Gå til indhold
USA

Situationsrapport fra eksportmarkedet USA

Det amerikanske marked er fortsat stærkt påvirket, og rejserestriktioner besværliggør den danske eksportindsats. Der er regionale forskelle i både genåbning og smittetryk, hvor en række delstater aktuelt oplever øget smittespredning og derfor har sat genåbningen i bero. 

Introduktion

Efter en længere periode med positiv udvikling i beskæftigelsen og stigende detailomsætning, opleves der nu igen tegn på en opbremsning i økonomien, hvor jobopsvinget midlertidigt er blevet bremset. Flere eksportaktive danske virksomheder er dog fortrøstningsfulde på den korte og mellemlange bane, trods bekymringer for pandemiens længerevarende konsekvenser for amerikansk økonomi og danske forretningsmuligheder.

Hovedpunkter fra hjælpepakkerne

Der er siden marts 2020 blevet vedtaget fire økonomiske hjælpepakker for samlet op mod USD 3.600 mia., som har inkluderet bl.a. lån og lønkompensation til amerikanske virksomheder, kontantchecks til husholdninger og forøget arbejdsløshedsunderstøttelse. Flere af de centrale elementer i hjælpepakkerne er nu udløbet. Det er usikkert, om der vil kunne vedtages yderligere økonomiske hjælpepakker inden januar.

Den 24. april 2020 underskrev Præsident Trump den såkaldte Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act. Hjælpepakken blev forhandlet på plads efter, at den oprindelige pulje til Paycheck Protection Program (PPP) på USD 349 mia. fra CARES Act blev brugt op på få uger. Den nye udvidede hjælpepakke indeholdt samlet USD 484 mia., hvoraf USD 310 mia. blev afsat til en genopfyldning af PPP, som Small Business Administration (SBA) dermed kan yde nye lån for. Med denne hjælpepakke er der ligeledes afsat USD 60 mia. til at genopfylde Economic Injury Disaster Loan-programmet (EIDL), som også administreres af SBA.

Den amerikanske centralbank (Federal Reserve) lancerede 9. april – med afsæt i CARES Act – en række midlertidige lånefaciliteter under fællesbetegnelsen Main Street Lending Program, der senest er opdateret d. 8. juni, hvorigennem der vil kunne ydes lån til finansielt sunde virksomheder med op til 15.000 ansatte eller omsætning under USD 5 mia. Lånene ydes via virksomhedens almindelige bankforbindelse, som kan frasælge 95 pct. af lånet til centralbankfaciliteten. I CARES Act blev der afsat USD 75 mia. i lån, lånegarantier og finansiel assistance til fordel for udvalgte sektorer, herunder flyselskaber, luftfragtselskaber og virksomheder, der vurderes kritiske for amerikansk national sikkerhed.

Kan danske virksomheder søge støtte i USA?

Danske virksomheder med et amerikansk datterselskab kan søge om støtte. Der er således ikke noget i CARES Act, som diskvalificerer udenlandske virksomheder.

covid-19 i USA

Sundhedssituation

Det amerikanske marked er fortsat stærkt påvirket af COVID-19, og rejserestriktioner besværliggør den danske eksportindsats. Der er regionale forskelle i både genåbning og smittetryk, hvor flere delstater, der aktuelt oplever øget smittespredning, sætter genåbningen i bero og i enkelte tilfælde genindfører restriktioner i særligt ramte områder.

Vilkår for erhvervsrejsende

Indrejserestriktionerne til USA resulterer i udfordringer for danske virksomheder. Dog er der flere undtagelser til indrejseforbuddet for bl.a. forretningsrejsende, der kan søge om dispensation for indrejseforbuddet til visse forretningsmæssige formål.

USA har indført indrejseforbud for personer, der har opholdt sig i Schengen-området (inklusiv Danmark) samt UK (undtaget oversøiske territorier), Irland, Kina, Iran og Brasilien indenfor 14 dage forud for deres indrejse i USA. Der er flere undtagelser tilknyttet indrejseforbuddet.

Ved ankomst til USA vil passagerer skulle gennemgå almindelig ankomstprocedure samt en helbredsscreening. Passagerer vil blive instrueret om at følge myndighedernes anvisninger efter rejse i udlandet. Find mere information på Center for Disease Control and Preventions hjemmeside.

