Gå til indhold
Sydkorea

Situationsrapport fra eksportmarkedet Sydkorea

Hverdagen i Sydkorea er forsat påvirket af COVID-19. Samfundet, herunder restauranter og butikker har været åbne under hele forløbet, dog med restriktioner. Seoul og stor-Seoul, har været under level 4 lockdown i længere tid, med flere indskærpelser efter den 24. august som følge af et højt antal smittede.

Sydkorea var et af de første lande, der blev ramt af COVID-19. Myndighederne responderede hurtigt med en strategi som fokuserede på at holde smitten nede, men samfundet og økonomien kørende. Sydkorea har under hele krisen holdt landegrænserne åbne. Dertil har det hele tiden været, og er forsat, muligt at rejse ind i landet under kravet om 14 dages obligatorisk karantæne. Regeringen annoncerede den 14. juli 2020 en national genopretningsplan, Korean New Deal, med fokus på bæredygtighed og digital omstilling. Planen er at investere KRW 160 trio. (ca. EUR 110 mia.) inden for grøn og digital teknologi, hvilket skaber muligheder for danske løsninger.

Klik her for mere information om Korean New Deal.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Sydkorea?

Udenlandske virksomheder med en forretningslicens og registreringsattest kan alle få del af de økonomiske hjælpepakker. Læs mere om hjælpepakkerne her.

covid-19 i sydkorea

Sundhedssituation

Sydkorea befinder sig i en fjerde bølge af corona smitte, derfor har landet indskærpet reglerne for åbningstider for restauranter og butikker. Ud af landets samlede befolkning på 51 millioner er har 39 millioner fået det første vaccine stik mens 27 millioner er færdigvaccineret.

Derudover skal man registrere sig når man går ind i en butik eller restaurant ved at ringe til et telefon nummer som del af smitteopsporingen.

Aktuelle smittetal og detaljer om COVID-19 kan findes via Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eller Sundhedsministeriet i Sydkorea.

Du kan se status på vaccinationer her.

Den midlertidige suspension af visumfritagelsesaftalen og visumfri indrejse ophæves fra 1. september 2021. Rejsende fra Danmark, der ønsker at komme ind i Korea på et visumfritagelsesprogram (ophold op til 90 dage), behøver derfor ikke at ansøge om et indrejsevisum, men skal kun ansøge om en nyligt indført K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) inden afrejse fra Danmark. Man skal som udgangspunkt stadig forvente at skulle i to ugers karantæne på en offentlig facilitet mod egenbetaling og kunne fremvise en negativ coronatest.

Som erhvervsrejsende kan man blive fritaget for karantæne, dette skal ske gennem den Koreanske ambassade i Danmark.

Den danske ambassade arbejder på at få det danske coronapas anderkendt i Sydkorea, men indtil videre bliver det ikke bredt anerkendt.

Ved indrejse til Danmark fra Sydkorea skal man testes afhængigt af vaccinationsstatus. Hvis du er færdigvaccineret kræves der ikke test efter indrejse, men hvis du ikke er vaccineret anbefales der test.

Rejseråd til erhvervsrejser (um.dk)

Kategorisering af lande (coronasmitte.dk)

Videre information om karatæneregler kan findes her.

Vilkår for erhvervsrejsende

Sydkorea har ikke indrejseforbud for udenlandske statsborgere. Det betyder, at danske statsborgere kan indrejse, hvis de opfylder visum-kravene.

Sydkorea har indført visumpligt for rejsende fra Danmark. Du kan som erhvervsrejsende opnå visum til Sydkorea, hvis du ankommer på baggrund af en mødeinvitation. I udgangspunktet må du forvente at skulle 14 dage i karantæne ved indrejse til Sydkorea, og karantænen afholdes normalt på offentlige faciliteter.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Sydkorea her

For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene.

Restriktioner

Som en del af level 4 lockdown i Sydkorea har butikker og restauranter kun åbent til kl. 21. Derudover må man kun være to sammen efter kl. 18. Dog er der undtagelser, hvis fire personer har fået en vaccine i Korea, da må man være seks sammen. Desuden skal man registrere sig når man er på restauranter og i visse butikker, dette kan gøres ved at skanne en QR kode eller ringe til et telefon nummer. Nogle steder skal man også notere sin kropstemperatur.

