Gå til indhold
Thailand

Situationsrapport fra eksportmarkedet Thailand

På trods af at Thailand pt. oplever høje smittetal, forsøger regeringen fortsat at genåbne samfundet. Seneste tiltag betyder, at alle krav om karantæne og test før og efter indrejse, er afskaffet for fuldt vaccinerede rejsende.

Økonomisk er Thailand hårdt ramt af COVID-19-pandemien, og den fortsatte opbremsning af turisme er en helt særlig udfordring. På trods heraf er der intet der tyder på en væsentlig negativ påvirkning af de danske prioritetssektorer sundhed, fødevarer, energi og miljø, der ser ud til komme relativt uskadt igennem krisen.

covid-19 i thailand

Sundhedssituation

Thailand oplever for tiden de højeste smittetal gennem hele pandemien (omkring 25.000 dagligt). På trods af at sundhedssystemet er velfungerende og offentlige såvel som private hospitaler indgår i et landsdækkende COVID-19-beredskab, er der bekymringer om hvorvidt sundhedssystemet kan følge med udviklingen, hvis den ikke kontrolleres. Omikron-variantens mildere symptomer har dog betydet et mindre pres på sundhedssystemet.

De seneste tal viser at omkring 72,2 pct. af befolkningen er færdigvaccineret.

På trods af smitteudviklingen er testindsatsen stagneret og der foretages omkring 28.000 daglige test i Thailand. Det ugentlige incidenstal ligger på ca. 250 pr. 100.000 indbyggere.

De senest opdaterede tal for situationen i Thailand kan findes her.

Vilkår for erhvervsrejsende

Thailand er fortsat i undtagelsestilstand for hurtigt at kunne reagere på eventuelle problemer. Den thailandske regering overvejer løbende indrejse- og karantæneregler. Den 1. maj 2022 blev indrejsesystemet ”Test & Go” afskaffet, hvorfor alle krav om karantæne og test inden og efter indrejse blev fjernet for fuldt vaccineret rejsende.

Det betyder, at fuldt vaccinerede rejsende kan indrejse til Thailand uden krav om test eller hotelkarantæne. For ikke vaccinerede gælder, at der skal fremvises en negativ PCR test (maksimalt 72 timer gammel) ved afrejse og indrejse til Thailand.

Læs mere her

Det er fortsat et krav for alle rejsende at søge om og femvise gyldigt ”Thailand Pass” (QR kode) ved indrejse til Thailand. Hertil kræves gyldig rejseforsikring samt bevis for fuld vaccination.

”Thailand Pass” kan søges her: https://tp.consular.go.th/

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Thailand her.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her.

Restriktioner

Den thailandske regering har indført en række restriktioner for at begrænse smitten, der blandt andet betyder begrænsninger for butikker og restauranter.

Der gælder fortsat en række restriktioner i forhold til større forsamlinger, herunder afstandskrav og antal m2 pr. person ved afholdelse af konferencer, udstillinger, sportsarrangementer.

Vær opmærksom på at regionerne kan benytte lokale restriktioner. 

Det er obligatorisk at bruge mundbind i al offentlig rum samt i transport. Dette gælder også for børn uanset alder.

Der er ikke udgangsforbud i Thailand.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Thailand her.

Flyforbindelser

Det er muligt at flyve direkte mellem Thailand og Danmark med Thai Airways men frekvenserne er begrænsede. Derudover findes en række selskaber der flyver mellem Thailand og Danmark med mellemlanding.

Økonomien i Thailand i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Generelt er Thailand økonomisk hårdt ramt af COVID-19-pandemien. Det gælder både på BNP, tiltrækning af udenlandske investeringer, eksport, privatforbrug og på arbejdsløsheden. Den totale opbremsning af turisme er en helt særlig udfordring for Thailand. På trods heraf er der intet der tyder på en væsentlig, negativ påvirkning af to af de danske prioritetssektorer sundhed og fødevarer.

Energi- og miljøsektoren ser også ud til komme relativt uskadt igennem krisen. Dermed vedbliver den komplekse proces ved indrejse til Thailand at være det altoverskyggende problem for danske virksomheder.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

Thailand’s PMI oplevede en stigning i de første måneder af 2022. Læs mere om PMI i Thailand her

OECD
Forbrugerpessimisme er på sit højeste siden 1998, og detailsalget er faldet.

National Economic and Social Development Council
Privatforbruget er faldende som resultat af tab af indkomstgrundlag, ændringer i forbrugeradfærd og offentlige foranstaltninger ifm. COVID-19 situationen.

