Gå til indhold
Storbritannien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Storbritannien

Storbritannien er blandt de lande, som har været hårdest ramt af COVID-19, hvilket gælder både sundhedsmæssigt og økonomisk. Regeringens 4-fasede genåbningskøreplan blev igangsat den 8. marts og løber frem til anden halvdel af juni, hvor regeringen håber, at de fleste restriktioner vil være løftet. Regeringen har introduceret flere store hjælpepakker med blandt andet rentenedsættelse og kreditlempelser for at modvirke krisen.
Storbritannien er blandt de lande, som har været hårdest ramt af COVID-19. Den 22. februar annoncerede regeringen en genåbningskøreplan for England bestående af fire faser med minimum fem uger imellem hver fase:
 • Fase 1 (8. marts): Skoler genåbnes som de første.
 • Fase 2 (12. april): Ikke-essentiel detailhandel og liberale erhverv kan åbne.
 • Fase 3 (17. maj): Indendørs forsamlinger (seks personer eller to hustande) og internationale rejser tillades.
 • Fase 4 (forventes 21. juni): De sidste restriktioner fjernes

Efter en evaluering igangsattes fase 3 planmæssigt den 17. maj. Fase 3-genåbningen omfatter udover ovennævnte også biografer, teatre, museer, ligesom pubber og restauranter kan åbne for indendørs siddende servering.

Fjerde og sidste fase, der løfter de fleste af de resterende restriktioner, ventes at træde i kraft den 21. juni.

Karantæneregler og rejsevejledninger har generelt reduceret flytrafikken til en brøkdel. Indrejserestriktionerne er strammet væsentligt siden årsskiftet, og der er gældende fra den 17. maj indført et ”trafiklys-system”, hvor verden inddeles i grønne, orange og røde lande, for hvilke der gælder forskellige test- og karantænekrav i forbindelse med indrejse. Mens der således ikke er krav om karantæne i forbindelse med indrejse fra de pr. 27. maj kun 12 grønne lande, er der fra gule lande (hvor Danmark pt. befinder sig) krav om ti dages karantæne i egen bolig med mulighed for at teste sig ud efter fem dage. Der er desuden krav om negativ test i forbindelse med indrejse samt test (PCR) på karantænens 2. og 8. dag. Alle tests for egen regning. Fra røde lande, hvorfra kun britiske (eller irske) statsborgere eller personer med fast bopæl i Storbritannien kan indrejse, er der krav om ti dages uafbrudt ophold inkl. PCR-test på karantænens 2. og 8. dag på et af regeringens designerede karantænehoteller (alt for egen regning). Brud på reglerne kan straffes med bøde.

Indrejse med vaccinepas/-certifikatet kan ikke gå i stedet for ovennævnte krav,

I offentlig transport og på de fleste offentlige områder indendørs skal alle bære mundbind, medmindre man har særlig grund til undtagelse (fx børn under 11).

Tiltag til genåbning af samfundet, og de nye restriktioner der indføres/fjernes som led i smittetallenes fortsatte udvikling, er forskellige på tværs af England og de øvrige nationer i Storbritannien, Nordirland, Wales og Skotland, der dog alle på linje med England langsomt og gradvist er ved at genåbne samfundene. Det oven for beskrevne gælder alene England.

Kan danske virksomheder søge støtte i Storbritannien?

Regeringen har lanceret en ny genopbygningslåneordning (”Recovery Loan Scheme”), hvor de fleste virksomheder af alle størrelser kan ansøge om lån på op til GBP 10 miO. med en statsgaranti på 80 pct. Den nye låneordning erstatter de tidligere COVID-19 låneordninger for virksomheder.

Øvrige hjælpeforanstaltninger i form af f.eks. lønkompensation og momsnedsættelse er fortsat tilgængelige.
De fleste af ordningerne er ikke sektor-specifikke, idet enkelte tiltag er målrettet navnlig restaurations- og ”hospitality”-sektoren.

Det er kun muligt for britiske virksomheder at ansøge om støtte, herunder dog også danskejede selskaber i Storbritannien (datterselskaber).

