Gå til indhold
Storbritannien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Storbritannien

Storbritannien har både sundhedsmæssigt og økonomisk været blandt de lande, som blev hårdest ramt af COVID-19. Men Den nye Omikron-variant har forårsaget rekordhøje smittetal, men heldigvis er hverken antallet af hospitalsindlæggelser eller dødsfald i nærheden af niveauet fra tidligere bølger af COVID-19.

Storbritannien er blandt de lande, som blev hårdest ramt af COVID-19. Siden marts 2020 har der været gennemført flere nedlukninger af samfundet. Med den seneste COVID-bølge i form af Omikron-varianten valgte den britiske regering meget hurtigt at indføre nye indrejserestriktioner og en række adfærdsrestriktioner. Regeringen var dog blandt de hurtigste i Europa til at rulle restriktionerne tilbage igen, og fremlagde i februar 2022 sin strategi for, hvordan landet skal leve med COVID-19 fremadrettet. Der er således ikke længere juridiske restriktioner ligesom alle indrejsekrav er fjernet.

Idet reglerne kan ændres med kort varsel, bør man tjekke de seneste regler forud for indrejse (her).


Kan danske virksomheder søge støtte i Storbritannien?

Frem til den 30. juni 2022 er det muligt for små og mellemstore virksomheder påvirket af COVID-19 at optage et lån på fordelagtige vilkår gennem genopbygningslåneordningen (”Recovery Loan Scheme”). Denne låneordning erstattede i september 2021 de tidligere COVID-19 låneordninger for virksomheder. 

Stort set alle øvrige COVID-19 hjælpeforanstaltninger i form af f.eks. lønkompensation er udfaset.

Det er kun muligt for britiske virksomheder at ansøge om støtte, herunder dog også danskejede selskaber i Storbritannien (datterselskaber).

Læs mere om støttetiltagene

Læs mere om udgifter til sygedage ifm. COVID-19

 

covid-19 i storbritannien

Sundhedssituation

Som flere andre lande, har Storbritannien været ramt af COVID-19 varianten, Omikron, og dennes efterfølger. Men selvom smittetallene har været høje er hverken antallet af hospitalsindlæggelser eller dødsfald i nærheden af niveauet fra tidligere bølger af COVID-19. Det skyldes i høj grad den succesrige udrulning af tredje vaccinestik. Fra ultimo marts har myndighederne tillige tilbudt en forårsboostervaccine (fjerde stik) til ældre over 75 og særligt udsatte.  

Vilkår for erhvervsrejsende

Alle indrejserestriktionerne for Storbritannien er ophævet. 

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du kan orientere dig om rejserådene her.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Storbritannien.

Restriktioner

Alle juridiske restriktioner i England er ophævet. 

Der gælder forskellige restriktioner i de øvrige selvstyrenationer, Skotland, Nordirland og Wales. Find yderligere information her. 
Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information her.

Flyforbindelser

Der er flere daglige, direkte flyforbindelser mellem Danmark og Storbritannien, herunder mellem København og London. 

økonomien i Storbritannien i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Storbritanniens økonomi har været en af de hårdest ramte af COVID-19 i OECD med et fald i BNP i 2020 på knap 10 pct. 2021 bragte dog mere optimistiske takter med en robust vækst og solid økonomisk genopretning understøttet af ikke mindst den hurtige vaccineudrulning, fjernelse af COVID-restriktioner og en øget tillid til udviklingen blandt forbrugere og investorer.

Den uafhængige britiske økonomiske ”vagthund”, Office of Budget Responsibility (OBR), der svarer til Det Økonomiske Råd i Danmark, udgav i marts 2022 sin prognose for britisk økonomi. Grundlæggende pegede OBR på den enorme usikkerhed, der præger prognosen, ikke mindst ift. udviklingen i Ukraine, og hvordan energipriserne påvirkes. 

