Gå til indhold
Spanien

Situationsrapport fra eksportmarkedet Spanien

Spanien er blandt de hårdest ramte EU-lande af COVID-19-sundhedskrisen, og regeringen har vedtaget en række tiltag for at modgå pandemiens omfattende konsekvenser på økonomien, beskæftigelsen og samfundet. Spanien har tidligere lanceret, hvad der omtales som en historisk hjælpepakke på op til 20 pct. af landets BNP.

Introduktion

Spanien har erklæret national alarmtilstand frem til d. 9. maj 2021 og indført et natligt udgangsforbud fra kl. 23.00-06.00, som dog kan variere +/- i time i de enkelte regioner, samt forsamlingsforbud på maks. 6 personer.

De spanske selvstyrende regioner er fortsat ansvarlige for at udarbejde regionale regelsæt vedr. håndtering af COVID-19. Der kan forekomme regionale og lokale begrænsninger af økonomisk og social aktivitet. Den mest påvirkede sektor vurderes at være turismen. Også restauranter og underholdningsbranchen er fortsat meget påvirkede. Derudover kan lokale udbrud påvirke fødevareproduktionen samt landbrugssektoren.

Den spanske regering har lanceret mobilapplikationen ”Escudo Social” til Android og IOS samt en tilsvarende internetportal, som giver et overblik over alle økonomiske og sociale tiltag som følge af COVID-19-krisen. Applikationen og internetportalen er på spansk.

Kan danske virksomheder søge støtte i Spanien?

Regeringen har vedtaget en række støttetiltag rettet mod virksomheder, særligt små- og mellemstore virksomheder og selvstændige, hvis aktiviteter er berørt af COVID-19.

Danske virksomheder registreret i Spanien vil kunne ansøge om støtte på lige fod med spanske virksomheder. Generelt er kriteriet for at kunne modtage støtte, at virksomhedens aktivitet er berørt af sundhedskrisen (eksempelvis lukning, nedsat aktivitet, reduceret efterspørgsel, mangel på leveringer).

Læs mere her

covid-19 i spanien

Sundhedssituation

Sundhedssituationen og smittebilledet varierer meget regionalt i Spanien. Håndteringen af COVID-19 i Spanien er overvejende selvstyrende regioners ansvar. Regionerne har, udover ovennævnte, indført lokale restriktioner på forsamling og bevægelse samt kapacitetsbegrænsninger på restauranter, barer og i kulturlivet.

Der er konstateret over 1.582.000 tilfælde af COVID-19 i Spanien og 43.131 registrerede dødsfald. Incidenstallet, der er udtryk for antal smittede per 100.000 indbyggere over 14 dage ligger, p. 24. november 2020, på 374. Den nationale belægningsgrad på hospitaler er over 14 pct. og for intensivafdelingerne er belægningsgraden 30 pct. I nogle regioner har man nået en kritisk grænse for kapaciteten på intensivafdelingerne i Spanien.

Der er krav om negativ PCR-test ved indrejse for alle ved indrejse i Spanien til alle spanske lufthavne og havne, hvis man ankommer fra et højrisikoland. Danmark er på nuværende tidspunkt et højrisikoland. Listen over højrisikolande kan findes via dette link. Testen skal være foretaget senest 72 timer før indrejse. Testsvaret kan være i papirformat eller elektronisk og skal som minimum indeholde informationer om testdato, teststed, identifikation af den rejsende samt prøvesvar og prøvemetode. Kun PCR-test godtages.

Der er indført ind- og udrejserestriktioner for langt de fleste regioner i Spanien, som dog ikke påvirker erhvervsrejser, da disse er et anerkendt, dokumenterbart ærinde.

Derimod betyder restriktionerne, at almindelige rejsende, som f.eks. turister vil blive nægtet ind- og udrejse mellem regionerne. Restriktionernes varighed varierer blandt regionerne. Det er muligt at rejse i transit gennem Spanien.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der er krav om negativ PCR-test ved indrejse for alle ved indrejse i Spanien til alle spanske lufthavne og havne, hvis man ankommer fra et højrisikoland. Danmark er på nuværende tidspunkt et højrisikoland. Listen over højrisikolande kan tilgås via dette link. Testen skal være foretaget senest 72 timer før indrejse. Testsvaret kan være i papirformat eller elektronisk og skal som minimum indeholde informationer om testdato, teststed, identifikation af den rejsende samt prøvesvar og prøvemetode. Kun PCR-test godtages.

