Gå til indhold
Tyrkiet

Situationsrapport fra eksportmarkedet Tyrkiet

Tyrkiet rammes netop nu hårdt af 2. bølge af COVID-19. Dette har ført til genindførsel af flere af forårets restriktioner, men situationen vurderes at være under kontrol.

Introduktion

Gennem hele forløbet har store dele af erhvervslivet slet ikke været lukket ned, men pr. 1. december 2020 genindføres flere af forårets restriktioner: delvis udgangsforbud for personer på +65 år og børn og unge -20 år; udgangsforbud i weekenderne gældende for alle aldersgrupper; begrænsning af butikkernes åbningstider; restauranter må kun levere ud af huset. Alle skoler lukkes og al undervisning foregår online til årets udgang. Maskebrug har siden foråret været påbudt på alle offentlige steder med bødestraf for overtrædelser overalt i Tyrkiet. Herudover er der indført rygeforbud mange steder. Særligt den vigtige turismebranche er hårdt ramt. Den tyrkiske regering har derfor arbejdet meget målrettet på at tiltrække turister og sikre genåbning af international flytrafik til Tyrkiet. Tyrkisk økonomi var allerede før COVID-19-pandemien under pres, hvilket må ventes at sætte sig yderligere negative spor i både udenrigshandel og indenlandsk efterspørgsel.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Tyrkiet?

Tyrkiet vedtog en hjælpepakke på 100 mia. TRY (USD 15 mia.) den 18. marts 2020.

Danske virksomheder registreret i Tyrkiet kan søge støtte. Primært kriterie for at modtage støtte er dokumenteret negativ konsekvens af COVID-19.

Læs mere om Tyrkiets hjælpepakke her

Læs mere om kriterier for at søge støtte her

covid-19 i tyrkiet

Sundhedssituation

Det tyrkiske sundhedssystem har bevæget sig overordnet set godt igennem COVID-19-krisen uden et frygtet sammenbrud. Ifølge officielle udmeldinger, er godt halvdelen af landets hospitalssenge ledige, mens det samme gælder ca. 30 pct. af sengene på intensivafdelinger, samt 60 pct. af respiratorerne. Dødstallet i Tyrkiet har været lavt, bl.a. som følge af en stærk indsats og nedlukning i foråret. Indførelsen af nye restriktioner tyder dog på, at situationen er blevet mere alvorlig igen i løbet af efteråret.

Genåbningen har øget smittetallet henover sommeren og efteråret. Der er derfor nu indført nye restriktioner, og risiko for flere i løbet af vinteren. Med ca. 175.000 daglige tests, er det dagligt rapporterede antal smittede steget til over 30.000 ved udgangen af november, det højeste indtil videre. Der har dog fra flere sider været sået tvivl om, hvor brugbare de officielle tal er, da de kun for nyligt begyndte at annoncere det samlede smittetal, og tallene hidtil dækkede antal ’symptomatiske patienter’ frem for smittede i det hele taget. Klik her for mere information om smittesituationen i Tyrkiet.

Vilkår for erhvervsrejsende

Danske statsborgere er ikke omfattet af Tyrkiets karantæneregler. Udviser man tegn på sygdom i lufthavnen, vil man blive testet for COVID-19 med en PCR-test - hvis testen er positiv, bliver man overført til en sundhedsklinik med henblik på behandling eller karantæne. Det samme gælder, hvis man i flyet sidder nær en person, der konstateres smittet. Det er et krav at bære mundbind i lufthavne og på flyene. Den internationale togdrift er fortsat standset. Der er indført krav om HES-kode for personer, der rejser regionalt: Som en del af foranstaltningerne mod smittespredning skal alle personer, der rejser regionalt i Tyrkiet, have en HES-kode udstedt af det tyrkiske sundhedsministerium. HES-koden kan indhentes via Sundhedsministeriets HES-app eller via SMS. Der er forbud mod at rejse stående i offentlig transport.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene. 

Restriktioner

I hele Tyrkiet er det obligatorisk at bære mundbind, når du forlader dit hjem. Du kan få en bøde, hvis du ikke overholder kravet om mundbind. Der er indført forsamlingsforbud og mange steder er der indført rygeforbud. Pr. 20.november 2020 indføres der delvis udgangsforbud for personer på +65 år og for børn og unge på -20 år. Herudover indføres der pr. 1.december et natligt udgangsforbud fra 21.00 til 05.00, samt et generelt udgangsforbud i weekenderne gældende for alle aldersgrupper. Restauranter er lukket for spisende gæster. I tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 20.00 må de kun levere mad.. Traditionelle Coffee Houses og Tea Gardens lukkes indtil 31. december 2020. Det samme gælder biografer, samt svømmehaller, tyrkiske bade, m.m. Shoppingcentre, supermarkeder, frisør- og skønhedssaloner må kun holde åbent i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 20.00, og man skal bruge en HES-kode for at få adgang til shoppingcentre. Sportsarrangementer afvikles uden tilskuere og al undervisning foregår online indtil årets udgang. Provinsernes sundhedsstyrelser kan sætte grænser for hvor mange der må opholde sig på gader, pladser og markeder.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