Arbejdsløshed

De seneste offentliggjorte tal, der dækker fjerde kvartal af 2021, viser en arbejdsløshed på 1,6 pct. Du kan læse mere her.

Dansk eksport til Thailand

På trods af COVID-19 krisen er der intet, der tyder på en væsentlig, negativ påvirkning af de danske prioritetssektorer. Det skal dog bemærkes, at der gennem flere år har været en meget stor eksport af minkpels til Thailand, der på sigt vil forsvinde.

Frihandelsaftale med EU

Der er ingen frihandelsaftale mellem Thailand og EU, men der pågår forhandlinger. Læs mere her.

Handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Den økonomiske vækst har lidt i stort set alle sektorer gennem pandemien, men der forventes en vis genopretning.

Den thailandske økonomi steg i fjerde kvartal 2021 med 1,9 pct. mod et fald på 1,1 pct. i det foregående kvartal. I 2022 forventes en økonomisk vækst på
3,5 - 4,5 pct. sammenlignet med 2021.

Der er fortsat stor økonomisk usikkerhed og meget afhænger af den nuværende Omikron-bølge.

Rejsebegrænsninger og forsigtig adfærd har reduceret turismen betydeligt og forårsaget store tab for hotel- og transportvirksomheder. Antallet af turister er faldet meget dramatisk, men der er dog umiddelbart udsigt til væsentlige lempelser af indrejserestriktioner i nær fremtid.

Thailands BNP steg i fjerde kvartal 2021 med 1,9 pct. Dette er bl.a. et resultat af en kontinuerlig stigning i landbrugsproduktionen, genopretning af visse sektorer, fremskyndelsen af lokale investeringer og forbedring af dele af vareeksporten på trods af et fald i serviceydelser.

Privatforbruget steg i fjerde kvartal 2021 med 0,3 pct. University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) rapporterede, at forbrugertillidsindekset faldt til 42 i marts 2022 – det laveste niveau i 6 måneder. Faldet ses som et resultat af den nuværende Omikron-bølge.

Import af varer og tjenester steg med 17,9 pct. i forhold til hele 2021 og eksportværdien steg med på 21,3 pct. i fjerde kvartal 2021. Dette er i tråd med den betydelige genopretning af verdensøkonomien og en stigning i globale råvarepriser. Eksportvolumen og eksportprisen steg henholdsvis 16,8 pct. og 3,8 pct.

Læs mere her.

På fødevare- og landbrugsområdet har pandemien, og det i forvejen stærke fokus på fødevaresikkerhed og automatisering i den moderne og eksportorienterede del af sektoren, bekræftet den store betydning af fødevare- og landbrugsområdet for Thailands økonomi og beskæftigelse.

Det drastiske fald i turisme har givet et betydeligt fald i HORECA-segmentet, mens fortsat solid fødevareeksport har trukket indtjeningen op. Fremadrettet forventes stigende efterspørgsel på fødevarer produceret og forarbejdet i Thailand.

Eksport fra den danske fødevareklynge til at understøtte en effektiv og bæredygtig fødevareindustri, og fødevareforarbejdning har derfor gode potentialer. Det gælder udstyr fra ”farm to fork” og ingredienser, der sætter nye standarder, også for convenience, sunde livsstilstendenser og det stigende marked for ready-to-eat.

Inden for energi, miljø og vand har der generelt, jvf. ovenstående, ikke været nævneværdige implikationer. Ikke overraskende er energiforbruget gået ned grundet lavere aktivitetsniveau i fremstillingsindustrien og den markante opbremsning i det generelle omfang af transport.

Generelt har lægemiddelsektoren i Thailand ikke mærket en egentlig negativ påvirkning. Visse lægemiddelfirmaer drager fordel af COVID-19-krisen, fordi hospitaler lagerfører lægemidler til patientbehandling. Dette gælder også for lægemidler relateret til behandling af sygdomme, der kan sætte COVID-19-patienter i højere risiko, såsom diabetesmedicin o.l.

Som et resultat er eksportpotentialet af farmaceutiske lægemidler til Thailand stort. Situationen er dog anderledes når det kommer til de dyrere private hospitaler, hvor størstedelen af indtægterne kommer fra internationale patienter og forsikringsselskaber med internationale kunder.

