Gå til indhold
USA

Situationsrapport fra eksportmarkedet USA

USA har pr. november 2021 lempet rejserestriktionerne for vaccinerede, og de fleste COVID-19-restriktioner er ophævede i mange delstater.

covid-19 i USA

Sundhedssituation

Omikron-BA.5-varianten er dominerende i USA, og henover sommeren 2022 oplevede amerikanerne en høj COVID-smittespredning i de fleste dele af landet. Ca. 67 pct. af den amerikanske befolkning er færdigvaccineret. Vacciner, inklusiv booster-vacciner, er bredt tilgængelige og myndighederne opfordrer alle til at blive vaccineret og boostet.

De amerikanske sundhedsmyndigheder har nødgodkendt Pfizer- og Moderna- vaccinen til børn fra 6 måneder og opefter. Hertil er Johnson og Johnson- samt Novavax-vaccinerne nødgodkendt til voksne fra 18 år og op efter. Første booster-vaccination tilbydes til alle fra 5 år og opefter. Anden booster-vaccination tilbydes til alle fra 50 år og opefter samt visse personer fra 12 år og opefter, hvis immunforsvar er moderat eller stærkt svækket.

Dagligt opdaterede smitte- og dødsfaldstal kan findes på  CDC COVID Data Tracker.

Vilkår for erhvervsrejsende

Nye regler eller lempelser af eksisterende regler kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.  

Rejsende til USA skal være færdigvaccinerede. Visse rejsende er undtaget fra vaccinationskravet, herunder børn under 18 år, amerikanske statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse i USA.

Se de amerikanske sundhedsmyndigheders rejsevejledning her. Du kan besvare spørgsmålene under ”Travel Assessment” for at tjekke, om du kan komme med et fly til USA.

Det anbefales at medbringe en udskrift af al påkrævet dokumentation til rejsen.

Vaccinerede rejsende

Færdigvaccinerede rejsende skal kunne fremvise følgende for at rejse med fly til USA:

 • En gyldig ESTA eller et gyldigt visum.
 • Dokumentation for at være færdigvaccineret.
 • Attest med kontaktoplysninger samt oplysninger om vaccination (Combined Passenger Disclosure and Attestation). Attesten udleveres af flyselskabet. Flyselskaberne kan bruge denne eller egne blanketter til at indhente oplysningerne.

Vaccinationskravet

 • Børn under 18 år er undtaget fra vaccinationskravet.
 • Du anses for at være færdigvaccineret for indrejse i USA fra 14 dage efter: andet stik i et vaccinationsforløb, som kræver to doser; første stik i et vaccinationsforløb der kun kræver en dosis 
 • Krydsvaccinationer accepteres.
 • USA har ikke taget stilling til, hvor længe færdigvaccinationer er gyldige

Læs nærmere om vaccinationskravene her.

Lokale rejserestriktioner i USA

Enkelte amerikanske delstater og territorier har lokale indrejserestriktioner. Dette gælder bl.a. for Puerto Rico og U.S. Virgin Islands, hvor der er forskellige regler for internationale rejsende, der flyver direkte til øerne, og for rejsende, der flyver fra en lufthavn i USA.

Du kan finde alle delstaternes lokale regler via Health Department Directories.

Coronapas

Det danske coronapas anerkendes som dokumentation for testresultater og vaccination. Læs mere om coronapasset på coronasmitte.dk.

Regler for personer i transit

Rejsende, som rejser i transit med fly i USA er ikke undtaget indrejsereglerne. Se afsnittet ”Rejserestriktioner”.

Rejser du i transit fra et andet land end USA, må du undersøge transitmulighederne med de lokale myndigheder.

For oplysninger vedr. rejse via Canada og Mexico, se 

Restriktioner

Medio august er flertallet af COVID-19-restriktioner ophævet i de fleste delstater. Der kan dog nogle steder være krav om vaccination og/eller mundbind for visse indendørs aktiviteter såsom restaurantbesøg, fitness centre, kulturoplevelser mv. Det gælder f.eks. i New York, Washington D.C. og i Californien. 

Flyforbindelser

SAS har direkte flyvninger til USA på ruterne fra København til New York, Chicago, San Francisco, Boston, LA, Miami og Washington D.C. Find mere information her.

