Gå til indhold
Spanien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Spanien

Spanien er blandt de hårdest ramte EU-lande af COVID-19-sundhedskrisen, og regeringen har vedtaget en række tiltag for at afværge pandemiens omfattende konsekvenser for økonomien, beskæftigelsen og samfundet. Spanien har tidligere lanceret, hvad der omtales som en historisk hjælpepakke på op til 20 pct. af landets BNP.

Ud af den Europæiske genopretningsfonds kapacitet på EUR 750 mia. er Spanien berettiget til at modtage op til EUR 140 mia., hvoraf EUR 70 mia. stilles til rådighed som direkte tilskud og EUR 70 mia. som lån.

Den spanske genopretningsplan, som har fået den højeste vurdering fra de europæiske myndigheder, blev endeligt godkendt den 13. juli 2021. Spanien offentliggjorde d. 17. august 2021, at landet havde modtoget de første EUR 9 mia. i EU-midler til finansiering af genopretningsplanen.

I takt med den øgede genåbning af Spanien påvirkes aktivitetsindikatorerne, der tyder på et stærkt momentum i 3. kvartal. Oxford Economicsestimerer, at spansk BNP vil vokse med 6,1 pct. i indeværende år og 5,8 pct. i 2022.

Den spanske regering har lanceret mobilapplikationen ”Escudo Social” til Android og IOS samt en tilsvarende internetportal, som giver et overblik over alle økonomiske og sociale tiltag som følge af COVID-19-krisen.

Kan danske virksomheder søge støtte i Spanien?

Den spanske regering har vedtaget en række støttetiltag rettet mod virksomheder, herunder særligt små- og mellemstore virksomheder og selvstændige, hvis aktiviteter er berørt af COVID-19, og har øremærket EUR 11 mia. hertil. Læs mere her

Hertil kan nævnes, at der er afsat EUR 7 mia. til direkte støtte til selvstændige erhvervsdrivende og virksomheder i forbindelse med faste omkostninger og gæld, og EUR 1 mia. til rekapitalisering af virksomheder berørt af COVID-19. Læs mere her

Danske virksomheder registreret i Spanien vil kunne ansøge om støtte på lige fod med spanske virksomheder. Generelt er kriteriet for at kunne modtage støtte, at virksomhedens aktivitet er berørt af sundhedskrisen (eksempelvis lukning, nedsat aktivitet, reduceret efterspørgsel, mangel på leveringer). Læs mere her

covid-19 i spanien

Sundhedssituation

Incidenstallet, der er udtryk for antal smittede per 100.000 indbyggere over 14 dage, ligger per 30. september 2021 på 60 for hele Spanien, men også her er der regional variation. Den nationale belægningsgrad på hospitaler er 2 pct., og for intensivafdelingerne er belægningsgraden på 8 pct.

Der er i slutningen af september 2021 konstateret over 4.900.000 tilfælde af COVID-19 i Spanien og over 86.000 registrerede dødsfald.

Samlet set har 79,4 pct. af befolkningen nu fået første vaccinestik, og 77,1 pct. er fuldt vaccineret.

Du finder oversigt over daglige smittetal, antal indlagte osv. i Spanien her.

Vilkår for erhvervsrejsende

Spanien har indført indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark. Som erhvervsrejsende kan du på nuværende tidspunkt rejse ind, hvis du medbringer dokumentation som beskrevet nedenfor.

Vær opmærksom på, at de lokale myndigheder med kort varsel kan indføre yderligere restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på ambassadens hjemmeside, som opdateres dagligt på hverdage.

Derudover bør du altid følge lokale myndigheders anvisninger. Du finder en oversigt over restriktionerne i de spanske regioner på det spanske turistkontors hjemmeside.

Krav om negativ COVID-19-test

Alle rejsende til Spanien skal medbringe negativ PCR- eller antigentest, hvis landet eller området man rejser fra, er på den spanske liste over højrisikolande og –områder. PCR-testen skal være taget maksimalt 72 timer før indrejse. Antigentesten (kviktesten) skal være taget maksimalt 48 timer før indrejse. Den spanske liste over højrisikolande og –områder opdateres ugentligt.

Færdigvaccinerede er undtaget kravet om test ved indrejse. Datoen for det afsluttende vaccinestik skal være mindst to uger før afrejsetidspunktet.
Tidligere smittede med COVID-19 er også undtaget kravet om test ved indrejse. Der skal dog fremvises dokumentation for en positiv PCR-test, som er mindst 11 dage og højst 6 måneder gammel.

Det danske coronapas anerkendes som dokumentation for testresultat, vaccination og immunitet efter tidligere smitte.

Det anbefales altid at tjekke gældende regler med flyselskab og transitlande inden afrejse.