For at stimulere økonomien forsøgte den thailandske regering at øge fokus på indenrigsturisme og lancerede en række tiltag for at øge incitamentet til at rejse lokalt. Den tredje og fjerde bølge og de følgende restriktioner har dog midlertidigt påvirket disse tiltag negativt. Der bliver dog fortsat eksperimenteret med regionale løsninger, der skal forsøge at lokke udenlandske turister til landet. Endvidere er der løbende lanceret tiltag for at øge privatforbruget gennem statsfinansierede tilskudsordninger.

Da den komplicerede proces ved indrejse i Thailand vedbliver at være et problem for danske virksomheder, oplever The Trade Council i Bangkok fortsat efterspørgsel efter ”boots on the ground”-services.

Hertil kan The Trade Council i Bangkok tilbyde lokal support til danske virksomheder i tider, hvor internationale rejser og fysiske kundemøder standses og hvor det kan være vanskeligt at nå partnere og skabe kontakt til de rigtige beslutningstagere.

Handelshindringer

Der er ses ikke væsentlige nye barrierer som følge af COVID-19, men der er et stigende fokus på selvforsyning.

Den komplicerede proces ved indrejse for udlændinge har begrænset og bremset bevægelsen til Thailand, hvilket også forstyrrer udenlandske selskabers aktiviteter og begrænser potentielle nye investorer.

Der er rapporteret om problemer for udenlandske servicevirksomheder, fordi deres kunder er tilbageholdende med at komme fysisk tæt på udlændinge eller arbejdere, der ofte har været i kontakt med udlændinge. På fødevareområdet er der høje toldsatser på eksempelvis animalske fødevarer.

Toldsatserne på maskiner, udstyr og ingredienser, der kan understøtte den thailandske produktion er derimod betydeligt lavere, og Thailand har et mål om at komme i top 10 i verden på fødevareeksport.

Stimulipakker

Den thailandske regering har løbende lanceret forskellige hjælpepakker for at afhjælpe den økonomiske effekt af COVID-19-pandemien.

Der ydes støtte i form af soft lån fra Bank of Thailand (BOT) til lav rente og gunstige rente- og afdragsordninger.

SMV'er der opererer i Thailand, ikke er børsnoterede og er beliggende og registreret i Thailand er berettiget til lån.

Læs mere på 
Bank of Thailands hjemmeside.

Den seneste hjælpepakke fra december 2021 har til formål at øge privatforbruget. Pakken omfatter blandt andet et skattefradrag på THB 30.000 for forbrugerne, en udvidelse af den eksisterende egenbetalingsordning og en nedskæring i ejendomsoverdragelsesgebyrer. Derudover er der fordelagtige tiltag inden for benzin og brændstof samt andre udvalgte varegrupper.

Den tidligere hjælpepakke fra juli 2021 på THB 42 mia. yder økonomisk bistand til virksomheder og privatpersoner i de provinser, der er hårdest ramt af COVID-19 restriktioner.

Af de THB 42 mia. er der afsat THB 30 mia. til økonomisk hjælp til privatpersoner, mens det resterende budget er afsat til vand- og elektricitetssubsidier. Desuden vil arbejdsgivere og ansatte i følgende sektorer være berettiget til økonomisk støtte i form af kontante uddelinger og løntilskud:

Konstruktion, hotel- og madtjenester, kunst, underholdning og rekreation, auto detailhandel og reparationstjenester, lasttransport, ledelses- og supportaktiviteter, videnskab og akademiske aktiviteter, nyheder og information og kommunikation og andre former for servicevirksomheder.

Hjælpepakker fra Board of Investment (BOI)

Den seneste BOI hjælpepakke fra 30. juni 2021 tilbyder BOI virksomheder særligt fordelagtige skatteregler i op til 5 år, for projekter der investerer i forskning og udvikling.

Flere oplysninger og information om ansøgning kan findes på BOI's hjemmeside. 

Støtte til den digitale økonomi

Virksomheder, der er i færd med at implementere digital teknologi kan også drage fordel af en 50 pct. CIT-fritagelse af overskud i yderligere tre år. Dette inkluderer brugen af softwareintegration, kunstig intelligens, Big Data-analytics eller maskinindlæringsprogrammer.

Ansøgninger skal indsendes inden udgangen af 2022.

Flere oplysninger og information om ansøgning kan findes på BOI's hjemmeside.

Ny økonomisk zone for den genomiske industri

BOI har tildelt Genomics Thailand-projektet, beliggende ved Burapha University i den østlige økonomiske korridor (EEC), tilsvarende status som andre økonomiske zoner i EEC. Dette betyder, at investorer i den nye genomiske økonomiske zone er berettigede til de samme BOI-skatteincitamenter som for andre EEC-investeringer.