økonomien i USA I LYSET AF COVID-19

Erhvervsklima

Den økonomiske vækst i USA var i 2021 på 5,7 pct. I 2022 er væksten faldet med hhv. 1,6 pct. i første kvartal og 0,9 pct. i andet kvartal.  Teknisk set er to kvartaler med negativ vækst defineret som en recession. Da det er en teknisk definition, vurderer økonomer ofte effekten af negativ vækst på økonomiske variabler, såsom realindkomst, beskæftigelse, produktion og salg, for at se om der reelt er tale om en recession. Selvom tallene ikke p.t. viser en økonomisk recession, er der flere, der er bekymrede for, om det er der, udviklingen er på vej hen.  
Inflationen steg i juni 2022 til det højeste niveau i 40 år og var på 9,1 pct. I juli 2022 faldt inflationen til 8,5 pct. De store prisstigninger opleves inden for en række områder men primært energi og fødevarer. 
Arbejdsløsheden faldt til 3,5 pct. i juli 2022. Der blev tilføjet 528.000 jobs til økonomien i juli, og dermed oversteg juli måneds jobskabelse det gennemsnitlige niveau for de forudgående seks måneder, som var på 461.000. Antallet af personer, der frivilligt siger deres jobs op, den såkaldte ”quit rate”, er fortsat højt. Siden marts er der sket et fald i det rekordhøje antal jobmuligheder til 10,7 millioner i juni 2022. Det er under markedets forventninger på 11 millioner. 

Den økonomiske udvikling og særligt udviklingen i inflationen har fået The Federal Reserve (FED) til at hæve renten med 75 basispoint i juli, og rentestigninger forventes fortsat. Renten skal p.t. holdes mellem 2,25 - 2,5 pct. 

FED fortsætter desuden med at reducere sine beholdninger af amerikanske statsobligationer (”US treasuries”) og amerikanske realkreditobligationer (”agency debt and agency mortgage-backed securities”), jf. FED’s planer for ”Reducing the Size of the Federal Reserve’s Balance Sheet”, som blev udgivet i maj 2022.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 58,6 (februar 2022)
 • 57,1 (marts 2022)
 • 55,4 (april 2022) 
 • 56,1 (maj 2022) 
 • 53,0 (juni 2022)
 • 52.8 (juli 2022) 
   
   

Læs mere om PMI i USA her.

PMI, der er et mål for indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation, var i juli 2022 på 52,8. Et indeks over 50 indikerer en positiv udvikling. Et indeks under 50 indikerer en negativ udvikling.

PMI er faldet en anelse i forhold til juni 2022, hvor det var på 53,0. 
 

Økonomisk situation

Forbrugertilliden (målt ved the Conference Board “Consumer Confidence Index”) faldt 3,0 procentpoint i juli 2022 til 95,7 (1985 = 100) fra et niveau i juni på 98,4. The Conference Board vurderer, at faldet i forbrugertilliden skyldes de seneste rentestigninger fra FED, der skal inddæmme inflationen og forbrugernes ønske om at købe biler, huse mv. 

Arbejdsløshedssituation

Den sæsonkorrigerede arbejdsløshed var i juli 2022 på 3,5 pct. Arbejdsløsheden er dermed faldet i forhold til seks måneder tilbage, hvor den lå på 4,0 pct. Arbejdsløsheden er nu på det samme niveau som i februar 2020, hvor den var på 3,5 pct. I marts 2020 var den på 4,4 pct., hvorefter den steg til 14,8 pct. i april 2020.

Frihandelsaftale med EU

Der er ingen frihandelsaftale mellem EU og USA.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Handelshindringer

Der er indført eksportrestriktioner på udførsel af COVID-19 værnemidler. Læs mere her.

Forsyningskæderne i USA er desuden påvirket af indvirkningerne af COVID-19. Import af varer er bl.a. påvirket af manglen på containere globalt samt flaskehalse i en række større havne - for USA gælder det særligt havne på vestkysten. Manglen på containere påvirker også eksport af produkter af lavere værdi fra USA til resten af verden. 