Inflationen ventes at være 7,4 pct. i 2022, for herefter at falde tilbage til under 2 pct. i slutningen af 2023, grundet forventet fald i energipriserne, for herefter af ramme Bank of England’s mål på 2 pct. mod slutningen af 2025. Det er en stigning på 3,5% ift. OBR’s prognose i oktober 2021, og afspejler for det første effekten af højere olie- og gaspriser. Olie og gas udgør ¾ af Storbritanniens energimix, hvilket gør landet særligt sårbart ift. stigende energipriser. Endvidere forventes et lønstigningspres som resultat af de stigende leveomkostninger i et strammere arbejdsmarked også at presse inflationen op. 

Væksten nedjusteres med over 2 procentpoint ift. OBR’s prognose fra oktober 2021 fra 6% til 3,8%. 3,8% er stadig en solid vækst, men meget er fortsat ”catch-up” efter pandemien. Herefter forventes væksten at ligge på ca. 1,75% per år i den efterfølgende fireårige periode. 

Fsva. arbejdsmarkedet peger OBR på, at arbejdsløshedstallet fortsat falder. Men samtidig forventes arbejdsmarkedsudbuddet at ligge lavere end forventet (200.000 lavere end oktoberprognosen). Forklaringen ligger dels i lavere netto migration under pandemien, og dels i lavere arbejdsmarkedsdeltagelse navnlig blandt ældre arbejdere. Der forventes en stigning i lønindkomst på 5.3% i 2022.

Stigninger i indkomst holder dog ikke trit med den stigende inflation. Husholdningers reelle, disponible indkomst forventes at falde med 2.2% over de næste 12 måneder. Det er det største fald i levestandarden, siden man begyndte at registrere tallet i 50’erne. Uden de tiltag, som finansministeren annoncerede g.d., vurderer OBR, at faldet i levestandard ville have været over 3%. 

På trods af udfordringerne vurderer OBR, at de offentlige finanser er genoprettet hurtigere end forventet efter pandemien. Lånoptaget forventes derfor at være lavere end tidligere forudset. Statens gæld forventes ligeledes at ligge lavere end forventet. Det giver finansministeren lidt råderum fremadrettet, men der peges samtidig på, at stigende renter betyder højere renteudgifter end forventet. GBP 83 mia. i finansåret 2022-23 – det højeste niveau i knap 30 år som procent af statsindtægterne.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 49,6 (februar 2021)
 • 56,6 (marts 2021)
 • 30,7 (april 2021)
 • 62,9 (maj 2021)
 • 61,7 (juni 2021)
 • 59.2 (juli 2021)
 • 54.8 (august 2021)
 • 51,1 (september 2021)
 • 56,8 (oktober 2021 - Flash)
 • 53,2 (december 2021)
 • 59,7 (march 2022)

Læs mere om PMI i Storbritannien her.

Udsigt for dansk eksport til Storbritannien

Der vil forventeligt gå et par år inden eksporten når et pre-corona og pre-Brexit niveau, men Storbritannien er fortsat Danmarks fjerde største eksportmarked. Forventningen til vækst i Storbritannien er mere afdæmpet end i 2021 med 3,7% BNP-vækst i 2022. Når virksomhederne er kommet igennem deres post-Brexit tilpasninger, vil væksten være med til at trække eksporten tilbage på sporet. Mange danske virksomheder er som følge af Brexit i færd med at etablere sig, at momsregistrere sig, åbne bankkonti mv. i Storbritannien. 

Arbejdsløshed

Storbritanniens nationale statistikkontor (Office for National Statistics) offentliggør hver måned arbejdsløshedstallene et par måneder bagudgående.

Det seneste tilgængelige tal er fra marts og viste, at arbejdsløshedstallet faldt til 3,9% for periode november 2021 til januar 2022. For perioden august til oktober 2021 var tallet 4,2%. Fra juli til september var tallet 4,3%. I de foregående tre måneder fra april til juni var arbejdsløshedstallet 5,7% og 4,6% i de seneste tre måneder frem til juli. For perioden april til juni 2021 var tallet 4,7%. For perioden januar til marts 2021 var tallet 4,8%. I den forudgående periode (december 2020 til februar 2021) var tallet 4,9%. I perioden november 2020 til januar 2021 var arbejdsløshedsprocenten på 5%, og i perioden oktober til december 2020 var tallet 5,1%. 

