Gå til indhold
USA

Situationsrapport fra eksportmarkedet USA

Det amerikanske marked er fortsat påvirket af pandemien, og rejserestriktioner besværliggør den danske eksportindsats. USA har til hensigt at lempe rejserestriktionerne for vaccinerede i november 2021. De fleste COVID-restriktioner er ophævede i de fleste delstater. USA’s smittetal er steget markant med deltavarianten henover sommeren 2021, men har de seneste uger været faldende. Den amerikanske økonomi er kommet ganske godt igennem krisen, og i 2. kvartal 2021 havde økonomien genvundet det tabte under den COVID-forårsagede recession. Analytikere forudsiger nu – trods usikkerhed forårsaget af deltavarianten og forsyningskædeforstyrrelser – at amerikansk BNP i 2021 vil stige med lidt over 6 pct.

Økonomisk er USA kommet godt ud af coronakrisen, og økonomien vokser. Men der er fortsat udfordringer og usikkerheder. Fokus er rettet mod udviklingen på arbejdsmarkedet og udviklingen i inflationen.

Kan danske virksomheder søge støtte i usa

Der er siden marts 2020 blevet vedtaget fire økonomiske hjælpepakker for samlet op mod USD 5.500 mia. I starten af marts 2021 vedtog Kongressen præsident Bidens USD 1.900 mia. stimuluspakke.

Hjælpepakkerne implementeres gennem programmer på såvel føderalt som statsligt niveau. Danske virksomheder med et amerikansk datterselskab kan ofte søge om støtte, men der kan være restriktioner forbundet med udenlandske ejerforhold.

covid-19 i USA

Sundhedssituation

Delta-varianten, B.1.617.2, er vidt udbredt i USA og estimeres ultimo august at udgøre mere end 99 pct. af alle tilfælde i USA. Varianten er kilde til fortsatte bekymringer. Efter stigende smittetal i august og juli har smittetallene de seneste uger været generelt faldende. Ca. 65 pct. af den amerikanske befolkning over 12 år er vaccineret mod COVID-19. Blandt de ældre over 65 år er 83,3 pct. vaccineret.

Delta-variantens udbredelse og den forværrede situation har fået de føderale myndigheder til bl.a. at anbefale, at alle, inkl. fuldt-vaccinerede, bærer mundbind indendørs i områder med høj eller substantiel smitte. Dette er ultimo august ca. 97 pct. af alle counties i USA.
 
Administrationens fokus er nu rettet mod udbredelsen af vacciner til skeptiske grupper, vaccination af børn fra 12 år samt booster-vacciner til personer med lavt immunforsvar. Fra 20. september planlægges det at påbegynde booster-vaccination af alle amerikanere, der har modtaget anden dosis af Pfizer- eller Moderna-vaccinen min. otte måneder forinden. Dette afventer dog en endelig godkendelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Dagligt opdaterede smitte- og dødsfaldstal kan findes på CDC COVID Data Tracker.

Vilkår for erhvervsrejsende

USA har fortsat indrejseforbud for personer, der har opholdt sig i Schengen-området (inklusiv Danmark) inden for 14 dage forud for deres indrejse i USA. De 14 dage bliver talt fra den dag, du lander uden for Schengen-området.

Erhvervsrejsendes mulighed for at søge om dispensation for indrejseforbuddet (National Interest Exception) er blevet udvidet i slutningen af maj og juli. I tillæg til erhvervsrejsende, hvis formål med rejsen er at udføre opgaver af betydning for USA's kritiske infrastruktur, kan også erhvervsrejsende, hvis formål er af betydning for betydelig økonomisk aktivitet i USA, søge om dispensation for indrejseforbuddet. Desuden vil dispensationen nu være gældende i 12 måneder og man vil kunne indrejse flere gange på samme dispensation. Klik her og her for information om forretningsmæssige dispensationer til indrejseforbuddet på Department of States hjemmeside.

Læs om hvordan du kan søge om dispensation på den amerikanske ambassade i Københavns hjemmeside. Spørgsmål kan rettes til [email protected]

USA's myndigheder har meddelt, at man har til hensigt at lempe indrejserestriktionerne for vaccinerede rejsende i løbet af november 2021. Læs de gældende indrejserestriktioner her.

Du skal desuden være opmærksom på de amerikanske sundhedsmyndigheders anvisninger vedr. både internationale rejser og rejser internt i USA. Læs mere hos Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Der er krav til alle flypassagerer om enten negativ COVID-test taget indenfor tre dage forud for rejsen eller dokumentation for, at passageren er blevet rask efter at have haft COVID-19. Mere information findes hos Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Ved ankomst til USA vil passagerer skulle gennemgå almindelig ankomstprocedure samt en helbredsscreening. Passagerer vil blive instrueret om at følge myndighedernes anvisninger efter rejse i udlandet.

De føderale myndigheder anbefaler, at personer, der ikke er fuldt vaccinerede, går i mindst 7 dages hjemmekarantæne og lader sig teste 3-5 dage efter indrejsen. Hvis personer, der ikke er fuldt vaccinerede, ikke går i hjemmekarantæne og lader sig teste, anbefales de at gå i mindst 10 dages hjemmekarantæne.

