Gå til indhold
Storbritannien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Storbritannien

Storbritannien er blandt de lande, som har været hårdest ramt af COVID-19, hvilket gælder både sundhedsmæssigt og økonomisk. Siden marts 2020 har der været gennemført flere nedlukninger af samfundet, men langt de fleste restriktioner er nu blevet ophævet. Regeringen har under krisen gennemført flere store hjælpepakker med blandt andet løntilskud og kreditlempelser for at modvirke krisen.

Storbritannien er blandt de lande, som har været hårdest ramt af COVID-19. Siden marts 2020 har der været gennemført flere nedlukninger af samfundet, men langt de fleste restriktioner i alle fire selvstyrenationer i Storbritannien er nu ophævet. Ophævelsen af restriktioner har dog været ledsaget af en understregning fra ikke mindst myndighederne i Englands side, at man skal agere forsigtigt, og tage et personligt ansvar i forhold til hvilken adfærd man vælger.

Per 19. juli har det i England således ikke længere været lovpligtigt at bære maske. Myndighederne opfordrer dog til, at man udviser hensyn og forsat bruger maske fx i indelukkede lokaler med mange mennesker. Enkelte byer har af egen drift gjort brug af maske obligatorisk i offentlig transport, det gælder ikke mindst i London.

Kravet om 1 meters afstand er ligeledes fjernet i England såvel som begrænsninger på antal personer, der må forsamles både indendørs og udendørs. Regeringens instruktion om at arbejde hjemmefra, hvis muligt, er tillige fjernet.

Der er ikke stillet lovkrav om, at etablissementer skal kræve bevis for, at man er fuldt vaccineret eller fremvise en negativ test. Regeringen har dog opfordret til, at etablissementer af egen drift stiller et sådant krav for at opnå adgang, hvorfor det kan gøre sig gældende.

Karantæneregler og rejsevejledninger har reduceret flytrafikken markant, idet antallet af fly til og fra Danmark på daglig basis de seneste uger er steget.

Fra mandag den 4. oktober kl.04.00 introduceres et nyt, mere enkelt rejsesystem i England med en rød liste og resten af verden.

Fuldt vaccinerede tilrejsende fra ikke-røde lande (herunder Danmark) vil ikke længere skulle fremvise en negativ test forud for indrejse, ligesom de ikke skal i karantæne efter indrejse. Ikke-vaccinerede indrejsende fra ikke-røde lande vil derimod skulle i karantæne i 10 dage efter ankomst. Der er mulighed for at teste sig ud af karantænen ved at gennemføre en brugerbetalt ”test to release” på selv-isolationens 5. dag.

Under rejseregimet anerkendes vaccineprogrammer i en række lande, herunder EU-lande. Hvor der er behov for to doser vaccine for at være fuldt vaccineret accepteres et mix af vacciner. Reglerne for fuldt vaccinerede gælder også, hvis man er under 18 og tilrejser fra et af de lande med godkendte vaccinationsprogrammer.

Fra udgangen af oktober introduceres mere enkle og billigere testregler for fuldt vaccinerede indrejsende fra ikke-røde lande. Man behøver således ikke længere at gennemføre den dyre (egenbetalte) dag 2 PCR-test, men kan i stedet benytte den billigere lateral flow test. Ikke-vaccinerede fra ikke-røde lande vil fortsat skulle fremvise negativ test ved indrejse samt gennemføre PCR-test på dag 2 og dag 8 efter indrejse.

En ny revision af UK’s internationale rejsepolitik forventes primo 2022 mhp. at skabe klarhed forud for rejsesæsonen forår og efterår 2022.

Idet reglerne kan ændres med kort varsel, bør man tjekke de seneste regler forud for indrejse (her).

Nordirland, Wales og Skotland er også i gang med en fuld genåbningsproces. Det oven for beskrevne gælder alene England.


Kan danske virksomheder søge støtte i Storbritannien?

Regeringen har lanceret en ny genopbygningslåneordning (”Recovery Loan Scheme”), hvor de fleste virksomheder af alle størrelser kan ansøge om lån på op til GBP 10 mio. med en statsgaranti på 80 pct. Den nye låneordning erstatter de tidligere COVID-19 låneordninger for virksomheder.