Indrejseformular

Alle rejsende via fly og båd skal udfylde en elektronisk indrejseformular med kontakt- og sundhedsoplysninger før indrejse i Spanien.

Formularen kan udfyldes online tidligst 48 timer før indrejse. Du kan finde formularen her eller via applikationen SpTH (både til Android og Apple). 

Ambassadens hjemmeside opdateres dagligt ift. indrejserestriktioner, som kan indføres med kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Spanien.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Spanien.

Restriktioner

Restriktioner varierer mellem de forskellige regioner. Den aktuelle liste over restriktioner kan ses på det spanske turistkontors hjemmeside

Generelt er der ikke ind- og udrejserestriktioner mellem regionerne i Spanien. Der gælder dog ind- og udrejserestriktioner for enkelte mindre områder internt blandt nogle af de spanske regioner (se yderligere på det spanske turistkontors hjemmeside)

Reglerne for forsamlingsforbud er forskellige fra region til region. Der kan være forsamlingsforbud både i det private og i det offentlige rum. Man skal orientere sig om gældende lokale restriktioner.

Der gælder regionale restriktioner for restauranter, barer, butikker, biografer og teatre samt på badestrande, udendørs svømmebassiner, forlystelsesparker, turistattraktioner, m.m.

Det er obligatorisk at bære mundbind i hele Spanien, når man opholder sig på offentlige indendørsarealer, inklusiv i den offentlige transport. Der er desuden krav om mundbund på alle offentlige udendørsarealer, hvis der ikke kan opretholdes en afstand på 1,5 m.

Flyforbindelser

Der er direkte afgange mellem Spanien og Danmark. Vær særlig opmærksom på, at der kan gælde særlige krav vedr. test ved mellemlandinger. Yderligere information kan forefindes på ambassadernes hjemmesider i det land, som man skal mellemlande i.

økonomien i Spanien i lyset af covid-19

Erhvervsklima

Spanien er Danmarks 12. største eksportmarked og med en befolkning på cirka 46 mio. er der gode forretningsmuligheder på det spanske marked.

Spanien er ét af de lande i verden, der er blevet hårdest ramt økonomisk som følge af COVID-19.

I 2021 forventes en vis økonomisk genopretning og vækst, ikke mindst pga. hjælpepakker fra EU, udrulning af vacciner og en vis genopretning af turismen hen imod slutningen af 2021. Regeringen har fokus på massive offentlige investeringer, som forventes suppleret af væsentlige private investeringer.

Genopretningen har fokus på bl.a. sundhedssektoren, digitalisering og den grønne omstilling.

I 2021 er det derfor vurderingen, at erhvervsklimaet forbedres -også for de produkter og services, danske virksomheder kan levere.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

PMI beskriver forventningen til produktions- og servicesektorerne, som i september 2021 faldt fra 51,9 (juli) til 47,7 (august). Dog har virksomhederne indikeret forventninger om, at de seneste stigninger i antallet af COVID-19 infektioner vil tynge opsvinget fremadrettet. Læs mere (på engelsk) om PMI i Spanien her.

Forbrugertillidsindekset (ICC) i Spanien er i august 2021 på 91,6. Til sammenligning lå det i august 2020 på 49,9. Det spanske detailhandelsindeks (ICM) lå (prisjusteret, faste priser) i juni 2021 på 106,5 (2015=100), hvilket er 1,8 pct. højere end i juni 2020. Den moderate stigning på 1,8 pct. siden juni 2020 repræsenterer en opbremsning i udviklingen i forhold til de foregående måneder. I maj, april og marts 2021 var udviklingen hhv. 18,9, 38,4 og 18,0 pct. højere end de samme måneder i 2020. Den månedlige variation i det sæson- og kalenderkorrigerede generelle detailhandelsindeks (RTI) i faste priser mellem august og juli måned var på -0,2 pct. Denne sats var to tiendedele lavere end den foregående måned.

Spaniens Nationale Statistiske Institut (INE) estimerer en stigning i aktiviteten på 1,1 pct. i kvartalet og 17,5 pct. i forhold til samme periode sidste år

Du kan læse mere om de økonomiske nøgletal i Spanien på spansk via Centro de Investigaciones Sociológicas og Instituto Nacional de Estadísticas.

Økonomisk situation

Ifølge de seneste tal fra Oxford Economics landeprognose skønnes Spanien en vækst i BNP på 6,5 pct. i 2021 samt en vækst på 6,1 pct. i 2022. De meget positive forventninger til investeringerne næste år begrundes bl.a. med henvisning til de forventede midler fra EU’s genopretningsinstrument. Den største risikofaktor mod disse positive økonomiske vækstprognoser er for øjeblikket spredningen af Delta-varianten – især hvis denne får en kraftig indvirkning på turismesæsonen, som Spaniens økonomi i høj grad afhænger af.