For fuldt vaccinerede personer anbefaler de føderale myndigheder, at de lader sig teste 3-5 dage efter indrejsen, men de behøver ikke gå i hjemmekarantæne hvis ikke de har symptomer på COVID-19 og det ikke er påkrævet af delstatslige eller lokale myndigheder.

Rejsende, som er vaccinerede, er ikke på nuværende tidspunkt undtaget fra indrejserestriktioner ved indrejse til USA. Man skal fremvise en negativ test taget indenfor 3 dage forud for rejsen for at kunne rejse ind i USA. Gyldigt certifikat for negativ test kan udskrives fra MinSundhed.dk. Husk at printe testsvaret på engelsk – danske dokumenter på dansk godkendes ikke.

Nogle delstater har andre krav om hjemmekarantæne efter indrejse fra udlandet og fra andre delstater, og du bør derfor undersøge de lokale regler, inden du rejser. Find mere information på CDC’s hjemmeside.

Du kan finde delstaternes lokale rejserestriktioner ved at bruge sundhedsmyndighedernes Travel Planner.

Se også sundhedsmyndighedernes anvisninger i de enkelte stater.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

UM har udarbejdet en række rejseråd til erhvervsrejsende. Klik her for at orientere dig om rejserådene.

Restriktioner

Ultimo august er flertallet af COVID-restriktioner ophævet i de fleste delstater. Der er fortsat krav om mundbind i offentlig transport og på stationer, og enkelte delstater samt Washington D.C. har genindført påbud om brug af mundbind indendørs. Der er udstedt krav om vaccination eller hyppige COVID-test på føderale arbejdspladser, samt krav om vaccination af medarbejdere i føderalt finansierede plejehjem og for militærpersonel. Hertil er de føderale myndigheder ved at udforme et krav om vaccination eller hyppig test for virksomheder med over 100 medarbejdere. En lang række skoler, universiteter og institutioner har indført vaccinekrav, og visse delstater og byer har indført vaccinekrav for visse offentlige medarbejdere, bl.a. medarbejdere i sundheds- og uddannelsessektorerne. Hertil er der nogle steder i eks. byer i Californien og New York indført krav om vaccination for visse indendørs aktiviteter som restaurantbesøg, fitness centre, kulturoplevelser mv.

Delstater, lokalsamfund, arbejdsgivere og private virksomheder iværksætter forskellige tiltag for at tilskynde vaccination, fx bonus til medarbejdere, der lader sig vaccinere, gratis transport til vaccinationssteder mv.

Flyforbindelser

SAS har direkte flyvninger til USA på ruterne fra København til New York, Chicago, San Francisco og Washington D.C. Find mere information her.

økonomien i USA I LYSET AF COVID-19

Erhvervsklima

Økonomisk er USA kommet godt ud af coronakrisen, og økonomien vokser. Men der er fortsat udfordringer og usikkerheder. Forventninger til BNP for året er dog faldet, primært pga. forsyningskædeforstyrrelser og deltavarianten. Afskaffelse af rejserestriktionerne til USA forventes dog at booste BNP.

Arbejdsmarkedet giver også usikkerhed i amerikansk økonomi. Ledigheden faldt mindre end ventet i august og september. Opmærksomheden er derfor fortsat rettet mod arbejdsmarkedet.

Stigende priser bekymrer særligt i USA. Den lempelige amerikanske finans- og pengepolitik og forsyningskædeforstyrrelser, som er kommet i kølvandet på coronakrisen, synes at have medført, at inflationen er steget. Og stigningstaksten har især været høj de seneste måneder, hvor man har set højeste stigning siden 2008. Presset på inflationen lader dog også til at skyldes boligomkostninger, der udgør en stor del af indekset, samt stigende lønninger.

Inflationen tiltrækker sig stor opmærksomhed. Dette også da en for stor stigning i inflationen kan være et væsentligt element i en vurdering af om den amerikanske centralbank skal stramme pengepolitikken, fx ved at skrue ned for de massive støtteopkøb, som den løbende foretager, eller ved på sigt at hæve renten.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 60,7 (april 2021)
 • 61,2 (maj 2021)
 • 60,6 (juni 2021)
 • 59,5 (juli 2021)
 • 59,9 (august 2021)
 • 61,1 (september 2021)

Læs mere om PMI i USA her.

PMI, der er et mål for indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation, bruges som en indikation af, hvilken forventning indkøbscheferne i virksomhederne har til fremtiden, var i september 2021 på 61,1. Et indeks over 50 indikerer en positiv udvikling. Et indeks under 50 indikerer en negativ udvikling.

PMI er steget i forhold til august 2021, hvor det var på 59,9. Indkøbscheferne har altså opjusteret deres vurdering af den økonomiske situation.

Økonomisk situation

Forbrugertilliden (målt ved the Conference Board “Consumer Confidence Index” faldt i september 2021 til det laveste niveau siden januar i år. Indekset er nu på 109,3 (1985=100).

Arbejdsløshedssituation

Den sæsonkorrigerede arbejdsløshed var i september 2021 på 4,8 pct. Arbejdsløsheden er dermed faldet i forhold til seks måneder tilbage, hvor den lå på 6,1 pct. Arbejdsløsheden er på det laveste niveau siden marts 2020. Her var den 4,4 pct., hvorefter den steg til 14,8 pct. i april 2020.