Øvrige hjælpeforanstaltninger i form af f.eks. lønkompensation og momsnedsættelse er fortsat tilgængelige.
De fleste af ordningerne er ikke sektor-specifikke, idet enkelte tiltag er målrettet navnlig restaurations- og ”hospitality”-sektoren.

Det er kun muligt for britiske virksomheder at ansøge om støtte, herunder dog også danskejede selskaber i Storbritannien (datterselskaber).

Læs mere om støttetiltagene

Læs mere om støtte til lønudgifter

Læs mere om udgifter til sygedage ifm. COVID-19

covid-19 i storbritannien

Sundhedssituation

Per 28. september havde 89,8 pct. af befolkningen over 16 modtaget første dosis af vaccinen og 82,5 pct. havde modtaget begge doser.Smittetallet er fortsat højt (354/100.000), men den høje vaccinationsprocent har svækket koblingen mellem antal smittede og antal hhv. hospitalsindlagte og dødsfald fra virus signifikant, idet tallene dog ikke er ubetydelige – ca. 5.000 hospitalsindlagte og gennemsnitlig ca. 130 døde per dag.

Per 16. august er det ikke længere et krav, at dobbeltvaccinerede eller personer under 18 år skal selv-isolere, hvis de har været i kontakt med en smittet. I stedet skal man tage en PCR-test, med krav om selv-isolering, hvis man tester positiv.

Regeringen fremlagde den 14. september sin plan for håndtering af Covid-19 henover efteråret og vinteren. Vaccine er stadig regeringens ”første forsvarslinje” med udrulning af boostervaccine til alle i England over 50 samt særligt udsatte grupper. Endvidere har regeringen besluttet at tilbyde vaccine til 12-15 årige. Test, kontaktopsporing og selvisolering samt vejledning ifm. at beskytte sig selv og andre er ligeledes en del af regeringens fortsatte håndtering af virus. Samtidig præsenterede regeringen sin ”plan B”, der indeholder en række tiltag, hvoraf et eller flere kan udmøntes, hvis pres på sundhedssystemet henover efterår og vinter tilsiger det. Specifikt vil der kunne blive tale om målrettet kommunikationsindsats fra regeringen; obligatorisk brug af vaccinecertifikater i visse højrisikolokaliteter; obligatorisk brug af mundbind samt muligheden for at opfordre til at arbejde hjemmefra.

Vilkår for erhvervsrejsende

Indrejsende fra Danmark er fritaget for at skulle selvisolere i 10 dage hvis man er færdigvaccineret. En oversigt over erhverv, for hvilke der gælder undtagelser ifm. indrejse til England, kan findes her.

Skotland, Wales og Nordirland opererer med deres egne karantæne- og undtagelsesregler, der dog som udgangspunkt er lig de engelske, men indeholder enkelte variationer.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Hvis Danmark fremadrettet mod forventning skulle blive kategoriseret som et rødt land, vil det selvsagt være afgørende for, om erhvervsrejsende vil blive mødt med test- og karantænekrav i forbindelse med indrejse til Storbritannien. Du kan orientere dig om rejserådene her.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Storbritannien.

Restriktioner

Regeringen har løftet næsten alle restriktioner i England per den 19. juli, jf. ovenfor.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information her.

Flyforbindelser

Antallet af direkte flyforbindelser mellem Danmark og Storbritannien, herunder mellem København og London har været stigende siden indrejserestriktionerne er blevet lempet.

økonomien i Storbritannien i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Storbritanniens økonomi har været en af de hårdest ramte af Covid-19 i OECD med et fald i BNP i 2020 på knap 10 pct. 2021 har dog været præget af mere optimistiske takter med en opjustering i forventningen til britisk økonomisk genopretning understøttet af ikke mindst den hurtige vaccineudrulning, fjernelse af COVID-restriktioner og en øget tillid til udviklingen blandt forbrugere og investorer.