Først i 2022 forventes økonomien at være på niveau med 2019. Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside (på engelsk).

Arbejdsløshedssituation

Det spanske arbejdsmarked er meget hårdt ramt af flere årsager. Én af dem er faldet i turismen, som i 2019 stod for 13 pct. af beskæftigelsen og 12 pct. af BNP. Også den høje andel af ansatte på midlertidige kontrakter påvirker arbejdsløsheden negativt.

Derudover er det en faktor, at andelen af SMV’er i Spanien er meget høj, og at de har haft relativt sværere ved at imødegå krisen. Unge og kvinder er særligt hårdt ramt.
Dog stiger væksten i beskæftigelsen, da detailhandelen og hotel- og restaurationsbranchen er på vej tilbage til normalitet.EU-Kommissionen forventer en øget jobskabelse i løbet af 2022, som vil sænke arbejdsløshedsprocenten til 14,4 pct. fra 15,7 pct. i 2021.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside.

Dansk eksport til Spanien

Den danske eksport til Spanien faldt frem til november 2020 med ca.11 pct. sammenlignet med samme periode året forinden. Den økonomiske genopretningspakke fra EU til Spanien på op til EUR 140 mia. (se nedenfor) skønnes dog, sammen med andre nationale tiltag, at skabe nye gode muligheder for dansk eksport primært inden for den grønne omstilling, digitalisering og sundhedsvæsenet i 2021 og frem. Mindst EUR 27 mia. af pakken er inkluderet i Spaniens finanslov for 2021. De største danske eksportvaregrupper til Spanien er medicinske og farmaceutiske produkter, maskiner mv. til industrien og beklædningsgenstande mv. samt tjenesteydelser primært inden for transporterhvervet. Der er gode muligheder for danske virksomheder, der ønsker at indgå strategiske partnerskaber med spanske virksomheder i forbindelse med udbetalingen af de europæiske genopretningsmidler.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Effekten af COVID-19 ses primært inden for industri- og energisektoren samt i serviceerhvervene. De hårdest ramte brancher er turistsektoren, hvor der bl.a. ikke investeres i nymøbleringer, renoveringer mv, og andre serviceerhverv som transport mv. Detailhandlen er også hårdt ramt, dog er der en væsentlig stigning i e-handelen. Klik her for mere information.

Danmarks største import- og eksportsektorer

Den spanske import af vare- og tjenesteydelser er faldet med 15,8 pct. i 2020 ift. året forinden, men er dog steget med 10,5 pct. i 2021, og vil forventeligt fortsat stige med 8,4 pct. i 2022 ifølge Oxford Economics Nedgangen i antallet af turister har ramt den spanske økonomi hårdt med et fald på knap 80 pct. i 2020. Hertil kommer et væsentligt lavere privatforbrug med et fald på 12,1 pct. i 2020 men med en stigning på 6,6 pct. i andet kvartal af 2021.

Den danske vareeksport faldt i 2020 med 7,7 pct. i forhold til samme periode forrige år, men er i løbet af de første fem måneder af 2021 steget med over 15 pct. Den danske eksport af produkter til industrien samt møbel og beklædning har været hårdest ramt, mens eksport af fødevarer samt medicinske og farmaceutiske produkter har været stigende. Faldet i den danske eksport til Spanien ligger væsentligt under det generelle fald i importen i 2020 til Spanien på ca. 16 pct. Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside.

Handelshindringer

Der ses ikke særlige handelshindrende tiltag som følge af COVID-19 ud over rejseudfordringer som følge af indrejserestriktioner. Dog opleves de administrative procedurer ved bl.a. etablering af nye virksomheder i Spanien af danske virksomheder som relativt tung. Spanien er kendetegnet ved høj grad af autonomi til de 17 selvstyrende regioner. I regionerne er der ofte lokale regler for investeringer og forretning, der gør vilkårene svære at gennemskue på tværs af regionerne.

Stimulipakker

Spanien har via Institut for energidiversitet og energibesparelse (IDAE) indført en række grønne støtteordninger, der skal understøtte dekarbonisering af Spanien. CEOE (pendant til DI) har oprettet en digital platform, der skal støtte virksomheder med overblik over støtteordninger og ansøgninger, der følger af udmøntningen af EUs genopretningsmidler. ICEX (pendant til The Trade Council i Danmark) har lavet en liste over nationale- og EU-tilskudsordninger til bl.a. investeringer.