Frihandelsaftale med EU

Per den 1. januar 2021 trådte den nye handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Storbritannien i kraft. Aftalen kan findes her.

Danmarks største eksportområder

De største eksportvaregrupper i samhandlen med Storbritannien har udviklet sig således i 2020 i forhold til 2019:

 • Fødevarer: -4%
 • Kraftmaskiner og motorer: -68%
 • Medicinske og farmaceutiske produkter: -31,4%
 • Maskiner og tilbehør til industrien: -2,5%
 • Beklædningsgenstande og -tilbehør: -6,2%

De sektorer der har oplevet det største fald under COVID-19 krisen, er ikke overraskende hotel- og restaurantionsbranchen, kunst- og oplevelsesøkonomien, detailhandlen, transport, landbrug og i nogen grad også services.

 

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Handelshindringer

Storbritanniens udtrædelse af EU (Brexit) har negativ indflydelse på samhandlen. På grund af pandemien er det endnu svært at vurdere, hvor stor en nedgang i samhandlen Brexit betyder, men især den øgede mængde bureaukrati, regler om oprindelsesland, nye produktcertificeringer og begrænsninger ved levering af tjenesteydelser ift. ophør af den frie bevægelighed udfordrer handlen i begge retninger. 

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Som nævnt overfor var Storbritannien et af de hårdest ramte lande af COVID-19 og det har ladet sig mærke i alle sektorer. Særligt turisme, hotel og restaurationsbranchen var meget hårdt ramt, hvilket også mærkes i den danske fødevareeksport, og stimuleres fortsat gennem hjælpepakker, momsreduktioner mm.

Sundhedsvæsenet har i perioder været lagt ned, og efterslæbet af behandlinger og mangel på ressourcer kalder på effektiviserende og især digitale løsninger. ICT/Tech sektoren har ikke overraskende oplevet stor efterspørgsel i coronatiden, og udviklingen af vaccineapps osv. har sat fokus på mulighederne inden for offentlig digitalisering.

Under sloganet ’Build Back Greener’ har regeringen lanceret en 10-punktsplan som en ”grøn industriel revolution”, der har til formål at gøre Storbritannien til verdensleder i udviklingen af grønne teknologier og et grønt finanscentrum. Regeringen vil samlet set mobilisere GBP 12 mia. til at investere i planens delelementer, som man mener vil støtte og skabe op til 250.000 grønne job.

Stimulipakker

Den britiske regering har under pandemien introduceret en række støttetiltag til erhvervslivet. Mange af hjælpepakkerne er dog nu udfaset. Det er kun muligt for britiske virksomheder at ansøge om støtte, herunder dog også danskejede datterselskaber i Storbritannien.
Klik her for at læse mere om hvad din virksomhed kan søge.

Genopbygningslåneordningen (Recovery Loan Scheme) kan dog fremhæves, som en tilbageværende hjælpepakke. Den har til formål at støtte virksomheder i takt med at de vokser og genopbygges ovenpå COVID-19 pandemien. Låneordninger løber foreløbig frem til 30. juni 2022. Per 1. januar 2022 ændredes vilkårene for låneordningen, hvilket betyder: at kun små og mellemstore virksomheder kan optage lån under ordningen; det maksimale finansieringsbeløb per virksomhed er GBP 2 mio.; og at staten garanterer 70% af lånet (sat ned fra 80% tidligere). Kriterier for hvilke virksomheder, der kan søge denne ordning fremgår af hjemmesiden. 

Sektorer berørt af støtteordninger

Udover effekten fra den grønne stimuluspakke (se nedenfor), forventes den fortsatte økonomiske støtte til turisme- og "hospitality"-sektoren gradvist at stimulere især fødevareeksporten. 

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Social Housing decarbonisation Demonstrator Fund på GBP 50 mio. blev lanceret i 2020. Tiltaget kører for nuværende som et pilotprogram inden for energieffektivitet og fjernvarme. 

