Gå til indhold
Storbritannien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Storbritannien

Storbritannien er blandt de lande, som er hårdest ramt af COVID-19, hvilket gælder både sundhedsmæssigt og økonomisk. Landet befinder sig lige nu i sin tredje fulde lockdown, hvor det meste af samfundet er lukket ned og alle opfordres til at blive hjemme, medmindre de har et essentielt formål (indkøb, læge, motion m.v.). Også restriktioner i forbindelse med indrejse er blevet strammet. Der er nu krav om karantæne i 10 dage for internationaler ankomster (enkelt erhvervskategorier er undtaget) og der kræves påvisning af en negativ test ved indrejse. Regeringen har introduceret flere store hjælpepakker med blandt andet rentenedsættelse og kreditlempelser for at modvirke den økonomiske krise, som COVID-19-virussen har medført.

Introduktion

Storbritannien er blandt de lande, som er hårdest ramt af Covid-19. Den 4. januar indledtes landets tredje fulde lockdown, hvor det meste af samfundet er lukket ned og alle opfordres til at blive hjemme, medmindre de har et essentielt formål (indkøb, læge, motion m.v.). Der er ikke sat nogen slutdato på nedlukningen, idet en gradvis og forsigtig genåbning først tidligst i slutningen af februar ventes påbegyndt.

Nedlukningen betyder lukning af skoler, ikke-essentiel detailhandel, restauranter/pubber, liberalt erhverv, kultur- og fritidsliv m.m., ligesom det ikke er tilladt at mødes med personer fra andre hustande (hverken indendørs eller udendørs) på nær i forbindelse med udendørs motion, hvor det er tilladt at motionere (med to meters afstand) med én anden person. Alle, der kan, skal arbejde hjemme. 

Karantæneregler og rejsevejledninger har generelt reduceret flytrafikken til en brøkdel. Der er et krav om 10 dages selvisolering ved ankomst til Storbritannien fra hele verden, om end enkelte erhvervskategorier er undtaget dette krav. Brud herpå kan straffes med bøde. Efter minimum fem dages selvisolation er det dog muligt at købe en privat test, hvis potentielle negative resultat vil kunne fritage for yderligere karantæne. Endvidere er der krav om fremvisning af en negativ test i forbindelse med al indrejse til Storbritannien (også transitrejser).

I offentlig transport og på de fleste offentlige områder indendørs skal alle bære mundbind, medmindre man har særlig grund til undtagelse (fx børn under 11).

Tiltag til genåbning af samfundet, og de nye restriktioner der indføres som led i smittetallenes fortsatte udvikling, er forskellige på tværs af England og de øvrige nationer i Storbritannien, Nordirland, Wales og Skotland, der dog alle lige nu har ligningen samfundsnedlukninger i kraft. Det oven for beskrevne gælder alene England.

Kan danske virksomheder søge støtte i Storbritannien?

Den britiske regering har introduceret en række støttetiltag til erhvervslivet i form af flere store hjælpepakker med blandt andet låneforanstaltninger på særlige favorable vilkår, kreditlempelser, tilskud, og skattefritagelse. De fleste af ordningerne er ikke sektor-specifikke, idet enkelte tiltag er målrettet navnlig restaurations- og ”hospitality”-sektoren.

Det er kun muligt for britiske virksomheder at ansøge om støtte, herunder dog også danskejede selskaber i Storbritannien (datterselskaber).

Låneordningerne er afgrænset efter virksomhedernes størrelse jf. nærmere oplysninger nedenfor. Finansielle virksomheder er udelukket fra ordningerne.

Læs mere om støttetiltagene her

Læs mere om støtte til lønudgifter her

Læs mere om udgifter til sygedage ifm. COVID-19 her

covid-19 i storbritannien

Sundhedssituation

Antallet er smittede har som følge af nedlukningen af samfundet i januar været faldende de sidste par uger, men fortsat er relativt højt. Storbritannien er dog stadig blandt de lande i verden med flest døde pr. indbygger, og de daglige dødstal ligger lige nu på over 1.200, mens det samlede antal døde nærmer sig 100.000. Der udføres i gennemsnit 5-600.000 daglige tests med en udmeldt kapacitet på godt 800.000. Over den senest opgjorte uge er ca. 42.000 personer dagligt testet positive. Der er over 39.000 patienter indlagt på hospitalet (herunder ca. 4.000 i respirator), hvilket er det højeste antal, siden pandemien ramte sidste år. Hver dag indlægges i øjeblikket ca. 4.000 nye patienter, hvilket også er rekord.

