Gå til indhold
Frankrig

Situationsrapport fra eksportmarkedet Frankrig

Frankrig er på vej ud på den anden side af COVID-19-pandemien. Der er fortsat fokus på genopretningen af den franske økonomi, som er oppe i gear hurtigere end forventet, men som nu ser en ny udfordring i form af stigende inflation og konsekvenserne af de økonomiske sanktioner mod Rusland ifm. krigen i Ukraine. 

Introduktion

Den første halvdel af 2022 har været stærkt præget af det franske præsidentvalg, hvor Emmanuel Macron blev genvalgt den 24. april med 59 pct. over for 41 pct. til kandidaten Marine Le Pen (”Rassemblement National”). Macron formår med valgresultatet, at blive den første genvalgte franske præsident i 20 år. I alt tolv kandidater har søgt om valg i en valgkamp, hvor situationen i Ukraine har domineret både mediebilledet og den politiske dagsorden. Den politiske ramme for Frankrigs fremtid er dog ikke helt på plads, da også et parlamentsvalg med afholdelse i juni venter forude. Parlamentsvalgets første og anden runde afholdes d. 12. og 19. juni.

 

Fransk økonomi er kommet solidt ud af COVID-19-krisen. Efter et historisk fald i BNP i 2020 (-8,3 pct.), oplevede man et stærkt opsving på +6,7 pct. i 2021 og arbejdsløsheden faldt til 7,4 pct. – et i fransk sammenhæng ganske lavt niveau. De bredere økonomiske implikationer af krigen i Ukraine for fransk økonomi er fortsat præget af en vis usikkerhed. Den franske centralbank opstiller derfor to forskellige scenarier for den makroøkonomiske udvikling i den nærmeste fremtid. Afhængigt af udviklingen i krigens omfang, samt de relaterede sanktioner og evt. russiske modforanstaltninger forudser den franske centralbank et mindre fald i den årlige vækst i 2022 til et sted i mellem 3,4 pct. (afgrænset scenarie) og 2,8 pct. (i et omfattende scenarie med yderligere sanktioner og modsanktioner). Centralbanken bemærker, at chokket for den franske økonomi i begge opstillede fremskrivninger er betydeligt, selv om det gradvist vil aftage frem mod 2024.

 

Købekraften har længe ligget øverst på fransmændenes liste over politiske bekymringer og med den stigende inflation, bl.a. afledt af krigen i Ukraine, er købekraft blevet det dominerende emne i valgkampen. Grundet stigningen i energipriserne nåede inflationen i marts 4,5 pct. i forhold til samme måned i 2021 - det højeste inflationsniveau i Frankrig siden 1980'erne. Langt størstedelen af inflationen skyldes iflg. det franske finansministerium stigningen i energipriserne. Det er værd at bemærke at inflationen på 4,5 pct. i marts 2022 ligger et stykke under euroområdets gennemsnit i samme måned på 7,5 pct., hvorfor Frankrig kan forvente at øge sin konkurrenceevne.

 

Inflationen har endnu ikke givet anledning til et større lønpres. Men den franske mindsteløn er automatisk koblet op på prisudviklingen, hvorfor den forventes at stige med 2,4 - 2,6 pct. i maj og nå op på mellem EUR 1.641 og EUR 1.647 om måneden. Dette forventes også at give udslag i stigninger i de forhandlede lønninger i de kommende måneder.

 

For at imødekomme konsekvenserne af krigen i Ukraine, de vestlige sanktioner mod Rusland samt modsanktioner, har den franske regering iværksat en såkaldt resiliensplan, som både består af initiativer, der skal adressere den dalende købekraft ved at tackle fx energipriser, men også tiltag, der skal bane vejen for fransk uafhængighed af russisk energi, herunder et solidt sats på grønne løsninger og energieffektivitet. Ligesom ved tidligere hjælpepakker og investeringsprogrammer som EU’s genopretningsfond, France Relance og France 2030, er der en markant fællesmængde mellem strategiske målsætninger om et grønnere og mere digitaliseret Frankrig på den ene side, og danske handelsmæssige styrkepositioner på den anden.

 

Det understreges af den franske regering, at den aktuelle krise ikke kan sammenlignes med COVID-19-pandemiens omfattende økonomiske konsekvenser. Den nuværende situation opfattes som betydelig mere afgrænset og håndterbar. Man afviser således at igangsætte mere generelle hjælpepakker som under COVID-19-krisen (”koste hvad det vil”-tilgangen) og arbejder i stedet med målrettede initiativer.

