Gå til indhold
USA

Situationsrapport fra eksportmarkedet USA

Det amerikanske marked er fortsat påvirket af pandemien, og rejserestriktioner besværliggør den danske eksportindsats. USA’s smittetal har dog ikke været lavere siden juni 2020, og mange delstater har lempet de fleste af deres øvrige restriktioner på økonomien

Efter en opbremsning i økonomien hen mod slutningen af 2020 er der igen stigende beskæftigelse. Privatforbrug og forventningerne til den økonomiske genopretning i 2021 er blevet opjusteret over de seneste måneder, ikke mindst i lyset af den igangværende udrulning af vacciner og betydelig finanspolitisk stimulans til økonomien.

Hovedpunkter fra hjælpepakkerne

Der er siden marts 2020 blevet vedtaget fire økonomiske hjælpepakker for samlet op mod USD 5,500 mia. I starten af marts 2021 vedtog Kongressen præsident Bidens USD 1,900 mia. stimuluspakke.

Se yderligere nedenfor.

Kan danske virksomheder søge støtte i USA?

Hjælpepakkerne implementeres gennem programmer på såvel føderalt som statsligt niveau. Danske virksomheder med et amerikansk datterselskab kan som udgangspunkt søge om støtte.

covid-19 i USA

Sundhedssituation

Ultimo maj er ca. 40 pct. af befolkningen i USA vaccineret mod COVID-19. Målet er at nå 70 pct. inden 4. juli 2021. Der administreres aktuelt ca. 1,9 mio. daglige doser i gennemsnit. Dette er et fald i forhold til april måned, hvor der visse dage blev administreret mere end 3 mio. doser pr. dag. Mange steder overstiger udbuddet af vacciner efterspørgslen. Administrationens fokus er nu rettet mod udbredelsen af vacciner til skeptiske grupper samt vaccination af børn fra 12 år. Delstater, lokalsamfund, arbejdsgivere og private virksomheder iværksætter forskellige tiltag for at tilskynde vaccination, fx bonus til medarbejdere, der lader sig vaccinere, gratis transport til vaccinationssteder mv.

USA’s smittetal toppede i begyndelsen af 2021 med mere end 300.000 nye COVID-19 tilfælde i døgnet efterfulgt af et kraftigt faldt i februar og marts. Efter en svag stigning i april er tallene i maj igen begyndt at falde mærkbart. Hvor der midt i april kunne registreres omkring 70,000 smittede pr. dag i gennemsnit, er tallet nu nede på ca. 25,000. Det daglige antal døde er også igen begyndt at falde, og er nu på sit laveste niveau siden juni 2020. Siden januar er antallet af hospitalsindlæggelser faldet markant. Hvor mere end 130,000 patienter var indlagt med COVID-19 på landsplan i den første uge af 2021, er tallet ultimo maj omkring 25,000, det laveste niveau siden juni 2020. Der er dog fortsat bekymring for udbredelsen af nye og mere smitsomme varianter af COVID-19. I alt er næsten 33 mio. amerikanere blevet smittet med COVID-19, og flere end 587,000 amerikanere er døde.

Den forbedrede situation har fået de føderale myndigheder til bl.a. at opbløde anbefalingen om brug af mundbind væsentligt for fuldt vaccinerede, hvilket har fået de fleste delstater, der fortsat havde påbud om mundbind, til enten at implementere Centers for Disease and Control and Prevention’s (CDC) retningslinjer eller planlægge at gøre det i løbet af sommeren parallelt med yderligere lettelser af de resterende restriktioner.

Skønt antallet af nye smittetilfælde og hospitalsindlæggelser er faldet drastisk, er det amerikanske marked er fortsat påvirket af COVID-19, og rejserestriktionerne besværliggør den danske eksportindsats. Men delstaterne har løbende fjernet restriktioner, og ultimo maj har de fleste delstater fjernet samtlige restriktioner på virksomheder og åbnet fuldt op for økonomien. Flere planlægger at åbne fuldt op i juni og juli. Nogle steder åbner skolerne dog først fuldt op til efteråret.

Dagligt opdaterede smitte- og dødsfaldstal kan findes på CDC COVID Data Tracker.

