Gå til indhold
Sydkorea

Situationsrapport fra eksportmarkedet Sydkorea

Det sydkoreanske samfund har, med visse restriktioner, været åbnet under hele COVID-19-forløbet. I juni 2022 begyndte man at løfte COVID-19 restriktionerne. 

Sydkorea var et af de første lande, der blev ramt af COVID-19. Myndighederne responderede hurtigt med en strategi, som fokuserede på at holde smitten nede, men samfundet og økonomien kørende. Sydkorea har under hele krisen holdt landegrænserne åbne. Dertil har det tidligere været muligt at rejse ind i landet under kravet om 14 dages obligatorisk karantæne. Kravet om karantæne blev ophævet i juni 2022.

Regeringen annoncerede den 14. juli 2020 en national genopretningsplan, Korean New Deal, med fokus på bæredygtighed og digital omstilling. Planen er at investere KRW 160 trio. (ca. EUR 110 mia.) inden for grøn og digital teknologi, hvilket skaber muligheder for danske løsninger.

Klik her for mere information om Korean New Deal.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Sydkorea?

Udenlandske virksomheder med en forretningslicens og registreringsattest kan alle få del af de økonomiske hjælpepakker. Læs mere om hjælpepakkerne her.

covid-19 i sydkorea

Sundhedssituation

Sydkorea startede 2022 med markant høje smittetal, som har været faldende siden marts. Sydkorea har hertil startet initiativet ”Living With Covid”, som er en plan, der gradvist skal afskaffe de restriktioner, der blev indført i forbindelse med COVID-19. I Sydkorea vaccinerer man børn ned til 12 år. Ud af den samlede befolkning er 86,2 pct. færdigvaccineret.

Det danske og europæiske vaccinepas bliver ikke godkendt i Sydkorea, men det er muligt at få et sydkoreansk coronapas. Dog kræver det, at du opholder dig fysisk i Sydkorea, da du skal registreres hos de lokale myndigheder og downloade en app.

Aktuelle smittetal og detaljer om COVID-19 i Sydkorea kan findes via Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eller Sundhedsministeriet i Sydkorea.

Du kan se status på vaccinationer her.

Den midlertidige suspension af visumfritagelsesaftalen og visumfri indrejse blev ophævet fra 1. september 2021. Rejsende fra Danmark der ønsker at komme ind i Korea på et visumfritagelsesprogram (ophold på op til 90 dage), behøver derfor ikke at ansøge om et indrejsevisum, men skal kun ansøge om en nyligt indført K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) inden afrejse fra Danmark. Den to ugers karantæne på en offentlig facilitet blev ophævet i juni 2022. Ved indrejse skal man nu fremvise en maksimalt 48 timer gammel negativ coronatest. Derudover skal man tage en coronatest inden for 24 timer efter ankomst, som hertil også skal være negativ for at undgå karantæne. Læs mere på ambassadens hjemmeside her.

Ved indrejse til Danmark fra Sydkorea skal man testes afhængigt af vaccinationsstatus. Læs mere om hvordan du skal forholde dig her.

Rejseråd til erhvervsrejser.

Kategorisering af lande.

Videre information om karantæneregler kan findes her.

Vilkår for erhvervsrejsende

Sydkorea har ikke indrejseforbud for udenlandske statsborgere. Det betyder, at danske statsborgere kan indrejse, hvis de opfylder visum-kravene.

Sydkorea har indført visumpligt for rejsende fra Danmark. Du kan som erhvervsrejsende opnå visum til Sydkorea, hvis du ankommer på baggrund af en mødeinvitation.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Sydkorea her.

For erhvervsrejsende har Udenrigsministeriet udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene.

Restriktioner

Siden maj 2022 er det ikke længere obligatorisk at bære maske i det udendørs offentlige rum i Sydkorea. Dog er det obligatorisk at bære maske i det indendørs offentlige rum. Dette inkluderer butikker, restauranter, offentlige transportmidler (bus, tog, metro) samt i taxa og på fly, både indenrigs- og udenrigsafgange.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om indrejserestriktioner i Sydkorea.

