Gå til indhold
De Forenede Arabiske Emirater

Situationsrapport fra eksportmarkedet De Forenede Arabiske Emirater

Med afslutningen af EXPO Dubai 2020 har De Forenede Arabiske Emirater (FAE) set mere end 24 millioner besøgende samt utallige netværksmøder og præsentationer, der har bidraget til at accelerere økonomien ud af COVID-19-krisen.

FAE’s tilbagevenden til normaliteten efter COVID-19 samt de stigende oliepriser giver gode muligheder for, at landet kan investere i både den grønne omstilling og offentlige projekter. Det åbner igen for markedsmuligheder for danske virksomheder.

Med et mål om nuludledning i 2050, vil der i FAE de kommende år være fokus på projekter inden for den grønne omstilling generelt, med et særligt fokus på vindenergi.

COVID-19 i De forenede Arabiske Emirater

Sundhedssituation

COVID-19 situationen er under kontrol i FAE, med maksimalt 900 dagligt smittede, og generel nedgang i antal smittede siden primo juli efter en kort periode med stigning fra maj til juli. Der rapporteres om rigelig kapacitet i hospitalssystemet, og antallet af dødsfald som følge af COVID-19 er fortsat meget lavt. Det skyldes ifølge myndighederne bl.a. landets høje tilslutning til vaccination.

Vaccinerede kan rejse ind i landet ved forevisning af en godkendt vaccination med QR-kode uden en negativ PCR-test. Ikke-vaccinerede rejsende skal kunne forevise en negativ PCR-test, der ikke er ældre end 48 timer regnet fra afrejsetidspunktet, eller et bevis på tidligere smitte. Certifikat på tidligere smitte skal indeholde QR-kode og vise, at den rejsende er blevet rask inden for en måned (her tælles en måned fra dato for raskmelding til dato for ankomst).

Vaccinationsstatus

På nuværende tidspunkt er der givet 922.054 vaccinedoser. 100 pct. af befolkningen har modtaget første stik, mens 97,4 pct. er fuldt vaccineret.

I gennemsnit bliver der foretaget cirka 200.000 PCR-test om dagen.

Klik her for de senest opdaterede tal for antal smittede, daglige test og vaccinerede i FAE.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der gælder ingen særlige forhold for erhvervsrejsende. Erhvervsrejsende kan dermed rejse ind i landet efter vilkårene beskrevet under afsnittet ”COVID19 i de Forenede Arabiske Emirater”.

 

FAE anerkender fem vacciner: Pfizer-BioNTech, Sinopharm, Sputnik V, Oxford-AstraZeneca og Moderna.

For erhvervsrejsende har Udenrigsministeriet udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene. 

Restriktioner

Der gælder krav om fremvisning af coronapasset ”Al Hosn” i Abu Dhabi ved indgang til offentlige steder som indkøbscentre.

Flyforbindelser

Der er direkte forbindelse mellem København og Dubai med Emirates. Klik her for seneste nyt om nuværende forhold på ruten. Det er muligt at indrejse i Abu Dhabi gennem anden europæisk destination med Etihad Airways.

økonomien i De Forenede Arabiske Emirater i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Økonomien har siden genåbningen af samfundet været i markant bedring. Både Abu Dhabi og Dubai har åbnet op for turisme, og stigende oliepriser samt afviklingen af Verdensudstillingen EXPO 2020 har for alvor fået gang i økonomien igen. Desuden har hhv. normaliseringsaftalen mellem FAE og Israel og ophævelsen af blokaden mod Qatar, som blev nedsat af FAE, Saudi-Arabien, Egypten og Bahrain, sendt et signal om nye muligheder inden for handel, turisme og investering samt fortsat globalisering i regionen. 


Endvidere har FAE vedtaget en række reformer, der skal bidrage til at normalisere og tilpasse landets økonomiske lovgivning til vestlige standarder. Det skal på sigt styrke FAE’s internationale konkurrenceevne og etablere landet som det førende regionale forretningshub. Generelt er der en positiv økonomisk udvikling i markedet blandt både danske og internationale virksomheder, og vi ser en række udvidelser. 

