Gå til indhold
Frankrig

Situationsrapport fra eksportmarkedet Frankrig

Frankrig har hidtil under COVID-19 mobiliseret EUR 460 mia. i låne- og hjælpepakker. Der er bl.a. annonceret særlige hjælpepakker til bil-, bygge-, luftfart-, turisme-, og techsektorerne. En national genopretningsplan til EUR 100 mia. blev lanceret 3. september og har fokus på sundhed, industrien, det grønne område og beskæftigelsen. Under den nye nedlukning, som løber minimum indtil 1. december, er der annonceret yderligere økonomisk støtte på EUR 15 mia.

Introduktion

Frankrig indførte 30. oktober en ny national nedlukning af store dele af samfundet med udgangsforbud. Dette skete for at imødegå den forværrede sundhedssituation i landet som følge af COVID-19-pandemiens anden bølge. Det indebærer dermed også et generelt forsamlingsforbud i det offentlige rum. Skoler indtil gymnasieniveau vil forblive åbne. Dele af arbejdspladserne vil ligeledes forblive åbne, om end der laves regler om, at alle som kan arbejde hjemme, skal gøre dette. Den franske regering ønsker at minimere den sociale interaktion for at sænke smittetal samtidig med, at man holder mest mulig gang i økonomien. Det generelle udgangsforbud ventes ophævet og erstattet af spærretid med udgangsforbud mellem kl. 21-07 fra d. 15. december, hvis man når under 5000 daglige smittetilfælde nationalt. Her vil det igen blive muligt at rejse mellem regioner. 20. januar vil restauranter kunne genåbne, hvis sundhedssituationen tillader dette (dvs. fortsat under 5000 daglige smittetilfælde).

Den franske regering har inden de nye tiltag ifm. udgangsforbuddet 30. oktober mobiliseret 460 mia. euro i støtte- og lånepakker til erhvervslivet og for at holde hånden under beskæftigelsen. Dette bl.a. til lønkompensation, støtte til mindre virksomheder og selvstændige, udskydelse af skatter og afgifter for virksomheder og særlige støtteplaner til fly-, bil-, bygge og turismeindustrien. Man har også lavet en særlig pulje til start-up-sektoren indenfor tech-industrien og for bogbranchen. Hertil en pulje til rekapitalisering af virksomheder, herunder i luftfarten og automobilindustrien.

Den franske regering har afsat yderligere EUR 20 mia. på finansloven 2020 som følge af udgangsforbuddet, der startede 30. oktober, for at hjælpe virksomheder og lønmodtagere i perioden. Heraf er EUR 15 mia. planlagt at gå til bl.a. lønkompensation og støtte via regeringens solidaritetsfond for mindre virksomheder og selvstændige, mens de sidste EUR 5 mia. er en reserve.

Den nationale genopretningsplan France Relance på i alt EUR 100 mia. går bl.a. til grøn omstilling (EUR 30 mia.), forbedring af konkurrenceevne for virksomheder og industrien (EUR 35 mia.) og til en række sociale og sundhedsmæssige tiltag, herunder en fortsættelse af lønkompensation for de hårdest ramte sektorer og investeringer i sundhedssektoren. Planen løber over perioden 2021-2022.

Der er indført udgangsforbud for alle ikke-essentielle årsager til at forlade hjemmet. Det betyder, at udgang kun vil være muligt for at gå på arbejde og i skole, besøge svage familiemedlemmer, lægebesøg, gå en kort tur mv. Besøg på plejehjem og deltagelse i begravelser vil fortsat være mulige. Rejser mellem regioner i Frankrig er forbudt.

Det vil kræve en selvudfyldt attest samt arbejdsgiverattest at gå på arbejde. Hjemmearbejde vil være reglen overalt, hvor det er muligt.

Det vil maksimalt blive muligt at forlade sit hjem tre timer om dagen i maksimalt 20 kilometers afstand fra hjemmet for at gå en tur eller dyrke individuel sport. Også her vil det kræve en attest.

Restauranter og barer er lukkede, ligeledes er alle kulturinstitutioner lukket indtil 15. december.

Frankrigs europæiske grænser forbliver åbne. Grænserne til tredjelande vil blive lukket. Ingen vil kunne rejse ind i Frankrig fra tredjelande, uden man er sikker på, at de ikke er smittede med COVID-19 – det vil sige, at alle indrejsende fra ikke EU-lande vil skulle fremvise en negativ COVID-19-test lavet maksimalt 72 timer inden indrejse eller alternativt skulle testes ved ankomst. Indrejsende fra EU-lande skal ikke fremvise en negativ COVID-19-test. Der forventes ikke øgede procedurer eller komplikationer ifm. godstransport til, fra og gennem Frankrig.

