Gå til indhold
USA

Situationsrapport fra eksportmarkedet USA

Pandemien påvirker fortsat det amerikanske marked og besværliggør den danske eksportindsats. USA har dog i november 2021 lempet rejserestriktionerne for vaccinerede, og de fleste COVID-restriktioner er ophævede i de fleste delstater

Kan danske virksomheder søge støtte i usa

Der er siden marts 2020 blevet vedtaget fire økonomiske hjælpepakker for samlet op mod USD 5.500 mia. I starten af marts 2021 vedtog Kongressen præsident Bidens USD 1.900 mia. stimuluspakke. I november vedtog Kongressen en $1.200 mia USD infrastruktur-, investerings-, og jobpakke

Hjælpepakkerne implementeres gennem programmer på såvel føderalt som statsligt niveau. Danske virksomheder med et amerikansk datterselskab kan ofte søge om støtte, men der kan være restriktioner forbundet med udenlandske ejerforhold. De fleste låneprogrammer er udløbet primo 2022.
 

covid-19 i USA

Sundhedssituation

Omikron-varianten er dominerende i USA. USA oplever ved starten af 2022 – som en række andre lande – de højeste daglige smittetal siden pandemiens begyndelse. Ca. 63 pct. af den amerikanske befolkning er færdigvaccineret. Vacciner, inklusiv boostervacciner er bredt tilgængelige og myndighederne opfordrer alle til at blive vaccineret/ boostet. De amerikanske sundhedsmyndigheder har nødgodkendt Pfizer-vaccinen til børn fra 5 år og opefter, hertil er Moderna- og Johnson og Johnson-vaccinerne nødgodkendt til voksne fra 18 år og opefter. Desuden tilbydes booster-vaccination til alle fra 12 år og opefter.

Dagligt opdaterede smitte- og dødsfaldstal kan findes på CDC COVID Data Tracker.

Vilkår for erhvervsrejsende

Hvis man er færdigvaccineret OG enten har testet negativ for COVID-19 eller kan fremvise dokumentation for at have haft COVID og være blevet rask inden for 90 dage (både bevis for positiv test og brev fra læge eller sundhedsmyndighed), kan man flyve til USA, såfremt man har en gyldig ESTA eller et gyldigt visum. 
Der er indrejseforbud for rejsende, der ikke er færdigvaccinerede, med begrænsede undtagelser.

Det danske coronapas kan bruges som bevis for gennemført vaccinationsforløb ved indrejse til USA.

Tidsfristen for den negative COVID-19 test er 1 kalenderdag før flyet til USA afgår. Testen kan være taget når som helst den forgående dag. Både PCR test og antigen test (hurtigtest) godkendes. Læs nærmere om kravene til negativ test forud for rejsen her.

Børn under 2 år og rejsende, der kan fremvise dokumentation for at have haft COVID og være blevet rask inden for 90 dage er undtaget fra testkravet. Dokumentationen skal være både bevis for positiv test og brev fra læge eller sundhedsmyndighed om at du må afbryde isolation. Du kan læse om, hvad brevet skal indeholde her under ”What if I recently recovered from COVID-19".
Ved indrejse i USA over landegrænserne eller via færgeterminaler er der ikke krav om negativ COVID-19 test. Læs reglerne her: Guidance for Travelers to Enter the U.S. at Land Ports of Entry and Ferry Terminals.

For færdigvaccinerede personer anbefales det, at lade sig teste igen 3-5 dage efter indrejse til USA.

For rejsende der er undtaget fra vaccinationskravet, kan der være krav om dokumentation for planlagt vaccination. Der er desuden krav om at blive testet og gå i isolation efter ankomsten til USA for ikke-vaccinerede. Læs mere under afsnittet for ikke-vaccinerede personer her.

Det anbefales at al dokumentation medbringes på engelsk. Kontakt flyselskabet hvis du har spørgsmål til dokumentationskravene.
Du kan besvare spørgsmålene fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (CDC) her for at tjekke, om du kan komme med et fly til USA.