Læs mere om støttetiltagene

Læs mere om støtte til lønudgifter

Læs mere om udgifter til sygedage ifm. COVID-19

covid-19 i storbritannien

Sundhedssituation

Efter en tre måneder lang nedlukning (december-marts) har Storbritannien nu et af de laveste smittetryk i Europa. Antallet er smittede har således været drastisk faldende siden årsskiftet og har siden slutningen af april ligget på et incidenstal på under 25 pr. 100.000/uge. Storbritannien er dog stadig blandt de lande i verden med samlet set flest døde målt pr. indbygger siden epidemiens udbrud sidste år.

Der udføres i gennemsnit ca. 1 mio. daglige tests, herunder ca. 200.000 PCR-tests. Som noget nyt tilbydes gratis hurtigtest (”lateral flow”) til brug i eget hjem. Testene kan afhentes gratis på testcentre og apoteker eller kan bestilles online, idet befolkningen opfordres til at lade sig selvteste to gange om ugen. Skoleelever fra og med ”secondary school” (ca. 11 år) får i skolen ligeledes udleveret to tests ugentligt mhp. hjemmetestning.

Der er godt knap 1.000 patienter indlagt på hospitalet (herunder godt 100 i respirator).

På positivsiden tæller endvidere, at Storbritannien er kommet særdeles godt fra start ift. vaccineudrulningen, hvor landet til og med den 25. maj har vaccineret over 38 mio. personer første gang svarende til 57 pct. af befolkningen, mens lidt over 23 mio. personer (35 pct.) har modtaget begge doser.

Vilkår for erhvervsrejsende

Indrejsende fra Danmark skal som udgangspunkt selvisolere i 10 dage, idet en række specificerede erhvervskategorier er undtaget. En oversigt over de gældende undtagelser, der alene gælder i England, kan findes her.

Skotland, Wales og Nordirland opererer med deres egne karantæne- og undtagelsesregler, der dog som udgangspunkt er lig de engelske, men indeholder enkelte variationer.

Ikke-undtagede erhvervsrejsende i England kan desuden efter minimum fem dages selvisolation købe en privat test, hvis potentielle negative resultat vil kunne fritage for yderligere karantæne. Yderligere oplysninger kan findes her.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Ovenfor nævnte ”trafiklys”-inddeling af Verden revurderes hver tredje uge, og nye grønne lande ventes således annonceret pr. 7. juni. Farvekategoriseringen (hvor Danmark lige nu befinder sig i den gule mellemkategori) vil selvsagt være afgørende for, om erhvervsrejsende vil blive mødt med test- og karantænekrav i forbindelse med indrejse til Storbritannien. Du kan orientere dig om rejserådene her.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Storbritannien.

Restriktioner

Regeringens langsomme og gradvise genåbning af samfundet er påbegyndt pr. 8. marts og en lang række restriktioner er fortsat i kraft, jf. ovenfor.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information her.

Flyforbindelser

Der er som følge af karantæne- og indrejsereglerne i både Danmark og Storbritannien kun ca. én daglig direkte flyforbindelse mellem København og London.

Storbritannien i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Med over 125.000 døde af COVID-19 og et fald i BNP på 9,9 pct. i 2020 har Storbritannien været et af de hårdest ramte lande af pandemien i OECD.

Storbritannien har dog også leveret en særdeles effektiv vaccineudruldning til sin befolkning, og ultimo maj har knap 40 mio. voksne i Storbritannien fået første vaccine dosis og ca. 23 mio. har fået anden dosis.

Bank of Englands (BoE) ”Monetary Policy Committee” udarbejder kvartalsvise rapporter, der bl.a. indeholder fremskrivninger for britisk økonomi. Af seneste rapport, der udkom primo maj, fremgår det, at BoE forventer, at den britiske økonomi vil vokse med 7,25 pct. i 2021 og nå niveauet fra før krisen inden udgangen af året. Dette er en opjustering ift. bankens vurdering fra februar d.å., hvor forventningen var en BNP vækst på 5 pct. i 2021. Bag rapportens mere optimistiske vurdering lå den styrkede efterspørgsel understøttet af den succesfulde vaccineudrulning og den øgede tillid til udviklingen blandt forbrugere og investorer.

