Gå til indhold
Tyskland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Tyskland

Hos Danmarks største samhandelspartner Tyskland er industri og erhvervsliv i vid udstrækning genåbnet. Dog efterlader efterårets udvikling sig spor i form af delvise nedlukninger. Den tyske regering har under COVID-19-krisen præsenteret historisk store hjælpepakker, på en samlet værdi over EUR 760 mia.

Introduktion

Danmarks største samhandelspartner, Tyskland, befinder sig i november måned i en ny ”lockdown light”. Tysklands industri og erhverv var hen over sommeren og efteråret vendt tilbage til forholdsvist normale tilstande, dog med en stor del af arbejdsstyrken i hjemmearbejde og generelt strenge hygiejnekrav. Rekordhøje COVID-19-smittetal har dog tvunget den tyske regering til at gribe ind for at begrænse smittetallene. Den nuværende ”lockdown light” har fokus på, at Tysklands store produktions- og servicesektorer fortsat kan fungere. Nedlukningen rammer hovedsageligt restaurationsbranchen og kulturlivet.

Omkring 14 pct. af den samlede tyske arbejdsstyrke er på lønkompensation (Kurzarbeit), og det er især bil- og metalindustrien samt restaurations- og underholdningsbranchen, der har medarbejdere på lønkompensation. I hverdags- og erhvervslivet gælder hygiejnekrav, der til dels er strengere end i Danmark. De fleste brancher er økonomisk påvirkede af COVID-19-krisen, og man har i løbet af efteråret vurderet, at 1/5 af samtlige virksomheder kan være konkurstruede. Der er oprettet en stabiliseringsfond med en volumen på EUR 600 mia., som kan garantere for virksomheders gældsoptagelse og forpligtelser, og som kan finansiere (delvise) statslige opkøb af nødlidende virksomheder. En pulje på EUR 25 mia. er oprettet til direkte tilskud til SMV’er med omsætningstilbagegang som følge af COVID-19. En stimuluspakke vedtaget i sommer på i alt EUR 130 mia. indeholder midler til bl.a. grøn omstilling, brintteknologi, bygningssaneringer, vind- og solenergi samt digitalisering, og forbundsregeringen har bevilget en ekstrapulje på EUR 10 mia., som kan søges af virksomheder, der rammes af november måneds ”lockdown light”.

Læs mere på BMWI’s COVID-19-side her

Læs mere på Bundesfinanzministeriums COVID-19-side her

Stort set alle tyske erhvervsvirksomheder har på nuværende tidspunkt indført begrænsninger i forhold til rejse- og mødeaktivitet. Ifølge en rundspørge gennemført af den tyske forretningsrejsebranches interesseorganisation tillader tæt på 100 pct. af virksomhederne kun absolut nødvendige rejser og kun til lande eller regioner med lav COVID-19-smitterisiko. De mange tyske messer er enten aflyst eller omdannet til digitalt format i resten af 2020 og et godt stykke ind i 2021.


Kan danske virksomheder søge om støtte i tyskland?

Danske virksomheder med datterselskab i Tyskland kan modtage støtte. Der gælder en række forskellige kriterier, herunder virksomhedens størrelse, alder og omsætning.

Læs mere her 

covid-19 i tyskland

Sundhedssituation

Tyskland har pr. 8. november 2020 en 7-dages incidens på 136 tilfælde pr. 100.000 indbyggere, og tendensen er stigende. I alt er 658.505 personer testet positive. Den 6. november blev der registreret 21.506 nye tilfælde. I sammenhæng med COVID-19 har 11.289 personer mistet livet. I øjeblikket er 361 områder i Tyskland interne hotspots, dvs. at man her overskrider 50 tilfælde pr.100.000 indbyggere over 7 dage. Kun 51 områder befinder sig under grænsen på 50 tilfælde pr. 100.000. Incidensen blandt de > 60-årige er 92 pr. 100.000. Der blev i uge 45 foretaget knap 1,6 mio. test. Laboratorierne oplever både leveringsforsinkelser på materialer og mangel på personale.

Stigningen i smittetallet tilskrives et overvejende diffust billede, hvortil talrige tilfælde ses i sammenhæng med private fejringer men også på plejehjem, arbejdspladser og i forbindelse med religiøse begivenheder. Ved 75 pct. af de nysmittede er det dog ikke muligt at rekonstruere smittekilden. Antallet af intensivindlæggelser er steget fra 1.296 den 25. oktober til 2.904 patienter pr. 8. november.

