Gå til indhold
Frankrig

Situationsrapport fra eksportmarkedet Frankrig

Frankrig er igen fuldt genåbnet (med krav til at vise coronapas flere steder som f.eks. restauranter, biografer og museer) efter fjerde smittebølge. Der er fortsat fokus på genopretningen af økonomien med den nationale genopretningsplan til EUR 100 mia., hvor der særligt vægtes grøn innovation, konkurrenceevnen og sundhedsområdet. Fransk økonomi er oppe i højt gear hurtigere end forventet. Det franske finansministerium og Banque de France forventer en samlet vækst i 2021 på mindst 6 pct. Samtidig har arbejdsløsheden stabiliseret sig på omkring 8 pct. Rekordstort antal ledige stillinger og kompetence-mismatch mellem arbejdsløse og jobåbninger omtales i stigende grad som et presserende problem for fransk økonomi.

Introduktion

Frankrig er igen fuldt genåbnet efter fjerde smittebølge. De franske restauranter, caféer, barer og butikker er genåbnede. Kultursektoren er ligeledes genåbnet, herunder teatre, biografer, museer mv. Her gælder der dog en række restriktioner og skærpede sundhedskrav – herunder brug af coronapas.

Frankrig er på baggrund af genåbningen kendetegnet af et mere optimistisk syn på fremtiden, hvilket smitter af på virksomhedernes økonomiske forventninger. Den franske økonomi er henover sommeren kommet op i et højt gear.

I 2021 fortsætter den økonomiske støtte til virksomheder, som er ramt af administrativ lukning som følge af sundhedskrisen. Det sker i form af økonomisk støtte fra regeringens solidaritetsfond, hvor man kan få støtte på op mod EUR 200.000 afhængig af omsætning. Finansminister Bruno Le Maire annoncerede efter sommeren, at på baggrund af den positive økonomiske udvikling udfases de generelle hjælpepakker til franske virksomheder gennem solidaritetsfonden pr. 30. september 2021. I stedet overgår man til skræddersyede ordninger til de sektorer, der fortsat er ramt af følgerne af pandemien – ikke mindst hotel- og restaurationsbranchen, kultur og event. Støtten udfases pr. 1. oktober.

Den franske regering har ydet direkte COVID-19-relateret understøttelse for estimeret EUR 155,36 mia. Der er fortsat mulighed for lønkompensation for ansatte i virksomheder, som er administrativt lukkede. Den nationale genopretningsplan France Relance på i alt EUR 100 mia. går bl.a. til grøn omstilling (over EUR 30 mia.), forbedring af konkurrenceevne for virksomheder og industrien (EUR 35 mia.) og til en række sociale og sundhedsmæssige tiltag, herunder en fortsættelse af lønkompensation for de hårdest ramte sektorer og investeringer i sundhedssektoren. Planen løber over perioden 2021-2022.

Frankrigs europæiske grænser er åbne, men der er krav om fremvisning af enten en negativ COVID-19-test, et gyldigt vaccinationsbevis ved indrejse eller en positiv covid-19 test ældre end 11 dage. Testen skal være lavet maksimalt 72 timer før indrejse. Indrejse fra tredjelande afhænger af landets status som ’grønt’, ’gult’ eller ’rødt’ land. Det er som udgangspunkt kun muligt at indrejse fra orange og røde lande med et anerkendelsesværdigt formål.

Alternativt - og kun i tilfælde, hvor andet ikke er muligt og under forudsætning af dokumenter fra den lokale franske ambassade i afrejselandet - er det muligt at foretage en test ved ankomst. Efter indrejse fra orange og røde lande skal man gå henholdsvis 7 og 10 dage i karantæne og teste negativt, før karantænen kan afbrydes. En liste over landefarver kan findes her.

Der forventes ikke øgede procedurer eller komplikationer ifm. godstransport til, fra og gennem Frankrig.

Det franske finansministerium har oprettet en særlig hjemmeside med fokus på hjælp og vejledning til virksomhederne (på fransk), som kan tilgås via dette link.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Frankrig?

Ja, danske selskabers datterselskaber registreret i Frankrig kan bruge de samme ordninger som franske selskaber. Kriterierne for adgang til støtte og hjælp er forskellige afhængigt af, hvilken støtteordning og virksomhedstype, der er tale om.

covid-19 i frankrig

Sundhedssituation

Frankrig er på vej ud på den anden side af fjerde smittebølge, og man har hen over sommeren genåbnet i vid udstrækning.

