Gå til indhold
USA

Situationsrapport fra eksportmarkedet USA

Det amerikanske marked er fortsat stærkt påvirket af pandemien, og rejserestriktioner besværliggør den danske eksportindsats. Der er regionale forskelle i både genåbning og smittetryk, hvor mange delstater aktuelt oplever høj smittespredning og flere derfor har indført yderligere restriktioner.

Introduktion

Efter en længere periode med positiv udvikling i beskæftigelsen og stigende forbrug, opleves der nu igen tegn på en opbremsning. Flere eksportaktive danske virksomheder er dog fortrøstningsfulde på den korte og mellemlange bane, trods bekymringer for pandemiens længerevarende konsekvenser for amerikansk økonomi og danske forretningsmuligheder.

Hovedpunkter fra hjælpepakkerne

Der er siden marts 2020 blevet vedtaget fire økonomiske hjælpepakker for samlet op mod USD 3.600 mia. I januar 2021 har Biden-administrationen fremlaget forslag til en USD 1.900 mia. hjælpepakke. Det er på nuværende tidspunkt uklart hvordan pakken vil se ud efter forhandlingerne i Kongressen.

Se yderligere nedenfor.

Kan danske virksomheder søge støtte i USA?

Danske virksomheder med et amerikansk datterselskab kan søge om støtte. Der er således ikke noget i CARES Act, som diskvalificerer udenlandske virksomheder.

covid-19 i USA

Sundhedssituation

Det amerikanske marked er fortsat stærkt påvirket af COVID-19, og rejserestriktioner besværliggør den danske eksportindsats. Der er væsentlige regionale og lokale forskelle i både genåbning og smittetryk, men grundet stigende smittetal, hospitalsindlæggelser og dødsfald er på tværs af USA, har flere delstater genindført restriktioner - særligt i de områder i delstaterne, der har høje smittetal. Enkelte delstater har igen lukket ned for visse sektorer. Men der er også enkelte steder, hvor restriktionerne mildnes.

Sundhedssystemet i USA er under pres grundet COVID-19. I december 2020 levede 1 ud af 10 amerikanere i områder, hvor der er 5 pct. eller mindre ledig kapacitet på hospitalernes intensivafdelinger. I januar 2021 er situationen fortsat alvorlig, og flere steder i landet opererer hospitaler allerede på en kapacitet over 100 pct. Det gælder blandt andet områder i eksempelvis Texas og Californien. HHS data for antallet af indlagte kan findes her. I alt er over 24 mio. amerikanere er blevet smittet med COVID-19 og flere end 400.000 amerikanere er døde.

Dagligt opdaterede smitte- og dødsfaldsdata kan findes på CDC COVID Data Tracker.

Vilkår for erhvervsrejsende

Indrejserestriktionerne til USA resulterer i udfordringer for danske virksomheder. Dog er der flere undtagelser til indrejseforbuddet for bl.a. forretningsrejsende, der kan søge om dispensation for indrejseforbuddet til visse forretningsmæssige formål. Klik her og her for information om forretningsmæssige dispensationer til indrejseforbuddet på Department of States hjemmeside. Klik her for at tilgå den amerikanske ambassade i Københavns information om, hvordan der ansøges om dispensation fra indrejseforbuddet til USA.

USA har indført indrejseforbud for personer, der har opholdt sig i Schengen-området (inklusiv Danmark) samt UK (undtaget oversøiske territorier), Irland, Kina, Iran og Brasilien indenfor 14 dage forud for deres indrejse i USA. Der er flere undtagelser tilknyttet indrejseforbuddet.

USA indfører pr. 26. januar 2021 krav til flypassagerer om enten negativ COVID-test taget indenfor tre dage forud for rejsen eller dokumentation for at passageren er blevet rask efter at have haft COVID-19. Mere information findes hos Centers for Disease Control.

Ved ankomst til USA vil passagerer skulle gennemgå almindelig ankomstprocedure samt en helbredsscreening. Passagerer vil blive instrueret om at følge myndighedernes anvisninger efter rejse i udlandet. Find mere information på Center for Disease Control and Preventions hjemmeside.

I delstater og lokalområder er der et varierende niveau af restriktioner. Flere delstater kræver, at man går i 14 dages hjemmekarantæne efter ankomst fra rejse i udlandet. Ligeledes har nogle delstater indført 14 dages karantæne for rejsende fra bestemte delstater. I nogle tilfælde kan man dog forkorte eller undgå karantæne ved at fremvise en negativ COVID-test. Der kan findes nærmere regler herom via de enkelte delstaters myndigheder. Klik her for mere information om de lokale myndigheders anvisninger.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene.