I delstater og lokalområder er der et varierende niveau af restriktioner. Flere delstater kræver, at man går i 14 dages hjemmekarantæne efter ankomst fra rejse i udlandet. Ligeledes har nogle delstater indført 14 dages karantæne for rejsende fra bestemte delstater. Du bør undersøge nærmere regler herom via de enkelte delstaters myndigheder. Klik her for mere information om de lokale myndigheders anvisninger.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene.

Restriktioner

Man kan finde yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene via nedenstående links:

Centers for Disease Control and Prevention

Regler for indrejse i USA

Den Danske Ambassade i USA

Flyforbindelser

SAS har direkte flyvninger til USA på ruterne fra København til New York, Chicago, San Francisco og Washington DC. Læs mere her.

USA I LYSET AF COVID-19

Erhvervsklima

Danmarks eksport til USA er de seneste 9 måneder (frem til september) steget med over 12 pct. Forbrugertilliden er igen stigende efter fald siden marts. Der har været en positiv udvikling på arbejdsmarkedet over de seneste måneder. Der har været stigende jobskabelse og aftagende ledighed, som nu er på 6,9 pct. af arbejdsstyrken (sammenlignet med 3,5 pct. i februar). 

Økonomiske nøgletal

Økonomisk situation

BNP faldt i første halvår af 2020 med samlet 10,1 pct. i forhold til 4. kvartal 2019, særligt drevet af et markant fald i marts og april i privatforbruget, som er den primære motor i amerikansk økonomi.

Efterfølgende hurtig genopretning af dele af amerikansk økonomi resulterede i en betydelig stigning i BNP i tredje kvartal på 7,4 pct. sammenlignet med kvartalet inden. For 2020 som helhed ventes væksten ifølge de seneste officielle prognoser (IMF) at lande på -4,3 pct. For 2021 skønnes BNP-vækst på 3,1 pct.

Med den økonomiske genopretning i årets tredje kvartal og en forventning om fortsættelse heraf i resten af 2020 og videre gennem 2021, forventes BNP hen mod slutningen af 2021 at nå tilbage på niveauet før krisen.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

COVID-19 ramte det amerikanske arbejdsmarked hårdt i form af omfattende opsigelser eller midlertidige fritstillinger af millioner af amerikanere. I marts og april faldt antallet af arbejdspladser med over 20 mio. Siden er omtrent halvdelen af de tabte arbejdspladser blevet genskabt, men jobskabelsen har været tydeligt aftagende over de seneste måneder.

Ledigheden toppede i april på 14,7 pct. af arbejdsstyrken, sammenlignet med blot 3,5 pct. i februar. Ledigheden har siden været faldende og lå i oktober på 6,9 pct.  

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 53,2 (september 2020)
 • 53,4 (oktober 2020)

Læs mere om PMI i USA her

Dansk eksport til USA det kommende år

I de første ni måneder af 2020 (januar til september) er den danske vareeksport til USA steget med over 12 pct. svarende til en stigning på DKK 8 mia. Det vurderes, at eksporten vil fortsætte med fremgangen.

Handelssituation 

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Medicin & Pharma har været i kraftig vækst og udgør nu 58 pct. af eksporten. Ligeledes udgør industriel udstyr (6 pct.) og energiproducerende udstyr (3,5 pct.) en voksende andel af eksporten

Handelshindringer

Der er indført eksportrestriktioner på udførsel af COVID-19 værnemidler. Læs mere her

Frihandelsaftale med EU

Der er i øjeblikket ingen frihandelsaftale mellem EU og USA.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Ansøgningsfrister til den primære COVID-19 støtteordning, virksomhedslåneprogrammet Paycheck Protection Program (PPP), udløb i august. Det er fortsat muligt at søge om lån via Economic Injury Disaster Loans (EIDL), som yder økonomisk assistance til små virksomheder, som aktuelt oplever et midlertidigt fald i indtægter som direkte følge af COVID-19. Der er tale om lån, som ikke kan eftergives. Læs mere her


Sektorer berørt af støtteordninger

De økonomiske hjælpepakker, som er blev vedtaget i lyset af COVID-19, har grundlæggende berørt alle sektorer, særligt via lån til små og mellemstore virksomheder, som efterfølgende har kunne eftergives. Derudover har der været særlig fokus på understøttelse af luftfartselskaber, som har modtaget både lån og egentlig lønkompensation.