Det er obligatorisk at bære maske i det offentlige rum i Sydkorea - både indendørs og udendørs. Det er desuden obligatorisk at bære maske i samtlige offentlige transportmidler (bus, tog, metro) samt i taxa og på fly, både indenrigs- og udenrigsafgange.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Sydkorea.

økonomien i Sydkorea i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Sydkorea er det land i OECD, der har klaret sig bedst i 2020 trods COVID-19 krisen. Forbrugertilliden er stor omend, der begynder at kunne spores en voksende ungdomsarbejdsløshed. Landets eksport for juli 2021 har nået et rekordhøjt niveau, hvilket er med til at finansiere de massive Green and Digital New Deal-støtteordninger. Dette giver store muligheder for virksomheder inden for grøn omstilling (særligt vindenergi, biogas og Power-to-X) og digitalisering (særligt Health Tech i forbindelse med smart hospitals udbygningen). Landet har deslige et stort fokus på at sikre forsyningskæder og det åbner blandt andet op for danske fødevare- såvel som landbrugsløsninger. Her er særligt løsninger inden for akvakultur og ingrediensområdet i stor efterspørgsel ift. at sikre henholdsvis en bæredygtig proteinproduktion- såvel som forlængelse af holdbarheden af fødevarer solgt i detailbranchen. På energiområdet har virksomheder såsom Ørsted, Vestas og CIP annonceret store projekter og samarbejdsaftaler for nyligt, hvor der pt. efterspørges en række danske underleverandører.

Ifølge det Koreanske Finansministerium forventes en stigning i BNP på 4,2 pct. i 2021 og 3.3 pct i 2022.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 55,4 (februar 2021)
 • 55,3 (marts 2021)
 • 54,6 (april 2021)
 • 53.7 (maj 2021)
 • 53.9 (juni 2021)
 • 53 (juli 2021)
 • 51,2 (august 2021)
 • 52,4 (september 2021)

Læs mere om PMI i Sydkorea her.

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Det sydkoreanske økonomiministerium angiver, at beskæftigelsen samlet set faldt med 1,8 pct. (628.000 jobs) til 65,3 pct. fra december 2019 til december 2020. Derudover er arbejdsløshedsraten faldet med 0,5 pct. fra sidste år til 3,8 pct., på trods af at 582.000 jobs er blevet skabt fra juni 2020 til juni 2021. Der forventes at blive skabt flere jobs i de kommende år som følge af regeringens offentliggørelse af Korean New Deal. Beskæftigelsen forventes at stige til 65,9 pct. i 2021.

Dansk eksport til Sydkorea

Der forventes positiv økonomisk vækst i Sydkorea de kommende år. Samtidig vurderes Sydkorea til at være et af de lande i OECD, som har udsigt til at komme bedst ud af krisen. Sydkorea har den 2. december 2020 vedtaget et udvidet budget på KRW 558 bio., hvortil den KRW 7,5 bio. forhøjelse skal bruges til at finansiere støtte til COVID-19 samt målet om at realisere landets grønne ambitioner.

Frihandelsaftale med EU

Få yderligere information om EU-Sydkorea frihandelsaftale her.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Handelshindringer

Den sydkoreanske regering har stort fokus på understøttelse af lokale virksomheder og ambassaden har observeret skævvridende støtteordninger i industrien, som kan gøre det svært for danske virksomheder at konkurrere lokalt. Endvidere har Sydkorea generelt meget lave medicinpriser, hvilket kan hindre tunge innovationsudgifter. De respektive sager hånderes på EU-niveau.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Teknologiindustrien er ikke blevet synderligt påvirket af krisen, og de store tech-giganter som Samsung og LG overraskede positivt selv i 2. kvartal af 2020 med kun et mindre fald i omsætningen. Af de hårdest ramte industrier er turist-, bil- og luftfartsindustrien, som regeringen forsøger at understøtte. Positive tendenser ses i onlinehandel med fødevarer og madlevering samt informations- og kommunikationsteknologi (ICT) som de mest voksende sektorer.