Læs mere om kravene til vaccination og test hos de amerikanske sundhedsmyndigheder (CDC).
Her finder du nærmere oplysninger om indrejsereglerne, inkl. vaccinations- og testkrav:

 • De amerikanske sundhedsmyndigheder (CDC)
 • Du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål på hjemmesiden for U.S. Department of State
 • Læs om test og internationale rejser og flyrejser til USA
 • Faktaark fra Det Hvide Hus: Biden Administration Releases Additional Detail for Implementing a Safer, More Stringent International Air Travel Syste

For yderligere oplysninger vedr. indrejse i USA, kan man kontakte Den amerikanske ambassade i København på [email protected]

Der er ikke fra de føderale myndigheder indført restriktioner for rejser internt i USA, men de føderale sundhedsmyndigheder opfordrer personer, der ikke er færdigvaccinerede, til at udsætte rejsen. Hvis man er nødt til at rejse, anbefales det at lade sig teste før og efter rejsen, samt at holde afstand og bære mundbind. Se de amerikanske myndigheders anbefalinger vedrørende rejser internt i USA.

De amerikanske delstater og territorier kan have lokale rejserestriktioner. Dette gælder bl.a. for Hawaii og Puerto Rico, hvor der er forskellige regler for internationale rejsende, der flyver direkte til øerne, og for rejsende, der undervejs mellemlander et andet sted i USA. 
Du kan finde alle delstaternes lokale regler via Health Department Directories.

Restriktioner

Medio januar er flertallet af COVID-restriktioner ophævet i de fleste delstater. Nogle delstater og byer har dog genindført påbud om mundbind indendørs, og der er fortsat krav om mundbind i offentlig transport og på stationer. Hertil er der nogle steder indført krav om vaccination for visse indendørs aktiviteter såsom restaurantbesøg, fitness centre, kulturoplevelser mv. Det gælder f.eks. i New York, Washington D.C. og i byer i Californien. 

Desuden er der bl.a. udstedt krav om vaccination på føderale arbejdspladser, samt krav om vaccination eller hyppig test for virksomheder med over 100 medarbejdere. Visse delstater og byer har indført vaccinekrav for visse offentlige medarbejdere, bl.a. medarbejdere i sundheds- og uddannelsessektorerne. 

Delstaten New York har annonceret, at de vil indføre krav om booster-vaccination for sundhedspersonale. En lang række skoler, universiteter og institutioner har ligeledes indført vaccinekrav. Vaccinekravene er omstridte og er genstand for søgsmål ved domstolene.

Delstater, lokalsamfund, arbejdsgivere og private virksomheder iværksætter forskellige tiltag for at tilskynde vaccination, fx bonus til medarbejdere, der lader sig vaccinere, gratis transport til vaccinationssteder m.v.

Flyforbindelser

SAS har direkte flyvninger til USA på ruterne fra København til New York, Chicago, San Francisco og Washington D.C. Find mere information her.

økonomien i USA I LYSET AF COVID-19

Erhvervsklima

Den amerikanske økonomiske vækst i 2021 blev på 5,7 pct. Inflationen er på det højeste niveau siden 1982. Forbrugerprisindekset steg med hele 7,9 pct. i februar 2022. Der opleves kæmpe prisstigninger inden for en række områder, og senest er energipriserne steget med 25,6 pct. 

Den høje inflation reflekterer, at der fortsat er ubalancer mellem udbud og efterspørgsel relateret til pandemien, at der stadig er problemer med forsyningskæderne, at krisen i Ukraine bl.a. medfører højere energi- og råvarepriser, og at der er mangel på arbejdskraft.

Der er mange iagttagere, der ikke havde forventet, at de store prisstigninger ville fortsætte på dette niveau ind i 2022, og der er stor usikkerhed om den fremadrettede udvikling. Den vil afhænge af, hvad der sker med efterspørgslen efter varer og services, hvornår der bliver løsnet op for forsyningskædeforstyrrelser, hvordan energi- og råvarepriserne udvikler sig, og hvordan udviklingen bliver på det stramme amerikanske arbejdsmarked.

De seneste arbejdsmarkedstal viser, at flere og flere kommer i arbejde, og arbejdsløsheden er nede på 3,6 pct. Antallet af personer, der frivilligt siger deres jobs op, den såkaldte ”quit rate”, ligger fortsat på et højt niveau. Samtidig faldt antallet af personer, som gerne vil have job. Der er stadig et stort antal ”job openings”. Og der er flere ledige jobs, end der er folk, der søger arbejde. De nominelle lønninger stiger. De største stigninger ses i den nedre del af lønfordelingen.

