Gå til indhold
De Forenede Arabiske Emirater

Situationsrapport fra eksportmarkedet De Forenede Arabiske Emirater

De Forenede Arabiske Emirater har håndteret COVID-19 godt trods faldende oliepriser og afhængigheden af en fortsat globalisering inden for turisme, fly- og varetransport samt finansielle ydelser.

Introduktion

De Forenede Arabiske Emirater arbejder for at fastholde landets image som Mellemøstens foretrukne business-hub, og hjælpepakkerne har derfor især fokus på at hjælpe virksomheder og sikre økonomisk stabilitet.

Kan danske virksomheder søge om støtte i Forenede Arabiske Emirater?

Danske virksomheder med registrerede selskaber i Emiraterne kan udnytte støtteordningerne på lige fod med lokale selskaber. Kriterierne for at kunne anvende ordningerne afhænger dog af virksomhedens størrelse, sektor, hvilken af de over 40 frihandelszoner selskabet er registreret i, hvilket emirat selskabet hører til, om de har lån eller lokale emirater/GCC statsborgere ansat mm.

COVID-19 i De forenede Arabiske Emirater

Sundhedssituation

Den emiratiske regering i Dubai påbegyndte genåbningen for udenlandske turister i juli og har sidenhen opereret på fuld kapacitet, dog under omfattende sundhedsrestriktioner. Abu Dhabi har haft en mere restriktiv genåbning, især over for omverdenen. Indrejse til Abu Dhabi er muligt, men indebærer en to ugers karantæne på hotel eller i egen bolig. Alt økonomisk aktivitet i hele FAE er efterhånden muligt under gennemgribende sundhedsrestriktioner.

De Forenede Arabiske Emirater er ét af de mest førende lande i COVID-19 test. Pr. 18. november 2020 har emiraterne foretaget 15.158.585 test. I gennemsnit foretages mere end 100.000 test om dagen. Indtil videre har testene påvist 152.809 tilfælde, hvoraf 7624 er aktive på nuværende tidspunkt. Dødstallet er på 538. Det lave dødstal kan dels tilskrives, at sundhedssystemet er af høj kvalitet, dels at befolkningen i FAE er ung og derfor falder uden for risikogruppen.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der gælder ingen særlige forhold for erhvervsrejsende.

Dubai har ikke indført indrejserestriktioner ud over fremvisning af negativ COVID-19 test ved indrejse. Ved indrejse til Abu Dhabi skal den indrejsende være i stand til at fremvise negativ COVID-19 test samt gå i 14 dages karantæne. Desuden vil den indrejsende til Abu Dhabi blive bedt om at iføre sig et armbånd, der vil gøre den emiratiske regering i stand til at tracke den enkeltes færden.

For indenrigsrejser via. køretøj mellem de to emirater gælder, at negativ test skal fremvises ved grænsen til Abu Dhabi. Desuden skal den rejsende have foretaget yderligere to COVID-19 test i Abu Dhabi, henholdsvis på fjerdedagen og ottendedagen.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene. 

Restriktioner

For hele landet gælder:

 • Krav om mundbind, så snart man forlader egen bolig
 • Ingen håndtryk
 • Måling af kropstemperatur ved adgang til offentlige bygninger
 • Maks. tre personer i en bil
 • Afstandskrav på minimum 2 meter
 • Krav om COVID-19-test foretaget gennem enten næse eller hals (PCR-test) ved krydsning af grænsen mellem Abu Dhabi og Dubai m.v.

Ang. forsamlinger:

 • Abu Dhabi: Offentlige steder (restauranter osv.) må personer forsamles i en gruppe af 4. Privat må personer forsamles i en gruppe af 10.
 • Dubai: Personer må forsamles i en gruppe af 200 til bryllupper og maks. 30 til private forekomster. Der er imidlertid kommet forbud mod forsamlinger ved helligdage, herunder julerelaterede arrangementer. 

 

Flyforbindelser

Der er en direkte forbindelse mellem København og Dubai (Emirates). Ingen direkte forbindelser til Abu Dhabi - indrejse via fly til Abu Dhabi er muligt, men indebærer to ugers karantæne på hotel eller i egen bolig.

