Gå til indhold
Thailand

Situationsrapport fra eksportmarkedet Thailand

Generelt er Thailand økonomisk hårdt ramt af COVID-19-pandemien. Det gælder både på BNP, tiltrækning af udenlandske investeringer, eksport, privatforbrug og på arbejdsløsheden. Den totale opbremsning af turisme er en helt særlig udfordring for Thailand. På trods heraf er der intet der tyder på en væsentlig, negativ påvirkning af to af de danske prioritetssektorer, sundhed og fødevarer. Energi- og miljøsektoren ser også ud til komme relativt uskadt igennem krisen. Dermed vedbliver den manglende mulighed for at indrejse i Thailand at være det altoverskyggende problem for danske virksomheder.

Kan danske virksomheder søge støtte i Thailand?

Den thailandske regering har lanceret forskellige hjælpepakker for at afhjælpe den økonomiske effekt af COVID-19-pandemien. Pakkerne fokuserer på at støtte virksomheder i form af lån med lav rente samt forskellige skattefritagelses- og fradragsforanstaltninger. Nogle foranstaltninger gælder kun for virksomheder med en thailandsk majoritetsaktionær. Alle skattemæssige foranstaltninger kan imidlertid benyttes af alle virksomheder, der er juridisk registreret og etableret i Thailand.

covid-19 i thailand

Sundhedssituation

COVID-19-situationen og smitteudviklingen i Thailand er god. Sundhedssystemet er velfungerende og offentlige såvel som private hospitaler indgår i et landsdækkende COVID-19-beredskab, der også inkluderer myndighedernes overvågningsprotokol for COVID-19. De seneste tal for smitteniveau og dødstal kan findes her

Vilkår for erhvervsrejsende

Thailand er i undtagelsestilstand, hvilket betyder, at landegrænserne stort set er lukkede. Der er derfor indrejseforbud til Thailand med undtagelse af visse persongrupper og specielle visumtyper. Alle rejsende til Thailand skal opholde sig i 14 dages karantæne, og der er en række krav til dokumentation, forsikring, screening og tests både før, under og efter indrejse.

Der findes ingen interne rejserestriktioner eller restriktioner for udrejse fra Thailand.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd.

Du kan orientere dig om rejserådene her

Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Thailand

Restriktioner

Der er ikke udgangs- eller forsamlingsforbud i Thailand men dog krav om afstand og antal m2 pr. person ved afholdelse af arrangementer. Der findes kun krav om mundbind i offentlig transport.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.

Find yderligere og løbende opdateret information her

Flyforbindelser

Det er muligt at flyve direkte mellem Thailand og Danmark med Thai Airways men frekvenserne er begrænsede. Derudover findes en række selskaber der flyver mellem Thailand og Danmark med mellemlanding.

Vær opmærksom på, at flyselskaberne ved alle afgange fra Danmark mod Thailand kræver et gyldigt Certificate of Entry (CoE) udstedt af de thailandske myndigheder, før boarding tillades.

Thailand i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Generelt er Thailand økonomisk hårdt ramt af COVID-19-pandemien. Det gælder både på BNP, tiltrækning af udenlandske investeringer, eksport, privatforbrug og på arbejdsløsheden. Den totale opbremsning af turisme er en helt særlig udfordring for Thailand. På trods heraf er der intet der tyder på en væsentlig, negativ påvirkning af to af de danske prioritetssektorer, sundhed og fødevarer. Energi- og miljøsektoren ser også ud til komme relativt uskadt igennem krisen. Dermed vedbliver den manglende mulighed for at indrejse i Thailand at være det altoverskyggende problem for danske virksomheder.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

Læs mere om PMI i Thailand her

OECD
Forbrugerpessimisme er på sit højeste siden 1998, og detailsalget er faldet.

National Economic and Social Development Council
I 2. kvartal faldt privatforbruget som resultat af tab af indkomstgrundlag, ændringer i forbrugeradfærd og offentlige foranstaltninger ifm. COVID-19 situationen.

