Gå til indhold
Irland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Irland

Irland har genåbnet det meste af økonomien. Det er nu igen muligt at handle i ikke-essentielle butikker, booke hoteller og gå på restaurant og bar. Indendørsservering er kun tilladt for fuldt vaccinerede og tidligere smittede. Irland har ophævet karantænekrav for alle indrejsende, men kræver negativ PCR-test eller dokumentation for vaccination eller immunitet ved indrejse. Man benytter fortsat mundbind indendørs på offentligt tilgængelige steder. EU’s coronapas er gyldigt til rejse- og indenrigsformål.

KAN DANSKE VIRKSOMHEDER SØGE OM ØKONOMISK STØTTE I IRLAND?

Den irske regering har vedtaget flere hjælpepakker. Disse består både af lån, statslig garantistillelse samt direkte tilskud til små virksomheder.

Danske virksomheder med datterselskaber i Irland kan ansøge på lige vilkår med irske virksomheder.

Klik her for en samlet liste over hjælpepakker i Irland.

Covid-19 i irland

Sundhedssituation

Siden den voldsomme smittestigning og nedlukning i starten af 2021 har Irlands særdeles vellykkede vaccinationsprogram muliggjort en gradvis genåbning af økonomien. Ifølge den nuværende plan for genåbning udfases de fleste resterende restriktioner d. 22. oktober dog med forbehold for, at regeringen kan gribe målrettet ind i tilfælde af overbelastning af landets hospitaler. Langt de fleste sektorer er nu genåbnet, og det er igen blevet muligt at gå på bar og restaurant, hvor indendørsservering dog er forbeholdt personer med gyldig dokumentation for vaccination eller immunitet.

Trods stigende smittetal med delta-varianten fastholder man genåbningsstrategien grundet den høje tilslutning til vaccinationsprogrammet. Den 29. septemberer 90,3 pct. af den voksne irske befolkning færdigvaccineret, og 92,4 pct. har fået første dosis. Der er ikke offentliggjort planer om revaccination, men der er drøftelser herom.

Krydsvaccination er anerkendt som ”fuld vaccination”. Irlands offentlige sundhedssystem har forholdsvis lav kapacitet og en relativt høj belægningsprocent, men aftaler er indgået med privathospitaler, som kan bidrage med kapacitet om nødvendigt. Der registreres i øjeblikket 1.314 smittetilfælde om dagen i gennemsnit

Klik her for at læse mere om COVID-19 i Irland. 

Klik her for mere information om sundhedssituationen i Irland.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der gælder samme restriktioner for erhvervsrejsende som for alle andre indrejsende. Alle indrejsende til Irland skal fremvise gyldig dokumentation for vaccine, smitte eller negativ PCR-test foretaget inden for 72 timer. Alle rejsende skal fortsat (elektronisk) udfylde en Passenger Locator Form. Alle indrejsende uden PCR-test pålægges obligatorisk krav om 14-dages karantæne og kan sanktioneres med bøde og/eller fængsel. Der er mulighed for at afbryde karantænen ved ny PCR-test. Rejsende med en negativ PCR-test eller dokumentation for vaccination eller immunitet er ikke pålagt krav om karantæne.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Irland her

For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene her.

Restriktioner

Alle forretninger er åbne. Der er krav om mundbind på alle offentligt tilgængelige områder indendørs.

Socialisering i egen bolig med et ubegrænset antal gæster er tilladt, såfremt alle er vaccineret. Hvis ikke alle er vaccineret, er socialisering tilladt med maksimalt én anden husstand Større organiserede udendørs begivenheder må genoptages med 75 pct. kapacitet. Indendørs begivenheder må afholdes med op til 60 pct. kapacitet, hvis alle deltagere er vaccinerede. Hvis ikke alle deltagere er vaccineret, er begivenheden begrænset til 50 pct. kapacitet.

Barer og restauranter er åbne for både inden- og udendørsservering For indendørsservering kræves gyldigt coronapas. Ved bryllupper tillades 100 deltagere. Ved begravelser tillades 50 deltagere. Museer, gallerier og andre kulturelle attraktioner er åbne. Offentlig transport er på 100 pct. kapacitet.

Find yderligere og løbende opdateret information her.

Flyforbindelser

Der er normalt flyafgange mindst én gang dagligt. Ryanair, Norwegian og SAS har igen åbnet for direkte fly mellem Danmark og Irland. Det er muligt at rejse over Amsterdam, Paris eller Stockholm med KLM, Norwegian, AirFrance og SAS.