Det franske finansministerium har oprettet en særlig hjemmeside med fokus på hjælp og vejledning til virksomhederne (på fransk), som kan tilgås via dette link.

Der er også oprettet en oversigt (på fransk) over de ekstra tiltag under udgangsforbuddet i efteråret/vinteren 2020. Klik her for at se oversigten.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Frankrig?

Ja, danske selskabers datterselskaber registreret i Frankrig kan bruge de samme ordninger som franske selskaber. Kriterierne for adgang til støtte og hjælp er forskellige afhængigt af, hvilken støtteordning og virksomhedstype, der er tale om.

covid-19 i frankrig

Sundhedssituation

Tal for smitte, indlæggelser på hospitaler, intensivindlæggelser mv. er høje. Derfor har den franske regering per 30. oktober 2020 indført udgangsforbud gældende minimum indtil 15. december 2020. Dertil kommer en række andre regler om bl.a. brug af mundbind i det offentlige rum, på arbejdspladser mv. Den løbende udvikling i epidemien kan følges på det franske sundhedsministeriums hjemmeside.

De gældende sundhedsrestriktioner kan findes på den franske regerings hjemmeside dedikeret til formålet, som du kan tilgå via dette link.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der er ingen særlige vilkår for erhvervsrejser. Disse foregår på samme vilkår som almindelige rejser, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er indført restriktioner for indrejse fra DK. Erhvervsrejsende skal dog – ligesom alle andre borgere – udfylde og bære attester for rejser udenfor hjemmet. Det danske Corona-pas anerkendes ikke i Frankrig.

Der er typisk identitetskontrol ved grænseovergange, herunder særligt for flyforbindelser. Som følge af de nye restriktioner indført pr. 30. oktober forbliver Frankrigs europæiske grænser åbne. Grænserne til tredjelande er dog lukkede, hvorfor indrejsende fra ikke EU-lande vil skulle testes ved indrejse til Frankrig. Der er introduceret muligheden for antigentest i lufthavne i Marseille, Nice og Paris for at gøre flytrafikken sikrere. Disse test er på nuværende tidspunkt ikke godkendt som rejsehjemmel til fx Danmark og skal således udelukkende ses som en mulighed for at teste, om man er blevet smittet.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Frankrig

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Restriktioner

Frankrig har 30. oktober indført en ny national nedlukning af store dele af samfundet med udgangsforbud. Det indebærer et generelt forsamlingsforbud i det offentlige rum. Skoler indtil gymnasieniveau vil forblive åbne. Dele af arbejdspladserne vil ligeledes forblive åbne, om end der laves regler om, at alle som kan arbejde hjemme, skal gøre dette. Den franske regering ønsker at minimere den sociale interaktion for at sænke smittetal samtidig med, at man holder mest mulig gang i økonomien.

Der er indført udgangsforbud for alle ikke-essentielle årsager til at forlade hjemmet. Det betyder, at udgang kun vil være muligt for at gå på arbejde og i skole, besøge svage familiemedlemmer, lægebesøg, gå en kort tur mv. Besøg på plejehjem og deltagelse i begravelser vil fortsat være mulige. Rejser mellem regioner i Frankrig er forbudt. Det vil kræve en selvudfyldt attest at forlade hjemmet samt arbejdsgiverattest at gå på arbejde.

Det vil maksimalt blive muligt at forlade sit hjem tre timer om dagen i maksimalt 20 kilometers afstand fra hjemmet for at gå en tur eller dyrke individuel sport. Også her vil det kræve en attest.
Restauranter og barer er lukkede, ligeledes er alle kulturinstitutioner lukket. Teatre, museer og biografer ventes at kunne åbne igen 15. december. 20. december forventes restauranter at kunne åbne igen. Begge dele forudsætter, at der er under 5000 daglige smittetilfælde.

Mundbind er påkrævet i det offentlige rum indendørs overalt i Frankrig. Det samme gør sig gældende i bl.a. offentlig transport, taxier mv. Mundbind er påkrævet på alle arbejdspladser, undtagen på enkeltmandskontor. I store dele af landet er mundbind påkrævet i udendørs offentlige områder. Mundbind er påkrævet for elever i de franske skoler fra seksårsalderen.

Der forventes ikke øgede procedurer eller komplikationer ifm. godstransport til, fra og gennem Frankrig.