I sin seneste økonomiske prognose for britisk økonomi fra august 2021 fastholdt Bank of England (BoE) sin opjusterede forventning om, at britisk BNP vil vokse med 7,25 pct. i 2021, og at økonomien vil nå op på niveau fra før pandemien inden årets udgang. BoE forventer, at BNP er vokset med 5 pct. i andet kvartal, hvilket afspejler en markant stigning i forbruget i takt med, at COVID-restriktioner er lettet.

Den stærke økonomiske vækst i andet kvartal vurderes af flere at have aftaget i 3. kvartal. Ifølge det nationale statistikkontor (ONS) voksede BNP i juli måned med blot 0,1 pct., modsat 1 pct. i juni måned. Oxford Economics peger navnlig på den høje spredning i deltavarianten, der betød, at mange arbejdstagere måtte selvisolere, og derved ikke kunne gå på arbejde - et fænomen, der fik øgenavnet ”pingdemic” pga. det ”ping” man modtog fra sundhedsvæsenets kontaktopsporingsapp, hvis man var i nærheden af en smittet. Den umiddelbare vurdering er, at augusttallene vil være mere positive i lyset af effekten af, at stort set alle restriktioner blev løftet i England den 19. juli (krav om selvisolation blev desuden fjernet den 16. august).

Selvom den økonomiske vækst i tredje kvartal forventes at være aftagende, er det fortsat forventningen, at den økonomiske vækst i 2021 vil være robust. Men der er dog også udfordringer for den fremadrettede økonomiske udvikling, hvor der særligt kan peges mangel på arbejdskraft, problemer med delkomponenter i forsyningskæden og stigende fødevare- og energipriser.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 49,6 (februar 2021)
 • 56,6 (marts 2021)
 • 30,7 (april 2021)
 • 62,9 (maj 2021)
 • 61,7 (juni 2021)
 • 59.2 (juli 2021)
 • 54.8 (august 2021)
 • 51,1 (september 2021)

Læs mere om PMI i Storbritannien her.

Udsigt for dansk eksport til Storbritannien

Eksporten forventes at stige i 2021 i takt med genåbningen af samfundet. Det vil forventeligt gå et par år inden eksporten når et pre-corona og pre-Brexit niveau. Forventningen til vækst i Storbritannien er ganske pæn med 7,25 pct. BNP-vækst i 2021. Når virksomhederne er kommet igennem de første post-Brexit tilpasninger og COVID-19 restriktionerne fjernet, vil væksten være med til at trække eksporten tilbage på sporet. Mange danske virksomheder er som følge af Brexit i færd med at etablere sig, at momsregistrere sig, åbne bankkonti mv. i Storbritannien.

Arbejdsløshed

Storbritanniens nationale statistiskkontor (Office for National Statistics) offentliggør hver måned arbejdsløshedstallene et par måneder bagudgående. I september viste de seneste tal, at arbejdsløshedstallet faldt til 4,6 pct. i de seneste tre måneder frem til juli. For perioden april til juni 2021 var tallet 4,7 pct. For perioden januar til marts 2021 var tallet 4,8 pct. I den forudgående periode (december 2020 til februar 2021) var tallet 4,9 pct. I perioden november 2020 til januar 2021 var arbejdsløshedsprocenten på 5 pct, og i perioden oktober til december 2020 var tallet 5,1 pct.

Frihandelsaftale med EU

Per den 1. januar 2021 trådte den nye handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Storbritannien i kraft. Aftalen kan findes her.

Danmarks største eksportområder

De største eksportvaregrupper i samhandlen med Storbritannien har udviklet sig således i 2020 i forhold til 2019:

 • Fødevarer: -4 pct.
 • Kraftmaskiner og motorer: -68 pct.
 • Medicinske og farmaceutiske produkter: -31,4 pct.
 • Maskiner og tilbehør til industrien: -2,5 pct.
 • Beklædningsgenstande og -tilbehør: -6,2 pct.

De sektorer der har oplevet det største fald under COVID-19 krisen, er ikke overraskende hotel- og restaurantionsbranchen, kunst- og oplevelsesøkonomien, detailhandlen, transport, landbrug og i nogen grad også services.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Handelshindringer

Som følge af COVID-19 pandemien er der fortsat restriktioner for indrejse i Storbritannien, men fra d. 4 oktober skal færdigvaccinerede indrejsende fra Danmark blot foretage en antigentest i løbet af de første 48 timer. Læs mere om reglerne her.