Arbejdsløshed

Thai National Statistical Office oplyser, at ledigheden er stigende. Læs mere her

Dansk eksport til Thailand det kommende år

På trods af COVID-19 krisen er der intet, der tyder på en væsentlig, negativ påvirkning af to af de danske prioritetssektorer, sundhed og fødevarer. Det skal dog bemærkes, at der gennem flere år har været en meget stor eksport af minkpels til Thailand, der nu vil forsvinde. Energi- og miljøsektoren ser ud til komme relativt uskadt igennem krisen.

Handelssituation

Handelshindringer

Der er ses ikke væsentlige nye barrierer som følge af COVID-19, men der er et stort fokus på selvforsyning. Se mere om handelsbarrierer generelt her.

Rejseforbuddet og den komplicerede proces ved indrejse for udlændinge, der blandt andet inkluderer obligatorisk 14-dages karantæne, begrænser og bremser bevægelsen til Thailand, hvilket også forstyrrer udenlandske selskabers aktiviteter og begrænser potentielle nye investorer. Et europæisk bilateralt kammer rapporterede, at udenlandske servicevirksomheder har problemer, fordi deres kunder er tilbageholdende med at komme fysisk tæt på udlændinge eller arbejdere, der ofte har været i kontakt med udlændinge.

På fødevareområdet er der høje toldsatser på eksempelvis animalske fødevarer. Toldsatserne på maskiner, udstyr og ingredienser, der kan understøtte den thailandske produktion er derimod betydeligt lavere og Thailand har et mål om at komme i Top 10 i verden på fødevareeksport.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Den økonomiske vækst led i alle sektorer i første halvdel af 2020. Data fra Office of the National Economic and Social Development Council viser, at den thailandske økonomi i 2. kvartal faldt med 12,2 pct. sammenlignet med et fald på 2,0 pct. i det foregående kvartal. Eksporten af varer og tjenester, privat forbrug, engroshandel og detailhandel faldt. Rejsebegrænsninger og forsigtighedsadfærd reducerede turismen betydeligt og forårsagede betydelige tab for hotel- og transportvirksomheder. Bank of Thailand påpeger, at turistankomster er faldet dramatisk.


fødevare- og landbrugsområdet har pandemien, og det i forvejen stærke fokus på fødevaresikkerhed og automatisering i den moderne og eksportorienterede del af sektoren, bekræftet områdets store betydning for Thailands økonomi og beskæftigelse. Det drastiske fald i turisme har givet et betydeligt fald i HORECA-segmentet, mens stigende fødevareeksport til Kina og de asiatiske nærmarkeder har trukket indtjeningen op. Fremadrettet forventes stigende efterspørgsel efter fødevarer produceret og forarbejdet i Thailand. Eksport fra den danske fødevareklynge til at understøtte en effektiv og bæredygtig fødevareindustri og fødevareforarbejdning har derfor gode potentialer. Det gælder udstyr fra ”farm to fork” og ingredienser, der sætter nye standarder, også for convenience, sunde livsstilstendenser og det stigende marked for ready-to-eat.

Inden for energi, miljø og vand har der generelt, jvf. ovenfor, ikke være nævneværdige implikationer. Ikke overraskende er energiforbruget gået ned grundet lavere aktivitetsniveau i fremstillingsindustrien samt markant opbremsning i det generelle omfang af transport. Bortset fra at danske virksomheder p.t. ikke kan rejse til Thailand, vurderes eksportpotentialet at ligge på samme niveau som tidligere.