Frihandelsaftale med EU

Der er ingen frihandelsaftale mellem EU og USA.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

De økonomiske hjælpepakker, som er vedtaget i lyset af COVID-19, har grundlæggende berørt alle sektorer, særligt via lån til små og mellemstore virksomheder, som efterfølgende har kunne eftergives. Derudover har der været særlig fokus på understøttelse af luftfartselskaber, som har modtaget både lån og egentlig lønkompensation.

Handelshindringer

Der er indført eksportrestriktioner på udførsel af COVID-19 værnemidler. Læs mere her

Forsyningskæderne i USA er desuden påvirket af indvirkningerne af Covid-19. Import af varer er bl.a. påvirket af manglen på containere globalt samt flaskehalse i en række større havne - for USA gælder det særligt havne på vestkysten. Manglen på containere påvirker også eksport af produkter af lavere værdi fra USA til resten af verden.

Stimulipakker

Der er siden marts 2020 blevet vedtaget en række økonomiske hjælpepakker for samlet op mod USD 5.500 mia., svarende til ca. 25 pct. af den amerikanske BNP. Hjælpepakkerne har inkluderet bl.a. lån og lønkompensation til amerikanske virksomheder, kontantchecks til husholdninger og forøget arbejdsløshedsunderstøttelse. Senest vedtog Kongressen primo marts 2021 præsident Bidens omfattende hjælpepakke – American Rescue Plan – som forlænger og udvider en række af de centrale elementer fra tidligere hjælpepakker.

ERC-skattefradrag

Et element i CARES Acts skattemæssige tiltag er den såkaldte Employee Retention Credit (ERC), som giver et skattefradrag.
I 2020 kunne virksomheder med max 100 ansatte, som var midlertidigt nedlukkede som følge af COVID-19-relaterede lovgivningsmæssige bestemmelser, eller som oplevede et betydeligt omsætningsfald, modtage et ERC-skattefradag svarende til 50 pct. af lønudgifterne op til USD 5.000 per medarbejder. Som følge af den fortsatte indvirkning af COVID-19 er tiltaget udvidet først med

The Relief Act til 1. og 2. kvartal af 2021, og derefter udvidet med The American Rescue Plan til 3. og 4. kvartal af 2021. Kvalificerede arbejdsgivere kan nu anmode om fradrag for løn, der er udbetalt inden d. 1. januar 2022 til ansatte, de har beholdt gennem krisen.

For 2021 er beløbet hævet til op til USD 7.000 pr. medarbejder per kvartal og bruttoindkomsttabet, der skal til for at kvalificere sig, er sænket til 20 pct. i ét kvartal for at kvalificere til ERC-skattefradrag i et år.

Mere kan læses på Treasury’s hjemmeside og IRS hjemmeside.

SBA-låneprogrammer

På det føderale niveau er der vedtaget flere COVID-låneprogrammer til primært små og mellemstore virksomheder. Herunder The Small Business Administration’s (SBA’s) Economic Injury Disaster Loan (EIDL), der er et lavrentelåneprogram, som giver hjælp til at dække omkostninger for små og mellemstore virksomheder og NGO’er, der oplever midlertidige indtægtstab grundet pandemien. Hertil har SBA såkaldt “Targeted EIDL Advance” og “Supplemental Targeted Advance” midler til de hårdest ramte virksomheder og NGO’er, som ikke nødvendigvis skal tilbagebetales.

For alle tre låneprogrammer gælder det, at lånet kan anvendes til at dække omkostninger såsom lønninger, husleje, gæld og generelt øgede omkostninger fsva. forstyrrelser i forsyningskæderne, men ikke til eks. at udvide virksomheden, starte ny virksomhed eller forudbetale føderale lån såsom SBA-lån.

Den sidste dag, hvor ansøgninger kan blive godkendt, er 31. december 2021 (eller når midlerne løber tør).

I september 2021 er maksimumslånebeløbet for EIDL-låneprogrammet steget til USD 2 mio. startende fra d. 8. oktober. Tidligere er maksimumslånebeløbet blevet hævet fra USD 150.000 til USD 500.000 i marts 2021. Lånet har en fast rente på 3,75 pct. for virksomheder og 2.75 pct. for NGO’er samt en tilbagebetalingstid på 30 år, hvoraf de første to år er afdragsfrie.

For at være kvalificeret til EIDL-låneprogrammet skal virksomheden 1) have et gyldigt IRS-udstedt skatteidentifikationsnummer (TIN), 2) hver ejer, medlem, partner eller aktionærer, der ejer 20 pct. eller mere af virksomheden skal være amerikansk statsborger eller kvalificeret udlænding med et gyldigt amerikansk personnummer, 3) have max. 500 medarbejdere (der er visse undtagelser for dette), 4) have eksisteret før eller siden 31. januar 2020, 5) have en kreditscore på min. 570, 6) stille sikkerhedsstillelse for lån over USD 25.000 og 7) stille personlig garanti for lån over USD 200.000.