Heraf kan også nævnes, at erhvervsfremmefonden Next Tech Fund på EUR 4 mia. blev lanceret i august 2021 som led i den spanske genopretningsplan. Halvdelen er offentlige midler og den anden halvdel skal komme fra private investeringer og uddeles over en periode på fire år. Formålet er at skabe vækst og fremme udviklingen af effektive digitale løsninger og investeringer i teknologivirksomheder. Der er særligt fokus på udviklingsprojekter inden for Deep Tech-teknologier, kunstig intelligens, cybersikkerhed, 'big data', 'machine learning' og computing. Danske erhvervsfremmefonde kan deltage i partnerskab med danske og spanske virksomheder.

Derudover er en række erhvervsstøtteordninger indført i Spanien som redegjort for herunder.

Indførte kompensationsordninger i Spanien:

Garantilinjer
Den spanske regering har vedtaget en række garantilinjer til virksomheder og selvstændige berørt af COVID-19.

Den første blev vedtaget i marts 2020 og var på EUR 100 mia. Målrettet finansiering (likviditet og drift) til virksomheder og selvstændige berørt af COVID-19, herunder særligt turisme- og transportsektorerne. Garanti på 60 pct. – 80 pct. for nye operationer. Pr. 31. juli er der gennemført over 1 million operationer til over 600.000 virksomheder. Der er stillet garantier for over EUR 90 mia., og der er mobiliseret over EUR 120.000 til det spanske erhvervsliv. Selvstændige og mikro-SMV’er står for 90 pct. af de tildelte garantier.

Den anden garantilinje blev vedtaget i juli 2020 og var på EUR 40.000 mio. Målrettet finansiering til virksomheders og selvstændiges investeringer i produktions- og serviceprocesser, udvidelse, fornyelse af udstyr, m.m. samt genstart af aktivitet. Garanti på 70 pct. – 80 pct. for nye operationer. Særlig andel til virksomheder i fare for konkurs. Pr. 31. juli er der gennemført over 93.000 operationer til over 78.000 virksomheder. Der er stillet garantier for over EUR 7,7 mia., og der er mobiliseret cirka EUR 10 mia. til virksomhedernes investeringer. Selvstændige og mikro-SMV’er står for 77 pct. af de tildelte garantier.

Begge disse garantilinjer administreres af det officielle spanske kreditinstitut, ICO. Ministeriet for Økonomi og Digitalisering har til hensigt at forlænge betalingsfristen for direkte støtte til virksomheder til 2022 med henblik på at forhindre konkurser.

Garantilinje på EUR 2 mia. til eksportvirksomheder (eksporten skal udgøre mindst 30 pct. af virksomhedens aktivitet), der har likviditets- eller finansieringsproblemer grundet COVID-19. Garantlinjen blev opdelt i to linjer på hver EUR 1 mia. Med første del (april-november 2020) blev der gennemført 752 operationer, hvor af 464 udgøres af SMV’er, og mobiliseret EUR 1,3 mia. Anden del er blevet forlænget til 31. december 2021, men pr. 31. maj er der gennemført 673 operationer og mobiliseret omkring EUR 500 mio. Garantilinjen administreres af Spansk Eksportkreditagentur, CESCE.

Finansieringslinje på EUR 216 mio. til digitale og innovative projekter i turismesektoren – spiller direkte ind i danske styrkepositioner.

Rekapitaliseringsfond
Rekapitaliseringsfond på EUR 1 mia. rettet mod mid cap-selskaber, der var levedygtige i december 2019 og som nu har solvensproblemer grundet COVID-19. Støtten tildeles som finansielle instrumenter til virksomheder med mindre kapitaliseringsbehov end de, der har adgang til Fonden til støtte for strategiske virksomheder. Fonden administreres af COFIDES, der er et offentligt-privat agentur, der støtter virksomheders internationalisering.

Solvensfond
Solvensfond til støtte for strategiske virksomheder på EUR 10 mia. Målrettet virksomheder med solvensproblemer grundet Covid-19 Fonden administrereres af det statslige selskab for kapitalandele i industrien, SEPI.

Arbejdsmarkedstiltag
ERTE-ordningen (midlertidig regulering af beskæftigelsen): Virksomhedernes adgang til ordninger for midlertidig afskedigelse (ERTE), hvor staten påtager sig mellem 75 pct. og 100 pct. af virksomhedernes socialsikringsbidrag afhængig af forskellige faktorer. Staten udbetaler arbejdsløshedsunderstøttelse til medarbejderne. Ordningen er blevet forlænget flere gange og er løbende blevet tilpasset i takt med genåbningen af samfundet og økonomien. Regeringen har netop indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om at forlænge ERTE-ordningen indtil den 28. februar 2022. Pr. 2. september er der fortsat over 270.000 arbejdere på denne ordning.

