Gå til indhold
Polen

Situationsrapport fra eksportmarkedet Polen

Udrulningen af den nationale vaccineplan er overordnet forløbet godt. Omkring 50 procent af befolkningen af vaccineret mod COVID-19, men vaccinationstempoet og interessen for vaccinerne faldt i takt med den forbedrede smittesituation henover sommeren. Dog forudses dette ændret henover efteråret i takt med den øgede smitte, som forventes at være omkring 15.000 nye smittede om dagen på sit højeste. Denne stigning i smitten kan påvirke lysten til at blive vaccineret. De polske myndigheder har igangsat en række initiativer og kampagner, som skal overbevise de resterende polakkere til at lade sig vaccinere. Pr. den 29. september er næsten 19,8 millioner polakker blevet vaccineret, hvoraf over 19,3 millioner er færdigvaccineret.

Takket være gode makroøkonomiske fundamenter og en lav eksponering til de sektorer som f.eks. turisme, der er ramt hårdest af COVID-19, ventes Polen at vende tilbage til høj vækst i 2021. Ifølge regeringens udspil til det offentlige budget i 2022 forventes det, at Polens BNP vil vokse med en vækstrate på 4,9 pct. i 2021 og 4,6 pct. i 2022. EU-Kommissionen er mere optimistiske og forventer en vækst i polsk BNP på 4,8 pct. i 2021 og 5,2 pct. i 2022.

Polen var som Danmark hurtige til at lukke ned i foråret 2020 samt indføre restriktioner for at begrænse spredningen af COVID-19. Anden bølge i efteråret 2020 og tredje bølge i foråret 2021, ramte imidlertid Polen hårdt. Den polske sommer bød derimod på lave relativt smittetal og få restriktioner, men med den fjerde bølge i gang nu, er der varslinger om skærpede, lokale restriktioner. I foråret 2020 lancerede den polske regering succesfuldt en række hjælpepakker til erhvervslivet med fokus på lønkompensation samt hjælp til små- og mellemstore virksomheder. Disse er i løbet af efteråret 2020 blevet fulgt op med mere målrettede sektorielle hjælpepakker for de hårdest ramte brancher, men pakkerne er kommet ud for kritik fra dele af særligt restaurations- og oplevelsesbrancherne for ikke at være tilstrækkelige.

Polen forventes at være et af de lande i EU, der økonomisk kommer bedst ud af COVID-19 krisen, samt opleve det mindste fald i BNP. Polen vil fortsat være et attraktivt marked for danske virksomheder.

Kan danske virksomheder søge om økonomisk støtte i polen?

Alle danske virksomheder med datterselskab i Polen har været kvalificeret til at søge og modtage støtte fra de polske hjælpepakker.

Da tredje bølge af COVID er overstået, og Polen igen er nede på lave daglige smittetal, eksisterer der derfor også kun få restriktioner. Dette har også medført, at der ikke eksisterer det samme omfang af hjælpepakker. I øjeblikket er det muligt for visse iværksættere at opnå medfinansiering af medarbejders vederlag, tilskud til driftsomkostninger ved aktuel forretningsaktivitet, standby ordning eller fritagelse for betaling af ZUS. Læs mere om muligheden for støtte her (kun på polsk).

De specifikke brancher, der er omfattet af hjælpepakkerne, angives ud fra de polske branchekoder, som kan fremsøges her (links kun på polsk).

Covid-19 i polen

Sundhedssituation

De daglige smittetal i Polen kan tilgås via dette link.

Vilkår for erhvervsrejsende

Ved indrejse i Polen er 10 dages karantæne obligatorisk, medmindre man kan fremvise et vaccinationsbevis eller en negativ COVID-19 test, taget inden for de sidste 48 timer. Dette gælder også for erhvervsrejsende. Endvidere, er landet kategoriseret som et ”grønt” land.

Erhvervsrejser anses for at være nødvendige rejser og kan derfor gennemføres til lande, hvortil Udenrigsministeriet ellers fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Der er behov for at gennemføre en række erhvervsrejser under COVID-19 af hensyn til opretholdelse af dansk eksport. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Polen her

Restriktioner

Butikker, shoppingcentre og erhverv holder åbent i Polen under skærpede sanitære forholdsregler. Underholdning såsom museer, kunstgallerier, teatre og biografer holder også åbent. Der er åbent for inden- og udendørsservering på cafeer og restauranter, barer såvel som natklubber. Frisører og kosmetologer holder ligeledes åbent. Der er krav om mundbind overalt indenfor i det offentlige rum, samt et forsamlingsloft på 150 personer i det offentlige rum. Antallet inkluderer ikke personer vaccineret mod COVID-19

Nye restriktioner eller lempelser kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Polen her

Flyforbindelser

Der er direkte flyafgange mellem Danmark og Polen flere dage om ugen. Ændringer og aflysninger kan dog ske med kort varsel.