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Biden-administrationens ambition om en inklusiv og retfærdig grøn omstilling skaber et stort potentiale for en styrket grøn dansk eksport til USA. Som en del af Bidens ”Build a Better America”-dagsorden har Kongressen vedtaget to pakker: en infrastrukturpakke, ”Infrastructure Investment & Jobs Act”’, og en klima-, energi-, og sundhedspakke, ”Inflation Reduction Act of 2022”.

Infrastrukturpakken til USD 1.200 mia., ”Infrastructure Investment & Jobs Act”, rummer en bred vifte af investeringer til infrastrukturforbedringer af eksempelvis broer, veje, havne, højhastighedsinternetforbindelser, elnet og vandinfrastruktur. 

Klima-, energi-, og sundhedspakken, ”Inflation Reduction Act”, blev vedtaget i Kongressen i august. Pakken indeholder investeringer på samlet USD 437 mia. i en lang række i klima-, energi- og sundhedstiltag samt USD 737 mia. i forventede indtægter fra skattemæssige tiltag og forventede besparelser på medicinpriser for det føderale sundhedsforsikringsprogram for ældre, Medicare. Pakken har til formål at reducere drivhusgasudledningerne, sænke energipriserne, øge energisikkerheden, investere i underinvesterede landområder og samfund, sænke medicinpriser samt minimere skattesnyd og sikre, at succesrige selskaber betaler skat. 

 

Klimafrontpost

Ambassaden er en klimafrontpost. Det betyder, at ambassaden bestræber sig på at integrere regeringens ambitiøse klimapolitik i ambassadens arbejde. Det gælder både det interne og eksterne arbejde.

Hvad angår det eksterne har ambassaden fokus på at integrere den grønne dagsorden i dialog og kommunikation med interessenter i USA, herunder i den føderale administration, i Kongressen, i delstater og blandt NGO’er og tænketanke.

Ambassaden bestræber sig samtidig på at mindske sit CO2-aftryk i ambassadens egne bygninger. Blandt andet har ambassaden fokus på at sikre en mere bæredygtig indkøbspolitik, affaldshåndtering og transport.

 

Digitalisering

Iflg. FN har USA en førsteplads i e-deltagelse og en niendeplads i e-Government. Dette dækker dog over interne forskelle i adgang til internet, som COVID-19 pandemien har tydeliggjort. Ifm. den tværpolitiske infrastrukturpakke, ”Infrastructure Investment and Jobs Act”, som blev underskrevet af præsident Biden d. 15. november 2021, er der derfor også fokus på at udbrede højhastighedsbredbåndsforbindelser til de ca. 30 mio. amerikanere – primært i landområder - som ikke har adgang til højhastighedsbredbånd.

E-handelsområdet er fortsat i vækst, men væksten i e-handel forventes at være mindre end i tidligere år. Dette skyldes, at forbrugerne i højere grad er vendt tilbage til fysiske butikker efter ophævelsen af de fleste COVID-19 restriktioner og at inflation har ført til lavere købekraft og stigende bekymring blandt amerikanerne for deres fremtidige økonomiske sikkerhed.

Handelsmuligheder

Sektorfokus

Havvind

2021 var et stærkt år for amerikansk havvind på projekt-godkendelsessiden, hvor to projekter nu har endelig godkendelse til at måtte påbegynde installation. Året startede med ambitiøse udmeldinger fra Biden-administrationen, som har sat et mål om 30.000 megawatt installeret inden 2030. 

Der er i alt planlagt udviklingszoner for omkring 50.000 megawatt til installation inden 2045 og i oktober udlagde ”Bureau for Ocean Energy Management” planer for yderligere syv udviklingszoner på både øst- og vestkysten samt den Mexicanske Golf. 

Lige før jul blev der annonceret elkøbsaftaler for yderligere 2.500 megawatt, så den samlede sum af projekter med elkøbsaftaler er oppe på 17.500 megawatt (ud af de ca. 50.000 megawatt der bliver arbejdet på at realisere per 2045). De mest avancerede af projekterne med elkøbsaftale begynder at installere i 2022 (henholdsvis Vineyard Wind og South Fork). 

Det amerikanske havvindmarked starter fra nærmest nul (p.t. er der installeret 40 megawatt) og der er derfor stadig stort behov for dansk SMV-knowhow, hvis projekterne skal installeres til tiden og inden for budgetrammerne. 

