Gå til indhold
Irland

Situationsrapport fra eksportmarkedet Irland

Irland har afskaffet alle COVID-19-restriktioner. Mens mange af hjælpepakkerne indført under pandemien er under udfasning, har er krigen i Ukraine medført stigende inflation og højere energipriser. 

KAN DANSKE VIRKSOMHEDER SØGE OM ØKONOMISK STØTTE I IRLAND?

Den irske regering har vedtaget flere hjælpepakker. Disse består både af lån, statslig garantistillelse samt direkte tilskud til små virksomheder.

Danske virksomheder med datterselskaber i Irland kan ansøge på lige vilkår med irske virksomheder.

Klik her for en samlet liste over hjælpepakker i Irland.

Covid-19 i irland

Sundhedssituation

Siden den voldsomme smittestigning og nedlukning i starten af 2021 har Irlands høje vaccineoptag muliggjort en genåbning af økonomien. Alle sektorer er nu genåbnet, og der er ingen restriktioner på hverken indrejse, restauration, butikker, barer eller skoler mv.

Trods et markant stigende smittetal med Omikron-varianten agter den irske regering ikke at indføre yderligere restriktioner grundet den høje tilslutning til vaccinations- og revaccinationsprogrammet. Man mener, at de tiltag der skal tages i brug for at imødekomme smittestigningen, vil være for omfattende. I stedet fokuserer man på at leve med COVID-19. Revaccinationsprogrammet er åbent for hele befolkningen ned til børn på 5 år. Booster-vaccination er tilgængeligt for børn ned til 12 år. Man anbefaler anden booster-vaccination for voksne over 65 år og til dem med svagt immunforsvar. Den 6. april er 85,2 pct. af den irske befolkning over 5 år færdigvaccineret, 86,5 pct. har fået første dosis og 62,4 pct. af befolkningen over 5 år har fået en booster-vaccine.

Krydsvaccination anerkendes som ”fuld vaccination”. Irlands offentlige sundhedssystem har forholdsvis lav kapacitet og en relativt høj belægningsprocent, men aftaler er indgået med privathospitaler, som kan bidrage med kapacitet om nødvendigt. Der registreres i øjeblikket 3.855 smittetilfælde om dagen i gennemsnit, og der blev foretaget 79.294 PCR-test i den første uge af april.

Klik her for at læse mere om COVID-19 i Irland. 

Klik her for mere information om sundhedssituationen i Irland.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der gælder ikke længere restriktioner for erhvervsrejsende eller andre indrejsende til Irland. Tidligere har man skulle vise gyldigt COVID-19 pas og udfylde en ”Passenger Locator Form”. Ingen af disse restriktioner er længere aktuelle. Hvis man får COVID-19 symptomer under sit ophold i Irland, skal man følge myndighedernes anbefalinger om test og isolation. Myndighedernes anbefalinger kan findes her.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Irland.

For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene her.

Restriktioner

Der er ingen COVID-19 restriktioner i Irland. Der er heller ikke krav om mundbind, men myndighederne anbefaler at man bærer mundbind i offentlig transport.

Find yderligere og løbende opdateret information her.

Flyforbindelser

Der er normalt flyafgange mellem Danmark og Irland mindst én gang dagligt. Ryanair, Norwegian og SAS har igen åbnet for direkte fly mellem Danmark og Irland. Det er muligt at rejse over Amsterdam, Paris eller Stockholm med KLM, Norwegian, AirFrance og SAS.

økonomien i Irland i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Realvæksten i BNP forventes i 2022 at være 3,8 pct., mens der i 2023 forventes en realvækst på omkring 2 pct. Dette drives i høj grad af eksport fra firmaer specialiseret inden for medicinsk udstyr, medicin og computerservice.

Arbejdsløsheden har været voldsomt stigende under pandemien og nåede et maksimum på 31,5 pct. i april 2020, men forventes at falde til 5,4 pct. i 2022. Arbejdsløsheden forventes herefter at falde til 5,1 pct. i 2023, hvilket næsten svarer til niveauet før pandemien.

Inflationen forventes at være gennemsnitligt 5,5 pct. i 2022, det højeste i to årtier. Det skyldes særligt krigen i Ukraine der både skaber et opadgående pres på inflationen, skaber nye udfordringer og afbrydelser i forsyningskæder samt skaber risiko for, at ECB vil føre en strammere pengepolitik end tidligere forventet. Irland har indtil videre taget begrænsede tiltag i brug som reaktion på krigen i Ukraine, som eksempelvis at sænke punktafgiften på benzin og diesel. 

Irsk økonomi er særligt påvirket af COVID-19 ift. store jobtab i især hotel- og restaurationsbranchen, detailhandlen, kunst- og underholdningsbranchen samt inden for turisme og transport/logistik. Det kraftige fald i arbejdsløsheden skyldes imidlertid særligt ansættelser i disse nyligt genåbnede sektorer. Samtidig har eksportsektoren holdt hånden under økonomien, især af medicinal- og pharmaprodukter og computerservices. Også den finansielle sektor bidrager til en bedre økonomi end forventet.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 56,2 (Januar, 2022)
 • 61,8 (Februar, 2022)
 • 63,4 (Marts, 2022)

Læs mere om PMI i Irland her.