Der er indført ind- og udrejserestriktioner for langt de fleste regioner i Spanien, som dog ikke påvirker erhvervsrejser, da disse er et anerkendt, dokumenterbart ærinde.

Derimod betyder restriktionerne, at almindelige rejsende, som f.eks. turister vil blive nægtet ind- og udrejse mellem regionerne. Restriktionernes varighed varierer blandt regionerne. Det er muligt at rejse i transit gennem Spanien.

Ambassadens hjemmeside opdateres dagligt ift. indrejse restriktioner, som kan indføres med kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Spanien.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene her

Restriktioner

Der er indført udgangsforbud for hele Spanien fra kl. 23:00 til 06:00. Regionerne kan justere tidsrummet for udgangsforbuddet med +/- en time. De Kanariske Øer er som den eneste region på nuværende tidspunkt undtaget fra restriktionerne. Der er et forsamlingsforbud på maks. 6 personer i Spanien. Fuld nedlukning af nattelivet (diskoteker, spillesteder, m.fl.)

Det er obligatorisk at bære mundbind i hele Spanien, hvis du opholder dig i det offentlige rum samt når du rejser med offentlig transport.

De lokale og regionale myndigheder kan med kort varsel indføre yderligere restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Ambassadens hjemmeside opdateres dagligt ift. indrejse restriktioner, som kan indføres med kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Spanien.

Flyforbindelser

Der er flere direkte afgange mellem Spanien og Danmark - dog i langt mindre langt mindre end før COVID-19 og ofte ikke dagligt. Der kan forekomme aflysninger eller omlægninger af afgange.

Spanien i lyset af covid-19

Erhvervsklima

Spanien er Danmarks 12. største eksportmarked og med en befolkning på 46 mio. er der gode forretningsmuligheder på det spanske marked. Den spanske økonomi har været og er hårdt ramt af nedlukningen som følge af COVID-19. Anden bølge af COVID-19 påvirker og forsinker den forventede genstart af økonomien, men Spanien er bedre forberedt end under første bølge med bl.a. øget brug af digitale løsninger. Forbrugerne holder igen, og der er stadig mange på statens lønkompensationsordning, hvilket har betydet, at privatforbruget ikke rigtigt er kommet i gang igen, ligesom arbejdsløsheden stadig er relativ høj med stor ungdomsarbejdsløshed. Regeringens fokus på sundhedssektoren, digitalisering og den grønne omstilling, de mange midler fra EUs genopretningsfond og en forventet stigning i BNP i 2021, gør ikke desto mindre det spanske marked attraktivt for danske virksomheder.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

PMI beskriver forventningen til produktions- og servicesektorerne og er på 44,1 (oktober 2020) sammenlignet med 48,4 i august. Virksomhederne forventer stadig, at sundhedskrisen vil påvirke deres produktion negativt. Læs mere om PMI i Spanien her

Forbrugertillidsindekset (ICC) i Spanien fra oktober 2020 er på 48,5. Til sammenligning lå den i oktober 2019 på 73,3. Det spanske detailhandelsindeks (ICM) var (prisjusteret, faste priser og sæsonkorrigeret) i september 2020 på 102,6 efter et kraftigt fald i marts (87,7) og april (69,8). I august 2019 lå tallet på 104,8.

Du kan læse mere om de økonomiske nøgletal i Spanien på spansk via Centro de Investigaciones Sociológicas og Instituto Nacional de Estadísticas.