Vilkår for erhvervsrejsende

USA har indført indrejseforbud for personer, der har opholdt sig i Schengen-området (inklusiv Danmark) samt UK (undtaget oversøiske territorier), Irland, Kina, Iran og Brasilien indenfor 14 dage forud for deres indrejse i USA. Der er flere undtagelser tilknyttet indrejseforbuddet.

Erhvervsrejsendes har mulighed for at søge om dispensation for indrejseforbuddet (National Interest Exception). Alene erhvervsrejsende, hvis formål med rejsen er at udføre opgaver af betydning for USA's kritiske infrastruktur, kan søge om dispensation for indrejseforbuddet.

Klik her og her for information om forretningsmæssige dispensationer til indrejseforbuddet på Department of States hjemmeside. Klik her for at tilgå den amerikanske ambassade i Københavns information om, hvordan der ansøges om dispensation fra indrejseforbuddet til USA.

Der er krav til alle flypassagerer om enten negativ COVID-test taget indenfor tre dage forud for rejsen eller dokumentation for, at passageren er blevet rask efter at have haft COVID-19. Mere information findes hos Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Ved ankomst til USA vil passagerer skulle gennemgå almindelig ankomstprocedure samt en helbredsscreening. Passagerer vil blive instrueret om at følge myndighedernes anvisninger efter rejse i udlandet.

De føderale myndigheder anbefaler, at personer, der ikke er fuldt vaccinerede går i mindst 7 dages hjemmekarantæne og lader sig teste 3-5 dage efter indrejsen. Hvis ikke fuldt vaccinerede personer ikke går i hjemmekarantæne anbefales de at gå i mindst 10 dages hjemmekarantæne.

For fuldt vaccinerede personer anbefaler de føderale myndigheder, at de lader sig teste 3-5 dage efter indrejsen, men de behøver ikke gå i hjemmekarantæne hvis ikke de har symptomer på COVID-19 og det ikke er påkrævet af delstatslige eller lokale myndigheder.

Nogle delstater har andre krav om hjemmekarantæne efter indrejse fra udlandet og fra andre delstater, og du bør derfor undersøge de lokale regler, inden du rejser.
Find mere information på CDC’s hjemmeside.

Du kan finde delstaternes lokale rejserestriktioner ved at bruge sundhedsmyndighedernes Travel Planner.

Se også sundhedsmyndighedernes anvisninger i de enkelte stater.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

UM har udarbejdet en række rejseråd til erhvervsrejsende. Klik her for at orientere dig om rejserådene.

Man kan finde yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene via nedenstående links:

Centers for Disease Control and Prevention

Anbefalinger ifm. indrejse i USA 

Den Danske Ambassade i USA

Flyforbindelser

SAS har direkte flyvninger til USA på ruterne fra København til New York, Chicago, San Francisco og Washington D.C. Find mere information her.

USA I LYSET AF COVID-19

Erhvervsklima

Danmarks vareeksport til USA er steget med 2,3 pct. ift. 2019. Der har været vedvarende, om end aftagende, jobskabelse siden maj 2020, som nu er på 6,1 pct. af arbejdsstyrken (sammenlignet med 3,5 pct. i februar 2020).

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 58,7 (januar 2021)
 • 60,8 (februar 2021)
 • 64,7 (marts 2021)
 • 60,5 (april 2021)
 • 61,5 (maj 2021)

Læs mere om PMI i USA her.

Økonomisk situation

Genopretningen af amerikansk økonomi er i fuld gang. Efter et historisk stort økonomisk tilbageslag i 1. halvår af 2020 på omkring 10 pct. af BNP, har amerikansk økonomi indhentet meget af det tabte. BNP faldt i 2020 med samlet 3,5 pct., og væksten har været positiv i de seneste tre kvartaler. Det samlede privatforbrug, som er den primære drivkraft i amerikansk økonomi, er tilbage på et højere niveau end før krisen, understøttet af betydelig stigning i amerikanernes disponible indkomst som følge af de føderale hjælpepakker. Den effektive vaccineudrulning, markant aftagende COVID-19-relaterede restriktioner i store dele af landet samt de massive finanspolitiske tiltag over især de seneste måneder har samlet set styrket den økonomiske aktivitet og forventningerne til den videre økonomiske genopretning. IMF forventer (april), at væksten i 2021 vil nå op på 6,4 pct.