Status på vaccinationsprogrammet er, at 50,45 mio. franskmænd har modtaget første stik, og 48,85 mio. er færdigvaccinerede pr. d. 9. september. Det vil sige, at 75 pct. er færdigvaccinerede (84 pct. af den voksne befolkning).

Hospitalsbelægningen i Frankrig er på 25 pct. Dette tal bliver opgjort ift. antallet af eksisterende intensivpladser før COVID-19 (dvs. fra slutningen af 2018).

Krav om fremvisning af coronapas i mange dele af offentligheden gælder stadig, og det er ikke længere muligt at blive kompenseret for COVID-19 tests på apoteket.

Det nationale incidenstal i Frankrig er 48. Incidenstallet angiver, hvor mange der er smittede pr. 100.000 indbyggere. Tallet opgøres ugentligt.

Den løbende udvikling i epidemien kan følges på det franske sundhedsministeriums hjemmesideDe gældende sundhedsrestriktioner kan findes på den franske regerings hjemmeside dedikeret til formålet, som du kan tilgå via dette link.

Vilkår for erhvervsrejsende

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner i Frankrig her.

Der er typisk identitetskontrol ved grænseovergange, herunder særligt for flyforbindelser. Frankrigs europæiske grænser er fortsat åbne for indrejse. Det danske samt det europæiske coronapas er anerkendt i Frankrig. Det skal blot være muligt at scanne QR-koden.

For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene og løbende opdateret information her.

Restriktioner

Mundbind er påkrævet på nogle skoler afhængigt af det lokale département og incidenstal. Det samme gør sig gældende i bl.a. offentlig transport, taxier mv. Mundbind er ikke påkrævet udendørs, medmindre man er et sted, hvor det ikke er muligt at holde afstand. På samme tid er mundbind ikke længere påkrævet på restauranter efter fremvisning af coronapas.

Det tidligere udgangsforbud er blevet ophævet i Frankrig, og der er ligeledes ikke et forsamlingsforbud længere.

Det er påkrævet at fremvise et gyldigt coronapas til arrangementer med mere end 50 deltagere. Derudover skal coronapasset fremvises i barer, restauranter, shoppingcentre, på plejehjem samt ved langdistance-rejser med fly eller tog.

Gældende restriktioner kan ændre sig inden for kort tid, og det opfordres derfor til, at man holder sig orienteret via de franske myndigheder og franske medier samt på den danske ambassades hjemmeside. Find yderligere og løbende opdateret information her.

Flyforbindelser

Der er daglige flyforbindelser mellem Frankrig og Danmark.

økonomien i Frankrig i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Frankrig er fuldt genåbnet hen over sommeren 2021. Der er dog fortsat restriktioner i det offentlige rum.

Den franske økonomi er igen kommet op i et højt gear. Hvor BNP-væksten var på 1,1 pct. i Q2, forventer Bercy nu en vækst på over 4 pct. i Q3. For hele året forventer man nu en samlet vækst på over 6 pct. Banque de France holder indtil videre fast i sit estimat på en samlet vækst på +5,75 pct. i 2021 og +4 pct. i 2022.

Samtidig synes arbejdsløsheden at have stabiliseret sig på omkring 8 pct., et betydeligere lavere niveau end forudsagt i de økonomiske prognoser. Den lå ligeledes på 8,1 pct. i 4. kvartal af 2020. Dette står i kontrast til 2020, hvor der var store udsving mellem kvartalerne. Arbejdsløsheden ligger i 3.kvartal af 2021 0,3 pct. over niveauet året før, men på niveau med arbejdsløsheden i slutningen af 2019 før COVID-19.

På trods af den fortsat høje arbejdsløshed rapporterer den franske arbejdsgiverorganisation MEDEF om mangel på arbejdskraft i flere sektorer, herunder hotel- og restaurationsbranchen, transport, byggeri, industri, hjemmehjælp, sundhed, rengøring, forretning og IT. Manglen på arbejdskraft i disse sektorer er så stor, at den risikerer at bremse landets økonomiske genopretning. Ifølge Pôle emploi (jobcenter) faldt det samlede antal arbejdssøgende med 0,5 pct. (svarende til 28.200 personer) i 2. kvartal af 2021. Premierminister Castex lancerede d. 27. september en kompetence-plan for at opkvalificere 1.4 mio. jobsøgende inden 2022 og løse rekrutteringsproblemerne.