Generelt har lægemiddelsektoren i Thailand ikke mærket en egentlig negativ påvirkning. Visse lægemiddelfirmaer drager fordel af COVID-19-krisen, fordi hospitaler lagerfører lægemidler til patientbehandling skulle en anden bølge af COVID-19 blive aktuel. Dette gælder også for lægemidler relateret til behandling af sygdomme, der kan sætte COVID19-patienter i højere risiko såsom diabetesmedicin osv. Som et resultat er eksportpotentialet af farmaceutiske lægemidler til Thailand stort. Situationen er dog anderledes, når det gælder de dyrere private hospitaler, hvor størstedelen af indtægterne kommer fra internationale patienter og forsikringsselskaber med internationale kunder.

Frihandelsaftale med EU

Der er ingen frihandelsaftale mellem Thailand og EU, men der pågår forhandlinger. Læs mere her

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Den thailandske regering har lanceret forskellige hjælpepakker for at afhjælpe den økonomiske effekt af COVID-19-pandemien.

Der ydes støtte i form af soft lån fra Bank of Thailand (BOT) med en samlet volumen på THB 500 mia. (USD 15 mia.). Disse soft lån har en rente på 2 pct. og er rentefri i de første 6 måneder. Gælder kun for nye SMV-lån med en grænse på højst THB 500 mio. pr. Lån. SMV'er, der opererer i Thailand, ikke er børsnoteret og er beliggende og registreret i Thailand, er berettiget til lån.

Læs mere på Bank of Thailands hjemmeside

Læs pressemeddelelse fra Thailands regering

Som supplement til de tidligere hjælpepakker har den thailandske regering den 18. august 2020 godkendt forslag om at udrulle godt THB 114 mia. i primært nye ”soft loans” og kreditgarantier. Myndighedernes tiltag skal bl.a. ses som svar på kritikken over at stramme betingelser har vanskelliggjort det for nogle SMV'er at tage de lån, der tildeles via kommercielle banker.

Pakken på de THB 114 mia. er opdelt i forskellige kategorier: generelle SMV'er, SMV'er fra den mindre turistindustri og små SMV'er/almindelige borgere. 87 mia. i den nye pakke er målrettet mod SMV’er i traditionel forstand medens de 27 mia. er rettet mod meget små virksomheder (herunder alm. borgere), samt til turistpromotion for de meget små virksomheder. Kun de førstnævnte 87 mia. vurderes at have relevans for egentlige virksomheder.

PGS Soft Loan Plus

Soft lån til en værdi af omkring THB 57 mia. i Portfolio Guarantee Scheme (PGS) udstedes til Thai Credit Guarantee Corporation, og skal bruges til at garantere kredit for de SMV'er, der er berørt af COVID-19, men som endnu ikke har modtaget nogen finansiering fra staten. Garantiperioden er 8 år. SMV'er skal kontakte bankerne for en låneplan. Garantiafgift: 1,75 pct. maksimalt 8 år. Ansøgningsperiode frem til 17. august 2021. Ansøgning indgives til almindelige banker

Informationskilde: TCGC Call Center (+6628909999) og TCGC-hjemmeside.

PGS8

Cirka THB 10 mia. til den thailandske Thai Credit Guarantee Corporation vil blive brugt til at garantere lån, der stilles til rådighed af finansielle institutioner til generelle SMV'er. Garantiperioden er 10 år. Garantiafgift: 1,75 pct. Ansøgningsperiode frem til 31. december 2020. Ansøgning i alm. banker. Der er tale om en almindelig kreditordning, der nu videreføres af tidligere uforbrugte midler. 

Informationskilde: TCGC Call Center (+6628909999) og TCGC-websted.

Kriterier for PGS Soft Loans Plus og for PGS8 kan findes her. Herunder gælder, at man:

 • skal være juridisk person med thailandsk majoritets aktionær samt drive forretning indenrigs
 • ikke må være en børsnoteret virksomhed
 • skal have en kassekredit op til THB 500 mio. fra finansielle institutioner.
 • må have anlægsaktiver ekskl. land på en samlet værdi, der ikke overstiger THB 200 mio.
 • ikke må bruge ny kredit til tilbagebetaling hos finansielle institutioner og kreditudbydere
 • skal have bestået risikovurdering i henhold til kriterierne angivet af TCG.