Under Targeted EIDL Advance-programmet kan virksomheder låne hvad der svarer til USD 1.000 pr. medarbejder op til USD 10.000. EIDL modtager ansøgninger for kvalificerede små virksomheder, herunder landbrugsvirksomheder og private nonprofit-organisationer.

For at være kvalificeret til EIDL-låneprogrammet skal virksomheden 1) have et gyldigt IRS-udstedt skatteidentifikationsnummer (TIN), 2) hver ejer, medlem, partner eller aktionærer, der ejer 20 pct. eller mere af virksomheden skal være amerikansk statsborger eller kvalificeret udlænding med et gyldigt amerikansk personnummer, 3) have max. 500 medarbejdere (der er visse undtagelser for dette), 4) have eksisteret før eller siden 31. januar 2020, 5) have en kreditscore på min. 570, 6) stille sikkerhedsstillelse for lån over USD 25.000 og 7) stille personlig garanti for lån over USD 200.000.

Under Targeted EIDL Advance-programmet kan virksomheder låne hvad der svarer til USD 1.000 pr. medarbejder op til USD 10.000. EIDL modtager ansøgninger for kvalificerede små virksomheder, herunder landbrugsvirksomheder og private nonprofit-organisationer.

For at være kvalificeret til Targeted EIDL Advance-lånet skal virksomheden 1) have max 300 ansatte, 2) være placeret i et lavindkomstområde og 3) kunne dokumentere mere end 30 pct. reduktion i omsætning. Virksomheder, der opfylder alle ovenstående krav, men allerede har modtaget et delvis EIDL-tilskud, er muligvis berettiget til at modtage yderligere midler for differencen mellem USD 10.000 og det tidligere modtaget beløb.

Under Supplemental Targeted Advance-lånet kan virksomheder låne op til USD 5.000 oveni midler fra Targeted EIDL Advance-programmet, dvs. op til i alt USD 15.000.
For at være kvalificeret til Supplemental Targeted Advance-lånet skal virksomheden bl.a. have 1) max 10 ansatte, 2) være placeret i et lavindkomstområde og 3) kunne dokumentere mere end 50 pct. reduktion i omsætning.

Express Bridge Loan programmet støtter virksomheder indtil deres SBA-lån er godkendt.

Derudover tilbyder SBA Debt Relief hjælp til visse virksomheder, der har optaget et lån mellem 27. marts og 27. september 2020.

Læs mere om EIDL-låneprogrammerne her, Express Bridge Loan her og øvrige SBA-programmer her.

Øvrige låneprogrammer

Desuden er der med CARES Act indført en række yderligere, mindre tiltag, som har til formål at understøtte særligt mindre virksomheder. Ligeledes har en række delstater og byer indført egne tiltag til at støtte op om særligt små virksomheder under pandemien. Nogle af disse er nu udløbet.

Sektorer berørt af støtteordninger

De økonomiske hjælpepakker, som er vedtaget i lyset af COVID-19, har grundlæggende berørt alle sektorer, særligt små og mellemstore virksomheder. Derudover har der været særlig fokus på understøttelse af luftfartselskaber, som har modtaget både lån og egentlig lønkompensation.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Biden-administrationens ambition om en inklusiv og retfærdig grøn omstilling skaber et stort potentiale for en styrket grøn dansk eksport til USA. Som en del af Bidens ’Build Back Better’-dagsorden indeholder den økonomiske genopretningsplan ’The American Jobs Plan’ forslag om at afsætte USD 2.000 mia. til amerikanske arbejdspladser gennem investeringer i bl.a. ren energi, vandforsyning, energieffektiv bygningsrenovering, innovation og moderne infrastruktur. Under Kongressens forhandlinger af denne og en socialøkonomisk velfærdspakke ’The American Families Plan’ har der vist sig en vis republikansk støtte til de dele af ’The American Jobs Plan’ som omhandler traditionel hård infrastruktur – veje, broer, jernbaner og bredbånd. Samtidig forhandler demokraterne i Kongressen om en yderligere omfattende budget reconciliation-pakke på op til USD 3.500 mia. med mere demokratisk progressivt kerneindhold. Det er særligt indhold fra den socialøkonomiske velfærdspakke ’The American Families Plan’ og de mere progressive elementer om klima og grøn omstilling fra American Jobs Plan, som ikke kom med i den tværpolitiske infrastrukturpakke. Både infrastrukturpakken og budget reconciliation-pakken afventer vedtagelse i Kongressen.

Klimafrontpost

Ambassaden er en klimafrontpost. Det betyder, at ambassaden bestræber sig på at integrere regeringens ambitiøse klimapolitik i ambassadens arbejde. Det gælder både det interne og eksterne arbejde.

Hvad angår det eksterne har ambassaden fokus på at integrere den grønne dagsorden i dialog og kommunikation med interessenter i USA, herunder i den føderale administration, i Kongressen, i delstater og blandt NGO’er og tænketanke.
Ambassaden bestræber sig samtidig på at mindske sit CO2-aftryk i ambassadens egne bygninger. Blandt andet har ambassaden fokus på at sikre en mere bæredygtig indkøbspolitik, affaldshåndtering og transport.