Nedslag i socialsikringsbidrag for ”faste sæsonarbejdere”: Tiltag til beskyttelse af beskæftigelsen. Der gives nedslag på 50 pct. for aktive medarbejdere i perioden april – oktober 2021. Særlig rettet mod turismesektoren og restaurationsbranchen.

Andre tiltag rettet mod arbejdsmarkedet: Betalingsudsættelse for socialsikringsbidrag for selvstændige og visse virksomheder; udbetaling af ”kontanthjælp” til særlige grupper (kunstnere,”faste sæsonarbejdere”, hushjælp, m.fl.); forbud mod afskedigelser af årsager relateret til COVID-19.

Andre støtteordninger:
Støttetiltag relateret til erhvervslejemål: For selvstændige og SMV’er, hvis indtægt er reduceret med 75 pct. (skattefordele ved nedsættelse af husleje, betalingsudsættelse, anvendelse af depositum, m.m.).

Skattetiltag: Udsættelse af skattegæld og forskellige fradrag, m.m.
Betalingsfrister og kredit: Der er vedtaget udsættelse af betaling for en række private og offentlige lån og kreditordninger, samt mulighed for genforhandling af tilbagebetalingsplan. For at få adgang til udsættelse gælder generelt, at virksomheden har fået sine indtægter reduceret med mindst 40 pct.

Herudover har den spanske regering vedtaget betalingsudsættelse på lån for selvstændige og virksomheder inden for turisterhvervet baseret i Spanien, der som følge af krisen er i økonomiske vanskeligheder. Aftalen betyder, at de har mulighed for kun at betale renter på deres lån de næste 12 måneder. I 2020 afsattes der EUR 216 mio. til finansiering af digitalisering, innovation og internationalisering af turistsektoren og EUR 23 mio. til promovering af turisme i landregioner og national turisme. Sidstnævnte beløb vil stige til EUR 30 mio. i 2021 og 2022. Læs mere her.

Virksomheder inden for turistbranchen kan søge om lån til følgende projekttyper:

 • Digitalisering af virksomhed og implementering af digitale løsninger, der faciliterer salg, apps, big data eller den generelle dataøkonomi. Eksempler på digitale løsninger er digitale strategier, e-handel af produkter og turistydelser og brugen af digital marketing
 • Forskningsprojekter, udvikling og innovation inden for turistbranchen med det forbehold, at det skal være nye projekter, der ikke er blevet forsket i før.
  Disse projekter bør handle om eksempelvis produktudvikling og forbedring af eksisterende ydelser inden for turisme, skabelse af vedvarende arbejdspladser eller, hvordan innovation og grøn omstilling kan bruges af virksomhederne i deres virke og på arbejdspladsen

Danske virksomheder har i udgangspunktet adgang til alle ovennævnte erhvervsstøttetiltag, såfremt virksomheden – eksempelvis via et datterselskab – er registreret i Spanien.

Læs mere om det spanske arbejdsmarked (på spansk)
Læs mere om tilskud til virksomheder i Spanien (på spansk)
Læs mere om ordninger for selvstændige i Spanien (på spansk)

Læs mere om lånebetingelserne her.

Bæredygtigshedsfokus og grønne muligheder

Der er etableret låne- og garantimuligheder til virksomheder, der ønsker at investere i digital transformation og bæredygtighed.

I maj måned vedtog Spanien en ny klimalov med de overordnede mål at reducere landets CO2-udledning med 23 pct., samt at mindst 74 pct. af landets elektricitet kommer fra vedvarende energi inden 2030. Vedtagelsen af den nye klimalov vil afstedkomme mange grønne investeringer både inden for vedvarende energi og energibesparelse, bl.a. ved energirenovering af private og offentlige bygninger samt ved at mindske udledninger fra transportsektoren.

Spanien står til at modtage op til EUR 140 mia. i perioden 2021-2026 fra EU’s genopretningsfond. Udmøntningen af midlerne fra EU's genopretningsfond vil bidrage til finansiering af prioriteterne i den grønne omstilling (ca. 40 pct. af midlerne), hvor fokus er på vedvarende energi, støtte til elektrificering af samfundet med særlig fokus på mobiliteten, rehabilitering/retrofitting af boligmassen og offentlige bygninger samt energieffektivitet generelt. Fokus på dekarbonisering inkluderer industri, infrastruktur, mobilitet, byggeri (herunder renovering) og vand (herunder vandbrug og –forsyning) samt en digitalisering (ca. 30 pct. af midlerne), som skal fremme effektiviseringen i Spanien. 