Restriktioner

Man kan finde yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene via nedenstående links:

Centers for Disease Control and Prevention

Anbefalinger ifm. indrejse i USA 

Den Danske Ambassade i USA

Flyforbindelser

SAS har direkte flyvninger til USA på ruterne fra København til New York, Chicago, San Francisco og Washington DC. Læs mere her.

USA I LYSET AF COVID-19

Erhvervsklima

Danmarks eksport til USA er de seneste 11 måneder (frem til november) steget med 3,1 pct. Forbrugertilliden steg efter markant fald i foråret 2020, men har på det seneste være faldende igen. Der har været vedvarende, om end aftagende, jobskabelse siden maj 2020 og aftagende ledighed, som nu er på 6,7 pct. af arbejdsstyrken (sammenlignet med 3,5 pct. i februar 2020).

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 53,2 (september 2020)
 • 53,4 (oktober 2020)
 • 56,7 (november 2020)
 • 57,1 (december 2020)

Læs mere om PMI i USA her.

Økonomisk situation

BNP faldt i første halvår af 2020 med samlet 10,1 pct. i forhold til 4. kvartal 2019, særligt drevet af et markant fald i marts og april i privatforbruget, som er den primære motor i amerikansk økonomi.
Efterfølgende hurtig genopretning af dele af amerikansk økonomi resulterede i en betydelig stigning i BNP i tredje kvartal på 7,4 pct. sammenlignet med kvartalet inden. For 2020 som helhed ventes væksten ifølge de seneste officielle prognoser (IMF) at lande på -4,3 pct. For 2021 skønnes BNP-vækst på 3,1 pct.

Med den økonomiske genopretning i årets tredje kvartal og en forventning om fortsættelse heraf i resten af 2020 og videre gennem 2021, forventes BNP hen mod andet halvår af 2021 at nå tilbage på niveauet før krisen.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

COVID-19 ramte det amerikanske arbejdsmarked hårdt i form af omfattende opsigelser eller midlertidige fritstillinger af millioner af amerikanere. I marts og april faldt antallet af arbejdspladser med over 20 mio. Siden er omtrent halvdelen af de tabte arbejdspladser blevet genskabt, men jobskabelsen har været tydeligt aftagende over de seneste måneder.

Ledigheden toppede i april 14,7 pct. af arbejdsstyrken, sammenlignet med blot 3,5 pct. i februar 2020. Ledigheden har siden været faldende og lå i november på 6,7 pct. og forblev uændret i december 2020.

Dansk eksport til USA

I de første ni måneder af 2020 (januar til september) er den danske vareeksport til USA steget med over 12 pct. svarende til en stigning på DKK 8 mia. Det vurderes, at eksporten vil fortsætte med fremgangen.

Handelssituation 

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Medicin & Pharma har været i kraftig vækst og udgør nu 58 pct. af eksporten. Ligeledes udgør industriel udstyr (6 pct.) og energiproducerende udstyr (3,5 pct.) en voksende andel af eksporten.

Handelshindringer

Der er indført eksportrestriktioner på udførsel af COVID-19 værnemidler. Læs mere her

Frihandelsaftale med EU

Der er i øjeblikket ingen frihandelsaftale mellem EU og USA.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Der er siden marts 2020 blevet vedtaget fire økonomiske hjælpepakker for samlet op mod USD 3.600 mia., som har inkluderet bl.a. lån og lønkompensation til amerikanske virksomheder, kontantchecks til husholdninger og forøget arbejdsløshedsunderstøttelse. Flere af de centrale elementer i hjælpepakkerne er nu udløbet. I januar 2021 har Biden-administrationen fremlaget forslag til en USD 1.900 mia. hjælpepakke. Det er på nuværende tidspunkt uklart hvordan pakken vil se ud efter forhandlingerne i Kongressen.

Se afsnittet ’Erhverstøttetiltag’ for informationer om gældende hjælpepakker

Sektorer berørt af støtteordninger

De økonomiske hjælpepakker, som er blev vedtaget i lyset af COVID-19, har grundlæggende berørt alle sektorer, særligt via lån til små og mellemstore virksomheder, som efterfølgende har kunne eftergives. Derudover har der været særlig fokus på understøttelse af luftfartselskaber, som har modtaget både lån og egentlig lønkompensation.

Digitalisering

E-handelsområdet er i kraftig vækst. Det samme gælder digitale sundhedsydelser. På tech-området er der stor investeringskapacitet inden for alle digitale områder, der adresserer COVID-19 problematikker. 