I februar blev der solgt havvindarealer ud for New York til en samlet pris på USD 4,4 mia for minimum 7 GW, men realistisk nærmere 15-20 GW med fremtidens vindmøller. 
Pengene går til udvikling på tværs af USA. Dele af industrien har været i medierne for at påvirke fremtidige udbud i retning af innovation og/eller lokal værdiskabelse. Den 11. maj går igangsættes næste udbud i North Carolina, hvor 20 pct. af vinderprisen vil blive krediteret hvis man skaber værdi lokalt i North Carolina.

 

Landvind

USA har landvind-installationer svarende til omtrent 130.000 megawatt, og er dermed det næststørste land for output på landvind, kun ovegået af Kina. Markedet er relativt modnet med høj konkurrence.

Dog forventes kapaciteten fordoblet i løbet af det næste årti hvortil der er gode muligheder for danske virksomheders løsninger. Særligt har førende innovative løsninger fra Danmark inden for optimering og operations, succes med at vinde indpas både i nybyg og retrofit på tværs af dominerende mølletyper og –ejere.

Biogas

Der er opbygget en betydelig dansk-amerikansk biogas-alliance i Nordamerika. Der er fokus på biogasmuligheder inden for både landbrugssektoren, spildevand, madaffald og affald generelt.

Det amerikanske marked for biogas vokser signifikant og flere danskdrevne projekter ser nu lyset på markedet. Markedsfokus er på tværs af USA samt Canada.

Vand

Vand spiller en betydelig rolle i Biden-administrationens infrastrukturpakke, hvilket forventes at skubbe kraftigt til investeringerne i vandsektoren i de kommende år.

Drevet i Water Technology Alliance-regi (WTA) har The Trade Council i Nordamerika gennem de seneste år opbygget en stærk tilstedeværelse og et stærkt image på vanddagsorden i særligt Midtvesten, Californien og Texas.

Der er i USA allerede indgået omfattende strategiske samarbejdsaftaler med Californien og storbyen Houston, mens flere samarbejdsaftaler er på vej, hvilket åbner for flere danske eksportmuligheder. WTA er et tæt samarbejde mellem The Trade Council, danske virksomheder og danske forsyninger.

UN Procurement

FN køber ind for omtrent USD 22,3 mia. om året, og danske virksomheder har en unik styrkeposition ift. FN’s efterspørgsel. Danmark er den næststørste leverandør til FN-systemet med en samlet eksportværdi af USD 1,1 mia. i 2020.

Der er mere end 1.000 danske virksomheder, som har fundet vej ind til FN, herunder mange SMVer. I år har danske virksomheder mulighed for at blive en del af Nordic Market Dialogue, som er en række events fokuseret på regioner og sektorudfordringer i tæt samarbejde med en række FN-organisationer.

Her matcher The Trade Council privatsektorløsninger direkte med de tematiske udfordringer. Generalkonsulatet i New York arbejder på et initiativ inden for Health og Life science for at understøtte danske SMV’er med at blive leverandører til FN gennem 1:1 sparring i samarbejde med Erhvervshusene. Initiativet annonceres i foråret 2022.

SDG & UN Public Affairs

FN er en central platform for danske virksomheder, der ønsker at positionere sig globalt inden for bæredygtighedsdagsordenen. Flere gange om året vender verdens ledere og virksomheder blikket mod New York for at diskutere akutte problemstillinger og de nødvendige løsninger.

Danske virksomheder med fokus på deres egne løsninger og bidrag til en mere bæredygtig verden kan markere sig her, indgå i partnerskaber og blive en del af den internationale dialog.

Generalkonsulatet i New York har flere års erfaring og dedikerede rådgivere inden for public affairs, der kan assistere virksomheder i dette arbejde. 

Design

Historisk har kontraktmarkedet været det første til at genrejse sig efter økonomisk nedgang, f.eks. finanskrisen i 2008, og det ser også ud til at være tilfældet ift. COVID-19.

Med programmet ”Danish Design Link” tilbydes danske designvirksomheder identifikation af og adgang til relevante bygningsprojekter i Nordamerika samt hjælp til at få specificeret deres produkter herpå.