Den økonomiske udvikling har fået FED til at hæve renten med 25bp i marts og større rentestigninger forventes fremadrettet. 

 

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 60,8 (oktober 2021)
 • 61,1 (november 2021)
 • 58,7 (december 2021)
 • 57,6 (januar 2022)
 • 58,6 (februar 2022)
 • 57,1 (marts 2022)
   

Læs mere om PMI i USA her.

PMI, der er et mål for indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation, bruges som en indikation af, hvilken forventning indkøbscheferne i virksomhederne har til fremtiden, var i marts 2022 på 57,1. Et indeks over 50 indikerer en positiv udvikling. Et indeks under 50 indikerer en negativ udvikling.

PMI er faldet i forhold til februar 2022, hvor det var på 58,6. Indkøbscheferne har altså nedjusteret deres vurdering af den økonomiske situation.

Økonomisk situation

Forbrugertilliden (målt ved the Conference Board “Consumer Confidence Index”) faldt i marts 2022 til 107,2 (1985 = 100) fra et niveau i februar på 110,5.

Arbejdsløshedssituation

Den sæsonkorrigerede arbejdsløshed var i marts 2022 på 3,6 pct. Arbejdsløsheden er dermed faldet i forhold til seks måneder tilbage, hvor den lå på 4,7 pct. Arbejdsløsheden er på det laveste niveau siden februar 2020, hvor den var på 3,5 pct. I marts 2020 var den på 4,4 pct., hvorefter den steg til 14,8 pct. i april 2020.

Frihandelsaftale med EU

Der er ingen frihandelsaftale mellem EU og USA.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

De økonomiske hjælpepakker, som er vedtaget i lyset af COVID-19, har grundlæggende berørt alle sektorer særligt via lån til små og mellemstore virksomheder, som efterfølgende har kunne eftergives. Derudover har der været særlig fokus på understøttelse af luftfartselskaber, som har modtaget både lån og egentlig lønkompensation.

I forbindelse med infrastrukturpakken fra november 2021, er der særligt muligheder indenfor infrastruktur, energi & vand & miljø-området, hvor størstedelen af investeringerne ligger.

Handelshindringer

Der er indført eksportrestriktioner på udførsel af COVID-19 værnemidler. Læs mere her

Forsyningskæderne i USA er desuden påvirket af indvirkningerne af COVID-19. Import af varer er bl.a. påvirket af manglen på containere globalt samt flaskehalse i en række større havne - for USA gælder det særligt havne på vestkysten. Manglen på containere påvirker også eksport af produkter af lavere værdi fra USA til resten af verden.

Stimulipakker

Der er siden marts 2020 blevet vedtaget en række økonomiske hjælpepakker for samlet op mod USD 5.500 mia., svarende til ca. 25 pct. af den amerikanske BNP. Hjælpepakkerne har inkluderet bl.a. lån og lønkompensation til amerikanske virksomheder, kontantchecks til husholdninger og forøget arbejdsløshedsunderstøttelse.

Senest vedtog Kongressen primo marts 2021 præsident Bidens omfattende hjælpepakke – American Rescue Plan – som forlængede og udvidede en række af de centrale elementer fra tidligere hjælpepakker. De fleste af disse hjælpeprogrammer er dog udløbet nu.

Den forøgede arbejdsløshedsunderstøttelse udløb i september 2021. Express Bridge-låneprogrammet udløb i marts 2021. Det er ikke muligt at ansøge om ERC-skattefradrag for lønninger udbetalt efter 1.1.2022, og ansøgningerne skal være sendt senest 31.1.2022.

Se mere om ERC-skattefradrag på Treasury’s hjemmeside og IRS’ hjemmeside. Fra 1.1.2022 er det ikke længere muligt at ansøge om EIDL- eller EIDL Advance lån. Læs mere om EIDL-låneprogrammerne her.