Storbritanniens udtrædelse af EU (Brexit) vil ligeledes have negativ indflydelse på samhandlen. På grund af pandemien er det endnu svært at vurdere, hvor stor en nedgang i samhandlen Brexit betyder, men især den øgede mængde bureaukrati, regler om oprindelsesland, nye produktcertificeringer og usikkerheder ved levering af tjenesteydelser ift. ophør af den frie bevægelighed udfordrer handlen i begge retninger.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Som nævnt overfor var Storbritannien et af de hårdest ramte lande af COVID-19 og det har ladet sig mærke i alle sektorer. Særligt turisme, hotel og restaurationsbranchen var meget hårdt ramt, hvilket også mærkes i den danske fødevareeksport, og stimuleres fortsat gennem hjælpepakker, momsreduktioner mm.

Sundhedsvæsenet har i perioder været lagt ned, og efterslæbet af behandlinger og mangel på ressourcer kalder på effektiviserende og især digitale løsninger. ICT/Tech sektoren har ikke overraskende oplevet stor efterspørgsel i coronatiden, og udviklingen af vaccineapps osv. har sat fokus på mulighederne inden for offentlig digitalisering.

Under sloganet ’Build Back Greener’ har regeringen lanceret en 10-punktsplan som en ”grøn industriel revolution”, der har til formål at gøre Storbritannien til verdensleder i udviklingen af grønne teknologier og et grønt finanscentrum. Regeringen vil samlet set mobilisere GBP 12 mia. til at investere i planens delelementer, som man mener vil støtte og skabe op til 250.000 grønne job.

Stimulipakker

Den britiske regering har introduceret en række støttetiltag til erhvervslivet. Navnlig er en række låneordninger til virksomheder, der blev lanceret i sommeren 2020, nu erstattet af den nye genopbygningslåneordning. Andre hjælpeordninger til virksomheder er stadig i drift. Det er kun muligt for britiske virksomheder at ansøge om støtte, herunder dog også danskejede datterselskaber i Storbritannien. Klik her for at læse mere om hvad din virksomhed kan søge.

Af særlig relevans kan fremhæves:

Genopbygningslåneordningen (Recovery Loan Scheme) har til formål at støtte virksomheder i takt med at de vokser og genopbygges ovenpå COVID-19 pandemien. Virksomheder i alle størrelser kan søge lån op til GBP 10 mio. Staten garanterer 80 pct. af lånet. Med forbehold for revisioner er ordningen åben frem til den 31. december 2021. Kriterier for hvilke virksomheder, der kan søge denne ordning fremgår af hjemmesiden. 

Regeringen har målrettet støtte til virksomheder i turisme- og ”hospitality”-sektoren i form af momsreduktion (VAT) nedsat fra 20 til 5 pct. samt mulighed for udskydelse af momsbetaling. Denne ordning er senest blevet forlænget til udgangen af september 2021.

Virksomheder har mulighed for at søge om refusion af lovpligtige sygedagpenge, hvor sygefravær skyldes COVID-19. Find yderligere information om Coronavirus Statutory Sick Pay Rebate Scheme her.

Sektorer berørt af støtteordninger

Udover effekten fra den grønne stimuluspakke (se nedenfor), forventes den fortsatte økonomiske støtte til turisme- og "hospitality"-sektoren gradvist at stimulere især fødevareeksporten.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Social Housing decarbonisation Demonstrator Fund på GBP 50 mio. blev lanceret i 2020. Tiltaget kører for nuværende som et pilotprogram inden for energieffektivitet og fjernvarme. På baggrund af erfaringerne lanceres hovedpuljen (main scheme) på GBP 3,8 mia. som opfølgning i løbet af 2021 eller 2022.

I tillæg til ovenstående har regeringen afsat GBP 300 mio. under Green Homes Grant som kommuner (Local Authorities) kan administrere til brug for energieffektiviserende tiltag hos lavindkomst husholdninger.

Regeringen barsler desuden med en ny ’Heat and Buildings Strategy i 2021’ som også forventes at annoncere en række nye finansieringsmuligheder. 

