Gå til indhold
Thailand

Situationsrapport fra eksportmarkedet Thailand

Thailand kæmper fortsat med COVID-19 pandemien og regeringen har indført restriktioner for at begrænse smitteudviklingen. Vaccineudrulningen har generelt været langsom og der foregår ugentlige demonstrationer i Bangkoks gader, hvor utilfredsheden med regeringen ytres. 

Økonomisk er Thailand hårdt ramt af COVID-19-pandemien, og den fortsatte opbremsning af turisme er en helt særlig udfordring. På trods heraf er der intet der tyder på en væsentlig, negativ påvirkning af de danske prioritetssektorer; sundhed, fødevarer, energi og miljø, der ser ud til komme relativt uskadt igennem krisen.

covid-19 i thailand

Sundhedssituation

Thailand oplever fortsat nye COVID-19 smittetilfælde (omkring 10.000 dagligt). På trods af at sundhedssystemet er velfungerende og offentlige såvel som private hospitaler indgår i et landsdækkende COVID-19-beredskab, er der bekymringer om hvorvidt sundhedssystemet kan følge med udviklingen hvis denne ikke kontrolleres.

De seneste tal viser at omkring 23 pct. af befolkningen er færdigvaccineret.

I takt med smitteudviklingen er testindsatsen også steget og der foretages omkring 50.000 daglige test i Thailand. Det ugentlige incidenstal ligger på ca. 106 pr. 100.000 indbyggere.

De senest opdaterede tal for situationen i Thailand kan findes her.

Vilkår for erhvervsrejsende

Thailand er i undtagelsestilstand for hurtigt at kunne reagere på eventuelle problemer. Den thailandske regering overvejer løbende at lempe indrejse- og karantæneregler for rejsende til Thailand og har senest ændret reglerne pr. 1 oktober. Dette betyder at alle rejsende til Thailand skal opholde sig i minimum 7 dages karantæne på udvalgte hoteller, afhængig af vaccinationsstatus og uanset dansk COVID-19 pas. Læs mere her.

Derudover findes en række krav til dokumentation, forsikring, screening og tests både før, under og efter indrejse.
Vær hertil opmærksom på, at flyselskaber ved afgange mod Thailand kræver et gyldigt Certificate of Entry (CoE) udstedt af de thailandske myndigheder, før boarding tillades.

Bemærk at Thailand har udrullet to pilotprojekter (Phuket Sandbox og Samui+), der udelukkende gælder for provinserne Phuket og Surat Thani. For disse projekter findes specielle karantæneregler for rejsende til de to provinser. Læs mere om Phuket Sandbox her.

Der er indført interne rejserestriktioner i en række thailandske provinser og indenrigsflyvninger er begrænsede. Derfor er der begrænsede rejsemuligheder ind og ud af regionerne. Restriktionerne varierer meget, hvorfor man opfordres til at holde sig nøje opdateret med de lokale myndigheders anvisninger.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Thailand her.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her.

Restriktioner

Som resultat af smitteudviklingen har den thailandske regering indført en række restriktioner for at begrænse smitten. Det betyder blandt andet nedlukning af offentlige institutioner, begrænsninger for butikker og restauranter samt for sportsfaciliteter.

Der er ikke et generelt udgangsforbud i Thailand, men i visse provinser og i specifikke tidsrum, er det ikke tilladt at forlade sit hjem, med mindre det er strengt nødvendigt. Derudover gælder forsamlingsforbud på maksimalt 25 personer. Der er ligeledes krav om mundbind i offentlig transport, supermarkeder og lign.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Thailand her.

Flyforbindelser

Det er muligt at flyve direkte mellem Thailand og Danmark med Thai Airways men frekvenserne er begrænsede. Derudover findes en række selskaber der flyver mellem Thailand og Danmark med mellemlanding.

 

Økonomien i Thailand i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Generelt er Thailand økonomisk hårdt ramt af COVID-19-pandemien. Det gælder både på BNP, tiltrækning af udenlandske investeringer, eksport, privatforbrug og på arbejdsløsheden. Den totale opbremsning af turisme er en helt særlig udfordring for Thailand. På trods heraf er der intet der tyder på en væsentlig, negativ påvirkning af to af de danske prioritetssektorer, sundhed og fødevarer. Energi- og miljøsektoren ser også ud til komme relativt uskadt igennem krisen. Dermed vedbliver den komplekse proces ved indrejse til Thailand at være det altoverskyggende problem for danske virksomheder.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

Thailand’s PMI oplevede et mindre fald i første kvartal af 2021 efter at have set en genopretning i slutningen af 2020 efter COVID-19 dønningerne tidligere på året. Læs mere om PMI i Thailand her

OECD
Forbrugerpessimisme er på sit højeste siden 1998, og detailsalget er faldet.