De Forenede Arabiske Emirater i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

COVID-19 har haft store konsekvenser for både den olie-baserede og den ikke-olie baserede økonomi. Faldende oliepriser og globale rejserestriktioner har ramt FAE's økonomiske aktivitet. Økonomien har dog siden genåbningen af samfundet været i bedring: Dubai har åbnet op for turisme, Abu Dhabi's restaurationsbranche er genåbnet siden slut juli, mens Centralbanken den. 8 august annoncerede billigere lån til understøttelse af en hurtigere genopretning af økonomien. Desuden har normaliseringsaftalen mellem FAE og Israel sendt et signal om nye muligheder inden for handel, turisme og investering samt fortsat globalisering. Siden Coronakrisens indtræden har forbrugertilliden lidt et signifikant fald på 23 point, adskillige migrantarbejdere er blevet fyret, mens højtuddannede gæstearbejdere er rejst hjem. Verdensbanken forudser, at FAE's BNP vil falde med 3,5% i 2020. Læs mere via Focus Economics og World Bank.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 51,0 (september 2020)
 • 49,5 (oktober 2020)

Ifølge Trading Economics er faldet et udtryk for, at den emiratiske økonomi kæmper med at opretholde en robust økonomisk genopretning efter nedlukningen af samfundet.

Forbrugertillid

Forbrugertilliden er faldet med 23 points fra 115 i januar 2020 til 92 i juli 2020 - en rekordlav forbrugertillid. En undersøgelse foretaget af McKinsey viser, at forbrugeroptimismen har ligget konstant siden marts, men at forbrugsmønstret har ændret sig. Selvom befolkningen udtrykker tillid til, at økonomien vil komme på rette spor igen, holder forbrugerne sig fortsat tilbage. Samtidig er forbruget ramt af, at et større antal (højtlønnede) hovedsageligt vestlige migrantarbejdere er hjemrejst i løbet af COVID-19-krisen. Læs mere om forbrugertillid i FAE her.

Arbejdsløshedssituation

Arbejdsløshedsraten for FAE i 2020 ligger på 2,45 pct. Til sammenligning lå denne på 2,35 pct. i 2019. På baggrund af disse tal forekommer det således ikke, at der er har været store ændringer i arbejdsløsheden. Ikke desto mindre bør det bemærkes, at sådanne statistikker ikke medregner den arbejdskraft, der forlader landet som følge af mangel på arbejde.

Dansk eksport til FAE det kommende år

Der er fortsat stort potentiale for dansk eksport. Det skyldes i høj grad, at FAE fastholder deres vision om at være højt integreret i den globale økonomi med fortsat globalisering som omdrejningspunkt. Dermed er der altså fortsat stort potentiale for eksport af bl.a. grønne teknologier, medicin og digitalisering. Desuden forsøger FAE også at sikre større robusthed over for fremtidige kriser særligt inden for fødevaresikkerhed, hvorfor der fortsat er potentiale for danske virksomheder inden for fødevaresektoren.

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

FAE’s centrale sektorer inden for olieindustrien såvel som den ikke-oliebaserede økonomi (herunder turisme, fly- og varetransport samt finansielle ydelser), der er højt globaliserede, er hårdt ramt af COVID-19.

Olie- og gassektoren er påvirket af olieprisfaldet og udsigterne til langsigtet lavere efterspørgsel. Trods prisfaldet har FAE dog fortsat betydelige olieindtægter at trække på.

Den finansielle sektor er eksponeret negativt som følge af situationen, hvorfor bankerne har givet store hjælpepakker for at give mulighed for øget kredit og likviditet til virksomhederne.

Flyindustrien og turismesektoren er ramt af den begrænsede trafik. I perioden januar til juli 2020 har FAE oplevet et fald på 21.000 flyafgange.

De store shippinghavne, der tegner sig for en stor del af FAE’s BNP er påvirket af lavere handelsvolumen og generel disruption i forsyningskæder på tværs af brancher.

Læs mere om COVID-19's påvirkning af FAE's økonomi via Nature og via Research and Markets.

Import- og eksportsituation

De største eksportvaregrupper i FAE er medicinske og farmaceutiske produkter, applikationer til telekommunikation samt mejeriprodukter. FAE styrkede i forbindelse med nedlukningen i marts 2020 lagerbeholdningen af centrale farmaceutiske produkter, hvilket også kom danske virksomheder til gode. Denne tendens ses ikke længere. Der var en disruption i forsyningskæderne i 2. kvartal, men de største danske virksomheder, der repræsenterer de største eksportvaregrupper, rapporterer om stabile eller kun svagt vigende omsætningstal i forhold til samme periode sidste år.

Handelshindringer

FAE's toldvæsen indførte den 1/2/2020 forbud mod eksport af PPE (personlige værnemidler) såsom ansigtsmasker og gummihandsker. Forbuddet er truffet med det formål at sikre, at alle emiratiske borgere i FAE har adgang til personlige værnemidler under COVID-19-udbruddet. Læs mere her

Der har imidlertid ikke været andre end ovenstående handelshindringer, hvilket reflekterer, at FAE fortsat ønsker at opretholde sin position som en åben økonomi og regionalt kraftcenter.