 

Hvad angår COVID-19 er Frankrig så småt på vej ud på den anden side af pandemien efter af have set en kort, men markant stigning i antallet af COVID-19-tilfælde. Denne genopblussen af smitten var relateret til ophævelsen af majoriteten af de franske restriktioner den 14. marts 2022, hvorefter det ikke længere har været påkrævet at bære mundbind eller fremvise coronapas for at få adgang til offentlige steder, skoler og arbejdspladser, med undtagelse af hospitaler og plejehjem. Mundbindskravet gør sig dog fortsat gældende i offentlige transportmidler. Franske restauranter, caféer, barer og butikker er fortsat åbne ligesom natteliv og kultursektor også er genåbnet, herunder teatre, biografer, museer mv. Endelig er hjemmearbejde hverken påkrævet eller anbefalet på nuværende tidspunkt.

 

I 2021 eksporterede Danmark varer og tjenester til Frankrig for over DKK 45 mia., og det forventes at eksporten i 2022 vil stige til over DKK 50 mia. Med de førnævnte økonomiske hjælpepakker åbnes der således i fremtiden op for nye markedsmuligheder for danske virksomheder på områder, hvor Danmark har en naturlig styrkeposition. Det franske finansministerium har oprettet en særlig hjemmeside med fokus på hjælp og vejledning til virksomhederne (på fransk), som kan tilgås via dette link.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Frankrig?

Ja, danske selskabers datterselskaber registreret i Frankrig kan bruge de samme ordninger som franske selskaber. Kriterierne for adgang til støtte og hjælp er forskellige afhængigt af, hvilken støtteordning og virksomhedstype, der er tale om.

covid-19 i frankrig

Sundhedssituation

COVID-19-situationen forbedres i Frankrig, efter at have set en stigning i antallet af COVID-19-tilfælde, hvilket relaterer sig til den næsten komplette udfasning af lokale COVID-19-restriktioner, der blev ophævet den 28. februar og den 14. marts. Siden da har det ikke længere været påkrævet at fremvise coronapas for at få adgang til offentlige steder, skoler og arbejdspladser, bortset fra ved adgang til hospitaler og plejehjem. Her er der desuden fortsat krav om at bære mundbind, hvilket også gør sig gældende i offentlige transportmidler.

 

Siden den 21. marts har det ikke længere været nødvendigt at isolere ikke-vaccinerede kontaktpersoner. Siden den 28. februar 2022 har kontaktpersoner kun skulle gennemgå én test (selvtest eller antigentest eller RT-PCR-test) i D2. Det vil sige to dage efter, at man er blevet informeret om, at man har været i kontakt med en positiv person.

 

Status på vaccinationsprogrammet er, at 54,3 mio. franskmænd har modtaget første stik, og 53,4 mio. er færdigvaccinerede pr. 10. april. Det vil sige, at 79,5 pct. er færdigvaccinerede (93,1 pct. af den voksne befolkning). 39,5 mio. personer har nu modtaget en boostervaccine, hvilket svarer til 58,8 pct. af befolkningen. Siden den 24. januar har alle personer fra alderen 12 år og opefter kunnet få en booster-vaccine tre måneder efter afsluttet primært vaccinationsforløb (med Pfizer-BioNTech, Moderna eller AstraZeneca) og 4 uger efter den enkelte injektion af Johnson & Johnson.

 

Den fjerde dosis af vaccinen er åben for personer med nedsat immunforsvar og personer over 80 år, der har fået deres boosterdosis for mere end tre måneder siden, og for personer på 60 år og derover, hvis sidste indsprøjtning er modtaget for mere end seks måneder siden.

Hospitalsbelægningen i Frankrig er på 31,4 pct. pr. 10. april. Dette tal bliver opgjort ift. antallet af eksisterende intensivpladser før COVID-19 (dvs. fra slutningen af 2018).

Det nationale incidenstal i Frankrig er 1.409 pr. den 8. april. Incidenstallet angiver, hvor mange der er smittede pr. 100.000 indbyggere. Tallet opgøres ugentligt.

Den løbende udvikling i epidemien kan følges på det franske sundhedsministeriums hjemmeside. De gældende sundhedsrestriktioner kan findes på den franske regerings hjemmeside dedikeret til formålet, som du kan tilgå via dette link.