Økonomisk situation i Spanien

Ifølge de seneste tal fra EU-Kommissionen skønnes den spanske BNP i 2020, at ville falde med 12,3 pct. med en moderat genopretning i 2021 på 5,4 pct. Der ventes et stort fald i privatforbrug i 2020 på 14,6 pct. Privatforbruget forventes at stige moderat med 4,5 pct. i 2021.Eksporten og importen påvirkes relativt kraftigt grundet COVID-19. Den spanske eksport forventes, at ville falde med 22,1 pct., dog med en forventet stigning på 14,2 pct. i 2021. Importen til Spanien forventes, at ville falde med 18,9 pct. i 2020, mens den skønnes, at ville stige med 9,4 pct. i 2021. Økonomien forventes således at være tilbage på vækstsporet igen i 2021 med en moderat genopretning, men ikke nok til at nå niveauet før COVID-19. Først i 2022 forventes økonomien at være på niveau med 2019. Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside

Arbejdsløshedssituation

Det spanske arbejdsmarked er meget hårdt ramt af flere årsager. Et af de væsentlige årsager er faldet i turismen, som står for 13 pct. af beskæftigelsen og 12 pct. af BNP. Også den høje andel af ansatte på midlertidige kontrakter påvirker arbejdsløsheden. Derudover er det en faktor, at andelen af SMV’er i Spanien er meget høj, og at de har haft relativt sværere ved at imødegå krisen. EU-Kommissionen skønner, at arbejdsløsheden vil være 16,7 pct. for 2020. Arbejdsløsheden forventes i 2021 at ligge nogenlunde på niveau med 2020 med et moderat stigning til 17,9 pct. Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside

Dansk eksport til Spanien det kommende år

Den danske eksport til Spanien er i frem til september 2020 faldet med ca.10 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Den forventede økonomiske genopretningspakke fra EU på op til EUR 140 mia. (se nedenfor) skønnes, sammen med andre nationale tiltag, at skabe nye og gode muligheder for dansk eksport primært inden for det grønne område, digitalisering og sundhedsvæsenet i 2021 og frem. EUR 27 mia. af pakken forventes udbetalt i løbet af 2021.De største danske eksportvaregrupper til Spanien er medicinske og farmaceutiske produkter, maskiner og -tilbehør til industrien og beklædningsgenstande og –tilbehør samt tjenesteydelser primært inden for transporterhvervet. Der forventes gode kommercielle muligheder i 2021 i Spanien specielt inden for de danske styrkepositioner som bidrag til den grønne omstilling og digitale løsninger samt sundhedssektoren. Der skønnes ligeledes gode muligheder for at genetablere den danske eksport af produkter til produktionssektoren, når industrien igen kommer på højde med tidligere år.

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Effekten af COVID-19 ses primært inden for industrien og energisektoren og i serviceerhvervene. De hårdest ramte brancher er turistsektoren, hvor, der bl.a. ikke investeres i nymøbleringer, renoveringer mv, og andre serviceerhverv som transport mv. Detailhandlen er også hårdt ramt, dog er der en væsentlig stigning i e-handelen. Klik her for mere information.

Danmarks største import- og eksportsektorer

Jf. ovenfor forventes den spanske import af vare- og tjenesteydelser at falde med 18,9 pct. Nedgangen i antallet af turister har ramt den spanske økonomi hårdt med et fald på knap 80 pct. i 2020. Hertil kommer et væsentligt lavere privatforbrug med et fald på knap 15 pct. Investeringerne i udstyr i virksomhederne viser et fald på ca.16 pct.Den danske eksport af varer faldt de første 8 måneder i 2020 med ca. 10 pct. i forhold til samme periode sidste år. Den danske eksport af produkter til industrien samt møbel og beklædning har være hårdest ramt, mens eksport af fødevarer samt medicinske og farmaceutiske produkter har været stigende. Faldet i den danske eksport til Spanien ligger væsentlig under det generelle forventede fald i importen til Spanien på ca. 19 pct. Hertil forventes et fald i eksporten af tjenesteydelser primært inden for transporterhvervet. Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside.

Handelshindringer

Der ses ikke særlige handelshindrende tiltag som følge af COVID-19 ud over rejseudfordringer som følge af indrejserestriktioner. Dog opleves de administrative procedurer ved bl.a. etablering af nye virksomheder i Spanien af danske virksomheder som relativt administrativt tungt. Spanien er kendetegnet ved høj grad af autonomi til de 17 selvstyrende regioner. I regionerne er der ofte lokale regler for investeringer og forretningsdrivning, der gør vilkårene svære at gennemskue på tværs af regionerne.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Spanien har via Institut for energidiversitet og energibesparelse (IDAE) en række grønne støtteordninger, der skal understøtte dekarbonisering af Spanien. CEOE (pendant til DI) har oprettet en digital platform, der skal støtte virksomheder med overblik over støtteordninger og ansøgninger, der følger af udmøntningen af EUs genopretningsmidler. ICEX (pendant til The Trade Council i Danmark) har lavet en liste over nationale og EU-tilskudsordninger til bl.a. investeringer.