National Economic and Social Development Council
Privatforbruget er faldende som resultat af tab af indkomstgrundlag, ændringer i forbrugeradfærd og offentlige foranstaltninger ifm. COVID-19 situationen.

Arbejdsløshed

De seneste offentliggjorte tal, der dækker andet kvartal af 2021, viser en arbejdsløshed på 1,9 pct. . Du kan læse mere her.

Dansk eksport til Thailand

På trods af COVID-19 krisen er der intet, der tyder på en væsentlig, negativ påvirkning af de danske prioritetssektorer. Det skal dog bemærkes, at der gennem flere år har været en meget stor eksport af minkpels til Thailand, der på sigt vil forsvinde.

Frihandelsaftale med EU

Der er ingen frihandelsaftale mellem Thailand og EU, men der pågår forhandlinger. Læs mere her.

 

Handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Den økonomiske vækst lider i stort set alle sektorer gennem pandemien.

Den thailandske økonomi steg i andet kvartal 2021 med 7,5 pct. mod et fald på 2,6 pct. i det foregående kvartal. Den 3. bølge af COVID-19-pandemien der tog fart i april 2021, påvirkede i endnu højere grad det private forbrug negativt, hvilket fik regeringen til at sænke sin økonomiske vækstprognose for tredje gang fra 1,5-2,5 pct. til 0,7-1,2 pct.

Der er fortsat stor økonomisk usikkerhed og meget afhænger af vaccineudrulningen.

Eksporten af varer og tjenester, privat forbrug, engroshandel og detailhandel faldt. Rejsebegrænsninger og forsigtig adfærd reducerede turismen meget betydeligt og forårsagede store tab for hotel- og transportvirksomheder. Antallet af turister er faldet meget dramatisk og der er umiddelbart ikke udsigt til væsentlige ændringer på trods af den thailandske regerings forsøg med at lempe indrejserestriktioner for udvalgte områder.

BNP steg i andet kvartal 2021 med 7,5 pct. mod et fald på 2,6 pct. i det foregående kvartal. Dette er bl.a. et resultat af en kontinuerlig stigning i landbrugsproduktionen, genopretning af visse sektorer, fremskyndelsen af lokale investeringer og forbedring af dele af vareeksporten på trods af et fald i serviceydelser.

Privatforbruget steg i andet kvartal 2021 med 4,6 pct. Forbrugertilliden faldt i august 2021 til det laveste niveau i 22 år. University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) rapporterede, at forbrugertillidsindekset faldt til 39,6 i august fra 40,9 i juli. Faldet ses som et resultat af folks bekymringer over virkninger fra den tredje bølge med stigende infektioner og dødsfald, øget politisk ustabilitet og en forsinkelse i regeringens vaccinedistributionsplan.

Import af varer og tjenester steg med 31,4 pct. Eksportværdien steg med på 36.2 pct. Dette er i tråd med den betydelige genopretning af verdensøkonomien og en stigning i globale råvarepriser. Eksportvolumen og eksportprisen steg henholdsvis 30,9 pct. og 4,0 pct.

Læs mere her.

På fødevare- og landbrugsområdet har pandemien, og det i forvejen stærke fokus på fødevaresikkerhed og automatisering i den moderne og eksportorienterede del af sektoren, bekræftet områdets store betydning for Thailands økonomi og beskæftigelse. Det drastiske fald i turisme har givet et betydeligt fald i HORECA-segmentet, mens fortsat solid fødevareeksport har trukket indtjeningen op. Fremadrettet forventes stigende efterspørgsel efter fødevarer produceret og forarbejdet i Thailand. Eksport fra den danske fødevareklynge til at understøtte en effektiv og bæredygtig fødevareindustri og fødevareforarbejdning har derfor gode potentialer. Det gælder udstyr fra ”farm to fork” og ingredienser, der sætter nye standarder, også for convenience, sunde livsstilstendenser og det stigende marked for ready-to-eat.