Digitalisering

Iflg. FN har USA en førsteplads i E-deltagelse og en niendeplads i E-government. Dette dækker dog over interne forskelle i adgang til internet, som COVID-pandemien har tydeliggjort. Ifm. forhandlingerne om infrastrukturinvesteringer i USA er der derfor også fokus på at udbrede højhastigheds-bredbåndsforbindelser til de ca. 30 mio. amerikanere – primært i landområder - som ikke har adgang til højhastighedsbredbånd. Herunder ca. 14,5 mio. amerikanere, der ikke har adgang til bredbåndsservice (min. 25 Mbit/s download og 3 Mbit/s upload).

E-handelsområdet er i kraftig vækst. Det samme gælder digitale sundhedsydelser. På tech-området er der stor investeringskapacitet inden for alle digitale områder, der adresserer COVID-19 problematikker. Offentlig digitalisering er også et område i fokus som følge af COVID-19, hvor nuværende infrastruktur er præget af manuelle ”on-site” arbejdsgange, der har givet store udfordringer under COVID-19.

Handelsmuligheder

Sektorfokus

Havvind

Havvind-gennembruddet i USA er for alvor på trapperne, og 2021 lader til at blive toneangivende for markedet. Biden administrationen er progressiv og udlagde i marts måned en række initiativer for området - herunder et mål om at etablere vind systemer svarende til 30,000 megawatt på den amerikanske østkyst inden 2030. Dette er et ambitiøst mål, og kan ikke indfries uden substantiel indspark fra europæiske lande. Danske SMVer er i denne henseende rigtig godt placeret med erfaring fra Nordsøen, og har dermed unikke forudsætninger for at etablere sig i lokale partnerskaber og tage del i industrien. I maj 2021 har vi set den første endelige godkendelse af er større projekt - Vineyard Wind projektet. Projektet er en klar indikation af Biden administrationens opbakning til offshore vind og der forventes en “ketchup effekt” i markedet de kommende år.

Landvind

USA har landvind-installationer svarende til omtrent 130,000 megawatt, og er dermed det næststørste land for output på landvind, kun ovegået af Kina. Markedet er relativt modnet med høj konkurrence. Dog forventes kapaciteten fordoblet i løbet af det næste årti hvortil der er gode muligheder for danske virksomheders løsninger. Særligt har førende innovative løsninger fra Danmark inden for optimering og operations, succes med at vinde indpas både i nybyg og retrofit på tværs af dominerende mølletyper og –ejere.

Biogas

Der er opbygget en betydelig dansk-US biogas alliance i USA. Der er fokus på biogasmuligheder inden for både landbrugssektoren, spildevand, madaffald og affald generelt. Det amerikanske marked for biogas vokser signifikant og flere dansk drevne projekter ser nu lyset på markedet. Markedsfokus er på tværs af USA, men med særligt kig på Midtvesten og Californien.

Vand

Vand spiller en betydelig rolle i Biden administrationens infrastrukturudspil, hvilket forventes at skubbe kraftigt til investeringerne i vandsektoren i de kommende år.
Drevet i Water Technology Alliance regi har TCNA gennem de seneste år opbygget en stærk tilstedeværelse og et stærkt image på vanddagsorden i særligt Midtvesten, Californien og Texas. Der er i USA allerede indgået omfattende strategiske samarbejdsaftaler med Californien og storbyen Houston, mens flere samarbejdsaftaler er på vej, hvilket åbner for flere danske eksportmuligheder. WTA er et tæt samarbejde mellem TCNA, danske virksomheder og danske forsyninger.

SDG & FN Procurement

FN køber ind for omtrent USD 22,3 mia. om året, og danske virksomheder har en unik styrkeposition ift. FN’s efterspørgsel. Danmark er den næststørste leverandør til FN-systemet med en samlet eksportværdi af USD 1,1 mia. i 2020. Der er mere end 1.000 danske virksomheder, som har fundet vej ind til FN, herunder mange SMVer. I år har danske virksomheder mulighed for at blive en del af Nordic Private Sector Market Dialogue, som er en række events fokuseret på regioner og sektorudfordringer i tæt samarbejde med UNOPS. Her matcher TC privatsektorløsninger direkte med UNOPS’s udfordringer.

Design

Historisk har kontraktmarkedet været det første til at genrejse sig efter økonomisk nedgang, f.eks. finanskrisen i 2008, og det ser også ud til at være tilfældet ift. COVID-19. Med programmet ”Danish Design Link” tilbydes danske designvirksomheder identifikation af og adgang til relevante bygningsprojekter i Nordamerika samt hjælp til at få specificeret deres produkter herpå. Med Danish Design Link fungerer TC som designvirksomhedernes ”Boots on the Ground” og yder assistance fra start til slut i specificeringsprocessen. For yderligere oplysninger kontakt TC’s designspecialist i New York.