På positivsiden tæller, at Storbritannien er kommet godt fra start ift. vaccineudrulningen, hvor Storbritannien pr. 20. januar har vaccineret 7 pct. af befolkningen og dermed ligger et stykke foran resten af Europa.

Vilkår for erhvervsrejsende

Indrejsende fra Danmark skal som udgangspunkt selvisolere i 10 dage, idet en række specificerede erhvervskategorier er undtaget. En oversigt over de gældende undtagelser, der alene gælder i England, kan findes her.

Skotland, Wales og Nordirland opererer med deres egne karantæne- og undtagelsesregler, der dog som udgangspunkt er lig de engelske, men indeholder enkelte variationer.

Ikke-undtagede erhvervsrejsende i England kan desuden efter minimum fem dages selvisolation købe en privat test, hvis potentielle negative resultat vil kunne fritage for yderligere karantæne. Yderligere oplysninger kan findes her.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du kan orientere dig om rejserådene her.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Storbritannien.

Restriktioner

Storbritannien er lige nu omfattet af en national lockdown, hvor alle opfordres til at blive hjemme medmindre de har et essentielt formål, jf. ovenfor.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information her.

Flyforbindelser

Der er som følge af karantæne- og indrejsereglerne i både Danmark og Storbritannien kun få flyforbindelser.

Storbritannien i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Storbritannien har været et af de hårdest ramte lande af COVID-19 i Europa. Under den første bølge af COVID-19, i foråret, lukkede Storbritannien landet ned senere, og i en længere periode, end mange andre europæiske lande, og oplevede et dybere fald og en langsommere fremgang i økonomisk aktivitet. I andet kvartal 2020 faldt det britiske BNP således med knap 20 pct. I tredje kvartal, hvor store dele af samfundet genåbnede, sås en stigning i BNP på 16 pct.

Den anden bølge af pandemien i efteråret medførte endnu en nedlukning af Storbritannien, og navnlig fremkomsten af den nye, mere smitsomme, variant af virus har betydet hårde restriktioner i december og landet har været helt lukket ned siden starten af januar, og er det fortsat.

Det er endnu for tidligt at sige, hvor hårdt britisk økonomi blev ramt i 2020. Forventningen er, at britisk BNP faldt med ca. 11 pct. Tal for november måned, hvor England var lukket ned og de øvrige nationer også havde restriktioner, viser et fald i BNP på 2,6 pct. ift. oktober. BNP lå 8,5 pct. under niveauet i februar 2020 ift. 6,3 pct. under niveauet for februar 2020 i oktober måned.

Selvom nedlukningen af Storbritannien påvirker økonomien negativt, er den generelle vurdering, at indvirkningen på økonomien i hhv. fjerde kvartal af 2020 og første kvartal i 2021 ikke vil være lige så stor, som tilfældet var i andet kvartal 2020. Mange virksomheder har adapteret deres forretning til fjernarbejde, ligesom der er sektorer af økonomien, der var lukkede i foråret, som fortsat kan operere, herunder fx byggebranchen.

Finansminister, Rishi Sunak, præsenterer sin finanslov for finansåret 2021/22 i starten af marts 2021. Han har stillet i udsigt, at han her vil gøre status på den bredere økonomiske støtte og fremsætte næste etape af den økonomiske respons på krisen.

Eksporten til Storbritannien har lidt et betydeligt og forventes at falde yderligere som følge af Brexit. Fødevareeksporten har umiddelbart klaret sig bedst gennem krisen, men er også faldet betydeligt i volumen grundet den relativt store eksport af højkvalitetsvarer til hospitality-sektoren. En stor del af eksporten til sidstnævnte forventes at komme tilbage i takt med at samfundet gradvist genåbnes.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 55,2 (august 2020)
 • 54,1 (september 2020)
 • 53,7 (oktober 2020)
 • 55,6 (november 2020)
 • 57,5 (december 2020)

Læs mere om PMI i Storbritannien her.