Vilkår for erhvervsrejsende

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Frankrig her.

Rejsende, der er vaccineret i henhold til EU-reglerne, skal ikke have flere test ved afrejse. Bevis for en komplet vaccinationsplan er tilstrækkeligt for at komme ind i Frankrig, uanset oprindelseslandet.

For ikke-vaccinerede rejsende er det fortsat obligatorisk at fremvise en negativ test for at rejse til Frankrig, men foranstaltningerne ved ankomsten (test og isolation) ophæves, hvis de kommer fra lande på den "grønne" liste, som er kendetegnet ved moderat udbredelse af virus.

Når ikke-vaccinerede rejsende kommer fra et land på den ”orange” liste, skal de stadig fremlægge en tvingende årsag til at begrunde behovet for at komme til Frankrigs hovedstadsområde, og de kan stadig blive udsat for en stikprøvekontrol ved ankomsten. Rejsende, der testes positive, skal isolere sig selv i overensstemmelse med anbefalingerne fra sygesikringen.

Der er typisk identitetskontrol ved grænseovergange, herunder særligt for flyforbindelser. Frankrigs europæiske grænser er fortsat åbne for indrejse. Det danske samt det europæiske coronapas er anerkendt i Frankrig. Det skal blot være muligt at scanne QR-koden.

For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene og løbende opdateret information her.

Du kan læse nærmere om gældende regler på det franske indenrigsministeriums hjemmeside samt på det franske udenrigsministeriums hjemmeside.

Restriktioner

De nuværende restriktioner for COVID-19 har gyldighed fra den 21. marts. De indebærer:

 • Mundbind i offentlige transportmidler samt på hospitaler og plejehjem.
 • Fremvisning af gyldigt coronapas på hospitaler og plejehjem samt ved langdistance-rejser med fly eller tog.

Gældende restriktioner kan ændre sig inden for kort tid, og det opfordres derfor til, at man holder sig orienteret via de franske myndigheder og franske medier samt på den danske ambassades hjemmeside. Find yderligere og løbende opdateret information her.

Flyforbindelser

Der er daglige flyforbindelser mellem Frankrig og Danmark.

økonomien i Frankrig i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Frankrig er nu fuldt genåbnet efter udfasningen af størstedelen af de etablerede COVID-19 restriktioner i februar og marts. Dog med  fortsatte restriktioner i den offentlige transport.

Den franske økonomi oplever fortsat et stærkt opsving, og der forventes nu en samlet vækst på minimum +6,7 pct., hvilket vil være det højeste vækstniveau for den franske økonomi i 50 år. I 2022 forventes en robust vækst på +4,1 pct. Banque de France har opjusteret deres prognose for den samlede vækst til +6,75 pct. i 2021 og +4 pct. i 2022.

Samtidig er beskæftigelsesfrekvensen steget med +0,7 pct., hvilket betyder at 67,5 pct. af den franske befolkning nu er fuldtidsbeskæftiget – en fremgang også ift. perioden før COVID-19. Arbejdsløsheden er stabiliseret på 8,1 pct. - dvs. ca. 1 pct. lavere end først forventet af Bercy og ventes at falde igen i de kommende måneder. Inflationen er fortsat på et begrænset niveau på +2,8 pct., og dermed en del lavere end Eurozone-gennemsnittet på +4,1 pct..

Det franske arbejdsmarked har også vist sig overraskende dynamisk. Det forventes, at der blev skabt ca. 500.000 nye arbejdspladser i 2021, et rekordstort antal i over tyve år. I Frankrig er der ligeledes stadig stort fokus på mismatch mellem efterspørgsel og jobåbninger. Ifølge Insee (det franske nationale statistik institut) vil der fortsat være sektorspecifikke forskelle i andet halvår af 2021, især for bilindustrien, som tynges af akutte forsyningsvanskeligheder, og servicebranchen inden for indkvartering, catering, fritid og transport, hvor aktiviteten forventes at forblive under niveauet før krisen. Regeringen har særligt fokus på unge uden eller med begrænset uddannelse. Regeringen lancerede i efteråret en kompetenceplan for at opkvalificere 1.4 mio. jobsøgende inden 2022 og løse rekrutteringsproblemerne.

Ifølge OECD’s Consumer Confidence Index har forbrugertilliden været støt stigende fra årsskiftet 2020/2021. I december 2020 lå den på 98,3, og stigningen har herefter strækket sig over forår og sommer 2021. I juli 2021 lå den på 101,4.