Thailands genomteknologiske industri, der spænder fra kræftpåvisning, IVF fertilitetsbehandling og udvikling af vacciner og biologiske produkter, forventes at være USD 2,3 mia. om året.

Fristforlængelse for ordninger i særlige økonomiske zoner

BOI har forlænget fristen for virksomheder, der ønsker at ansøge om hjælpeordninger i Thailands 10 særlige økonomiske zoner, indtil udgangen af 2022. Thailands særlige økonomiske zoner ligger langs dets grænser til Cambodja, Laos, Myanmar og Malaysia i provinserne Chiang Rai, Kanchanaburi, Mukdahan, Nakhon Phanom, Narathiwat, Nong Khai, Sa Kaeo, Songkhla, Tak og Trat.

Desuden er ansøgningsfristen for investeringsprojekter i landets sydligste provinser Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla og Yala blevet forlænget til 2022. Disse regioner har fået særlige skatteordninger, samt yderligere 50 pct. CIT-reduktion i de følgende fem år.

Flere oplysninger og information om ansøgning kan findes på BOI's hjemmeside

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Regeringen fremmer og støtter avanceret teknologisk udvikling for 12 målrettede industrier:

 1. Next generation automotive
 2. Smart electronics
 3. Affluent, medical and wellness tourism.
 4. Agriculture and biotechnology
 5. Food for the future
 6. Robotics for industry
 7. Logistics and aviation
 8. Biofuels and biochemicals
 9. Digital industry
 10. Medical industry
 11. Defence industry
 12. Education development

Læs mere om mulighederne her

Switch Asia-programmet

Ideen med Switch Asia-programmet er at begrænse forureningen i Asien ved at fremme et skifte inden for både produktionen og forbruget mod mere bæredygtighed. Programmet fokuserer på ”sustainable consumption and production” (SCP). Der lægges fra EU-Kommissionens side stor vægt på, at der bygges videre på tidligere erfaringer og netværk.

Klik her for mere information om programmet.

Investeringsplan - Eastern Economic Corridor (EEC)

En nylig regeringsevaluering indikerer, at der er behov for at accelerere energiudviklingen for at imødekomme fremtidige investeringer. Efterspørgslen på elektricitet forventes at stige med over 4.000 megawatt de næste 10 år, når flere større infrastrukturprojekter bliver udviklet og færdiggjort.

Derudover er der stigende efterspørgsel efter bæredygtig energi fra nuværende produktionsfaciliteter der ønsker at udvide samt nye fabrikker til etablering i EEC. Det øgede energibehov i EEC åbner for muligheder inden for vedvarende energiløsninger. 

Mange fabrikker og megaprojektudviklere ønsker at bruge strøm fra vedvarende kilder, såsom vind, sol og vand, da de skal reducere deres emission og bidrage til landets mål for vedvarende energi. EEC’s ambition om at blive et knudepunkt for grøn energiproduktion i Thailand har tiltrukket mange lokale og internationale virksomheders interesse i forhold til investeringer i vedvarende energiprojekter.

Forretningsmulighederne fokuserer på biogas, biomasse og affald-til-energi-teknologi.

Bio Circular Green Economy (BGC) i ECC

For at fremme grøn og cirkulær økonomi, har EEC sat et mål om nul kulstofemission. Fokus vil være på at reducere CO2 -emissioner fra industrisektoren og tilskynde nye investeringer i grønne og cirkulære projekter for at forbedre energieffektiviteten, forbedre ressource- og affaldshåndtering og udvikle økosystemer til bæredygtige og grønne virksomheder.

De målrettede industrier er avanceret landbrug og bioteknologi, digitalisering og næste generations bilindustri. Gennem udbredt anvendelse af automatisering og digitale teknologier ønsker man at skalere den cirkulære praksis.

På nuværende tidspunkt arbejder EEC Office og Thailand GHG Management Organization (TGO) sammen om at udvikle infrastruktur for grøn og cirkulær praksis i EEC gennem etablering af et emissionshandelssystem.

Forretningsmuligheder omfatter teknologi og løsninger til lavemissionsproduktion, håndtering af industriaffald og lagring af kulstof.