FAE’s reelle BNP steg med 3,8 pct. i 2021. Oxford Economics forudser, at den reelle BNP vil stige med 6,8 pct. i både 2022 og 2023.

Det emiratiske marked er fortsat meget attraktivt, især i lyset af landets store betydning som regionalt center for større multinationale selskaber og store lokale virksomheder der er meget aktive i resten af MENA-regionen.

Der er ingen væsentlige udfordringer med hensyn til forsyningskæder. De vigtigste havne og lufthavne er fuldt funktionsdygtige og der er få eller ingen udfordringer ved grænseovergangene mellem hverken FAE og Oman eller mellem FAE og Saudi-Arabien.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 •  
 • 55,4 (August 2022)
 • 54,8 (Juli 2022)
 • 55,6 (Juni 2022)
 • 54,6 (Maj 2022)
 • 54,8 (April 2022)
 • 54,8 (Marts 2022)
 • 54,1 (Februar 2022)
 • 55,6 (Januar 2022)

Du kan læse mere her.

Forbrugertillid

Forbrugertilliden ligger for nuværende på 135, som er det højeste nogensinde. 

Arbejdsløshedssituation

Arbejdsløshedsraten for FAE i 2021 ligger på 3,0 pct. Sådanne statistikker medregner ikke de mange gæstearbejdere, der har forladt landet som følge af mangel på arbejde. Det er dog et faldt fra 2020, hvor arbejdsløshedsraten lå på 5 pct. Det forventes, at arbejdsløsheden vil falde til 2,9 pct. for 2022.

Frihandelsaftale med EU

Der er ikke indgået en frihandelsaftale mellem EU og De Forenede Arabiske Emirater.

Handelssituation og eksportmuligheder

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Der har været særlig fokus på fødevaresikkerhed og evnen til at øge lokal fødevareproduktion i landet. I den første periode af COVID19-pandemien var der nogle udfordringer med forsyningskæderne ift. anskaffelse af bestemte fødevarekategorier, hvilket dog hurtigt kom under kontrol ved hjælp af diversifikation i importmønstre og forsyningskæder, bl.a. med brug af flyfragt.

Handelshindringer

Her kan nævnes:

 • Støtteordninger særligt rettet national produktion
 • Øgede transportomkostninger
 • Problemer med forsinkede leverancer

handelssituation og eksportmuligheder

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Klimafrontpost

Den danske ambassade i Abu Dhabi er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

FAE rangerer nr. 21 i FNs e-government survey indeks og nr. 1 i regionen på digital konkurrenceevne. Omsætningen på e-handelsmarkedet forventes at nå USD 12,79 mia. i 2022 og har p.t. en årlig vækstrate på 10,40 pct. med en forventet markedsvolumen på USD 17,21 mia. i 2025.

Globalt rangerer FAE nr. 8 på The Online Services Index.

Digitaliseringstrends

FAE er det mest digitaliserede land i MENA-regionen og også det første land som har udpeget en minister for kunstig intelligens. 
Borger.dk-lignende løsninger som Abu Dhabi’s TAMM og Dubai’s Dubai Now får stor opmærksomhed fra myndighedernes side og man ønsker mere effektivt offentligt-privat samarbejde inden for offentlig digitalisering.

En mellemstor dansk virksomhed har allerede solgt og implementeret en større end-to-end software løsning til et stort ministerium i FAE, som involverer koordinering mellem op til 40 lokale myndigheder.

Der er stor interesse fra myndighedernes side i at lære fra de danske erfaringer inden for offentlig digitalisering. FAE har en føderal digitaliseringsstyre (TDRA), Abu Dhabi Digital Authority samt Dubai Digital Authority. De anerkender alle Danmarks position som en førende aktør inden for GovTech, hvorfor der er et stort potentiale i at udvikle eksporten til FAE inden for dette område.