økonomien i Sydkorea i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Sydkorea er det land i OECD, der har klaret sig bedst i 2020 trods COVID-19-krisen. Forbrugertilliden er stor, selvom der begynder at kunne spores en voksende ungdomsarbejdsløshed. Landets eksport for juli 2021 nåede et rekordhøjt niveau, hvilket er med til at finansiere de massive Green and Digital New Deal-støtteordninger.

Det giver store muligheder for virksomheder inden for grøn omstilling (særligt vindenergi, biogas og Power-to-X) og digitalisering (særligt Health Tech i forbindelse med udbygningen af smart hospitals). Landet har også et stort fokus på at sikre forsyningskæder, og det åbner blandt andet op for danske fødevare- såvel som landbrugsløsninger. Her er særligt løsninger inden for akvakultur og ingrediensområdet i stor efterspørgsel ift. at sikre henholdsvis en bæredygtig proteinproduktion- såvel som forlængelse af holdbarheden af fødevarer solgt i detailbranchen.

På energiområdet har virksomheder såsom Ørsted, Vestas og CIP annonceret store projekter og samarbejdsaftaler for nyligt, hvor der pt. efterspørges en række danske underleverandører.

Ifølge Oxford Economics forventes en stigning i BNP på 2,7 pct. i 2022 og 1,9 pct i 2023.

Økonomiske nøgletal

Inflation Consumer Price Index, pct.

 • 0,5 pct. (2020)
 • 2,5 pct. (2021)
 • 5,2 pct. (Forventet i 2022)
 • 2,7 pct. (Forventet i 2023)
 • 1,1 pct. (Forventet i 2024)

Læs mere om inflationen i Sydkorea her

Arbejdsløshed grundet COVID-19

Ifølge Oxford Economics er den sydkoreanske arbejdsløshed faldet fra 2020 (4,0 pct.) til 2021 (3,6 pct.). Hertil forventes arbejdsløsheden at falde yderligere til 3,1 pct. i 2022 og 3,4 pct. i 2023. Der forventes at blive skabt flere jobs i de kommende år som følge af regeringens udspil Korean New Deal.

Dansk eksport til Sydkorea

I 2021 var Danmarks største eksportvaregruppe til Sydkorea medicinske og pharmaceutiske produkter, hvilket udgjorde DKK 1,14 mia. I 2021 steg vareeksporten til Sydkorea med 4,1 pct. fra 2020. Sydkorea var i 2021 Danmarks 24. største eksportmarked for varer med DKK 7 mia. Hertil var Sydkorea Danmarks 19. største eksportmarked for tjenester med DKK 8,9 mia. i 2021.

Fra januar til april 2022 udgjorde den danske vareeksport til Sydkorea DKK 2,52 mia. Dette er en stigning på 15,3 pct. i sammenligning med den samme periode for 2021, hvor vareeksporten udgjorde DKK 2,18 mia. Der forventes hertil positiv økonomisk vækst i Sydkorea det kommende år. 

Frihandelsaftale med EU

Få yderligere information om EU-Sydkorea frihandelsaftale her.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Handelshindringer

Den sydkoreanske regering har stort fokus på understøttelse af lokale virksomheder og ambassaden har observeret skævvridende støtteordninger i industrien, som kan gøre det svært for danske virksomheder at konkurrere lokalt. Endvidere har Sydkorea generelt meget lave medicinpriser, hvilket kan hindre tunge innovationsudgifter. De respektive sager hånderes på EU-niveau. 

Sydkorea er også påvirket af de stigende energi priser, som forventes at påvirke inflationen for 2022. Inflationen forventes at stige til 5,1 pct. i 2022. 

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Teknologiindustrien er ikke blevet synderligt påvirket af krisen, og de store tech-giganter som Samsung og LG har haft fremgang i omsætningen fra 2020 til 2021.
Af de hårdest ramte industrier er turist-, bil- og luftfartsindustrien, som regeringen forsøger at understøtte. Positive tendenser ses i onlinehandel med fødevarer og madlevering samt informations- og kommunikationsteknologi (ICT) som de mest voksende sektorer.

Stimulipakker

I kølvandet på COVID-19 indførte den koreanske regering yderligere programmer for at lette byrden af forsikringsomkostninger for virksomhedsejere, der står over for lukning eller konkurs, og for folk med lav indkomst der kæmper for at opretholde deres levebrød. 