økonomien i polen i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Polen forventes at være et af de lande i Europa, der kommer ud af COVID-19-krisen med mindst negativ vækst. Trods en meget hård tredje bølge af COVID-19 i Polen, er arbejdsløsheden fortsat lav og udenlandske investeringer i Polen fortsætter med at stige. Polen ligger logistisk godt ift. Europas store markeder og andelen af højt specialiseret produktion fortsætter med at stige. Polen uddanner mange dygtige ingeniører og har en stærk uddannelsesmæssig tradition for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, hvilket gør landet interessant ift. både udvikling og produktion. Med en stærk økonomi og øget behov for grøn omstilling i ryggen er mulighederne stadig store trods effekten af COVID-19-krisen, særligt for danske virksomheder, der er langt foran Polen i den grønne omstilling.

Endvidere er der også et stigende fokus på automatisering og investeringer til at forbedre produktiviteten af de mange forskellige produktionsområder i Polen.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 54,3 (april 2021)
 • 53,7 (maj 2021)
 • 59,4 (juni 2021)
 • 57,6 (juli 2021)
 • 56,0 (august 2021)
 • 53,4 (september 2021)

Læs mere om PMI i Polen her 

Dansk eksport til Polen

Dansk eksport til Polen er i årene op til COVID-19-krisen steget med mellem 5 og 10 pct. årligt. Med polske investeringer i områder såsom digitalisering og vedvarende energi, hvor de danske kernekompetencer er placeret, forventes blot en stigning i den danske eksport til Polen. Ambassaden vurderer at dansk eksport til Polen vil fortsætte med at stige også de kommende år.

Arbejdsløshedssituation

 • December: 6,2 pct.
 • Januar: 6,5 pct.
 • Februar: 6,5 pct.
 • Marts: 6,4 pct.
 • April: 6,3 pct.
 • Maj: 6,1 pct.
 • Juni: 5,9 pct.
 • Juli: 5,8 pct.
 • August 5,8 pct.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Den sektor, der har været hårdest ramt af COVID-19 i Polen er, som i mange andre lande, turisme- og underholdningsindustrien. Da disse industrier ikke udgør en stor andel af den polske økonomi, er landet sluppet relativt nådigt fra krisen økonomisk. Investeringer i både digitalisering og sundhedsområdet, samt bygge- og anlægssektoren udvikler sig fortsat positivt, og dette fortsætter med genopretningsmidlerne efter COVID-19 fra EU-kommissionen. Planen for hvordan midlerne skal anvendes, kan findes her (kun på polsk).

De store ambitioner i forhold til at omstille Polens energisektor fra at være baseret med op til 90 pct. på kul til en fuldstændig afvikling af kulminerne inden 2049 bevirker, at hele energiområdet er under kraftig forandring og udvikling både i forhold til etablering af produktion af store mængder vedvarende energi samt et forstærket fokus på energieffektivisering. Set i lyset af Polens økonomi et år inde i COVID-19 krisen forventer ambassaden stadig, at de store danske kerneområder inden for miljø og energiteknologi, sundhed og digitalisering fortsat vil opleve en stor og stigende efterspørgsel fra Polen – både i den nærmeste fremtid og på længere sigt. Med udsigt til udbudsrunder inden for blandt andet offshore vind er der udsigt til en øget dansk tilstedeværelse på det polske marked.

Muligheder på sektorniveau i kølvandet på COVID-19

COVID-19 har ikke ændret stort på vækstudsigterne for de forskellige sektorer i polsk økonomi. Det er fortsat energi- og miljøområdet, der oplever en rivende udvikling og store investeringer, mens digitalisering og sundhedssektoren følger lige efter. Særligt inden for sundhed, hvor Polen også regionalt har været stillestående, forventes at blive kraftigt reformeret inden for den nærmeste fremtid - måske forstærket af COVID-19 pandemien.

