Gå til indhold
Irland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Irland

Smittestigningen i Irland har udviklet sig eksponentielt. Irland har derfor annonceret landsdækkende nedlukning af samfundet i 6 uger fra midnat onsdag d. 21. oktober. Irlands nedlukning betyder bl.a., at al ikke-essentiel detailhandel og services lukker, og at restauranter kun er åbne for take-away.


KAN DANSKE VIRKSOMHEDER SØGE OM ØKONOMISK STØTTE I IRLAND?

Den irske regering har vedtaget flere hjælpepakker. Disse består både af lån, statslig garantistillelse samt direkte tilskud til små virksomheder.

De enkelte hjælpepakker er målrettet forskellige typer af virksomheder samt enkelte brancher. Kriterierne for at være omfattet af hjælpepakkerne fremgår af de enkelte ordninger. Kriterierne for de enkelte ordninger kan findes via linket. Ansøgning til de fleste støtteprogrammer skal være indsendt før den 31. august 2020.

Danske virksomheder med datterselskaber i Irland kan ansøge på lige vilkår med irske virksomheder.

Klik her for en samlet liste over hjælpepakker i Irland

Covid-19 i irland

Sundhedssituation

Irland har indført et landsdækkende og regionalt restriktionsniveausystem (1-5, hvor 5 er nedlukning), der kategoriserer landets såkaldte counties (amter) baseret på smittetryk. Pr. 22.10.20 er hele landet på niveau 5. Det forventes, at nedlukningen vil blive ophævet 1. december. 1.889.089 af den irske befolkning er blevet testet.

Læs mere om COVID-19 i Irland her

Klik her for mere information om sundhedssituationen i Irland

Vilkår for erhvervsrejsende

EU’s trafiklysmodel for rejserestriktioner trådte i kraft i Irland den 22. oktober. Rejsende fra grønne regioner kan nu rejse ind i Irland uden at være underlagt krav om karantæne eller få foretaget COVID-19 test. Rejsende fra orange regioner kan undgå krav om karantæne, hvis de har en negativ COVID-19 test, som ikke er ældre end 72 timer. Rejsende fra røde regioner forventes at kunne undgå karantæne fra d. 29. november, hvis de tidligst 5 dage efter ankomst kan fremvise en negativ COVID-19 test. Alle rejsende skal fortsat (elektronisk) udfylde en Passenger Locator Form. På grund af den nuværende mink-situation i Danmark skal alle rejsende fra Danmark gå i karantæne i 14 dage uagtet man har en negativ COVID-19 test. Essentielle formål er derfor ikke længere gældende. Krav om karantæne gælder dog ikke for internationale transportarbejdere i luftfart, den maritime sektor eller lastbilsektoren. Karantænekravet vil blive revurderet hver torsdag.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Irland her

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Restriktioner

Der er krav om mundbind i alle butikker, offentlig transport og indendørs forsamlinger. På niveau 5 skal al ikke-essentiel detailhandel/services lukke, bevægelsesfriheden indskrænkes til 5 km fra egen bolig – bøde for overtrædelse indføres, en husholdning må kun mødes med en anden husholdning udendørs inden for 5 km radius, socialisering med andre husholdninger i egen bolig er ikke tilladt, restauranter er kun åbne for take-away, der skal fortsat arbejdes hjemmefra og kun essentielt arbejde kan finde sted på arbejdsplads og kapacitet i offentlig transport indskrænkes til 25 pct.  Find yderligere og løbende opdateret information her

Flyforbindelser

Der er normalt fly med en frekvens på 3-4 gange om ugen, Der er ingen direkte fly mellem Danmark og Irland pt. Ryan Air har lukket deres ruter indtil d. 13. december.

Irland i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Irland forventer fald i økonomien med 2,5 pct. i BNP, mod tidligere 10,5 pct. Der er dog stor usikkerhed forbundet med forventninger, da dette kommer an på udfaldet af Brexit-forhandlingerne. Med en aftale forventes irsk økonomi at vokse med 6,3 pct., mod et no-deal Brexit nedjusterer vækstraten til 3,3 pct.

Irsk økonomi er blevet stærk påvirket af COVID-19 med store jobtab i især hotel- og restaurationsbranchen, kunst- og underholdningsbranchen. På den anden side har eksportsektoren holdt hånden under økonomien, især af medicinal- og pharmaprodukter og computer services.