Den nye nedlukning er gældende fra natten til 30. oktober og vil som minimum vare indtil 15. december.

Gældende restriktioner kan ændre sig inden for kort tid, og det opfordres derfor til, at man holder sig orienteret via de franske myndigheder og franske medier samt på den danske ambassades hjemmeside. Find yderligere og løbende opdateret information her

Flyforbindelser

Der er daglige flyforbindelser mellem Frankrig og Danmark.

Frankrig i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Arbejdsløsheden i 2020 er på det lavest registrerede niveau i over mere end de sidste 10 år og faldt yderligere fra 7,6 til 7,1 pct. fra 1. til 2. kvartal, dog ikke for de 15-24 årige. Ifølge OECD, der generelt vurderer arbejdsløsheden lavere, er arbejdsløsheden efterfølgende steget igen mellem juni og juli fra 6,6 til 6,9 pct. Den reelle arbejdsløshed må dog forventes at være højere, idet nedlukningen i foråret har medført, at en andel ledige ikke aktivt har søgt arbejde og derfor ikke medregnes i arbejdsløshedsstatistikken.

Ifølge OECDs Consumer Confidence Index har forbrugertilliden været stærkt faldende fra slutningen af 2019 og nåede et lavpunkt på 98 i maj 2020, hvorefter det er steget til 99 i august 2020. Kurven er dog historisk set meget svingende, og niveauet lå tilsvarende lavt i december 2018.

Målt i juli var Frankrigs samlede import steget til 90 pct. og eksporten til 83 pct. af deres gennemsnitlige niveau i 2019. Læs mere (på fransk) her

Danmarks samlede eksport til Frankrig er faldet fra DKK 2,4 mia. i februar til DKK 1,9 mia. i juli.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 49,8 (01.09.2020)
 • 50,9 (23.09.2020)
 • 51,2 (1.10.2020)
 • 51,0 (23.10.2020)
 • 51,3 (02.11.2020)

Læs mere om PMI i Frankrig her

Forventet økonomisk udvikling i 2020

Den franske økonomi er hårdt ramt af COVID-19-krisen og den efterfølgende økonomiske krise. Den franske regering forventer en recession på 11 pct. af BNP for 2020. Regeringen budgetterer med et underskud på 11,3 pct. af BNP på finansloven for 2020. Den franske stats gæld forventes at stige fra ca. 98 pct. af BNP før krisen til over 119 pct. efter krisen

Dansk eksport til Frankrig det kommende år

Overordnet har Frankrig været hårdt ramt af akut økonomisk nedgang, men også haft en hurtig stigning derefter. Der var kun i en kort periode omkring april måned problemer ift. indrejse af danske erhvervsrejsende og på intet tidspunkt større problemer ift. varer og andre ydelser. Der er store investeringer på vej inden for danske styrkepositioner – særligt sundhed og grøn teknologi. Der er således gode perspektiver for dansk eksport til Frankrig det kommende år.

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Den samlede økonomiske aktivitet har oplevet en væsentlig fremgang fra 2. til 3. kvartal, men ligger dog stadig under niveauet før krisen (4. kvartal 2019). Ifølge en konjunkturanalyse foretaget på baggrund af information fra 8500 virksomheder og institutioner i perioden 28.09.-05.10., er der sket en stigning i BNP på 16 pct. fra 2. og 3. kvartal 2020. Den samlede økonomiske aktivitet i månederne august og september har ligget på et nogenlunde stabilt niveau 5 pct. under niveauet før krisen (defineret som 4. kvartal 2019). Denne relativt stabile udvikling er bredt funderet over industri, service og byggeri, der overordnet set oplever en moderat stigning i aktivitetsniveauet.

Der er dog væsentlige forskelle mellem de enkelte sektorer. Hvor fødevare- og kemisektoren kun har været moderat påvirket og næsten er på samme niveau som før krisen, er elektronik- og transportsektoren stadigvæk hårdt ramt. Også servicesektoren ligger fortsat under niveauet før krisen. Der er dog også eksempler på sektorer, der har lidt stor omsætningsnedgang i foråret, men som nu nærmer sig en normalisering. Særligt automobilsektoren har oplevet en meget markant stigning i aktivitet fra at ligge på 11 pct. af det normale niveau i april til 86 pct. i september.

Du kan læse mere herom (på fransk) ved Insee og Banque de France.