Forventninger til udviklingen i arbejdsløsheden er ligeledes justeret i positiv retning ift. bankens prognose fra februar, og forventes nu at ligge på 5 pct. med udgangen af 2021 snarere end 6,25 pct. Den mere positive forventning til udviklingen i løbet af 2021 tilskrives ikke mindst regeringens beslutning om at opretholde jobopretholdelsesordningen (kaldet ”furloughordningen”) frem til udgangen af september, når den økonomiske genopretning forventes at være godt på vej. Under jobopretholdelsesordningen bibeholder medarbejdere, der ikke kan arbejde grundet COVID-restriktioner, deres job med støtte fra staten.

Ifølge Office of National Statistics faldt britisk output i første kvartal med 1,5 pct., hvilket skyldes den hårde lockdown og skolelukninger, der prægede det meste af første kvartal. Faldet i output var dog lavere end tidligere forventet. Der peges på, at COVID-19-restriktioner lader til at have haft mindre betydning i første kvartal 2021 end de tidligere har haft – muligvis fordi virksomheder og husholdninger har tilpasset sig udviklingen og restriktionerne.

Den britiske regering har fremlagt sin finanslov for det kommende finansår (april 2021 til marts 2022). Af finansloven fremgår, at regeringen på den korte bane fortsat vil have fokus på krisehåndtering med fortsættelse af omfattende støttepakker til erhvervslivet og husholdninger. Regeringen vil samtidig sætte rammerne for en investerings drevet genopbygning bl.a. med omfattende skattefordele ved virksomhedsinvesteringer og understøttelse af regeringens dagsorden om økonomisk udligning på tværs af landet samt grøn omstilling. På den lidt længere bane, når genopretningen for alvor har slået rod, lægger regeringen vægt på at skabe balance i de offentlige finanser via en stigning i skatteindtægterne, hvor der navnlig har været opmærksomhed omkring den annoncerede stigning i selskabsskatten fra 19 pct. til 25 pct. i 2023.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 57,5 (december 2020)
 • 41,2 (januar 2021)
 • 49,6 (februar 2021)
 • 56,6 (marts 2021)
 • 30,7 (april 2021)
 • 62,0 (maj 2021)

Læs mere om PMI i Storbritannien her.

Udsigt for dansk eksport til Storbritannien

Eksporten forventes at stige markant i 2021 i takt med genåbningen af samfundet. Det vil forventeligt gå et par år inden eksporten når et pre-corona og pre-Brexit niveau. Forventningen til vækst i Storbritannien er ganske pæn med 7,2 pct. BNP-vækst i 2021. Når virksomhederne er kommet igennem de første post-Brexit tilpasninger, vil væksten være med til at trække eksporten tilbage på sporet. Mange danske virksomheder er som følge af Brexit i færd med at momsregistrere sig, åbne bankkonti mv. i Storbritannien.

Arbejdsløshed

Storbritanniens nationale statistiskkontor (Office for National Statistics) offentliggør hver måned arbejdsløshedstallene et par måneder bagudgående. I maj viste de seneste tal, at arbejdsløsheden var 4,8 pct. for perioden januar til marts 2021. I den forudgående periode (december 2020 til februar 2021) var tallet 4,9 pct. I perioden november 2020 til januar 2021 var arbejdsløshedsprocenten på 5 pct, og i perioden oktober til december 2020 var tallet 5,1 pct.

Handelssituation

Handelshindringer

Som følge af COVID-19 pandemien er der restriktioner for indrejse i Storbritannien, hvor danskere fortsat skal i 10 dages karantæne ved ankomst. Tiltaget ventes at få negativ indflydelse på eksporten til Storbritannien. Læs mere her

Storbritanniens udtrædelse af EU (Brexit) vil ligeledes have negativ indflydelse på samhandlen. På grund af pandemien er det endnu svært at vurdere, hvor stor en nedgang i samhandlen Brexit betyder, men især den øgede mængde bureaukrati, regler om oprindelsesland, nye produktcertificeringer og usikkerheder ved levering af tjenesteydelser ift. ophør af den frie bevægelighed udfordrer handlen i begge retninger.