Inden for energi, miljø og vand har der generelt, jvf. ovenfor, ikke være nævneværdige implikationer. Ikke overraskende er energiforbruget gået ned grundet lavere aktivitetsniveau i fremstillingsindustrien samt markant opbremsning i det generelle omfang af transport.

Generelt har lægemiddelsektoren i Thailand ikke mærket en egentlig negativ påvirkning. Visse lægemiddelfirmaer drager fordel af COVID-19-krisen, fordi hospitaler lagerfører lægemidler til patientbehandling. Dette gælder også for lægemidler relateret til behandling af sygdomme, der kan sætte COVID-19-patienter i højere risiko såsom diabetesmedicin osv. Som et resultat er eksportpotentialet af farmaceutiske lægemidler til Thailand stort. Situationen er dog anderledes, når det gælder de dyrere private hospitaler, hvor størstedelen af indtægterne kommer fra internationale patienter og forsikringsselskaber med internationale kunder.

For at stimulere økonomien forsøgte den thailandske regering med øget fokus på indenrigsturisme og lancerede forskellige tiltag, med det formål at øge incitamentet til at rejse lokalt. Den tredje bølge og de følgende restriktioner har dog midlertidigt påvirket disse tiltag negativt. Der bliver dog fortsat eksperimenteret med regionale løsninger, der skal forsøge at lokke udenlandske turister til landet.

Endvidere er der løbende lanceret tiltag for at øge privatforbruget gennem statsfinansierede tilskudsordninger.

Da den komplicerede proces ved indrejse i Thailand vedbliver at være det altoverskyggende problem for danske virksomheder oplever The Trade Council i Bangkok en stigende efterspørgsel efter ”boots on the ground”-services.

Hertil kan The Trade Council i Bangkok tilbyde lokal support til danske virksomheder i tider, hvor internationale rejser og fysiske kundemøder standses og hvor det kan være vanskeligt at nå partnere og skabe kontakt til de rigtige beslutningstagere.

Handelshindringer

Der er ses ikke væsentlige nye barrierer som følge af COVID-19, men der er et stigende fokus på selvforsyning. Se mere om handelsbarrierer generelt her.

Den komplicerede proces ved indrejse for udlændinge, der blandt andet inkluderer obligatorisk minimum 7-dages karantæne, begrænser og bremser bevægelsen til Thailand, hvilket også forstyrrer udenlandske selskabers aktiviteter og begrænser potentielle nye investorer. Der er rapporteret om problemer for udenlandske servicevirksomheder, fordi deres kunder er tilbageholdende med at komme fysisk tæt på udlændinge eller arbejdere, der ofte har været i kontakt med udlændinge. På fødevareområdet er der høje toldsatser på eksempelvis animalske fødevarer.

Toldsatserne på maskiner, udstyr og ingredienser, der kan understøtte den thailandske produktion er derimod betydeligt lavere, og Thailand har et mål om at komme i Top 10 i verden på fødevareeksport.

Stimulipakker

Den thailandske regering har løbende lanceret forskellige hjælpepakker for at afhjælpe den økonomiske effekt af COVID-19-pandemien.

Der ydes støtte i form af soft lån fra Bank of Thailand (BOT) til lav rente og gunstige rente- og afdragsordninger.

SMV'er, der opererer i Thailand, ikke er børsnoterede og er beliggende og registreret i Thailand, er berettiget til lån.

Læs mere på Bank of Thailands hjemmeside.

Den seneste hjælpepakke fra juli 2021 på THB 42 mia. yder økonomisk bistand til virksomheder og privatpersoner i de provinser, der er hårdest ramt af COVID-19 restriktioner.

Af de THB 42 mia. er der afsat THB 30 mia. til økonomisk hjælp til privatpersoner, mens det resterende budget er afsat til vand- og elektricitetssubsidier. Desuden vil arbejdsgivere og ansatte i følgende sektorer være berettiget til økonomisk støtte i form af kontante uddelinger og løntilskud:

Konstruktion, hotel- og madtjenester, kunst, underholdning og rekreation, auto detailhandel og reparationstjenester, lasttransport, ledelses- og supportaktiviteter, videnskab og akademiske aktiviteter, nyheder og information og kommunikation og andre former for servicevirksomheder.

En anden hjælpepakke fra april 2021 er en økonomisk nødhjælpspakke til en værdi af THB 350 mia. til støtte for virksomheder i landet.

