Gå til indhold
Irland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Irland

Irland har fjernet alle COVID-19-restriktioner. De fleste hjælpepakker er udfaset, samtidig med at Irland indirekte rammes af krigen i Ukraine. For at modarbejde effekterne af krigen, har regeringen igangsat en ny række tiltag.

KAN DANSKE VIRKSOMHEDER SØGE OM ØKONOMISK STØTTE I IRLAND?

Den irske regering har vedtaget flere hjælpepakker. Disse består både af lån, statslig garantistillelse samt direkte tilskud til små virksomheder. De fleste er dog under udfasning.

Danske virksomheder med datterselskaber i Irland kan ansøge på lige vilkår med irske virksomheder.

Klik her for en samlet liste over hjælpepakker i Irland.

Covid-19 i irland

Sundhedssituation

Siden den voldsomme smittestigning og nedlukning i starten af 2021 har Irlands høje vaccineoptag muliggjort en genåbning af økonomien.  Alle sektorer har været genåbnet siden marts 2022, og der er ingen restriktioner på hverken indrejse, restauration, butikker, barer eller skoler m.v.

På trods af et øget antal af smittetilfælde over sommerferien ønsker den irske regering ikke at indføre yderligere restriktioner, fordi der er høj tilslutning til vaccinations- og revaccinationsprogrammet. I stedet fokuserer man på at leve med COVID-19.

Revaccinationsprogrammet er åbent for hele befolkningen ned til børn på 5 år. Pr. 1. juli 2022 blev en første booster-vaccine til immunkompromitterede børn i alderen 5-11 år anbefalet; borgere i alderen 50-64 år, alt sundhedspersonale, gravide, samt borgere i alderen 12-49, som har en underliggende sygdom eller er beboere i langtidsplejecentre bliver anbefalet en anden booster-vaccine; en tredje booster-vaccine tilbydes borgere på 65 år og op, samt borgere fra 12-64 år, der er immunkompromitterede.

Det anbefales ikke at sunde og raske borgere i aldersgruppen 12-49 år, får anden booster-vaccine på nuværende tidspunkt.

Pr. den 7. august var 86,5 pct. af den irske befolkning over 5 år færdigvaccineret. 64,5 pct. af befolkningen over 5 år havde fået første booster-vaccine, 12,9 pct. af befolkningen over 17 år havde fået anden booster og 3,3 pct. havde fået tredje booster-vaccine.

Krydsvaccination anerkendes som ”fuld vaccination”.

Irlands offentlige sundhedssystem har forholdsvis lav kapacitet og en relativt høj belægningsprocent, men aftaler er indgået med privathospitaler, som kan bidrage med kapacitet om nødvendigt. Der registreres i øjeblikket 397 smittetilfælde om dagen i gennemsnit, og der blev foretaget 20.017 PCR-test i anden uge af august.

Klik her for at læse mere om COVID-19 i Irland. 

Klik her mere information om sundhedssituationen i Irland.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der gælder ikke længere restriktioner for erhvervsrejsende eller andre indrejsende til Irland. Tidligere har man skulle vise gyldigt COVID-19 pas og udfylde en Passenger Locator Form. Ingen af disse restriktioner er længere aktuelle. Hvis man får symptomer på COVID-19 under sit ophold i Irland, skal man følge myndighedernes anbefalinger om test og isolation.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Irland.

For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene

Restriktioner

Der er ingen COVID-19-restriktioner i Irland. Der er heller ikke krav om mundbind, men myndighederne anbefaler at man bærer mundbind i offentlig transport.

Find yderligere og løbende opdateret information her.

økonomien i Irland i lyset af COVID-19

ØKONOMIEN I IRLAND I LYSET AF COVID-19

Erhvervsklima

Realvæksten i BNP forventes i 2022 at være 6,4 pct., mens der i 2023 forventes en realvækst på omkring 4,4 pct. Dette drives i høj grad af eksport fra firmaer specialiseret inden for medicinsk udstyr, medicin og computer-service.

