Gå til indhold
Tyrkiet

Situationsrapport fra eksportmarkedet Tyrkiet

Tyrkiet er nu næsten fuldstændigt genåbnet efter tredje bølge, om end smittetallene er steget i september fra et allerede højt niveau, selvom at andelen af færdigvaccinerede også er stigende. Enkelte restriktioner er fortsat gældende, herunder brug af mundbind i det offentlige rum.
Særligt den vigtige turismebranche er hårdt ramt. Den tyrkiske regering har arbejdet målrettet på at tiltrække turister og sikre normalisering af international flytrafik til Tyrkiet. Den tyrkiske økonomi var allerede før COVID-19-pandemien under pres, hvilket må ventes at sætte sig yderligere negative spor i både udenrigshandel og indenlandsk efterspørgsel.

Se nedenfor i afsnit 2 for yderligere om den aktuelle økonomiske udvikling i Tyrkiet.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Tyrkiet?

Tyrkiet vedtog en hjælpepakke på 100 mia. TRY (USD 15 mia.) den 18. marts 2020.

Danske virksomheder registreret i Tyrkiet kan søge støtte. Det primære kriterie for at modtage støtte er dokumentere de negative konsekvenser af COVID-19.

Læs mere om Tyrkiets hjælpepakke her.

Læs mere om kriterier for at søge støtte her.

covid-19 i tyrkiet

Sundhedssituation

For nuværende forventes der ikke nogen ny og omfattende nedlukning af det tyrkiske samfund. Dog kan det ikke udelukkes, at der indføres målrettede restriktioner, hvis ikke de høje smittetal på omkring 28.000 dagligt smittede bringes ned. Med genåbning af skolerne og en koldere tid i vente, er der også frygt for at smittetallene vil stige igen i løbet af efteråret. Sundhedsministeren har dog udtalt, at man forsøger at undgå at genindføre omfattende restriktioner som det tidligere er set. Arbejdspladser har fået lov til at kræve at se ugentlige negative test, fra ansatte der ikke er vaccinerede.

Siden januar har Tyrkiet vaccineret med den kinesiske vaccine Coronavac/Sinovac og begyndte i marts også at bruge vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Der er indtil videre ca. 44 mio. vaccinerede med to stik, og i alt har 53,3 mio. fået første stik. Derudover har 10 mio. fået et tredje stik.

For nuværende bliver der foretaget lige i op mod 350.000 tests dagligt. Der rapporteres nu et dagligt dødstal der svinger mellem 200 og 250.

Klik her for mere information om smittesituationen i Tyrkiet.

Klik her for mere information om vaccinationsudrulningen i Tyrkiet.

Vilkår for erhvervsrejsende

Alle indrejsende, uanset rejseform skal fremvise enten negativ PCR-test, en negativ antigentest, officiel dokumentation på tidligere smitte, eller på at man er færdigvaccineret. Man skal være vaccineret mindst 14 dage inden sin indrejse til Tyrkiet, eller have været smittet med COVID-19 inden for de sidste seks måneder, for at være undtaget at påvise en negativ PCR-test ved ankomst. Børn under 6 år er dog undtaget. PCR-testen må tidligst være taget 72 timer før afrejse, mens en antigentest må være højst 48 timer gammel.

Tyrkiet accepterer EU’s coronapas i forbindelse med indrejse i Tyrkiet.

Flypassagerer, som ikke kan fremvise en af ovenstående ved check-in, får ikke lov til at boarde flyet. Flypassagerer i transit skal ikke fremvise PCR-test i Tyrkiet og henvises i stedet til at følge destinationslandets gældende regler.

Med virkning fra den 15. marts 2021 skal indrejse i Tyrkiet registreres via følgende formular. Registrering skal ske indenfor 72 timer før indrejse og gælder alle transportformer. Et print eller en elektronisk downloadet version af formularen skal medbringes på rejsen som dokumentation for registrering.

