Gå til indhold
Storbritannien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Storbritannien

Storbritannien er blandt de lande, som er hårdest ramt af COVID-19. En række tiltag er gennemført for at genåbne det britiske samfund, ikke mindst for at understøtte virksomhedernes forretningsmuligheder. Men det fortsat høje smittetal har også medført, at restriktioner ift. f.eks. forsamlingsmuligheder løbende justeres. Samfundet er derfor lige nu og for anden gang i år genstand for en nedlukning, mens der er indført indrejseforbud fra Danmark. Regeringen har introduceret flere store hjælpepakker med blandt andet rentenedsættelse og kreditlempelser for at modvirke den økonomiske krise, som COVID-19-virussen har medført.

Introduktion

Storbritannien er blandt de lande, som er hårdest ramt af Covid-19, og det meste af landet befinder sig nu igen under nedlukning med den store undtagelse ift. forårets nedlukning, at skoler og institutioner stadig er åbne. Dette betyder, at al ikke-nødvendige rejser frarådes, og at alle opfordres til at blive hjemme. Som nødvendig udgang gælder læge- eller hospitalsbesøg, arbejde der ikke kan udføres hjemmefra, udendørs motion, indkøb af essentielle varer (f.eks. mad eller medicin), skolegang eller tilvejebringelsen af sociale ydelser (f.eks. arbejde som frivillig). Alle ikke-essentielle indenrigs- og udenrigsrejser frarådes.
 
Fra og med den 5. november og frem til den 2. december er det således ikke tilladt at mødes med andre indendørs. Udendørs er det tilladt at mødes med én anden person, såfremt der er tale om et offentligt sted (og ikke egen have). Børn, der er for små til at gå i skole, tælles ikke med. I samme periode lukkes størstedelen af samfundet ned, herunder alle ikke-essentielle butikker, restauranter, caféer og pubber, frisører og skønhedsklinikker og fritids- og kulturtilbud (både indendørs og udendørs). Brud på forsamlingsrestriktionerne kan medføre bødestraf. Enkelte områder er undtaget og er ikke omfattet af nedlukningen, f.eks. børnepasning, professionel sport og begravelser. Hoteller kan kun benyttes i arbejdsmedfør.
 
Fra lørdag den 7. november har den britiske regering som følge af smitteudbruddet blandt mink indført indrejseforbud for alle indrejsende fra Danmark. Alene britiske statsborgere og personer med fast bopæl i Storbritannien er undtaget indrejseforbuddet, men vil skulle selvisolere i 14 dage sammen med deres husstand ved ankomst. Forbuddet gælder hele Storbritannien. Direkte passagerfly og ledsaget fragt fra Danmark vil ikke kunne anløbe en britisk havn eller lande i en lufthavn, mens direkte fragtskibe (og fragtfly) er tilladt. Indrejse er heller ikke muligt for ikke-britiske fragtmænd, der inden for de seneste 14 dage er rejst fra eller igennem Danmark. Indrejseforbuddet vil blive revurderet den 14. november. Yderligere information om indrejseforbuddet kan findes på ambassadens hjemmeside.
 
Karantæneregler og rejsevejledninger har generelt reduceret flytrafikken til en brøkdel. Der er fortsat et krav om 14 dages selvisolering ved ankomst til Storbritannien fra det meste af Verden, om end flere lande er undtaget dette krav. Listen over undtagne lande bliver løbende revideret på baggrund af udviklingen i smittebilledet i landene.
 
I offentlig transport og på de fleste offentlige områder indendørs skal alle bære mundbind, medmindre man har særlig grund til undtagelse (fx børn under 11).
 
Tiltag til genåbning af samfundet, og de nye restriktioner der indføres som led i smittetallenes fortsatte udvikling, er forskellige på tværs af England og de øvrige nationer i Storbritannien, Nordirland, Wales og Skotland. Der kan også være forskelle i retningslinjerne for adfærd, fx ift. brug af masker. Det oven for beskrevne gælder alene England, mens reglerne i de tre øvrige nationer er en anelse mindre restriktive.

Kan danske virksomheder søge støtte i Storbritannien?

Den britiske regering har introduceret en række støttetiltag til erhvervslivet i form af flere store hjælpepakker med blandt andet låneforanstaltninger på særlige favorable vilkår, kreditlempelser, tilskud, og skattefritagelse. De fleste af ordningerne er ikke sektor-specifikke, idet enkelte tiltag er målrettet navnlig restaurations- og ”hospitality”-sektoren.