Omkring THB 250 mia. er blevet afsat til nye soft lån, mens de resterende THB 100 mia. går til et 'asset warehousing'-program, hvor debitorer kan bruge deres aktiver som lånesikkerhed, men har ret til at indløse deres aktiver inden for en bestemt tidsramme.

For de nye soft lån gælder at virksomheder med en kredit på højst THB 500 mio. kan ansøge om lån på op til 30 procent af kreditgrænsen, som tidligere var begrænset til 20 pct.

De findes desuden en række andre fordelagtige lånemuligheder i forbindelse med tidligere hjælpepakker. Se en oversigt her.

For soft lån kan ansøgninger indgives til almindelige banker. Find mere information hos TCG Call Center (+6628909999) og TCG's hjemmeside (på engelsk).

Tidligere hjælpepakker inkludere også pakker fra oktober 2020 samt januar 2021. Hjælpepakken fra oktober har til formål at skabe jobs og uddannelse i landbrugssektoren, ansætte flere nyuddannede og hjælpe personer med lav indkomst samt små detailhandlere. Klik her for mere information (på thailandsk).

Hjælpepakken fra januar 2021 består af nye soft lån for SMV’er inden for food/non-food samt turismerelateret virksomhed. For disse lån gælder en ansøgningsperiode fra 19.12.2020 - 18.12.2021 eller indtil midlerne er udtømt. Klik her for mere information (på thailandsk).

Hjælpepakker fra Board of Investment (BOI)

Den 21. december 2020 har Thailands Board of Investment (BOI) udrullet hjælpepakker for at fremskynde udenlandske investeringer i landet. Disse hjælpepakker giver yderligere skatteincitamenter, såsom fradrag for selskabsskat (CIT) for store projekter og for virksomheder, der søger at anvende digitale teknologier i deres drift. Endvidere, har regeringen godkendt oprettelsen af en ny økonomisk zone til støtte for udviklingen af Thailands genomiske industri.

Den seneste BOI hjælpepakke fra 30. juni 2021 tilbyder BOI virksomheder særligt fordelagtige skatteregler i op til 5 år, for projekter, der investerer i forskning og udvikling.

Fradrag for selskabsskat

Projekter i udvalgte industrier med investeringer til en værdi af mindst THB 1 mia. (USD 33 mio.) vil være berettiget til et CIT-fradrag på 50 pct. af overskuddet genereret fra eksisterende BOI-projekter i en periode på fem år. Dette regnes oveni de fem til otte års CIT-undtagelse, der tilbydes som standard under de normale BOI-skatteincitamenter.

De realiserede investeringer skal implementeres inden for 12 måneder fra udstedelsen af BOI certifikat. Støtteberettigede projekter skal ansøge i perioden 4. januar 2021 til 30. december 2021. Dette anvendes for investorer med projekter registreret i 2019 - 2020.

Flere oplysninger og information om ansøgning kan findes på BOI's hjemmeside.

Støtte til den digitale økonomi

Virksomheder, der er i færd med at implementere digital teknologi kan også drage fordel af en 50 pct. CIT-fritagelse af overskud i yderligere tre år. Dette inkluderer brugen af softwareintegration, kunstig intelligens, big-data analytics eller maskinindlæringsprogrammer.

Ansøgninger skal indsendes inden udgangen af 2022.

Flere oplysninger og information om ansøgning kan findes på BOI's hjemmeside.

Ny økonomisk zone for den genomiske industri

BOI har tildelt Genomics Thailand-projektet, beliggende ved Burapha University i den østlige økonomiske korridor (EEC), tilsvarende status som andre økonomiske zoner i EEC. Dette betyder, at investorer i den nye genomiske økonomiske zone er berettigede til de samme BOI-skatteincitamenter som for andre EEC-investeringer.

Thailands genomteknologiske industri, der spænder fra kræftpåvisning, IVF fertilitetsbehandling og udvikling af vacciner og biologiske produkter, forventes at være USD 2,3 mia. om året.

Fristforlængelse for ordninger i særlige økonomiske zoner

BOI har forlænget fristen for virksomheder, der ønsker at ansøge om hjælpeordninger i Thailands 10 særlige økonomiske zoner, indtil udgangen af 2022. Thailands særlige økonomiske zoner ligger langs dets grænser til Cambodja, Laos, Myanmar og Malaysia - i provinserne Chiang Rai, Kanchanaburi, Mukdahan, Nakhon Phanom, Narathiwat, Nong Khai, Sa Kaeo, Songkhla, Tak og Trat.