Arbejdsløshedssituation

COVID-19 ramte det amerikanske arbejdsmarked hårdt i form af omfattende opsigelser eller midlertidige fritstillinger af millioner af amerikanere. I marts og april 2020 faldt antallet af arbejdspladser med over 20 mio. Siden er knap to tredjedele af de tabte arbejdspladser blevet genskabt.

Ledigheden toppede i april 2020 på 14,7 pct. af arbejdsstyrken, sammenlignet med blot 3,5 pct. i april 2020. Den har siden været faldende og lå i april 2021 på 6,1 pct. Den reelle ledighed vurderes dog tættere på 9 pct., hvis der tages højde for de millioner af amerikanere, som i foråret 2020 faldt ud af arbejdsstyrken, men som reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Ledigheden er endvidere fortsat skævt fordelt med høj ledighed blandt især lavtlønnede og minoriteter, som er beskæftigede i service- og underholdningsbranchen.

Dansk eksport til USA

Den danske vareeksport til USA steg med 2,3 pct. i forhold til 2019.

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Medicin & Pharma har været i kraftig vækst og udgør nu 58 pct. af eksporten. Ligeledes udgør industriel udstyr (6 pct.) og energiproducerende udstyr (3,5 pct.) en voksende andel af eksporten.

Handelshindringer

Der er indført eksportrestriktioner på udførsel af COVID-19 værnemidler. Læs mere her

Frihandelsaftale med EU

Der er i øjeblikket ingen frihandelsaftale mellem EU og USA.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Der er siden marts 2020 blevet vedtaget en række økonomiske hjælpepakker for samlet op mod USD 5,500 mia., svarende til ca. 25 pct. af BNP. Hjælpepakkerne har inkluderet bl.a. lån og lønkompensation til amerikanske virksomheder, kontantchecks til husholdninger og forøget arbejdsløshedsunderstøttelse. Senest vedtog Kongressen primo marts 2021 præsident Bidens omfattende hjælpepakke – American Rescue Plan – som forlænger og udvider en række af de centrale elementer fra tidligere hjælpepakker.

Se afsnittet ’Erhvervsstøttetiltag’ for informationer om gældende hjælpepakker.

Sektorer berørt af støtteordninger

De økonomiske hjælpepakker, som er vedtaget i lyset af COVID-19, har grundlæggende berørt alle sektorer, særligt via lån til små og mellemstore virksomheder, som efterfølgende har kunne eftergives. Derudover har der været særlig fokus på understøttelse af luftfartselskaber, som har modtaget både lån og egentlig lønkompensation.

Digitalisering

E-handelsområdet er i kraftig vækst. Det samme gælder digitale sundhedsydelser. På tech-området er der stor investeringskapacitet inden for alle digitale områder, der adresserer COVID-19 problematikker. Offentlig digitalisering er også et område i fokus som følge af COVID-19, hvor nuværende infrastruktur er præget af manuelle ”on-site” arbejdsgange, der har givet store udfordringer under COVID-19.

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer

Water Technology Alliance
Aktiv i Midtvesten, Californien og Texas. Består af et mix af store og små danske vandteknologivirksomheder og drives i samarbejde med danske forsyningsselskaber. Den er koblet til Dansk-Californisk MoU på vandområdet.

 

Waste & Biogas Alliance
Fokus på bred del af biogassektoren: landbrug, madaffald, waste osv.

 

TMC-Denmark BioBridge Alliancen
Alliance af Danske virksomheder og sundhedsaktører i samarbejde med Texas Medical Center - Verdens største hospitals/sundhedskompleks.

 

District Energy Alliance
Fokus på det nordamerikanske fjernvarmemarked inkl. bysamarbejde med Pittsburgh.

 

Sustainable Industry Alliance
Californien - med fokus på energi og ressource-effektivitet i fødevareindustrien. Koblet til Dansk-Californisk MoU på energieffektivitet.

 

Danish Defense Industry Alliance
Alliance for danske forsvarsvirksomheder med fokus på øget samarbejde med Department of Defense og US Primes, samt regler og krav for eksport af forsvarsmateriel.