Spaniens genopretningsplan baserer sig på fire tværgående politiske mål: grøn omstilling, digital omstilling, social- og territoriel samhørighed samt ligestilling mellem kønnene. I planen er der desuden defineret følgende 10 politiske fokusområder, som tilsammen sammenfatter i alt 30 politiske underpunkter:

 1. By- og landudvikling, kampen mod affolkning og for landbrugsudvikling
 2. Infrastruktur og modstandsdygtige økosystemer
 3. Fair og bæredygtig energitransition
 4. Modernisering af den offentlige sektor
 5. Modernisering og digitalisering af industri, SMV-strukturen og turismen samt fremme af Spanien som iværksætternation
 6. Videnskab, innovation og styrkelse af sundhedssektoren
 7. En ny pagt for uddannelse og viden, videreuddannelse og omskoling
 8. En ”Ny økonomi” inden for plejesektoren og beskæftigelsespolitikken
 9. Udvikling af sport og kultur
 10. Modernisering af skattesystemet for en bæredygtig og inklusiv vækst

Spanien har oprettet en hjemmeside for genopretningsplanen, hvor man kan læse om samtlige politiske fokusområder og –underpunkter, samt fordelingen af EU midler (på spansk). Find den spanske genopretningsplan her (på spansk). Den bæredygtige genstart forventes at skabe gode eksportmuligheder for danske virksomheder.

Digitalisering

Ifølge DESI-rapporten er Spanien nr. 11 ud af 28 EU-lande inden for digitalisering. Spanien præsenterede i juli 2020 sin digitale agenda 2025, hvor det bl.a. fremgår, at regeringen sammen med den private sektor vil bruge EUR 70 mio. fra 2020 til 2022 til øget digitalisering, og i alt EUR 140 mio. i løbet af de næste 4 år til at udbrede bl.a. 5G, kunstig intelligens, Big Data, cybersikkerhed og digitalisering af virksomhederne

Iflg. CNMC (National Commission for Commerce) steg e-handelen i 2020 med 15,6 pct. i andet kvartal (i forhold til samme periode 2019) til EUR 12 mia. Transaktioner fra udlandet på spanske hjemmesider faldt med knap 60 pct. i andet kvartal. Lidt over en fjerdedel af de udenlandske transaktioner er foretaget gennem spanske hjemmesider inden for turismesektoren, og 54,1 pct. er foretaget inden for EU.

Handelsmuligheder

Strategiske alliancer

I Spanien er der i regi af ambassaden etableret strategiske alliancer inden for vandområdet, energieffektivitet, digitalisering og farmaområdet. Der arbejdes på nye alliancer inden for blandt andet landbrug. Kontakt ambassaden for flere oplysninger herom.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Spaniens Nyeklimalov sammen med udmøntningen af EU's genopretningsfond åbner for væsentlige forretningsmuligheder inden for de danske styrkepositioner på det grønne område. Der forventes gode muligheder inden for vandsektoren, energieffektivitet i boligmassen og industrien, udbygning af den vedvarende energi, cirkulær økonomi og retrofit af eksisterende vindmølleparker. Knap 40 pct. af midlerne fra EU's-genopretningsfond forventes anvendt til grønne investeringer.

Digitalisering af den offentlige og private sektor er ligeledes et fokusområde for regeringen, hvor ca. 28 pct. af midlerne fra EU's-genopretningsfond (op til EUR 140 mia.) forventes anvendt. E-handel vil ligeledes være i fokus.

Herudover har Spanien fremlagt en plan for den audiovisuelle sektor. Planen er en hjørnesten i den digitale 2025-dagsorden i Spanien. Planen vil med offentlige investeringer på EUR 1,6 mia. for perioden 2021-2025, have som mål at øge den audiovisuelle produktion i Spanien med 30 pct. i slutningen af perioden og gøre Spanien til det vigtigste audiovisuelle knudepunkt i Europa.

Planer for investering til genopretning

Den spanske genopretningsplan indeholder 212 foranstaltninger, hvoraf 110 er investeringer og 102 er reformer. Investeringerne vil mobilisere ca. EUR 70 mia., hvoraf størstedelen forventes mobiliseret allerede i perioden 2021-2023. Ca. EUR 9 mia. forventes udbetalt inden udgangen af 2021. Fra og med 2022 forventes midlerne udmøntet på halvårlig basis. I 2022 forventes EUR 12 mia. således udmøntet i første halvår, og efterfølgende EUR 6 mia. i andet halvår. I 2023 forventes EUR 10 mia. i første halvår og EUR 7 mia. i andet halvår. I perioden 2024-2026 forventes midlerne udbetalt på årlig basis. Dermed forventes EUR 8 mia. udbetalt i juni 2024, EUR 3,5 mia. i juni 2025 og slutteligt EUR 4 mia. i december 2026.