Digitalisering

E-handel har været i kraftig vækst i de sidste par år i Thailand. Væksten tilskrives en stor ung befolkning, stigning i internet- og smartphone-forbrug og stigende forbrugertillid omkring onlinebetalinger. Lockdown-foranstaltninger grundet COVID-19-pandemien, såsom begrænsning på åbning af virksomheder og detailbutikker samt mobilitetsrestriktioner, har fremskyndet væksten i e-handel, hvor online-shopping er blevet "new normal".

Pandemien har også ført til en stigning i brugen af e-handel fra detailhandlens side. Den thailandske regering har endvidere vedtaget nye initiativer for at fremme e-handel og der ses endvidere markante stigninger i e-handel indenfor især dagligvarer, den finansielle sektor og medicinalplatforme.

Ifølge Department of Business Development er antallet af nye forretningsregistreringer i e-handelssektoren også stærkt stigende.

I forhold til nye initiativer kan det nævnes, at det nationale innovationsagentur (NIA) har øremærket THB 100 mio. til at støtte innovationsudviklingsprojekter udført af startups og SMV'er der er økonomisk begrænset af COVID-19-pandemien. Målgruppen er lokale startups. Pakken dækker økonomisk støtte, markedsføringsmuligheder og videnskabelse.

Handelsmuligheder

Danske strategiske alliancer

Der er pt. ingen danske virksomhedsalliancer, som ambassaden kender til. Men der er muligheder for danske virksomheder i Thailand for at indgå både alliancer med traditionelle samarbejdspartnere som leverandører, men også med mere utraditionelle samarbejdspartnere som fx kunder og konkurrenter.

I forbindelse med en vækstpulje har The Trade Council i Thailand tilknyttet en konsulent til at gennemføre en undersøgelse med henblik på at identificere nye sundhedsprojekter og muligheder for danske virksomheder inden for sundhedssektoren i Thailand med fokus på 6 danske ekspertiseområder.

De muligheder der findes gennem denne undersøgelse, vil blive gjort tilgængelig for det The Trade Councils interessenter og partnere.

Myndighedssamarbejde

Der blev pr. 1. februar 2020 etableret en ny statskonsulentstilling (fødevarer, landbrug og fiskeri) på ambassaden i Bangkok. En del af jobbeskrivelsen er at udvikle myndighedssamarbejdet i regionen.

En strategisk alliance (MoU) på mælke- og mejeriområdet er færdigforhandlet og blev underskrevet i januar 2022. Mælk og mejeri er et af de områder i den thailandske fødevareproduktion, der er mindst udviklede.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

Smart City

Smart City-konceptet er en vigtig del af Thailands 4.0 politik, som er en del af landets 20-årige nationale udviklingsplan. Thailand sigter mod at øge digitaliseringen af byers økosystemer og forbedre livskvaliteten for indbyggerne. Thailand har prioriteret at udvikle bylandskaber og infrastruktur, der blandt andet omfatter trafik sensorer, intelligente målere, intelligente hjem samt mere fleksibel, mobil og effektiv digitalisering, alt imens grønne områder bevares. De vigtigste byer med potentielle projekter inkluderer Phuket, Chonburi, Khon Kaen, Chiang Mai, Rayong og Chachongsao.

Projekter er udstyret med budgetallokering fra forskellige agenturer såsom ministeriet for miljø og forvaltning af vandressourcer. Fra nu vil byerne i EEC-området hovedsageligt være dem med digitale projekter og infrastrukturprojekter. De igangværende projekter er hovedsageligt relateret til transport såsom forbedring af jernbaner og lufthavne.

Muligheder inden for fødevareproduktion og –forsyning

Den thailandske regering har et erklæret mål om at øge produktionen af fødevarer med henblik på endnu højere selvforsyning og øget eksport. Thailand ønsker inden for en kortere årrække at komme i top 10 af verdens største fødevareeksportører. Så selvom selvforsyningen i forvejen er høj og fødevareeksporten meget betydelig, vil der i de kommende år være massive investeringer i ny teknologi fra jord til bord.

Der er bl.a. fokus på øget produktivitet og fødevarer med højere værdi, men også bæredygtighed og cirkulær bio-økonomi er for alvor kommet på dagsordenen. Den stærke grønne dagsorden i Danmark og den moderne teknologi, herunder innovative ingredienser og more-for-less-tankegangen, der allerede udvikles og anvendes i Danmark, har derfor øget eksportpotentiale i forhold til Thailand.

I Thailand har regeringen – også i lyset af COVID-19 - gennem det sidste år præsenteret det ene initiativ efter det andet.
For at nævne nogle: Thailand 4.0 food for the future, Safety, Security and Sustainability, Bio, Circular and Green Economy, Thriving Food and Farm Technology og Climate Smart Agriculture.