Det er første gang, at den koreanske regering gennemfører så omfattende programmer for at sænke byrden af socialforsikringspræmier og forsyningsregninger. 70 pct. af koreanske borgere og ægtefæller har modtaget kontante vouchers på ca. USD 200.

Sektorer berørt af stimulipakker

Sydkorea har særligt fokuseret på energi og digitale løsninger. Der satses stort, og målet er at være CO2-neutral i 2050. Det inkluderer fortsat støtte til udbygning af havvind med en forventet kapacitet på 12 GW inden 2030. Udbygningen vil ske i en dialog med lokale regioner, der skal sikre sameksistens og opbakning fra civilbefolkningen.

Danske løsninger er allerede en havvindsudbygningen. I februar 2021 lancerede præsident Moon Jae-in en plan om et offshore havvindskompleks ved Sinan i Sout Jeolla-provisen. Knap fire måneder senere, i juni 2021, underskrev den danske danske ambassade et Memorandum of Understanding (MoU) med South Jeolla-provinsen om netop samarbejde vedrørende offshore vindenergi. Generelt har Korea har bl.a. via et myndighedssamarbejde med Danmark opnået indsigt i planlægningen af en effektiv implementering af havvind, og der ses gode muligheder for at danske virksomheder kan drage fordel heraf og øge ordretilgangen i landet.

Herudover planlægger den koreanske regeringen at integrere flere digitale løsninger inden for bl.a. sundhed- og uddannelsessektoren, hvilket inkluderer ’big data’, 5G-netværk, kunstig intelligens (AI) samt opbyggelse af et ny digital infrastruktur.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Som en del af den sydkoreanske regerings femårsplan, har den lanceret Korean New Deal, der bl.a. indeholder to hovedpolitikker: Green New Deal og Digital New Deal. Målet er at skabe 1.901.000 jobs inden 2025 ved at stimulere økonomien og styrke investeringer inden for grøn energi, miljøteknologi, sundhed og flere andre områder. Frem mod 2025 regner regeringen med investeringer for omkring USD 64.5 mia. i grønne tiltag og vedvarende energi og USD 59 mia. i digitalisering.

Dermed lægges der i forbindelse med Korean New Deal og Korean New Deal 2.0 specielt vægt på omstillingen til en grøn og digital økonomi. Ud over den grønne omstilling og digitalisering er der også fokus på sektorer såsom sundhed, medicinsk udstyr, landbrug og fødevarer, tøj og design, og shipping.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Seoul er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Den danske ambassade i Korea er én blandt de 15 udpegede danske klimaambassader. Som klimafrontpost har ambassaden dermed et stort fokus på at fremme dansk erhvervsliv inden grønne løsninger og bæredygtighed. The Trade Council hjælper aktivt danske virksomheder på det sydkoreanske marked og arbejder målrettet inden for sektorerne: energi, fødevarer og landbrug, sundhed, shipping, mode og design samt by- og miljøløsninger.

Digitalisering

Ifølge FNs e-Government Survey fra 2020 er Sydkorea en global leder inden for udviklingen i e-governance, kun overgået af Danmark.

Som en del af Korean New Deal vil regeringen accelerere digital omstilling i en række sektorer. Især innovative teknologiske løsningerne indenfor ’big data’, 5G netværk og kunstig intelligens (AI) skal implementeres i den koreanske økonomi.

Der er som følge af Korean New Deal en række muligheder for danske virksomheder:

 • Infrastrukturen i uddannelsessektoren og sundhedssektoren digitaliseres, bl.a. ved at etablere smart schools og smart hospitals. The Trade Council i Seoul arbejder bl.a. for at øge opmærksomheden på danske HealthTech-løsninger i forbindelse med ombygningen af 18 hospitaler til smart hospitals. Således underskrev ambassaden d. 21. april en MoU med Keimyung University Dongsan Medical Center om samarbejde vedrørende deres smart hospital transformation. Udbygningen af smart hospitals forventes fortsat at give gode muligheder for danske virksomheder i 2022.
 • The Trade Council arbejder ligeledes med at energirenovere koreanske skoler, med inspiration fra Nordhavn. I den proces efterspørges en række kompetencer fra danske virksomheder. 
 • Den sydkoreanske regering sigter også på at skabe yderligere incitament for virksomheder for at anvende digitale løsninger frem for fysiske møder.