Energi og Miljø
Polen står over for at skulle udfase kul fra ca. 85 pct. af energimixet i dag til, at de sidste kulminer skal lukkes i 2049. Heraf følger, at investeringer i vedvarende energi og energieffektivisering de kommende år bliver enorme, hvorfor markedsmulighederne for danske løsninger følgende også vil være markante. Herudover er der også et forstærket fokus på vand, spildevand og affaldshåndtering, hvorfor også løsninger inden for disse sektorer vil være interessante.

Sundhed og digitalisering
Polen har gennem de seneste par år øget andelen af BNP, som anvendes på sundhedsområdet med op 1 pct. og står samtidig overfor at ville modernisere hele sundhedssektoren. Der ses blandt andet på Danmark for inspiration både ift. at kunne tilbyde et højt niveau af behandling til de polske borgere, men samtidigt også holde styr på omkostningerne. Dette kan give en lang række af leverandører af både sundhedsprodukter og -ydelser gode muligheder i Polen.

Stimulipakker

Den polske nationalbank har siden marts 2020 gennemført rentesænkninger. Den polske regering lancerede fire større hjælpepakker i 2020 (Financial Shield 1.0-4.0) til mere end DKK 530 mia. Disse pakker var rettet bredt mod offentlige investeringer, private virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende. Der er siden lanceret mere målrettede pakker for særligt restaurations- og oplevelsesbrancherne, som er blandt de hårdest ramte brancher under epidemiens anden og tredje bølge (5.0-8.0).

I øjeblikket er de daglige smittetal lave, hvorfor samme behov for hjælpepakker ikke er til stede. Dette resulterer i, at der kun er få muligheder for at opnå støtte. Eksempelvis er det muligt for visse iværksætter at opnå støtte til medfinansiering af medarbejders vederlag og tilskud til driftsomkostninger ved aktuel forretningsaktivitet. Se mere om mulighederne her (kun på polsk).De specifikke brancher, der er omfattet af hjælpepakkerne, angives ud fra de polske branchekoder, som kan fremsøges her (kun på polsk).

Danske virksomheder kan få adgang til EU-støtte i Polen på 2 måder. Enten som ansøgere til støtte eller som leverandører af produkter og services til firmaer, der modtager eller kan modtage EU-støtte. Klik her for at læse mere.

Endvidere er der sendt en endelig version (kun på polsk) af Polens genopretningsplan til EU-kommissionen. Planen indeholder investeringer finansieret både med genopretningsfacilitetens tilskud og lånemulighed. Den indsendte plan er opdelt i fem søjler:

 1. Modstandsdygtighed og konkurrenceevne i økonomien (EUR 4,7 mia.)
 2. Grøn energi og energieffektivitet (EUR 14,313 mia.)
 3. Digital omstilling (EUR 4,897 mia.)
 4. Tilgængelighed og kvalitet i sundhedsvæsenet (EUR 4,542 mia.)
 5. Grøn transport og intelligent mobilitet (EUR 7,518 mia.)

Sektorer berørt af støtteordninger

Danske virksomheder forventes at kunne få adgang til EU-støtte i Polen fra både EU’s genopretningsfond og fra midler afsat i EU’s nye budget, særligt i relation til øremærkning af midler til den grønne dagsorden og digitalisering. Den polske energisektor står over for en større transition fra kul til naturgas og parallelt til mere vedvarende energi. Herudover er der fokus på at forbedre energieffektivitet gennem eksempelvis renovering af bygninger. Mulighederne for danske markedsaktører vurderes fortsat til at være store.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Den polske økonomi rammes af COVID-19 krisen, men er samtidig et af de lande, der indtil videre har klaret sig bedst gennem krisen. Med støtte fra EU’s genopretningsfond er Polen parate til at investere sig ud af krisen med et markant fokus på den grønne omstilling og digitalisering. Polen står til at modtage EUR 23,9 mia. i tilskud. I lyset af markedets størrelse og matchet mellem markedsbehov og danske kompetencer er Polen fortsat meget interessant for danske virksomheder. 

Digitalisering

Der eksisterer en solid digitalisering Polen, hvilket blandt andet kommer til udtryk med en 24. plads i FN’s e-Governments undersøgelse. Dette skal dog ses i lyset af COVID-19, der har understreget behovet for et yderligere fokus på digitaliseringen og de digitale løsninger. Dette er blandt andet på områder som e-Health, e-Government og deslige, hvor Danmark er langt foran. Områderne prioriteres meget højt, hvor der søges inspiration fra allerede fungerende systemer som Danmarks og med mængden af midler fra genopretningsfaciliteterne, investeres der stort i digitalisering i Polen de kommende år. Med andre ord er behovet for danske tech-løsninger stærkt gældende.