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

I de første seks måneder af 2020 faldt eksporten til Storbritannien med 7,2 mia. kr. svarende til 32 pct. i forhold til 2019. Vindmøllesalget gik ned med 86 pct., intermediate goods med 45 pct. og lægemidler med 39 pct., mens eksempelvis fødevaresalget kun gik ned med 10 pct. og manufactured goods med 18 pct.

Frihandelsaftale med EU

Per den 1. januar 2021 trådte den nye handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Storbritannien i kraft.

Danmarks største eksportområder

De største eksportvaregrupper i samhandlen med Storbritannien har haft udviklet sig således i 2020 i forhold til 2019:

 • Kød og kødvarer: 0 pct.
 • Kraftmaskiner og motorer: -68 pct.
 • Medicinske og farmaceutiske produkter: -31,4 pct.
 • Maskiner og tilbehør til industrien: -2,5 pct.
 • Beklædningsgenstande og -tilbehør: -6,2 pct.

De sektorer der har oplevet det største fald under COVID-19 krisen er ikke overraskende hotel- og restaurantionsbranchen, kunst- og oplevelsesøkonomien, detailhandlen, transport, landbrug og i nogen grad også services.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Den britiske regering har introduceret en række støttetiltag til erhvervslivet. Navnlig er en række låneordninger til virksomheder, der blev lanceret i sommeren 2020, nu erstattet af den nye genopbygningslåneordning. Andre hjælpeordninger til virksomheder er stadig i drift. Det er kun muligt for britiske virksomheder at ansøge om støtte, herunder dog også danskejede datterselskaber i Storbritannien. Klik her for at læse mere om hvad din virksomhed kan søge.

Af særlig relevans kan fremhæves:

Genopbygningslåneordningen (Recovery Loan Scheme) har til formål at støtte virksomheder i takt med at de vokser og genopbygges ovenpå COVID-19 pandemien. Virksomheder i alle størrelser kan søge lån op til GBP 10 mio. Staten garanterer 80 pct. af lånet. Med forbehold for revisioner er ordningen åben frem til den 31. december 2021. Kriterier for hvilke virksomheder, der kan søge denne ordning fremgår af hjemmesiden.

Jobopretholdelsesordning (Corona Job Retention Scheme - også kaldet ”furloughordning”) er blevet forlænget til udgangen af september 2021. Under denne ordning kan virksomheder søge myndighederne om dækning af lønudgifter for ansatte, som ikke kan arbejde, grundet COVID-restriktioner. Statens bidrag vil frem til udgangen af juni 2021 være op til 80 pct. af medarbejderens løn for timer, der ikke kan arbejdes, grundet COVID-restriktioner, dog med en beløbsgrænse på GBP 2.500. Arbejdsgiveren skal betale pensionsbidrag og det nationale forsikringsbidrag (National Insurance contribution). Fra 1. – 31. juli 2021 vil statens bidrag være 70 pct. / op til GBP 2.187,50. Fra 1. august – 30. september vil statens bidrag være 60 pct. / op til GBP 1.875.

Regeringen har målrettet støtte til virksomheder i turisme- og ”hospitality”-sektoren i form af momsreduktion (VAT) nedsat fra 20 til 5 pct. samt mulighed for udskydelse af momsbetaling. Denne ordning er senest blevet forlænget til udgangen af september 2021.

Virksomheder har mulighed for at søge om refusion af lovpligtige sygedagpenge, hvor sygefravær skyldes COVID-19. Find yderligere information om Coronavirus Statutory Sick Pay Rebate Scheme her.

Sektorer berørt af støtteordninger

Udover effekten fra den grønne stimuluspakke (se nedenfor), forventes den fortsatte økonomiske støtte til turisme- og "hospitality"-sektoren gradvist at stimulere især fødevareeksporten.

Bæredygtig genstart

Social Housing decarbonisation Demonstrator Fund på GBP 50 mio. blev lanceret i 2020. Tiltaget kører for nuværende som et pilotprogram inden for energieffektivitet og fjernvarme. På baggrund af erfaringerne lanceres hovedpuljen (main scheme) på GBP 3,8 mia. som opfølgning i løbet af 2021 eller 2022.