Frihandelsaftale med EU

Der er ikke indgået en frihandelsaftale mellem EU og De Forenede Arabiske Emirater.

økonomisk genstart

Hjælpepakker

NEFCO yder støtte til små og mellemstore nordiske virksomheder gennem den tilknyttede fond, NOPEF. NOPEF støtter med særlige vilkårslån til delfinansiering af forstudier vedrørende markeder uden for EU. Virksomheden skal have profil inden for mindst ét af NOPEFs fokusområder, herunder grøn vækst eller miljøteknik og vedvarende energi. NOPEF støtter op til 40 pct. af forstudieudgifterne, men højest EUR 50.000 (EUR 32.000 i gennemsnit). Støtten opnås som et lån, der bliver konverteret til et stipendie ved realisering af projektet. Hvis støtten ikke bliver realiseret, kan 50 pct. af beløbet konverteres til et grant. Læs mere her.

Sektorer berørt af stimulipakker

I august 2020 vedtog FAE en ny "economic stimulus package," som skal støtte det emiratiske marked og tilskynde investeringer. Pakken er inddelt i tre faser og indeholder 33 initiativer med fokus på: Sektorudvikling, støtte til arbejdsmarkedet, stimulering af handel, øget produktivitet, støtte til digitalisering, accelereret grøn økonomisk vækst, samt forbedring af fødevaresikkerhed. Pakken omfatter en bred vifte af sektorer. Særligt er fokus på udenlandsk handel - pakken skal styrke FAE's position som foretrukken destination for handel og investering. Du kan læse mere via dette link eller via dette link.

Første fase sigter mod at støtte økonomien via følgende sektoraktiviteter: Understøttelse af små og mellemstore virksomheder, tilskynde turisme, understøttelse af industrisektoren, tilskynde udenlandske investeringer, herunder investeringer i digitale virksomheder. Anden fase indeholder initiativer, der sigter mod at øge økonomisk vækst med fokus på handel, beskæftigelse, produktivitet, digitalisering samt den fjerde industrielle revolution. Tredje fase har fokus på investeringer i langsigtede bæredygtige løsninger.

Danmarks styrkeområde ligger inden for bæredygtige løsninger og fødevaresikkerhed. For at identificere de konkrete eksportmuligheder, kan man henvende sig til relevante handelsrådgiver i Dubai.

Bæredygtig genstart?

Stimulipakker for Dubai og Abu Dhabi løber frem til udgangen af 2020. Centralbanken har sænket renten med 125 basispoint og bevilget 100 mia. AED (ca. 180 mia. DKK) til det såkaldte Targeted Economic Support Scheme (TESS), som trådte i kraft den 15. marts 2020. Allerede i april blev pakken udvidet til AED 256 mia. (ca. 460 mia. DKK eller 20 pct. af landets BNP). Denne pakke er en støtte til landets banker på flere niveauer, så de kan tilbyde billige lån, betalingsudsættelser og øge likviditeten til små-, mellemstore og store virksomheder. Bankpakken kan også komme danske virksomheder til gode, fordi deres kunder og samarbejdspartnere i FAE bliver støttet både direkte og indirekte, hvilket er med til at mitigere krisens negative indflydelse på dansk eksport. Den nuværende TESS Facility gælder indtil videre frem til 31. december 2020. AED 26,5 mia. (ca. 48 mia. DKK eller 2 pct. af FAE’s BNP) er indtil videre øremærket til at støtte borgere og virksomheder direkte. En lang række afgifter for virksomheder i FAE’s Free Zones, hvor de fleste danske datterselskaber er registrerede, er der indført en række betalingsudsættelser og gebyrreduktioner. Udsættelse af afdrag på virksomheds- og private lån på op til 3 måneder uden ekstra gebyrer.

Stimuluspakkerne favoriserer virksomheder i vigtige sektorer for FAE’s økonomi, inklusiv olie & gas, sundhedssektoren, luftfart, turisme, detail, MICE, uddannelse, handel mm. I Abu Dhabi er vejafgifter suspenderet i resten af 2020. Danske virksomheder med registrerede selskaber i FAE kan udnytte støtteordningerne på lige fod med lokale selskaber. Kriterierne for at kunne anvende ordningerne afhænger dog af virksomhedens størrelse, sektor, hvilken af de over 40 Free Zones selskabet er registreret i, hvilket Emirat selskabet hører til, om de har lokale emiratier/GCC statsborgere ansat mm.

