Gå til indhold
Sydkorea

Situationsrapport fra eksportmarkedet Sydkorea

Hverdagen i Sydkorea er forsat påvirket af COVID-19. Samfundet, herunder restauranter og butikker har været åben under hele forløbet, dog med restriktioner. Den Koreanske regering har sat fokus på at stimulere økonomien - senest med en genopretningspakke fokuseret på bæredygtighed og IT.

Introduktion

Sydkorea var et af de første lande, der blev ramt af COVID-19. Myndighedernes responderede hurtigt med en strategi, hvor der er stor fokus på at holde smitten nede samtidig med at sikre at samfundet og økonomien forsat er åben. Sydkorea har under hele krisen holdt landegrænserne åbne. Dertil har været og er forsat muligt at rejse ind i landet under kravet om 14 dages obligatorisk karantæne. Regeringen annoncerede 14 juli en national genopretningsplan ”Green New Deal”, hvor bæredygtighed og IT er i fokus. Planen er at investere KRW 160 trio. indenfor grønne løsninger og teknologier, hvilket skaber muligheder for danske løsninger.

Klik her for mere information om Korean New Deal.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Sydkorea?

Udenlandske virksomheder med en forretningslicens og registreringsattest kan alle få del af de økonomiske hjælpepakker. Læs mere om hjælpepakkerne her.

covid-19 i sydkorea

Sundhedssituation

Sydkorea er for nyligt overgået fra et tre-trins restriktionssystem til et mere nuancere system med 5 niveauer, og ligger nu omkring 2 grundet en let stigning i smittetal over den seneste tid. Stort set alle samfundsaktiviteter er åbne, dog med restriktioner. Sydkorea har formået at holde et overordnet lavt antal daglige COVID-19 smittede pga. omfattende testning, og smitteopsporing, krav om mundbind i offentlige rum, løbende desinficering af offentlige områder samt temperaturkontrol og logbog over gæster i butikker, spisesteder, offentlige institutioner og større virksomheder.

Aktuelle smittetal og detaljer om COVID-19 kan findes via Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eller Sundhedsministeriet i Sydkorea.

Vilkår for erhvervsrejsende

Alle indrejsende skal i obligatorisk karantæne i 14 dage. Dog kan man søge om særtilladelse, hvis ens forretningsområde vurderes som kritisk. Ved ankomst til Sydkorea bliver man screenet, hvilket indebærer temperaturmåling, udfyldning af spørgeskema med helbredsoplysninger samt en COVID-19-a-test. Såfremt den rejsende har langtidsvisum, kan testen foretages på en lokal sundhedsklinik senest 3 dage efter ankomst.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Sydkorea her

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Restriktioner

Der er aktuelt forsamlingsrestriktioner på 100 personer, og det er anbefalet at arbejde hjemmefra grundet en opblussen af COVID-19. Regeringen opfordrer til at holde 1-2 meters afstand, når man befinder sig i det offentlige rum, og mundbind er obligatorisk både inde og ude i flere dele af landet, blandt andet i Seoul.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Sydkorea her

Flyforbindelser

Der er ingen direkte flyforbindelser mellem Danmark og Sydkorea. Der findes daglige afgange fly fra Danmark til Sydkorea med mellemlanding i f.eks. Qatar, Helsinki, Doha eller Amsterdam.

Sydkorea i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Sydkorea er det land i OECD der er kommet bedst ud af COVID-19 krisen. Forbrugertilliden er stor omend, der begynder at kunne spores en voksende ungdomsarbejdsløshed. Landets eksport regner med at komme tæt på 2019-niveau (95%), hvilket er med til at finansierer de massive Green New Deal-støtteordninger. Landet har stort fokus på at sikre forsyningskæder og det åbner blandt andet op for danske fødevare- såvel som landbrugsløsninger. Her er særligt løsninger inden for akvakultur og ingrediensområdet i stor efterspørgsel ift. at sikre henholdsvis en bæredygtig proteinproduktion- såvel som forlængelse af holdbarheden af fødevarer solgt i detailbranchen. På energiområdet har store virksomheder såsom Ørsted og CIP annonceret store projekter og samarbejdsaftaler for nyligt, hvor der pt. efterspørges en lække række danske underleverandører.