Desuden er ansøgningsfristen for investeringsprojekter i landets sydligste provinser Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla og Yala blevet forlænget til 2022. Disse regioner har fået særlige skatteordninger, samt yderligere 50 pct. CIT-reduktion i de følgende fem år.

Flere oplysninger og information om ansøgning kan findes på BOI's hjemmeside

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Regeringen fremmer og støtter avanceret teknologisk udvikling for 12 målrettede industrier:

 1. Next generation automotive
 2. Smart electronics
 3. Affluent, medical and wellness tourism.
 4. Agriculture and biotechnology
 5. Food for the future
 6. Robotics for industry
 7. Logistics and aviation
 8. Biofuels and biochemicals
 9. Digital industry
 10. Medical industry
 11. Defence industry
 12. Education development

Læs mere om mulighederne her

Switch Asia-programmet

Ideen med Switch Asia-programmet er at begrænse forureningen i Asien ved at fremme et skifte inden for både produktionen og forbruget mod mere bæredygtighed. Programmet fokuserer på ”sustainable consumption and production” (SCP). Der lægges fra EU-Kommissionens side stor vægt på, at der bygges videre på tidligere erfaringer og netværk.

Klik her for mere information om programmet.

Investeringsplan - Eastern Economic Corridor (EEC)

En nylig regeringsevaluering indikerer, at der er behov for at accelerere energiudviklingen for at imødekomme fremtidige investeringer. Efterspørgslen på elektricitet forventes at stige med over 4.000 megawatt de næste 10 år, når flere større infrastrukturprojekter bliver udviklet og færdiggjort. Derudover er der stigende efterspørgsel efter bæredygtig energi fra nuværende produktionsfaciliteter der ønsker at udvide samt nye fabrikker til etablering i EEC. Det øgede energibehov i EEC åbner for muligheder inden for vedvarende energiløsninger. Mange fabrikker og megaprojektudviklere ønsker at bruge strøm fra vedvarende kilder, såsom vind, sol og vand, da de skal reducere deres emission og bidrage til landets mål for vedvarende energi. EECs ambition om at blive et knudepunkt for grøn energiproduktion i Thailand har tiltrukket mange lokale og internationale virksomheders interesse i forhold til investeringer i vedvarende energiprojekter.

Forretningsmulighederne fokuserer på biogas, biomasse og affald-til-energi-teknologi.

Bio Circular Green Economy (BGC) i ECC

For at fremme grøn og cirkulær økonomi, har EEC sat et mål om nul kulstofemission. Fokus vil være på at reducere CO2 -emissioner fra industrisektoren og tilskynde nye investeringer i grønne og cirkulære projekter for at forbedre energieffektiviteten, forbedre ressource- og affaldshåndtering og udvikle økosystemer til bæredygtige og grønne virksomheder. De målrettede industrier er avanceret landbrug og bioteknologi, digitalisering og næste generations bilindustri. Gennem udbredt anvendelse af automatisering og digitale teknologier ønsker man at skalere den cirkulære praksis. På nuværende tidspunkt arbejder EEC Office og Thailand GHG Management Organization (TGO) sammen om at udvikle infrastruktur for grøn og cirkulær praksis i EEC gennem etablering af et emissionshandelssystem.

Forretningsmuligheder omfatter teknologi og løsninger til lavemissionsproduktion, håndtering af industriaffald og lagring af kulstof.

Digitalisering

E-handel har været i kraftig vækst i de sidste par år i Thailand. Væksten tilskrives en stor ung befolkning, stigning i internet- og smartphone-forbrug og stigende forbrugertillid omkring onlinebetalinger. Lock-down foranstaltninger grundet COVID-19-pandemien, såsom begrænsning på åbning af virksomheder og detailbutikker samt mobilitetsrestriktioner, har fremskyndet væksten i e-handel, hvor online-shopping er blevet "new normal".

Pandemien har også ført til en stigning i brugen af e-handel fra detailhandlens side. Den thailandske regering har endvidere vedtaget nye initiativer for at fremme e-handel. I maj 2020 samarbejdede Thailands handelsministerium med online platforme, herunder Thailandpostmart, Lazada, JD Central og Cloudmall for at gøre det muligt for landmænd at sælge frugt online. Pandemien har også medført en stigning inden for e-banking, da banker opfordrer kunder til at udføre transaktioner elektronisk for at mindske risikoen for overførsel af virus. Der ses også en stigning inden for brugen af online medicinalplatforme.