Klimafrontpost

Den danske ambassade i London er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Omend digitaliseringen i Storbritannien ikke er nået helt så langt som i Danmark, er landet det mest digitaliserede blandt de større OECD-lande. Hjemmearbejde var allerede inden COVID-19 krisen udbredt i Storbritannien, men har naturligvis oplevet et stort opsving ligesom udbydelsen af fjernundervisning.

Tilsvarende steg e-handel med 18 pct. i 2020 (GBP 70 mia.), hvor den forventede stigning før COVID-19 var 11 pct. Der er endnu ikke lavet større nationale digitaliseringsstrategier, men regeringen overvejer centrale digitaliseringselementer, som COVID-19 krisen har vist behovet for, som eksempelvis et nationalt identitetsidentifikationssystem.

Handelsmuligheder

Danske strategiske alliancer

Strategic Pharma Alliance med de større danske farmaceutiske virksomheder. Ambassaden arbejder med alliancen på Public Affairs agendaen med henblik på at forbedre rammebetingelserne i Storbritannien.

Heat Networks Sales Alliance er en salgsalliance bestående af danske virksomheder med løsninger inden for fjernvarmesektoren der regelmæssigt arrangerer møder store potentielle kunder.

Dansk myndighedssamarbejde

Energy Governance Partnership (EGP) ved Energistyrelsen bestående af en udsendt rådgiver og team på i alt 3 medarbejdere. Fokus for myndighedssamarbejdet er pt. på fjernvarme og energieffektivisering

Nye muligheder som følge af COVID-19

Der er nye muligheder inden for digitalisering, som nævnt ovenfor, samt inden for effektivisering af sundhedssektoren og ældrepleje, samt ikke mindst inden for e-handel. De bedste muligheder inden for det grønne område ligger i forlængelse af den økonomiske genopretningspakke, hvor der er afsat tre mia. GBP til energieffektivisering af bygninger og huse. Herudover udgør COP26 i Glasgow i 2021 en stor mulighed for især virksomheder i de 13 klimapartnerskaber, men også andre virksomheder med grønne og bæredygtige løsninger.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

Storbritannien har i årevis set fremgang inden for urbanisering og byudvikling. I november 2020 lancerede Premierminister Boris Johnson en 10-punktsplan der skal muliggøre grøn genopbygning og en ”grøn industriel revolution”. Planen er en blanding af initiativer, der ikke mindst inkluderer fremskyndelse af udfasning af diesel- og benzinbiler til 2030. Med planen investerer regeringen GBP 12 mia. i den grønne omstilling og skaber et incitament til potentielt tre gange så meget i investeringer fra den private sektor, der tilsammen vil skabe op til 250.000 jobs.

De fleste større kommuner har en egen smart city strategy, men der er ikke en national plan og forståelsen af begrebet smart city varier voldsomt fra sted til sted – nogle steder dækkende digitalisering af forvaltningen, andre steder trafik flow og en del steder blot sikring at den nødvendige netværksdækning er til stede i lokalområdet.

Ambassaden har løbende opgaver for danske leverandører til sektoren bl.a. inden for smart city, smart waste management, samt vores bykonference Liveable City der normalt afholdes en til to gange om året.

Den britiske regering opdaterer løbende deres database over udbud og offentlige satsninger inden for byløsninger og byudviklingsprojekter. Aktuelt er der 79 velbeskrevne projekter lige fra havnefrontsudvikling i Belfast til GBP 450 mio. til hydrogenbus infrastrukturinvesteringer i Aberdeen på i alt GBP 850 mio. Den samlede liste over projekter findes her: capital investment opportunities - great.gov.uk international

Der synes at være forbedrede rammevilkår, idet den britiske regering gennem Build Back Better initiativet har afsat GBP 600 mia. over 5 år til investeringer i infrastruktur og byfornyelsesprojekter med henblik på at genstarte økonomien post-COVID-19. Læs mere her

Muligheder inden for fødevareproduktion og –forsyning

Storbritannien har en lav selvforsyningsgrad af fødevarer og en lav produktivitet i den primære sektor. Der er behov for investeringer i ny teknologi, viden og kompetencer. Fødevarer er relativt billige (ingen moms på basisfødevarer). Detailhandel er præget af stor konkurrence og er langt fremme i forhold til nye handelsformer og virksomhedstyper, der baserer sig på onlinesalg. Økologi er i stærk vækst på tværs af flere varekategorier, bl.a. fjerkrækød og æg, hvor DK producenter er store.