Handelssituation

Handelshindringer

Den sydkoreanske regering har stort fokus på understøttelse af lokale virksomheder og ambassaden har observeret skævvridende støtteordninger i industrien, som kan gøre det svært for danske virksomheder at konkurrere lokalt. Endvidere har Sydkorea generelt meget lave medicinpriser, hvilket kan hindre tunge innovationsudgifter. De respektive sager hånderes på EU-niveau. Eksportrestriktioner inden for kirurgiske masker og filtrering af åndedrætsværn blev indført i marts 2020 og er på nuværende tidspunkt på 30 pct. af produktionen.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Teknologiindustrien er ikke blevet synderligt påvirket af krisen, og de store tech-giganter som Samsung og LG har overrasket positivt i 2. kvartal med kun et mindre fald i omsætningen. Af de hårdest ramte industrier er turist-, bil- og luftfartsindustrien, som regeringen forsøger at understøtte. Positive tendenser ses i onlinehandel med fødevarer og madlevering samt informations- og kommunikationsteknologi (ICT) som de mest vækstende kategorier. Skibskonstruktionsindustrien ser ud til at komme oven vande efter forventningen om indgåelse af en stor ordre fra Qatar på over 100 LNG skibe.

Frihandelsaftale med EU?

Ja.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

I kølvandet på COVID-19 satte indførte den Koreanske regering yderligere programmer for at lette byrden af forsikringsomkostninger for virksomhedsejere, der står over for lukning eller konkurs, og for folk med lav indkomst der kæmper for at opretholde deres levebrød. Dette er første gang, at den Koreanske regering gennemfører så omfattende programmer for at sænke byrden af socialforsikringspræmier og forsyningsregninger. 70 pct. af koreanske borgere og ægtefæller har modtaget cash vouchers på ca. USD 200.

Sektorer berørt af stimulipakker

Sydkorea har særlig fokuseret på energi og digitale løsninger. Sydkorea satser stort, målet første emissionsneutral i 2050. Det inkluderer fortsat støtte til udbygning af havvind med forventet 12 GW inden 2030. Udbygningen vil ske i dialog med lokale regioner og sikre sameksistens og opbakning fra civilbefolkningen. Korea har bl.a. via et myndighedssamarbejde med Danmark opnået indsigt i planlægningen af en effektiv implementering af havvind og der ses gode muligheder for at danske virksomheder kan drage fordel heraf og øge ordretilgangen i landet. Herudover planlægger regeringen at integrere flere digitale løsninger inden for bl.a. sundhed- og uddannelsessektoren, hvilket inkluderer ’big data’, 5G-netværk, kunstig intelligens (AI) samt opbyggelse af et ny digital infrastruktur.

Bæredygtig genstart

Som en del af femårsplanen har den sydkoreanske regering for nyligt offentliggjort Korean New Deal, hvori to hovedpolitikker ' Green New Deal' og ”Digital New Deal” indgår. Målet er at skabe 1.901.000 jobs inden 2025 ved at stimulere økonomien og styrke investeringer inden for grøn energi, miljøteknologi, sundhed og flere andre områder. Regeringen regner med investeringer for omkring USD 61 mia. i grønne tiltag og vedvarende energi og USD 49 mia. i digitalisering investeres frem mod 2025. Præsident Moon vil personligt lede et månedligt strategimøde omkring Korean New Deal for at overvåge regeringens ministre og sikre, at den private sektor opfylder sine forpligtelser.

Digitalisering

En regeringsundersøgelse i 2019 viste, at internetforbruget blandt sydkoreanere i alderen 3 år og ældre lå på omkring 91,8 pct., og 99,2 pct. af alle husholdninger har adgang til internet.

Som en del af Korean New Deal vil regeringen accelerere digital omstilling i en række sektorer. Især innovative teknologiske løsningerne indenfor ’big data’, 5G netværk og kunstig intelligens skal implementeres i økonomien. Ligeledes digitaliseres infrastrukturen i uddannelsessektoren og sundhedssektoren, hvorledes der etableres smart skoler og hospitaler. Konkret arbejder ambassaden med at energirenovere skoler ud fra inspiration fra Nordhavn og en række kompetencer fra danske virksomheder efterspørges. Herudover vil regeringen skabe yderligere incitament for virksomheder at anvende digitale løsninger frem for fysiske møder.

Handelsmuligheder i dag

Eksisterende danske strategiske alliancer

Sydkorea er et af de fem lande, som Danmark har indgået et strategisk partnerskab med. Partnerskabet mellem Danmark og Sydkorea er bygget på politiske, kommercielle og sektorspecifikke interesser. Partnerskabet fungerer som en platform, hvorpå danske politiske og kommercielle interesser, herunder danske udenrigspolitiske mærkesager og interesser, samt erhvervslivets rammevilkår og øget markedsadgang for danske virksomheder fremmes.

Energi
Der er etableret omfattende danske alliancer på vind- såvel som biogasområdet i Sydkorea. På vindområdet har danske udviklere gode chancer for at sikre snarlige projekter, hvorved muligheder som dansk systemeksportør er gode. På biogasområdet arbejdet der i byområderne med implementering af danske virksomheders løsninger – og der er plads til flere virksomheder.