De aktuelle smittetal for Tyskland kan findes på Robert Koch Instituttets hjemmeside.

Vilkår for erhvervsrejsende

I Tyskland er det delstaterne, der bestemmer den endelige udformning af indrejsereglerne. Idet Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) pt er defineret som risikoområde, er der krav om karantæne ved indrejse. Der er dog undtagelser for en række persongrupper, herunder pendlere og erhvervsrejsende, som fortsat har mulighed for at indrejse med negativ COVID-19 test og/eller ifm. overholdelse af yderligere kriterier. Indrejsende fra et risikoområde skal forhåndsregistrere sig på denne hjemmeside. I Slesvig-Holsten er personer, der i forbindelse med grænsetrafik med Danmark, har opholdt sig mindre end 24 timer i et risikoområde eller indrejser til Forbundsrepublikkens område og opholder sig her i mindre end 24 timer, undtaget fra karantænepligten.

Ved indrejse til Danmark fra Tyskland kan danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark rejse ind i Danmark uden at medbringe en negativ COVID-19-test. Dog anbefales det, at man følger myndighedernes eventuelle anbefalinger om selvisolation ved hjemkost til Danmark.

Internt i Tyskland kan man på nuværende tidspunkt bevæge sig frit rundt som erhvervsrejsende – dog er der, afhængigt af delstat, en øvre grænse for, hvor længe erhvervsrejsende må have opholdt sig i Tyskland, inden der er krav om karantæne. Læs mere herom på den danske ambassade i Berlins hjemmeside.

Offentlig transport internt i landet fungerer som normalt. Den internationale jernbane- og flytrafik ind og ud af Tyskland fortsætter, men med lavere frekvens. Enkelte ruter er dog indstillet.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Tyskland her

Restriktioner

Tyskland har en regional tilgang til risikoområder. Den tyske grænse er i princippet åben, men der er indført indrejsebegrænsninger fra en lang række stater og turistiske overnatninger er ikke tilladt. Indrejsende fra risikoområder har ikke længere mulighed for at fremvise en negativ COVID-19 test for at undgå karantæne. Der er nu krav om 10 dages isolation, hvilket kan afbrydes, hvis der på dag 5 foretages en PCR-test, som viser sig at være negativ. Da der kan være ventetid forbundet med gennemførelsen af en PCR-test, vil det i realiteren betyde min. en uges isolation.

Desuden kan de lokale sundhedsmyndigheder inden for 10 dage efter indrejsen forlange fremlæggelse af en negativ COVID-19 test, eller at den indrejsende lader sig teste (testforpligtelse). Indtil den 1. december 2020 vil testen være gratis. Grænsen for risikoområder er 50 tilfælde pr. 100.000 indbyggere set over 7 dage. Fra den 2. til den 30. november er der indført en midlertidig nedlukning af fritids-, sports- og kulturlivet, samtidig med at der gælder restriktive forsamlingsbestemmelser. Disse bestemmelser fastlægges endeligt i delstaterne på baggrund af de stedlige smittetal, men befinder sig overvejende på maks. to husstande og 10 personer. Der kræves fortsat brug af mundbind i offentlig trafik, i butikker, udendørs på markeder og i gågader, på meget besøgte gader, veje og pladser, på uddannelsesinstitutioner, på kontorer (i nogle delstater), ved lægen mv.

Flyforbindelser

Der er flere ugentlige flyafgange mellem Tyskland og Danmark.

Tyskland i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Målingerne for det tyske erhvervsklima viser, at pessimismen, der indfandt sig under højdepunktet for COVID-19-krisen, efterhånden aftager. Stigende smittetal har dog fået bekymringen til at stige hos erhvervslivet. Ifo’s forventningsindeks, der måler optimismen i den private sektor (finanssektoren undtaget) faldt for første gang i fem måneder fra 93,4 point i september til 92,7 point i oktober. Ifo-målingen registrerede sit laveste niveau i april 2020 med 74,3 point og lå til sammenligning på 95,9 point i februar 2020. Udviklingen i forbrugertillidsindekset GfK tyder også på forsigtig optimisme. Fra en rekordlav værdi på -23,1 i maj steg indekset til -1,7 i oktober. Siden april 2019 og frem til februar 2020 var indekset forholdsvist stabilt med en gennemsnitlig værdi på 9,7.