FAE har udviklet Certificate of Need (CON), som er retningslinjer for, hvordan emiratet vil tiltrække investeringer til digitalisering af de områder i sundhedssektoren, der klarer sig dårligst.

Handelsmuligheder 

Eksisterende danske strategiske alliancer

Danmarks ry for løsninger til den grønne omstilling er stærkt i FAE. Ambassaden i Abu Dhabi er udvalgt som såkaldt klimafrontpostambassade, netop for at fremme samarbejdet med FAE om lokale og globale klimapolitiske tiltag. Ambassaden har et tæt samarbejde med generalkonsulatet i Dubai med et mål om at positionere danske virksomheder således, at de kan drage fordel heraf.

The Trade Council i FAE har derfor strategiske alliancer inden for vand samt energivenlige og bæredygtige bygninger.

Eksisterende myndighedssamarbejde med bistand fra sektorrådgivere

The Trade Council Dubai tilbyder medlemskab af alliancen Green Building & Urban Development AllianceAlliancen støtter dansk grøn eksport ved aktivt at lobbye for øget regeringsindsats inden for bæredygtig byudvikling, målrettet markedsmuligheder i nye såvel som eksisterende byområder i FAE. Derudover planlægges etablering af en regional Smart Farming Alliance og regional District Cooling Alliance.

Alliancerne anses som en platform, hvor der skabes intern netværkseffekt. Der igangsættes en kommerciel dialog med interessenter, der både repræsenterer den offentlige og private sektor med henblik på at afdække specifikke områder, hvor danske løsninger kan komme i spil.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

De to største emirater, Abu Dhabi og Dubai, har lanceret ambitiøse byudviklingsplaner til 2040. Der er således et stort potentiale inden for sektoren.

I både FAE og Saudi-Arabien tørster man efter effektive løsninger til opgradering og vedligeholdelse af vandnetværket. Man har i FAE formuleret The UAE Water Security Strategy 2036, der skal imødekomme de afgørende udfordringer, som emiraternes vandsektorer dagligt møder. Med de ambitiøse mål følger samtidig en stor og fortsat voksende investeringsvillighed på tværs af landet. 

MENA-regionen anvender verdens højeste andel af nationalt BNP (2 pct.) på offentlige vandtilskud, ligesom der er igangsat konkrete vandprojekter for i alt over DKK 317 mia. For at indfri de ambitiøse målsætninger  er der et stigende behov for veldokumenterede og helhedsorienterede løsninger på vandområdet. Det er et område, hvor Danmark er et af verdens førende lande, når det kommer til udvikling og levering af løsninger, teknologier og viden. En erfaring, som landene på tværs af MENA-regionen allerede har gjort sig.

Derudoverhar FAE’s Net Zero 2050-mål fokus på at sikre en bæredygtig byudvikling samt at reducere den negative miljøpåvirkning.

I Dubai, hvis befolkning p.t. stiger med 5 pct. årligt, er der et særligt fokus på at forbedre indbyggernes sundhedstilstand. Derfor er der blevet udsted en ny bæredygtig byudviklingslov i 2022, for at sikre, at den intensive byggescene lever op til de nye krav og leverer til de nationale Net Zero-mål. Byudviklingsloven åbner for mulighed for dansk eksport af miljøteknologi, landskabsarkitektur, konsulentrådgivning, smarte IoT-løsninger, luftfartssektor og bæredygtige løsninger inden for både transport og smart cities.

Eksisterende samarbejde med virksomheder inden for denne sektor:

Danish Indoor Climate School-projektet

The Trade Councils lokale strategiske grøn-by-forretningsalliance har indgået et samarbejde med FAE’s uddannelsesministerie om at udføre et pilotstudie inden for indendørsklima på en lokal skole – her undersøger man både teknisk, designmæssig og social bæredygtighed med henblik på at øge læringskurven.

Danish Green Data Center-projektet
Udover skole-projektet, har TC Dubai og den ovennævnte alliance indgået et samarbejde om et pilot projekt med regionens største data center udbyder, Khazna, finansieret af EKF Green Advisory Pool midler med målet om at positionere danske energi-effektive løsninger. 