Der planlægges et fremstød med agroindustrien i foråret 2022. Dansk eksport af fødevarer er historisk set stort til det britiske marked (4. største i 2019). Svinekød, mejeriprodukter og sammensatte fødevarer er de største kategorier. Ingredienser vurderes at have et potentiale.

Landbrugspolitikken er lavet om, og støtte vil fremover blive udbetalt efter princippet ”public payments for public goods”. Teknologi og viden, der kan understøtte bæredygtige produktivitetsforbedringer (more with less), vil være efterspurgt.

Regeringen har med sin nye landbrugslov lagt en af grundstenene for at kunne nå målet om Co2 neutralitet i 2050. Der vil blive givet støtte til landmænd og andre relevante aktører tre sammenhængende støtteprogrammer, der alle sigter mod miljøforbedringer, biodiversitet, 0-emmission og bedre dyresundhed og dyrevelfærd. Der er et budget der indtil videre modsvarer det, der er blevet udbetalt i landbrugsstøtte under CAP’en.

Efter Brexit forventer store dele af fødevareproduktionen rekrutteringsproblemer, så der forventes at være et stort potentiale for robotter og anden automatisering i både primær og sekundærproduktion de kommende år.

Muligheder inden for transport og logistik

Den britiske regering har sat et nyt tiltag i værk med henblik på etablering af 10 frihavne fordelt på hhv. 7 i England og 1 i hver af selvstyrenationerne (Skotland, Wales og Nordirland). Fristen for indsendelse af bud fsva. frihavnene i England udløb primo februar, og der er en forventning om at de første frihavne, som kan ses her, vil være sat op inden udgangen af 2021. Tiltaget omkring frihavne fremstilles af regeringen som en del af de muligheder Storbritannien har med udtrædelsen af EU, og har navnlig fokus på at fremme økonomisk udvikling i de mere tilbagestående regioner, ligesom man ser frihavnene, som en mulighed for at fremme”hotbeds for innovation”.

På bæredygtighedsdagsordenen er det især initiativer til at stimulere gang og cykling, det i øjeblikket er fokus på. I tillæg til ovenstående forventes der at være et betydeligt potentiale for transportydelser og underleverancer i forbindelse med udvidelsen af den britiske off-shore vindkapacitet. Det erklærede politiske mål er 40 GW i 2030, populært kaldet ”40 by 30”.

Fragtbranchen oplever i øjeblikket så store rekrutteringsproblemer, at nogle forsyningskæder er begyndt at tage skade, så i princippet burde der være et potentiale for digitalisering der bidrager til øget effektivitet.

Muligheder inden for sundhed

Der er et stort markedspotentiale i Storbritannien for danske virksomheder inden for især digitalisering og tidsbesparende løsninger til ældrepleje og hospitalsudstyr samt COVID-19 løsninger. Det britiske sundhedsvæsen indkøber for ca. GBP 70 mia.  årligt, og NHS er hovedindkøberen af varer og ydelser. Indkøb og opdatering af digitale ydelser efter pandemien vurderes til at ligge på GBP 8,1 mia. (National Audit Office 15 may 2020)

Ambassaden kører en pharma-alliance med en række større danske firmaer. Møderne og assistancen fra ambassaden har været til stor gavn, ikke mindst under pandemien. Herudover bistår ambassaden en række små og mellemstore virksomheder med salgsfremmende aktiviteter til bl.a. NHS, plejemarkedet samt med pilotprojekter og proof of concept til pleje- og sundhedssektoren for innovative løsninger.