Det er et krav at bære mundbind i lufthavne og på fly, som i resten af landet. Den internationale togdrift er fortsat standset.

Som en del af foranstaltningerne mod smittespredning skal alle personer, der rejser regionalt i Tyrkiet, have en såkaldt HES-kode udstedt af det tyrkiske sundhedsministerium. HES-koden kan indhentes via Sundhedsministeriets HES-app, via SMS eller ved udfyldelse af ovenstående formular forud for indrejse.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele Tyrkiet. Dette gælder også erhvervsrejser, dog med visse undtagelser. For erhvervsrejsende har Udenrigsministeriet udarbejdet særlige rejseråd.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Tyrkiet. Dette gælder også erhvervsrejser, dog med visse undtagelser. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene. 

Restriktioner

I hele Tyrkiet er det obligatorisk at bære mundbind, når du forlader dit hjem. Du kan få en bøde, hvis du ikke overholder kravet om mundbind. Ligeledes er der mange steder også indført rygeforbud på tætbefærdede veje og pladser.

Tyrkiet har ophævet alle udgangsforbud og restriktioner på inter-provinsielle rejser. Alle restauranter og cafeer er åbne uden begrænsning på antallet af gæster. Biografer, koncerter og festivaler er åbne, dog har den tyrkiske regering på ubestemt tid indført et forbud mod at høre musik på underholdningssteder efter kl 24:00.

Offentlig transport er tilgængelig for alle aldersgrupper i alle tidsrum, og uden begrænsning på antallet af passagerer.

Provinsernes sundhedsstyrelser kan sætte grænser for hvor mange der må opholde sig på gader, pladser og markeder. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.

Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

Flyforbindelser

Der er flere daglige flyforbindelser mellem København og Istanbul. Der er både direkte afgange og mulighed for mellemlanding. Vær opmærksom på transitlandets restriktioner. Der er ikke regelmæssige direkte fly mellem Ankara og København, hvorfor de fleste afgange kræver en mellemlanding i Istanbul, München eller andre store lufthavne med forbindelse til Ankara.

økonomien i Tyrkiet i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Foruden Kina er Tyrkiet det eneste land i G20-kredsen af verdens største økonomier, der undgik recession i 2020. Væksten i BNP på 1,8% sidste år er i løbet af 2021 gradvist forbedret, senest i tredje kvartal som følge af de gradvist ophævede restriktioner der har været gældende i første halvår. Den forventede BNP-vækst for året er aktuelt ca. 6-7% afhængig af kilder og med mulighed for yderligere opjusteringer afhængig af udviklingen i løbet af tredje kvartal. Bag væksttallene skjuler sig imidlertid en betydeligt – og på sigt uholdbart – offentligt forbrug og et meget betydeligt fald i den tyrkiske valuta gennem tæt ved et årti.

Produktionsvirksomhedernes forventninger (Purchasing Managers Index eller PMI) er ikke desto mindre medio 2021 på sit højeste niveau i de seneste tre år.

Fysisk mødeaktivitet er fortsat stærkt nedsat og hjemmearbejde udbredt i store dele af erhvervslivet.

Tyrkiet er verdens 20. største økonomi med godt 84 mio. indbyggere, der af Verdensbanken er klassificeret som et øvre mellemindkomstland.

Tyrkiet står over en lang række af de samfundsmæssige udfordringer som Danmark har erfaring med at løse på f.eks. energi-, vand- og miljøområdet, men også på sundhedsområdet og inden for fødevare- og landbrugssektoren. Det gør landet interessant for dansk erhvervsliv. Den tyrkiske økonomi er dog også udfordret af særligt faldende valutakurs, inflation og forringede finansieringsmuligheder som bl.a. hænger sammen med usikkerhed om landets politiske udvikling såvel indenrigs- som udenrigspolitisk.