Endvidere er flere nye hjælpepakker til en værdi af THB 170 mia. frigivet fra oktober 2020 med det formål at skabe jobs og uddannelse i landbrugssektoren, ansætte flere nyuddannede og hjælpe personer med lav indkomst samt små detailhandlere. Klik her for mere information

Bæredygtig genstart

Regeringen fremmer og støtter avanceret teknologisk udvikling for 12 målrettede industrier:

 1. Next generation automotive
 2. Smart electronics
 3. Affluent, medical and wellness tourism.
 4. Agriculture and biotechnology
 5. Food for the future
 6. Robotics for industry
 7. Logistics and aviation
 8. Biofuels and biochemicals
 9. Digital industry
 10. Medical industry
 11. Defence industry
 12. Education development

Læs mere om mulighederne her

Switch Asia-programmet

Ideen med Switch Asia-programmet er at begrænse forureningen i Asien ved at fremme et skifte inden for både produktionen og forbruget mod mere bæredygtighed. Programmet fokuserer på ”sustainable consumption and production” (SCP). Der lægges fra EU-Kommissionens side stor vægt på, at der bygges videre på tidligere erfaringer og netværk. Klik her for mere information om programmet

Digitalisering

E-handel har været i fortsat vækst i de sidste par år i Thailand. Væksten tilskrives en stor ung befolkning, stigning i internet- og smartphone-forbrug og stigende forbrugertillid omkring onlinebetalinger. Lock-down foranstaltninger pålagt grundet COVID-19-pandemien, såsom begrænsning på åbning af virksomheder og detailbutikker samt strenge mobilitetsrestriktioner, har fremskyndet væksten i e-handel, hvor online-shopping er blevet 'new normal'.

Pandemien har også ført til en stigning i brugen af e-handel fra detailhandlens side. Den thailandske regering har endvidere vedtaget nye initiativer for at fremme e-handel. I maj 2020 samarbejdede Thailands handelsministerium med online platforme, herunder Thailandpostmart, Lazada, JD Central og Cloudmall for at gøre det muligt for landmænd at sælge frugt online. Pandemien medførte også en stigning inden for e-banking, da banker opfordrede kunder til at udføre transaktioner elektronisk for at mindske risikoen for overførsel af virus, samt en stigning inden for brugen af online medicinalplatforme.

Ifølge Department of Business Development steg antallet af nye forretningsregistreringer i e-handelssektoren i januar - juli 2020 med 35 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. I kategorien for levering af fødevarer og pakker steg antallet af nye virksomhedsregistreringer med 10 pct., og inden for software- og applikationsfremstilling steg registreringerne med 19 pct.

I forhold til nye initiativer kan det nævnes, at det nationale innovationsagentur (NIA) har øremærket THB 100 mio. til at støtte innovationsudviklingsprojekter udført af startups og SMV'er der er økonomisk begrænset af COVID-19-pandemien. Målgruppen er lokale startups. Pakken dækker økonomisk støtte, markedsføringsmuligheder og videnskabelse.

Handelsmuligheder i dag

Eksisterende myndighedssamarbejde

Der blev pr. 1. februar 2020 etableret en ny statskonsulentstilling (fødevarer, landbrug og fiskeri) på ambassaden i Bangkok. En del af jobbeskrivelsen er at udvikle myndighedssamarbejdet i regionen.

Eksisterende danske strategiske alliancer

Der er p.t. ingen danske virksomhedsalliancer, som ambassaden kender til. Men der er muligheder for danske virksomheder i Thailand for at indgå både alliancer med traditionelle samarbejdspartnere som leverandører, men også med mere utraditionelle samarbejdspartnere som fx kunder og konkurrenter.

En strategisk alliance (MoU) på mælke- og mejeriområdet er stort set færdigforhandlet og klar til underskrift. Mælk og mejeri er et af de områder i den thailandske fødevareproduktion, der er mindst udviklede.