Det er blevet vigtigere for forbrugere at shoppe lokalt. Undersøgelser viser, at 34 pct. er villige til at betale mere, hvis de støtter lokale forretninger. Omsætning for online butikker steg med over 100pct. i marts og april; 32 pct. handlede online, fordi de var bekymrede for COVID-19, mens 42 pct. handlede online for at undgå kø. Undersøgelser viser, at efter COVID-19 vil 48 pct. af kunderne spare mere pga. jobusikkerhed, 59 pct. vil fortsætte med at shoppe online, 87 pct. vil handle mere i lokale forretninger og 82 pct. vil handle irsk, hvis det er muligt. 47 pct. er blevet påvirket af COVID-19 på arbejdsmarkedet (pga. fyringer, nedsatte timer, hjemsendelse, mv.). I april faldt den irske eksport med 32 pct. og importen med 42 pct.Læs mere her

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 52,4 (september 2020)
 • 48,3 (oktober 2020)

Læs mere om PMI i Irland her

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

I sammenligning med andre EU-lande er luftfart i Irland påvirket i høj grad. Transport og logistik samt turismesektorerne er også hårdt ramt. Desuden er anlægs- og byggerisektoren hårdt ramt men forventes at være en af de sektorer, som hurtigst kan komme tilbage på sporet pga. bl.a. højere efterspørgsel. Detailsalg er også hårdt ramt, og det forventes ikke, at dette vil komme tilbage til niveauet før krisen, da online shopping forventes at blive brugt mere fremover. Den audiovisuelle sektor er også hårdt ramt, og analyser viser, at kunst- og kultursektoren vil være en af de sidste til at komme ovenpå igen. Teknologisektoren har derimod set en stigende grad af efterspørgsel af mobil kommunikation, og at der er skabt muligheder for sektoren, da der er en stigende brug af teknologi. Desuden har finansielle services også vist sig at klare sig stabilt. Bilindustrien har været påvirket negativt, men det var den også før COVID-19, hvilket skyldes klimaforandringer og teknologiske fremskridt. Uddannelsessektoren forventes også at blive hårdt ramt, da en stor del af indkomsten stammer fra internationale studerende, som pga. COVID-19 ikke kommer til at starte på studiet alligevel.

 

Handelshindringer

I udgangspunkt er der ikke nogen handelsbarrierer af betydning for den danske eksport til Irland. Man ser dog aktuelt brudte eller svigtende værdikæder. Det er helt afgørende for danske virksomheder at kunne udvikle og vedligeholde værdikæderne.

Aktuelt krav om 14 dages karantæne pga. mink-situationen er en hindring for handel. For de fleste virksomheder er virtuelle møder ikke tilstrækkeligt ift. at holde værdikæder kørende og skaffe nye kunder, distributører mv. hertil.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Irland forventer at modtage EUR 853 millioner fra genopretningsfonden (dette svarer til 70 pct. af totalen, de resterende 30 pct. estimeres til at ligge i omegnen af EUR 420 mio. udbetalt i 2023, dog afhængigt af BNP). Derudover modtager Irland EUR 204 mio. fra ReactEU samt 44 mio. fra JTF.

Hjælpepakkerne fordeler sig således:

 • Employment Wage Subsidy Scheme - støtter virksomheder, så de kan betale lønninger.
 • COVID-19 Pandemic Unemployment Payment - er tilgængelig for alle medarbejdere og selvstændige, som har mistet deres arbejde som en konsekvens af COVID-19.
 • Short-time work support - ansatte, som er tvunget til at reducere deres arbejdstimer/arbejdsdage, kan ansøge om støtte ved denne ordning.

Der er ikke vedtaget støtteprogrammer, som kompenserer virksomheder for deres faste udgifter. Den irske regering har imidlertid introduceret en række støtteprogrammer, som giver tilskud og lån til en række virksomheder, der har oplevet nedgang under COVID-19 i Irland.

Derudover er der indført følgende tiltag:

 • Job-stimulus program (EUR 7 mia.)
 • Direkte tiltag (EUR 4 mia.)
 • Moms- og skattefradrag (EUR 1 mia., herunder 6 mdr. reduktion i moms fra 23 til 21 pct. samt frafald på erhvervsbeskatningen resten af 2020)
 • Kreditordninger (EUR 2 mia.). Videreføres til 2021.
 • Flat-rate lønkompensationsordning (EUR 2,8 mia.) er 1. september ændret til en tilskudsordning og vil gælde til udgangen af marts 2021.
 • Forhøjet sats for arbejdsløshedsstøtte videreføres til udgangen af 2020, hvorefter det ventes udfaset.
 • Øgede sygedagpenge er forlænget til ultimo marts 2021.