Der er afsat betydelige milliard beløb til disse initiativer over de kommende år. Bæredygtighed forstået som bedre udnyttelse af ressourcer, bedre CSR, forbedret luft- og vandmiljø, bedre foderudnyttelse i den animalske produktion, innovation med ”value-added” produkter osv. er højt på dagsordenen.

Muligheder inden for transport og logistik

Thailands transport- og logistiksektor accelererer i et hurtigt tempo og positionerer Thailand som et kommende transportknudepunkt i ASEAN. Muligheder for danske virksomheder findes idenfor ekspertise i transport- og logistiksektoren i forbindelse med den fremtidige udbygning af infrastrukturen i Thailand.

I øjeblikket har Thailands nationale infrastrukturudviklingsprogram forpligtet sig til investeringer for USD 59,4 mia. til fem mega-projekter og i alt 111 andre projekter vedrørende jernbane- og vejopgraderinger, forbedring af offentlig transport, lufthavnsudvidelser samt landsdækkende havneudvikling.

Større planer inkluderer:

 • Dobbeltsporsudvikling (jernbaneruteprojekter) på 7 sektioner over i alt1483 km. Status: Foreslået til kabinettet
 • Landbro ved Chumphon Ranong, en kortere rute for transport ved Malaccastrædet. Forventet investeringsværdi for PPP (offentlig-private partnerskaber) på USD 3,1 mia.
 • Hovedplan for motorvej og jernbane (MR-MAP). Dagsorden involverer integreret system af motorvej med dobbeltspor og større sporvidde. Status: forundersøgelse
 • U-Tapao lufthavnsudvikling. Forventet 60 mio. passagerer om året. Forventet PPP (offentlig-privat partnerskab) investeringsværdi på USD 9,3 mia.
 • Udviklingsplan for infrastruktur i store byområder. Fremskyndet fase for 4 linjer. Næste fase: 8 linjer på i alt 134 km. Status: forundersøgelsesundersøgelse.

Hvordan bydes der på projekter: Udenlandske virksomhed kan indgå i en budproces for et bestemt projekt med en thailandsk projektejer i form af et konsortium, såsom et byggeprojekt, der kræver udenlandsk levering af maskiner og udenlandske tjenester.

Muligheder inden for sundhed

Med store fremskridt inden for Thailands sundhedsindustri fremstår landet som et regionalt medicinsk knudepunkt og et populært rejsemål for medicinsk turisme. Thailand får anerkendelse for kvaliteten af deres sundhedsydelser, og i 2019-udgaven af the Health Index rangerede CEOWorld-magasinet Thailand bedst i ASEAN og sjette bedst i verden for sundhedspleje blandt 89 lande.

Thailand skal dog overvinde stigende udfordringer, bl.a. en aldrende befolkning. Det forventes, at Thailand bliver det tredje land i Asien efter Japan og Singapore med en stor andel af ældre. Den thailandske befolkning i alderen 60 år og derover vil overstige 20 pct. af den samlede befolkning inden 2025 og 30 pct. inden 2035.

Dette fører til stor vækst i efterspørgslen efter lægebehandling og sundhedsbehandling. Mange nye sundhedsprojekter dukker op for at imødegå disse udfordringer. Nye aktører, herunder CP Group og TCC Group, som er blandt de største konglomerater i Thailand og Asien, er kommet ind på markedet og starter store investeringsprojekter inden for medicinal- og sundhedssektoren. Desuden gennemgår flere hospitaler en digital transformation for at forbedre effektiviteten og hospitalets logistik.

I betragtning af ovenstående faktorer er der muligheder for danske virksomheder inden for sundhed- og medicinalsektorerne at levere produkter, løsninger og teknologi, der tjener de lokale behov og løfter den thailandske sundhedsindustri til et andet niveau. 

The Trade Council i Thailand

The Trade Councils kontor på den danske ambassade i Bangkok fremmer handel og investeringer mellem Danmark, Thailand og Cambodia. The Trade Council hjælper danske virksomheder med at søge efter partnere, rapportere om CSR og skabe kontakt til de rigtige beslutningstagere.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Læs mere om situationen og markedsmulighederne i Thailand

Læs mere her om et dansk-thailandsk samarbejde inden for BioCNG-teknologi: Current Status and Trend of BioCNG Technology in Thailand: Opportunities for Thai Danish Collaboration within the Waste to Energy Sector.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links, der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Thailand?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.