Det er kun muligt for britiske virksomheder at ansøge om støtte, herunder dog også danskejede selskaber i Storbritannien (datterselskaber).

Låneordningerne er afgrænset efter virksomhedernes størrelse jf. nærmere oplysninger nedenfor. Finansielle virksomheder er udelukket fra ordningerne.

Læs mere om støttetiltagene her

Læs mere om støtte til lønudgifter her

Læs mere om udgifter til sygedage ifm. COVID-19 her

covid-19 i storbritannien

Sundhedssituation

Storbritanniens smittetryk er steget siden midten af august. Også antallet af hospitalsindlæggelser og døde er opadgående. Storbritannien er pt. blandt de lande i verden med flest døde pr. indbygger, og de daglige dødstal ligger lige nu på godt 300. Der udføres i gennemsnit knap 300.000 daglige tests med en udmeldt kapacitet på godt en halv mio. Over den senest opgjorte uge er 22.400 personer dagligt testet positive. Der er lige knap 13.000 patienter indlagt på hospitalet, herunder ca. 1.200 i respirator. Hver dag indlægges i øjeblikket ca. 1.500 nye patienter. Alle tal har været stigende ca. starten af september, men er nu ved at løje af. Under forårets højdepunkt var tallene hhv. 19.000 (indlagte i alt), 3.200 (i ventilator) og 3.000 (daglige indlæggelser). Sundhedsvæsenet råder over ca. 30.000 respiratorer, hvilket er en firdobling ift. februar.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der er i øjeblikket indrejseforbud fra Danmark, jf. ovenfor.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd.

Du kan orientere dig om rejserådene her

Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Storbritannien

Restriktioner

Storbritannien befinder sig lige nu i en nedlukning af samfundet, idet skoler og uddannelsesinstitutioner i modsætning til i foråret stadig er åbne, jf. ovenfor. Det er alene tilladt at mødes med én anden person udendørs, mens alle møder indendørs er forbudt. Alle, der kan, opfordres til at blive hjemme.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.

Find yderligere og løbende opdateret information her

Flyforbindelser

Der er som følge af indrejseforbuddet ingen direkte flyforbindelser mellem Danmark og Storbritannien.

Storbritannien i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Storbritannien har været et af de hårdest ramte lande af COVID-19 i Europa. BNP faldt i andet kvartal med knap 20 pct. I takt med at landet begyndte at genåbne hen over sommeren, hvor medarbejdere blev opfordret til at vende tilbage til kontoret, og regeringen aktivt søgte at fremme befolkningens iver til at komme ud og bruge penge, sås en fremgang i BNP.

I kølvandet på indførelse af en række regionale restriktioner, og den fulde nedlukning af England med virkning fra 5. november (og frem til den 2. december), har Bank of England dog i deres november rapport nedjusteret forventningen til Storbritanniens BNP i 2020, der nu forventes at falde med 11 pct. ift. 4. kvartal 2019. Ifølge Bank of England forventes økonomien først at nå tilbage til 2019 niveau i starten af 2022.

Med en stigende forbrugertillid synes Storbritannien langsomt at arbejde sig ud af COVID-19-krisen. Til stor overraskelse faldt eksporten af farmaceutiske produkter i kølvandet på krisen, forventeligt som resultat af sundhedsvæsenets (og befolkningens) udsættelse af behandling af almindelige sygdomme, og eksporten forventes dermed at stige langsomt igen. Fødevareeksporten har klaret sig bedst gennemkrisen, men forventes derimod at blive ramt betydeligt efter udløb af Brexit transitionsperioden.
 

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 51,4 (oktober 2020)
 • 56,1 (september 2020)
 • 55,2 (august 2020)

Læs mere om PMI i Storbritannien her 

Dansk eksport til Storbritannien det kommende år

ksporten forventes at falde i 2021 med eller uden en Brexit-aftale. Dette skyldes dels manglende parathed til den nye virkelighed i 2021 hos både virksomheder og myndigheder i forhold til det nødvendige bureaukrati , selv i et scenarie med en aftale. Og dels vil der være en relativt lavere efterspørgsel i 2021 på baggrund af den oplagring af varer som mange virksomheder og institutioner er i gang med som forberedelse til Brexit.