Ifølge OECD’s Consumer Confidence Index har forbrugertilliden været støt stigende fra årsskiftet 2020/2021. I december 2020 lå den på 98,3, og stigningen har herefter strukket sig over forår og sommer 2021. I juli 2021 lå det på 101,4.

Frankrigs samlede eksport har været stigende siden juni 2020, og i juli 2021 lå den på 96 pct. ift. gennemsnitsniveauet i 2019. Læs mere (på fransk) her.

Danmarks samlede eksport til Frankrig lå i juli 2021 på DKK 2,3 mia. Det kommer oven på et svingende forår, hvor eksporten startede på DKK 2,2 mia. i januar måned, men nåede op på DKK 2,3 mia. i både marts og maj måned. Dette er omtrent samme niveau som før coronakrisen i starten af 2020.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

  

Kilde: France - PMI manufacturier (investing.com)

PMI september 2021: 55,0 (forventet 55,2).

Læs mere om PMI i Frankrig her.

Forventet økonomisk udvikling i 2020-21

Bercy forventer en vækst på over 4 pct. i Q3. For hele året forventer man en samlet vækst på over 6 pct. Banque de France holder indtil videre fast i sit estimat på en samlet vækst på +5,75 pct. i 2021 og +4 pct. i 2022. Samtidig synes arbejdsløsheden at have stabiliseret sig på omkring 8 pct., et betydeligere lavere niveau end forudsagt i de økonomiske prognoser. Både i Bercy og blandt uafhængige økonomer tilskrives den hurtige økonomiske genopretning en effektiv krisepolitik på både nationalt- og europæisk niveau.

Den franske statsgæld forventes at fortsætte med at stige til et rekordhøjt niveau på over 116 pct. i 2022 (svarende til EUR 2.739,2 mia.). Spørgsmålet om rammerne for de offentlige budgetter og behovet for budget forventes således at blive et centralt emne i den kommende valgkamp.

Dansk eksport til Frankrig det kommende år

Overordnet har Frankrig været hårdt ramt af akut økonomisk nedgang, men også haft en hurtig genopretning derefter. Der var kun i en kort periode omkring april 2020 problemer ift. indrejse af danske erhvervsrejsende og på intet tidspunkt større problemer ift. varer og andre ydelser. Der er store investeringer på vej inden for danske styrkepositioner – særligt sundhed og grøn teknologi. Der er således gode perspektiver for dansk eksport til Frankrig det kommende år.

COVID-19-situationen ift. Danmarks største import- og eksportsektorer

Der foreligger ingen månedlig kvantitativ data på sektorniveau i Frankrig, og måden sektorer inddeles på er ikke lig den danske. Besvarelsen er i stedet baseret på SITC fra DST (medicinske og pharmaceutiske produkter, maskiner og -tilbehør til industrien, beklædningsgenstande og -tilbehør, fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf, køretøjer) og derefter tilpasset til den franske inddeling.

Pharma
Aktivitetsniveauet i lægemiddelindustrien har været støt stigende i de seneste måneder. I april 2021 lå niveaet på 90 pct., og i den følgende måned steg dette tal til 92 pct. I juni er tallet yderligere steget med 1 pct. Tallet lå derfor på 93 pct. i både juni og juli. I august lå tallet på 78 pct. Som forventet af virksomhedslederne er aktiviteten i industrien relativt stabil i august.

Maskiner og udstyr
I april måned lå niveauet på 95 pct. af det normale aktivitetsniveau. Niveauet er sidenhen steget til 96 pct. i juni og herefter faldet til 95 pct. i august. Tendensen forventes at fortsætte i september måned med en stigning til 99 pct.

Bilundustri
Det højeste aktivitetsniveau kunne observeres i oktober 2020 med et niveau på 91 pct. at det normale niveau. Dette niveau er imidlertid siden faldet til at ligge på 85 pct. i januar 2021. Faldet forsætter i marts måned ned til 81 pct. og falder yderligere i april ned til 77 pct. I juli måned lå aktivitetsniveauet på 70 pct. Det forventes at være steget en smule i august måned, nemlig til 72 pct.