Frankrigs samlede eksport har været stigende siden juni 2020, og i november 2021 lå den på 99,3 pct. ift. gennemsnitsniveauet i 2019. Læs mere (på fransk) 
her.

Danmarks samlede eksport til Frankrig lå i de første ni måneder af 2021 på DKK 20,80 mia. Det svarer til en stigning på 14,9 pct. i forhold til den samme periode i 2020 (DKK 18,11 mia.).

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 

Kilde: France - PMI manufacturier (investing.com)

PMI marts 2022: 54,7 hvilket er marginalt under hvad skønnet på 54,8 for marts 2022 var.

Læs mere om PMI i Frankrig her.

Forventet økonomisk udvikling i 2021-22

Banque de France forventer en afdæmpet vækst i første kvartal af 2022, da COVID-19 stadig spøger, men opsvinget i økonomien forsætter – dels som følge af politisk støtte. Generelt bidrager den fortsatte finans- og pengepolitiske støtte til positive udsigter, men med krisen i Ukraine har Banque de France lavet to prognoser for den økonomiske udvikling i 2022: et konventionelt scenarie og et forringet scenarie. Det konventionelle scenarie peger på et økonomisk opsving med en vækst på op til 4 pct. i 2022, hvor det forringede scenarie har en nedjusteret prognose på 2,8 pct..

Den franske statsgæld var i januar 2022 på 116,3 pct. af BNP (svarende til EUR 2.834,3 mia.), men forventer at falde til 113,5 pct. af BNP i løbet af 2022. Situationen for de offentlige finanser forventes at blive forbedret efter to år med stor økonomisk påvirkning grundet COVID-19. Såfremt væksten i 2022 forsætter med prognosen på +4 pct. forventes det, at det offentlige underskud reduceres med ca. 3,5 procentpoint af BNP, og derfor næsten vil blive halveret i forhold til 2021, som var på 6,5 pct. af BNP. Læs mere
her (på fransk)

Dansk eksport til Frankrig det kommende år

Overordnet har Frankrig været hårdt ramt af akut økonomisk nedgang, men også haft en hurtig genopretning derefter. Der var kun i en kort periode omkring april 2020 problemer ift. indrejse af danske erhvervsrejsende og på intet tidspunkt større problemer ift. varer og andre ydelser. Der er store investeringer på vej inden for danske styrkepositioner – særligt sundhed, grøn teknologi og digitalisering. Der er således gode perspektiver for dansk eksport til Frankrig det kommende år.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

 Den franske økonomi genvandt samme niveau som før COVID-krisen i løbet af 3. kvartal i 2021, hvilket var tidligere end forventet. I februar 2022 steg aktiviteten inden for industri og byggeri mere end forventet ifølge Banque de Frances virksomhedsundersøgelse foretaget mellem 24. februar og 3. marts blandt 8500 virksomheder.

Denne stigning sås også inden for de tjenesteydelser til enkeltpersoner (indkvartering, catering, udlejning), som i januar havde lidt under en mindre gunstig sundhedstilstand. Derudover var februar præget af den 5. pandemibølge, som skyldes Omikron-varianten samt af krigsudbuddet i Ukraine den 24. februar. 

For marts måned forventer virksomhederne, at aktiviteten fortsat vil stige inden for service, lidt mere moderat inden for industri, og at den vil falde lidt inde for byggebranchen. Disse forventninger skal dog fortolkes med forsigtighed på grund af den usikkerhed, der skyldes krigen i Ukraine.

Frankrigs BNP nåede i 3. kvartal af 2021 tilbage på samme niveau som sås før COVID-krisen, og BNP-væksten i 1. kvartal af 2022 forventes at være ca. +0,5 pct. i forhold til det foregående kvartal, dog med forbehold af konsekvenserne af krigen i Ukraine for aktiviteten i marts, som de adspurgte virksomheder som delvist kunne forudse.

Du kan læse mere (på fransk) ved Insee og Banque de France

Stimulipakker

Regeringen har ydet direkte COVID-19-relateret understøttelse for estimeret EUR 155,36 mia.

I 2020 og 2021 indført den franske regering en række kompensationsordninger til støtte for forskellige sektorer, iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende samt ansatte, der er direkte berørt af COVID-19-krisen. Støtten er justeret til nu kun at omfatte visse sektorer i takt med genåbningen af samfundet og genstarten af økonomien.