Bæredygtig genstart

Der er siden marts 2020 blevet vedtaget fire økonomiske hjælpepakker for samlet op mod USD 3.600 mia., som har inkluderet bl.a. lån og lønkompensation til amerikanske virksomheder, kontantchecks til husholdninger og forøget arbejdsløshedsunderstøttelse. Flere af de centrale elementer i hjælpepakkerne er nu udløbet. Det er usikkert, om der vil kunne vedtages yderligere økonomiske hjælpepakker inden januar.

Digitalisering

E-handelsområdet er i kraftig vækst. Det samme gælder digitale sundhedsydelser. På tech-området er der stor investeringskapacitet inden for alle digitale områder, der adresserer COVID-19 problematikker. 

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer

Water Technology Alliance
Aktiv i Midtvesten, Californien og Texas. Består af et mix af store og små danske vandteknologivirksomheder og drives i samarbejde med danske forsyningsselskaber. Den er koblet til Dansk-Californisk MoU på vandområdet.

Waste & Biogas Alliance
Fokus på bred del af biogas sektoren: landbrug, madaffald, waste osv.

TMC-Denmark BioBridge Alliancen
Alliance af Danske virksomheder og sundhedsaktører i samarbejde med Texas Medical Center - Verdens største hospitals/sundhedskompleks.

District Energy Alliance
Fokus på det nordamerikanske fjernvarmemarked inkl. bysamarbejde med Pittsburgh.

Sustainable Industry Alliance

Californien - med fokus på energi og ressource-effektivitet i fødevareindustrien. Koblet til Dansk-Californisk MoU på energieffektivitet.

 

Nye muligheder som følge af COVID-19

Krisen udfordrer det amerikanske sundhedssystem og har især ramt hospitalerne hårdt. Derfor er der gode muligheder for at tale om danske løsninger til hospitalerne. TC er tilstede med netværk både i Houston (Texas Medical Center), i Washington DC samt i Boston. Derudover er e-commerce området i kraftig fremgang.


Nye muligheder på sektorniveau

Byudvikling & Arkitektur
I forhold til udviklingen af grønnere og smarte bygninger, ses en øget interesse, ikke bare på arkitektur siden, men også på energieffektive og bæredygtige løsninger på tværs af Nordamerika. På flere markeder begynder eksempelvis nye byggereguleringer at give danske løsninger en fordel. Der er ligeledes en stigende efterspørgsel på mere intelligent affaldshåndtering i de store metropoler i Nordamerika. Det er et område, hvor der kan spares mange penge, så der bliver lyttet, når man kan præsentere bedre løsninger.

Design
Historisk har kontraktmarkedet været det første til at genrejse sig efter økonomisk nedgang, f.eks. finanskrisen i 2008, og det ser også ud til at være tilfældet ift. COVID-19. Med programmet ”Danish Design Link” tilbydes danske designvirksomheder identifikation af og adgang til relevante bygningsprojekter i Nordamerika samt hjælp til at få specificeret deres produkter herpå. Med Danish Design Link fungerer TC som designvirksomhedernes ”Boots on the Ground” og yder assistance fra start til slut i specificeringsprocessen. For yderligere oplysninger kontakt TC’s designspecialist i New York.

E-handel
COVID-19 har accelereret transitionen mod e-handel, som forventes at stige med 18 pct. i 2020. Væksten er i høj grad drevet afe-handelsmarkedspladser. TC har derfor indgået en række globale partnerskaber for at gøre danske virksomheders vej til eksport gennem e-handel nemmere. Her i USA har vi et særligt godt samarbejde med f.eks. Amazon og Wayfair. E-handel indenfor B2B er det næste store satsningsområde, hvor potentialet er næsten tre gange så stort som på B2C.For yderligere oplysninger kontakt TC’s e-handelsspecialist i New York.