Andre transportmidler inklusiv fly
Aktivitetsniveauet har holdt sig stabilt over januar og februar på 77 pct., med et fald til 74 pct. af niveauet i marts. I april holdt niveauet sig stabilt på 74 pct. I juli var aktivitetsniveauet faldet til 72 pct., men det forventes at være steget igen i august til 74 pct. af det normale aktivitetsniveau.

Fødevarer
I månederne juli-september 2021 ligger aktivitetsniveauet inden for fødevare-sektoren på nogenlunde samme niveau som før COVID ramte. Mens august måned lå 2 procentpoint under prækriseniveauet, forudses det, at september måned kun vil ligge 1 procentpoint under.

Tøj, tekstil og sko
Der har været en stærk stigning i marts 2021 måned til 92 pct. af det normale aktivitetsniveau, men derefter sås et fald ned til 89 pct. i april måned. I juli og august 2021 er aktivitetsniveauet steget til hhv. 96 pct. og 92 pct. af det normale niveau. Der forventes stigning til 97 pct. i september 2021.

Du kan læse mere (på fransk) ved Insee og Banque de France.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Genindførelsen af landsdækkende udgangsforbud mellem kl. 19-06, samt udvidelsen af restriktioner i marts og april måned i 2021, havde som forventet en negativ effekt på økonomien, herunder pba. nedlukningen af ikke-essentielle butikker, samt skoler. Status for økonomien i juni måned 2021 er dog, at niveauet ligger meget tæt på før krisen, og det er det højeste niveau siden marts 2020. På baggrund af en kraftig stigning i vaccinationsdækningen forudses der yderligere et fortsat opsving ved årets udgang.

I slutningen af juni blev flere af coronarestriktionerne ophævet. Men grundet fortsættelse af epidemien blev der både i juli og august introduceret nye sundhedsforanstaltninger.

Ifølge Banque de Frances månedlige økonomiske undersøgelse (EMC), der blev gennemført mellem 22. juli og 4. august på baggrund af 8.500 virksomheder, oplevede Frankrig en stigning i økonomisk aktivitet, der er stabil på tværs af sektorerne i industri, byggeri og markedstjenester, men især ses en markant stigning i hotel- og cateringbranchen grundet en svækkelse af restriktionerne.

For industrien som helhed faldt kapitaludnyttelsen fra 79 pct. til 78 pct. ift. juni, men forbliver tæt på præ-kriseniveauet (79 pct. i februar). Faldet ses især i brancher inden for elektronik. Der ses ligeledes et fald i transportbranchen, men en stigning i kemiindustrien på 1 procentpoint.

Ligesom i de forrige måneder, oplever virksomhedsledere en prisstigning på råstoffer og færdige produkter.

Du kan læse mere (på fransk) ved Insee og Banque de France

Stimulipakker

Regeringen har ydet direkte COVID-19-relateret understøttelse for estimeret EUR 155,36 mia.

I 2020 og 2021 har den franske regering indført en række kompensationsordninger til støtte for forskellige sektorer, iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende samt ansatte, der er direkte berørt af COVID-19-krisen. Støtten bliver justeret i løbet af de kommende måneder i takt med genåbningen af samfundet og genstarten af økonomien.

Finansminister Bruno Le Maire har på baggrund af den positive økonomiske udvikling annonceret, at de generelle hjælpepakker til franske virksomheder gennem solidaritetsfonden er udfaset pr. 30. september 2021. I stedet overgår man til skræddersyede ordninger til de sektorer, der fortsat er ramt af følgerne af pandemien – ikke mindst hotel- og restaurationsbranchen, kultur og event.

Danske selskabers datterselskaber registreret i Frankrig kan bruge de samme ordninger som franske selskaber. Kriterierne for adgang til støtte kan dog variere.

Sektorer berørt af stimulipakker

Den franske genopretningspakke France Relance indebærer betydelige markedsmuligheder for danske virksomheder inden for sektorer, der i forvejen har et stort eksportpotentiale. Netop grønne løsninger og sundhed er områder, hvor der allerede ses en stigende efterspørgsel efter nye, højkvalitetsløsninger, hvor man i Frankrig ofte ser mod Norden – herunder Danmark – for inspiration og konkrete produkter.