E-handel

COVID-19 har accelereret transitionen mod e-handel, som er steget eksponentielt. Online retail omsætning i USA nåede et historisk højdepunkt på USD 431 US mia. i 2020, mod USD 360 mia. i 2019. Væksten er i høj grad drevet af e-handelsmarkedspladser, hvor Amazons salg er steget med 24,9 pct. i 2021 og Walmarts med 26,4 pct. TC arbejder derfor tæt sammen med markedspladserne for at gøre danske virksomheders vej til eksport gennem e-handel nemmere. I USA har vi et særligt godt samarbejde med f.eks. Amazon og Wayfair. Digitalt salg af B2B produkter og løsninger er det næste store satsningsområde for TC, hvor potentialet er næsten tre gange så stort som på B2C. Særligt indenfor sundhed, fødevarer, teknologi og design er der store muligheder.

Tech

Mange muligheder for løsninger der eliminerer transportbehov (af mennesker) og fysisk kontakt eller løsninger der omvendt kan understøtte et ”on demand – from home” behov.

 • EdTech: Fjernundervisning, micro-certifikater, læringsprincipper – alt uddannelse og efteruddannelse forventes redefineret i kølvandet af pandemien, båret af nye regler, politikker (macro og micro), nye præferencer og større ansvarlighed.
 • TravelTech: Løsninger der kan minimere erhvervsrejse-behov vil få et øget fokus.
 • WorkTech: Løsninger der muliggør/optimerer/forbedrer ”Work from home” forhold, vil komme (endnu mere) i fokus.
 • GovTech: Løsninger der effektiviserer/nedbringer behovet for fysisk fremmøde vil være i høj kurs fra myndighedernes side.
 • HealthTech: Løsninger inden for Telemedicin og remote solutions vil blive efterspurgt, ligesom sundhedsmonitorering forventes at stige i efterspørgsel.
 • TransportTech: Løsninger der kan optimere ”last mile” på FMCG området.

Strategiske alliancer

Water Technology Alliance
På vandområdet eksisterer to strategiske alliancer, som begge drives inden for rammerne af WTA, som er et sammenspil mellem TCNA, danske virksomheder og danske forsyninger:

 • Spildevandsalliance
 • Drikkevandsalliance

Waste & Biogas Alliance
På biogasområder drives en større alliance på tværs af USA, men drevet ud af Washington DC. Fokus på bred del af biogassektoren: landbrug, madaffald, waste osv.

TMC-Denmark BioBridge Alliancen
Alliance af Danske virksomheder og sundhedsaktører i samarbejde med Texas Medical Center - Verdens største hospitals/sundhedskompleks.

District Energy Alliance
Fokus på det nordamerikanske fjernvarmemarked inkl. bysamarbejde med Pittsburgh.

Sustainable Industry Alliance
Californien - med fokus på energi og ressource-effektivitet i fødevareindustrien. Koblet til Dansk-Californisk MoU på energieffektivitet.

Danish Buildings Efficiency Forum

Sammenslutning af danske virksomheder indenfor energieffektive bygninger.

Danish Defense Industry Alliance
Alliance for danske forsvarsvirksomheder med fokus på øget samarbejde med Department of Defense og US Primes, samt regler og krav for eksport af forsvarsmateriel.

Eksisterende myndighedssamarbejde

Vand

Der blev i marts 2020 indgået et strategisk myndighedssamarbejde mellem miljøministeriet i Danmark og den californiske stat. Fokus er på især effektivisering og optimering af spildevands- og drikkevandssektoren.

Der blev i maj 2020 indgået en større samarbejdsaftale mellem Danmark og Houston på vandområdet. Fokus på spildevand, drikkevand og urban solutions.

Havvind

 • Myndighedssamarbejde med New Jersey blev igangsat i 2020
 • Myndighedssamarbejde med New York blev igangsat i 2018.
 • Myndighedssamarbejde med Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) blev igangsat i 2016.
 • Myndighedssamarbejde med Californien blev igangsat i 2018.

Energieffektivitet

Myndighedssamarbejde med Californien blev igangsat i 2019.

Urbanisering og byudvikling

I forhold til udviklingen af grønnere og smarte bygninger ses en øget interesse, ikke bare på arkitektursiden, men også ift. energieffektive og bæredygtige løsninger på tværs af Nordamerika. På flere markeder begynder eksempelvis nye byggereguleringer at give danske løsninger en fordel. Der er ligeledes en stigende efterspørgsel på mere intelligent affaldshåndtering i de store metropoler i Nordamerika. Det er et område, hvor der kan spares mange penge, så der bliver lyttet, når man kan præsentere bedre løsninger.

Fødevareproduktion og -forsyning

Fra amerikansk side vurderes det, at implementeringen af klimavenlige landbrugsløsninger kræver investeringer for USD 700 mia..

Danske virksomheder kan tilbyde en lang række klimavenlige landbrugs- og fødevareløsninger af relevans for den amerikanske landbrugs- og fødevareindustri, herunder:

Udstyr, produkter og løsninger i værdikæden inden for bæredygtig mælkeproduktion

Udstyr, produkter og løsninger i værdikæden inden for effektiv svineproduktion,

Udstyr, produkter og løsninger i værdikæden inden for bæredygtig og effektiv akvakulturproduktion.