COVID-19-krisen har også sat sine spor på arbejdsmarkedet, hvor arbejdsløsheden i september 2020 steg til 4,4 pct. Derudover har et rekordstort antal tyskere været på lønkompensation (Kurzarbeit) under COVID-19-krisen. Tyskland oplevede i december 2019 sin højeste beskæftigelse siden genforeningen med 45,4 mio. i arbejde, men det tal var i september 2020 faldet til 44,6 mio. beskæftigede.

Da den tyske økonomi er stærkt afhængig af eksport og velfungerende forsyningskæder, har den globale usikkerhed sat sig dybe spor. Allerede i juni og juli sås dog en betydelig bedring i store dele af det tyske erhvervsliv, efterhånden som eksportmarkederne åbnede op og forsyningskæder stabiliseredes. Dette afspejler sig bl.a. i Ifo-tallene.

Det forventes, at tysk BNP samlet vil synke med 5,5 pct. i 2020. Efter et dyk på 11,3 pct. i 2. kvartal 2020 steg BNP i Tyskland med 8,2 pct. i 3. kvartal. Denne stigning er især båret af privat forbrug, kraftigt stigende eksporttal og af tyske virksomheders investeringer i produktionsgoder. Forbundsregeringen venter en stigning i BNP på 4,4 pct. i 2021.

Den nyligt vedtagne nedlukning i restaurations- og underholdningsbrancherne, der gælder for hele november måned, kan påvirke prognosen negativt. Afgørende for den videre udvikling er i høj grad, at den tyske eksport ikke berøres af yderligere nedlukninger på de globale eksportmarkeder.

Samlet set er Tyskland på trods af COVID-19 stadigt et attraktivt marked for danske virksomheder.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

PMI steg fra 56,4 i september til 58,2 i oktober 2020.

Læs mere om PMI i Tyskland her

Forbrugertillid

Det tyske forbrugertillidsindeks faldt i oktober måned til -9,5 point. Dette er dog stadig en forbedring sammenlignet med april 2020, hvor indekset lå på -16,3 point.

Dansk eksport til Tyskland det kommende år

Det kommende års danske eksport vil afhænge af epidemiens udvikling. De største danske eksportkategorier udgøres af produkter, der er mindre følsomme over for konjunkturudsving, hvilket kan afbøde og stabilisere en eventuel negativ udvikling af epidemien.

Arbejdsløshedssituation

 • September: 4,4 pct.
 • August: 4,6 pct.
 • Juli: 4,5 pct.
 • Juni: 4,5 pct.
 • Maj: 4,4 pct.
 • April: 4,3 pct.
 • Marts: 3,8 pct.

Læs mere om arbejdsløshed i Tyskland her

Handelssituation 

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Sundhed
Tyskland oplevede i starten af pandemien, som mange andre lande, at der var mangel på værnemidler, men den tyske regering har oparbejdet et overskud af værnemidler, som nu delvist doneres til andre lande. COVID-19 hat sat gang i reformdebatter inden for sygehus- og plejesektoren. Det har ført til konkrete lovinitiativer, hvor man har øremærket ca. EUR 4,3 mia. til at opgradere de tyske sygehuse digitalt. Derudover har en større rolle og opmærksomhed blandt de lokale sundhedsmyndigheder også skabt en erkendelse af, at man også her bør investere i mere personale og i digitale løsninger.

Industri
Industrien har været berørt af nedlukninger i produktionen samt forstyrrelser i leveringskæder. I og med, produktionen er genoptaget, og de internationale leveringskæder igen er oppe at køre påvirkes industrien nu hovedsageligt af eventuelle ændringer i købemønstre. Sommerens stimuluspakke forventes at give et solidt skub til den tyske industri.

Fødevarer
Forbrugernes indkøbsadfærd har i pandemien ændret sig således, at de nu tager på indkøb en gang om ugen i stedet for tidligere tre. Derfor har supermarkederne startet kampen om kunderne, da man pt. mener, at disse indkøbsforhold forbliver. Supermarkedskædernes kamp om kunderne handler derfor ikke kun om at kunne tilbyde de billigste varer, men også om at kunne have noget nyt og spændende i sortimentet. Så har du et produkt, som har en nyhedsværdi, er bæredygtigt og innovativt så kontakt gerne ambassadens fødevareteam.