Situation ift. Danmarks største import- og eksportsektorer

Der foreligger ingen månedlig kvantitativ data på sektorniveau i Frankrig, og måden sektorer inddeles på er ikke lig den danske. Besvarelsen er i stedet baseret på SITC fra DST (medicinske og pharmaceutiske produkter, maskiner og -tilbehør til industrien, beklædningsgenstande og -tilbehør, fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf, køretøjer) og derefter tilpasset til den franske inddeling. 


Pharma
I april lå aktivitetsniveauet på 80 pct. af det normale niveau og er per september steget til 97 pct. Sektoren forventes at være tilbage på normalt niveau i løbet af 2020.

Maskiner og udstyr
I april lå aktivitetsniveauet på 48 pct. af det normale niveau og er per september steget til 94 pct. Sektoren forventes at være tilbage på normalt niveau i løbet af første halvdel af 2021.

Automobiler
I april lå aktivitetsniveauet på 11 pct. af det normale niveau og er per september steget til 86 pct.

Andre transportmidler
I april lå aktivitetsniveauet på 40 pct. af det normale niveau og er per september steget til 72 pct.. Ser man på fremstilling af transportudstyr er der sket et fald i aktiviteten på 50 pct. i 2. kvartal 2020 sammenlignet med 4. kvartal 2019. Dette fald forventes at være mindsket til hhv. 19 og 12 pct. 3. og 4. kvartal.

Fødevarer
I april lå aktivitetsniveauet på 78 pct. af det normale niveau og er per september steget til 97 pct. Sektoren forventes at være tilbage på normalt niveau i løbet af 2020. Sammenligner man med aktivitetsniveauet i det sidste kvartal af 2019, var aktiviteten i fremstillingen af mad, drikke og tobaksvarer 9 pct. lavere i 2. kvartal af 2020 og forventes at ligge hhv. 3 pct. og 1 pct. lavere i 3. og 4. kvartal af 2020. For landbrug er nedgangen en smule lavere; 6 pct. i 2. kvartal, hvilket forventes at falde til 3 pct. i 3. kvartal af 2020 og 1 pct. i 4. kvartal.

Tøj, tekstil og sko
I april lå aktivitetsniveauet på 37 pct. af det normale niveau og er per september steget til 91 pct. Sektoren forventes at være tilbage på normalt niveau i løbet af 2020.

Du kan læse mere (på fransk) ved Insee og Banque de France.

Økonomisk genstart

Hjælpepakker

Der er indført en række hjælpepakker for virksomheder i Frankrig, herunder bl.a.:

 • Lønkompensation
 • Langsigtet lønkompensation
 • En solidaritetsfond for selvstændige og SMV'er
 • Udsættelse af skatter og afgifter
 • Mulighed for offentlig mægling vedr. lån
 • Mulighed for garantistillelse fra den franske stat for lån mm. for virksomheder i sektorer, der er særligt hårdt ramt af krisen.

Disse tiltag forlænges gennem det nuværende udgangsforbuds periode. Klik her for at læse mere (på fransk). 

Sektorer berørt af stimulipakker

Den franske genopretningspakke indebærer betydelige markedsmuligheder for danske virksomheder inden for sektorer, der i forvejen har et stort eksportpotentiale. Netop grønne løsninger og sundhed er områder, hvor der allerede ses en stigende efterspørgsel efter nye, højkvalitetsløsninger, hvor man i Frankrig ofte ser mod Norden – herunder Danmark – for inspiration og konkrete produkter.

Konkret har en række danske virksomheder allerede et betydeligt engagement i Frankrig inden for vedvarende energi, byggeri og byudvikling samt lægemidler og velfærdsteknologi til brug på plejehjem og hospitaler. Potentialet vokser med den nye pakke yderligere, både for at udbygge på eksisterende styrkepositioner såvel som, at nye danske løsninger, ofte indenfor nicheområder så som eksempelvis MedTech eller CleanTech, kan finde indpas på markedet.

Den franske regering har under krisen vedtaget en række særlige hjælpepakker, som sigter på at hjælpe bestemte sektorer, herunder automobilindustrien, luftfartsindustrien, digitale virksomheder og en række andre sektorer. Klik her for at læse mere om de særlige sektortiltag (på fransk).

Bæredygtig genstart

Den franske genopretningspakke på 100 mia. euro er særligt fokuseret på det grønne område og sundhedsområdet. Heraf kommer ca. EUR 40 mia. fra den europæiske genopretningspakke.