I forbindelse med en vækstpulje har Trade Council i Thailand tilknyttet en konsulent til at gennemføre en undersøgelse med henblik på at identificere nye sundhedsprojekter og muligheder for danske virksomheder inden for sundhedssektoren i Thailand med fokus på 6 danske ekspertiseområder. Undersøgelsen forventes afsluttet i slutningen af december 2020. De muligheder, der findes gennem denne undersøgelse, vil blive gjort tilgængelig for det danske Trade Council’s interessenter og partnere.

Handelsmuligheder i morgen

Nye muligheder som følge af COVID-19

Thailand har styrket sit fokus på at udvikle fødevareområdet yderligere. Dels ønsker man at styrke beskæftigelsen i landdistrikterne, dels ønsker man at prioritere en i forvejen betydelig fødevareeksport, da pandemien har vist sektorens modstandskraft i vanskelige tider, herunder i forsyningskæderne.

Inden for energi, miljø og vand har der generelt ikke være nævneværdige implikationer. Ikke overraskende er energiforbruget gået ned grundet lavere aktivitetsniveau i fremstillingsindustrien samt markant opbremsning i det generelle omfang af transport. Bortset fra at danske virksomheder p.t. ikke kan indrejse i Thailand, vurderes eksportpotentialet at ligge på samme niveau som tidligere.

Større projekter i udbud

Den thailandske regering har givet incitamenter til at tiltrække investorer fra hele verden, herunder skatteincitamenter i mange nye S-kurveindustrier og investorvenlige regler i området Eastern Economic Corridor (EEC).

EEC-projektet forventes at øge væksten på dette område og tiltrække investorer, som ellers ville se på nye markeder som Vietnam eller Myanmar. Ifølge Thailand Development Research Institute (TDRI) vil EEC-projektet have stor indflydelse på udenlandske investeringer, da det forventes at forbedre Thailands økonomiske og infrastrukturlandskab.

Store infrastrukturprojekter på EEC-udviklingsprojektet omfatter:

 • U-Tapao airport expansion. (USD 7,1 mia.)
 • The Map ta Phut deep-sea port expansion (USD 330 mio.)
 • Laem Chabang deep sea port (USD 1,1 mia.)
 • Double track railway (USD 2,1 mia.)
 • High speed train (USD 2,1 mia.)
 • Motorway (USD 1,1 mia.)

Alle disse projekter vil favorisere både udenlandske og thailandske leverandører. Læs mere her

Trade Council i Thailand

Trade Councils kontor på den danske ambassade i Bangkok fremmer handel og investeringer mellem Danmark, Thailand og Cambodia. Trade Council hjælper danske virksomheder med at søge efter partnere, rapportere om CSR og skabe kontakt til de rigtige beslutningstagere.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

I tilfælde af midlertidig nedlukning gælder "no work, no pay", og arbejdsgiveren behøver ikke at betale løn, før regeringen tillader, at virksomheder åbner. De ansatte kan ansøge om en ydelse fra Social Security Office på force majeure-basis svarende til 62 pct. af den normale daglige lønsats beregnet på grundlag af et maksimalt bidrag på THB 15.000 (maks. THB 3.900 pr. måned) i en sådan periode, men ikke over 90 dage. Arbejdsgiveren skal udstede et certifikat, som foreskrevet af Social Security Office, for at medarbejderen kan ansøge om ydelsen.

Kompensation for faste udgifter

Fritagelse for årligt gebyr for fabriksoperatører.

Ministeriel regulering om fritagelse for årlige gebyrer (1 år) til fabriksoperatører i 2020 er blevet godkendt i maj 2020.

Fabrikker der ikke har betalt gebyrer i 2020, behøver ikke at betale gebyr. Hvis en fabrik allerede har betalt, før ministerforordningen trådte i kraft, vil den dog være fritaget for at betale gebyr i 2021.