Diverse biosolutions til landbrugs- og fødevareproduktionen bl.a. ingredienser

Akvakultur
Over 90 pct. af al fisk, der bliver spist i USA, er importeret. Der har over de seneste år været en stigende interesse for lokal produktion og med COVID-19 og disruption af globale fødevarekæder, er argumentet for at producere fisk lokalt vokset. Tendensen for opdræt i landbaserede indendørs fiskefarme er stigende, og særligt staten Maine har vist sig at have gode forhold for denne type produktion og har interesse i at arbejde med danske virksomheder. Der arbejdes fra TC’s side på at lancere en alliance inden for akvakultur, der skal bringe innovative grønne danske løsninger i spil på det amerikanske markedet. For yderligere oplysninger kontakt TC i Washington DC.

Bæredygtig Mælkeproduktion/Future Farm
Californien er et af centrene for USA's mælkeproduktion og er også foregangsstat, når det kommer til regulering af sektorens miljø- og klimapåvirkning. Derfor har staten også lanceret en række finansieringsprogrammer, der understøtter mere bæredygtig drift hos mælkeproducenterne. Derudover har Californien og Danmark i januar 2021 underskrevet en MoU om bæredygtig mælkeproduktion. Der arbejdes fra TC’s side på at lancere en alliance inden for bæredygtig mælkeproduktion, der skal bringe innovative grønne danske løsninger i spil på det amerikanske markedet. For yderligere oplysninger kontakt TC agribusiness-rådgiver i Chicago.

Akvakultur
Over 90 pct. af al fisk, der bliver spist i USA, er importeret. Der har over de seneste år været en stigende interesse for lokal produktion og med COVID-19 og disruption af globale fødevarekæder, er argumentet for at producere fisk lokalt vokset. Tendensen for opdræt i landbaserede indendørs fiskefarme er stigende, og særligt staten Maine har vist sig at have gode forhold for denne type produktion og har interesse i at arbejde med danske virksomheder. Der arbejdes fra TC’s side på at lancere en alliance inden for akvakultur, der skal bringe innovative grønne danske løsninger i spil på det amerikanske markedet. For yderligere oplysninger kontakt TC i Washington DC.

Bæredygtig Svineproduktion
Svineindustrien i USA er genoprettet efter at COVID-19 skabte store forstyrrelser i forsyningskæderne. Efterspørgslen på svinekød er stærk og drevet af stor eksport til Kina. Den begyndende genåbning af økonomien i nærmarkeder som Mexico og Canada er også med til at styrke efterspørgslen. Det samme er den relativt lave dollarkurs. På hjemmemarkedet frygter man, at ophøret af stimilus-checks vil føre til faldende efterspørgsel. Inputpriserne er stigende, og der er generelt stor volatilitet i fx korn og sojapriser. Løsninger der kan forbedre foderkonverteringen er særligt efterspurgte pt. Det samme er automatiseringsløsninger pga. den store mangel på arbejdskræft i landbruget og stigende lønninger bl.a. som følge af strengere visa-regler for gæstearbejdere. Flere svinebønder har fremrykket investeringer pga. høje byggeomkostninger, og der forventes en ophobet efterspørgsel på udstyr og nybyggeri, når markedet stabiliserer sig. Der arbejdes fra TC’s side på at lancere en alliance inden for svinesektoren, der skal bringe innovative grønne danske løsninger i spil på det amerikanske markedet. For yderligere oplysninger kontakt TC's agribusiness-rådgiver i Chicago.

Transport og logistik

Transport og logistikbranchen i USA er præget af fragt via tog eller lastbil fra de store havneknudepunkter (såsom L.A., Oakland, Houston og New York) og in-land. En række store danske virksomheder er tilstede på markedet her, men særligt fsva. søtransport gælder cabotageregler i USA, hvor Jones Act begrænser mulighederne for at flytte gods mellem to punkter i USA på kommercielle skibe.

Infrastrukturen i USA har længe været kritiseret, og der er store forventninger til kommende infrastrukturinvesteringer. Der er bl.a. fokus på, at terminaler og andre infrastrukturelementer (togskinner, motorveje) skal forbedres – gerne med klimavenlig teknologi. Dette kan bl.a. være med til at skabe jobs i fx havneområder og bidrage til bedre miljømæssig lighed i traditionelt mere fourenede områder. Dette kan forventeligt skabe muligheder for danske virksomheder både inden for det maritime og andre infrastrukturområder.

Sundhed

USA er verdens største sundhedsmarked og bruger årligt USD 3.200 mia. på sundhed – et tal der forventes næsten at fordobles inden for de næste 8-10 år. COVID-19 krisen udfordrer det amerikanske sundhedssystem og har især ramt hospitalerne hårdt. Derfor er der gode muligheder for at tale om danske løsninger til hospitalerne. Stor interesse for COVID-19 relaterede ydelser: Eks. Disinfektions-robotter og contact tracing systemer. Derudover investeres der massivt i vacciner og behandlinger til forebyggelse og behandling af COVID-19.

Strategiske projekter

Styrket grøn eksport til USA
3-årig styrkelse af den grønne eksportindsats.

Med initiativet styrkes myndighedssamarbejdet med USA. Der etableres nye samarbejder på vand og bæredygtig fødevare- og landbrugsteknologi, mens energisamarbejdet styrkes. Samtidig indeholder planen en styrkelse af den handelspolitiske indsats, øget fokus på finansiering, herunder flere vækstpuljemidler, samt en markant styrkelse af eksportfremmeindsatsen i USA og selvfølgelig mulighed for flere eksportfremstød til USA.