 • Fokus i den grønne del af pakken på 30 mia. euro er på energirenovering af bygninger. Her sættes der 2 mia. euro af til renovering af private boliger, mens 4 mia. euro går til offentlige bygninger, herunder plejehjem, gymnasier og skoler.
 • 4,7 mia. euro går til togtransport med fokus på at gøre offentlig transport til et billigere og mere attraktivt alternativ til biler. Hoveddelen af dette går til at afstive det offentlige togselskab SNCF. 1,2 mia. euro går til bl.a. udrulning af cykelstier og forbedring af anden offentlig transport.
 • 6 mia. euro går til sundhedssektoren, herunder 2,1 mia. euro til modernisering af udstyr og digitale løsninger på de socialmedicinske afdelinger, 2,5 mia. euro til udvalgte hospitalsprojekter mv. Disse penge kommer oveni allerede vedtagne stigninger i lønninger til de ansatte i sundhedssektoren.
 • 35 mia. euro går til forbedring af konkurrenceevnen, herunder 20 mia. euro til at sænke de særlige franske produktionsskatter i over to år, som i dag vurderes at være ca. fem gange så høje som i nabolandet Tyskland.

Klik her for at læse mere (på fransk).

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Paris er en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Frankrig halter bagefter med hensyn til implementering af digitalisering med en placering i det midterste felt blandt europæiske lande. Tab af produktivitet på grund af COVID-19 og den efterfølgende krise vil være større i Frankrig end i lande som Danmark, da det at arbejde hjemmefra hidtil ikke er blevet accepteret af mange franske virksomheder og mange virksomheders IT-systemer derfor ikke er indrettet hertil. Holdninger til dette forventes at ændre sig fremover, og derfor vil efterspørgslen til digitale løsninger stige.

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer

Der er etableret en alliance af danske virksomheder med primært fokus på levering til franske plejehjem med udveksling mellem indkøbere, plejehjemsdirektører og andre beslutningstagere. Det samme gælder på life science-området, hvor ambassaden sammen med fem store danske producenter sammen arbejder for bedre pleje i Frankrig og at fremme danske løsninger på markedet.  Endelig arbejder ambassaden sammen med en alliance af danske virksomheder strategisk med franske metropoler om udbredelse af fjernvarme.  

Nye muligheder som følge af COVID-19

COVID-19 har betydet, at man i Frankrig har sat turbo på den inkludere igangværende udvikling mod at innovative løsninger i sundheds- og ældreplejen. COVID-19 har også accelereret den eksisterende udbygning af digitalisering af franske virksomheder og myndigheder. 

Nye muligheder på sektorniveau

Grøn teknologi
Frankrig har en ambitiøs plan for at bevæge sig væk fra fossile kilder. Et stort sats med fx udbygning af 1 GW vindenergi per år og lignende ambitioner. Hertil kommer, at 6,7 mia. euro er afsat til energirenovering af private og offentlige bygninger i regeringens genopretningsplan fra næste år. På by-niveau er der også fokus på grønne løsninger - ikke mindst som følge af seneste lokalvalg med stor succes for det grønne parti i Frankrig. Innovative nordiske og danske løsninger er efterspurgte inden for en bred vifte af sektorer.

Sundhed
Frankrig har ambitiøse reformplaner af både ældre- og sundhedspleje. Man ser bl.a. mod Norden og Danmark for inspiration.

Større projekter i udbud

Der er en række projekter, der er relevante for dansk erhvervsliv, særligt ift. den grønne omstilling i Frankrig. Der investeres i vedvarende energi, og der er udbud inden for forskellige energiformer. Særligt havvind er af dansk interesse – her skal udbydes mindst 1 GW om året de næste ti år. Fjernvarme er også en dansk styrkeposition, der matcher udviklingen i en række større franske byer, ligesom biomasse o.l. er efterspurgt. Energieffektivisering af bygninger er tillige et stort satsningsområde, der kun bliver større med genopretningsplanen, hvor Danmark har en stærk markedsposition.

Dertil kommer en række konkrete megaprojekter. I Paris er der udbud undervejs på to: Udbygningen af den parisiske metro og anlægsarbejdet frem mod OL2024. I begge tilfælde er der tale om projekter, der vil efterspørge grønne løsninger, hvor man bl.a. kigger mod Norden og Danmark, hvad angår løsninger.

Handelsmuligheder i morgen

Strategiske alliancer under udvikling

Der er pt. etablering af danske, strategiske alliancer inden for byudvikling på flere områder:

 • Udbygning af den parisiske metro
 • Infrastrukturudvidelse op til de olympiske lege 2024
 • Forbedring af energieffektivitet i bygninger med midler fra den europæiske genopretningsfond.