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer

Water Technology Alliance
Aktiv i Midtvesten, Californien og Texas. Består af et mix af store og små danske vandteknologivirksomheder og drives i samarbejde med danske forsyningsselskaber. Den er koblet til Dansk-Californisk MoU på vandområdet.

Waste & Biogas Alliance
Fokus på bred del af biogas sektoren: landbrug, madaffald, waste osv.

TMC-Denmark BioBridge Alliancen
Alliance af Danske virksomheder og sundhedsaktører i samarbejde med Texas Medical Center - Verdens største hospitals/sundhedskompleks.

District Energy Alliance
Fokus på det nordamerikanske fjernvarmemarked inkl. bysamarbejde med Pittsburgh.

Sustainable Industry Alliance
Californien - med fokus på energi og ressource-effektivitet i fødevareindustrien. Koblet til Dansk-Californisk MoU på energieffektivitet.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Krisen udfordrer det amerikanske sundhedssystem og har især ramt hospitalerne hårdt. Derfor er der gode muligheder for at tale om danske løsninger til hospitalerne. TC er tilstede med netværk både i Houston (Texas Medical Center), i Washington DC samt i Boston. Derudover er e-commerce området i kraftig fremgang.

Nye muligheder på sektorniveau

Byudvikling & Arkitektur
I forhold til udviklingen af grønnere og smarte bygninger, ses en øget interesse, ikke bare på arkitektur siden, men også på energieffektive og bæredygtige løsninger på tværs af Nordamerika. På flere markeder begynder eksempelvis nye byggereguleringer at give danske løsninger en fordel. Der er ligeledes en stigende efterspørgsel på mere intelligent affaldshåndtering i de store metropoler i Nordamerika. Det er et område, hvor der kan spares mange penge, så der bliver lyttet, når man kan præsentere bedre løsninger.

Design
Historisk har kontraktmarkedet været det første til at genrejse sig efter økonomisk nedgang, f.eks. finanskrisen i 2008, og det ser også ud til at være tilfældet ift. COVID-19. Med programmet ”Danish Design Link” tilbydes danske designvirksomheder identifikation af og adgang til relevante bygningsprojekter i Nordamerika samt hjælp til at få specificeret deres produkter herpå. Med Danish Design Link fungerer TC som designvirksomhedernes ”Boots on the Ground” og yder assistance fra start til slut i specificeringsprocessen. For yderligere oplysninger kontakt TC’s designspecialist i New York.

E-handel
COVID-19 har accelereret transitionen mod e-handel, som forventes at stige med 18 pct. i 2020. Væksten er i høj grad drevet afe-handelsmarkedspladser. TC har derfor indgået en række globale partnerskaber for at gøre danske virksomheders vej til eksport gennem e-handel nemmere. Her i USA har vi et særligt godt samarbejde med f.eks. Amazon og Wayfair. E-handel indenfor B2B er det næste store satsningsområde, hvor potentialet er næsten tre gange så stort som på B2C.For yderligere oplysninger kontakt TC’s e-handelsspecialist i New York.

Vindenergi
Havvinds gennembrud er et år forsinket grundet føderale miljøgodkendelser, der er planlagt til afslutning i 2020. Danske udviklere er involveret i halvdelen af den tildelte kapacitet og dansk-forankrede mølleproducenter skal levere tre ud af fire vindmøller der på nuværende tidspunkt er valgt. Danske SMVer med erfaring fra Nordsøen har unikke forudsætninger for at etablere sig i lokale partnerskaber og tage del i industrien.

Amerikansk landvind har igennem mange år været verdensførende og passerede for nyligt 100GW installeret kapacitet. Markedet er meget modent og konkurrencen er høj. Skatterabatterne for etablering af landvind blev i 2019 forlænget til også at gælde i 2020, men frafald af støtteregimer vil ikke resultere i fuldt stop af udbygning. Innovative samt førende danske løsninger fra Danmark inden for optimering og operations har succes med at vinde indpas både i nybyg og retrofit på tværs af dominerende mølletyper og –ejere.

Energieffektivitet
USA er jo reelt 50 lande, med forskellige standarder og ambitionsniveau for EE. Fx. er alene Californien, verdens 5. største økonomi. Staten har en målsætning om at nedbringe CO2-udledningen med 80 pct. i 2050 (ift. 1990). Det sker fx. ved at energieffektivisere industrien, hvor der sidste år blev uddelt USD 74 mio. i støtte til at opgradere udstyr i fødevareindustrien.

Akvakultur
Over 90 pct. af al fisk, der bliver spist i USA, er importeret. Der har over de seneste år været en stigende interesse for lokal produktion og med COVID-19 og disruption af globale fødevarekæder, er argumentet for at producere fisk lokalt vokset. Tendensen for opdræt i landbaserede indendørs fiskefarme er stigende, og særligt staten Maine har vist sig at have gode forhold for denne type produktion og har interesse i at arbejde med danske virksomheder. For yderligere oplysninger kontakt TC i Washington DC.