Vindenergi
Havvinds gennembrud er et år forsinket grundet føderale miljøgodkendelser, der er planlagt til afslutning i 2020. Danske udviklere er involveret i halvdelen af den tildelte kapacitet og dansk-forankrede mølleproducenter skal levere tre ud af fire vindmøller der på nuværende tidspunkt er valgt. Danske SMVer med erfaring fra Nordsøen har unikke forudsætninger for at etablere sig i lokale partnerskaber og tage del i industrien.

Amerikansk landvind har igennem mange år været verdensførende og passerede for nyligt 100GW installeret kapacitet. Markedet er meget modent og konkurrencen er høj. Skatterabatterne for etablering af landvind blev i 2019 forlænget til også at gælde i 2020, men frafald af støtteregimer vil ikke resultere i fuldt stop af udbygning. Innovative samt førende danske løsninger fra Danmark inden for optimering og operations har succes med at vinde indpas både i nybyg og retrofit på tværs af dominerende mølletyper og –ejere. 

Energieffektivitet
USA er jo reelt 50 lande, med forskellige standarder og ambitionsniveau for EE. Fx. er alene Californien, verdens 5. største økonomi. Staten har en målsætning om at nedbringe CO2-udledningen med 80 pct. i 2050 (ift. 1990). Det sker fx. ved at energieffektivisere industrien, hvor der sidste år blev uddelt USD 74 mio. i støtte til at opgradere udstyr i fødevareindustrien.

Akvakultur
Over 90 pct. af al fisk, der bliver spist i USA, er importeret. Der har over de seneste år været en stigende interesse for lokal produktion og med COVID-19 og disruption af globale fødevarekæder, er argumentet for at producere fisk lokalt vokset. Tendensen for opdræt i landbaserede indendørs fiskefarme er stigende, og særligt staten Maine har vist sig at have gode forhold for denne type produktion og har interesse i at arbejde med danske virksomheder. For yderligere oplysninger kontakt TC i Washington DC.

Mælkeproduktion/Future Farm
Californien er et af centrene for USA's mælkeproduktion og er også foregangsstat, når det kommer til regulering af sektorens miljø- og klimapåvirkning. Derfor har staten også lanceret en række finansieringsprogrammer, der understøtter mere bæredygtig drift hos mælkeproducenterne. For yderligere oplysninger kontakt TC agribusiness-rådgiver i Chicago.

Svineproduktion
Kødsektoren i USA er blevet hårdt ramt af COVID-19, særligt pga. midlertidige lukninger af slagterier og forarbejdningsfaciliteter, hvilket også har sat svineproducenterne under stort pres. Eksportudsigterne for den amerikanske grisekødssektor er dog fortsat rigtig gode, og derfor forventes et relativt hurtigt rebound, og at man i sektoren snart vil kigge aktivt efter nye løsninger, der kan forbedre produktivitet og fleksibilitet i hele værdikæden. For yderligere oplysninger kontakt TC's agribusiness-rådgiver i Chicago.

SDG & FN Procurement
FN køber ind for næsten USD 19 mia. om året. Danske virksomheder står godt til FN’s efterspørgsel. Derfor er Danmark på en 8. plads over de største leverandører til FN på verdensplan. Det er mere end 1000 danske virksomheder, som har fundet vej ind til FN. Også mange SMVer har fundet en niche i FN’s marked. COVID-19 har udfordret de globale forsyningskæder og skabt en større efterspørgsel efter bl.a. værnemidler.

Sundhed
USA er verdens største sundhedsmarked og bruger årligt USD 3.200 mia. på sundhed – et tal der forventes næsten at fordobles inden for de næste 8-10 år. COVID-19 krisen udfordrer det amerikanske sundhedssystem og har især ramt hospitalerne hårdt. Derfor er der gode muligheder for at tale om danske løsninger til hospitalerne. Stor interesse for COVID-19 relaterede ydelser: Eks. Disinfektions-robotter og contact tracing systemer. Derudover investeres der massivt i vacciner og behandlinger til forebyggelse og behandling af COVID-19.

Tech
Mange muligheder for løsninger der eliminerer transportbehov (af mennesker) og fysisk kontakt eller løsninger der omvendt kan understøtte et ”on demand – from home” behov.