 

Flyforbindelser

Der er daglig flyforbindelse mellem Istanbul og København. Der er både direkte afgange og mulighed med mellemlandinger. Der er ikke regelmæssige direkte fly mellem Ankara og København - de fleste afgange kræver en mellemlanding i Istanbul, München eller andre store lufthavne med forbindelse til Ankara.

Tyrkiet i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

I Tyrkiet observeres der en stigning i arbejdsløsheden og et fald i forbrugernes tillid pga. den svækkede tyrkiske Lira samt øget inflation (mere end 20 pct.). Da det midlertidigt er forbudt at afskedige medarbejdere – hvor de i stedet kan sendes hjem uden løn og understøttes via udbetalinger fra en statslig hjælpepakke – holdes arbejdsløshedstallene nogenlunde konstante. Alligevel viser industriproduktionen et fald de første 6 måneder af 2020, hvilket øger underskuddet i handelsbalancen. I efteråret er industriproduktionen vendt tilbage til normalniveau, mens tjenesteerhverv, særligt i turismebranchen, fortsat halter efter. De nye restriktioner må ventes at give et yderligere udslag.

Økonomiske nøgletal  

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 52,8 (september 2020)
 • 53,9 (oktober 2020)
Læs mere om PMI i Tyrkiet her 

Dansk eksport til Tyrkiet det kommende år

Ifølge Verdensbankens database var dansk eksport til Tyrkiet USD 710 mio. i 2017. I 2018 steg antallet til USD 800 mio. Sidste år blev dansk eksport til Tyrkiet målt til USD 936 mio. På grund af COVID-19 er eksporten faldet i 1. og 2. kvartal af 2020. Læs mere her

Resten af 2020 og det kommende år forventer Trade Council i Istanbul en afbalanceringstendens i dansk-tyrkisk udenrigshandel. 

Handelssituation

Handelshindringer

Den 4. marts gjorde Tyrkiet ved et dekret eksporten af PPE-produkter betinget af, at Medicinsk Udstyr- og Lægemiddelstyrelsen forinden gav en licens hertil.

Den 18. marts 2020 gjorde Tyrkiet ved dekret, eksporten af inputmateriale til PV og hygiejneprodukter betinget af forudgående registrering af eksportørunionen efter at have opnået en tilladelse fra det tyrkiske handelsministerium.

Den 26. marts 2020 gjorde Tyrkiet ved dekret eksporten af ventilatorer betinget af, at medicinsk udstyr og lægemiddelstyrelsen forinden gav licens.

Den tyrkiske regering har indført yderligere told på mere end 5.000 varer, inklusiv dansk eksport, der blev øget fra 15 til 40 pct., for at beskytte den lokale produktion ifbm. COVID-19. Man ser stor kødannelse i tolden og dermed langsom behandling af toldvarer, hvilket har indflydelse på både de månedlige eksport- og importtal samt underskuddet fra udenrigshandlen. Dette resulterer i væsentlige udfordringer i tolden. Lokalisering og prisfastsættelse med udgangspunkt i faste valutakurser skaber en indirekte handelsbarriere for danske varer, især inden for medicinalindustrien. Du kan læse mere handelsbarrierer mellem Tyrkiet og EU via dette link.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

COVID-19 har påvirket forskellige eksportsektorer. Energi- og sundhedssektorerne har været de sektorer, hvor Trade Council Istanbul har ført den primære handel mellem Danmark og Tyrkiet. Nu er andelen af energi reduceret, hvor fødevare- og især sundhedsteknologi er øget radikalt i 2020 på baggrund af COVID-19.

Der har samlet været et fald på de fem største danske eksportsektorer på 48 pct. Trade Council i Istanbul observerer næsten halvtreds procents fald i omsætningen fra de 5 største danske eksportsektorer til Tyrkiet sammenlignet med samme periode i 2019.

I juli 2020 steg den tyrkiske eksport til Danmark med 53,8 pct. fra USD 70,728 mio. til 108,765 mio. Den største stigning blev observeret inden for tekstilsektoren.