Finansminister Bruno Le Maire annoncerede, på baggrund af den positive økonomiske udvikling annonceret, at de generelle hjælpepakker til franske virksomheder gennem solidaritetsfonden blev udfaset pr. 30. september 2021. I stedet overgik man til skræddersyede ordninger målrettet til de sektorer, der fortsat er ramt af følgerne af pandemien, herunder kultursektoren samt hotel- og restaurationsbranchen.

Danske selskabers datterselskaber registreret i Frankrig kan bruge de samme ordninger som franske selskaber. Specifikke kriterier for adgang til støtte kan dog variere.
Hvad angår den aktuelle økonomiske situation og følgerne af krigen i Ukraine understreger den franske regering, at situationen ikke kan sammenlignes med COVID-19-pandemiens massive økonomiske konsekvenser. Den nuværende situation opfattes som betydeligt mere afgrænset og håndterbar. Man afviser således at igangsætte generelle hjælpepakker som under COVID-19-krisen og arbejder i stedet med målrettede initiativer.

Et eksempel på et sådant målrettet initiativ er den såkaldte resiliensplan, der yder støtte til de mest energiintensive produktionsvirksomheder samt virksomheder, hvis forsyningskæde afhænger af Rusland. Planen består derudover af to hovedmålsætninger, som umiddelbart vurderes at harmonere med danske styrkepositioner. Nemlig udfasning af russisk olie og gas inden 2027 samt en fremskyndelse af den grønne omstilling, herunder et øget fokus på energieffektivitet. De samlede omkostninger forbundet med resiliensplanen, der løber indtil årets udgang, forventes at løbe op i ca. EUR 25 mia.

Sektorer berørt af stimulipakker

Den franske genopretningspakke France Relance samt den nye resiliensplan indebærer betydelige markedsmuligheder for danske virksomheder, idet de indeholder initiativer inden for sektorer, der i forvejen har et stort eksportpotentiale. Sundhed, der er et fokusområde i France Relance, samt grønne løsninger, som adresseres i begge hjælpepakker, er områder, hvor der allerede fra fransk side ses en stigende efterspørgsel efter innovative højkvalitetsløsninger, og hvor man ofte ser mod Norden – herunder Danmark – for inspiration.

Som en del af resiliensplanen, som er den seneste hjælpepakke i forbindelse med krisen i Ukraine, bebuder den franske regering investeringer inden for energieffektivitet, biogas, vedvarende energi og elbiler. Samtidig genetableres muligheden for at optage statsgaranterede lån (PGE).

Klik her for at læse mere om grønne løsninger i stimulipakken og her for sundhedsområdet og investeringen på EUR 19 mia. i sektoren.

En række danske virksomheder har allerede et betydeligt engagement i Frankrig. Med hjælpepakkerne understøttes danske virksomheders tilstedeværelse yderligere. Det gælder både potentialet for at udbygge eksisterende styrkepositioner, såvel som potentialet for at nye danske løsninger, fx inden for nicheområder som eksempelvis MedTech eller CleanTech, kan vinde indpas på markedet.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Den franske genopretningspakke ”France Relance”

 

 • Den franske genopretningspakke på EUR 100 mia., hvoraf ca. EUR 40 mia. kommer fra den europæiske genopretningspakke, er særligt fokuseret på det grønne område og sundhedsområdet. Fokus i den grønne del af pakken på EUR 30 mia. er i høj grad på energirenovering af bygninger. Her sættes der EUR 2 mia. af til renovering af private boliger, mens EUR 4 mia. går til offentlige bygninger, herunder plejehjem, gymnasier og skoler. Lav energieffektivitet i bygninger er blandt de største bæredygtighedsudfordringer for Frankrig, og der er derfor et område, der i stigende grad vil blive lagt offentlige investeringer i.
 • EUR 4,7 mia. går til togtransport med fokus på at gøre offentlig transport til et billigere og mere attraktivt alternativ til biler. Hoveddelen af dette går til at afstive det offentlige togselskab SNCF. EUR 1,2 mia. går til bl.a. udrulning af cykelstier og forbedring af anden offentlig transport.
 • EUR 6 mia. går til sundhedssektoren, herunder EUR 2,1 mia. til modernisering af udstyr og digitale løsninger på de socialmedicinske afdelinger, EUR 2,5 mia. til udvalgte hospitalsprojekter mv. Disse penge kommer oven i allerede vedtagne stigninger i lønninger til ansatte i sundhedssektoren.
 • EUR 35 mia. går til forbedring af konkurrenceevnen, herunder EUR 20 mia. til at sænke de særlige franske produktionsskatter i over to år, som i dag vurderes at være ca. fem gange så høje som i nabolandet Tyskland.