Alle projekter er etableret med solid finansiering. Dertil er der en alliance om vindenergi under etablering i samarbejde med DWEA samt en alliance af danske virksomheder indenfor sundhedsteknologi/MedTech i lyset af både COVID-19 og de øgede investeringer i innovative løsninger i sundhedssystemet generelt.

Trade Council i Frankrig

Den danske ambassade i Paris har skabt flere platforme for at fremme danske løsninger i Frankrig, herunder:

 1. Ambassaden har på sundhedsområdet særligt arbejdet med at skabe platforme for at introducere danske løsninger indenfor life science, velfærdsteknologi og ældrepleje samt MedTech-løsninger til hospitaler.
 2. På det grønne område har ambassaden platforme inden for byudvikling – herunder fjernvarme, byggeri og miljøvenlige løsninger samt vedvarende energi herunder vindkraft.
  Platformene er bl.a. bygget op som alliancer af virksomheder, der kan skabe gennemslagskraft på markedet gennem fx webinarer, delegationsbesøg, møder, markedsinformation mv. 

Dertil løser ambassaden en række konkrete, markedsrettede opgaver for danske virksomheder inden for de to sektorer – fx markedsundersøgelser, market entry-strategi og eksekvering mv.

I lyset af de fortsatte COVID-19-rejseforhold er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Den franske regering har under krisen oprettet et system for lønkompensation, som muliggør, at staten kan betale lønkompensation. Adgangen til lønkompensation afhænger af, hvordan virksomheden er påvirket af krisen. I de værste tilfælde med stort fald i omsætningen er der fortsat mulighed for, at staten udbetaler fuld lønkompensation. Systemet er forlænget gennem det nuværende udgangsforbud. Læs mere om systemet (på fransk) via det franske arbejdsministerium.

 

Hertil har den franske regering indført et system for støtte til virksomheder, som gennem længere tid har behov for at nedsætte deres ansattes arbejdstid. Klik her for at læse mere om systemet (på fransk). 

 

Regeringen har lanceret en særlig hjælpepakke, der sigter på at få unge i job. Dette sker via en særlig præmie til virksomheder, som hyrer unge. Klik her for at læse mere om regeringens støtte til ansættelse af unge (på fransk). 

Kompensation for faste udgifter

Der er oprettet en solidaritetsfond til bestemte, mindre virksomheder, selvstændige mv. Det er ikke et generelt støttesystem til alle små og mellemstore virksomheder, men en hjælp særligt tiltænkt til virksomheder, som uden dette ellers risikerer at gå konkurs. Støtten går målrettet til bl.a. hoteller, restauranter, caféer, turisme, sport og en række andre områder. Klik her for at læse mere (på fransk) om vilkårene for adgang til støtte.

Skatteregler

Regeringen har givet mulighed for udskudt skatte- og afgiftsbetaling for de virksomheder, som ikke kan betale. For de mindre virksomheder kan der være mulighed for udsættelse i op til 36 måneder, hvis virksomheden ikke har mulighed for at betale. Klik her for at læse mere (på fransk) om skattemyndighedernes oplysninger om denne ordning.

Der er endvidere mulighed for at lave en plan for afbetaling af skattegæld med myndighederne, hvis virksomheden ikke har råd til at betale umiddelbart. Sagerne vurderes enkeltvis.

Regler for afskedigelser

Der er ingen ændringer i forhold til afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Staten har under krisen suspenderet regler vedr. mulige sanktioner for forsinkede ordrer til det offentlige. Den franske nationalbank kan i udvidet omfang yde garantier for lån til virksomheder. Regeringen er klar til at stille garantier for 315 mia. euro for banklån til virksomheder. Denne ordning er nu blevet forlænget indtil 30. juni 2021. Klik her for flere oplysninger (på fransk) om hvordan man anmoder om at bruge den franske stats lånegaranti.

Virksomheder har mulighed for at få hjælp til at forhandle vedr. lån i banker fra en statslig mægler.

De private banker har under krisen udsat betalinger på lån. Dette sker i dialog mellem den enkelte virksomheder og banken og er således ikke omfattet af lovgivning eller lignende.

Der er indført en særlig skattepræmie til udlejere, som ikke opkræver husleje fra erhvervslejere i oktober, november og december 2020. Dertil er der mulighed for udskydelse af betaling af el, gas, vand mv., som dog skal ske i dialog med forsyningsselskaberne.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksport rådgivning i Frankrig?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!