økonomien i Irland i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Realvæksten i BNP forventes i 2021 at være 6,6 pct., mens der over de følgende to år forventes en gennemsnitslig vækstrate på 2,1 pct. p.a. Dette drives i høj grad af eksport fra firmaer specialiseret inden for medicinsk udstyr, pharma og computer service. Arbejdsløsheden har været voldsomt stigende under pandemien og nåede et maksimum på 31,5 pct. i april 2020, men forventes at nedbringes til 7,4 pct. ved udgangen af 2021. Arbejdsløsheden forventes herefter gradvist at falde til 5,5 pct. i 2023, hvilket svarer til niveauet før pandemien.

Irsk økonomi er særligt påvirket af COVID-19 ift. store jobtab i især hotel- og restaurationsbranchen, detailhandlen, kunst- og underholdningsbranchen samt turisme og transport/logistik. Det kraftige fald i arbejdsløsheden skyldes imidlertid særligt ansættelser i disse nyligt genåbne sektorer. På den anden side har eksportsektoren holdt hånden under økonomien, især af medicinal- og pharmaprodukter og computer services. Også den finansielle sektor bidrager til en bedre økonomi end forventet.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 41,2 (februar 2021)
 • 54,6 (marts 2021)
 • 57,7 (april, 2021)
 • 62,1 (maj, 2021)
 • 63,1 (Juni, 2021)
 • 66,6 (Juli, 2021)
 • 63,7 (August, 2021)

Læs mere om PMI i Irland her.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

I sammenligning med andre EU-lande er luftfart i Irland påvirket i høj grad. Transport og logistik samt turismesektorerne er også hårdt ramt. Grundet stigende efterspørgsel på især boligbyggeri er anlægs- og byggesektoren kommet tilbage på sporet. Detailhandelssektoren har oplevet en overgang til onlinehandel, hvilket var en igangværende udvikling, der blev forstærket af nedlukningen af fysiske butikker. Den audiovisuelle sektor er også hårdt ramt, og analyser viser, at kunst- og kultursektoren vil være en af de sidste til at komme ovenpå igen. Teknologisektoren har derimod oplevet stigende efterspørgsel på mobil kommunikation. Desuden har finansielle ydelser også klaret sig stabilt. Bilindustrien har været påvirket negativt, men dettet er i højere grad udtryk for en større samfundsudvikling pba. klimaforandringer og teknologiske fremskridt.

Handelshindringer

I udgangspunkt er der ikke nogen handelsbarrierer af betydning for den danske eksport til Irland. Man ser dog aktuelt brudte eller svigtende værdikæder. Det er helt afgørende for danske virksomheder at kunne udvikle og vedligeholde værdikæderne.

Produktspecifikke handelshindringer, krav og statistik kan findes her.

Stimulipakker

Irland har offentliggjort deres økonomiske genopretningsplan for 2021 (Economic Recovery Plan 2021). Heri findes bl.a. planen for, hvordan det forventes at forløbe med at få befolkningen i arbejde igen, og hvordan erhvervslivet genoprettes. Irland modtager EUR 989 mio. fra EU’s genopretningsfond og forventer samlet set omkring EUR 1,3 mia. fra genopretningsinstrumenterne frem til 2022. Derudover modtager Irland EUR 204 mio. fra ReactEU samt EUR 44 mio. fra JTF.

Den irske regerings hjælpepakker er på EUR 9,9 mia. og heraf kan nævnes følgende:

 • Employment Wage Subsidy Scheme støtter virksomheder, så de kan betale lønninger. Denne er forlænget indtil d. 31. december 2021.
 • COVID-19 Pandemic Unemployment Payment var tilgængelig for alle medarbejdere og selvstændige, som har mistet deres arbejde som en konsekvens af COVID-19. Der blev lukket for nye ansøgere fra d. 1. juli, og studerende modtog deres sidste betaling d. 7. september 2021

Hjælpepakkerne er målrettet arbejdstagere og forskellige typer af virksomheder samt enkelte brancher. Kriterierne for at være omfattet af hjælpepakkerne fremgår af de enkelte ordninger.

Der er ikke vedtaget støtteprogrammer, som kompenserer virksomheder for deres faste udgifter. Den irske regering har imidlertid introduceret en række støtteprogrammer, som giver tilskud og lån til en række virksomheder, der har oplevet nedgang under COVID-19 i Irland.

Derudover er der indført følgende tiltag:

 • Job-stimulus program (EUR 7 mia.)
 • Direkte tiltag (EUR 4 mia.)
 • Moms- og skattefradrag (EUR 1 mia., herunder 6 mdr. reduktion i moms fra 23 til 21 pct. samt frafald på erhvervsbeskatningen resten af 2020)
 • Kreditordninger (EUR 2 mia.). Videreføres til 2021.
 • Flat-rate lønkompensationsordning (EUR 2,8 mia.) er 1. september ændret til en tilskudsordning og vil gælde til udgangen af marts 2021.
 • Øgede sygedagpenge er forlænget til ultimo marts 2021.