Med Danish Design Link fungerer The Trade Council som designvirksomhedernes ”Boots on the Ground” og yder assistance fra start til slut i specificeringsprocessen. For yderligere oplysninger kontakt The Trade Councils designspecialist i New York.

 

E-handel

COVID-19 har accelereret transitionen mod e-handel, som er steget eksponentielt. Online retail omsætning i USA nåede et historisk højdepunkt på USD 431 US mia. i 2020, mod USD 360 mia. i 2019.

Væksten er i høj grad drevet af e-handelsmarkedspladser, hvor Amazons salg er steget med 24,9 pct. i 2021 og Walmarts med 26,4 pct. The Trade Council arbejder derfor tæt sammen med markedspladserne for at gøre danske virksomheders vej til eksport gennem e-handel nemmere.

I USA har vi et særligt godt samarbejde med f.eks. Amazon og Wayfair. Digitalt salg af B2B produkter og løsninger er det næste store satsningsområde for The Trade Council, hvor potentialet er næsten tre gange så stort som på B2C. Særligt indenfor sundhed, fødevarer, teknologi og design er der store muligheder.

 
 

Tech

Mange muligheder for løsninger der eliminerer transportbehov (af mennesker) og fysisk kontakt eller løsninger der omvendt kan understøtte et ”on demand – from home” behov.

 • EdTech

  Fjernundervisning, micro-certifikater, læringsprincipper – alt uddannelse og efteruddannelse forventes redefineret i kølvandet af pandemien, båret af nye regler, politikker (macro og micro), nye præferencer og større ansvarlighed.
 • TravelTech

  Løsninger der kan minimere behov for erhvervsrejser vil få et øget fokus.

 • WorkTech

  Løsninger der muliggør/optimerer/forbedrer ”work from home”-forhold, vil komme (endnu mere) i fokus.
 • GovTech

  Løsninger der effektiviserer/nedbringer behovet for fysisk fremmøde vil være i høj kurs fra myndighedernes side.
 • HealthTech

  Løsninger inden for Telemedicin og remote solutions vil blive efterspurgt, ligesom efterspørgslen på sundhedsmonitorering forventes at stige.
 • TransportTech

  Løsninger der kan optimere ”last mile” på ”fast moving consumer goods”-området (FMCG).

Strategiske alliancer

Water Technology Alliance
På vandområdet eksisterer to strategiske alliancer, som begge drives inden for rammerne af WTA, som er et sammenspil mellem The Trade Council i Nordamerika, danske virksomheder og danske forsyninger:

 • Spildevandsalliance
 • Drikkevandsalliance

Waste & Biogas Alliance
På biogasområder drives en større alliance på tværs af USA, men drevet ud af Washington DC. Fokus på bred del af biogassektoren: landbrug, madaffald o.l.

TMC-Denmark BioBridge Alliancen

Samarbejde mellem Danmark og Texas Medical Center (TMC), verdens største hospitals/sundhedskompleks, med fokus på innovation, kommercialisering og markedsadgang inden for sundhedsteknologi og medicinsk udstyr.

District Energy Alliance
Fokus på det nordamerikanske fjernvarmemarked inkl. bysamarbejde med Pittsburgh.

Sustainable Industry Alliance
Alliance i Californien med fokus på energi og ressource-effektivitet i fødevareindustrien. Koblet til dansk-californisk Memorandum of Understanding (MoU) på energieffektivitet.

Sustainable Buildings Alliance
Sammenslutning af danske virksomheder med energieffektive og bæredygtige løsninger til kommercielle bygninger.

Danish Defense Industry Alliance
Alliance for danske forsvarsvirksomheder med fokus på øget samarbejde med Department of Defense og US Primes, samt regler og krav for eksport af forsvarsmateriel.

Danish Pig Industry Alliance
Alliance for danske virksomheder der leverer løsninger ind i fremtidens svineproduktion med særligt fokus på ressourceoptimerende produkter ved staldteknologi og dyrevelfærd. 

 

Eksisterende myndighedssamarbejde

Vand

Danmark har siden 2017 haft et strategisk myndighedssamarbejde mellem miljøministeriet i Danmark og den californiske stat på vandområdet. Fokus er især på effektivisering og optimering i vandsektoren. I marts 2021 blev dette samarbejde fornyet og fik et stærkere fokus på klima og bæredygtige praksis i vandsektoren.