Der er en række større nationale ordninger, hvor danske virksomheder også kan søge. En af dem er den særlige ordning med tilskud til midlertidig afskedigelse eller nedsat arbejdstid (ERTE), hvor der kan søges om kompensation til medarbejdere. Hertil kommer en række ordninger om udsættelse af skat og betalingsudsættelser samt lån og garantilinjer primært til dækning af faste udgifter. Der er også afsat midler til lån og garantier til virksomheder, der ønsker at investere i digital transformation og bæredygtighed.

Læs mere om det spanske arbejdsmarked (på spansk)

Læs mere om tilskud til virksomheder i Spanien (spansk)

Særligt de grønne sektorer, det digitale område, og byggesektoren forventes at være i fokus, når der etableres nye støtteordninger.

Bæredygtig genstart

Der er etableret låne- og garantimuligheder til virksomheder, der ønsker at investere i digital transformation og bæredygtighed.
Den spanske regering lancerede i maj 2020 en ny ambitiøs klimaplan bl.a. med mål om en 20 pct. reduktion af CO2-udslippet frem mod 2030. Dette forventes at afstedkomme mange grønne investeringer både inden for vedvarende energi og energibesparelse, bl.a. ved energirenovering af private og offentlige bygninger samt ved at mindske udledninger fra transportsektoren.

Spanien forventer at modtage 72,5 mia. euro fra EU’s COVID-19-genopretningsfond med mulighed for at låne yderligere ca. 70 mia. euro. Den forventede udmøntning af midlerne fra EU's genopretningsfond vil bidrage til finansiering af nogle af prioriteterne i den grønne omstilling, hvor fokus er på vedvarende energi, støtte til elektrificering af mobiliteten, rehabilitering/retrofitting af boligmassen og offentlige bygninger samt energieffektivitet. Fokus på dekarbonisering inkluderer industri, infrastruktur, mobilitet, byggeri (herunder renovering) og vand (herunder vandbrug og –forsyning) samt en digitalisering, som skal fremme effektiviseringen i Spanien.

I oktober 2020 lancerede Spanien en plan for genopretning af økonomien under sloganet ”Spanien Kan” med en detaljeret plan for den økonomiske genopretning kaldt ”Den spanske økonomis genopretnings, transformations- og modstandsplan”. I planen er 10 politikområder i fokus:

 1. By- og landudvikling, kampen mod affolkning og for landbrugsudvikling (16 pct.)
 2. Infrastruktur og resiliente økosystemer (12,2 pct.)
 3. Fair og bæredygtig energitransition (8,9 pct.)
 4. Modernisering af den offentlige sektor (5 pct.)
 5. Modernisering og digitalisering af industri- og SMV-strukturen, genopretning
  af turisme og fremme af Spanien som iværksætternation (17,1 pct.)
 6. Videnskab, innovation og styrkelse af sundhedssektoren (16,5 pct.)
 7. En ny pagt for uddannelse og viden, videreuddannelse og omskoling (17,6 pct.)
 8. En ”Ny økonomi” inden for plejesektoren og beskæftigelsespolitikken (5,7 pct.)
 9. Udvikling af sport og kultur (1,1 pct.)
 10. Modernisering af skattesystemet for en bæredygtig og inklusiv vækst (-).

Den bæredygtige genstart ventes at skabe gode eksportmuligheder for danske virksomheder.

Digitalisering

Ifølge DESI-rapporten fra EU er Spanien nr. 11. ud af 28 inden for digitalisering. Spanien præsenterede i juli "Spaniens digitale agenda 2025", hvor der bl.a. fremgår, at regeringen sammen med den private sektor vil bruge EUR 70 mio. fra 2020 til 2022 til en øget digitalisering, og i alt EUR 140 mio. i det næste 5 år til at udbrede bl.a. 5G, kunstig intelligens, Big Data, cybersikkerhed og digitalisering af virksomhederne.