Tech
Digitalisering har længe stået højt på agendaen i Tyskland, og der er stadig et stort behov for digitale løsninger. COVID-19 har vist sig at være en katalysator ift. at få digitalisering højt op på dagsordenen. Som følge af COVID-19 kan der identificeres to trends: 1) en øget grad af digitaliserede arbejdsgange, 2) politiske og økonomiske tiltag inden for især sundhed, uddannelse, offentlige ydelser og SMV’er. Inden for sundhed har de seneste år budt på ny lovgivning og investeringer inden for digital infrastruktur. På uddannelsesområdet er der aftalt EUR 550 mio. til at understøtte den øgede grad af online-undervisning, og inden for offentlig administration kræver ny lovgivning, at alle borgere i 2022 kan tilgå offentlige ydelser online på alle statslige niveauer. Ift. SMV’er er der igangsat et nyt støtteprogram (2020-2023) med penge afsat til IT-investeringer, samt mulighed for at ansøge om statslige tilskud til digitaliseringsrådgivning. E-handel sektoren har oplevet stor fremgang, hvor tal fra april til juni viser en stigning på 16,5 pct. Denne stigning forventes at fortsætte.

Interessen for danske IT-virksomheder er større end nogensinde, både i den private og offentlige sektor. De danske repræsentationer i Tyskland har de seneste år arbejdet intensivt på at sætte fokus på Danmark som et forgangsland inden for digitalisering. De danske repræsentationer kan hjælpe virksomheder med at bruge den stigende forståelse og accept af virtuelle møder i Tyskland og derigennem at komme i kontakt med afgørende interessenter.

Handelshindringer

Der indføres eller ophæves løbende indrejserestriktioner som følge af COVID-19 udbrud. Indrejserestriktioner kan vedrøre rejsende fra specifikke regioner af et land eller samlet for et helt land. Indrejserestriktionerne kan udmønte sig i krav om karantæne og COVID-19-tests. Denne situation er meget dynamisk, og der opfordres til at man konsulterer den danske ambassade i Berlins hjemmeside for nyeste restriktioner. Se hertil også afsnit om restriktioner og vilkår for erhvervsrejsende.

Økonomisk genstart

Hjælpepakker

Danske virksomheder med datterselskab i Tyskland kan søge om enten direkte tilskud (Überbrückungshilfe) eller kredit (KfW-Kredite), hvor den tyske stat er garantistiller. Der gælder en række kriterier, herunder virksomhedens størrelse, omsætning og alder.

KfW-Kredite

Forbundsregeringens første COVID-19-hjælpepakke fra marts indeholder en til formålet oprettet stabiliseringsfond, Wirtschaftsstabilisierungsfond (WSF), som kan garantere gæld og forpligtelser for EUR 400 mia. for virksomheder. I fonden indgår desuden op til EUR 100 mia., som kan anvendes til at udvide den allerede eksisterende kreditramme på ca. EUR 460 mia. Garantierne udstedes af den statsejede Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), som gennem virksomheders almindelige bankforbindelse yder lån og lånegarantier på op til 90 pct. af virksomhedslån. Ansøgninger og støtte sker via virksomhedens sædvanlige bankforbindelse. Små- og mellemstore virksomheder kan ansøge om hurtige kreditter (”KfW-Schnellkredit”). Disse lån er sikret med en statslig garantistilling på 100 pct. og har en løbetid på op til 10 år.

Læs mere om KfW-Kredite her

Überbrückungshilfe

SMV’er kan søge om direkte tilskud til at dække faste udgifter (Überbrückungshilfe), og denne ordning løber i denne omgang til 31. december 2020. Midlerne kan søges af alle typer små og mellemstore virksomheder, som på grund af COVID-19 enten har oplevet en omsætningstilbagegang på minimum 30 pct. i forhold til samme tidsrum sidste år. Der kan søges om maksimalt EUR 50.000 pr. måned, og pengene skal bruges til at dække faste omkostninger. Virksomhedens revisor skal senest d. 31/12 ansøge på vegne af virksomheden, og beløbet skal ikke tilbagebetales.