 

Nye muligheder som følge af COVID-19

Krisen udfordrer det amerikanske sundhedssystem og har især ramt hospitalerne hårdt. Derfor er der gode muligheder for at tale om danske løsninger til hospitalerne. TC er tilstede med netværk både i Houston (Texas Medical Center), i Washington DC samt i Boston. Derudover er e-commerce området i kraftig fremgang.

 

Byudvikling & Arkitektur
I forhold til udviklingen af grønnere og smarte bygninger, ses en øget interesse, ikke bare på arkitektur siden, men også på energieffektive og bæredygtige løsninger på tværs af Nordamerika. På flere markeder begynder eksempelvis nye byggereguleringer at give danske løsninger en fordel. Der er ligeledes en stigende efterspørgsel på mere intelligent affaldshåndtering i de store metropoler i Nordamerika. Det er et område, hvor der kan spares mange penge, så der bliver lyttet, når man kan præsentere bedre løsninger.

 

Design
Historisk har kontraktmarkedet været det første til at genrejse sig efter økonomisk nedgang, f.eks. finanskrisen i 2008, og det ser også ud til at være tilfældet ift. COVID-19. Med programmet ”Danish Design Link” tilbydes danske designvirksomheder identifikation af og adgang til relevante bygningsprojekter i Nordamerika samt hjælp til at få specificeret deres produkter herpå. Med Danish Design Link fungerer TC som designvirksomhedernes ”Boots on the Ground” og yder assistance fra start til slut i specificeringsprocessen. For yderligere oplysninger kontakt TC’s designspecialist i New York.

 

E-handel
COVID-19 har accelereret transitionen mod e-handel, som er steget eksponentielt i 2020. Væksten er i høj grad drevet afe-handelsmarkedspladser. TC har derfor indgået en række globale partnerskaber for at gøre danske virksomheders vej til eksport gennem e-handel nemmere. Her i USA har vi et særligt godt samarbejde med f.eks. Amazon og Wayfair. E-handel indenfor B2B er det næste store satsningsområde, hvor potentialet er næsten tre gange så stort som på B2C.For yderligere oplysninger kontakt TC’s e-handelsspecialist i New York.

 

Vindenergi
Havvind-gennembruddet i USA er for alvor på trapperne, og 2021 lader til at blive toneangivende for markedet. Biden administrationen er progressiv og udlagde i marts måned en række initiativer for området - herunder et mål om at etablere vind systemer svarende til 30,000 megawatt på den amerikanske østkyst inden 2030. Dette er et ambitiøst mål, og kan ikke indfries uden substantiel indspark fra europæiske lande. Danske SMVer er i denne henseende rigtig godt placeret med erfaring fra Nordsøen, og har dermed unikke forudsætninger for at etablere sig i lokale partnerskaber og tage del i industrien. I maj 2021 har vi set den første endelige godkendelse af er større projekt - Vineyard Wind projektet. Projektet er en klar indikation af Biden administrationens opbakning til offshore vind og der forventes en “ketchup effekt” i markedet de kommende år.

USA har landvind-installationer svarende til omtrent 130,000 megawatt, og er dermed det næststørste land for output på landvind, kun ovegået af Kina. Markedet er relativt modnet med høj konkurrence. Dog forventes kapaciteten fordoblet i løbet af det næste årti hvortil der er gode muligheder for danske virksomheders løsninger. Særligt har førende innovative løsninger fra Danmark inden for optimering og operations, succes med at vinde indpas både i nybyg og retrofit på tværs af dominerende mølletyper og –ejere.

Energieffektivitet
USA består reelt af 50 lande, med forskellige standarder og ambitionsniveau for EE. Fx. er alene Californien, verdens 5. største økonomi. Staten har en målsætning om at nedbringe CO2-udledningen med 80 pct. i 2050 (ift. 1990). Det sker fx. ved at energieffektivisere industrien, hvor der i 2019 blev uddelt USD 74 mio. i støtte til at opgradere udstyr i fødevareindustrien.

 

Akvakultur
Over 90 pct. af al fisk, der bliver spist i USA, er importeret. Der har over de seneste år været en stigende interesse for lokal produktion og med COVID-19 og disruption af globale fødevarekæder, er argumentet for at producere fisk lokalt vokset. Tendensen for opdræt i landbaserede indendørs fiskefarme er stigende, og særligt staten Maine har vist sig at have gode forhold for denne type produktion og har interesse i at arbejde med danske virksomheder. For yderligere oplysninger kontakt TC i Washington DC.