Klimafrontpost

Den Danske Ambassade i Abu Dhabi er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

FAE rangerer nr. 21 i UN e-government survey indekset og nr. 1 i regionen på digital konkurrenceevne. Omsætningen på e-handelsmarkedet forventes at nå USD 5,746 mio. i 2020 og en årlig vækstrate på 16,3 pct. (2020-2024).

Desuden har FAE placeret sig i front på den digitale udvikling ved at være førende på Artificial Intelligence (AI). Coronakrisen har været bidragende til øget brug af AI. Robotter og droner bliver benyttet til sterilisering af emiratiske gader, mens politimænd er blevet udstyret med nye smarte hjelme, der skal gøre dem i stand til at påvise feber på sikker afstand m.v.

Desuden introducerede myndighederne eDirham og eGovernment, som erstattede den traditionelle måde at opkræve gebyrer for offentlige tjenester.

Under COVID-19 har den emiratiske regering gjort flere serviceydelser tilgængelige online. Som et resultat heraf rangerer FAE nr. 6 globalt på online services index.

I mellemtiden har FAE også udviklet Certificate of Need (CON), som er retningslinjer for, hvordan emiratet vil tiltrække investeringer til digitalisering af de områder i sundhedssektoren, der klarer sig dårligst.

Handelsmuligheder i dag

Strategiske alliancer

The Trade Council i FAE har aktive strategiske alliancer inden for vand, energivenlige og bæredygtige bygninger samt luftfart.

Inden for vand, har TC Dubai alliancen Water Efficiency MENA Alliance (WEMA): En alliance der fremmer danske vandløsninger og teknologier gennem site visits, tekniske diskussioner og workshops/begivenheder, efterfulgt af fact finding ture til Danmark og projektudvikling.

Inden for miljø, har TC Dubai alliancen Green Building & Urban Development Alliance: Alliancen støtter dansk grøn eksport ved aktivt at lobbye for øget regeringsindsats inden for bæredygtig byudvikling og målrette markedsmuligheder i nye såvel som allerede eksisterende byområder i UAE.

I øjeblikket planlægges et webinar inden for landbrug med henblik på at etablere en Vertical Farming Alliance. Alliancerne anses som en platform, hvor der skabes intern netværkseffekt. Der igangsættes en kommerciel dialog med interessenter, der både repræsenterer den offentlige og private sektor med henblik på at afdække specifikke områder, hvor danske løsninger kan komme i spil.

Luffartsalliancen, Danish Aviation Group (dag.um.dk), er en platform for danske leverandører til luftfartsindustrien på globalt plan. TC hjælper medlemsvirksomhederne med akut opståede kommercielle muligheder og udfordringer samt mere strategiske projekter i udvalgte lande, hvor vi afdækker og støtter konkrete eksportmuligheder for de danske luftfartsleverandører.

Nye muligheder som følge af COVID-19

Der ses særligt nye muligheder inden for sundheds-it, offentlig digitalisering, grøn omstilling og lokal fødevareproduktion. Det anbefales at kontakte The Trade Council FAE's relevante sektorteams for yderligere afklaring af muligheder.

Nye muligheder på sektorniveau

Der er stor potentiale inden for en række sektorer i FAE. Vand-sektoren rummer gode muligheder for akutte kundebehov. Inden for byggesektoren er der øget efterspørgsel efter indeklima løsninger og energieffektivitet, herunder CO2 neutralt byggeri. Der er også efterspørgsel efter danske løsninger i forbindelse med energirenoveringer af eksisterende bygninger. Digitale løsninger som understøtter vand- og bygnings/infrastruktur sektoren er også eftertragtede.

Projekter i udbud

Danish Indoor Climate School project
Grøn-byg alliancen har indgået et samarbejde med UAE Ministry of Education om at udføre et pilot studie inden for indendørsklima på en lokal skole – her vil der kigges på både det tekniske, design og social bæredygtighed for at øge læringskurven.

Danish Waste Water project in Ras Al Khaimah
Vand-alliancen har en MoU med Ras Al Khaimah Waste Water departnment hvor der skal foretages feasibility study og teknisk besøg.

Danish Fish Farm project
Generalkonsulatet arbejder i samarbejde med lokale myndigheder og danske eksperter på at styrke samarbejdet om etablering af et center til fremme af bæredygtig akvakultur i FAE.

Strategiske projketer

Climate Front Post projekt
Fokus på grønne eksportmuligheder, som kan opstå fra et tættere samarbejde med IRENA, bæredygtig fødevareproduktion i FAE samt EXPO 2021.

Vertical Farming
Fokus på hvordan danske løsninger kan hjælpe FAE med en bæredygtig produktion af fødevarer lokalt og dermed forbedre forsyningssikkerheden inden for fødevarer til landet.