I genopretningsplanen bliver der også lagt stor vægt på, at Frankrig skal være et mindre energiafhængigt land, på trods af, at planen blev udpenslet før den nuværende energikrise. Behovet for at finde alternative energikilder og især af den vedvarende slags er derfor kun blevet mere presserende. Dette skaber yderligere muligheder for danske virksomheder inden for den grønne sektor, da den franske efterspørgsel på bæredygtig energi er i vækst. Eksempelvis er der endnu ikke nogen vindmølleparker i Frankrig, men der er flere områder, hvor en proces er i gang, og potentialet på området er stort.

Genopretningspakken kan generelt skabe gode muligheder for danske virksomheder på det franske marked. Den danske ambassade i Paris fokuserer særligt på sundhed, energi og tech, som også står højt på den politiske agenda i Frankrig og ikke mindst i EU.

Klik her for at læse mere (på fransk).

Politisk handling som følge af Ukraine- og energikrisen

De stigende energipriser har stor indflydelse på franskmændenes købekraft, og for at imødekomme denne udfordring annoncerede den franske regering den 16. marts 2022 en plan for økonomisk og social modstandsdygtighed. Denne indebærer blandt andre tiltag, at staten vil refundere EUR 18 cent per liter petroleum fra den 1. april og fire måneder frem.

 

Læs mere her (på fransk).

En mere cirkulær økonomi

Et tiltag fra fransk side der også sigter efter en grønnere fremtid, er den nye lovgivning på cirkulær økonomi og bekæmpelsen af spild. Denne stiller højere krav til virksomheder og forbruger, for eksempel skal producenter markere tydeligere, hvordan deres produkter skal genanvendes.

 

Læs om lovgivningen her (på fransk). 

Områder med størst potentiale for grønne danske virksomheder i Frankrig

Der er mange muligheder for danske cleantech og bæredygtige løsninger i Frankrig, men der er helt sikkert nogle, der er mere oplagte end andre. Først og fremmest er Danmark et førende land inden for vindenergi, hvilket der er voksende efterspørgsel på i Frankrig, og der er endda lige blevet underskrevet en samarbejdsaftale mellem Energistyrelsen og det franske energiministerium, som sigter efter at styrke den dansk-franske vidensdeling på vindenergiområdet.

Dernæst er Danmark også fremme i skoene hvad angår energieffektivitet i bygninger, mens Frankrig halter langt bagud. Ambassaden har i partnerskab med Dansk Industri oprettet platformen ”Green Buildings” og samarbejdet om et delegationsbesøg til oktober 2022, der et til for at fremme danske investeringer i sektoren. Ud over dette er der også en stigende interesse for Power-to-X i Frankrig, hvor brintmessen ”Hyvolution” finder sted og er en god mulighed for danske virksomheder til at vise deres ekspertise til franske interessenter. Fjernvarme og reduktion af CO2 i industrien er også områder hvor fokus og potentialet er stort.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Paris er en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Frankrig halter bagefter med hensyn til implementering af digitalisering med en placering i midten af feltet blandt de europæiske lande. Tab af produktivitet på grund af COVID-19 vil være større i Frankrig end i lande som Danmark, da det at arbejde hjemmefra hidtil ikke er blevet implementeret af mange franske virksomheder. Mange franske virksomheders IT-systemer er derfor ikke indrettet med henblik herpå. Vi ser dog nu en øget efterspørgsel efter digitale løsninger.

I Frankrig har COVID-19 skabt større efterspørgsel efter digitale platforme.  Investeringerne ligger blandt andet inden for internetforbindelser og lærebøger.

Uddannelsesinstitutionerne forventes også at blive yderligere digitaliseret. For at forbedre brugen af digitale teknologier i undervisningen, skal 45.000 klasseværelser udstyres med nye digitale løsninger, og 1,4 millioner studerende på de videregående uddannelser skal have adgang til hybridundervisning inden udgangen af 2022.