 

Mælkeproduktion/Future Farm
Californien er et af centrene for USA's mælkeproduktion og er også foregangsstat, når det kommer til regulering af sektorens miljø- og klimapåvirkning. Derfor har staten også lanceret en række finansieringsprogrammer, der understøtter mere bæredygtig drift hos mælkeproducenterne. For yderligere oplysninger kontakt TC agribusiness-rådgiver i Chicago.

 

Svineproduktion
Kødsektoren i USA er blevet hårdt ramt af COVID-19, særligt pga. midlertidige lukninger af slagterier og forarbejdningsfaciliteter, hvilket også har sat svineproducenterne under stort pres. Eksportudsigterne for den amerikanske grisekødssektor er dog fortsat rigtig gode, og derfor forventes et relativt hurtigt rebound, og at man i sektoren snart vil kigge aktivt efter nye løsninger, der kan forbedre produktivitet og fleksibilitet i hele værdikæden. For yderligere oplysninger kontakt TC's agribusiness-rådgiver i Chicago.

 

SDG & FN Procurement
FN køber ind for næsten USD 19 mia. om året. Danske virksomheder står godt til FN’s efterspørgsel. Derfor er Danmark på en 8. plads over de største leverandører til FN på verdensplan. Det er mere end 1000 danske virksomheder, som har fundet vej ind til FN. Også mange SMVer har fundet en niche i FN’s marked. COVID-19 har udfordret de globale forsyningskæder og skabt en større efterspørgsel efter bl.a. værnemidler.

 

Sundhed
USA er verdens største sundhedsmarked og bruger årligt USD 3.200 mia. på sundhed – et tal der forventes næsten at fordobles inden for de næste 8-10 år. COVID-19 krisen udfordrer det amerikanske sundhedssystem og har især ramt hospitalerne hårdt. Derfor er der gode muligheder for at tale om danske løsninger til hospitalerne. Stor interesse for COVID-19 relaterede ydelser: Eks. Disinfektions-robotter og contact tracing systemer. Derudover investeres der massivt i vacciner og behandlinger til forebyggelse og behandling af COVID-19.

 

Tech
Mange muligheder for løsninger der eliminerer transportbehov (af mennesker) og fysisk kontakt eller løsninger der omvendt kan understøtte et ”on demand – from home” behov.

 • EdTech: Fjernundervisning, micro-certifikater, læringsprincipper – alt uddannelse og efteruddannelse forventes redefineret i kølvandet af pandemien, båret af nye regler, politikker (macro og micro), nye præferencer og større ansvarlighed.
 • TravelTech: Løsninger der kan minimere erhvervsrejse-behov vil få et øget fokus.
 • WorkTech: Løsninger der muliggør/optimerer/forbedrer ”Work from home” forhold, vil komme (endnu mere) i fokus.
 • GovTech: Løsninger der effektiviserer/nedbringer behovet for fysisk fremmøde vil være i høj kurs fra myndighedernes side.
 • HealthTech: Løsninger inden for Telemedicin og remote solutions vil blive efterspurgt, ligesom sundhedsmonitorering forventes at stige i efterspørgsel.
 • TransportTech: Løsninger der kan optimere ”last mile” på FMCG området.

Vand & Miljø
USA er verdens største vandmarked (fx. i LA er der afsat til $8 mia. til at ombygge ét enkelt renseanlæg). Vandinfrastrukturen er kritisk infrastruktur og kører i store træk videre. Via Udenrigsministeriets Vandalliance har TC fat i kunderne og skaber konkrete muligheder for danske virksomheder – inkl. SMV’erne og under pandemien. Der er også store muligheder indenfor biogas, hvor markedet allerede er modent hos de offentlige spildevandselskaber og potentialet for on-farm løsninger er stort set uudnyttet.

Handelsmuligheder i morgen

Myndighedssamarbejde


Energisektoren

Sektorrådgivere indenfor offshore vind i Washington DC (med flere aktive delstat MoUs) og på energieffektivitet i Silicon Valley, Californien med en aktiv MoU omkring energieffektivitet i industrien og i bygningsmassen.