Forbrugertillid

Forbrugertilliden faldt i marts fra 67 til 77 ifølge KBC Bank Ireland. Det er det største fald på enkelt måned siden april 2020. Det kan forventes at husholdninger vil forbruge en relativt lille andel af deres 2020-2021 akkumulerede opsparing i 2022.

Arbejdsløshed

 • 5,2 pct. (Oktober, 2021)
 • 5,2 pct. (November, 2021)
 • 5,1 pct. (December, 2021)
 • 5,3 pct. (Januar, 2022)
 • 5,2 pct. (Februar, 2022)
 • 5,5 pct. (Marts, 2022)

Se flere tal om arbejdsløshed og arbejdsmarkedet i Irland her.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Sammenlignet med andre EU-lande er luftfart i Irland i høj grad påvirket. Transport og logistik samt turismesektorerne er også hårdt ramt. Grundet stigende efterspørgsel på især boligbyggeri er anlægs- og byggesektoren kommet tilbage på sporet. Detailhandelssektoren har oplevet en overgang til onlinehandel, hvilket var en igangværende udvikling, der blev accelereret af nedlukningen af fysiske butikker. Teknologisektoren har derimod oplevet stigende efterspørgsel bl.a. på mobil kommunikation. Desuden har finansielle ydelser også klaret sig stabilt.

Handelshindringer

I udgangspunkt er der ikke nogen handelsbarrierer af betydning for den danske eksport til Irland. Man ser dog aktuelt brudte eller svigtende værdikæder. Det er helt afgørende for danske virksomheder at kunne udvikle og vedligeholde værdikæderne.

Produktspecifikke handelshindringer, krav og statistik kan findes 
her.

Stimulipakker

I 2021 offentliggjorde Irland deres økonomiske genopretningsplan. Planen indeholdte strategier for at få befolkningen i arbejde igen og genopretning af erhvervslivet. Irland modtager EUR 989 mio. fra EU’s genopretningsfond og forventer samlet set omkring EUR 1,3 mia. fra genopretningsinstrumenterne frem til 2022. Derudover modtager Irland EUR 204 mio. fra ReactEU samt EUR 77 mio. fra JTF.

Den irske regerings hjælpepakker er på EUR 9,9 mia. Langt de fleste er enten stoppet nu eller i gang med at blive lukket ned. Læs mere om de irske hjælpepakker her. Af hjælpepakkerne kan nævnes følgende:

 • Employment Wage Subsidy Scheme støtter virksomheder, så de kan betale lønninger. Denne er forlænget indtil d. 30. april 2022 eller 31. maj 2022 afhængigt af hvor hårdt virksomheden var ramt af COVID-19
 • COVID-19 Pandemic Unemployment Payment var tilgængelig for alle medarbejdere og selvstændige, som har mistet deres arbejde som en konsekvens af COVID-19. Det udbetalte beløb nedjusteres gradvist fra EUR 350 til EUR 203 om måneden frem til februar 2022. Ordningen blev genåbnet med december måneds restriktioner og løb frem til d. 25. marts 2022.

Hjælpepakkerne er målrettet arbejdstagere og forskellige typer af virksomheder samt enkelte brancher. Kriterierne for at være omfattet af hjælpepakkerne fremgår af de enkelte ordninger.

Der er ikke vedtaget støtteprogrammer, som kompenserer virksomheder for deres faste udgifter. Den irske regering har imidlertid introduceret en række støtteprogrammer, som giver tilskud og lån til en række virksomheder, der har oplevet nedgang under COVID-19 i Irland.

Derudover er der indført følgende tiltag:

 • Job-stimulus program (EUR 7 mia.)
 • Direkte tiltag (EUR 4 mia.)
 • Moms- og skattefradrag (EUR 1 mia., herunder 6 mdr. reduktion i moms fra 23 til 21 pct. samt frafald på erhvervsbeskatningen resten af 2021)
 • Kreditordninger (EUR 2 mia.). Gælder resten af 2021.

Flat-rate lønkompensationsordning (EUR 2,8 mia.) blev 1. september ændret til en tilskudsordning og som gjaldttil udgangen af april 2022.

Sektorer berørt af stimulipakker

Infrastruktur (herunder digital infrastruktur), detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen, turisme og en række eksportsektorer vurderes at være blandt de sektorer, som bliver mest berørt af de ovenstående stimuli.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Irland har stor bevågenhed på bæredygtighed og grønne investeringer, hvilket markeres i deres genopretningsplan, hvor den grønne omstilling har førsteprioritet, og i deres nye klimahandlingsplan. Dette indebærer bl.a. fordelagtige lån til miljørigtig renovering af boliger, en fremskyndelse af udskiftningen af olie og naturgas og et mål om, at 80 pct. af elforbruget skal dækkes af vedvarende energikilder inden 2030.