Vækstrådgivere på energi- såvel som sundhedsområdet understøtter Trade Councils arbejde i Sydkorea. På vindområdet er der stort fokus på integration af myndighedssamarbejdet til at oparbejde kommercielle muligheder på havvind.

Sundhed
På sundhedsområdet arbejdes der målrettet på AMR, klinisk forsøg, mental sundhed, aldring og bæredygtige hospitaler. Lægemiddelstyrelsen har den 13. november 2020 signeret et Memorandum of Confidentiality on Information Exchange med Koreas ministerie for fødevaresikkerhed for at styrke det bilaterale samarbejde inden for lægemiddel og medicinsk udstyr. 

Nye muligheder som følge af COVID-19

Overordnet har der været en positiv udvikling inden for digitale løsninger og underholdningsbranchen såsom streaming og leveringsservices. Industrien 'mobile gaming' har set en massiv vækst, hvor både omsætningen og gennemsnitlig omsætning pr. måned ramte all-time-high som følge af COVID-19. Endvidere har det store fokus på onlinehandel åbnet yderligere op for danske virksomheders muligheder inden for fødevare- såvel som modeindustrien.

Nye muligheder på sektorniveau

Sydkorea er i fuld færd med sin største økonomiske transformation siden afslutningen af Koreakrigen og har stort fokus på bæredygtige løsninger. Mest iøjefaldende muligheder fremligger inden for energi (vind, biogas, effektivisering), sundhed (bæredygtige "smart"-hospitaler), landbrug ift. sikring af landets fødevaresikkerhed (akvakultur og ingrediensområdet), bæredygtig high-value mode og cirkulær økonomi.

Større projekter i udbud

Ambassaden er ikke bekendt med større udbudsprojekter og anbefaler, at danske virksomheder generelt optræder som underleverandør ift. offentlige udbud, da det er svært for udenlandske virksomheder at vinde selve udbuddene.

Handelsmuligheder i morgen

Danske strategiske alliancer under udvikling

En alliance på sundhedsområdet med fokus på bæredygtige (smart)-hospitals er under udarbejdelse, da der planlægges opførelse af 18 ”smart-hospitals” i Seoul, hvor der efterspørges en række løsninger inden for health-tech.

Trade Council i Sydkorea

Handelsafdelingen på den danske ambassade i Seoul består af et hold kompetente handelsrådgivere inden for Sundhed, Lifestyle, Klima & Energi, Fødevarer & Landbrug, Shipping, Lifescience såvel som en innovationsafdeling. Derudover har ambassaden et stærkt netværk til det private og offentlige.

Den danske ambassade i Korea er én blandt de 15 udpegede danske klimaambassader. Som klimafrontpost har ambassaden dermed et stort fokus på at fremme dansk erhvervsliv inden grønne løsninger og bæredygtighed. Trade Council hjælper aktivt danske virksomheder på det sydkoreanske marked og arbejder målrettet inden for sektorerne: energi, fødevarer og landbrug, sundhed, shipping, mode og design samt by- og miljøløsninger.

Ambassaden i Seoul står højt på listen over troværdige partnere i Korea og særligt P4G-samarbejdet muliggør dialog om danske løsninger med koreanske stakeholders. Seoul er vært for det prestigefyldte topmøde til maj 2021 og der efterspørges konkrete virksomhedsløsninger inden for alle bæredygtige områder. På den mere kommercielle bane, har Trade Council et omfattende virksomhedsnetværk, der muliggør adgang til en lang liste af købestærke koreanske partnere.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Små- og mellemstore virksomheder og bestemte brancher har fået mulighed for at søge om lønkompensation.

Læs mere her

Kompensation for faste udgifter

Den sydkoreanske regering holder hånden under bestemte udsatte brancher som bilindustri og luftfart. De har også planer om at støtte udgifter til forskning og udvikling for små- og mellemstore virksomheder.

Skatteregler

Regeringen har indført skattelempelser i de industrier, som er hårdest ramt. Der er også skattelempelser for SMV'er i bestemte regioner. Eksport- og importafhængige virksomheder kan også få skattelempelser, hvis deres forsyningskæde er direkte påvirket af COVID-19.

Regler for afskedigelser

Beskæftigelsesministeriet i Sydkorea har informeret om, at der ikke er lavet yderligere ændringer for afskedigelser under COVID-19.

Betalingsfrister og kredit

Private banker tilbyder lån til små- og mellemstore virksomheder med likviditetsproblemer.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt Har du brug for covid-19 rådgivning i sydkorea?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

    Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

    En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
    Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

    Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

    Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!