Tyrkiet er desuden interessant for dansk erhvervsliv i kraft af en veludviklet industrisektor, veluddannet befolkning og geografisk nærhed, som gør landet til en potentiel kilde til underleverancer og diversificering af kritiske forsyningskæder på en lang række områder som f.eks. inden for industri-, vind- og tekstilsektoren. Tyrkiet indgår i en toldunion med EU, hvor samhandelen med varer, der har oprindelse inden for unionen er fri for told. Toldunionen omfatter dog ikke landbrug og en række andre områder jf. nedenfor.

Økonomiske nøgletal  

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 52,6 (april 2021)
 • 50,4 (maj 2021)
 • 49,3 (juni 2021)
 • 54 (juli 2021)
 • 54,1 (august 2021)

Læs mere om PMI i Tyrkiet her.

Den stigende tillid i industrisektoren (PMI) er særligt blevet understøttet af en stigende nettoeksport i løbet af året, bl.a. foranlediget af den faldende værdi af den tyrkiske valuta.

Privatforbruget udgør en betydelig del af den økonomiske aktivitet og har ligeledes været i støt fremgang i løbet af året. Ikke desto mindre er forbrugertilliden i Tyrkiet overvejende pessimistisk. I september 2021 var faldt indekset knap 80 på en skala fra 0-200, hvor indeks 100 er midtpunktet mellem optimisme (over 100) og pessimisme (under 100), knyttet til den stigende inflation. De tyrkiske forbrugere har været overvejende pessimistiske siden foråret 2018.

Som nævnt ovenfor er den tyrkiske valutas faldende værdi en faktor, der ikke alene optager forbrugere, men også erhvervsliv og den finansielle sektor. Mens det har hjulpet eksporten gør det finansiering og køb i udlandet dyrere og vanskeligere for den finansielle sektor at servicere sin udenlandsgæld. Det er også en medvirkende årsag til den inflation, der i stigende grad plager den tyrkiske økonomi og som senest er målt til over 19 pct. (og dermed uholdbart højere end den tyrkiske centralbanks renteniveau på 18 pct.).

Dansk eksport til Tyrkiet det kommende år

I de første syv måneder af 2021 beløb den danske vareeksport til Tyrkiet sig til DKK 3,8 mia. svarende til en stigning på knap 40 pct. ift. den samme periode i 2020, men importen fra Tyrkiet er steget godt 30 pct. i periode sammenlignet med sidste år. Eksporten af tjenesteydelser er i mere moderat vækst i første halvår af 2021 sammenlignet med sidste år, men udviklingen ikke til at tage fejl af. Dermed er faldet i samhandelen under pandemien mere end indhentet og der er udsigt til en betydelig fremgang i samhandelen. Du kan finde den seneste samhandelsstatistik her.

Arbejdsløshedssituationen

Officielle tal sætter arbejdsløsheden i Tyrkiet til 12 pct. (juli 2021), hvilket er en forbedring sammenlignet med 2020 og tidligere på året. Der må imidlertid påregnes en betydelig usikkerhed i tallene. Læs mere her.

Frihandelsaftale med EU

1995 etablerede Tyrkiet og EU en toldunion. Aftalen dækker alle industrivarer, men vedrører ikke landbrug (undtagen forarbejdede landbrugsprodukter), tjenesteydelser eller offentlige indkøb. Der gælder bilaterale aftaler for såvel landbrugsprodukter som kul- og stålprodukter. For industrivarer omfattet af toldunionen kan varer cirkulere frit til og fra Tyrkiet uden at blive pålagt told. Tyrkiet tilpasser sin handelspolitik til EU's fælles handelspolitik, hvilket også gælder også for aftaler med tredjelande. I 2016 offentliggjorde EU-Kommissionen en række forslag til en modernisering af toldunionen, men opdateringen af den fælles toldunion udestår fortsat. Læs mere her.

Handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituationen

COVID-19 har potentiale til både at påvirke samhandelsmulighederne med og interessen for det tyrkiske marked. Brudte forsyningslinjer og ønske om at diversificere forsyningskæder kan være fremmende for tyrkisk erhvervsliv, der har stærke kompetencer inden for en række områder som f.eks. let industri, underleverancer af komponenter, tekstil mv. af interesse for dansk erhvervsliv. For danske virksomheder der søger nye eller supplerende underleverandører ed fokus på kortere, sikrere og grønnere forsyningslinjer kan Tyrkiet således være et relevant og attraktivt marked med laver produktionsomkostninger og attraktive importmuligheder i kraft af toldunionen med EU.

Handelshindringer

Den tyrkiske regering har som følge af COVID-19 indført told på mere end 5.000 varenumre, men den reelle effekt for danske virksomheder er begrænset eftersom det alene påvirker varer som ikke er omfattet af eksisterende handelsaftaler, herunder toldunionen med EU. Det skønnes reelt, at mindre end 10 pct. af Tyrkiets import således er blevet påvirket. De nye toldregler har ikke desto mindre forsinket toldbehandlingen. Du kan læse mere handelsbarrierer mellem Tyrkiet og EU via dette link. Dertil er kravene om lokalt indhold ikke blevet mindre under pandemien – givetvis også foranlediget af pandemien – og er i stigende grad udfordrende for danske og andre udenlandske virksomheders muligheder for at være konkurrencedygtige på det tyrkiske marked.

Stimulipakker

Tyrkiet vedtog en hjælpepakke på TRY 100 mia. (USD 15 mia.) medio marts 2020. Danske virksomheder registreret i Tyrkiet har kunnet søge om støtte. Det primære kriterie for at modtage støtte har været dokumentation for negative økonomiske konsekvenser af COVID-19, der kan påvirke beskæftigelse og aktivitetsniveau. Mulighederne for at søge om finansiel bistand gennem stimulipakken er gradvist udfaset.

Den tyrkiske stimulipakke på TRY 100 mia. (USD 15 mia.) er mindre end de danske hjælpepakker samtidig med, at den dækker et langt større land - så dens særlige påvirkning på enkelte sektorer er begrænset. Selvom det ikke regnes for en del af hjælpepakkerne, planlægges – som følge af COVID-19 – med opførelse af 20 nye hospitaler, der kan byde på muligheder inden for bl.a. digital sundhed, hvor Tyrkiet ikke er langt fremme

Læs mere på den tyrkiske regerings hjemmeside her

Sektorer berørt af stimulipakker

Den tyrkiske stimuluspakke på TRY 100 mia. (USD 15 mia.) er mindre end de danske hjælpepakker samtidig med, at den dækker et langt større land - så dens særlige påvirkning på enkelte sektorer er begrænset. Selvom det ikke regnes for en del af hjælpepakkerne, planlægges opførelse af 20 nye hospitaler under og umiddelbart efter krisen - der kan derfor være særligt potentiale her samt inden for digital sundhed, hvor Tyrkiet ikke er langt fremme.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Der er ikke iværksat særligt grønne hjælpepakker. Med faldende oliepriser og energiforbrug og en meget presset økonomi er den grønne omstilling udfordret i Tyrkiet. Man afventer et nyt incitamentsprogram (feed-in tariffer) for grøn energi. Det er udmeldt, at programmet bliver i TRY, som er en udfordring pga. valutaens volatilitet. Der er dog stadig stor interesse for energieffektivisering og grøn energi, der ikke er blevet mindre som følge af sommerens massive klimarelaterede udfordringer i form af tørke, massive skovbrande og vandmangel.

Der er ikke kendskab til grønne investeringer, der grundet COVID-19 er blevet udskudt eller aflyst. Dette skal dog ses i lyset af den forværrede økonomiske situation de seneste par år, der har medført en generel investeringsnedgang. Endeligt bør det nævnes, at den tyrkiske regering grundet massiv ekstern energiafhængighed har stort fokus på udbygning af lokal energiproduktion, herunder vedvarende energikilder. Det er baggrunden for det igangværende strategiske sektorsamarbejde mellem Energistyrelsen og det tyrkiske energiministerium. Fokusområder i dette myndighedssamarbejde er fjernvarme og havvind. Samarbejdet har igennem de sidste fem år åbnet døre for danske virksomheder, og det forventes at fortsætte.