Sektorer berørt af støtteordninger

De økonomiske hjælpepakker, som er vedtaget i lyset af COVID-19, har grundlæggende berørt alle sektorer, særligt små og mellemstore virksomheder. Derudover har der været særlig fokus på understøttelse af luftfartselskaber, som har modtaget både lån og egentlig lønkompensation.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Biden-administrationens ambition om en inklusiv og retfærdig grøn omstilling skaber et stort potentiale for en styrket grøn dansk eksport til USA. Som en del af Bidens ’Build Back Better’-dagsorden har Kongressen forhandlet om to pakker, nemlig en infrastrukturpakke ’Infrastructure Investment & Jobs Act’ og budget reconciliation-pakken ’Build Back Better Act’. 

Infrastrukturpakken til USD 1.200 milliarder er endeligt vedtaget i Kongressen og rummer en bred vifte af investeringer i infrastruktur i form af eksempelvis forbedringer af broer, veje og havne, højhastighedsinternetforbindelser, udvidelse af elnettet bedre vandinfrastruktur mm. 

Budget reconciliation-pakken er vedtaget i Repræsentanternes Hus men mangler endnu at blive vedtaget i Senatet. Pakken indeholder en lang række investeringer for samlet USD 1.850 milliarder i klima og velfærdspolitiske tiltag inden for sundhed og børnepasning. 

Intern uenighed om indhold og omfang har indtil videre sat vedtagelsen af denne pakke i bero, men forhandlingerne fortsætter. Udfaldet kan meget vel være en væsentligt reduceret reconciliation-pakke, dog med mange af de grønne elementer fra det oprindelige forslag bibeholdt.

 

Klimafrontpost

Ambassaden er en klimafrontpost. Det betyder, at ambassaden bestræber sig på at integrere regeringens ambitiøse klimapolitik i ambassadens arbejde. Det gælder både det interne og eksterne arbejde.

Hvad angår det eksterne har ambassaden fokus på at integrere den grønne dagsorden i dialog og kommunikation med interessenter i USA, herunder i den føderale administration, i Kongressen, i delstater og blandt NGO’er og tænketanke.

Ambassaden bestræber sig samtidig på at mindske sit CO2-aftryk i ambassadens egne bygninger. Blandt andet har ambassaden fokus på at sikre en mere bæredygtig indkøbspolitik, affaldshåndtering og transport.

 

Digitalisering

Iflg. FN har USA en førsteplads i E-deltagelse og en niendeplads i E-government. Dette dækker dog over interne forskelle i adgang til internet, som COVID-pandemien har tydeliggjort. Ifm. den tværpolitiske infrastrukturpakke, Infrastructure Investment and Jobs Act, som blev underskrevet af præsident Biden d. 15. november 2021, er der derfor også fokus på at udbrede højhastighedsbredbåndsforbindelser til de ca. 30 mio. amerikanere – primært i landområder - som ikke har adgang til højhastighedsbredbånd.

E-handelsområdet er i kraftig vækst. Det samme gælder digitale sundhedsydelser. På tech-området er der stor investeringskapacitet inden for alle digitale områder, der adresserer COVID-19 problematikker. Offentlig digitalisering er også et område i fokus som følge af COVID-19, hvor nuværende infrastruktur er præget af manuelle ”on-site” arbejdsgange, der har givet store udfordringer under COVID-19.

Handelsmuligheder

Sektorfokus

Havvind

2021 var et stærkt år for amerikansk havvind på projekt-godkendelsessiden hvor to projekter nu har endelig godkendelse til at måtte påbegynde installation. Året startede med ambitiøse udmeldinger fra Biden-administrationen, som har sat et mål om 30.000 megawatt installeret inden 2030. 

Der er i alt planlagt udviklingszoner for omkring 50.000 megawatt til installation inden 2045 og I oktober udlagde Bureau for Ocean Energy Management (BOEM) planer for yderligere syv udviklingszoner på både øst- og vestkysten samt den Mexicanske Golf. 

Lige før jul blev der annonceret elkøbsaftaler for yderligere 2.500 megawatt, så den samlede sum af projekter med elkøbsaftaler er oppe på 17.500 megawatt (ud af de ca. 50.000 megawatt der bliver arbejdet på at realisere per 2045). De mest avancerede af projekterne med elkøbsaftale begynder at installere i 2022 (henholdsvis Vineyard Wind og South Fork). 