I tillæg til ovenstående har regeringen afsat GBP 300 mio. under Green Homes Grant som kommuner (Local Authorities) kan administrere til brug for energieffektiviserende tiltag hos lavindkomst husholdninger.

Regeringen lancerede mandag d. 18. oktober en ny ’Heat and Buildings Strategy’ med 3,9 mia. GBP i tilførte nye midler. Af dem er der afsat 450 mio. GBP i et treårigt Boiler Upgrade Scheme, hvor husstande kan få op mod 5.000 GBP i støtte til installering af mere energieffektive varmeløsninger som varmepumper.  

Puljen på de 3,9 mia. GBP finansierer grøn varmeomstilling gennem følgende tiltag fra 2022 til 2025:

 • 1,425 mia. BGP i Public Sector Decarbonisation Scheme
 • 950 mio. GBP i Home Upgrade Grant scheme
 • 800 mio. GBP til Social Housing Decarbonisation Fund
 • 450 mio. GPB i Boiler Upgrade Scheme
 • 338 mio. GBP til Heat Network Transformation Programme


Der kan læses mere om Heat and Building Strategy her: Plan to drive down the cost of clean heat - GOV.UK (www.gov.uk)

Klimafrontpost

Den danske ambassade i London er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner. 

Digitalisering

Omend digitaliseringen i Storbritannien ikke er nået helt så langt som i Danmark, er landet det mest digitaliserede blandt de større OECD-lande. Hjemmearbejde var allerede inden COVID-19 krisen udbredt i Storbritannien, men har naturligvis oplevet et stort opsving ligesom udbydelsen af fjernundervisning.

Tilsvarende steg e-handel med 18 pct. i 2020 (GBP 70 mia.), hvor den forventede stigning før COVID-19 var 11 pct. Der er endnu ikke lavet større nationale digitaliseringsstrategier, men regeringen overvejer centrale digitaliseringselementer, som COVID-19 krisen har vist behovet for, som eksempelvis et nationalt identitetsidentifikationssystem.

Handelsmuligheder

Danske strategiske alliancer

Strategic Health Alliance med de større danske farmaceutiske virksomheder. Ambassaden arbejder med alliancen på Public Affairs agendaen med henblik på at forbedre rammebetingelserne i Storbritannien.

Heat Networks Sales Alliance er en salgsalliance bestående af danske virksomheder med løsninger inden for fjernvarmesektoren der regelmæssigt arrangerer møder store potentielle kunder.

Offshore Wind Alliance er en salgsalliance under opbygning for danske virksomheder der kunne være mulige relevante leverandører til ScotWind projekterne samt CFD runde 4 i Storbritannien.

Energy Efficiency in Industry Alliance er en alliance under opbygning for danske virksomheder med energibesparende løsninger til mejerier, bryggerier og slagterier.  

Dansk myndighedssamarbejde

Energy Governance Partnership (EGP) ved Energistyrelsen bestående af en udsendt rådgiver og team på i alt 3 medarbejdere. Fokus for myndighedssamarbejdet er pt. på fjernvarme og energieffektivisering 

Nye muligheder som følge af COVID-19

Der er nye muligheder inden for digitalisering, som nævnt ovenfor, samt inden for effektivisering af sundhedssektoren og ældrepleje, samt ikke mindst inden for e-handel. De bedste muligheder inden for det grønne område ligger i forlængelse af den økonomiske genopretningspakke, hvor der er afsat tre mia. GBP til energieffektivisering af bygninger og huse.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

Storbritannien har i årevis set fremgang inden for urbanisering og byudvikling. I november 2020 lancerede Premierminister Boris Johnson en 10-punktsplan der skal muliggøre grøn genopbygning og en ”grøn industriel revolution”. Planen er en blanding af initiativer, der ikke mindst inkluderer fremskyndelse af udfasning af diesel- og benzinbiler til 2030. Med planen investerer regeringen GBP 12 mia. i den grønne omstilling og skaber et incitament til potentielt tre gange så meget i investeringer fra den private sektor, der tilsammen vil skabe op til 250.000 jobs.