Dansk eksport til Storbritannien det kommende år

Eksporten forventes at falde i 2021 med eller uden en Brexit-aftale. Dette skyldes dels manglende parathed til den nye virkelighed i 2021 hos både virksomheder og myndigheder i forhold til det nødvendige bureaukrati, selv i et scenarie med en aftale. Og dels vil der være en relativt lavere efterspørgsel i 2021 på baggrund af den oplagring af varer som mange virksomheder og institutioner er i gang med som forberedelse til Brexit.

Arbejdsløshed

Storbritanniens nationale statistiskkontor (Office for National Statistics) offentliggør hver måned arbejdsløshedstallene et par måneder bagudgående. I december viste de seneste tal, at arbejdsløsheden var 4,9 pct. fra august til oktober 2020. I november var arbejdsløsheden 4,8 pct. fra juli til september. I oktober var tallet 4,5 pct. for perioden juni til august. Tallet for perioden maj-juli var 4,1 pct. og for perioden april til juni var tallet 3,9 pct.

Handelssituation

Handelshindringer

Efter et stigende smittetryk blev Danmark d. 1. oktober tilføjet listen over lande, hvorfra alle passagerer med enkelte undtagelser skal i 14 dages karantæne ved ankomst til Storbritannien. Tiltaget ventes at få negativ indflydelse på eksporten til Storbritannien. Læs mere her

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

I de første seks måneder af 2020 faldt eksporten til Storbritannien med 7,2 mia. kr. svarende til 32 pct. i forhold til 2019. Vindmøllesalget gik ned med 86 pct., intermediate goods med 45 pct. og lægemidler med 39 pct., mens eksempelvis fødevaresalget kun gik ned med 10 pct. og manufactured goods med 18 pct.

Frihandelsaftale med EU

Per 1. januar 2021 trådte den nye frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien i kraft. Aftalen blev den 30. december 2020 godkendt i det britiske Parliament med et komfortabelt flertal.

Danmarks største eksportmarkeder

Ingen sektorer har haft vækst i eksporten til Storbritannien, men følgende har haft laveste tilbagegang:

 • Føde- og drikkevarer: -10 pct.
 • Andre varer: -15 pct.
 • Manufactured aritcles: -18 pct.
 • Transportudstyr: -20 pct.
 • Other machinery: -24 pct.

Sektorer med størst fald i eksporten:

 • Windmills: -86 pct.
 • Intermediate goods: -45 pct.
 • Fuels: -40 pct.
 • Pharmaceutical products: -39 pct.
 • Other machinery: -24 pct.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Den britiske regering har introduceret en række støttetiltag til erhvervslivet i form af flere store hjælpepakker med blandt andet låneforanstaltninger på særlige favorable vilkår, kreditlempelser, tilskud og skattefritagelse. Det er kun muligt for britiske virksomheder at ansøge om støtte, herunder dog også danskejede datterselskaber i Storbritannien. Læs mere om hvad din virksomhed kan søge her

Af særlig relevans kan fremhæves:

Statsgaranterede låneordninger og finansieringsmuligheder målrettet virksomheder afhængig af størrelse:

 • COVID-19 Corporate Financing Facility målrettet større virksomheder med stærke kreditvurderinger, hvorved Bank of England opkøber korsigtet gæld fra større virksomheder.

 • Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme målrettet store virksomheder med en årlig omsætning på mindst GBP 45 mio.
  For at søge denne låneordning skal virksomheden have en årlig omsætning på mindst GBP 45 mio. Ordningen giver adgang til lån og andre former for finansiering op til GBP 200 mio. Staten garanterer 80 pct. af finansieringen. Fristen for ansøgninger er 31. marts 2021.

 • Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme målrettet små og mellemstore virksomheder med en årlig omsætning på op til GBP 45 mio.
  For at søge denne låneordning skal virksomheder have en årlig omsætning på op til GBP 45 mio. Ordningen giver adgang til lån og andre former for finansiering op til GDP 5 mio. Staten garanterer 80 pct. af lånet og betaler renter samt gebyrer de første 12 måneder. Fristen for ansøgninger er 31. marts 2021.

 • Bounce Back Loan Scheme for mindre virksomheder.