Der blev i maj 2021 indgået en større samarbejdsaftale mellem Danmark og Houston på vandområdet. Fokus er på effektiv håndtering af spildevand og drikkevand samt smarte løsninger til klimatilpasning/urban solutions.

Havvind

 • Myndighedssamarbejde med Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) blev igangsat i 2016.
 • Myndighedssamarbejde med New York blev igangsat i 2018. I november 2021 er samarbejdsaftalen udvidet til at omfatte grøn brint samt lagringsteknikker (CCS).
 • Myndighedssamarbejde med Californien blev igangsat i 2018.
 • Myndighedssamarbejde med New Jersey blev igangsat i 2020.
 • Myndighedssamarbejde med Department of Energy (DoE) blev igangsat i 2021.
 • Myndighedssamarbejde med Virginia blev formaliseret i januar 2022.
   

Energieffektivitet

Myndighedssamarbejde med Californien blev igangsat i 2019.

Urbanisering og byudvikling

I forhold til udviklingen af grønnere og smarte bygninger ses en øget interesse, ikke bare på arkitektursiden, men også ift. energieffektive og bæredygtige løsninger på tværs af Nordamerika. 

På flere markeder begynder eksempelvis nye byggereguleringer at give danske løsninger en fordel. Der er ligeledes en stigende efterspørgsel på mere intelligent affaldshåndtering i de store metropoler i Nordamerika. Det er et område, hvor der kan spares mange penge, så der bliver lyttet, når man kan præsentere bedre løsninger.

Fødevareproduktion og -forsyning

Fra amerikansk side vurderes det, at implementeringen af klimavenlige landbrugsløsninger kræver investeringer for USD 700 mia.

Danske virksomheder kan tilbyde en lang række klimavenlige landbrugs- og fødevareløsninger af relevans for den amerikanske landbrugs- og fødevareindustri, herunder:

 • Udstyr, produkter og løsninger i værdikæden inden for bæredygtig mælkeproduktion.
 • Udstyr, produkter og løsninger i værdikæden inden for effektiv svineproduktion.
 • Udstyr, produkter og løsninger i værdikæden inden for bæredygtig og effektiv akvakulturproduktion.
 • Biosolutions til landbrugs- og fødevareproduktionen bl.a. ingredienser.
 

Bæredygtig mælkeproduktion/Future Farm
Californien er som den største mælkeproducerende stat central for USA's mælkeproduktion, samtidig med at være foregangsstat, når det kommer til regulering af sektorens miljø- og klimapåvirkning. 

Derfor har staten også lanceret en række finansieringsprogrammer, der understøtter mere bæredygtig drift hos mælkeproducenterne. Derudover har Californien og Danmark i januar 2021 underskrevet et Memorandum of Understanding (MoU) om bæredygtig mælkeproduktion. 

Der arbejdes fra The Trade Councils side på at lancere en alliance inden for bæredygtig mælkeproduktion, der skal bringe innovative grønne danske løsninger i spil på det amerikanske markedet. 

Akvakultur
Over 70-85 pct. af al fisk, der bliver spist i USA, er importeret. Der har over de seneste år været en stigende interesse for lokal produktion og med COVID-19 og forstyrrelse af globale fødevarekæder, er argumentet for at producere fisk lokalt vokset. 

Tendensen for opdræt i landbaserede indendørs fiskefarme er stigende, og særligt staten Maine har vist sig at have gode forhold for denne type produktion og har interesse i at arbejde med danske virksomheder. Der arbejdes fra The Trade Councils side i USA og i Canada for, at bringe innovative grønne danske løsninger i spil. 

Bæredygtig svineproduktion
Der opleves i svineindustrien en stigende efterspørgsel på kvalitetsudstyr og løsninger, der kan automatisere arbejdstunge opgaver og optimere ressourceforbruget. Det skyldes blandt andet udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft, såvel som behovet for bedre at kunne styre ressourceforbrug i produktionen og nedbringe de steder i produktionen, hvor der er risiko for spildte ressourcer.