Handelsmuligheder

Strategiske alliancer

Robotics Alliance
Ambassaden har etableret en alliance af danske robotvirksomheder, der ønsker at komme ind på det polske marked inden for fremstillings- og fødevareindustrien. Markedet er domineret af udenlandske virksomheder, der i stadig større grad ønsker at fokusere på automatisering som følge af lav arbejdsløshed og stigende lønninger.

GovTech Alliance
Ambassaden vil i dialog med ITB etablere en alliance af leverandører af services og ydelser til digitalisering af offentlig administration. Med udrulning af EU’s genopretningsmidler er det forventningen at et hovedområde i Polen vil være digitalisering af interaktionen mellem borgere og forskellige offentlige myndigheder – et område indenfor hvilket danske virksomheder har gode kompetencer og erfaringer.

Water Alliance
Langt hovedparten af vandforbruget i Polen foregår i industrien (op mod 70 pct.). Med et forstærket fokus på bedre vandbehandling er der således et stigende fokus på teknologier, der kan effektivisere og mindske vandforbruget i industrien. Ambassaden arbejder på at etablere en vandalliance.

Offshore Wind Alliance
Med den for nyligt indførte energipolitik PEP2040, har Polen besluttet, at 32 pct. af elektricitetsforbruget skal stamme fra vedvarende energikilder i 2030. Dette er blandt andet ved etablering af havvindmølleparker med kapaciteter på op til 6GW inden 2030. Flere af de store danske markedsaktører er allerede på banen, men forventningen er, at markedsudviklingen i høj grad også vil være interessant for hele underleverandørsegmentet.

Nye muligheder

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling
Smog har længe sat sit præg på de polske byer, men nu er energieffektivitet og omstilling af energikilderne et meget aktuelt emne. Polen har med implementeringen af Clean Air Programme, PEP 2040 og tilskuddet fra den europæiske genopretningsfond (RRF) rettet fokus mod netop energieffektiviteten med det formål at reducere mængden af smog. Fra RRF-tilskuddet forventes der, at der investeres EUR 3,2 mia. i det allerede eksisterende Clean Air Programme, der har til formål at supportere den grønne omstilling gennem termomodernisering af ene- og multifamiliehuse.

Muligheder inden for fødevareproduktion og –forsyning
En stor del af den danske eksport af fødevarer som eksempelvis gris går til Polen. Fødevareforsyningen har ikke haft samme påvirkning fra COVID-19 som andre sektorer, hvorfor mulighederne inden for fødevareforsyning stadig er tilstedeværende i samme grad som før COVID-19.

Muligheder inden for transport og logistik
I forbindelse med udkastet til Polens nationale genopretningsplan er der også afsat midler til digitalisering. En del af disse midler er planlagt til at blive anvendt inden for digitalisering af områder inden for transport. Ydermere er det et mål i forbindelse med genopretningsplanen at erstatte hele flåden af busser og lignende til elektriske, der skal reducere mængden af smog, der er enorm i Polen.

Muligheder inden for sundhed
COVID-19 har understreget nødvendigheden af nødvendige ændringer i sundhedssystemet i Polen. Af samme årsag bearbejder Sundhedsministeriet i Polen på at foretage ændringer i det polske sundhedssystem med stærk inspiration fra det danske sundhedssystem. Derfor vurderes der også at være et potentiale inden for sektoren, hvor danske virksomheder kan få indflydelse. Nødvendigheden af ændringer afspejler sig også i genopretningsplanen, hvor der er afsat en mængde midler til at øge kvaliteten og tilgængeligheden i sundhedsvæsenet. I tillæg til ovenstående har den polske regering indikeret at udgifter til det polske sundhedssystem forventes at stige markant de kommende år.

Trade Council i Polen

Særligt inden for de regulerede sektorer som energi, sundhed og den offentlige sektor generelt kan TC tilbyde at analysere udviklingen samt skabe adgang til relevante beslutningstagere, således at de danske markedsaktører er godt klædt på ift. både nye investeringer og etablering på det polske marked. Polen og Danmark har generelt et tæt og godt samhandelsforhold, og ambassaden oplever i stigende grad, at Polen orienterer sig mod Danmark ift. udvikling af både deres energi- og sundhedssektor.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Polen?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!