Klik her for at læse mere om grønne løsninger i stimulipakken og her for sundhedsområdet og investeringen på EUR 19 mia. i sektoren.

Konkret har en række danske virksomheder allerede et betydeligt engagement i Frankrig inden for områder som vedvarende energi, byggeri og byudvikling samt lægemidler og velfærdsteknologi til brug på plejehjem og hospitaler. Potentialet vokser med den nye pakke yderligere, både for at udbygge eksisterende styrkepositioner, såvel som at nye danske løsninger, ofte inden for nicheområder såsom eksempelvis MedTech eller CleanTech, kan vinde indpas på markedet.

Den franske regering har under krisen vedtaget en række særlige hjælpepakker, som sigter efter at hjælpe bestemte sektorer, herunder automobilindustrien, luftfartsindustrien, digitale virksomheder og en række andre sektorer. 
Klik her for at læse mere om de særlige sektortiltag (på fransk).

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Den franske genopretningspakke på EUR 100 mia. er særligt fokuseret på det grønne område og sundhedsområdet. Heraf kommer ca. EUR 40 mia. fra den europæiske genopretningspakke.

 • Fokus i den grønne del af pakken på EUR 30 mia. er på energirenovering af bygninger. Her sættes der EUR 2 mia. af til renovering af private boliger, mens EUR 4 mia. går til offentlige bygninger, herunder plejehjem, gymnasier og skoler.

 • EUR 4,7 mia. går til togtransport med fokus på at gøre offentlig transport til et billigere og mere attraktivt alternativ til biler. Hoveddelen af dette går til at afstive det offentlige togselskab SNCF. EUR 1,2 mia. går til bl.a. udrulning af cykelstier og forbedring af anden offentlig transport.

 • EUR 6 mia. går til sundhedssektoren, herunder EUR 2,1 mia. til modernisering af udstyr og digitale løsninger på de socialmedicinske afdelinger, EUR 2,5 mia. til udvalgte hospitalsprojekter mv. Disse penge kommer oven i allerede vedtagne stigninger i lønninger til ansatte i sundhedssektoren.

 • EUR 35 mia. går til forbedring af konkurrenceevnen, herunder EUR 20 mia. til at sænke de særlige franske produktionsskatter i over to år, som i dag vurderes at være ca. fem gange så høje som i nabolandet Tyskland.

Klik her for at læse mere (på fransk).

Genopretningspakken kan skabe gode muligheder for danske virksomheder på det franske marked. Den danske ambassade i Paris fokuserer særligt på sundhed og energi. Ambassaden er desuden en af Udenrigsministeriets klimafrontposter, og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Paris er en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

Frankrig halter bagefter med hensyn til implementering af digitalisering med en placering i midten af feltet blandt de europæiske lande. Tab af produktivitet på grund af COVID-19 og den efterfølgende krise vil være større i Frankrig end i lande som Danmark, da det at arbejde hjemmefra hidtil ikke er blevet implementeret af mange franske virksomheder, og mange virksomheders IT-systemer er derfor ikke indrettet med henblik herpå. Den generelle holdning til dette forventes at ændre sig fremover, hvilket forventes at medføre en øget efterspørgsel efter digitale løsninger.

Frankrig har i starten af 2021 investeret i bl.a. digitaliseringen af uddannelsesinstitutioner. COVID-19 har skabt større efterspørgsel efter digitale platforme, forudsat fjernundervisning fortsat vil være nødvendigt i 2021. Investeringerne ligger henholdsvis i gratis materialer til uddannelsesorganisationer, uddannelsescentre, samt et yderligere fokus på digitalisering af erhvervsuddannelsen, som skal styrke læringsprocessen.

Følg dette link for at læse mere.

En del af den franske genopretningspakke France Relance fokuserer derudover også på digitalisering af virksomheder. Initiativet bidrager til den økonomiske udvikling af små og mellemstore virksomheder ved at øge brugen af teknologi. Initiativet er konkret manifesteret gennem hjemmesiden francenum.gouv.fr, der tilbyder virksomheder en personlig anbefaling, feedback fra entreprenører, der har integreret teknologi i deres hverdag på arbejdspladsen, en digital ekspert i nærområdet samt et kendskab til de 70 partnere, der har indledt initiativet.