Stimulipakker

I kølvandet på COVID-19 indførte den koreanske regering yderligere programmer for at lette byrden af forsikringsomkostninger for virksomhedsejere, der står over for lukning eller konkurs, og for folk med lav indkomst der kæmper for at opretholde deres levebrød. Dette er første gang, at den Koreanske regering gennemfører så omfattende programmer for at sænke byrden af socialforsikringspræmier og forsyningsregninger. 70 pct. af koreanske borgere og ægtefæller har modtaget cash vouchers på ca. USD 200.

Sektorer berørt af stimulipakker

Sydkorea har særligt fokuseret på energi og digitale løsninger. Der satses stort, og målet er at være CO2 neutral i 2050. Det inkluderer fortsat støtte til udbygning af havvind med forventet 12 GW inden 2030. Udbygningen vil ske i dialog med lokale regioner og sikre sameksistens og opbakning fra civilbefolkningen. Som led i dette annoncerede Præsident Moon Jae-in så sent som i februar 2021 planen om at bygge et offshore vindkompleks ved Sinan, South Jeolla Province. I juni 2021 underskrev ambassaden en MoU med South Jeolla-provinsen om samarbejde vedrørende offshore vindenergi. Korea har bl.a. via et myndighedssamarbejde med Danmark opnået indsigt i planlægningen af en effektiv implementering af havvind, og der ses gode muligheder for at danske virksomheder kan drage fordel heraf og øge ordretilgangen i landet. Herudover planlægger regeringen at integrere flere digitale løsninger inden for bl.a. sundhed- og uddannelsessektoren, hvilket inkluderer ’big data’, 5G-netværk, kunstig intelligens (AI) samt opbyggelse af et ny digital infrastruktur.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Som en del af femårsplanen har den sydkoreanske offentliggjort Korean New Deal, hvori to hovedpolitikker Green New Deal og Digital New Deal indgår. Målet er at skabe 1.901.000 jobs inden 2025 ved at stimulere økonomien og styrke investeringer inden for grøn energi, miljøteknologi, sundhed og flere andre områder. Regeringen regner med investeringer for omkring USD 64.5 mia. i grønne tiltag og vedvarende energi og USD 59 mia. i digitalisering investeres frem mod 2025.

Dermed lægges der i forbindelse med Korean New Deal og Korean New Deal 2.0 specielt vægt på omstillingen til en grøn og digital økonomi. Ud over den grønne omstilling og digitalisering er der også fokus på sektorer såsom sundhed, medicinsk udstyr, landbrug og fødevarer, tøj og design, og shipping.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Seoul er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Den danske ambassade i Korea er én blandt de 15 udpegede danske klimaambassader. Som klimafrontpost har ambassaden dermed et stort fokus på at fremme dansk erhvervsliv inden grønne løsninger og bæredygtighed. Trade Council hjælper aktivt danske virksomheder på det sydkoreanske marked og arbejder målrettet inden for sektorerne: energi, fødevarer og landbrug, sundhed, shipping, mode og design samt by- og miljøløsninger.

Digitalisering

Ifølge FNs E-Government Survey fra 2020 er Sydkorea en global leder inden for e-governance udvikling, kun overgået af Danmark.

Som en del af Korean New Deal vil regeringen accelerere digital omstilling i en række sektorer. Især innovative teknologiske løsningerne indenfor ’big data’, 5G netværk og kunstig intelligens skal implementeres i økonomien. Ligeledes digitaliseres infrastrukturen i uddannelsessektoren og sundhedssektoren, hvorledes der etableres smart skoler og hospitaler. Ambassaden arbejder i høj grad med at øge opmærksomheden på danske HealthTech-løsninger i forbindelse med ombygningen af 18 hospitaler til smart hospitals. Således underskrev ambassaden d. 21. april en MoU med Keimyung University Dongsan Medical Center om samarbejde vedrørende deres smart hospital transformation. Udbygningen af smart hospitals forventes at give gode muligheder for danske virksomheder i 2021.