Det amerikanske havvindmarked starter fra nærmest nul (40 megawatt) og der er derfor stadig stort behov for dansk SMV-knowhow hvis projekterne skal installeres til tiden og inden for budgetrammerne. 

I februar blev der solgt havvindarealer ud for New York til en samlet pris på $4,4 mia for minimum 7 GW, men realistisk nærmere 15-20 GW med fremtidens vindmøller. 

Pengene går til udvikling på tværs af USA. Dele af industrien har været i medierne for at påvirke fremtidige udbud i retning af innovation og/eller lokal værdiskabelse. I North Carolina (NC) vil vi 11. maj se det næste udbud, hvor 20% af vinderprisen vil blive krediteret hvis man skaber værdi lokalt i NC.

 

Landvind

USA har landvind-installationer svarende til omtrent 130,000 megawatt, og er dermed det næststørste land for output på landvind, kun ovegået af Kina. Markedet er relativt modnet med høj konkurrence. 

Dog forventes kapaciteten fordoblet i løbet af det næste årti hvortil der er gode muligheder for danske virksomheders løsninger. Særligt har førende innovative løsninger fra Danmark inden for optimering og operations, succes med at vinde indpas både i nybyg og retrofit på tværs af dominerende mølletyper og –ejere.

 

Biogas

Der er opbygget en betydelig dansk-US biogas alliance i USA. Der er fokus på biogasmuligheder inden for både landbrugssektoren, spildevand, madaffald og affald generelt.

Det amerikanske marked for biogas vokser signifikant og flere dansk drevne projekter ser nu lyset på markedet. Markedsfokus er på tværs af USA, men med særligt kig på Midtvesten og Californien.

 

Vand

Vand spiller en betydelig rolle i Biden administrationens infrastrukturpakke, hvilket forventes at skubbe kraftigt til investeringerne i vandsektoren i de kommende år. 

Drevet i Water Technology Alliance regi har TCNA gennem de seneste år opbygget en stærk tilstedeværelse og et stærkt image på vanddagsorden i særligt Midtvesten, Californien og Texas. 

Der er i USA allerede indgået omfattende strategiske samarbejdsaftaler med Californien og storbyen Houston, mens flere samarbejdsaftaler er på vej, hvilket åbner for flere danske eksportmuligheder. WTA er et tæt samarbejde mellem TCNA, danske virksomheder og danske forsyninger.

 

UN Procurement

FN køber ind for omtrent USD 22,3 mia. om året, og danske virksomheder har en unik styrkeposition ift. FN’s efterspørgsel. Danmark er den næststørste leverandør til FN-systemet med en samlet eksportværdi af USD 1,1 mia. i 2020.

Der er mere end 1.000 danske virksomheder, som har fundet vej ind til FN, herunder mange SMVer. I år har danske virksomheder mulighed for at blive en del af Nordic Market Dialogue, som er en række events fokuseret på regioner og sektorudfordringer i tæt samarbejde med en række FN-organisationer. 

Her matcher The Trade Council privatsektorløsninger direkte med de tematiske udfordringer. Generalkonsulatet i New York arbejder på et initiativ inden for Health og Life Science med henblik på at understøtte danske SMV’er med at blive leverandører til FN gennem 1:1 sparring i samarbejde med Erhvervshusene. Initiativet annonceres i foråret 2022.

SDG & UN Public Affairs

FN er en central platform for danske virksomheder, der ønsker at positionere sig globalt inden for bæredygtighedsdagsordenen. Flere gange om året vender verdens ledere og virksomheder blikket mod New York for at diskutere akutte problemstillinger og de nødvendige løsninger.

Danske virksomheder kan med fokus på deres egne løsninger og bidrag til en mere bæredygtig verden markere sig her, indgå i partnerskaber og blive en del af den internationale dialog.

Generalkonsulatet i New York har flere års erfaring og dedikerede rådgivere inden for public affairs, der kan assistere virksomheder i dette arbejde. 

 

Design

Historisk har kontraktmarkedet været det første til at genrejse sig efter økonomisk nedgang, f.eks. finanskrisen i 2008, og det ser også ud til at være tilfældet ift. COVID-19. 

Med programmet ”Danish Design Link” tilbydes danske designvirksomheder identifikation af og adgang til relevante bygningsprojekter i Nordamerika samt hjælp til at få specificeret deres produkter herpå. 