Frankrig har også fokus på at fremskynde den digitale transformation af den offentlige forvaltning. Til dette formål er de i gang med at gennemføre TECH.GOUV.-programmet, der blev lanceret i 2019. Dette omfatter forskellige tiltag, herunder særlig eIDAS-forordningen, der fastlægger en enkelt ramme for elektronisk identifikation (eID). Det gennemføres i Frankrig via FranceConnect-tjenesten. I 2020 registrerede FranceConnect en betydelig stigning i antallet af brugere, og nåede ud til mere end 22 millioner franske borgere.

Læs mere via France Relance, TECH.GOUV. -programmet og DESI.

En del af den franske genopretningspakke France Relance fokuserer derudover også på digitalisering af virksomheder. Initiativet bidrager til den økonomiske udvikling af små og mellemstore virksomheder ved at øge brugen af teknologi. Initiativet er konkret manifesteret gennem hjemmesiden francenum.gouv.fr, der tilbyder virksomheder en personlig anbefaling, feedback fra entreprenører, der har integreret teknologi i deres hverdag på arbejdspladsen, en digital ekspert i nærområdet samt et kendskab til de 70 partnere, der har indledt initiativet.

Læs mere om det digitale initiativ 
her.

Handelsmuligheder

Eksisterende strategiske alliancer

Alliancer i sundhedssektoren

 • Der findes på nuværende tidspunkt to etablerede virksomhedsalliancer samt en under udvikling.
 • Ældrealliancen har fungeret i en årrække og er en virksomhedsalliance bestående af danske virksomheder med fokus på velfærdsteknologiske løsninger til ældreplejen.
 • Life-Science Alliancen består af danske virksomheder, der arbejder for at fremme brugen af innovative sundhedsløsninger for patienter med kronisk sygdom.

Derudover er der en hospitalsalliance undervejs, der har fokus på at skabe mere effektive og moderne hospitaler og hvorledes danske løsninger kan bidrage til dette.

Alliancer i energisektoren

 • Den 19 april opstarter DHAF2022, som er en strategisk fjernvarme alliance. Her kan ambassaden ledsage danske virksomheder i deres forvaltning af franske interessenter i branchen.  
 • ”Green Buildings” platformen i samarbejde med Dansk Industri og strategisk samarbejde med selvsamme om energieffektivisering af bygningssektoren
 • Ambassaden tilsluttede sig til Alliance Allice, der bringer diverse aktører sammen for at hjælpe franske industrier med at sænke deres energiforbrug og forbedre deres klimaaftryk.
   

Alliancer under udvikling

 • Samle danske virksomheder i vindsektoren til en alliance, der fokuserer på bæredygtighed.
 • The Trade Council Paris forsøger i øjeblikket at danne en alliance, der arbejder med bæredygtige industrier, der vil hjælpe danske clean tech-virksomheder med at sælge deres ideer til franske pharma-virksomheder.
   

Nye muligheder som følge af COVID-19

COVID-19 har betydet, at man i Frankrig har sat turbo på den igangværende udvikling mod innovative løsninger i sundheds- og ældreplejen. COVID-19 har accelereret den eksisterende udbygning af digitalisering af franske virksomheder og myndigheder.

Nye muligheder på sektorniveau

Grøn teknologi
Frankrig har en ambitiøs plan for at bevæge sig væk fra fossile kilder. Et stort sats på vedvarende energi med en investeringsplan på EUR 71 mia. indtil 2028, med bl.a. udbygning af 1 GW havvindenergi per år.

Hertil kommer at EUR 6,7 mia. er afsat til energirenovering af private og offentlige bygninger i regeringens genopretningsplan. På byniveau er der også fokus på grønne løsninger - ikke mindst som følge af seneste lokalvalg med stor succes for det grønne parti i Frankrig. Innovative nordiske og danske løsninger er efterspurgte inden for en bred vifte af sektorer.

Fødevareproduktion
Premierministerens udmelding om genopretningsplanen omhandlede også en landbrugs-, fødevare- og skovbrugsovergang, hvor EUR 1,2 mia. blev sat af til dette formål. Især fokuseres der på accelerering af agro-økologisk transition, der skal give skolebørn adgang til sund, bæredygtig og lokal mad i kantinerne i små kommuner. Læs mere her. 

Transport og logistik
Transport og logistik er den femte største sektor i den franske økonomi målt på omsætning og udvikler sig i takt med internationaliseringen af handelen og digitaliseringen. Regeringen har udtrykt sin ambition i den nationale strategi "France Logistique 2025" med en handlingsplan der omfatter flere fokuspunkter, herunder navnlig at gøre den digitale omstilling til en faktor for resultater inden for logistik. Læs mere her.