Ifølge Department of Business Development er antallet af nye forretningsregistreringer i e-handelssektoren stærkt stigende, især inden for levering af fødevarer samt software- og applikationsfremstilling.

I forhold til nye initiativer kan det nævnes, at det nationale innovationsagentur (NIA) har øremærket THB 100 mio. til at støtte innovationsudviklingsprojekter udført af startups og SMV'er der er økonomisk begrænset af COVID-19-pandemien. Målgruppen er lokale startups. Pakken dækker økonomisk støtte, markedsføringsmuligheder og videnskabelse.

Handelsmuligheder

Danske strategiske alliancer

Der er p.t. ingen danske virksomhedsalliancer, som ambassaden kender til. Men der er muligheder for danske virksomheder i Thailand for at indgå både alliancer med traditionelle samarbejdspartnere som leverandører, men også med mere utraditionelle samarbejdspartnere som fx kunder og konkurrenter.

I forbindelse med en vækstpulje har Trade Council i Thailand tilknyttet en konsulent til at gennemføre en undersøgelse med henblik på at identificere nye sundhedsprojekter og muligheder for danske virksomheder inden for sundhedssektoren i Thailand med fokus på 6 danske ekspertiseområder. De muligheder, der findes gennem denne undersøgelse, vil blive gjort tilgængelig for det danske Trade Council’s interessenter og partnere.

Myndighedssamarbejde

Der blev pr. 1. februar 2020 etableret en ny statskonsulentstilling (fødevarer, landbrug og fiskeri) på ambassaden i Bangkok. En del af jobbeskrivelsen er at udvikle myndighedssamarbejdet i regionen.

En strategisk alliance (MoU) på mælke- og mejeriområdet er stort set færdigforhandlet og klar til underskrift. Mælk og mejeri er et af de områder i den thailandske fødevareproduktion, der er mindst udviklede.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

Smart City

Smart City-konceptet er en vigtig del af Thailands 4.0 politik, som er en del af landets 20-årige nationale udviklingsplan. Thailand sigter mod at øge digitaliseringen af byers økosystemer og forbedre livskvaliteten for indbyggerne. Thailand har prioriteret at udvikle bylandskaber og infrastruktur, der blandt andet omfatter trafik sensorer, intelligente målere, intelligente hjem samt mere fleksibel, mobil og effektiv digitalisering, alt imens grønne områder bevares. De vigtigste byer med potentielle projekter inkluderer Phuket, Chonburi, Khon Kaen, Chiang Mai, Rayong og Chachongsao.

Projekter er udstyret med budgetallokering fra forskellige agenturer så som ministeriet for miljø for forvaltning af vandressourcer. Fra nu af er byerne i EEC-området hovedsageligt dem med digitale projekter og infrastrukturprojekter. De igangværende projekter er hovedsageligt relateret til transport såsom forbedring af jernbaner og lufthavne.

Muligheder inden for fødevareproduktion og –forsyning

Den thailandske regering har et erklæret mål om at øge produktionen af fødevarer med henblik på endnu højere selvforsyning og øget eksport. Thailand ønsker inden for en kortere årrække at komme i top 10 af verdens største fødevareeksportører. Så selvom selvforsyningen i forvejen er høj og fødevareeksporten er meget betydelig, vil der i de kommende år være massive investeringer i ny teknologi fra jord til bord. Der er bl.a. fokus på øget produktivitet og fødevarer med højere værdi, men også bæredygtighed og cirkulær bio-økonomi er for alvor kommet på dagsordenen. Den stærke grønne dagsorden i Danmark og den moderne teknologi, herunder innovative ingredienser og more for less tankegangen, der allerede udvikles og anvendes i Danmark, har derfor øget eksportpotentiale i forhold til Thailand.

I Thailand har regeringen – også i lyset af COVID-19 - gennem det sidste år præsenteret det ene initiativ efter det andet. For at nævne nogle: “Thailand 4.0 food for the future”, “Safety, Security and Sustainability”, “BCG (Bio, Circular and Green Economy)”, “Thriving Food and Farm Technology” og “Climate Smart Agriculture”. Der er afsat betydelige milliard beløb til disse initiativer over de kommende år. Bæredygtighed forstået som bedre udnyttelse af ressourcer, bedre CSR, forbedret luft- og vandmiljø, bedre foderudnyttelse i den animalske produktion, innovation med ”value-added” produkter osv. er højt på dagsordenen.