Arbejdsløsheden har været voldsomt stigende under pandemien og nåede et maksimum på 31,5 pct. i april 2020, men var i juli 2022 faldet til 4,2 pct. og forventes på nuværende tidspunkt ikke at stige igen i 2023.

Den irske centralbank forventer, at inflationen gennemsnitligt vil være på 6,5 pct. i 2022, det højeste i to årtier. Det skyldes flere faktorer: genåbningen af økonomien efter COVD-19, afbrydelser i forsyningskæder, krigen mellem Ukraine og Rusland og store stigninger i energiomkostninger.

Inflationen forventes at være over niveauet før COVID-19 i en længere fremtid, da virksomheder forventes at hæve priserne som reaktion på øgede omkostninger og efterspørgsel på højere lønninger.

Irsk økonomi er særligt påvirket af COVID-19, der har forårsaget store jobtab i især hotel- og restaurationsbranchen, detailhandlen, kunst- og underholdningsbranchen samt inden for turisme og transport/logistik. Det kraftige fald i arbejdsløsheden siden starten af pandemien skyldes imidlertid særligt ansættelser i disse nyligt genåbnede sektorer.

Samtidig har eksportsektoren holdt hånden under økonomien, især af medicinal- og pharma-produkter og computerservices. Også den finansielle sektor bidrager til en bedre økonomi end forventet.

 

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 56,2 (Januar, 2022)
 • 61,8 (Februar, 2022)
 • 63,4 (Marts, 2022)
 • 61,7 (April, 2022)
 • 60,2 (Maj, 2022)
 • 55,6 (Juni, 2022)
 • 56,3 (Juli, 2022)
 • 54,7 (August, 2022)

Læs mere om PMI i Irland her.

Forbrugertillid

Forbrugertilliden faldt mellem marts 2021 og juli 2022 fra 81,9 pct. til 54,7 pct. ifølge KBC Bank Ireland, og er nu på sit laveste i 22 måneder. Borgere i Irland forventer ikke, at lønningerne vil stige med samme hastighed som inflationen det næste års tid, og det forventes derfor at husholdninger vil forbruge en relativt lille andel af deres akkumulerede opsparing fra perioden 2020-2022 i 2022.

Mellem juli og august faldt PMI’et kun med 1,6 til 54,7 og den er således begyndt at stabilisere sig. Dette kan skyldes bedre udsigter på arbejdsmarkedet og bedre udsigter for husholdningerne økonomi de næste 12 måneder

Arbejdsløshed

 • 5,3 pct. (Januar, 2022)
 • 5,2 pct. (Februar, 2022)
 • 5,5 pct. (Marts, 2022)
 • 4,8 pct. (April, 2022)
 • 4,7 pct. (Maj, 2022)
 • 4,8 pct. (Juni, 2022)
 • 4,2 pct. (Juli, 2022)

Se flere tal om arbejdsløshed og arbejdsmarkedet i Irland her.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Sammenlignet med andre EU-lande har den irske luftfartssektoren været hårdt ramt, men er nu ved at være tilbage til niveauet før COVID-19. Transport-, logistik- og turismesektorerne har også været hårdt ramt.

På grund af stigende efterspørgsel på især boligbyggeri er anlægs- og byggesektoren kommet tilbage på sporet. Detailhandelssektoren har oplevet acceleration af overgangen til onlinehandel, ansporet af nedlukningen af fysiske butikker og støttetiltag fra regeringen. Teknologisektoren har oplevet stigende efterspørgsel på bl.a. mobil kommunikation. Sektoren for finansielle ydelser har klaret sig stabilt igennem perioden med COVID-19.

Handelshindringer

I udgangspunkt er der ikke nogen handelsbarrierer med betydning for den danske eksport til Irland som følge af COVID-19. Man ser dog aktuelt brudte eller svigtende værdikæder. Der et stort potentiale for danske virksomheder i at udvikle og vedligeholde værdikæderne.