I tillæg til ovenstående har regeringen afsat GBP 300 mio. under Green Homes Grant som kommuner (Local Authorities) kan administrere til brug for energieffektiviserende tiltag hos lavindkomst husholdninger.

Regeringen barsler desuden med en ny ’Heat and Buildings Strategy i 2021’ som også forventes at annoncere en række nye finansieringsmuligheder. 

Klimafrontpost

Den danske ambassade i London er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Omend digitaliseringen i Storbritannien ikke er nået helt så langt som i Danmark, er landet det mest digitaliserede blandt de større OECD-lande. Hjemmearbejde var allerede inden COVID-19 krisen udbredt i Storbritannien, men har naturligvis oplevet et stort opsving ligesom udbydelsen af fjernundervisning. Tilsvarende forventes e-commerce at stige 19 pct. i 2020, hvor den forventede stigning før COVID-19 var 11 pct. Der er endnu ikke lavet større nationale digitaliseringsstrategier, men regeringen overvejer centrale digitaliseringselementer, som COVID-19 krisen har vist behovet for, som eksempelvis et nationalt identitetsidentifikationssystem.

Handelsmuligheder i dag

Danske strategiske alliancer

Strategic Pharma Alliance med de større danske farmaceutiske virksomheder. Ambassaden arbejder med alliancen på Public Affairs agendaen med henblik på at forbedre rammebetingelserne i Storbritannien.

Heat Networks Sales Alliance er en salgsalliance bestående af danske virksomheder med løsninger inden for fjernvarmesektoren der regelmæssigt arrangerer møder store potentielle kunder.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Der er nye muligheder inden for digitalisering, som nævnt ovenfor, samt inden for effektivisering af sundhedssektoren og ældrepleje, samt ikke mindst inden for e-handel. De bedste muligheder inden for det grønne område ligger i forlængelse af den økonomiske genopretningspakke, hvor der er afsat tre mia. GBP til energieffektivisering af bygninger og huse. Herudover udgør COP26 i Glasgow i 2021 en stor mulighed for især virksomheder i de 13 klimapartnerskaber, men også andre virksomheder med grønne og bæredygtige løsninger.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

Storbritannien har i årevis set fremgang inden for urbanisering og byudvikling. I november 2020 lancerede Premierminister Boris Johnson en 10-punktsplan der skal muliggøre grøn genopbygning og en ”grøn industriel revolution”. Planen er en blanding af initiativer, der ikke mindst inkluderer fremskyndelse af udfasning af diesel- og benzinbiler til 2030. Med planen investerer regeringen GBP 12 mia. i den grønne omstilling og skaber et incitament til potentielt tre gange så meget i investeringer fra den private sektor, der tilsammen vil skabe op til 250.000 jobs.

Ambassaden har løbende opgaver for danske leverandører til sektoren bl.a. inden for smart city, smart waste management, samt næste udgave af vores bykonference Liveable City der afholdes i Belfast i september 2021 med en række danske virksomheder.

Den britiske regering opdaterer løbende deres database over udbud og offentlige satsninger inden for byløsninger og byudviklingsprojekter. Aktuelt er der 79 velbeskrevne projekter lige fra havnefrontsudvikling i Belfast til GBP 450 mio. til hydrogenbus infrastrukturinvesteringer i Aberdeen på i alt GBP 850 mio. Den samlede liste over projekter findes her: capital investment opportunities - great.gov.uk international

Der synes at være forbedrede rammevilkår, idet den britiske regering gennem Build Back Better initativet har afsat GBP 600 mia. over 5 år til investeringer i infrastruktur og byfornyelsesprojekter med henblik på at genstarte økonomien post-COVID. Læs mere her

Muligheder inden for fødevareproduktion og –forsyning

Storbritannien har en lav selvforsyningsgrad af fødevarer og en lav produktivitet i den primære sektor. Der er behov for investeringer i ny teknologi, viden og kompetencer. Fødevarer er relativt billige (ingen moms på basisfødevarer). Detailhandel er præget af stor konkurrence og er langt fremme i forhold til nye handelsformer og virksomhedstyper, der baserer sig på onlinesalg. Økologi er i stærk vækst på tværs af flere varekategorier, bl.a. fjerkrækød og æg, hvor DK producenter er store.