Læs mere om det digitale initiativ her.

Handelsmuligheder

Eksisterende strategiske alliancer

Alliancer i sundhedssektoren

 • Der er etableret en alliance af danske virksomheder med fokus på primært levering til franske plejehjem med udveksling mellem indkøbere, plejehjemsdirektører og andre beslutningstagere
 • Det samme gælder på life science-området, hvor ambassaden sammen med fem store danske producenter arbejder for bedre pleje i Frankrig og for at fremme danske løsninger på markedet.

Alliancer i energisektoren

 • Ambassaden og DBDH arbejder sammen med en alliance af danske virksomheder, der gør det muligt at komme tættere på franske stakeholders indenforinden for fjernvarmebranchen.
 • Ambassaden tilsluttede sig til Alliance Allice, der bringer diverse aktører sammen for at hjælpe franske industrier med at sænke deres energiforbrug og forbedre deres klimaaftryk.

Alliancer under udvikling

 • Sammenbringelse af danske virksomheder i vindsektoren til en alliance, der fokuserer på bæredygtighed.
 • I samarbejde med Dansk Industri med fokus på grønt byggeri.
 • Trade Council Paris forsøger i øjeblikket at danne en alliance, der arbejder med bæredygtige industrier, der vil hjælpe danske clean tech-virksomheder med at sælge deres ideer til franske pharma-virksomheder.

Nye muligheder som følge af COVID-19

COVID-19 har betydet, at man i Frankrig har sat turbo på den igangværende udvikling mod innovative løsninger i sundheds- og ældreplejen. Covid-19 har accelereret den eksisterende udbygning af digitalisering af franske virksomheder og myndigheder.

Nye muligheder på sektorniveau

Grøn teknologi
Frankrig har en ambitiøs plan for at bevæge sig væk fra fossile kilder. Et stort sats på vedvarende energi med en investeringsplan på EUR 71 mia. indtil 2028, med bl.a. udbygning af 1 GW havvindenergi per år. Hertil kommer at EUR 6,7 mia. er afsat til energirenovering af private og offentlige bygninger i regeringens genopretningsplan. På byniveau er der også fokus på grønne løsninger - ikke mindst som følge af seneste lokalvalg med stor succes for det grønne parti i Frankrig. Innovative nordiske og danske løsninger er efterspurgte inden for en bred vifte af sektorer.

Fødevareproduktion
Premierministerens udmelding om genopretningsplanen omhandlede også en landbrugs-, fødevare- og skovbrugsovergang, hvor EUR 1,2 milliarder blev sat af til dette formål. Især fokuseres der på accelerering af agro-økologisk transition, der skal give skolebørn adgang til sund, bæredygtig og lokal mad i kantinerne i små kommuner. Læs mere her.

Transport og logistik
Transport og logistik er den femte største sektor i den franske økonomi målt på omsætning og udvikler sig i takt med internationaliseringen af handelen og digitaliseringen. Regeringen har udtrykt sin ambition i den nationale strategi "France Logistique 2025" med en handlingsplan, der omfatter flere fokuspunkter, herunder navnlig at gøre den digitale omstilling til en faktor for resultater inden for logistik. Læs mere her.

Sundhed
Frankrig har ambitiøse reformplaner af både ældre- og sundhedspleje. Man ser bl.a. mod Norden og Danmark for inspiration. Der er milliardstore (i EUR) investeringsplaner inden for ældre- og sundhedspleje og betydeligt effektiviseringspres. Flere messer og konferencer, der omhandler sundhedssektoren, er blevet genoptaget efter indførelsen af coronapasset. Digitaliseringen fortsætter i denne sektor på både regionalt og nationalt plan. Cybersikkerhed i sundhedssektoren er fortsat sårbar, og der er rig mulighed for, at eksperter fokuserer deres opmærksomhed herpå. Bioteknologien er ved at få momentum i Frankrig, men har brug for at blive mere synlig hos investorerne. COVID-19 betyder øget efterspørgsel inden for velfærdsteknologi, herunder særligt health-tech.