Brexit har forårsaget øgede omkostninger i forbindelse med transport af varer mellem det resterende Europa og Irland gennem Storbritannien. Som følge af dette er der investeret i nye handelsruter mellem Irland og kontinentet i form af direkte færgeruter udenom Storbritannien.

Produktspecifikke handelshindringer, krav og statistik kan findes her.

Stimulipakker

Stimulipakker som følge af COVID-19

I 2021 offentliggjorde Irland deres økonomiske genopretningsplan efter COVID-19, der sigter på at få den irske befolkning i arbejde igen og på at genoprette det irske erhvervsliv.

Irland modtager EUR 989 mio. fra EU’s genopretningsfond og forventer samlet set omkring EUR 1,3 mia. fra EU’s genopretningsinstrumenterne frem til 2022. Derudover står Irland til at modtage EUR 204 mio. fra ReactEU samt EUR 77 mio. fra The Just Transition Fund.

Den irske regering har på nuværende tidspunkt ikke længere hjælpepakker rettet mod virksomheder, der har været hårdt ramt af COVID-19. Regeringen har tidligere lanceret hjælpepakker for EUR på 9,9 mia., der alle udløb i april og marts. Læs mere om de irske hjælpepakker her.

Den irske regering har imidlertid introduceret en række støtteprogrammer, som giver tilskud og lån til en række virksomheder, der har oplevet nedgang under COVID-19. Der er indført følgende tiltag vedr. lån, tilskud og værdibeviser:

 • The Covid-19 Loan Scheme: Giver lån til små og mellemstore virksomheder i Irland. Virksomheder skal have oplevet en negativ påvirkning på minimum 15 pct. af deres omsætning eller overskud på grund af COVID-19.
 • COVID-19 Business Loans: lån uden renter til virksomheder i Irland med mindre end 10 fuldtidsansatte og en omsætning under EUR 2 mio.
 • Trading Online Voucher Scheme: små virksomheder kan søge om to vouchers på op til EUR 2.500 til at hjælpe med online opsætning af virksomheden.
 • Online Retail Scheme: finansiering af projekter med fokus på online salg til virksomheder med over 10 fuldtidsansatte. Åbnede for ansøgninger i maj 2022.
 • Future Growth Loan Scheme: lån til virksomheder i Irland på mellem EUR 25.000 og 4 mio. med en tidshorisont på mellem 7 og 10 år.

Stimulipakker som følge af stigende leveomkostninger

Som følge af stigende leveomkostninger har den irske regering indført en række tiltag, som skal afbøde noget af virkningen af de stigende energipriser. Regeringen vil også anmode om fleksibilitet i EU-lovgivningen for at gøre det muligt at reducere moms og afgifter på brændstof yderligere.

Mellem april og juni modtog alle irske husholdninger 200 EUR som automatisk blev fratrukket deres elektricitetsregning. Samtidig har den irske regering lanceret National Energy Security Framework, som bl.a. inkluderer beskrivelser og vejledninger til hvordan husholdninger og virksomheder kan spare på energiforbruget. Energihåndteringsplanen kommunikeres gennem kampagnen Reduce Your Use, som promoverer og tilskynder et effektivt energiforbrug, samt fremhæver statslige økonomiske støttemuligheder, der er tilgængelig for husholdninger og virksomheder.

Følgende støttemuligheder er pt tilgængelige for husholdninger og virksomheder i Irland:

 • 80 pct. tilskud til lofts- og hulmursisolering
 • Momsreduktion. Reduktionen giver en estimerede besparelser på hhv. 32 EUR og 11 EUR på elektricitet- og gasregninger, baseret på en gennemsnitlig regning over 6 måneder.
 • Yderligere reduktion i Public Service Obligations-afgiften (PSO) for at give en typisk hustand en vejledende årlig besparelse på 75 EUR på elregningen fra næste vinter.
 • Punktafgiftsnedsættelse: 0,20 EUR (benzin), 0,15 EUR (diesel), 0,05 EUR (mærket gas/grøn diesel) pr. liter
 • Forhøjelse af brændstofgodtgørelsen på 355 EUR.
 • Eftermontering: der er afsat EUR 109 mio. til gratis energiopgraderinger i hjemmet for dem, der er mest udsat for de stigende energipriser
 • EUR 20 mio. skal allokeres til montering af solcellepaneler i husholdninger, som er meget afhængige af elektricitet af medicinske årsager.
 • Der er afsat EUR 18 mio. i nødstøtteordning for autoriseret vognmænd.

Læs mere om energihåndteringsplanen her og den tilhørende kampagne her.

Sektorer berørt af stimulipakker

De stimulipakker, den irske regering har indført som følge af COVID-19, har størst effekt på irsk infrastruktur (herunder digital infrastruktur), men også detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen, turisme og en række eksportsektorer vurderes at være blandt de sektorer, som er mest berørt.

De stimulipakker, der blev indført som følge af de stigende energipriser, har størst effekt på byggeri- og energisektorerne.

Stimulipakkerne kan forventes at påvirke de danske styrkepositioner inden for fire områder:

1) Fødevarer og bioressourcer, da stimulipakkerne giver gode lånemuligheder for virksomheder i Irland inden for især landbrug og fiskeri.

2) Digitale teknologier, da der gives tilskud og værdibeviser til virksomheder med et ønske om at udvide deres digitale redskaber.

3) Energiteknologi.

4) Byggeri og anlæg, da der gives tilskud og rådgivningen for at få virksomheder og husholdninger til at blive mere bæredygtige, både i form af bolig og energiforbrug.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Irland har stor bevågenhed på bæredygtighed og grønne investeringer, hvilket markeres i deres genopretningsplan, hvor den grønne omstilling har førsteprioritet, og i deres nye klimahandlingsplan Climate Action Plan 2021. Det indebærer bl.a. fordelagtige lån til miljørigtig renovering af boliger, en plan for  energireduktion i den offentlige sektor, fremskyndelse af udskiftningen af olie og naturgas og et mål om at 80 pct. af elforbruget skal dækkes af vedvarende energikilder inden 2030. Læs mere om klimahandlingsplanen her.

Særligt er der lige nu et markant fokus på offshore vindenergi i Irland. Irlands kerneproblem når det kommer til offshore vindenergi, er den indledende fase i produktionen, hvor producenter skal have tilladelser til at bygge vindmølleparkerne. Processen er langsommelig, og regeringen har i Q2 af 2022 besluttet at fasttracke syv projekter, der tilsammen kan producere ca. 3 GW. Regeringen håber, at disse projekter vil begynde at producere energi i 2027.

Climate Action Plan 2021 forpligtiger på sigt Irland til at producere 5 GW vindenergi, med et langsigtet mål om at blive energieksportør og udnytte den offshore vindenergikapacitet på 80 GW som den irske regering vurderer er langs de irske kyster. Selvom offshore vindenergi er en vigtig sektor i Irland med meget bevågenhed, er udfordringen med de langsommelige godkendelsesprocesser ikke permanent løst. Til eksempel tager tilladelser, der i Storbritannien tager 24 uger, ca. 24 måneder i Irland.

The Trade Council i Irland vurderer markedet særligt attraktivt for danske virksomheder, og følger nøje udviklingen. Vores rådgivere arbejder på at arrangere et industrifremstød inden for offshore vindenergi til efteråret. Følg med på The Trade Council’s hjemmeside for mere information.

Digitalisering

Irland er det 5. mest digitaliserede land i EU ifølge EU’s DESI-rangeringssystem. Som led i den irske regerings digitaliseringsplan fra 2019 skal Irland inden 2025 være en konkurrencedygtig, innovativ produktionshub. Især i medicinal- og kemikalieindustrien, fødevare-, computer- og elektronik- samt ingeniørindustrien og i sektoren for medicinsk udstyr forventes udfordringer, men også stort potentiale.