Der planlægges et fremstød med agroindustrien i efteråret 2021. Dansk eksport af fødevarer er historisk set stort til det britiske marked (4. største i 2019). Svinekød, mejeriprodukter og sammensatte fødevarer er de største kategorier. Ingredienser vurderes at have et potentiale.

Landbrugspolitikken er lavet om, og støtte vil fremover blive udbetalt efter princippet ”public payments for public goods”. Teknologi og viden, der kan understøtte bæredygtige produktivitetsforbedringer (more with less), vil være efterspurgt.

Regeringen har med sin nye landbrugslov lagt en af grundstenene for at kunne nå målet om Co2 neutralitet i 2050. Der vil blive givet støtte til landmænd og andre relevante aktører tre sammenhængende støtteprogrammer, der alle sigter mod miljøforbedringer, biodiversitet, 0-emmission og bedre dyresundhed og dyrevelfærd. Der er et budget der indtil videre modsvarer det, der er blevet udbetalt i landbrugsstøtte under CAP’en.

Muligheder inden for transport og logistik

Den britiske regering har for nyligt sat et nyt tiltag i værk med henblik på etablering af 10 frihavne fordelt på hhv. 7 i England og 1 i hver af selvstyrenationerne (Skotland, Wales og Nordirland). Fristen for indsendelse af bud fsva. frihavnene i England udløb primo februar, og der er en forventning om at de første frihavne vil være sat op inden udgangen af 2021. Tiltaget omkring frihavne fremstilles af regeringen som en del af de muligheder Storbritannien har med udtrædelsen af EU, og har navnlig fokus på at fremme økonomisk udvikling i de mere tilbagestående regioner, ligesom man ser frihavnene, som en mulighed for at fremme innovation ”hotbeds for innovation”.

Link til udbudsmaterialet, som giver et godt overblik over, hvad regeringen håber at opnå med frihavnene: Freeports Bidding Prospectus (publishing.service.gov.uk)

Følgende hjemmeside kan konsulteres idet den indeholder vejledning fra den britiske regering til transportsektoren post-Brexit, herunder fsva. den maritime sektor: Air, sea, road and rail transport between the UK and EU - GOV.UK (www.gov.uk).

I tillæg til ovenstående forventes der at være et betydeligt potentiale for transportydelser og underleverancer i forbindelse med udvidelsen af den britiske off-shore vindkapacitet. Det erklærede politiske mål er 40 GW i 2030, populært kaldet ”40 by 30”.

Muligheder inden for sundhed

Der er et stort markedspotentiale i Storbritannien for danske virksomheder inden for især digitalisering og tidsbesparende løsninger til ældrepleje og hospitalsudstyr samt COVID-19 løsninger. Det britiske sundhedsvæsen indkøber for ca. GBP 70 mia.  årligt, og NHS er hovedindkøberen af varer og ydelser. Indkøb og opdatering af digitale ydelser efter pandemien vurderes til at ligge på GBP 8,1 mia. (National Audit Office 15 may 2020)

Ambassaden kører en pharma-alliance med en række større danske firmaer. Møderne og assistancen fra ambassaden har været til stor gavn, ikke mindst under pandemien. Herudover bistår ambassaden en række små og mellemstore virksomheder med salgsfremmende aktiviteter til bl.a. NHS, plejemarkedet samt med pilotprojekter og proof of concept til pleje- og sundhedssektoren for innovative løsninger.

Opbygning af en ny datadrevet infrastruktur med udgangspunkt i den offentlige sektors digitale transformation er en hovedprioritet i Johnsons regering. ’NHS Long Term Plan’ blev offentliggjort den 7. januar 2019. Planen understøtter vigtigheden af teknologi i det fremtidige NHS og fastlagde de kritiske prioriteter. Den nye enhed NHSX blev dannet i 2019 med ansvar for at drive digitale omstilling i NHS gennem regulering og implementering.

NHS Supply Chain er NHS’ eget unikke indkøbssystem, og sundhedstjenester bestilles primært af de lokale Clinical Commisioning Groups. Der er 135 CCG'er i England, som hver især bestiller tjenester til omkring 250.000 mennesker i gennemsnit. CCG'er står for omkring 2/3 af det samlede NHS England budget eller GBP 79,9 mia. i 2019/20. Primære plejeydelser f.eks. Læge- og tandplejetjenester bestilles af NHS England og NHS Improvement (NHSE & I).