Opbygning af en ny datadrevet infrastruktur med udgangspunkt i den offentlige sektors digitale transformation er en hovedprioritet i Johnsons regering. ’NHS Long Term Plan’ blev offentliggjort den 7. januar 2019. Planen understøtter vigtigheden af teknologi i det fremtidige NHS og fastlagde de kritiske prioriteter. Den nye enhed NHSX blev dannet i 2019 med ansvar for at drive digitale omstilling i NHS gennem regulering og implementering.

NHS Supply Chain er NHS’ eget unikke indkøbssystem, og sundhedstjenester bestilles primært af de lokale Clinical Commisioning Groups. Der er 135 CCG'er i England, som hver især bestiller tjenester til omkring 250.000 mennesker i gennemsnit. CCG'er står for omkring 2/3 af det samlede NHS England budget eller GBP 79,9 mia. i 2019/20. Primære plejeydelser f.eks. Læge- og tandplejetjenester bestilles af NHS England og NHS Improvement (NHSE & I).

De britiske sundhedsmyndigheder har 1 januar erstattet EU's ”Tenders Electronics Daily” med en database, der hedder ”Find a Tender”, der dækker kontrakter af højere værdi (over GBP 118,000).’’ Udfordringen er ofte den korte ansøgningsfrist (ca 6 uger).

Pandemien har medvirket til en kæmpe forøgelse af ventelisterne, som vurderes at lægge NHS under pres i de kommende år og resultere i yderlige pressede budgetter.

Større projekter i udbud

Der findes ikke ét samlet overblik over større udbud i Storbritannien, men den mest pålidelige kilde, hvor offentlige udbud kan søges frem branchevis, kan findes her.

Strategiske vækstpuljeindsatser

The Trade Council UK har søsat fem strategiske indsatser med henblik på afdækning af konkrete markedsmuligheder:

 • Climate Startup Challenge er et program for grønne danske startups til at rejse risikovillig kapital og skabe partnerskaber i Storbritannien. Programmet gennemføres første gang i forbindelse med COP26 i Glasgow, 2021.
 • Sustainable Food Production tager sigte på at effektivisere den britiske fødevareproduktion og dermed muligheder for den danske agroindustri.
 • Sustainable Deeptech fokuserer på mulighederne for salg til og/eller licensaftaler med de Dublin-baserede techgiganter for danske deeptech virksomheder, især inden for AI, Quantum og Cybersecurity.

 • Opportunities in Healthtech afdækker muligheder for salg af teknologiløsninger til det britiske sundhedsvæsen.

 • Energy efficiency in Industry afdækker muligheder for salg af løsninger inden for energieffektivitet til mejerier, slagterier og bryggerier i Storbritannien.

Trade Council i Storbritannien

The Trade Council i UK hjælper målrettet i forhold til at oplyse om konsekvenserne af Brexit samt mulighederne der udløber af genopretningspakken inden for energieffektivisering, det fornyede fokus på Tech og digitalisering, sundhedsområdet samt behovet for automatisering og digitalisering af landbruget som allerede fra 2021 vil blive udfordret af manglende arbejdskraft. Ligeledes sættes der ind i forhold til digitale salgsmuligheder, fødevarer samt lyd og musik.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Virksomheder kan søge om lønkompensation gennem regeringens Coronavirus Job Retention Scheme (se ovenfor under hjælpepakker).

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke mulighed for kompensation for faste udgifter.

Skatteregler

Storbritannien har besluttet at give skattefrihed for dækningsafgift (”business rates”) i skatteåret 2020-2021 for udvalgte virksomheder (detailhandel, fritidsvirksomheder, hoteller og lignende).
 
 
Storbritannien gennemførte i perioden 20. marts 2020 – 30. juni 2020 en ordning, hvorved der blev givet mulighed for henstand af momsbetalingen for virksomheder berørt af COVID-19-virussen.
 

Regler for afskedigelser

Der er ingen lempelser i reglerne for afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Regeringen har indført en række lånemuligheder på særlige favorable vilkår til virksomheder afhængig af virksomhedens størrelse. Yderligere information herom er beskrevet i afsnittet om hjælpepakker.

Find en generel oversigt over finansielle støttetiltag her

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel, ligesom regeringen også i den nærmeste fremtid ventes at lancere flere økonomiske genopretningstiltag. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Storbritannien?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!