” siger Henning Høgh Jensen, der er afdelingschef på DTU Fødevareinstituttet og leder af projektet ”Bottom Up”. Et projekt der skal afdække, hvordan blockchain kan bruges inden for fødevareindustrien.
 
Med blockchain-teknologien kan fødevarevirksomheder indsamle og dele data på tværs af hele værdikæden på en sikker og effektiv måde. Det gælder blandt andet viden om vilkårene for fødevarer under shipping - herunder hvilke temperaturer en pakke smør er blevet fragtet under – og dokumentation for, at den gris, man køber, har fået bæredygtigt foder.
 
En sådan viden kan få afgørende betydning i takt med, at der kommer et stigende krav til virksomheder, der eksporterer fødevarer, og truslen om kopiering af danske kvalitetsprodukter stiger i udlandet.
 
Bliv klogere på blockchain-teknologien her.

Sikring af ‘Made in Denmark’

Den danske fødevareindustri eksporterer for 166 milliarder kroner årligt, og en voksende andel af eksporten kommer fra “up-market”-fødevarer. Men selvom Danmark har et godt omdømme, er ‘Made in Denmark’, under pres, fortæller Henning Høgh Jensen:
quote ikon
”Danmark er kendt for høj fødevaresikkerhed og god kvalitet. Men efterhånden som danske fødevarer oplever at blive plagieret, er dokumentation og sporbarhed blevet afgørende konkurrenceparametre. Ved at koble sin værdikæde til blockchain kan man sikre værdien af sine produkter. Det skyldes blandt andet, at virksomheder nemmere kan levere dokumentation for produktets oprindelse og kvalitet.”
Henning Høgh Jensen Afdelingschef på DTU Fødevareinstituttet
Et eksempel på en virksomhed, der håber, at blockchain kan forhindre misbruget af deres mærkevarer, er Danish Crown. De har sat et forsøg i gang, rettet mod det kinesiske marked, hvor man oplever en stigende betalingsvillighed på fødevarer af dokumenteret høj kvalitet. Ambitionen er at give de kinesiske forbrugere mulighed for at scanne en QR-kode, som viser produktets vej fra den lokale producent og helt ud i supermarkedet.
 
På den måde bliver blockchain-teknologien et relevant sporingsværktøj for både virksomheder og forbrugere, og en potentiel løsning på problemet med svindel og plagiering af fødevarer.

Værdi på flere niveauer

Et af målene med projektet ”Bottom Up” er at inspirere danske virksomheder til, hvordan blockchain-teknologien kan skabe værdi og internationaliseringsmuligheder i deres forretning. For at blive klogere på, hvordan det mål nås, besøgte DTU-projektet Innovation Center Denmark i Silicon Valley, hvor flere virksomheder allerede har kickstartet deres blockchain-eventyr.
 
“På vores tur erfarede vi, hvordan blockchain kan bidrage med værdi på mange niveauer, alt efter virksomhedens ønsker og udfordringer. For nogle virksomheder vil værdien ligge i den fortælling, de kan tilbyde forbrugeren gennem transparens, mens det for andre er afgørende at kunne distancere sig fra en stigende mistillid på markedet gennem dokumentation,” siger Henning Høgh Jensen, som blandt andet fremhæver fiskeproducenten Bumble Bee Foods, som de mødte i Silicon Valley. De bruger netop blockchain til at forsikre deres kunder om, at deres fisk er bæredygtigt indfanget.
 
Projektet ”Bottom Up” tager afsæt i en række danske virksomheders ønsker og udfordringer, som skal resultere i konkrete businesscases og modeller for, hvordan man bedst udnytter blockchain-teknologi i hele værdikæden.
 
“Det kan være omfattende at skulle implementere blockchain i sin forretning, men flere af de store virksomheder er allerede i gang med løsninger, som kan overføres til de mange små og mellemstore fødevarevirksomheder, der eksisterer i Danmark. Det er disse løsninger, vi forsøger at kortlægge,” siger Henning Høgh Jensen, som er sikker på, at de har fat i den rigtige idé, når det kommer til blockchain.
 
Fordelene er da heller ikke til at overse, og ifølge Henning Høgh Jensen er det blandt andet den øgede sikkerhed og mulighed for transparens og sporbarhed, som de danske fødevarevirksomheder skal have for øje. Fordele, som kan styrke forbrugernes tillid og opfattelse af danske fødevareprodukter på det globale marked, øge vækst og samtidig sikre en mere bæredygtig fødevareproduktion.

gør dig nogle overvejelser inden du springer ud i dit eget blockchain-eventyr sådan Kommer du i gang

  • Fokuser og forstå problemet frem for løsningen. Det er ikke sikkert, at blockchain er den rigtige vej at gå.
  • Overvej hvad den ønskede værdi skal være ved at gøre værdikæden digital og dermed sporbar og transparent for alle.
  • Skab intern enighed om implementeringen. Det er vigtigt, at alle led i værdikæden er med ombord for at opnå det fulde potentiale af teknologien.
  • Vær tålmodig og lær af andres fejl – det kan være en tidskrævende overgang og mange har været igennem det.
  • Kom hurtigt i gang. Lav en prototype og prøv det af. Jo hurtigere det går, jo hurtigere kan man ændre og tilpasse.

Er du interesseret i at vide mere om teknologi der kan forandre din virksomhed? Bliv inspireret her

Loading...