De fleste større kommuner har en egen smart city strategy, men der er ikke en national plan og forståelsen af begrebet smart city varier voldsomt fra sted til sted – nogle steder dækkende digitalisering af forvaltningen, andre steder trafik flow og en del steder blot sikring at den nødvendige netværksdækning er til stede i lokalområdet.

Ambassaden har løbende opgaver for danske leverandører til sektoren bl.a. inden for smart city, smart waste management, samt vores bykonference Liveable City der normalt afholdes en til to gange om året.

Den britiske regering opdaterer løbende deres database over udbud og offentlige satsninger inden for byløsninger og byudviklingsprojekter. Aktuelt er der 79 velbeskrevne projekter lige fra havnefrontsudvikling i Belfast til GBP 450 mio. til hydrogenbus infrastrukturinvesteringer i Aberdeen på i alt GBP 850 mio. Den samlede liste over projekter findes her: capital investment opportunities - great.gov.uk international

Der synes at være forbedrede rammevilkår, idet den britiske regering gennem Build Back Better initiativet har afsat GBP 600 mia. over 5 år til investeringer i infrastruktur og byfornyelsesprojekter med henblik på at genstarte økonomien post-COVID-19. Læs mere her.

Muligheder inden for fødevareproduktion og –forsyning

Storbritannien har en lav selvforsyningsgrad af fødevarer og en lav produktivitet i den primære sektor. Der er behov for investeringer i ny teknologi, viden og kompetencer. Fødevarer er relativt billige (ingen moms på basisfødevarer). Detailhandel er præget af stor konkurrence og er langt fremme i forhold til nye handelsformer og virksomhedstyper, der baserer sig på onlinesalg. Økologi er i stærk vækst på tværs af flere varekategorier, bl.a. fjerkrækød og æg, hvor DK producenter er store.

Der planlægges et fremstød med økologiske fødevarer i foråret 2022. Dansk eksport af fødevarer er historisk set stor til det britiske marked (4. største i 2019). Svinekød, mejeriprodukter og sammensatte fødevarer er de største kategorier. Ingredienser vurderes at have et potentiale.

Landbrugspolitikken er lavet om, og støtte vil fremover blive udbetalt efter princippet ”public payments for public goods”. Teknologi og viden, der kan understøtte bæredygtige produktivitetsforbedringer (more with less), vil være efterspurgt.

Regeringen har med sin nye landbrugslov lagt en af grundstenene for at kunne nå målet om Co2 neutralitet i 2050. Der vil blive givet støtte til landmænd og andre relevante aktører tre sammenhængende støtteprogrammer, der alle sigter mod miljøforbedringer, biodiversitet, 0-emmission og bedre dyresundhed og dyrevelfærd. Der er et budget der indtil videre modsvarer det, der er blevet udbetalt i landbrugsstøtte under CAP’en.

Efter Brexit forventer store dele af fødevareproduktionen rekrutteringsproblemer, så der forventes at være et stort potentiale for robotter og anden automatisering i både primær og sekundærproduktion de kommende år.

Muligheder inden for transport og logistik

Den britiske regering har sat et nyt tiltag i værk med henblik på etablering af 10 frihavne fordelt på hhv. 7 i England og 1 i hver af selvstyrenationerne (Skotland, Wales og Nordirland). Der er en forventning om at de første frihavne, som kan ses her, vil være sat op inden udgangen af 2021.
Tiltaget omkring frihavne fremstilles af regeringen som en del af de muligheder Storbritannien har med udtrædelsen af EU, og har navnlig fokus på at fremme økonomisk udvikling i de mere tilbagestående regioner, ligesom man ser frihavnene, som en mulighed for at fremme”hotbeds for innovation”.

I tillæg til ovenstående forventes der at være et betydeligt potentiale for transportydelser og underleverancer i forbindelse med udvidelsen af den britiske off-shore vindkapacitet. Det erklærede politiske mål er 50 GW i 2030, populært kaldet ”50 by 30”.

Fragtbranchen oplever i øjeblikket store rekrutteringsproblemer, så i princippet burde der være et potentiale for digitalisering der bidrager til øget effektivitet.