Ambassaden arbejder ligeledes med at energirenovere skoler ud fra inspiration fra Nordhavn og en række kompetencer fra danske virksomheder efterspørges. Herudover vil regeringen skabe yderligere incitament for virksomheder at anvende digitale løsninger frem for fysiske møder.

Som led i Korean New Deal er der stort fokus på digitaliseringen inden for sundhedsområdet, hvor ambassaden i den kommende tid afholder workshop for danske virksomheder. Her har de mulighed for at pitche deres løsninger inden for health-tech direkte over for de koreanske underleverandører. Derudover vil de danske virksomheder, som de koreanske underleverandører finder interessante, blive inviteret til en uges B2B møder efterfølgende.

Handelsmuligheder

Sydkorea er i fuld færd med sin største økonomiske transformation siden afslutningen af Koreakrigen og har stort fokus på bæredygtige løsninger. Mest iøjefaldende muligheder foreligger inden for energi (vind, hydrogen, biogas, effektivisering), sundhed (bæredygtige "smart"-hospitaler), landbrug ift. sikring af landets fødevaresikkerhed (akvakultur og ingrediensområdet), bæredygtig high-value mode og cirkulær økonomi. 

Myndighedssamarbejde

Handelsafdelingen på den danske ambassade i Seoul består af et hold kompetente handelsrådgivere inden for Sundhed, Lifestyle, Klima & Energi, Fødevarer & Landbrug, Shipping, Lifescience såvel som en innovationsafdeling. Derudover har ambassaden et stærkt netværk til det private og offentlige.

Ambassaden i Seoul står højt på listen over troværdige partnere i Korea og særligt har P4G-samarbejdet åbnet for dialog dialog om danske løsninger med koreanske stakeholders. Seoul var vært for det prestigefyldte topmøde i maj 2021, hvor der efterspurgtes konkrete virksomhedsløsninger inden for alle bæredygtige områder. Danmark og danske løsninger var helt i front til topmødet med 52 prominente danske deltagere på tværs af topmødets events. På den mere kommercielle bane, har Trade Council et omfattende virksomhedsnetværk, der muliggør adgang til en lang liste af købestærke koreanske partnere.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Eksisterende alliancer

En alliance på sundhedsområdet med fokus på bæredygtige (smart)-hospitals er under udarbejdelse, da der planlægges opførelse af 18 ”smart-hospitals” i Seoul, hvor der efterspørges en række løsninger inden for HealthTech.

Senest blev der i slut august afholdt et seminar om mulighederne inden for Smart Hospitals i Korea og der vil igen være seminar i slutningen af september.

Trade Council i Sydkorea

Handelsafdelingen på den danske ambassade i Seoul består af et hold kompetente handelsrådgivere inden for Sundhed, Lifestyle, Klima & Energi, Fødevarer & Landbrug, Shipping, Lifescience såvel som en innovationsafdeling. Derudover har ambassaden et stærkt netværk til det private og offentlige.

Den danske ambassade i Korea er én blandt de 15 udpegede danske klimaambassader. Som klimafrontpost har ambassaden dermed et stort fokus på at fremme dansk erhvervsliv inden grønne løsninger og bæredygtighed. Trade Council hjælper aktivt danske virksomheder på det sydkoreanske marked og arbejder målrettet inden for sektorerne: energi, fødevarer og landbrug, sundhed, shipping, mode og design samt by- og miljøløsninger.

Ambassaden i Seoul står højt på listen over troværdige partnere i Korea og særligt P4G-samarbejdet muliggør dialog om danske løsninger med koreanske stakeholders. Seoul var vært for det prestigefyldte topmøde i maj 2021, hvor der efterspurgtes konkrete virksomhedsløsninger inden for alle bæredygtige områder. Danmark og danske løsninger var helt i front til topmødet med 52 prominente danske deltagere på tværs af topmødets events. På den mere kommercielle bane, har Trade Council et omfattende virksomhedsnetværk, der muliggør adgang til en lang liste af købestærke koreanske partnere.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt Har du brug for eksportrådgivning i sydkorea?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!