Frihandelsaftale med EU

I 1995 indgik Tyrkiet og EU en toldunionsaftale. Aftalen dækker alle industrivarer men vedrører ikke landbrug (undtagen forarbejdede landbrugsprodukter), tjenesteydelser eller offentlige indkøb. Bilaterale handelsindrømmelser gælder for såvel landbrugsprodukter som kul- og stålprodukter, der altså ikke opkræves told for. Under toldunionen tilpasser Tyrkiet sin handelspolitik med EU's fælles handelspolitik, det gælder også for aftaler med tredjelande, og Tyrkiet skal rette sig efter bl.a. en række industrielle standarder. I 2016 offentliggjorde EU-Kommissionen en række forslag til en modernisering af toldunionen, men der har endnu ikke fundet en modernisering sted. Læs mere her

 

Økonomisk genstart

Hjælpepakker

Tyrkiet vedtog en hjælpepakke på 100 mia. TRY (USD 15 mia.) den 18. marts 2020. Danske virksomheder registreret i Tyrkiet kan søge støtte. Det primære kriterie for at modtage støtte er, at det kan dokumenteres, at der har været en negativ konsekvens af COVID-19. Derudover er det forbudt at afskedige ansatte, men muligt at sende dem på ubetalt orlov, hvor de i stedet modtager kompensation fra staten.

Læs mere på den tyrkiske regerings hjemmeside her

Læs mere i denne udgivelse af Trade Council i Istanbul her 

Sektorer berørt af stimulipakker

Den tyrkisks simuluspakke på TRY 100 mia. (USD 15 mia.) er mindre end de danske hjælpepakker samtidig med, at den dækker et langt større land - så dens særlige påvirkning på enkelte sektorer er begrænset. Selvom det ikke regnes for en del af hjælpepakkerne, planlægges opførelse af 20 nye hospitaler under og umiddelbart efter krisen - der kan derfor være særligt potentiale her samt inden for digital sundhed, hvor Tyrkiet ikke er langt fremme.

Bæredygtig genstart?

Der er ikke iværksat særligt grønne hjælpepakker. Med faldende oliepriser og energiforbrug og en meget presset økonomi er den grønne omstilling udfordret i Tyrkiet. Man afventer et nyt incitamentsprogram (feed-in tariffer) for grøn energi. Det er udmeldt, at programmet bliver i TRY, som er en udfordring pga. valutaens volatilitet. Der er dog stadig stor interesse for energieffektivisering og grøn energi. Der er ikke kendskab til grønne investeringer, der grundet COVID-19 er blevet udskudt eller aflyst. Dette skal dog ses i lyset af den forværrede økonomiske situation de seneste par år, der har betydet færre store investeringer. Endeligt bør det nævnes, at den tyrkiske regering på længere sigt har stort fokus på udbygning af lokal energiproduktion med en stor andel af vedvarende energikilder. Dette er baggrunden for det igangværende strategiske sektorsamarbejde mellem Energistyrelsen og det tyrkiske energiministerium. Fokusområder i dette myndighedssamarbejde er fjernvarme og havvind.  Samarbejdet har igennem de sidste 5 år åbnet døre for danske virksomheder, og det forventes at fortsætte.

Digitalisering

I de første to måneder efter COVID-19 udbruddet blev HES (patient tracking mobile application) lanceret af MoH og integreret i rejsebegrænsninger, bystyring, politiafdelinger, turisme og hospitaler og patientovervågningssystemer. Procentdelen af e-handel for de første 6 måneder af 2020 steg med 64 pct. sammenlignet med 2019 i Tyrkiet.

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer

Danmark-Tyrkiet strategisk sektorsamarbejde om fjernvarme og havvind
Det danske Klima-, Energi- og Forsyningsministerium - Energistyrelsen og Tyrkisk Ministerium for Energi og Naturressourcer - Institut for Energieffektivitet og Miljø og Generaldirektoratet for Energi-foretagender samarbejder om udvikling af relevante politikker, strategier og løsninger for at opnå en bæredygtig tilgang indenfor energisektoren. Baseret på et ønske om at opnå regeringernes langsigtede mål for energieffektivitet og distriktsenergi, samt give ressourcer til implementering af ny forsyning af varme.  Hjælper og støtter også den tyrkiske regering med at udvikle relevante løsninger og metoder til at udarbejde en plan for udvikling af havvind i Tyrkiet.

DDGN (Danish Green Growth Network)
Danmarks grønne vækstnetværk blev oprettet i 2013 som en vidensdelingsplatform med danske grønne vækstsselskaber, såsom Vestas, Grundfos, Danfoss, m.m. Netværket er brugt til at lave lobbyarbejde og vidensdeling, særligt ifbm. høj-niveau delegationsbesøg fra Danmark på energi- og bæredygtighedsområdet. Netværket har også strategiske partnere på vind-, sol-, bioenergi og bæredygtighedsrelaterede foreninger og NGO’er. Netværket udgiver kvartalsvise nyhedsbreve, fokuseret på SDG, medlemmerne og deres strategiske partnere.