Læs mere om Überbrückungshilfe her

Start-ups

Start-ups har grundlæggende adgang til øvrige støtteordninger, men da mange start-ups ikke passer i de gængse virksomhedskategorier eller kan leve op til de øvrige krav er der afsat EUR 2 mia. til start-ups og lignende virksomheder.

Læs mere her

Kurzarbeit

Virksomheder kan desuden anmode om Kurzarbeit (korttidsarbejde), hvor den tyske arbejdsformidling (Bundesagentur für Arbeit) ud fra forskellige kriterier dækker 60-87 pct. af hjemsendte medarbejderes løn samt socialydelser. Arbejdstagerens arbejdstid skal som følge af COVID-19-krisen udgøre under 50 pct. af den normale arbejdstid. Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne for udbetaling af lønninger for Kurzarbeit, da det kan være afgørende for din virksomheds overlevelse. Indtil videre gælder reglen til 31. december 2020.

Yderligere information om Kurzarbeit

Ansøgning om Kurzarbeit

Novemberhilfen

Denne hjælpepakke er specifikt møntet på brancher, der er berørt af den delvise nedlukning i november. Forbundsregeringen har vedtaget en støttepakke på ca. EUR 10 mia., som kan søges af virksomheder, selvstændige, foreninger o.l., der har måttet indstille driften som følge af forbundsregeringens beslutning af 28/10-20 om at lukke Tyskland delvist ned. Virksomheder, der kan bevise, at de indirekte berøres af nedlukningen, kan ligeledes søge om tilskud. Tilskuddet skal ikke tilbagebetales og udgør 75 pct. af den gennemsnitlige ugentlige omsætning i november 2019. Der gælder en øvre grænse på EUR 1 mio. Beløb derover skal godkendes af EU-Kommissionen. Øvrige statslige tilskud, såsom Überbrückungshilfe eller lønkompensation modregnes i ydelsen. Der gælder visse forbehold for selvstændige.

Yderligere information om Novemberhilfen

EU-støttemidler

Der er endnu ikke klarhed over, hvordan EU-genopretningsmidler vil blive fordelt i Tyskland.

Sektorer berørt af stimulipakker

Den tyske regering indførte i 1. juli 2020 en stimuluspakke på EUR 130 mia . En stor del af disse midler kan gavne dansk eksport, da de er øremærkede store danske eksportområder såsom grøn teknologi, digitalisering og sundhed. Grønne teknologier støttes med et trecifret milliardbeløb. Udvikling af brintteknologier spiller en central rolle, og brintteknologier alene støttes med over EUR 7 mia.. Energisanering af bygninger støttes med omtrent EUR 2 mia. ud over de eksisterende puljer. Stimuluspakken indeholder derudover bl.a. EUR 10 mia. til digitalisering samt knapt EUR 10  mia. ekstra til sundhedssektoren. Danske virksomheder, der er underleverandører til den tyske industri kan indirekte komme til at mærke positive følger af stimuluspakken, ligesom at kommuner og delstater tildeles midler til fx anlægsinvesteringer.

Bæredygtig genstart

Fra politisk side har en bæredygtig udvikling af Tyskland høj prioritet, og dette genspejles i sommerens stimuluspakke. Den tyske genopretningsplan indeholder både umiddelbare og mere langsigtede impulser, som skal bidrage til den grønne omstilling. De umiddelbare impulser er ikke specifikt øremærket grøn teknologi, men vurderes (i kombination med støtteprogrammer og introduktionen af en CO2-afgift pr. 2021) at føre til øget incitament til investeringer i grøn teknologi. De umiddelbare impulser består af en række afgiftslempelser, herunder en sænkelse af momsen fra 19 pct. til 16 pct. og en reduktion af elafgiften, som bl.a. vil styrke incitamentet til investeringer i elbiler og el-baserede varmeløsninger i kraft af støtteprogrammer til disse teknologier.