 • EdTech: Fjernundervisning, micro-certifikater, læringsprincipper – alt uddannelse og efteruddannelse forventes redefineret i kølvandet af pandemien, båret af nye regler, politikker (macro og micro), nye præferencer og større ansvarlighed.
 • TravelTech: Løsninger der kan minimere erhvervsrejse-behov vil få et (midlertidigt?) øget fokus.
 • WorkTech: Løsninger der muliggør/optimerer/forbedrer WFH, vil komme (endnu mere) i fokus.
 • GovTech: Løsninger der effektiviserer/nedbringer behovet for fysisk fremmøde vil være i høj kurs fra myndighedernes side.
 • HealthTech: Løsninger indenfor Telemedicin og remote solutions vil blive efterspurgt, ligesom sundhedsmonitorering forventes at stige i efterspørgsel.
 • TransportTech: Løsninger der kan optimere ”last mile” på FMCG området.

Vand & Miljø
USA er verdens største vandmarked (fx. i LA er der afsat til $8 mia. til at ombygge ét enkelt renseanlæg). Vandinfrastrukturen er kritisk infrastruktur og kører i store træk videre. Via Udenrigsministeriets Vandalliance har TC fat i kunderne og skaber konkrete muligheder for danske virksomheder – inkl. SMV’erne og under pandemien. Der er også store muligheder indenfor biogas, hvor markedet allerede er modent hos de offentlige spildevandselskaber og potentialet for on-farm løsninger er stort set uudnyttet.

Handelsmuligheder i morgen

Myndighedssamarbejde

Energisektoren
Sektorrådgivere indenfor offshore vind i Washington DC (med flere aktive delstat MoUs) og på energieffektivitet i Silicon Valley, Californien med en aktiv MoU omkring energieffektivitet i industrien og i bygningsmassen.

Sundhedssektoren
Sektorrådgiver indenfor sundhed i Washington DC med eksisterende MoU med Texas Medical Center (TMC) - verdens største hospitalskompleks.

Trade Council i USA

Trade Councill tilbyder danske virksomheder den fulde vifte af Trade Councils ydelser i USA via en række højt specialiserede teams. Se beskrivelserne i sektorspor ovenfor.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Med en aftale fra den 24. april 2020 om en udvidelse af virksomhedslåneprogrammet Paycheck Protection Program (PPP) på USD 310 mia., kunne Small Business Administration (SBA) yde lån til virksomheder med færre end 500 ansatte i USA. Ansøgningsfristen udløb d. 8. august 2020.

Klik for guide til Paycheck Protection Program (PPP) fra Small Business Administration

Læs mere hos U.S. Chamber of Commerce 

Et element i CARES Acts skattemæssige tiltag er den såkaldte Employee Retention Credit, som giver et skattefradrag (svarende til 50 pct. af lønudgifterne) til virksomheder, der er midlertidigt nedlukket som følge af COVID-19-relaterede lovgivningsmæssige bestemmelser, eller der har oplevet et betydeligt omsætningsfald. 

Retningslinjer for Employee Retention Credit fra Internal Revenue Service (IRS)

Læs mere hos Senatets finansudvalg

Kompensation for faste udgifter

Med virksomhedslåneprogrammet Paycheck Protection Program (PPP) på USD 310 mia., kunne Small Business Administration (SBA) yde lån til virksomheder med færre end 500 ansatte i USA. Ansøgningsfristen udløb d. 8. august 2020.

 

Med den seneste hjælpepakke er der afsat USD 60 mia. til at genofylde Economic Injury Disaster Loan-programmet (EIDL), som administreres af Small Business Administration (SBA). Man kan som virksomhed med færre end 500 ansatte i USA, der har oplevet et omsætningsfald direkte som følge af COVID-19, låne op til USD 2 mio. på favorable lånevilkår (kan ikke eftergives), ligesom at man på forskud kan modtage op til USD 10.000 af lånet som et engangsbeløb, der ikke skal tilbagebetales. EIDL-programmet kan anvendes til at dække omkostninger såsom lønninger, husleje, gæld og generelt øgede omkostninger sfa. forstyrrelser i forsyningskæderne. Som noget nyt er landbrugsvirksomheder blevet tilføjet til listen over EIDL-berettigede virksomheder. Som virksomhed har man mulighed for at ansøge om et lån i regi af både PPP og EIDL, så længe man bruger lånene til forskellige typer udgifter.