Muligheder inden for vand

Inden for vand tilbyder The Trade Council Dubai medlemskab af alliancen Water Efficiency MEAN Alliance (WEMA), som går på fjerde år. En alliance, der fremmer danske vandløsninger og teknologier gennem site visits, tekniske diskussioner, workshops/begivenheder, fact finding-ture til Danmark og projektudvikling.

WEMA har fokus på spilde- og drikkevand (så kaldt non-revenue water) og samarbejder tæt med Aarhus Vand. Alliancen har også lige fået godkendt midler til at gå i dybden med et forundersøgelse (feasibility study) hos ADSSC (inden for spildevand), som NIRAS skal udøve på vegne af medlemsvirksomhederne i WEMA.

WEMA har også en fod inden for hos Ras al Khaimah Wastewater Authority (RAKWA), hvor vi også arbejder på at etablere et videre konkret projekt (baseret på en tidligere forundersøgelsespilotprojekt).

I forbindelse med IWA fik vi sammen med vores regionale kollegaer fra Saudi Arabien og Tyrkiet inviteret en række lokale spildevandsforsyningsselskaber til Danmark. 

Muligheder inden for landbrug og fødevarer i FAE

Den danske fødevareklynges eksport til FAE faldt i 2021 med 11 pct. i forhold til 2020 (fra DKK 767 mio. til 862 mio.). Det skal ses i lyset af udfordringer med fødevareforsyning og ustabile markedsvilkår globalt efter nogle rekordår for dansk fødevareeksport. I forlængelse af COVID19 har FAE intensiveret dets nationale strategi om mere lokalproduktion for at øge fødevareforsyning og med en målsætning om at blive verdensførende på Global Food Security Index i 2051.

Generalkonsulatet i Dubai arbejder tæt med danske myndigheder og erhverv om at promovere danske fødevarer og skabe markedsadgang. Samtidig er der tæt samarbejde med emiratiske interessenter om introduktion af  innovative og bæredygtige teknologiløsninger til at udvikle fødevareproduktionen i FAE. 

Der er gode eksportmuligheder for danske leverandører af fødevarer samt landbrugsudstyr og –rådgivning. Danmark associeres med kvalitet, fødevaresikkerhed, bæredygtighed og produktivitet,. Det ses især indenfor akvakultur. Midler fra  EKF Green Advisory Pool understøtter en række aktiviteter og bidrager til udviklingen af bæredygtig akvakulturi FAE og MENA, som samtidig skal booste grøn dansk eksport. 

Fødevaresikkerhedsministeriet i FAE har lanceret flere offentlige initiativer, bl.a. Ag-Tech Accelerators-programBzarUAE Aquaculture Pulse 2020 og Food Security - Our First Journey. Under COP26 i Glasgow var FAE og USA initiativtagere til Agricultural Innovation Mission for Climate (AIM4), som har til formål at øge investeringer i bæredygtige landbrugsløsninger og fremtidens landbrug. Danmark tilsluttede sig dette initiativ. Dette forventes at få en rolle under COP27 i Egypten og COP28 i FAE.

Derudover var der tyve danske virksomheder tilmeldt Gulfood fødevaremessen 2022, der arrangeres af Dansk Industri med støtte fra Trade Council. Det er flere end nogensinde før. Og der er allerede nu rekord antal tilmeldte til 2023 med mere end 20 virksomheder. 

Ligeledes er der sat rekord for tilmeldinger til Gulfood Manufacturing i november 2022, hvor tretten danske virksomheder med fokus på udstyr, emballage, forarbejdning og ingredienser til fødevareindustrien deltager. 

The Trade Council har hjulpet en række danske virksomheder, der arbejder med fødevare og landbrug, med at etablere en tilstedeværelse i FAE og assisterer derudover SMVer i deres udarbejdelse af markedsanalyser og distributørsøgningen på markedet.