Muligheder inden for sundhed

Der er et stort markedspotentiale i Storbritannien for danske virksomheder inden for især digitalisering og tidsbesparende løsninger til ældrepleje og hospitalsudstyr samt COVID-19 løsninger. Det britiske sundhedsvæsen indkøber for ca. GBP 70 mia.  årligt, og NHS er hovedindkøberen af varer og ydelser. Indkøb og opdatering af digitale ydelser efter pandemien vurderes til at ligge på GBP 8,1 mia. (National Audit Office 15 may 2020)

Ambassaden kører en pharma-alliance med en række større danske firmaer. Møderne og assistancen fra ambassaden har været til stor gavn, ikke mindst under pandemien. Herudover bistår ambassaden en række små og mellemstore virksomheder med salgsfremmende aktiviteter til bl.a. NHS, plejemarkedet samt med pilotprojekter og proof of concept til pleje- og sundhedssektoren for innovative løsninger.

Opbygning af en ny datadrevet infrastruktur med udgangspunkt i den offentlige sektors digitale transformation er en hovedprioritet i Johnsons regering. ’NHS Long Term Plan’ blev offentliggjort den 7. januar 2019. Planen understøtter vigtigheden af teknologi i det fremtidige NHS og fastlagde de kritiske prioriteter.

Den nye enhed NHSX blev dannet i 2019 med ansvar for at drive digitale omstilling i NHS gennem regulering og implementering.

NHS Supply Chain er NHS’ eget unikke indkøbssystem, og sundhedstjenester bestilles primært af de lokale Clinical Commisioning Groups. Der er 135 CCG'er i England, som hver især bestiller tjenester til omkring 250.000 mennesker i gennemsnit. CCG'er står for omkring 2/3 af det samlede NHS England budget eller GBP 79,9 mia. i 2019/20. Primære plejeydelser f.eks. Læge- og tandplejetjenester bestilles af NHS England og NHS Improvement (NHSE & I).

De britiske sundhedsmyndigheder har 1 januar erstattet EU's ”Tenders Electronics Daily” med en database, der hedder ”Find a Tender”, der dækker kontrakter af højere værdi (over GBP 118,000).’’ Udfordringen er ofte den korte ansøgningsfrist (ca 6 uger).

Pandemien har medvirket til en kæmpe forøgelse af ventelisterne, som vurderes at lægge NHS under pres i de kommende år og resultere i yderlige pressede budgetter.

Større projekter i udbud

Der findes ikke ét samlet overblik over større udbud i Storbritannien, men den mest pålidelige kilde, hvor offentlige udbud kan søges frem branchevis, kan findes her.

Strategiske vækstpuljeindsatser

The Trade Council UK har søsat fem strategiske indsatser med henblik på afdækning af konkrete markedsmuligheder:

 • UK-DK FinTech Bridge

 • Sustainable Deeptech fokuserer på mulighederne for salg til og/eller licensaftaler med de Dublin-baserede techgiganter for danske deeptech virksomheder, især inden for AI, Quantum og Cybersecurity.

 • The Future of Health Tech in the UK afdækker muligheder for salg af teknologiløsninger til det britiske sundhedsvæsen.

 • Energy efficiency in Industry afdækker muligheder for salg af løsninger inden for energieffektivitet til mejerier, slagterier og bryggerier i Storbritannien og er forarbejdet til en salgsalliance.

Trade Council i Storbritannien

The Trade Council i UK hjælper målrettet i forhold til at oplyse om konsekvenserne af Brexit samt mulighederne der udløber af genopretningspakken inden for energieffektivisering, det fornyede fokus på Tech og digitalisering, sundhedsområdet samt behovet for automatisering og digitalisering af landbruget som allerede siden 2021 er udfordret af manglende arbejdskraft. Ligeledes sættes der ind i forhold til digitale salgsmuligheder, fødevarer samt lyd og musik.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel, ligesom regeringen også i den nærmeste fremtid ventes at lancere flere økonomiske genopretningstiltag. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Storbritannien?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.