 • Virksomheder kan låne mellem GBP 2.000 og GBP 50.000 op til 25 pct. af virksomhedens omsætning. Regeringen garanterer 100 pct. af lånet og betaler renter samt gebyrer de første 12 måneder. Fristen for ansøgninger er 31. marts 2021.
 • Future Fund har til formål at tilbyde lån til innovative virksomheder, der står overfor finansieringsvanskeligheder pga. COVID-19.
  Virksomheder har mulighed for statslån på mellem GBP 125.000 og GBP 5 mio. på betingelse af minimum samme finansieringsniveau fra private investorer. Fristen for ansøgninger er den 31. januar 2021.

Jobopretholdelsesordning (Corona Job Retention Scheme - også kaldet ”furloughordning”) er blevet forlænget til udgangen af april 2021. Under denne ordning kan virksomheder søge myndighederne om dækning af lønudgifterne for ansatte, som ikke kan arbejde. Regeringens bidrag er op til 80 pct. af medarbejderens løn for timer, der ikke kan arbejdes, grundet COVID-restriktioner, dog med en beløbsgrænse på GBP 2.500. Arbejdsgiveren skal betale pensionsbidrag og det nationale forsikringsbidrag (National Insurance contribution).

Regeringen har målrettet støtte til virksomheder i turisme- og ”hospitality”-sektoren i form af momsreduktion (VAT) nedsat fra 20 til 5 pct. samt mulighed for udskydelse af momsbetaling. Med forlængelsen er muligheden for momsreduktion forlænget til udgangen af marts 2021 og tilbagebetalingsperiode for momsudskydelse er forlænget med 12 måneder til januar 2022.

Virksomheder har mulighed for at søge om refusion af lovpligtige sygedagpenge, hvor sygefravær skyldes COVID-19. Find yderligere information om Coronavirus Statutory Sick Pay Rebate Scheme her.

Sektorer berørt af støtteordninger

Udover effekten fra den grønne stimuluspakke (se nedenfor), forventes den fortsatte økonomiske støtte til turisme- og "hospitality"-sektoren gradvist at stimulere især fødevareeksporten, men også på sigt transportsektoren, hvor især rederier som DFDS og SAS er hårdt ramte på forretningen i UK.

Bæredygtig genstart

Som en del af den økonomiske genopretningspakke afsatte UK 3 mia. GBP til opgradering af energieffektiviteten i bygninger og huse. Den 30. september blev Green Homes Grant Scheme lanceret hvor der kan ansøges om midler til formålet. Ambassaden følger initiativet tæt i en strategisk indsats, der tager sigte på at kommunikere de vedrørende muligheder til dansk erhvervsliv.

I tillæg til Green Homes Grant blev Social Housing decarbonisation Demonstrator Fund på 50 mio. GBP landeret samme dag. Tiltaget er en oplagt pilot- og markedsføringsmulighed for danske løsninger inden for energieffektivitet og fjernvarme.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i London er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Omend digitaliseringen i Storbritannien ikke er nået helt så langt som i Danmark, er landet det mest digitaliserede blandt de større OECD-lande. Hjemmearbejde var allerede inden COVID-19 krisen udbredt i Storbritannien, men har naturligvis oplevet et stort opsving ligesom udbydelsen af fjernundervisning. Tilsvarende forventes e-commerce at stige 19 pct. i 2020, hvor den forventede stigning før COVID-19 var 11 pct. Der er endnu ikke lavet større nationale digitaliseringsstrategier, men regeringen overvejer centrale digitaliseringselementer, som COVID-19 krisen har vist behovet for, som eksempelvis et nationalt identitetsidentifikationssystem.

Handelsmuligheder i dag

Danske strategiske alliancer

Strategic Pharma Alliance med de større danske farmaceutiske virksomheder. Ambassaden arbejder med alliancen på Public Affairs agendaen med henblik på at forbedre rammebetingelserne i Storbritannien.

Heat Networks Sales Alliance er en salgsalliance bestående af danske virksomheder med løsninger inden for fjernvarmesektoren der regelmæssigt arrangerer møder store potentielle kunder.

Sustainable Industry Advisory Network er en alliance af store danske virksomheder med energiløsninger, der arbejder på Public Affairs agendaen med henblik på at forbedre rammebetingelserne i Storbritannien.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Der er nye muligheder inden for digitalisering, som nævnt ovenfor, samt inden for effektivisering af sundhedssektoren og ældrepleje, samt ikke mindst inden for e-handel. De bedste muligheder inden for det grønne område ligger i forlængelse af den økonomiske genopretningspakke, hvor der er afsat tre mia. GBP til energieffektivisering af bygninger og huse. Herudover udgør COP26 i Glasgow i 2021 en stor mulighed for især virksomheder i de 13 klimapartnerskaber, men også andre virksomheder med grønne og bæredygtige løsninger.