Digitalisering

Tyrkiet er ikke frontløber hvad angår digitalisering, men landet gør fremskridt. Pandemien har udbredt forståelsen af at digitalisering af økonomien og samfundet er helt afgørende for landets udvikling.

I en rapport fra den tyrkiske digitaliseringsforening (Tübisad) peges på en række forhold, der er nødvendige for at øge digitaliseringsgraden, herunder politisk fokus og regulering, et større nationalt innovationsøkosystem, forbedring af den digitale infrastruktur (fibernet) og uddannelse.

Digitaliseringsforeningen (Tübisad) udarbejder et digitalt transformationsindeks for Tyrkiet. Det seneste indeks placerer Tyrkiet overordnet på et niveau på 3,04 på en skala fra 0-5. Det er en fremgang ift. 2019 hvor niveauet var 2,94. Tyrkiet scorer særligt højt på indekset inden for virksomhedsetablering, mobildækning, omkostninger forbundet med telefoni/internet og infrastruktur, internetanvendelse og udbredelse til husholdninger samt brug af sociale medier. Teknologiudbredelse blandt virksomheder scorer ligeledes højt, ligesom anvendelse af ICT i B2B- og B2C-handel. Der gives ikke oplysninger på sektorniveau.

Handelsmuligheder 

Der er muligheder i bred forstand i forhold til grøn omstilling af det tyrkiske samfund. Tyrkiets importafhængighed af energi giver gode muligheder for leverandører af danske løsninger inden for bæredygtig energi, energieffektivitet og relateret teknologi. Det samme gælder inden for vand- og miljøområdet, hvor Tyrkiet i stigende grad vil skulle løse udfordringer i tyrkisk erhvervsliv og som følge af klimaændringer.

DDGN (Danish Green Growth Network)

Et lokalt grønt vækstnetværk af virksomheder blev oprettet i 2013 som en vidensdelingsplatform med en række danske virksomheder med interesser i det tyrkiske marked. Netværket er brugt til at lave lobbyarbejde og vidensdeling, særligt ifm. højniveau delegationsbesøg fra Danmark på energi- og bæredygtighedsområdet. Netværket har også strategiske partnere inden for vind-, sol-, bioenergi samt bæredygtighedsfokuserede foreninger og NGO’er. Netværket udgiver kvartalsvise nyhedsbreve.

Danmark-Tyrkiet strategisk sektorsamarbejde om fjernvarme og havvind

Energi er også genstand for et tæt dansk-tyrkisk myndighedssamarbejder, der skaber interesse for danske erfaringer og løsninger på området. Det danske Klima-, Energi- og Forsyningsministerium (Energistyrelsen) og det tyrkiske Ministerium for Energi og Naturressourcer (Institut for Energieffektivitet og Miljø- og Generaldirektoratet for Energi) samarbejder således om at udvikle relevante politikker, strategier og løsninger for Tyrkiet baseret på danske erfaringer inden for fjernvarme og offshore vindenergi.

Muligheder inden for fødevareproduktion og forsyning

Danske løsninger inden for fødevaresikkerhed og -holdbarhed er efterspurgt på det tyrkiske marked. Mulighederne forventes at blive styrket i løbet af efteråret 2021 i forbindelse med et højstående tyrkisk delegationsbesøg til Danmark, der skal se på danske løsninger inden for grøn, sikker og effektiv fødevare- og landbrugsproduktion vil være i fokus. Tyrkiet er et af verdens største landbrugsproducerende lande og således af betydelig potentiel interesse for danske eksportører.

Muligheder inden for sundhed

Den danske life science industri har ligeledes syn for mulighederne i Tyrkiet. Der er allerede en betydelig dansk eksport af lægemidler og medicinsk udstyr til den tyrkiske sundhedssektor, men der er fortsatte udfordringer i sundhedssektoren, der kan have gavn af danske løsninger.