Med Danish Design Link fungerer The Trade Council som designvirksomhedernes ”Boots on the Ground” og yder assistance fra start til slut i specificeringsprocessen. For yderligere oplysninger kontakt The Trade Councils designspecialist i New York.

 

E-handel

COVID-19 har accelereret transitionen mod e-handel, som er steget eksponentielt. Online retail omsætning i USA nåede et historisk højdepunkt på USD 431 US mia. i 2020, mod USD 360 mia. i 2019. 

Væksten er i høj grad drevet af e-handelsmarkedspladser, hvor Amazons salg er steget med 24,9 pct. i 2021 og Walmarts med 26,4 pct. The Trade Council arbejder derfor tæt sammen med markedspladserne for at gøre danske virksomheders vej til eksport gennem e-handel nemmere. 

I USA har vi et særligt godt samarbejde med f.eks. Amazon og Wayfair. Digitalt salg af B2B produkter og løsninger er det næste store satsningsområde for The Trade Council, hvor potentialet er næsten tre gange så stort som på B2C. Særligt indenfor sundhed, fødevarer, teknologi og design er der store muligheder

 

Tech

Mange muligheder for løsninger der eliminerer transportbehov (af mennesker) og fysisk kontakt eller løsninger der omvendt kan understøtte et ”on demand – from home” behov.

 • EdTech

  Fjernundervisning, micro-certifikater, læringsprincipper – alt uddannelse og efteruddannelse forventes redefineret i kølvandet af pandemien, båret af nye regler, politikker (macro og micro), nye præferencer og større ansvarlighed.
 • TravelTech

  Løsninger der kan minimere erhvervsrejse-behov vil få et øget fokus.

 • WorkTech

  Løsninger der muliggør/optimerer/forbedrer ”Work from home” forhold, vil komme (endnu mere) i fokus.
 • GovTech

  Løsninger der effektiviserer/nedbringer behovet for fysisk fremmøde vil være i høj kurs fra myndighedernes side.
 • HealthTech

  Løsninger inden for Telemedicin og remote solutions vil blive efterspurgt, ligesom sundhedsmonitorering forventes at stige i efterspørgsel.
 • TransportTech

  Løsninger der kan optimere ”last mile” på FMCG området.

Strategiske alliancer

Water Technology Alliance
På vandområdet eksisterer to strategiske alliancer, som begge drives inden for rammerne af WTA, som er et sammenspil mellem The Trade Council North America, danske virksomheder og danske forsyninger:

 • Spildevandsalliance
 • Drikkevandsalliance

Waste & Biogas Alliance
På biogasområder drives en større alliance på tværs af USA, men drevet ud af Washington DC. Fokus på bred del af biogassektoren: landbrug, madaffald, waste osv.

TMC-Denmark BioBridge Alliancen

Samarbejde mellem Danmark og Texas Medical Center - Verdens største hospitals/sundhedskompleks – med fokus på innovation, kommercialisering og markedsadgang inden for sundhedsteknologi og medicinsk udstyr.

District Energy Alliance
Fokus på det nordamerikanske fjernvarmemarked inkl. bysamarbejde med Pittsburgh.

Sustainable Industry Alliance
Californien - med fokus på energi og ressource-effektivitet i fødevareindustrien. Koblet til Dansk-Californisk MoU på energieffektivitet.

Danish Buildings Efficiency Forum

Sammenslutning af danske virksomheder indenfor energieffektive bygninger.

Danish Defense Industry Alliance
Alliance for danske forsvarsvirksomheder med fokus på øget samarbejde med Department of Defense og US Primes, samt regler og krav for eksport af forsvarsmateriel.

Eksisterende myndighedssamarbejde

Vand

Danmark har siden 2017 haft et strategisk myndighedssamarbejde mellem miljøministeriet i Danmark og den californiske stat på vandområdet. Fokus er især på effektivisering og optimering i vandsektoren. I marts 2021 blev dette samarbejde fornyet og fik et stærkere fokus på klima og bæredygtige praksis i vandsektoren.

Der blev i maj 2021 indgået en større samarbejdsaftale mellem Danmark og Houston på vandområdet. Fokus er på effektiv håndtering af spildevand og drikkevand samt smarte løsninger til klimatilpasning/urban solutions.