Muligheder inden for transport og logistik

Thailands transport- og logistiksektor accelererer i et hurtigt tempo og positionerer Thailand som et kommende transportknudepunkt i ASEAN. Muligheder for danske virksomheder findes idenfor ekspertise i transport- og logistiksektoren i forbindelse med den fremtidige udbygning af infrastrukturen i Thailand. I øjeblikket har Thailands nationale infrastrukturudviklingsprogram forpligtet sig til investeringer for USD 59,4 mia. til fem mega-projekter og i alt 111 andre projekter vedrørende jernbane- og vejopgraderinger, forbedring af offentlig transport, lufthavnsudvidelser samt landsdækkende havneudvikling.

Større planer inkluderer:

 • Dobbeltsporsudvikling (jernbaneruteprojekter) på 7 sektioner: 1483 km. - Status: Foreslået kabinettet
 • Landbro (Chumphon Ranong, en kortere rute for transport ved Malaccastrædet) - Forventet investeringsværdi for PPP (offentlig-private partnerskaber) på USD 3,1 mia.
 • Hovedplan for motorvej og jernbane (MR-MAP) - dagsorden involverer integreret system af motorvej med dobbeltspor og større sporvidde - Status: Forundersøgelse
 • U-Tapao lufthavnsudvikling - Forventet 60 mio. passagerer om året - Forventet PPP (offentlig-privat partnerskab) investeringsværdi på USD 9,3 mia.
 • Udviklingsplan for infrastruktur i store byområder - Fremskyndet fase for 4 linjer. Næste fase: 8 linjer på i alt 134 km - Status: Forundersøgelsesundersøgelse

Hvordan bydes der på projekter:
Udenlandske virksomhed kan indgå i en budproces for et bestemt projekt med en thailandsk projektejer i form af et konsortium, såsom et byggeprojekt, der kræver udenlandsk levering af maskiner og udenlandske tjenester.

Muligheder inden for sundhed

Med store fremskridt inden for Thailands sundhedsindustri fremstår landet som et regionalt medicinsk knudepunkt og et populært rejsemål for medicinsk turisme. Thailand får anerkendelse for kvaliteten af deres sundhedsydelser, og i 2019-udgaven af the Health Index rangerede CEOWorld-magasinet Thailand bedst i ASEAN og sjette bedst i verden for sundhedspleje blandt 89 lande.

Thailand skal dog overvinde stigende udfordringer - den ene er en aldrende befolkning. Det forventes, at Thailand bliver det tredje land i Asien efter Japan og Singapore med en stor andel af ældre. Den thailandske befolkning i alderen 60 år og derover vil overstige 20 procent af den samlede befolkning inden 2025 og 30 procent inden 2035.

Dette fører til stor vækst i efterspørgslen efter lægebehandling og sundhedsbehandling. Mange nye sundhedsprojekter dukker op for at imødegå disse udfordringer. Nye aktører, herunder CP Group og TCC Group, som er blandt de største konglomerater i Thailand og Asien, er kommet ind på markedet og starter store investeringsprojekter inden for medicinal- og sundhedssektoren. Desuden gennemgår flere hospitaler en digital transformation for at forbedre effektiviteten og hospitalets logistik.

I betragtning af ovenstående faktorer er der muligheder for danske virksomheder inden for sundhed- og medicinalsektorerne at levere produkter, løsninger og teknologi, der tjener de lokale behov og løfter den thailandske sundhedsindustri til et andet niveau. 

Trade Council i Thailand

Trade Councils kontor på den danske ambassade i Bangkok fremmer handel og investeringer mellem Danmark, Thailand og Cambodia. Trade Council hjælper danske virksomheder med at søge efter partnere, rapportere om CSR og skabe kontakt til de rigtige beslutningstagere.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Læs mere om situationen og markedsmulighederne i Thailand

Læs mere her om et dansk-thailandsk samarbejde inden for BioCNG-teknologi: Current Status and Trend of BioCNG Technology in Thailand: Opportunities for Thai Danish Collaboration within the Waste to Energy Sector
Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links, der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Thailand?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!