Mælkeproduktion/Future Farm
Californien er et af centrene for USA's mælkeproduktion og er også foregangsstat, når det kommer til regulering af sektorens miljø- og klimapåvirkning. Derfor har staten også lanceret en række finansieringsprogrammer, der understøtter mere bæredygtig drift hos mælkeproducenterne. For yderligere oplysninger kontakt TC agribusiness-rådgiver i Chicago.

Svineproduktion
Kødsektoren i USA er blevet hårdt ramt af COVID-19, særligt pga. midlertidige lukninger af slagterier og forarbejdningsfaciliteter, hvilket også har sat svineproducenterne under stort pres. Eksportudsigterne for den amerikanske grisekødssektor er dog fortsat rigtig gode, og derfor forventes et relativt hurtigt rebound, og at man i sektoren snart vil kigge aktivt efter nye løsninger, der kan forbedre produktivitet og fleksibilitet i hele værdikæden. For yderligere oplysninger kontakt TC's agribusiness-rådgiver i Chicago.

SDG & FN Procurement
FN køber ind for næsten USD 19 mia. om året. Danske virksomheder står godt til FN’s efterspørgsel. Derfor er Danmark på en 8. plads over de største leverandører til FN på verdensplan. Det er mere end 1000 danske virksomheder, som har fundet vej ind til FN. Også mange SMVer har fundet en niche i FN’s marked. COVID-19 har udfordret de globale forsyningskæder og skabt en større efterspørgsel efter bl.a. værnemidler.

Sundhed
USA er verdens største sundhedsmarked og bruger årligt USD 3.200 mia. på sundhed – et tal der forventes næsten at fordobles inden for de næste 8-10 år. COVID-19 krisen udfordrer det amerikanske sundhedssystem og har især ramt hospitalerne hårdt. Derfor er der gode muligheder for at tale om danske løsninger til hospitalerne. Stor interesse for COVID-19 relaterede ydelser: Eks. Disinfektions-robotter og contact tracing systemer. Derudover investeres der massivt i vacciner og behandlinger til forebyggelse og behandling af COVID-19.

Tech
Mange muligheder for løsninger der eliminerer transportbehov (af mennesker) og fysisk kontakt eller løsninger der omvendt kan understøtte et ”on demand – from home” behov.

 • EdTech: Fjernundervisning, micro-certifikater, læringsprincipper – alt uddannelse og efteruddannelse forventes redefineret i kølvandet af pandemien, båret af nye regler, politikker (macro og micro), nye præferencer og større ansvarlighed.
 • TravelTech: Løsninger der kan minimere erhvervsrejse-behov vil få et (midlertidigt?) øget fokus.
 • WorkTech: Løsninger der muliggør/optimerer/forbedrer WFH, vil komme (endnu mere) i fokus.
 • GovTech: Løsninger der effektiviserer/nedbringer behovet for fysisk fremmøde vil være i høj kurs fra myndighedernes side.
 • HealthTech: Løsninger indenfor Telemedicin og remote solutions vil blive efterspurgt, ligesom sundhedsmonitorering forventes at stige i efterspørgsel.
 • TransportTech: Løsninger der kan optimere ”last mile” på FMCG området.

Vand & Miljø
USA er verdens største vandmarked (fx. i LA er der afsat til $8 mia. til at ombygge ét enkelt renseanlæg). Vandinfrastrukturen er kritisk infrastruktur og kører i store træk videre. Via Udenrigsministeriets Vandalliance har TC fat i kunderne og skaber konkrete muligheder for danske virksomheder – inkl. SMV’erne og under pandemien. Der er også store muligheder indenfor biogas, hvor markedet allerede er modent hos de offentlige spildevandselskaber og potentialet for on-farm løsninger er stort set uudnyttet.

Handelsmuligheder i morgen

Myndighedssamarbejde

Energisektoren
Sektorrådgivere indenfor offshore vind i Washington DC (med flere aktive delstat MoUs) og på energieffektivitet i Silicon Valley, Californien med en aktiv MoU omkring energieffektivitet i industrien og i bygningsmassen.

Sundhedssektoren
Sektorrådgiver indenfor sundhed i Washington DC med eksisterende MoU med Texas Medical Center (TMC) - verdens største hospitalskompleks.