Arbejdsløshed

Storbritanniens nationale statistiskkontor (Office for National Statistics) offentliggør hver måned arbejdsløshedstallene et par måneder bagudgående. I november viste de seneste tal, at arbejdsløsheden var 4,8 pct. fra juli til september. I oktober var tallet 4,5 pct. for perioden juni til august. Tallet for perioden maj-juli var 4,1 pct. og for perioden april til juni var tallet 3,9 pct.

Handelssituation

Handelshindringer

Efter et stigende smittetryk blev Danmark d. 1. oktober tilføjet listen over lande, hvorfra alle passagerer med enkelte undtagelser skal i 14 dages karantæne ved ankomst til Storbritannien. Tiltaget ventes at få negativ indflydelse på eksporten til Storbritannien. Læs mere her

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

I de første seks måneder af 2020 faldt eksporten til Storbritannien med 7,2 mia. kr. svarende til 32 pct. i forhold til 2019. Vindmøllesalget gik ned med 86 pct., intermediate goods med 45 pct. og lægemidler med 39 pct., mens eksempelvis fødevaresalget kun gik ned med 10 pct. og manufactured goods med 18 pct.

Frihandelsaftale med EU

Forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU pågår fortsat. Indtil 31. dec. 2020 er Storbritannien dog som følge af transitionsperioden omfattet af alle EU's regler.

Danmarks største eksportmarkeder

Ingen sektorer har haft vækst i eksporten til Storbritannien, men følgende har haft laveste tilbagegang:

 • Føde- og drikkevarer: -10 pct.
 • Andre varer: -15 pct.
 • Manufactured aritcles: -18 pct.
 • Transportudstyr: -20 pct.
 • Other machinery: -24 pct.

Sektorer med størst fald i eksporten:

 • Windmills: -86 pct.
 • Intermediate goods: -45 pct.
 • Fuels: -40 pct.
 • Pharmaceutical products: -39 pct.
 • Other machinery: -24 pct.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Den britiske regering har introduceret en række støttetiltag til erhvervslivet i form af flere store hjælpepakker med blandt andet låneforanstaltninger på særlige favorable vilkår, kreditlempelser, tilskud og skattefritagelse. Det er kun muligt for britiske virksomheder at ansøge om støtte, herunder dog også danskejede datterselskaber i Storbritannien. Læs mere om hvad din virksomhed kan søge her

Af særlig relevans kan fremhæves:

Statsgaranterede låneordninger og finansieringsmuligheder målrettet virksomheder afhængig af størrelse:

 • Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme målrettet store virksomheder
  For at søge denne låneordning skal virksomheden have en årlig omsætning på mindst GBP 45 mio. Ordningen giver adgang til lån og andre former for finansiering op til GBP 200 mio. Staten garanterer 80 pct. af finansieringen. Fristen for ansøgninger er 31. januar 2021.
 • Coronavirus Large Business Interruption Loan Scheme målrettet små og mellemstore virksomheder
  For at søge denne låneordning skal virksomheder have en årlig omsætning på op til GBP 45 mio. Ordningen giver adgang til lån og andre former for finansiering op til GDP 5 mio. Staten garanterer 80 pct. af lånet og betaler renter samt gebyrer de første 12 måneder. Fristen for ansøgninger er 31. januar 2021.
 • Bounce Back Loan Scheme for mindre virksomheder.
  Virksomheder kan låne mellem GBP 2.000 og 50.000 op til 25 pct. af virksomhedens omsætning. Regeringen garanterer 100 pct. af lånet og betaler renter samt gebyrer de første 12 måneder. Fristen for ansøgninger er 31. januar 2021.
 • Future Fund har til formål at tilbyde lån til innovative virksomheder, der står overfor finansieringsvanskeligheder pga. COVID-19.
  Virksomheder har mulighed for statslån på mellem GBP 125.000 og GBP 5 mio. på betingelse af minimum samme finansieringsniveau fra private investorer. Fristen for ansøgninger er 31. januar 2021.

Jobopretholdelsesordning (Corona Job Retention Scheme - også kaldet ”furloughordning”) blev, lige inden den var sat til at slutte med udgangen af oktober, forlænget til udgangen af marts 2021. Under denne ordning kan virksomheder søge myndighederne om dækning af lønudgifterne for ansatte, som ikke kan arbejde. Regeringens bidrag vil frem til udgangen af januar 2021 være op til 80 pct. af medarbejderens løn for timer, der ikke kan arbejdes, grundet COVID-restriktioner, dog med en beløbsgrænse på GBP 2.500. Arbejdsgiveren skal betale pensionsbidrag og det nationale forsikringsbidrag (National Insurance contribution). I januar vil regeringen tage bestik af den økonomiske situation, og vurdere, om der er grundlag for at bede arbejdsgiverne om et større bidrag til ordningen efter den 31. januar.