Derudover styrkes det eksisterende støtteprogram med fokus på klimavenlig renovering af boliger med EUR 2 mia.. Tiltaget er udmøntet som et bredt anlagt skattefradrag på klimavenlig renovering, der styrker incitamentet til investeringer i bl.a. energibesparende vinduer, isolering og andre former for energibesparende teknologi. Endelig indeholder genopretningsprogrammet sammenlagt EUR 9 mia. til en mere langsigtet udvikling af et marked for grøn brint. Udbydere af brintteknologi, men også producenter af vedvarende energi generelt, ventes at profitere af beslutningen i kraft af det stærkt stigende behov for vedvarende energi som udgangspunkt for produktionen af grøn brint.  

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Berlin er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Forskellen på digitaliseringsgraden af den offentlige og private sektor er stor i Tyskland, og i EU ligger landet i midterfeltet baseret på The Digital Economy and Society Index fra 2020. Som følge af COVID-19 kan der identificeres to trends: 1) en øget grad af digitaliserede arbejdsgange og 2) politiske og økonomiske tiltag inden for især sundhed, uddannelse, offentlige ydelser og SMV’er.

Inden for sundhed har de seneste år budt på ny lovgivning og investeringer inden for digital infrastruktur. På uddannelsesområdet er der aftalt EUR 5 mia. til at understøtte den øgede grad af online-undervisning, og inden for offentlig administration kræver ny lovgivning, at alle borgere i 2022 kan tilgå offentlige ydelser online på alle statslige niveauer – hertil er der aftalt EUR 3 mia. Ift. SMV’er er der igangsat et nyt støtteprogram (2020-2023) med penge afsat til IT-investeringer, samt mulighed for at ansøge om statslige tilskud til digitaliseringsrådgivning. E-handel-sektoren har oplevet stor fremgang, hvor tal fra juli til september 2020 viser en stigning på 13,3 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Stigningen forventes at fortsætte.

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer 

Dänische Fernwärme Allianz
Strategisk business alliance, som leverer tekniske løsninger til hele værdikæden på det tyske marked inden for fjernevarme og fjernkøling. Formålet med dette samarbejde er at skabe en platform for samarbejde og erfaringsudveksling mellem danske og tyske virksomheder om innovative løsninger og reduktion af kulstof ved fjernevarme.
DFA arbejder med lokale stakeholders i Tyskland for at fremme samarbejdet mellem Danmark og Tyskland inden for fjernvarme

Water Technology Alliance – Groundwater management
Strategisk business alliance, som kortlægger og håndterer grundvandsforekomster og leverer løsninger til bekæmpelse af kvælstofforurening i vand- og landbrugssektoren.

Water Technology Alliance – Waste Water Treatment
WTA assisterer danske virksomheder der ønsker at træde ind på eller udvide aktiviteter på det tyske marked. WTA Wastewater Treatment er fokuseret på spildevandsbehandling og ønsker at udbrede de innovative løsninger udviklet af danske virksomheder, og som bl.a. omfatter spildevand, der renses yderligere end de generelle krav.  

Wind Energy Alliance
WEA er en specialiseret rådgivningsgruppe der assisterer danske on- og offshore vind virksomheder og producenter med strategisk analyse, planlægning, forretningsudvekling og salg. Specialiserede rådgivere og et omfattende netværk er nogle af de kompetencer som WEA tilbyder danske virksomheder.

Desuden har ambassaden i Berlin og generalkonsulaterne i Hamborg og München god kontakt til myndigheder inden for en lang række sektorer. 

Nye muligheder som følge af COVID-19

COVID-19 har sat fokus på vigtigheden af digitalisering, og de vedtagne stimulipakker har frigivet store midler til infrastrukturbyggeri, sundhedsvæsen, digitalisering og grønne teknologier.

Genstarten af tysk økonomi har stort fokus på grøn omstilling. Stimuluspakken af 1. juli 2020 har øremærket EUR 50 mia. til fremadrettede investeringer, herunder en betydelig del til grøn omstilling i form af brint-, sol- og vindteknologi samt bygningssaneringer. Den 3. juli 2020 besluttede Forbundsrådet ”Loven om udfasning af kulkraft”, hvilket betyder, at der skabes væsentligt forbedrede markedsmuligheder med hensyn til bl.a. vedvarende energi, udbygning og effektivisering af det tyske energinet, bæredygtig varmeforsyning og løsninger med fokus på energilagring.