Læs mere her: ”America is Back” – Grøn vækst i USA åbner døre for dansk eksport

Climate Bridges

Alliance Projekt med fokus på at koble danske leverandører af klimavenlige byløsninger til Nordamerikanske C40 byer (Houston, LA & Vancouver)

Pilotprojekt på slam-håndtering
Pilotprojekt til afprøvning af metoder til at løse slamhåndterings-udfordringer. Pilotprojekt i samarbejde mellem vandalliancen WTA og biogasalliancen WBA

Hyperloop Program

Projekt på sundhedsområdet i Boston. Fokus på at opbygge en platform til hospitals-innovation via det lokale økosystem i Boston.

Bæredygtig mælkeproduktion

Fælles dansk fremstød omkring bæredygtig mælkeproduktion med fokus på Californien.

Bæredygtig svineproduktion
Fælles dansk fremstød omkring bæredygtig svineproduktion med fokus på Midtvesten.

Trade Council i USA

Trade Council tilbyder danske virksomheder den fulde vifte af Trade Councils ydelser i USA via en række højt specialiserede teams. Se beskrivelserne i sektorspor ovenfor og læs mere her.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte & kompensation for faste udgifter

I april 2020 blev virksomhedslåneprogrammet Paycheck Protection Program (PPP) sat i værk. Efter en længere periode 2020 at have været lukket for nye låneansøgninger, kan virksomheder med færre end 500 ansatte nu igen søge om lån via PPP. Ansøgningsfristen er maj 2021. Klik for guide til Paycheck Protection Program (PPP) fra Small Business Administration.

Læs mere hos U.S. Chamber of Commerce

Programmet er delt op i to alt efter, om man er førstegangslåner, eller man har fået et PPP-lån tidligere. For virksomheder, der allerede tidligere har modtaget lån via PPP, er betingelserne for lån blevet skærpet. Lån fra PPP kan anvendes til at finansiere lønomkostninger, herunder forsikringer. Midlerne kan også bruges til at betale for renter, husleje, forsyningsværk, arbejdstagerbeskyttelsesomkostninger relateret til COVID-19, uforsikrede ejendomsskadesomkostninger forårsaget af plyndring eller hærværk i 2020 og visse leverandøromkostninger samt udgifter til drift.

Skatteregler

Et element i CARES Acts skattemæssige tiltag er den såkaldte Employee Retention Credit, som giver et skattefradrag (svarende til 50 pct. af lønudgifterne op til USD 5.000 pr. ansat) til virksomheder, der er midlertidigt nedlukket som følge af COVID-19-relaterede lovgivningsmæssige bestemmelser, eller der har oplevet et betydeligt omsætningsfald. Som følge af den fortsatte indvirkning af COVID-19, er tiltaget udvidet, og kvalificerede arbejdsgivere har nu indtil 30. juni 2021 til at anmode om fradrag for løn, der er udbetalt mellem d. 12. marts og 31. december 2020 til ansatte, de har beholdt gennem krisen. I første omgang har det ikke været muligt for virksomheder både at anmode om PPP-lån samt at modtage skattefradrag, men med de nye tiltag bliver dette muligt.

Retningslinjer for Employee Retention Credit fra Internal Revenue Service (IRS)

Læs mere hos Senatets finansudvalg

Den 27. december 2020 blev ’Targeted EIDL Advance’ vedtaget. Lånet har til hensigt at yde økonomisk støtte til små virksomheder og nonprofitorganisationer, der i øjeblikket oplever et midlertidigt tab af indtægter. Virksomhederne kan låne hvad der svarer til USD 1.000 pr. medarbejder op til USD 10.000. EIDL modtager ansøgninger for kvalificerede små virksomheder, herunder landbrugsvirksomheder og private nonprofit-organisationer.

For at være kvalificeret til lånet skal virksomheden 1) have max 300 ansatte, 2) være placeret i et lavindkomstområde og 3) kunne dokumentere mere end 30 pct. reduktion i omsætning i en periode på 8 uger, der regnes fra den 2. marts 2020. EIDL-programmet kan anvendes til at dække omkostninger såsom lønninger, husleje, gæld og generelt øgede omkostninger fsva. forstyrrelser i forsyningskæderne. Virksomheder, der opfylder alle ovenstående krav, men allerede har modtaget et delvis EIDL-tilskud, er muligvis berettiget til at modtage yderligere midler for differencen mellem USD 10.000 og det tidligere modtaget beløb.

Læs mere om EIDL hos SBA

Det bemærkes desuden, at der med CARES Act blev indført en række yderligere, mindre tiltag, som har til formål at understøtte virksomheder. Det drejer sig Express Bridge Loan programmet, som støtter virksomheder indtil deres EIDL lån er godkendt. Derudover tilbyder SBA Debt Relief hjælp til virksomheder der har optaget et lån mellem 27. marts og 27. september 2020.

Læs mere om de to programmer her

Regler for afskedigelser

Der er p.t. ingen ændringer i forhold til regler om afskedigelse.

 

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i USA?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Nyhedsbrev Vil du have seneste nyt fra The trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!