Havvind

 • Myndighedssamarbejde med Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) blev igangsat i 2016.
 • Myndighedssamarbejde med New York blev igangsat i 2018. I november 2021 er samarbejdsaftalen udvidet til at omfatte grøn brint samt lagringsteknikker (CCS).
 • Myndighedssamarbejde med Californien blev igangsat i 2018.
 • Myndighedssamarbejde med New Jersey blev igangsat i 2020.
 • Myndighedssamarbejde med Virginia blev formaliseret i januar 2022.

Energieffektivitet

Myndighedssamarbejde med Californien blev igangsat i 2019.

Urbanisering og byudvikling

I forhold til udviklingen af grønnere og smarte bygninger ses en øget interesse, ikke bare på arkitektursiden, men også ift. energieffektive og bæredygtige løsninger på tværs af Nordamerika. 
På flere markeder begynder eksempelvis nye byggereguleringer at give danske løsninger en fordel. Der er ligeledes en stigende efterspørgsel på mere intelligent affaldshåndtering i de store metropoler i Nordamerika. Det er et område, hvor der kan spares mange penge, så der bliver lyttet, når man kan præsentere bedre løsninger.

 

Fødevareproduktion og -forsyning

Fra amerikansk side vurderes det, at implementeringen af klimavenlige landbrugsløsninger kræver investeringer for USD 700 mia.

Danske virksomheder kan tilbyde en lang række klimavenlige landbrugs- og fødevareløsninger af relevans for den amerikanske landbrugs- og fødevareindustri, herunder:

 • Udstyr, produkter og løsninger i værdikæden inden for bæredygtig mælkeproduktion.
 • Udstyr, produkter og løsninger i værdikæden inden for effektiv svineproduktion.
 • Udstyr, produkter og løsninger i værdikæden inden for bæredygtig og effektiv akvakulturproduktion.
 • Diverse biosolutions til landbrugs- og fødevareproduktionen bl.a. ingredienser.


Bæredygtig Mælkeproduktion/Future Farm
Californien er et af centrene for USA's mælkeproduktion og er også foregangsstat, når det kommer til regulering af sektorens miljø- og klimapåvirkning. 
Derfor har staten også lanceret en række finansieringsprogrammer, der understøtter mere bæredygtig drift hos mælkeproducenterne. Derudover har Californien og Danmark i januar 2021 underskrevet en MoU om bæredygtig mælkeproduktion. 
Der arbejdes fra The Trade Councils side på at lancere en alliance inden for bæredygtig mælkeproduktion, der skal bringe innovative grønne danske løsninger i spil på det amerikanske markedet. For yderligere oplysninger kontakt The Trade Council agribusiness-rådgiver i Chicago.

 

Akvakultur
Over 90 pct. af al fisk, der bliver spist i USA, er importeret. Der har over de seneste år været en stigende interesse for lokal produktion og med COVID-19 og disruption af globale fødevarekæder, er argumentet for at producere fisk lokalt vokset. 
Tendensen for opdræt i landbaserede indendørs fiskefarme er stigende, og særligt staten Maine har vist sig at have gode forhold for denne type produktion og har interesse i at arbejde med danske virksomheder. Der arbejdes fra The Trade Councils side i USA og i Canada for, at bringe innovative grønne danske løsninger i spil. For yderligere oplysninger kontakt The Trade Council i Washington DC.


Bæredygtig svineproduktion
Svineindustrien i USA er genoprettet efter at COVID-19 skabte store forstyrrelser i forsyningskæderne. Efterspørgslen på svinekød er stærk og drevet af stor eksport til Kina. 

Den begyndende genåbning af økonomien i nærmarkeder som Mexico og Canada er også med til at styrke efterspørgslen. Det samme er den relativt lave dollarkurs. På hjemmemarkedet frygter man, at ophøret af stimilus-checks vil føre til faldende efterspørgsel.

Inputpriserne er stigende, og der er generelt stor volatilitet i fx korn og sojapriser. Løsninger der kan forbedre foderkonverteringen er særligt efterspurgte pt. Det samme er automatiseringsløsninger pga. den store mangel på arbejdskræft i landbruget og stigende lønninger bl.a. som følge af strengere visa-regler for gæstearbejdere.