De britiske sundhedsmyndigheder har 1 januar ertsattet EU's ”Tenders Electronics Daily” med en database, der hedder ”Find a Tender”, der dækker kontrakter af højere værdi (over GBP 118,000).’’ Udfordringen er ofte den korte ansøgningfrist (ca 6 uger).

Pandemien har medvirket til en kæmpe forøgelse af ventelisterne, som vurderes at lægge NHS under pres i de kommende år og resultere i yderlige pressede budgetter.

Større projekter i udbud

Der findes ikke ét samlet overblik over større udbud i Storbritannien, men den mest pålidelige kilde, hvor offentlige udbud kan søges frem branchevis, kan findes her.

Strategiske vækstpuljeindsatser

The Trade Council UK har søsat fire strategiske indsatser med henblik på afdækning af konkrete markedsmuligheder:

 • Climate Startup Challenge er et program for grønne danske startups til at rejse risikovillig kapital og skabe partnerskaber i Storbritannien. Programmet gennemføres første gang som optakt til COP26 i Glasgow, 2021.
 • Sustainable Food Production tager sigte på at effektivisere den britiske fødevareproduktion og dermed muligheder for den danske agroindustri.
 • Sustainable Deeptech fokuserer på mulighederne for salg til og/eller licensaftaler med de Dublin-baserede techgiganter for danske deeptech virksomheder, især inden for AI, Quantum og Cybersecurity.

 • Opportunities in Healthtech afdækker muligheder for salg af teknologiløsninger til det britiske sundhedsvæsen.

 • Energy efficiency in Industry afdækker muligheder for salg af løsninger inden for energieffektivitet til mejerier, slagterier og bryggerier i Storbritannien.

Handelsmuligheder i morgen

Danske strategiske alliancer under udvikling

Industrial Energy Efficiency Alliance
Der arbejdes på opbygningen af en strategisk salgsalliance, der følger op på de langsigtede muligheder, som myndighedssamarbejdet på energi kaster af sig inden for energieffektivitet i industrien(Energy Governance Partnership).

Dansk myndighedssamarbejde

Energy Governance Partnership (EGP) ved Energistyrelsen bestående af en udsendt rådgiver og team på i alt 3 medarbejdere. Fokus for myndighedssamarbejdet er pt. på fjernvarme og energieffektivisering

Trade Council i Storbritannien

The Trade Council i UK hjælper målrettet i forhold til at oplyse om konsekvenserne af Brexit samt mulighederne der udløber af genopretningspakken inden for energieffektivisering, det fornyede fokus på Tech og digitalisering, sundhedsområdet samt behovet for automatisering og digitalisering af landbruget som allerede fra 2021 vil blive udfordret af manglende arbejdskraft. Ligeledes sættes der ind i forhold til e-handelsmuligheder.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Virksomheder kan søge om lønkompensation gennem regeringens Coronavirus Job Retention Scheme (se ovenfor under hjælpepakker).

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke mulighed for kompensation for faste udgifter.

Skatteregler

Storbritannien har besluttet at give skattefrihed for dækningsafgift (”business rates”) i skatteåret 2020-2021 for udvalgte virksomheder (detailhandel, fritidsvirksomheder, hoteller og lignende).
 
 
Storbritannien gennemførte i perioden 20. marts 2020 – 30. juni 2020 en ordning, hvorved der blev givet mulighed for henstand af momsbetalingen for virksomheder berørt af COVID-19-virussen.
 

Regler for afskedigelser

Der er ingen lempelser i reglerne for afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Regeringen har indført en række lånemuligheder på særlige favorable vilkår til virksomheder afhængig af virksomhedens størrelse. Yderligere information herom er beskrevet i afsnittet om hjælpepakker.

Find en generel oversigt over finansielle støttetiltag her

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel, ligesom regeringen også i den nærmeste fremtid ventes at lancere flere økonomiske genopretningstiltag. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Storbritannien?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!