Et lokalt netværk er etableret på sundhedsområdet, der inkluderer såvel danske datterselskaber som lokale distributører og joint-ventures i Tyrkiet. Netværket mødes løbende og udgør en platform for møder med offentlige myndigheder og som forum for erfaringsudveksling. De danske netværk er altid åbne for nye medlemmer.

Endelig har The Trade Council i Tyrkiet fokus på at hjælpe dansk erhvervsliv med at løse nogle af de forsyningsudfordringer de står over for. Tyrkiet har en avanceret og konkurrencedygtig industrisektor, der kan levere hurtigere, sikrere, grønnere og mere socialt ansvarligt end mange af deres konkurrenter i andre dele af verden. Som det første har The Trade Council i Tyrkiet fokus på danske modevirksomheder, der i stigende grad leder efter alternative forsyningskilder i nærområdet. Den tyrkiske tekstilsektor er verdens fjerdestørste og derfor en oplagt partner, der rummer en fuldstændig vertikal forsyningskæde – fra bomuldsproduktion til det færdige produkt. Et delegationsbesøg for danske modevirksomheder gennemføres i november 2021.

Større projekter i udbud

Tyrkiet har netop lanceret et mini solcelleprojekt på 1000MV. Udbuddet fandt sted 8-12 marts med et prisloft på TRY 0.35 (USD0.047) kWh.

Strategiske projekter

Developing Sustainable Healthcare in a post-corona era
I en serie af webinarer sættes der fokus på digital sundhed og nye platforme, der skal sikre bedre og mere bæredygtig adgang til sundhedsydelser fremadrettet.

Optimization of Water management, Water & Urbanisation
Udvikling af 4 tekniske webinarer i samarbejde med Aarhus Vand og Turkish Union of Municipalities. Projektet er afsluttet i 1. kvartal 2021. Et nyt samarbejde med danske forsyningsvirksomheder forventes igangsat i løbet af året som opfølgning.

Water Technology Alliance (under udvikling)
Et regionalt vandpartnerskab er under opbygning. Partnerskabet inkluderer centrale danske selskaber med eksportpotentiale. I øjeblikket arbejdes der på at opbygge de nødvendige forretningsudviklingsværktøjer, og at identificere projekter for potentielle danske selskaber.

Danish Food and Agriculture know-how
Tyrkisk delegationsbesøg til Danmark med henblik på at afdække danske erfaringer og løsninger inden for grøn, sikker og bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion. Forventes gennemført i løbet af efteråret 2021 med forventet opfølgning i samarbejde med interesserede danske virksomheder.

Textile Imports from Turkey

I samarbejde med Danske Erhverv planlægges en dansk delegationsrejse til Tyrkiet mhp. at afdække mulighederne for danske modevirksomheder at source tekstil fra Tyrkiet.
 

Trade Council i Tyrkiet

The Trade Council i Tyrkiet (TC Turkey) har base på generalkonsulatet i Istanbul og arbejder tæt sammen med kolleger på ambassaden i Ankara, der er tæt på de centrale tyrkiske myndigheder. Teamet har fokus på grøn omstilling og sundhed samt fødevarer og landbrug. Dertil er som noget nyt fokus på danske virksomheders importbehov og forsyningssikkerhed i kraft af Tyrkiets kapacitet som underleverandør på en lang række områder.

The Trade Council i Tyrkiet består af erfarne kolleger, der kan bistå dansk erhvervsliv med skræddersyet hjælp til at starte eller videreudvikle deres aktiviteter på det tyrkiske marked. Teamet har et sektorviden, et omfattende netværk og erfaring med lokal forretningsskikke samt – som repræsentanter for det officielle Danmark – gode mulighed for at gå i dialog med de tyrkiske myndigheder på vegne af dansk erhvervsliv.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

kontakt Har du brug for eksportrådgivning i Tyrkiet?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!