Der er desuden planlagt en forudgående investering på EUR 27 mia. fra EU’s-genopretningsmidler, der allerede er inkluderet i finansloven for 2021. Det kan nævnes, at ca. 40 pct. af midlerne forventes at gå til de spanske regioner.

I løbet af perioden 2021-2026 forventes de knap EUR 70 mia. fordelt inden for de 10 politiske fokusområder på følgende måde:

 • 20,7 pct. til by- og landudvikling, affolkning og landbrugsudvikling
 • 15 pct. til infrastruktur og økosystemer
 • 9,2 pct. til energitransition
 • 6,1 pct. til modernisering af den offentlige sektor
 • 23,1 pct. til modernisering af digitalisering af industri, SMV’er og turisme samt fremme af Spanien som iværksætternation
 • 6,1 pct. til videnskab, innovation og styrkelse af sundhedssektoren
 • 10,5 pct. til uddannelse
 • 7,2 pct. til plejesektoren og beskæftigelsespolitikken
 • 1,2 pct. til modernisering af skattesystemet

Dermed forventes det, at ca. EUR 4,3 mia. skal investeres i modernisering og digitalisering af det offentlige administrative system. Dog har regeringen tilkendegivet, at man på regionalt niveau vil forvalte EUR 392 mio. af EU-midlerne til modernisering og digitalisering af de lokale myndigheder, hvilket i høj grad understreger den politiske prioritet af netop dette område. Lidt over EUR 4 mia. skal gå til digitalisering af SMV’er, EUR 4 mia. vil gå til industrialisering og udvidelse til 5G netværk, og knap EUR 3,6 mia. skal investeres i udviklingen af en national plan for digital konkurrencedygtighed. Dertil kommer en investering på knap EUR 3,8 mia. i industrielle projekter og strategier for en mere cirkulær økonomi. Omkring EUR 3,2 mia. skal gå til investeringer i vedvarende energi, og knap EUR 3,4 mia. forventes at blive investeret i det nationale videnskabs- og innovationssystem. EUR 3,4 mia. skal gå til turisme sektoren.

Læs mere her og find mere information på den spanske regerings hjemmeside (på spansk og engelsk).

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

Spanien har 30 byer med mere end 200.000 indbyggere. Der er gode muligheder for at bidrage med løsningerne til at understøtte den grønne omstilling af de større spanske byer. Der er primært tale om løsninger inden for energieffektivitet i bygninger, men også generelt bæredygtige løsninger. Der er udstrakt behov for mindre forurenende transportløsninger, som bl.a. flere cykelstier og andre løsninger, der kan mindske forureningen fra transportsektoren i byerne. Der efterspørges også smart-cityløsninger og digitale løsninger, som forventes at ville indgå i flere projekter finansieret af EU's genopretningsmidler. Det forventes, at EUR 6,8 mia. vil gå til urbanisering og byudvikling.

Muligheder inden for fødevare- og landbrugsproduktion

Fødevare- og landbrugssektoren er en nøglesektor i Spanien.I perioden 2021-27 vil Spanien ud over genopretningsmidlerne modtage EUR 48 mia. i støtte fra EU's landbrugsfond eller ca. EUR 7,2 mia. årligt.

Den spanske svineproduktion, som er den næststørste i EU, har resulteret i en rekordstor eksport af spansk svinekød, især til Asien, hvilket har gjort Spanien til den tredjestørste eksportør af svinekød på verdensplan. Hertil kan nævnes, at Spanien er den største producent inden for akvakultur, hovedsageligt muslingeproduktion.

EU's genopretningsmidler skal understøtte en øget produktivitet i fødevare- og landbrugssektoren. Der er fokus på øget digitalisering, investering i effektive produktionsmidler, effektiv vanding i landbruget, energieffektivitet og en generel modernisering af fødevareproduktionen. Hertil kommer alt fra smart farming, økologisk landbrug, dyrevelfærd til fødevareproduktion samt reduktion af madspild.

De nævnte fokusområder åbner muligheder for mange danske løsninger, der kan understøtte transitionen af den spanske fødevare- og landbrugssektor. Spanien er interesseret i nye og mere effektive teknologier, også fra udlandet, og der ses ofte mod Danmark i dette henseende.

Flere projekter indgår allerede i planlægningen af udmøntningen af EU's genopretningsfond, herunder på regionalt niveau. Her kan nævnes, at mere effektiv brug af vand i landbruget er et gennemgående tema for landbrugsministeriet og de fleste spanske regioner.