Sektorer berørt af stimulipakker

Infrastruktur (herunder digital infrastruktur), detailhandlen og en række eksportsektorer vurderes at være blandt de sektorer, som bliver mest berørte af de ovenstående stimuli.

Digitalisering

Irland er det 6. mest digitaliserede land i EU. Som led i den irske regerings digitaliseringsplan fra 2019 skal Irland inden 2025 være en konkurrencedygtig, innovativ produktionshub. Især i medicinal- og kemikalieindustrien, fødevare-, medicinsk udstyr-, computer og elektronik- samt ingeniørindustrien forventes udfordringer men også stort potentiale. Profit fra e-handel forventes at vise en årlig vækstrate på 8,4 pct. mellem 2020-2024. I andet kvartal af 2020 udgjorde e-handel 15,1 pct. af al handel i Irland.

Handelsmuligheder i dag

Nye muligheder som følge af COVID-19?

Teknologisektoren har set en stigende grad af efterspørgsel af mobil kommunikation, og der er skabt muligheder for sektoren, da der er en stigende brug af teknologi. Dagligvarer har set en stigning i efterspørgslen og kæden Tesco har ansat mere end 1000 nye, da der også er en stigende efterspørgsel online efter fødevarer. Medicinal- og IT-sektoren samt landbrug- og fødevarer, som alle fylder meget i irsk økonomi har oplevet uventet stor vækst under krisen

Nye muligheder på sektorniveau

Trade Council i Irland vurderer, at der er gode muligheder inden for følgende områder:

 • Tech
 • Sundhed (herunder HealthTech)
 • Pharma
 • Landbrug og fødevarer
 • Cirkulær økonomi (herunder  affaldshåndtering)
 • Vedvarende energi (vind, sol, biomasse, smart grid, varmepumper)
 • Energibesparelser i boliger gennem renoveringer
 • Byplanlægning (Smart City-løsninger)
 • Future of mobility, micro-mobility

Større projekter i udbud

Irland tog allerede med klimahandlingsplan fra juni 2019 et skridt i retning af en mere ambitiøs klimapolitik. Den fastsætter en målsætning for 2030 om produktion af 70pct. af Irlands elektricitetsforbrug fra vedvarende energi og 600.000 ny installerede varmepumper. Desuden er der mål om en 50pct. forbedring af energieffektivitet og en 30pct. reduktion af drivhusgasudledningen. Siden er Det Grønne Parti blevet en del af en treparti-regering, og klimaambitionerne må forventes skruet yderligere op, bl.a. i lyset af regeringens målsætning om 7pct. reduktion i GHG-udledninger årligt i det næste årti. På solenergiområdet RESS2-auktion i 2021 om finansiering og management af solfarme i Irland.

Trade Council i Irland

TC i Irland kan hjælpe inden for instrumenter til styrkelse samt diversificering af værdikæder, som vil være en fordel specielt relateret til SMV-segmentet. Endvidere eksportsparring, rådgivning etc. ift. primært partner- og distributørsøgning, markedsundersøgelser, E-handel samt den digitale og grønne omstilling. Der er endvidere muligheder inden for myndighedssamarbejde.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøtte

Tilskud til de ansatte

Virksomheder kan tilmelde sig en lønkompensationsordning. Størrelsen på lønkompensationen afhænger af, hvor meget den pågældende medarbejder tjente før udbruddet af COVID-19. Såfremt medarbejderen tjente mindre end EUR 412, kan arbejdsgiveren modtage en kompensation på 85 pct. Hvis medarbejderen tjente mellem EUR 412 og 500, kan arbejdsgiveren modtage EUR 412. Hvis en medarbejder tjente mellem EUR 500 og 586, kan virksomheden modtage en kompensation på 70 pct. af lønudgifterne – dog ikke mere end EUR 410.