Større projekter i udbud

Der er en række projekter, der er relevante for dansk erhvervsliv, særligt ift. den grønne omstilling i Frankrig. En række udbud er undervejs inden for vedvarende energi og energieffektivitet. Særligt havvind er af dansk interesse – her skal udbydes mindst 1 GW om året de næste ti år, og seneste udbud (Bretagne) blev offentliggjort i maj 2021. Fjernvarme er også en dansk styrkeposition, der matcher udviklingen i en række større franske byer, ligesom biomasse o.l. er efterspurgt. Energieffektivisering af bygninger er tillige et stort satsningsområde, der kun bliver større med genopretningsplanen, hvor Danmark har en stærk markedsposition.

Dertil kommer en række konkrete mega-projekter. I Paris er der udbud undervejs på to: Udbygningen af den parisiske metro og anlægsarbejdet frem mod OL2024. I begge tilfælde er der tale om projekter, der vil efterspørge grønne løsninger, hvor man bl.a. kigger mod Norden og Danmark. 

Trade Council i Frankrig

Den danske ambassade i Paris har skabt flere platforme for at fremme danske løsninger i Frankrig, herunder:

 1. Ambassaden har på sundhedsområdet særligt arbejdet med at skabe platforme for at introducere danske løsninger inden for life science, velfærdsteknologi og ældrepleje samt MedTech-løsninger til hospitaler.
 2. På det grønne område har ambassaden platforme inden for byudvikling – herunder fjernvarme, byggeri og miljøvenlige løsninger samt vedvarende energi herunder vindkraft.
  Platformene er bl.a. bygget op som alliancer af virksomheder, der kan skabe gennemslagskraft på markedet gennem fx webinarer, delegationsbesøg, møder, markedsinformation mv. Platformene er bl.a. bygget op som alliancer af virksomheder, der kan skabe gennemslagskraft på markedet gennem f.eks. webinarer, delegationsbesøg, møder, markedsinformation mv.

Dertil løser ambassaden en række konkrete, markedsrettede opgaver for danske virksomheder inden for de to sektorer – f.eks. markedsundersøgelser, market entry-strategi og eksekvering mv.

Hospital- og socialinstitutioner er midt i forandring grundet en øget offentlig bekymring for fremtidens sundhedssystem. Den franske hospitalsfederation FHF (Fédération Hospitalière de France) inviterer for 55. gang til det årlige arrangement SANTEXPO, hvor der specifikt er foreslået, at alle aktører inden for sundhedssystemet mødes for at diskutere de nye udfordringer, som corona-krisen har bragt sundhedssystemet, og hvordan sidstnævnte kan forbedre sig til fremtiden. Den 8.-10. november forventes 30.000 gæster med 900 udstillereat afholde rundbordsdiskussioner for at fremme det professionelle netværk blandt disse. Det forventes, at 15 danske virksomheder vil være repræsenteret i den danske pavillon. Læs mere her.

Den 27.-28. oktober afholdes Hyvolution – et arrangement om hydrogen med stor dansk synlighed. Det vil bl.a. være en konference om PtX-økosystemer i Danmark, hvor virksomheden Lhyfe’s CEO vil være oplægsholder. For nyligt meldte den franske hydrogenvirksomhed Lhyfe ud, at de ville installere en 24-megawatt-anlæg i Skive, der demonstrerer, hvordan grøn brintproduktion er mulig i dag. Næsten en 1/3 af den franske hjælpepakke på EUR 100 mia. er målrettet bæredygtig udvikling. Dette udvider markedet og betyder efterspørgsel på innovative energi- og grønne løsninger, der nemt kunne komme fra danske virksomheder. For flere nyheder og information om Frankrig som marked og oplysninger om partnere, besøg Trade Councils hjemmeside i Frankrig.

Frankrig har et enestående hav-vindpotentiale med 11 mio. km2 havoverflade, og et marked, der er ved at tage fart: ca. 3,5 GW er allerede blevet tildelt gennem udbud (i 2012, 2014 og 2019), og de første vindmølleparker forventes at blive sat i drift i 2021-2022. Den 21.-23. september 2021 deltager ambassaden sammen med DWEA i Seanergy Nantes Fair, der fokuserer på vedvarende energi fra havet – heriblandt flydende vindmøller. Her vil ambassaden have en stand, og det vil være muligt at høre danske oplægsholdere. Arrangementet vil promovere danske virksomheder og danne højborg for danske energiaktører i Frankrig.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Frankrig?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!