Af konkrete projekter kan nævnes, at Spaniens kødindustri har præsenteret et fælles strategisk projekt for at sikre bæredygtighed og digitalisering af hele værdikæden. Budgettet er på EUR 3 mia., hvor det forventes at 50 pct. kommer fra EU’s genopretningsfond

EUR 620 mio. til gylle-relaterede projekter –landets /industriens satsning for området er en gylden mulighed for den danske biogasbranche.

EUR 300 mio. til et projekt for at gøre fødevarebranchen mere bæredygtig og digital. Projektet støttes af 3 regioner omkring Ebro-floden: Navarra, Rioja og Aragón.

Muligheder inden for transport og logistik

Øget elektrificering og brug af vedvarende energikilder, såsom hydrogen, er nogle af hjørnestene i den grønne omstilling af transportsektoren. Den maritime sektor forventes at gøre brug af bl.a. ”Onshore Power Supply”. Der ligger planer om at udbygge den offentlige transport med flere jernbane- og metroprojekter, som delvist forventes finansieret af EU's genopretningsmidler. Der forventes desuden igangsat flere større infrastrukturprojekter samt investeringer i øget elektrificering af transportsektoren med bl.a. flere elektriske køretøjer og ladestationer. Det forventes, at op mod EUR 13,2 mia. vil gå til grøn- og elektrisk omstilling af transportsektoren.

Muligheder inden for sundhed

COVID-19-krisen har sat fokus på behovet for effektivisering og manglende finansiering af den spanske sundhedssektor. Op til EUR 7,5 mia. fra EU's genopretningsfund vil blive afsat til sundhedssektoren med henblik på at styrke det primære sundhedssystem og øge digitalisering samt brugen af nye teknologier, såsom robotter. Sundhedsministeriet har oprettet et nyt kontor for digitalisering for at sætte skub i digitaliseringen af sektoren. Det er, ligesom i Danmark, regionerne, der forvalter hovedparten af midlerne til sundhed. Ca. 30 pct. af opgaverne inden for sundhedssektoren varetages af den private sektor. Hertil kommer, at den aldrende befolkning i Spanien åbner gode muligheder i ældresektoren, både inden for hjælpemidler i bred forstand og digitale løsninger.

Større projekter i udbud

Den spanske regering godkendte i juli 2021 det første strategiske projekt for genopretning og økonomisk transformation (PERTE) af elektrificering af bilindustrien og konnektivitet. Projektet er baseret på offentligt-privat samarbejde og vil medføre en samlet investering på mere end EUR 24 mia. i perioden mellem 2021-2023.

De samlede investeringer forventes at skabe op mod 140.000 nye arbejdspladser og øge bilindustriens andel af Spaniens BNP til 15 pct. årligt inden 2030.

Danske virksomheder er førende i at levere digitale og grønne løsninger til bilindustrien, og disse kompetencer kan med stor fordel vises frem i Spanien. Det gode og grønne omdømme, Danmark har i Spanien, kan gøre det nemmere for danske virksomheder at etablere alliancer med spanske virksomheder om danske grønne billøsninger.

De første indkaldelser til projektet forventes at udkomme i oktober, og de første udbetalinger til støtte forventes at komme i februar 2022. Læs mere om projektet her.

Herudover, planlægger den spanske regering lignende strategiske projekter (PERTE) inden for luft- og rumfart, landbrug og medicinalindustrien. Du kan læse mere om projekterne og holde dig opdateret her (på spansk).

Strategiske projekter

Supermarkeder som energicentre primært med fokus på energieffektivitet. Supermarkeder bruger generelt meget energi til køling, lys mv. Der fokuseres på at tilbyde danske løsninger til ”grønne” supermarkeder primært inden for energieffektiviseringsløsninger.

Hertil kommer et projekt med fremme af dansk bæredygtig boligdesign i Spanien med fokus på at formidle danske bæredygtige designløsninger inden for møbler og boligtilbehør. Der tages bl.a. udgangspunkt i FN's verdensmål. Der forventes indgået samarbejde med spanske aktører inden for boligdesign. Hertil kommer et projekt med fokus på bæredygtig sourcing inden for modebranchen.

Trade Council i Spanien

Trade Council i Spanien dækker alle sektorer. Vi følger løbende udviklingen inden for sektorerne herunder større udbud, væsentlige tilskudsordninger og sektorer i vækst med gode erhvervsmuligheder for danske virksomheder. Vi tilbyder forskellige løsninger for at hjælpe med at fremme eksporten som markedsinformationsrapporter, partnersøgning, sourcing, danske fællesstande på udstillinger både fysiske og digitale, myndighedskonsultationer, organisering (digitale) promotion-events, hjælp til etablering af datterselskaber, salgssupportservices, strategisk rådgivning om salg, branding, og markedsføring samt mindre oversættelser.

Vi kan hjælpe med bl.a. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Spanien?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!