Som led i Korean New Deal er der stort fokus på digitaliseringen inden for sundhedsområdet. Derfor vil The Trade Council i Seoul i den kommende tid afholder workshops for danske virksomheder. Her har de mulighed for at pitche deres løsninger inden for health-tech direkte over for de koreanske underleverandører. Derudover vil de danske virksomheder, som de koreanske underleverandører finder interessante, blive inviteret til en uges B2B-møder efterfølgende. The Trade Council i Seoul vil løbende opdatere på LinkedIn med tilmelding til disse workshops.

Handelsmuligheder

Sydkorea er i fuld færd med sin største økonomiske transformation siden afslutningen af Koreakrigen, og har stort fokus på bæredygtige løsninger. De mest iøjefaldende muligheder foreligger inden for energi (vind, hydrogen, biogas, effektivisering), sundhed (bæredygtige smart hospitals), landbrug og sikring af landets fødevaresikkerhed (akvakultur og ingrediensområdet), bæredygtig high-value mode samt cirkulær økonomi.

Myndighedssamarbejde

Handelsafdelingen på The Trade Council i Seoul består af et hold handelsrådgivere inden for sundhed, livsstil, klima og energi, fødevarer og landbrug, shipping, life science såvel som en innovationsafdeling. Derudover har ambassaden et stærkt netværk til det private og offentlige.

The Trade Council  i Seoul står højt på listen over troværdige partnere i Korea og særligt har P4G-samarbejdet åbnet for dialog om danske løsninger med koreanske stakeholders. Seoul var vært for det prestigefyldte topmøde i maj 2021, hvor der efterspurgtes konkrete virksomhedsløsninger inden for alle bæredygtige områder. Danmark og danske løsninger var helt i front til topmødet med 52 prominente danske deltagere på tværs af topmødets events. På den mere kommercielle bane har The Trade Council et omfattende virksomhedsnetværk, der muliggør adgang til en lang liste af købestærke koreanske partnere.

Eksisterende alliancer

En alliance på sundhedsområdet med fokus på bæredygtige smart hospitals er under udarbejdelse, da der planlægges opførelse af 18 smart hospitals i Seoul, hvor der efterspørges en række løsninger inden for HealthTech.

Senest blev der i slutningen af august 2020 afholdt et seminar om mulighederne inden for smart hospitals i Korea, og der vil igen være seminar i slutningen af september 2020. The Trade Council i Seoul vil løbende opdatere på LinkedIn med tilmelding til kommende seminarer.

The Trade Council i Sydkorea

Handelsafdelingen på The Trade Council i Seoul består af et hold handelsrådgivere inden for sundhed, livsstil, klima og energi, fødevarer og landbrug, shipping, life science såvel som en innovationsafdeling. Derudover har ambassaden et stærkt netværk til det private og offentlige.

Den danske ambassade i Korea er én blandt de 15 udpegede danske klimaambassader. Som klimafrontpost har ambassaden dermed et stort fokus på at fremme dansk erhvervsliv inden grønne løsninger og bæredygtighed. The Trade Council hjælper aktivt danske virksomheder på det sydkoreanske marked og arbejder målrettet inden for sektorerne: energi, fødevarer og landbrug, sundhed, shipping, mode og design samt by- og miljøløsninger.

The Trade Council  i Seoul står højt på listen over troværdige partnere i Korea og særligt har P4G-samarbejdet åbnet for dialog om danske løsninger med koreanske stakeholders. Seoul var vært for det prestigefyldte topmøde i maj 2021, hvor der efterspurgtes konkrete virksomhedsløsninger inden for alle bæredygtige områder. Danmark og danske løsninger var helt i front til topmødet med 52 prominente danske deltagere på tværs af topmødets events. På den mere kommercielle bane har The Trade Council et omfattende virksomhedsnetværk, der muliggør adgang til en lang liste af købestærke koreanske partnere.

Ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt Har du brug for eksportrådgivning i sydkorea?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.