Iflg. CNMC (National Commission for Commerce) er e-handel steget med knap 12 pct. i første kvartal i 2020 (i forhold til samme periode 2019) til EUR 12,2 mia. Som eksempel var onlinesalget inden for tøjbranchen på EUR 806 mio. - en stigning på 24 pct. ift samme periode i 2019. Knap 60 pct. af handel er udenlandske transaktioner, dog er 95 pct. inden for EU.

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer

I Spanien er der i regi af ambassaden etableret strategiske alliancer inden for vandområdet, energieffektivitet og farmaindustrien. Kontakt ambassaden for flere oplysninger herom.

 

Nye muligheder som følge af COVID-19

Sundhedssektoren og ældresektoren har været hårdt ramt af COVID-19, og der er der brug for et bedre beredskab med øget bevillinger til sektorerne ligesom e-handel og øget brug af digitale løsning er steget væsentlig under COVID-19 pandemien. Den danske eksport af medicinske og farmaceutiske produkter er da også steget væsentlig under COVID-19 krisen ligesom salget af fødevarer til Spanien er steget.

 

Nye muligheder på sektorniveau

Den forventede vedtagelse af en ny klimalov og udmøntningen af EU's genopretningsfond vil fra 2021 åbne for væsentlige forretningsmuligheder inden for de danske styrkepositioner på det grønne område. Der forventes gode muligheder inden for vandsektoren, energieffektivitet i boligmassen og industrien, udbygning af den vedvarende energi, cirkulær økonomi og retrofit af eksisterende vindmølleparker.

 

Større projekter i udbud

EU’s genopretningspakke forventes at generere en lang række af større projekter også inden for danske kernekompetencer. En overordnet plan (se ovenfor) med regeringens prioriteter er udarbejdet, men projekterne er ikke kommet i udbud endnu.

 

Strategiske projekter

Supermarkeder som energicentre primært med fokus på energieffektivitet. Supermarkeder bruger generelt meget energi til køling, lys mv. Der fokuseres på at tilbyde danske løsninger for ”grønne” supermarkeder med primært energieffektiviseringsløsninger.

Fremme af dansk bæredygtig boligdesign i Spanien med fokus på at formilde danske bæredygtige designløsninger inden for møbler og boligtilbehør. Der tages bl.a. udgangspunkt i FNs verdensmål. Der forventes indgået samarbejde med spanske aktører inden for boligdesign.

Handelsmuligheder i morgen

Strategiske alliancer under udvikling

Der arbejdes på at etablere en strategisk alliance inden for retrofit og life extension af vindmøller. I Spanien er der en større aldrende vindmølle-portefølje, der åbner for de mange gode danske løsninger inden for retrofit og life extension.

TC Spanien arbejder tillige med et strategisk projekt om supermarkeder, som energicenter, primært med fokus på energieffektivitet. Supermarkeder bruger generelt meget energi til køling, lys mv., hvor der er gode muligheder for energieffektiviseringer. Der fokuseres på, at tilbyde danske løsning for ”grønne” supermarkeder primært inden for energieffektivisering.

Hertil kommer et projekt om fremme af dansk bæredygtigt boligdesign i Spanien med fokus på at formidle danske bæredygtige designløsninger inden for møbler og boligtilbehør. Der tages bl.a. udgangspunkt i FN’s verdensmål. Der forventes indgået samarbejde med spanske aktører inden for design produkter til bolig og andre bygninger.

Trade Council i Spanien

Trade Council i Spanien dækker alle sektorer. Vi følger løbende udviklingen inden for sektorerne herunder større udbud, væsentlige tilskudsordninger og sektorer i vækst med gode erhvervsmuligheder for danske virksomheder. Vi tilbyder forskellige løsninger inden for eksportfremme som markedsinformationsrapporter, partnersøgning, sourcing, danske fællesstande på udstillinger både fysiske og digitale, myndighedskonsultationer, organisering (digitale) promotion-events, hjælp til etablering af datterselskab, salgssupportservices, strategisk rådgivning om salg, branding, og markedsføring samt mindre oversættelser.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er de danske repræsentationer i Spanien en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til ansatte

Regeringen har vedtaget en særlig ordning med tilskud til midlertidig afskedigelse eller nedsat arbejdstid pga. COVID-19, som gælder frem til d. 31. januar 2021 . Regeringen vedtog ifm. nedlukning af al ikke-essentiel aktivitet fra d. 30. marts til den 9. april en form for betalt orlov, der betød, at medarbejderne fik fuld løn under perioden betalt af den ansattes virksomhed.