Trade Council i USA

Trade Council tilbyder danske virksomheder den fulde vifte af Trade Councils ydelser i USA via en række højt specialiserede teams. Se beskrivelserne i sektorspor ovenfor.
I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte samt kompensation for faste udgifter

I april 2020 blev virksomhedslåneprogrammet Paycheck Protection Program (PPP) sat i værk. Programmet var et element i CARES Act Programmet, og kørte fremt til august måned. I alt ydede Small Business Asministration (SBA) USD 523 milliarder i lån til virksomheder med færre end 500 ansatte.

Kongressen har besluttet at genåbne programmet fra den 19 januar 2021. Ansøgningsfristen er 31. marts 2021. I alt er USD 285 mia. sat af til det nye Paycheck Protection Program (PPP). Programmet er delt op i to alt efter om man er førstegangslåner, eller man har fået PPP-lån tidligere. For de fleste låntagere er det maksimale lånebeløb for et andet PPP-lån 2,5 gange gennemsnitligt månedligt lønudgifter (2019 eller 2020) op til USD 2 mio. Pengene kan bruges til at finansiere lønomkostninger, herunder forsikringer. Midlerne kan også bruges til at betale for renter, husleje, forsyningsværk, arbejdstagerbeskyttelsesomkostninger relateret til COVID-19, uforsikrede ejendomsskadesomkostninger forårsaget af plyndring eller hærværk i 2020 og visse leverandøromkostninger samt udgifter til drift.

En virksomhed kan søge om et nyt PPP-lån såfremt de:

 • Tidligere har modtaget et PPP-lån og vil/har brugt det fulde beløb til kun godkendte anvendelser
 • Har højst 300 ansatte
 • Kan dokumentere mindst 25 pct. reduktion i bruttoindtægter mellem sammenlignelige kvartaler i 2019 og 2020

Klik for guide til Paycheck Protection Program (PPP) fra Small Business Administration

Læs mere hos U.S. Chamber of Commerce

Skatteregler

Et element i CARES Acts skattemæssige tiltag er den såkaldte Employee Retention Credit, som giver et skattefradrag (svarende til 50 pct. af lønudgifterne op til USD 5.000 per ansat) til virksomheder, der er midlertidigt nedlukket som følge af COVID-19-relaterede lovgivningsmæssige bestemmelser, eller der har oplevet et betydeligt omsætningsfald. Som følge af den fortsatte indvirkning af COVID-19, er tiltaget udvidet, og kvalificerede arbejdsgivere har nu indtil 30. juni 2021 til at kræve skattegodtgørelse af løn, der er udbetalt til ansatte, de har beholdt gennem krisen. I første omgang har det ikke været muligt for virksomheder både at anmode om PPP-lån samt at modtage skattefradrag, men med de nye tiltag bliver dette muligt.

Retningslinjer for Employee Retention Credit fra Internal Revenue Service (IRS)

Læs mere hos Senatets finansudvalg

Den 27. december 2020 blev ’Targeted EIDL Advance’ vedtaget. Lånet har til hensigt at yde økonomisk støtte til små virksomheder og nonprofitorganisationer, der i øjeblikket oplever et midlertidigt tab af indtægter. Virksomhederne kan låne hvad der svarer til USD 1.000 pr. medarbejder op til USD 10.000. EIDL modtager ansøgninger for kvalificerede små virksomheder, herunder landbrugsvirksomheder og private nonprofit-organisationer.

For at være kvalificeret til lånet skal virksomheden 1) have max 300 ansatte, 2) være placeret i et lavindkomstområde og 3) kunne dokumentere mere end 30% reduktion i omsætning i en periode på 8 uger, der regnes fra den 2. marts 2020. EIDL-programmet kan anvendes til at dække omkostninger såsom lønninger, husleje, gæld og generelt øgede omkostninger fsva. forstyrrelser i forsyningskæderne. Virksomheder, der opfylder alle ovenstående krav, men allerede har modtaget et delvis EIDL-tilskud, er muligvis berettiget til at modtage yderligere midler for differencen mellem USD 10.000 og det tidligere modtaget beløb.

Læs mere om EIDL hos SBA

Det bemærkes desuden, at der med CARES Act blev indført en række yderligere, mindre tiltag, som har til formål at understøtte virksomheder. Det drejer sig Express Bridge Loan programmet, som støtter virksomheder indtil deres EIDL lån er godkendt. Derudover tilbyder SBA Debt Relief hjælp til virksomheder der har optaget et lån mellem 27. marts og 27. september 2020.

Læs mere om de to programmer her

Regler for afskedigelser

Der er p.t. ingen ændringer i forhold til regler om afskedigelse.

 

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for COVID-19 eksport rådgivning i USA?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Nyhedsbrev Vil du have seneste nyt fra The trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!