Læs mere om EIDL hos SBA

Det bemærkes desuden, at der med CARES Act blev indført en række yderligere, mindre tiltag, som har til formål at understøtte virksomheder, der i forvejen har lån hos SBA, eller som optager et inden den 27. september 2020. Det drejer sig om SBA Express Bridge Loans og SBA Debt Relief.

Læs mere om de to programmer her

Skatteregler

Fristen for angivelse og indbetaling af føderal restskat for 2019 er udskudt fra 15. april til 15. juli. Virksomheder kan udskyde op til USD 10 mio. (borgere op til USD 1 mio.).

Med CARES Act er der endvidere indført en række permanente og midlertidige lettelser af selskabsskatten for omkring USD 300 mia., herunder lempeligere fradragsregler for overførsel af virksomheders underskud mellem år og en udskydelse fra 2020 til 2021 og 2022 af virksomheders betaling af den såkaldte ’payroll tax’, som arbejdsgivere og lønmodtagere betaler til sociale sikringsordninger (’social security’) og sundhed (’medicare’).

Klik for yderligere information om muligheden for at udskyde betalingen af ’payroll tax’ 

Et element i hjælpepakkens skattemæssige tiltag er den såkaldte Employee Retention Credit, som giver et skattefradrag svarende til 50 % af lønudgifterne til virksomheder, der er midlertidigt nedlukket som følge af COVID-19-relaterede lovgivningsmæssige bestemmelser, eller der har oplevet et betydeligt omsætningsfald. 

Retningslinjer for Employee Retention Credit fra Internal Revenue Service (IRS) 

Læs mere hos Senatets finansudvalg

Som led i den første større økonomiske hjælpepakke af 18. marts, Families First Coronavirus Relief Act (FFCRA) får virksomheder et skattefradrag svarende til de fulde omkostninger forbundet med den påkrævede udbetaling af løn under fravær til medarbejdere, der som følge af COVID-19 er syge eller som passer syge familiemedlemmer. 

Retningslinjer for FFCRA fra IRS

Regler for afskedigelser

Der er p.t. ingen ændringer i forhold til regler om afskedigelse.

Betalingsfrister og kredit

Den amerikanske centralbank (Federal Reserve) lancerede 9. april og 30. april – med afsæt i CARES Act – en række midlertidige lånefaciliteter under fællesbetegnelsen Main Street Lending Program, hvorigennem der vil kunne ydes lån til finansielt sunde virksomheder med op til 15.000 ansatte eller omsætning under USD 5 mia. Lånene ydes via virksomhedens almindelige bankforbindelse, som frasælger 85-95 pct. af lånet til centralbankfaciliteten. Der kan ydes lån på mellem USD 25 mio. og USD 200 mio. pr. virksomhed, afhængig de konkrete vilkår og den konkrete facilitet. Virksomheder, der låner via faciliteten, vil skulle forpligte sig til at gøre en ”rimelig” indsats for at fastholde lønsum og medarbejdere, ligesom de vil være omfattet af begrænsninger i forhold til aktietilbagekøb, udbytte og aflønning af ledende medarbejdere. Virksomheder kan søge om lån via faciliteten parallelt med lån via PPP.

Klik for yderligere information om Main Street Lending Program

I CARES Act blev der også afsat USD 75 mia. i lån, lånegarantier og finansiel assistance til fordel for udvalgte sektorer, herunder flyselskaber, luftfragtselskaber og virksomheder, der vurderes kritiske for amerikansk national sikkerhed.

Med en ny aftale fra den 24. april 2020 om en udvidelse af virksomhedslåneprogrammet Paycheck Protection Program (PPP) på USD 310 mia., kan Small Business Administration (SBA) nu igen yde lån til virksomheder med færre end 500 ansatte. Ansøgningsfristen udløb d. 8. august 2020.

Guide til Paycheck Protection Program (PPP) fra Small Business Administration

Læs mere hos U.S. Chamber of Commerce

 

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for COVID-19 eksport rådgivning i USA?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Nyhedsbrev Vil du have seneste nyt fra The trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!