Læs mere her

Kompensation for faste udgifter

Regeringen har vedtaget flere tiltag, som giver virksomheder mulighed for kompensation for faste udgifter, herunder en garantilinje til betaling af driftsudgifter, nedslag i elregning for selvstændige erhvervsdrivende, mulighed for udsættelse af afdrag på realkreditlån for selvstændige, samt nedslag i indbetalingen til socialsikringsbidraget (Seguridad Social) for disse.

Ud over ovennævnte kompensationer har den spanske regering vedtaget endnu en garantilinje på 40 mia. til lån til virksomheder. Lånene er rettet mod virksomheder, der ønsker at investere i den digitale transformation og bæredygtighed. Lånene vil kun være tilgængelige for projekter, der bliver tildelt hjælp i 2020. Det blev her vedtaget, at de første lån skal bestå af en pulje på €8 mia. hvoraf €5 mia. øremærkes til lån til selvstændige og SMV’er og de resterende €3 mia. er tiltænkt finansiering af lån til andre typer virksomheder. Den resterende del af garantilinjens låne- og dækningsvilkår er endnu ikke blevet præciseret.

Der afsættes også EUR 10 milliarder til en fond for virksomheder og selvstændige, der er blevet påvirket af pandemien og som anses som strategisk vigtige for den nationale og regionale produktion. Fonden kan yde lån, opkøbe gæld og/eller aktier eller anvende andre kapitalinstrumenter. Fonden omfatter ikke virksomheder inden for den finansielle sektor.

Læs mere her

Skatteregler

Der er indført udsættelse af forskellige skatteforpligtigelser for små og mellemstore virksomheder samt selvstændige.

Læs mere her

Regler for afskedigelser

Reglerne for afskedigelser er blevet skærpet. Årsager relateret til COVID-19 kan ikke anvendes som begrundelse for afskedigelser. Derudover er der indført ordninger med tilskud til midlertidig afskedigelse, betalt orlov, nedslag i socialsikringsbidrag og lignende tiltag for at bevare beskæftigelsen.

Læs mere her

Betalingsfrister og kredit

Der er vedtaget udsættelse af betaling for en række private og offentlige lån og kreditordninger, samt mulighed for genforhandling af tilbagebetalingsplan. For at få adgang til udsættelse gælder generelt, at virksomheden har fået sine indtægter reduceret med mindst 40 pct.

Herudover har den spanske regering vedtaget betalingsudsættelse på lån for selvstændige og virksomheder inden for turisterhvervet baseret i Spanien, der som følge af krisen er i økonomiske vanskeligheder. Aftalen betyder, at de har mulighed for kun at betale renter på deres lån de næste 12 måneder. Der er afsat yderligere EUR 216 mio. til finansiering af digitalisering, innovation og internationalisering af turistsektoren og EUR 23 mio. i 2020 til promovering af turisme i landregioner og national turisme. Dette beløb vil stige til EUR 30 mio. i 2021 og 2022.

Læs mere her

Virksomheder inden for turistbranchen kan søge om lån til følgende projekttyper:

 • Digitalisering af virksomhederne og implementering af digitale løsninger der faciliterer salg, apps, big data eller den generelle dataøkonomi. Eksempler på digitale løsninger er digitale strategier, e-handel af produkter og turistydelser og brugen af digital marketing. 
 • Forskningsprojekter, udvikling og innovation inden for turistbranchen med det forbehold, at det skal være nye projekter, der ikke er blevet forsket i før. 
  Disse projekter bør handle om eksempelvis produktudvikling og forbedring af eksisterende ydelser inden for turisme, skabelse af vedvarende arbejdspladser, eller hvordan innovation og grøn omstilling kan bruges af virksomhederne i deres virke og på arbejdspladsen.

Læs mere om lånebetingelserne her

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Spanien?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!