Med forlængelsen af furloughordningen er muligheden for at søge en bonus på GBP 1000 for hver medarbejder, der har været fritaget for arbejde, men som fortsat er ansat i virksomheden per 31. januar 2021, bortfaldet. Ligeledes bliver den bebudede, nye ”jobstøtteordning”, som skulle være trådt i kraft per 1. november, ikke igangsat.

Regeringen har forlænget støtten målrettet virksomheder i turisme- og ”hospitality”-sektoren i form af momsreduktion (VAT) nedsat fra 20 til 5 pct. samt mulighed for udskydelse af momsbetaling. Med forlængelsen er muligheden for momsreduktion forlænget til udgangen af marts og tilbagebetalingsperiode for momsudskydelse er forlænget med 12 måneder til januar 2022.

Sektorer berørt af støtteordninger

Udover effekten fra den grønne stimuluspakke (se nedenfor), forventes den fortsatte økonomiske støtte til turisme- og "hospitality"-sektoren gradvist at stimulere især fødevareeksporten, men også på sigt transportsektoren, hvor især rederier som DFDS og SAS er hårdt ramte på forretningen i UK.

Bæredygtig genstart

Som en del af den økonomiske genopretningspakke afsatte UK 3 mia. GBP til opgradering af energieffektiviteten i bygninger og huse. Den 30. september blev Green Homes Grant Scheme lanceret hvor der kan ansøges om midler til formålet. Ambassaden følger initiativet tæt i en strategisk indsats, der tager sigte på at kommunikere de vedrørende muligheder til dansk erhvervsliv.

I tillæg til Green Homes Grant blev Social Housing decarbonisation Demonstrator Fund på 50 mio. GBP landeret samme dag. Tiltaget er en oplagt pilot- og markedsføringsmulighed for danske løsninger inden for energieffektivitet og fjernvarme.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i London er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Omend digitaliseringen i Storbritannien ikke er nået helt så langt som i Danmark, er landet det mest digitaliserede blandt de større OECD-lande. Hjemmearbejde var allerede inden COVID-19 krisen udbredt i Storbritannien, men har naturligvis oplevet et stort opsving ligesom udbydelsen af fjernundervisning. Tilsvarende forventes e-commerce at stige 19 pct. i 2020, hvor den forventede stigning før COVID-19 var 11 pct. Der er endnu ikke lavet større nationale digitaliseringsstrategier, men regeringen overvejer centrale digitaliseringselementer, som COVID-19 krisen har vist behovet for, som eksempelvis et nationalt identitetsidentifikationssystem.

Handelsmuligheder i dag

Danske strategiske alliancer

Strategic Pharma Alliance med de større danske farmaceutiske virksomheder. Ambassaden arbejder sammen med alliancen på at forbedre rammebetingelserne gennem GPA-agendaen.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Der er nye muligheder inden for digitalisering, som nævnt ovenfor, samt inden for effektivisering af sundhedssektoren og ældrepleje, samt ikke mindst inden for e-handel. De bedste muligheder inden for det grønne område ligger i forlængelse af den økonomiske genopretningspakke, hvor der er afsat tre mia. GBP til energieffektivisering af bygninger og huse. Herudover udgør COP26 i Glasgow i 2021 en stor mulighed for især virksomheder i de 13 klimapartnerskaber, men også andre virksomheder med grønne og bæredygtige løsninger.

Større projekter i udbud

Som en del af den økonomiske genopretningspakke afsatte UK 3 mia. GBP til opgradering af energieffektiviteten i bygninger og huse. Den 30. september blev 'Green Homes Grant Scheme' lanceret hvor der kan ansøges om midler til formålet. Ambassaden følger initiativet tæt i en strategisk indsats, der tager sigte på at kommunikere de vedrørende muligheder til dansk erhvervsliv.