Det kan f.eks. være date management systemer, der oplever øget interesse i lyset af højere foderomkostninger og et større fokus på dyrevelfærd. Der er fra The Trade Councils lanceret en alliance inden for svinesektoren, der bringer ressourceoptimerende danske løsninger i spil på det amerikanske markedet. 

Biosolutions
 Grøn transition i fødevare og landbrugssektoren kræver nye og smartere løsninger. Implementering af mikrobiologi og processer herfra, kan gøre en stor forskel i traditionel produktion, og er et stort skridt i retningen af at producere mere med færre ressourcer, både når det gælder energi, vand og råvarer generelt.
 
I USA voksede markedet for plantebaserede fødevarer fra USD 4.9 mia. i 2018 til USD 7 mia. i 2020 og der var mere end en fordobling af virksomheder der arbejder med fermenterings-relaterede alternativer i den samme periode. I perioden 2019-2022 steg salget af plantebaserede fødevarer næsten dobbelt så hurtigt som salget af fødevarer generelt. Selvom biosolutions kan indgå i mange andre sektorer og stadier i værdikæden, så giver plantebaserede fødevare-kategorien et godt billede på udviklingen i industrier med mulighed for implementering af biosolutions.
 
Der arbejdes fra The Trade Councils side med at promovere den danske Biosolutions Hub’s løsninger til det amerikanske marked. 
 

Transport og logistik

Transport og logistikbranchen i USA er præget af fragt via tog eller lastbil fra de store havneknudepunkter og ind i landet (særligt L.A., Long Beach, Oakland, Houston og New York).

En række store danske virksomheder er tilstede på markedet her, men for søtransport gælder cabotageregler i USA. Det betyder at ”Jones Act” begrænser mulighederne for at flytte gods mellem to punkter i USA på kommercielle skibe, med mindre skibet er indflaget under amerikansk flag og har amerikansk besætning.

Infrastrukturen i USA har længe været kritiseret, og får også en del af skylden for import- og eksportflaskehalsene i 2021 og 2022 . Derfor er der store forventninger til kommende infrastrukturinvesteringer. I infrastrukturpakken fra november 2021 blev der bl.a. afsat midler til havne og vandveje, som nu begynder at blive udmøntet i konkrete projekter. 

Der er hertil bl.a. fokus på, at terminaler og andre infrastrukturelementer (togskinner, motorveje) skal forbedres – gerne med klimavenlig teknologi.
Dette kan bl.a. være med til at skabe jobs i fx havneområder og bidrage til bedre miljømæssig lighed i traditionelt mere forurenede områder. Dette kan forventeligt skabe muligheder for danske virksomheder både inden for det maritime og andre infrastrukturområder.

Sundhed

USA er verdens største sundhedsmarked og bruger årligt USD 3.200 mia. på sundhed – et tal der forventes næsten at fordobles inden for de næste 8 - 10 år. COVID-19 pandemien har udfordret det amerikanske sundhedssystem, som i forvejen var presset af strukturelle udfordringer.

Der er generelt stort fokus på sundhedsteknologi og sundhedsløsninger, som giver bedre og mere effektiv behandling. Derfor er der gode muligheder for at tale om danske løsninger til hospitaler samt om digital sundhedsteknologi generelt.

Fortsat interesse for løsninger til infektionsforebyggelse og –bekæmpelse, for eksempel disinfektionsrobotter. Derudover investeres der massivt i vacciner og behandlinger til forebyggelse og behandling af COVID-19.

Strategiske projekter

Styrket grøn eksport til USA via en 3-årig styrkelse af den grønne eksportindsats. Med initiativet styrkes myndighedssamarbejdet med USA. Der etableres nye samarbejder på vand og bæredygtig fødevare- og landbrugsteknologi, mens energisamarbejdet styrkes. Samtidig indeholder planen en styrkelse af den handelspolitiske indsats, øget fokus på finansiering, herunder flere vækstpuljemidler, samt en markant styrkelse af eksportfremmeindsatsen i USA og selvfølgelig mulighed for flere eksportfremstød til USA.

Læs mere her.

The Trade Council i USA

The Trade Council tilbyder danske virksomheder den fulde vifte af The Trade Councils ydelser i USA via en række højt specialiserede teams. Se beskrivelserne i sektorspor ovenfor og læs mere her.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i USA?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.