Omfattet af lønkompensationsordningen er virksomheder, der

 • har oplevet en betydelig negativ økonomisk vækst som følge af udbruddet af COVID-19
 • kan dokumentere, at de har oplevet et fald i omsætningen på 25 pct.
 • er ude af stand til at udbetale løn
 • beholder sine medarbejdere på lønningslisten. Lønkompensationsordningen opretholdes indtil udgangen af august.

Den 1. september blev lønkompensationsordningen ændret til en tilskudsordning. Fra dette tidspunkt kan arbejdsgivere modtage et tilskud for virksomhedens lønudgifter. Virksomheder vil have mulighed for at modtage et tilskud på EUR 203 pr. uge pr. medarbejder. Tilskudsordningen vil imidlertid også omfatte medarbejdere, som er blevet ansat efter udbruddet af COVID-19 samt sæsonarbejdere. For at være omfattet af den nye tilskudsordning, skal virksomhedens omsætning udgøre 70 pct. af omsætningen i 2019. Den nye tilskudsordning vil være gældende til og med den 31. marts 2021.

Læs mere om lønkompensationsordningen her

Kompensation for faste udgifter

Der er ikke vedtaget støtteprogrammer, som decideret kompenserer virksomheder for deres faste udgifter. Den irske regering har imidlertid introduceret en række støtteprogrammer, som giver tilskud og lån til en række virksomheder.

Et støtteprogram - Sustaining Enterprise Fund - har til formål at give kapitalindsprøjtninger på mellem EUR 25.000 og 50.000 til mindre virksomheder. Virksomheder skal have mere end 10 medarbejdere og må ikke have en årlig omsætning på mere end EUR 5 mio. Læs mere om støtteordningen her

En fond - Pandemic Stabilisation and Recovery Fund - på i alt EUR 2 mia. skal foretage investeringer i store og mellemstore virksomheder med mere end 250 ansatte. Virksomhederne skal have været økonomisk rentable før udbruddet af COVID-19. Læs mere om stabiliserings- og genopretningsfonden her

En støtteordning – Restart Grant – på i alt EUR 250 millioner har til formål at kompensere mikro- og småvirksomheder for udgifter i forbindelse med genåbning. Virksomheder kan modtage mellem EUR 4.000 og 25.000. Læs mere om støtteordningen her

En anden støtteordning – Enteprise Support Grant – vil blive tilgængelige for selvstændige, som hverken er omfattet af den særlige COVID-19 arbejdsløshedsunderstøttelse eller nogle af de støtteordninger, som er tilgængelig for erhvervsvirksomheder. Selvstændige kan modtage op til EUR 1.000 til at genåbne sin virksomheden efter at have været lukket som følge af COVID-19. Information om støtteordningen kan findes her.

En støtteordning omhandlende lærepladser er blevet introduceret. Ordningen forsøger at motivere flere virksomheder til at ansætte elever via en støtte på EUR 3000. Støtten vil kun gælde for elever, der er blevet registreret mellem marts 2020 og udgangen af året. Virksomhederne vil modtage EUR 2000 ved en elevs opstart og de resterende EUR 1000 efter 12 måneder, såfremt eleven stadigvæk er ansat.

Skatteregler

Virksomheder kan vente med at indbetale skat i op til 12 måneder. Der vil ikke påløbe renter i perioden.

Der vil desuden ikke påløbe renter på for sen indbetaling af moms.

Den 1. september nedsættes den generelle momssats fra 23 til 21 pct. Læs mere her

Derudover kan irske statsborgere fradrage op til EUR 125, såfremt de bruger mere end EUR 650 på restauranter og hoteller i Irland.

Regler for afskedigelser

Medarbejdere, der er hjemsendt eller arbejder på nedsat tid på grund af udbruddet af COVID-19, kan ikke kræve afskedigelse. Dette er en lempelse for arbejdsgivere. Normalt kan medarbejdere kræve sig afskediget efter at have været hjemsendt i mere end fire uger. De særlige afskedigelsesregler gælder indtil videre til og med den 30. november. Der er mulighed for, at afskedigelsesregler bliver forlænget yderligere. Læs mere om reglerne her

Betalingsfrister og kredit

Den irske bankunion har givet adgang til afdragsfrihed i op til tre måneder. Perioden med afdragsfrihed kan forlænges med yderligere tre måneder. Virksomheder skal dog ansøge om afdragsfrihed inden den 30. juni. Læs mere her

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da Irland – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for COVID-19 eksportrådgivning i Irland?                                

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!