Ansøgning og kontakt: Institut for Industrielle Virksomheder +6622023954.

Læs mere på den thailandske regerings hjemmeside her

Læs mere på hjemmesiden for Department of Industrial Works her

Skatteregler

Der er skatteincitamenter for udenlandske investorer inden for automatisering og robotteknologi.

Skattefradrag, der kun er tilgængelige for udenlandske investorer (som allerede har licens til udenlandsk erhverv, godkendt af Department of Business Development), gælder for investeringer i automatisering og ansættelse og uddannelse af højtuddannede medarbejdere.

Læs mere på Bank of Thailands hjemmeside her

Læs mere om hvilke områder der er dækket her

Nedsættelse af kildeskat

Kildeskattesatsen for servicegebyrer, herunder for arbejdskraft, tjenester, provisioner og professionelle gebyrer, er blevet reduceret fra 3 til 1,5 procent fra 1. april til 30. september 2020 (efter enhver arkiveringsmetode). Denne skattesats reduceres igen til 2 procent fra 1. oktober indtil 31. december 2020 (kun e-kildeskat indgivelse).

Læs mere om reguleringen her

Tidlig momsrefusion for vareeksportører

En eksportør af varer som defineret i Departmental Regulation Tor. 490/2562, der har en kapital på over THB 10 mio., vil modtage momsrefusion tidligere, dvs. inden for 15 dage, hvis der ansøges elektronisk, sammenlignet med en normal periode på 30 dage. For virksomheder, der ansøger i papirformat, kan momsrefusionerne modtages inden for 45 dage sammenlignet med de sædvanlige 60 dage.

Betaling af indkomstskat

Fristen for indbetaling af selskabsskat blev forlænget fra maj til slutningen af august for den årlige revision og fra august til slutningen af september for halvårsrapporten.

Andre foranstaltninger inkluderer forlængede frister for alle skattebetalinger, der indsamles af toldafdelingen, dvs. moms for virksomheder, der skal lukke ned i en måned grundet ordre fra regeringen.

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i reglerne for afskedigelser. Den thailandske arbejdsmarkedslovgivning gælder fortsat. Hvis COVID-19 påvirker arbejdsgiverens virksomhed på en måde, så der ikke kan drives virksomhed, kan arbejdsgiveren afskedige medarbejdere i henhold til standardregler.

Betalingsfrister og kredit

Banker og SFI'er (særlige finansielle institutioner) skal udsætte hovedstol- og rentebetalinger ind til juni 2021 for SMV'er, der har taget et lån på under THB 100 mio. Betingelser:

 • Gælder for iværksættere, som udgør en juridisk enhed eller enkeltpersoner, der driver virksomheder i Thailand
 • Gælder i tilfælde af normal tilbagebetalingsstatus, som ikke overstiger 90 dage forfalden tilbagebetaling (endnu ikke en NPL) pr. 31. december 2019
 • Denne ”lånebetalingsferie” betragtes ikke som en udestående betaling og vil derfor ikke påvirke virksomhedens kredithistorik.

Læs mere på Bank of Thailands hjemmeside

Fradrag på 1,5 gange renteudgifter for SMV'er:

Et selskab, der har optaget soft loans, kan kræve kildeskatfradrag for 1,5 gange den renteudgift, der er betalt fra 1. april 2020 til 31. december 2020. Virksomheden skal opfylde følgende betingelser:

 • Virksomheden skal have en skattepligtig indkomst på højst THB 500 mio. (USD 16 mio.) fra sin virksomhed i den sidste 12-måneders regnskabsperiode, hvor den sidste dag i regnskabsperioden sluttede før eller inden den 30. september 2019
 • Virksomheden må ikke have over 200 ansatte.
 • For at en virksomhed kan kræve dette fradrag, skal det registrere sig hos Revenue Department i henhold til de procedurer, der er angivet for skattefritagelse.
Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links, der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for covid-19 rådgivning i Thailand?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!