Sektorer berørt af stimulipakker

Infrastruktur (herunder digital infrastruktur), detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen, turisme og en række eksportsektorer vurderes at være blandt de sektorer, som bliver mest berørte af de ovenstående stimuli.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Irland har stor bevågenhed på bæredygtighed og grønne investeringer, hvilket markeres i deres genopretningsplan, hvor den grønne omstilling har førsteprioritet. Dette indebærer bl.a. fordelagtige lån til miljørigtig renovering af boliger og en fremskyndelse af udskiftningen af fossile brændstoffer med vedvarende. Statens samlede investeringer på området beløber sig til EUR 518 mio.

Digitalisering

Irland er det 6. mest digitaliserede land i EU. Som led i den irske regerings digitaliseringsplan fra 2019 skal Irland inden 2025 være en konkurrencedygtig, innovativ produktionshub. Især i medicinal- og kemikalieindustrien, fødevare-, medicinsk udstyr-, computer- og elektronik- samt ingeniørindustrien forventes udfordringer, men også stort potentiale. Profit fra e-handel forventes at vise en årlig vækstrate på 10 pct. de næste fire år. I andet kvartal af 2020 udgjorde e-handel 15,1 pct. af al handel i Irland. Området udgør ligeledes en væsentlig andel af regeringens genopretningsplan, hvori der er afsat EUR 291 mio. til digitaliseringsfremmende investeringer. Man ønsker at styrke Irlands position som europæisk digitaliseringshub for virksomheder, men i særdeleshed også at fremme digitaliseringen i den offentlige sektor, hvor undervisnings- og sundhedssektoren nævnes specifikt.

Handelsmuligheder

Nye muligheder som følge af COVID-19

Teknologisektoren har set en stigende grad af efterspørgsel af mobil kommunikation, og der er skabt muligheder for sektoren, da der er en stigende brug af teknologi. Også e-commerce og sundhedsteknologi anses for potentielle nye muligheder. Dagligvarer har set en stigning i efterspørgslen og kæden Tesco har ansat mere end 1000 nye, da der også er en stigende efterspørgsel online efter fødevarer. Medicinal- og IT-sektoren samt landbrug- og fødevarer, som alle fylder meget i irsk økonomi har oplevet uventet stor vækst under krisen. Endelig er klimaløsninger og vedvarende energi (vind i særdeleshed) store indsatsområder, som der kan kapitaliseres på. Sammenlignet med euro-zonen, UK og USA er forbrugertilliden i Irland vendt særligt stærkt tilbage i Irland vendt stærkt tilbage på bagkant af implementeringen af Brexit og med udsigten til enden på COVID-19-pandemien.

Nye muligheder på sektorniveau

Trade Council i Irland vurderer, at der er gode muligheder inden for følgende områder:

 • Tech (Deep tech, E-commerce)
 • Sundhed (herunder sundhedsteknologi)
 • Digitalisering på tværs af sektorer og i den offentlige sektor (særligt inden for sundhedsområdet)
 • Pharma
 • Landbrug og fødevarer
 • Cirkulær økonomi (herunder affaldshåndtering)
 • Vedvarende energi (vind, sol, biomasse, smart grid, varmepumper)
 • Energibesparelser i boliger gennem renoveringer
 • Byplanlægning (Smart City-løsninger)
 • Future of mobility, micro-mobility

Større projekter i udbud

Irland tog allerede med klimahandlingsplan fra juni 2019 et skridt i retning af en mere ambitiøs klimapolitik. Den fastsætter en målsætning for 2030 om produktion af 70 pct. af Irlands elektricitetsforbrug fra vedvarende energi og 600.000 ny installerede varmepumper. Desuden er der mål om en 50 pct. forbedring af energieffektivitet og en 30 pct. reduktion af drivhusgasudledningen. Siden er Det Grønne Parti blevet en del af en treparti-regering, og klimaambitionerne må forventes skruet yderligere op bl.a. i lyset af regeringens målsætning om 7 pct. reduktion i GHG-udledninger årligt i det næste årti. Som led heri vil der i 2021 igangsættes en RESS2-auktion om levering af elektricitet til nettet fra vedvarende energikilder (primært vind, men også sol) til en konkurrencedygtig pris.

Trade Council i Irland

TC i Irland kan hjælpe inden for instrumenter til styrkelse samt diversificering af værdikæder, som vil være en fordel specielt relateret til SMV-segmentet. Endvidere bistår TC med eksportsparring, rådgivning etc. ift. primært partner- og distributørsøgning, markedsundersøgelser, E-handel samt den digitale og grønne omstilling.Ydermere er der muligheder inden for myndighedssamarbejde.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da Irland – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Irland?                                

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!