Flere svinebønder har fremrykket investeringer pga. høje byggeomkostninger, og der forventes en ophobet efterspørgsel på udstyr og nybyggeri, når markedet stabiliserer sig.

Der arbejdes fra The Trade Councils side på at lancere en alliance inden for svinesektoren, der skal bringe innovative grønne danske løsninger i spil på det amerikanske markedet. For yderligere oplysninger kontakt The Trade Councils agribusiness-rådgiver i Chicago.

 

Transport og logistik

Transport og logistikbranchen i USA er præget af fragt via tog eller lastbil fra de store havneknudepunkter og ind i landet (særligt L.A., Long Beach, Oakland, Houston og New York).
En række store danske virksomheder er tilstede på markedet her, men fsva. søtransport gælder cabotageregler i USA, hvor Jones Act begrænser mulighederne for at flytte gods mellem to punkter i USA på kommercielle skibe med mindre skibet er indflaget under amerikansk flag og har amerikansk besætning.

Infrastrukturen i USA har længe været kritiseret - og får også en del af skylden for import- og eksportflaskehalsene i 2021 og 2022 – og der er store forventninger til kommende infrastrukturinvesteringer. I infrastrukturpakken fra november 2021 blev der bl.a. afsat midler til havne og vandveje, som nu begynder at blive udmøntet i konkrete projekter. 
Der er hertil bl.a. fokus på, at terminaler og andre infrastrukturelementer (togskinner, motorveje) skal forbedres – gerne med klimavenlig teknologi.
Dette kan bl.a. være med til at skabe jobs i fx havneområder og bidrage til bedre miljømæssig lighed i traditionelt mere forurenede områder. Dette kan forventeligt skabe muligheder for danske virksomheder både inden for det maritime og andre infrastrukturområder.

 

Sundhed

USA er verdens største sundhedsmarked og bruger årligt USD 3.200 mia. på sundhed – et tal der forventes næsten at fordobles inden for de næste 8 - 10 år. COVID-19 pandemien har udfordret det amerikanske sundhedssystem, som i forvejen var presset af strukturelle udfordringer. 

Der er generelt stort fokus på sundhedsteknologi og sundhedsløsninger, som giver bedre og mere effektiv behandling. Derfor er der gode muligheder for at tale om danske løsninger til hospitaler samt om digital sundhedsteknologi generelt.

Fortsat interesse for løsninger til infektionsforebyggelse og –bekæmpelse, for eksempel disinfektions-robotter. Derudover investeres der massivt i vacciner og behandlinger til forebyggelse og behandling af COVID-19.

 

Strategiske projekter

 • Styrket grøn eksport til USA. 3-årig styrkelse af den grønne eksportindsats. Med initiativet styrkes myndighedssamarbejdet med USA. Der etableres nye samarbejder på vand og bæredygtig fødevare- og landbrugsteknologi, mens energisamarbejdet styrkes. Samtidig indeholder planen en styrkelse af den handelspolitiske indsats, øget fokus på finansiering, herunder flere vækstpuljemidler, samt en markant styrkelse af eksportfremmeindsatsen i USA og selvfølgelig mulighed for flere eksportfremstød til USA.

Læs mere her: ”America is Back” – Grøn vækst i USA åbner døre for dansk eksport

Pilotprojekt på slam-håndtering
Pilotprojekt til afprøvning af metoder til at løse slamhåndterings-udfordringer. Pilotprojekt i samarbejde mellem vandalliancen WTA og biogasalliancen WBA

Hyperloop Program

Projekt på sundhedsområdet i Boston. Fokus på at opbygge en platform til hospitals-innovation via det lokale økosystem i Boston.

Bæredygtig mælkeproduktion

Fælles dansk fremstød omkring bæredygtig mælkeproduktion med fokus på Californien.

Bæredygtig svineproduktion
Fælles dansk fremstød omkring bæredygtig svineproduktion med fokus på Midtvesten.

The Trade Council i USA

The Trade Council tilbyder danske virksomheder den fulde vifte af The Trade Councils ydelser i USA via en række højt specialiserede teams. Se beskrivelserne i sektorspor ovenfor og læs mere her.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i USA?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.