Sundhed

Frankrig har ambitiøse reformplaner af både ældre- og sundhedspleje. Man ser bl.a. mod Norden og Danmark for inspiration. Der er milliardstore (i EUR) investeringsplaner (genopretningsplanen France Relance) inden for ældre- og sundhedspleje og betydeligt effektiviseringspres. Flere messer og konferencer, der omhandler sundhedssektoren, er blevet genoptaget efter frafald af de fleste restriktioner i Frankrig i starten af 2022.

Digitaliseringen fortsætter i denne sektor på både regionalt og nationalt plan. Cybersikkerhed i sundhedssektoren er fortsat sårbar, og der er rig mulighed for, at eksperter fokuserer deres opmærksomhed herpå. Bioteknologien er ved at få momentum i Frankrig, men har brug for at blive mere synlig hos investorerne. COVID-19 betyder øget efterspørgsel inden for velfærdsteknologi, herunder særligt health-tech.

Større projekter i udbud

Der er en række projekter, der er relevante for dansk erhvervsliv, særligt ift. den grønne omstilling i Frankrig. En række udbud er undervejs inden for vedvarende energi og energieffektivitet. Særligt havvind er af dansk interesse. Her skal udbydes mindst 1 GW om året de næste ti år, og seneste udbud (Bretagne) blev offentliggjort i maj 2021. Fjernvarme er også en dansk styrkeposition, der matcher udviklingen i en række større franske byer, ligesom biomasse o.l. er efterspurgt. Energieffektivisering af bygninger er tillige et stort satsningsområde, der kun bliver større med genopretningsplanen, hvor Danmark har en stærk markedsposition.

Dertil kommer en række konkrete mega-projekter. I Paris er der udbud undervejs på to: Udbygningen af den parisiske metro og anlægsarbejdet frem mod OL2024. I begge tilfælde er der tale om projekter, der vil efterspørge grønne løsninger, hvor man bl.a. kigger mod Norden og Danmark. 

The Trade Council i Frankrig

Den danske ambassade i Paris har skabt flere platforme for at fremme danske løsninger i Frankrig, herunder:

 1. Ambassaden har på sundhedsområdet særligt arbejdet med at skabe platforme for at introducere danske løsninger inden for life science, velfærdsteknologi og ældrepleje samt MedTech-løsninger til hospitaler.
 2. På det grønne område har ambassaden platforme inden for byudvikling – herunder fjernvarme, byggeri og miljøvenlige løsninger samt vedvarende energi herunder vindkraft.

Platformene er bl.a. bygget op som alliancer af virksomheder, der kan skabe gennemslagskraft på markedet gennem fx webinarer, delegationsbesøg, møder, markedsinformation mv. Platformene er bl.a. bygget op som alliancer af virksomheder, der kan skabe gennemslagskraft på markedet gennem f.eks. webinarer, delegationsbesøg, møder, markedsinformation mv.

Dertil løser ambassaden en række konkrete, markedsrettede opgaver for danske virksomheder inden for de to sektorer – f.eks. markedsundersøgelser, market entry-strategi og eksekvering mv.

I oktober blev messen Hyvolution afholdt– et arrangement om hydrogen med stor dansk synlighed. Konferencen omhandlede PtX-økosystemer i Danmark, hvor virksomheden Lhyfe’s CEO var være oplægsholder. For nyligt meldte den franske hydrogenvirksomhed Lhyfe ud, at de ville installere en 24-megawatt-anlæg i Skive, der demonstrerer, hvordan grøn brintproduktion er mulig i dag. Næsten en 1/3 af den franske hjælpepakke på EUR 100 mia. er målrettet bæredygtig udvikling. Dette udvider markedet og betyder efterspørgsel på innovative energi- og grønne løsninger, der nemt kunne komme fra danske virksomheder. For flere nyheder og information om Frankrig som marked og oplysninger om partnere, besøg The
Trade Councils hjemmeside i Frankrig.

I december måned blev Danmark desuden inviteret som æresland til messen BePositive vedrørende fjernvarme i Lyon. Til messen havde Danmark en stor stand og repræsenterede 13 forskellige virksomheder, der hver har hovedsæde i Danmark. Messen foregik mellem den 14. og den 16. december 2021. Arrangementet havde formålet at promovere danske virksomheder og danne højborg for danske energiaktører i Frankrig.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Frankrig?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.