TC’s vurdering af aktuelle muligheder

Den danske eksport til Tyskland dækker stadig et meget bredt spektrum med rige muligheder inden for stort set alle sektorer. Sommerens stimuluspakke øger mulighederne inden for infrastruktur, digitalisering, grønne teknologier og sundhed. De danske handelsrepræsentationer i Tyskland har rådgivere inden for et meget bredt udvalg af brancher.

Større projekter i udbud

Delstaterne sender årligt over 15.000 projekter i EU-udbud, og forbundsministerierne sender over 7.000 projekter i udbud årligt. Hvis man dertil medregner kommuner, amter og projekter under EU’s udbudsgrænseværdier, er der tale om et meget stort antal udbud, som danske virksomheder har adgang til i Tyskland.

I Tyskland gælder EU-retningslinjer for, hvornår projekter skal i EU-udbud og offentliggøres på denne side.

Grundet Tysklands administrative opdeling er der ikke nogen central databank med projekter, der ligger under EU’s udbudsgrænseværdier. Udbud af denne størrelse offentliggøres typisk på delstaternes hjemmesider og de enkelte kommuners hjemmesider samt på e-Vergabe og Deutsches Vergabeportal

Desuden findes en række private hjemmesider med oversigt over offentlige udbud.

Udbud inden for grøn teknologi kan blandt andet findes hér

Handelsmuligheder i morgen

Myndighedssamarbejde

Energy Governance Partnership
Myndighedssamarbejde mellem Danmark og Tyskland inden for fjernvarme og energieffektivitet i bygninger.

Danske strategiske alliancer under udvikling

Sustainable Industries Alliance
SIA er en eksportalliance for danske industrivirksomheder. Formålet er at skabe en platform, hvor danske og tyske virksomheder kan samarbejde og udveksle erfaring med fokus på innovation og energioptimering inden for industri. Det er bl.a. EU-forordningen om en reduktion af drivhusgasser inden 2030, der skal motivere energioptimering, hvilket SIA skal understøtte.

Water Technology Alliance – Sewer
WTA assisterer danske virksomheder, der ønsker at træde ind på eller udvide aktiviteter på det tyske marked. WTA Sewer er fokuseret på kloak og ønsker at videreformidle de innovative og grønne teknologier og store erfaringsgrundlag inden for bæredygtig kloakrenovering og vedligeholdelse, som danske virksomheder har udviklet.

Ammonia Technology Alliance
Strategisk virksomhedsalliance med fokus på kvælstofreduktion i den tyske landbrugssektor.

Trade Council i Tyskland

Trade Council har 26 rådgivere i München, Berlin og Hamborg, som dækker hele Tyskland. Fokus er på sektorfaglig rådgivning inden for sektorerne energi, miljøteknologi, vand, industri, sundhed, fødevarer, teknologi/tech, innovation og transport. Derudover rådgiver vi omkring generel market entry i Tyskland.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

 

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Arbejdsgiveren kan anmelde lønkompensation/korttidsarbejde (Kurzarbeit) for sine medarbejdere. De berørte virksomheder kan som udgangspunkt få 60 pct. af lønningerne (67 pct. for hjem med børn) samt socialsikringsbidrag betalt af den tyske arbejdsformidling - Arbeitsagentur. Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne for udbetaling af lønninger for Kurzarbeit, da det kan være afgørende for din virksomheds overlevelse.

Bundesagentur für Arbeit hæver efter 4 måneder korttidsarbejdetilskuddet til 70 pct. af lønnen (77 pct. for hjem med børn) og efter 7 måneder 80 pct. (87 pct. for hjem med børn). Denne regel gælder, hvis arbejdstagerens arbejdstid som følge af COVID-19-krisen udgør under 50 pct. af den normale arbejdstid. Indtil videre gælder reglen til 31. december 2020.

Læs mere om Kurzarbeit hos det tyske Arbeitsagentur her

Ansøg om Kurzarbeit her

Kompensation for faste udgifter

Pr. 1. juli trådte en ny hjælpepakke på EUR 25 mia. i kraft, hvor SMV'er kan søge om tilskud til dækning af faste udgifter (Überbrückungshilfe). Virksomhedens revisor skal ansøge på vegne af virksomheden, og beløbet skal ikke tilbagebetales.