Sundhedsnetværk
Et dansk-tyrkisk business netværk for at facilitere vidensdeling og best practices mellem danske sundhedsselskaber (herunder distributører og joint-ventures) i Tyrkiet. Trade Council Istanbul organiserer kvartalsvise møder med særlige emner fra danske selskaber. Netværket giver mulighed for, at danske selskaber kan mødes med offentlige organisationer og diskutere det tyrkiske sundhedsministeries tiltag og procedurer. 

Nye muligheder som følge af COVID-19

Med en lav valuta og billig arbejdskraft, bl.a. på grund af den økonomiske indsnævring efter COVID19-nedlukningen, er Tyrkiet en mulig udliciteringspartner for dansk produktion. Dette er særligt attraktivt især inden for fremstilling af møbler, genanvendelig organisk tekstil og grundlæggende medicinske produkter, da produktionsomkostningerne er lavere i Tyrkiet, og produktionen dermed kan bringes tættere på Danmark i tilfælde af, at verdenshandelen mindskes af pandemier eller andet i fremtiden.

Nye muligheder på sektorniveau

Baseret på Trade Council Istanbuls kontakt med danske virksomheder er energi, sundhedspleje, mad og design de primære sektorer for at integrere en grøn og bæredygtig dagsorden i Tyrkiet.

Større projekter i udbud

Den tyrkiske regering arbejder på et mini-solcelleprojekt på 1.000 MW, der vil finde sted i 4. kvartal af 2020.

Strategiske projekter

Developing Sustainable Healthcare in a post-corona era
I en serie af webinar sættes fokus på digital sundhed og nye platforme, der skal sikre bedre og mere bæredygtig adgang til sundhedsydelser fremadrettet.

Optimization of Water management, Water & Urbanisation
Udvikling af 4 tekniske webinarer i samarbejde med Aarhus Vand og Turkish Union of Municipalities.

Handelsmuligheder i morgen

Strategiske alliancer under udvikling

Digital Health Innovation Alliance
Trade Council Istanbul i samarbejde med Innovation Center Tel Aviv ansøger Industriens Fond for at skabe en alliance mellem danske og tyrkiske stakeholders indenfor digital sundhed. Der har været en voksende efterspørgsel for udviklingen af digitale sundhedsløsninger de seneste år i Tyrkiet, men kun få innovative skridt er taget. Danmark er i en førende position på området, og kan bidrage med at forbedre behandling, diagnosticering og generel effektivitet i det tyrkiske sundhedssystem. Formålet er at udveksle viden mellem Danmark & Tyrkiet baseret på innovation og implementering af nye, digitale sundhedsløsninger. Projektet vil bringe danske og tyrkiske start-ups og klynger sammen i bilaterale handelsbesøg, der planlægges for 2021.

Water Technology Alliance
Et regionalt vandpartnerskab opbygges, der skal inkludere centrale danske selskaber med eksportpotentiale til Trade Councils sydøsteuropæiske region. I øjeblikket arbejdes der på at opbygge de nødvendige forretningsudviklingsværktøjer, og at identificere projekter for potentielle danske selskaber.

Trade Council i Tyrkiet

Trade Council i Istanbul hjælper danske virksomheder ved at assistere med hjælp til udfordringer i tolden, f.eks. gennem facilitering af online møder med centrale statslige myndigheder og leverandører. Trade Council i Istanbul øger markedsføring af danske produkter gennem digitale platforme; ved at profilere lokale lederes aktiviteter, og levere opgaver med tanke og omhu og gennem rapportering af forretningsmuligheder.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Tilskud ydes under "Short-Term Employment Allowance".

Læs mere her

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke mulighed for kompensation for faste udgifter.

Skatteregler

Der er indført 6 månders udsættelse af betailng af moms og sociale udgifter.

Læs mere her

Regler for afskedigelser

Fra 17. april og tre måneder frem er det forbudt at afskedige ansatte. Parlamentet besluttede i juli at give præsidenten mulighed for at udvide afskedigelsesforbuddet med op til et år. Ansatte har ret til ubetalt orlov. Kompensation enten fra Short-Term Allowance System eller en månedlig ydelse fra staten på 1.177 TRY. 

Læs mere her

Betalingsfrister og kredit

Offentlige og private banker har udskudt betaling af lån mv.

Læs mere her

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, er du velkommen til at kontakte vores handelschef ved Generalkonsulatet i Istanbul.

kontakt Har du brug for covid-19 eksportrådgivning i Tyrkiet?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!