Større projekter i udbud

Som en del af den økonomiske genopretningspakke afsatte UK 3 mia. GBP til opgradering af energieffektiviteten i bygninger og huse. Den 30. september blev 'Green Homes Grant Scheme' lanceret hvor der kan ansøges om midler til formålet. Ambassaden følger initiativet tæt i en strategisk indsats, der tager sigte på at kommunikere de vedrørende muligheder til dansk erhvervsliv.

I tillæg til Green Homes Grant blev 'Social Housing decarbonisation Demonstrator Fund' på 50 mio. GBP landeret samme dag. Tiltaget er en oplagt pilot- og markedsføringsmulighed for danske løsninger inden for energieffektivitet og fjernvarme. Begge puljer er nu åbne for ansøgninger fra eksempelvis boligforeninger som vil kunne få midler til energieffektiviserende foranstaltninger som fjernvarme, retrofit (bredt), isolering, vinduer mm.

Strategiske vækstpuljeindsatser

The Trade Council UK har søsat fire strategiske indsatser med henblik på afdækning af konkrete markedsmuligheder:

 • Climate Tech Challenge er et program for grønne danske startups til at rejse risikovillig kapital og skabe partnerskaber i Storbritannien der leder til salg. Programmet gennemføres første gang som optakt til COP26 i Glasgow, 2021.
 • Sustainable Food Production tager sigte på at effektivisere den britiske fødevareproduktion og dermed muligheder for den danske agroindustri.
 • Sustainable Deeptech fokuserer på mulighederne for salg til og/eller licensaftaler med de Dublin-baserede techgiganter for danske deeptech virksomheder, især inden for AI, Quantum og Cybersecurity.

 • Green Business Opportunities afdækker muligheder for salg af løsninger inden for energieffektivitet til sociale boligbyggerier i Storbritannien.

Handelsmuligheder i morgen

Danske strategiske alliancer under udvikling

Industrial Energy Efficiency Alliance
Der arbejdes på opbygningen af en strategisk salgsalliance, der følger op på de langsigtede muligheder, som myndighedssamarbejdet på energi kaster af sig inden for energieffektivitet i industrien(Energy Governance Partnership).

Dansk myndighedssamarbejde

Energy Governance Partnership (EGP) ved Energistyrelsen bestående af en udsendt rådgiver og team på i alt 3 medarbejdere. Fokus for myndighedssamarbejdet er pt. på fjernvarme og energieffektivisering

Trade Council i Storbritannien

The Trade Council i UK hjælper målrettet i forhold til at oplyse om mulighederne der udløber af genopretningspakken inden for energieffektivisering, det fornyede fokus på digitalisering samt behovet for automatisering og digitalisering af landbruget som allerede fra 2021 vil blive udfordret af manglende arbejdskraft. Ligeledes sættes der ind i forhold til e-handelsmuligheder.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Virksomheder kan søge om lønkompensation gennem regeringens Coronavirus Job Retention Scheme (se ovenfor under hjælpepakker).

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke mulighed for kompensation for faste udgifter.

Skatteregler

Storbritannien har besluttet at give skattefrihed for dækningsafgift (”business rates”) i 12 måneder for udvalgte virksomheder (detailhandel, fritidsvirksomheder, hoteller og lignende).
 
 
Storbritannien gennemførte i perioden 20. marts 2020 – 30. juni 2020 en ordning, hvorved der blev givet mulighed for henstand af momsbetalingen for virksomheder berørt af COVID-19-virussen.
 

Regler for afskedigelser

Der er ingen lempelser i reglerne for afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Regeringen har indført en række lånemuligheder på særlige favorable vilkår til virksomheder afhængig af virksomhedens størrelse. Yderligere information herom er beskrevet i afsnittet om hjælpepakker.

Find en generel oversigt over finansielle støttetiltag her

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel, ligesom regeringen også i den nærmeste fremtid ventes at lancere flere økonomiske genopretningstiltag. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for covid-19 rådgivning i Storbritannien?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!