 

Puljen dækker perioden juni til december 2020. Pengene kan søges af alle typer små og mellemstore virksomheder, som på grund af coronakrisen har oplevet en omsætningstilbagegang på minimum 60 % i forhold til april og maj 2019, og som oplever en omsætningstilbagegang på 50%. Pengene dækker 50 pct. af de faste udgifter. Ved omsætningstilbagegang på over 70 pct. dækkes 80 % af de faste omkostninger. Der kan maksimalt ansøges om EUR 150.000. Virksomheder med under fem ansatte kan som udgangspunkt få EUR 9.000, mens firmaer med op til 10 ansatte kan få EUR 15.000. 
 

Yderligere informationer samt ansøgningsfunktion kan tilgås her

Husleje, der skulle have været betalt i perioden 1. april til 30. juni 2020, og som er udskudt, skal betales til udlejer inden for 2 år.

Skatteregler

Der er mulighed for henstand samt udsættelse af udpantning. Skatteministerieret i nogle af de 16 delstater refunderer forudbetalt moms.

Der findes forskellige lettelser ift. afskrivninger og sikring af likviditet. Beløbet på skat til forudindbetaling kan efter ansøgning sættes ned, overskydende skat tilbagebetales hurtigere, skattebetalingsfrister kan udskydes samt mulighed for udsættelse af udpantning.

Per 1. juli er den generelle moms sat ned fra 19 til 16 pct., den reducerede momssats er sat ned fra 7 til 5 pct. Læs mere her

Momssatsen for restaurationsbranchen sænkes fra 19 til 5 pct. i perioden 1/7-20 til 30/6-21.

Virksomheder direkte berørt af COVID-19 vil ikke blive underlagt håndhævelsesforanstaltninger og sanktioner for forsinkede betalinger indtil udgangen af 2020.

Små og mellemstore virksomheder kan modregne de forventede tab i den allerede forudbetalte skat.

Derudover gøres det lettere at udskyde betaling af skattegæld.

Læs mere om de ændrede skatteregler for virksomheder her

Regler for afskedigelser

Afskedigelse fra den ene dag til den anden på grund af coronapandemien er ikke mulig.

Hvis medarbejderen har været i virksomheden i mere end et halvt år, og hvis virksomheden har over 10 ansatte, gælder der særlige frister og regler for afskedigelse.

I virksomheder med færre end 10 ansatte kan medarbejdere fyres fra den ene dag til den anden.

Betalingsfrister og kredit

Forbundsregeringens første corona-hjælpepakke fra marts indeholder en til formålet oprettet stabiliseringsfond, Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), som kan garantere gæld og forpligtelser for EUR 400 mia. for virksomheder. I fonden indgår desuden op til EUR 100 mia., som kan anvendes til at udvide den allerede eksisterende kreditramme på ca. EUR 460 mia. Garantierne udstedes af den statsejede Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), som gennem virksomheders almindelige bankforbindelse yder lån og lånegarantier på op til 90 pct. af virksomhedslån. Ansøgninger og støtte sker via virksomhedens sædvanlige bankforbindelse.

Der er afsat EUR 100 mia. til kapitalindskud i virksomheder, hvorstaten erhverver en andel, som senere skal afhændes. 

Indbetaling af visse former for skat, herunder indkomstskat og momsafregning, kan efter anmodning udsættes til 31/12-20.

Som en del af regeringens redningsplan for mellemstore virksomheder åbnede den statslige udviklingsbank KfW den 15. april for ansøgninger til hurtige kreditter (”KfW-Schnellkredit”). Lånene er primært rettet mod mellemstore virksomheder (virksomheder over 10 personer). Lån til virksomheder er sikret med en statslig garantistilling på 100 pct. og har en løbetid på op til 10 år.

Klik for at tilgå oversigt over statslige kreditprogrammer

Klik for at tilgå informatiom om KfW-kreditter, herunder Schnellkredit

  Vigtige links

  FAQ på alle erhvervsrettede tiltag

  Hjælpepakkeoversigt hos det tyske finansministerium

  Ansøgning hos KFW om udvidelse af virksomhedens kreditramme

  Grafisk oversigt over hjælpepakker

  Klik her for flere oplysninger på denne portal rettet mod virksomheder

  Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

  Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

  Kontakt os Har du brug for covid-19 eksportrådgivninG i Tyskland?

  Kontakt venligst vores dedikerede rådgivere:

  Loading...

   Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

   En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
   Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

   Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

   Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!