Muligheder inden for transport og logistik

FAE har en særlig position i MENA-regionen inden for især tre områder af transport og logistik: container- og tørlasttrafik; luftfragt og cargo; samt olie og bunkering. Disse afspejler mulighederne og potentialet for sektoren.

FAE har offentliggjort deres Energy Strategy 2050-plan, bygget på udbud og efterspørgsel, som er den første konsoliderede plan for hvordan FAE vil opnå et energimix med 50 pct. vedvarende energi. Med planen sigtet den emiratiske regering også på en reduktion på 70 pct. af landets samlede CO2-belastning.

Med planen vil regeringen investere op mod AED 600 mia. i energieffektiviseringer indtil 2050 for at opnå ambitionerne. Potentialet inden for sektoren ligger særligt inden for effektivisering og digitalisering. Udfordringerne i FAE er, at der ikke er så mange subsidier at hente fra staten, der ofte forlanger en hurtig tilbagebetaling.

Muligheder inden for sundhed

FAE’s sundhedssektor forbliver en af landets hurtigst voksende sektorer, hvilket bl.a. ses på landets voksende antal hospitaler, der skal imødekomme et stigende behov for sengepladser. COVID19-pandemien har dog haft afgørende indflydelse på alle aspekter af industrien, hvor der er introduceret kapitalindsprøjtninger for at mætte den stigende forbrugsefterspørgsel.

En strategisk alliance inden for sundheds-it er under udvikling. Den skal bygge videre på et stærkt momentum på et områd, hvor The Trade Council allerede har hjulpet flere danske virksomheder med markedspenetration. The Trade Council har identificeret, at der er en god synergi mellem de danske styrkeområder inden for sundheds-it og FAE’s agenda inden for digital transformation og akutte behov for opnå en mere bæredygtig og effektiv sundhedssektor.

FAE’s vision om en Digital First-økonomi betyder, at sundhedssektoren vil opleve store investeringer i digital transformation, teknologi og AI- og IoT-baserede løsninger. Herunder vil et fremtidigt fokus være fremstillingen af digitale, fjernstyrede sundhedssystemer til at hjælpe patienter med at overvåge deres sundhedssituation.

Et andet område med enormt potentiale er velvære og forebyggelse. Grundet en aldrende befolkning og en høj hyppighed af kroniske sygdomme vil efterspørgslen efter langsigtede behandlingsanlæg forblive høj i fremtiden. Høje sundhedsudgifter bidrager til denne udvikling, hvor investeringer i hjemmehjælp og antallet af private udbydere vokser. Den hurtige udvikling af sundhedssektoren over det sidste årti, drevet af offentlige og private investeringer, har utvivlsomt banet vejen for regionale sundhedsløsninger på globalt plan. Danske virksomheder kan potentielt drage fordel af udviklingen – bl.a. har Novo Nordisk allerede anlagt en regional plan for MENA-regionen 

The Trade Council i FAE

The Trade Council i FAE kan hjælpe danske virksomheder med at finde nye forhandlere og kommercielle partnere. The Trade Council hjælper både danske datterselskaber med forretningsudvikling lokalt og nye danske virksomheder, som er interesseret i at penetrere markedet.

FAE er Danmarks største eksportmarked i Mellemøsten og Afrika. Derfor kontakter mange virksomheder The Trade Council med henblik på at etablere partnerskaber med større handelsvirksomheder, der typisk har hoved- eller regionalt kontor i Dubai. The Trade Council hjælper danske virksomheder med forstudier, stakeholder mapping, markedsundersøgelser, partnersøgning, due diligence, lobbyarbejde, accelerering af pilotprojekter og meget andet.

The Trade Council i FAE har et stærkt samarbejde med de andre danske Trade Councils i MENA-regionen. The Trade Councils arbejde er derfor ikke geografisk afgrænset, men kan koordineres på tværs af landegrænser.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links, der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for covid-19 eksportrådgivning i De Forenede Arabiske Emirater?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt os her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.