 

Sundhedssektoren
Sektorrådgiver indenfor sundhed i Washington DC med eksisterende MoU med Texas Medical Center (TMC) - verdens største hospitalskompleks.

Trade Council i USA

Trade Council tilbyder danske virksomheder den fulde vifte af Trade Councils ydelser i USA via en række højt specialiserede teams. Se beskrivelserne i sektorspor ovenfor.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte & kompensation for faste udgifter

I april 2020 blev virksomhedslåneprogrammet Paycheck Protection Program (PPP) sat i værk. Efter en længere periode 2020 at have været lukket for nye låneansøgninger, kan virksomheder med færre end 500 ansatte nu igen søge om lån via PPP. Ansøgningsfristen er maj 2021. Klik for guide til Paycheck Protection Program (PPP) fra Small Business Administration.

Læs mere hos U.S. Chamber of Commerce

Programmet er delt op i to alt efter, om man er førstegangslåner, eller man har fået et PPP-lån tidligere. For virksomheder, der allerede tidligere har modtaget lån via PPP, er betingelserne for lån blevet skærpet. Lån fra PPP kan anvendes til at finansiere lønomkostninger, herunder forsikringer. Midlerne kan også bruges til at betale for renter, husleje, forsyningsværk, arbejdstagerbeskyttelsesomkostninger relateret til COVID-19, uforsikrede ejendomsskadesomkostninger forårsaget af plyndring eller hærværk i 2020 og visse leverandøromkostninger samt udgifter til drift.

Skatteregler

Et element i CARES Acts skattemæssige tiltag er den såkaldte Employee Retention Credit, som giver et skattefradrag (svarende til 50 pct. af lønudgifterne op til USD 5.000 pr. ansat) til virksomheder, der er midlertidigt nedlukket som følge af COVID-19-relaterede lovgivningsmæssige bestemmelser, eller der har oplevet et betydeligt omsætningsfald. Som følge af den fortsatte indvirkning af COVID-19, er tiltaget udvidet, og kvalificerede arbejdsgivere har nu indtil 30. juni 2021 til at anmode om fradrag for løn, der er udbetalt mellem d. 12. marts og 31. december 2020 til ansatte, de har beholdt gennem krisen. I første omgang har det ikke været muligt for virksomheder både at anmode om PPP-lån samt at modtage skattefradrag, men med de nye tiltag bliver dette muligt.

Retningslinjer for Employee Retention Credit fra Internal Revenue Service (IRS)

Læs mere hos Senatets finansudvalg

Den 27. december 2020 blev ’Targeted EIDL Advance’ vedtaget. Lånet har til hensigt at yde økonomisk støtte til små virksomheder og nonprofitorganisationer, der i øjeblikket oplever et midlertidigt tab af indtægter. Virksomhederne kan låne hvad der svarer til USD 1.000 pr. medarbejder op til USD 10.000. EIDL modtager ansøgninger for kvalificerede små virksomheder, herunder landbrugsvirksomheder og private nonprofit-organisationer.

For at være kvalificeret til lånet skal virksomheden 1) have max 300 ansatte, 2) være placeret i et lavindkomstområde og 3) kunne dokumentere mere end 30 pct. reduktion i omsætning i en periode på 8 uger, der regnes fra den 2. marts 2020. EIDL-programmet kan anvendes til at dække omkostninger såsom lønninger, husleje, gæld og generelt øgede omkostninger fsva. forstyrrelser i forsyningskæderne. Virksomheder, der opfylder alle ovenstående krav, men allerede har modtaget et delvis EIDL-tilskud, er muligvis berettiget til at modtage yderligere midler for differencen mellem USD 10.000 og det tidligere modtaget beløb.

Læs mere om EIDL hos SBA

Det bemærkes desuden, at der med CARES Act blev indført en række yderligere, mindre tiltag, som har til formål at understøtte virksomheder. Det drejer sig Express Bridge Loan programmet, som støtter virksomheder indtil deres EIDL lån er godkendt. Derudover tilbyder SBA Debt Relief hjælp til virksomheder der har optaget et lån mellem 27. marts og 27. september 2020.

Læs mere om de to programmer her

Regler for afskedigelser

Der er p.t. ingen ændringer i forhold til regler om afskedigelse.

 

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i USA?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Nyhedsbrev Vil du have seneste nyt fra The trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!