I tillæg til Green Homes Grant blev 'Social Housing decarbonisation Demonstrator Fund' på 50 mio. GBP landeret samme dag. Tiltaget er en oplagt pilot- og markedsføringsmulighed for danske løsninger inden for energieffektivitet og fjernvarme. Begge puljer er nu åbne for ansøgninger fra eksempelvis boligforeninger som vil kunne få midler til energieffektiviserende foranstaltninger som fjernvarme, retrofit (bredt), isolering, vinduer mm.

Strategiske vækstpuljeindsatser

The Trade Council UK har søsat fire strategiske indsatser med henblik på afdækning af konkrete markedsmuligheder:

 • Go Global, Go Green kortlægger London som grøn startup hub og kortlægger muligheder for grønne startups.
 • Sustainable Food Production tager sigte på at effektivisere den britiske fødevareproduktion og dermed muligheder for den danske agroindustri.
 • Sustainable Deeptech fokuserer på mulighederne for salg til og/eller licensaftaler med de Dublin-baserede techgiganter for danske deeptech virksomheder, især inden for AI, Quantum og Cybersecurity.

Handelsmuligheder i morgen

Danske strategiske alliancer under udvikling

Danish District Heating Alliance
Der arbejdes på opbygningen af en strategisk alliance, der følger op på de langsigtede muligheder, som myndighedssamarbejdet på energi kaster af sig (Energy Governance Partnership).

BetterHome Alliance
Der arbejders på opbygningen af en strategiske alliance med henblik på målrettet salg af danske løsninger til de større britiske boligforeninger, som netop nu modtager finansiel støtte til energieffektivisering.

Dansk myndighedssamarbejde

Energy Governance Partnership (EGP) ved Energistyrelsen bestående af en udsendt rådgiver og team på i alt 3 medarbejdere. Fokus for myndighedssamarbejdet er pt. på fjernvarme og energieffektivisering

Trade Council i Storbritannien

The Trade Council i UK hjælper målrettet i forhold til at oplyse om mulighederne der udløber af genopretningspakken inden for energieffektivisering, det fornyede fokus på digitalisering samt behovet for automatisering og digitalisering af landbruget som allerede fra 2021 vil blive udfordret af manglende arbejdskraft. Ligeledes sættes der ind i forhold til e-handelsmuligheder.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Virksomheder kan søge om lønkompensation gennem regeringens Coronavirus Job Retention Scheme (se ovenfor under hjælpepakker).

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke mulighed for kompensation for faste udgifter.

Skatteregler

Storbritannien har besluttet at give skattefrihed for dækningsafgift (”business rates”) i 12 måneder for udvalgte virksomheder (detailhandel, fritidsvirksomheder, hoteller og lignende).
 
 
Storbritannien gennemførte i perioden 20. marts 2020 – 30. juni 2020 en ordning, hvorved der blev givet mulighed for henstand af momsbetalingen for virksomheder berørt af COVID-19-virussen.
 

Regler for afskedigelser

Der er ingen lempelser i reglerne for afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Der er indført mere lempelige bestemmelser ift. betalingsfrister og kredit.

Der findes 3 forskellige lånemuligheder på særlige favorable vilkår afhængig af virksomhedens størrelse: Business Interruption Loan Scheme; Large Business Interruption Loan Scheme og Corporate Financing Facility.

Virksomheder med en omsætning under £45 mio. kan søge om et lån op til £5 mio. over 6 år. Lånet vil være rentefrit det første år og ingen krav om personlig garantistillelse for lån udner £250.000.

Virksomheder med en omsætning mellem £45-500 mio. kan låne op til £25 mio. Finansielle virksomheder er udelukket fra ordningen.

Virksomheder med mindre end 250 ansatte kan søge om refusion for sygedagpenge for medarbejdere ansat før 28. februar, tjener gennemsnitlig mere end £120 pr. uge og har været syg i mere end 4 dage.

Små virksomheder kan få direkte tilskud via ordningen: Small Business Grants Fund.

Små virksomheder og virksomheder indenfor (detailhandel, fritidsvirksomheder, hoteller og lignende) kan få lempelse for dækningsafgift op til £10.000.

Find en generel oversigt over finansielle støttetiltag her

Læs mere om ’Business Interruption Loan Scheme’ her

Læs mere om ‘Large Business Interruption Loan Scheme’ her

Læs mere om ‘Corporate Financing Facility’ her

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel, ligesom regeringen også i den nærmeste fremtid ventes at lancere flere økonomiske genopretningstiltag. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for covid-19 rådgivning i Storbritannien?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!