I slutningen af 2021 og starten af 2022 kom regeringen med en ny digitaliseringsstrategi for hele Irland, hvor også digitalisering af offentlige services er en høj prioritet. E-handel udgør en væsentlig andel af regeringens genopretningsplan, hvori der er afsat EUR 291 mio. til digitaliseringsfremmende investeringer. Man ønsker at styrke Irlands position som europæisk digitaliseringshub for virksomheder, men i særdeleshed også at fremme digitaliseringen i den offentlige sektor, hvor hhv. undervisnings- og sundhedssektoren er særlige prioriteter.

Handelsmuligheder

Teknologisektoren har set en stigende grad af efterspørgsel på online kommunikation, og rummer generelt store muligheder, da irerne i stigende grad efterspørger teknologiske løsninger. Også inden for e-commerce og sundhedsteknologi er der potentiale for danske virksomheder.

Sektoren for dagligvarer har set en stigende efterspørgsel. Bl.a. har kæden Tesco ansat mere end 1.000 nye medarbejdere for at imødekomme efterspørgsel på online indkøb af fødevarer. Også medicinal-, IT-, samt landbrugs- og fødevaresektorerne, som alle fylder meget i irsk økonomi, har oplevet uventet stor vækst under krisen. Klimaløsninger og vedvarende energi (særligt offshore vind) er også indsatsområder med stort potentiale.

Efter tidligere at have nået et højpunkt på bagkant af implementeringen af Brexit og med udsigten til enden på COVID-19-pandemien er den irske forbrugertillid begyndt at dale igen. Det er stadig uklart hvordan forbrugertilliden kommer til at se ud de næste par måneder, men hvis den ikke stiger igen, vil det have konsekvenser for irernes forbrug.

Nye muligheder på sektorniveau

The Trade Council i Irland vurderer, at der er store muligheder inden for følgende områder:

 • Tech (især deep tech og e-commerce)
 • Sundhed (herunder sundhedsteknologi)
 • Digitalisering på tværs af sektorer og i den offentlige sektor (særligt på sundhedsområdet)
 • Pharma
 • Landbrug og fødevarer
 • Cirkulær økonomi (herunder affaldshåndtering)
 • Vedvarende energi (særligt vind men også sol, biomasse, smart grid, varmepumper)
 • Energibesparelser i boliger gennem renoveringer
 • Byplanlægning (smart city-løsninger)
 • Future of mobility og micro-mobility

Større projekter i udbud

I november 2021 vedtog regeringen en ny klimahandlingsplan, som viderefører og opjusterer Irlands hidtidige klimaambitioner. Planen indebærer bl.a. at 80 pct. af elektricitetsforbruget skal dækkes af vedvarende energi inden 2030; at den bestående bygningsmasse (særligt i det offentlige) energioptimeres kraftigt; at brugen af olie og naturgas til individuel opvarmning skal reduceres og endeligt udfases inden 2050.

Regeringen har også en målsætning om en 7 pct. reduktion i drivhusgasudledninger årligt i det næste årti. Som led heri er der i 2022 igangsat en RESS2-auktion om levering af elektricitet til nettet fra vedvarende energikilder (primært vind, men også sol) til en konkurrencedygtig pris.

The Trade Council i Irland

The Trade Council i Irland kan bl.a. bistå med instrumenter til styrkelse og diversificering af værdikæder, en ydelse der er særligt målrettet SMV-segmentet. Endvidere yder The Trade Council eksportsparring, rådgivning o.l., særligt inden for partner- og distributørsøgning, markedsundersøgelser, e-handel samt på områder der berører den digitale og grønne omstilling. Der er også muligheder inden for myndighedssamarbejde.

Ambassaden er en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter der kræver kontakter til irske aktører.

Oplysningerne ovenfor giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da Irland – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da Irland – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Irland?                                

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.