Sundheds-IT
Fokus på at identificere hvordan danske styrkeområder inden for sundheds-IT kan overføres til en MENA kontekst.

Klik her for at læse mere om Udenrigsministeriets strategiske projekter.

Handelsmuligheder i morgen

Strategiske alliancer under udvikling

En strategisk alliance inden for sundheds-it er under udvikling for at bygge videre på et stærkt momentum på området, hvor TC allerede har hjulpet danske virksomheder med markedspenetration. TC har identificeret, at der er en god synergi mellem de danske styrkeområder inden for sundheds-it og FAE’s agenda inden for digital transformation og akutte behov for opnå en mere bæredygtig og effektiv sundhedssektor.

Myndighedssamarbejde

Der er endnu ikke etableret samarbejde mellem danske og FAE's myndigheder.

Trade Council i FAE

The Trade Council i FAE kan hjælpe danske virksomheder med at finde nye forhandlere og kommercielle partnere. TC hjælper både danske datterselskaber med forretningsudvikling lokalt og nye danske virksomheder, som er interesseret i at penetrere markedet. FAE er Danmarks største eksportmarked i Mellemøsten og Afrika, hvorfor mange virksomheder kontakter TC med henblik på at etablere partnerskaber med større handelsvirksomheder, der typisk har hoved- eller regionalt kontor i Dubai. The Trade Council hjælper danske virksomheder med forstudier, stakeholder mapping, markedsundersøgelser, partnersøgning, due diligence, lobbyarbejde, acccelerering af pilotprojekter og meget andet.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Der er ingen mulighed for tilskud til ansatte. Med Resolution 279 (26. marts 2020) kan virksomheder reducere lønsats, antal arbejdstimer, tildele (u)betalt orlov mm. Kontraktforhold kan kun ændres, såfremt medarbejderen er indforstået, men i praksis synes det at være en unilateral bestemmelse for arbejdsgiver. (OBS: Gælder kun ikke-emiratiske medarbejdere). Der er ikke indført lønkompensationspakker, men myndighederne har givet en række nedslag, udsættelser og suspenderet en række afgifter og gebyrer for at gøre det nemmere for virksomheder at optage lån for at overleve, fortsætte driften og bevare arbejdspladser.

Læs mere her om Resolution 279

Kompensation for faste udgifter

Detail- og restaurationsbranchen, der har været hårdt ramt på grund af fraværende turisme og øvrige nedlukningstiltag, har fået særlig støtte af de store udlejere i form af dækninger af husleje i dele af eller hele 2. kvartal 2020. De fleste store udlejere af indkøbscentre mv. har suspenderet denne faste udgift midlertidigt, men langt de fleste indkøbscentre og butikker er nu genåbnet. Emaar (Dubai), der driver nogle af de store indkøbscentre og er storudlejer af kontorlokaler, har ikke indført huslejefritagelser, men blot udsat betalinger for lejere.

Skatteregler

Der er ingen indkomst- eller selskabsskat i De Forenede Arabiske Emirater. Frister for indberetning af moms er blevet udskudt med en måned ad to omgange, men normale deadlines er genindført.

Regler for afskedigelser

Bestemmelser om afskedigelse af 'overflødige' ikke-emiratiske medarbejdere er introduceret i Resolution 279 (2020). Såfremt en virksomhed har en "overflødig mængde" af ikke-emiratiske ansatte, kan disse afskediges og registreres på "Virtual Labour Market" portalen for at blive rekrutteret af andre virksomheder. Resolutionen trådte i kraft d. 26. marts 2020, og den forventes at gælde, indtil de forebyggende COVID-19 foranstaltninger ophæves i Emiraterne...  For personer med udløbet opholdstilladelser eller visum er det muligt at opholde sig i landet indtil 11. september uden at blive pålagt bøde. Disse skridt er taget for at give borger, der har opholds- og arbejdstilladelseog som er blevet afskediget som følge af COVID-19 krisen, mulighed for at søge et nyt job i stedet for straks at måtte flytte tilbage til hjemlandet Op mod 300.000 primært sydasiatiske migrantarbejdere har dog forladt landet.

Læs mere her

Betalingsfrister og kredit

Mange betalingsfrister for virksomheder er blevet udskud som led i hjælpepakken. Indtil videre kan virksomheder drage nytte af udsættelse af en lang række tilbagebetalinger på lån mm. gebyrfrit og dette gælder indtil d. 31. december 2020 jf. Targeted Economic Support Scheme (TESS).

Læs mere her

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links, der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for covid-19 eksportrådgivning i De Forenede Arabiske Emirater?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!