Særligt er der lige nu et markant fokus på offshore vindenergi i Irland. Irlands kerneproblem for produktion af offshore vindenergi er den indledende fase i produktionen, hvor producenter skal have tilladelser til at bygge vindmølleparkerne. Processen er langsommelig, og regeringen har i Q2 i 2022 besluttet at fasttracke syv projekter der tilsammen kan producere ca. 3 GW.

Regeringen håber at disse projekter vil begynde at producere energi i 2027. Irlands klimahandlingsplan forpligter Irland til at producere 5 GW vindenergi i 2030. Det langsigtede mål er at blive energieksportør, da regeringen vurderer at Irland har offshore vindkapacitet på 80 GW, og offshore vindenergi er derfor en vigtig sektor i Irland lige nu. Udfordringen med en langsommelig processer for tilladelser til at påbegynde byggerier er dog stadig ikke løst, og de tilladelser der tager 24 uger i Storbritannien tager ca. 24 måneder i Irland. 

Digitalisering

Irland er det 5. mest digitaliserede land i EU ifølge EU’s DESI-rangeringssystem. Som led i den irske regerings digitaliseringsplan fra 2019 skal Irland inden 2025 være en konkurrencedygtig, innovativ produktionshub. Især i medicinal- og kemikalieindustrien, fødevare-, medicinsk udstyr-, computer- og elektronik- samt ingeniørindustrien forventes udfordringer, men også stort potentiale.

I slut 2021 og start 2022 kom regeringen med en ny digitaliseringsstrategi for hele Irland, hvor også digitalisering af offentlige services er en høj prioritet.. E-handel udgør en væsentlig andel af regeringens genopretningsplan, hvori der er afsat EUR 291 mio. til digitaliseringsfremmende investeringer. Man ønsker at styrke Irlands position som europæisk digitaliseringshub for virksomheder, men i særdeleshed også at fremme digitaliseringen i den offentlige sektor, hvor hhv. undervisnings- og sundhedssektoren nævnes specifikt.

Handelsmuligheder

Nye muligheder som følge af COVID-19

Teknologisektoren har set en stigende grad af efterspørgsel på mobil kommunikation, og der er skabt muligheder for sektoren, da der er en stigende brug af teknologi. Også e-commerce og sundhedsteknologi anses for potentielle nye muligheder. Dagligvarer har set en stigning i efterspørgslen og kæden Tesco har ansat mere end 1.000 nye medarbejdere, da der også er en stigende efterspørgsel online efter fødevarer. 

Medicinal- og IT-sektoren samt landbrugs- og fødevarer, som alle fylder meget i irsk økonomi, har oplevet uventet stor vækst under krisen. Endelig er klimaløsninger og vedvarende energi (særligt vind) indsatsområder med stort potentiale. Sammenlignet med euro-zonen, UK og USA har forbrugertilliden i Irland tidligere været vendt særligt stærkt tilbage i Irland på bagkant af implementeringen af Brexit og med udsigten til enden på COVID-19-pandemien. Den er dog nu for nyligt faldet igen, så det er uklart hvordan forbrugertilliden kommer til at se ud de næste par måneder. Hvis forbrugertilliden fortsat vil være lav, får det konsekvenser for irernes forbrug. 

Nye muligheder på sektorniveau

The Trade Council i Irland vurderer, at der er gode muligheder inden for følgende områder:

 • Tech (Deep tech, E-commerce)
 • Sundhed (herunder sundhedsteknologi)
 • Digitalisering på tværs af sektorer og i den offentlige sektor (særligt på sundhedsområdet)
 • Pharma
 • Landbrug og fødevarer
 • Cirkulær økonomi (herunder affaldshåndtering)
 • Vedvarende energi (særligt vind men også sol, biomasse, smart grid, varmepumper)
 • Energibesparelser i boliger gennem renoveringer
 • Byplanlægning (Smart City-løsninger)
 • Future of mobility, micro-mobility

Større projekter i udbud

I november 2021 vedtog regeringen en ny klimahandlingsplan, som viderefører og opjusterer Irlands hidtidige klimaambitioner. Planen indebærer bl.a. at 80 pct. af elektricitetsforbruget dækkes af vedvarende energi inden 2030, at den bestående bygningsmasse energioptimeres kraftigt, og at brugen af olie og naturgas til individuel opvarmning skal reduceres og endeligt udfases inden 2050.

Regeringen har en målsætning om 7 pct. reduktion i GHG-udledninger årligt i det næste årti. Som led heri er der i 2022 igangsat en RESS2-auktion om levering af elektricitet til nettet fra vedvarende energikilder (primært vind, men også sol) til en konkurrencedygtig pris.

 

The Trade Council i Irland

The Trade Council i Irland kan hjælpe inden for instrumenter til styrkelse samt diversificering af værdikæder, som vil være en fordel specielt relateret til SMV-segmentet. Endvidere bistår The Trade Council med eksportsparring, rådgivning osv. ift. primært partner- og distributørsøgning, markedsundersøgelser, e-handel samt den digitale og grønne omstilling. Ydermere er der muligheder inden for myndighedssamarbejde.

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da Irland – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da Irland – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Irland?                                

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.