Gå til indhold
De Forenede Arabiske Emirater

Situationsrapport fra eksportmarkedet De Forenede Arabiske Emirater

De Forenede Arabiske Emirater (FAE) har været og er endnu forholdsvist hårdt ramt af COVID-19 pandemien. Trods fortsatte restriktioner er FAE åben for turisme. Økonomisk har pandemien haft store konsekvenser for olieindustrien og turismesektoren. Ikke desto mindre har det emiratiske lederskab arbejdet ihærdigt for at fastholde landets image som Mellemøstens foretrukne business-hub, og hjælpepakkerne har derfor især fokus på at hjælpe virksomheder og sikring af økonomisk stabilitet. På nuværende tidspunkt er fokus også rettet mod Dubai EXPO 2020, der starter til oktober. Landet forventes at åbne yderligere op, i takt med at datoen nærmer sig.

Introduktion

 

Kan danske virksomheder søge om støtte i Forenede Arabiske Emirater?

Danske virksomheder med registrerede selskaber i FAE kan udnytte støtteordningerne på lige fod med lokale selskaber. Kriterierne for at kunne anvende ordningerne afhænger dog af virksomhedens størrelse, sektor, hvilken af de over 40 frihandelszoner selskabet er registreret i, hvilket emirat selskabet hører til, i hvilket omfang, de har lokale emirater/GCC statsborgere ansat mm.

COVID-19 i De forenede Arabiske Emirater

Sundhedssituation

COVID-19 situationen er under kontrol i FAE, og smitteudviklingen er stabil. I august og september måned har man set et markant fald i smitteudviklingen, men denne forventes at stige igen, i takt med at migrantarbejderne vender retur til landet, og i takt med at turismen igen er på sit normale niveau, særligt i forbindelse med Dubai Expo2020.

Regeringen i Dubai påbegyndte genåbningen for udenlandske turister og forretningsrejsende i juli 2020 og opererer nu på fuld kapacitet under de gældende restriktioner. Abu Dhabi har haft en mere restriktiv genåbning, men har fra september 2021 åbnet op for turister og forretningsrejsende, uden krav om isolation, karantæne eller lignende ved ankomst.

Vaccinationsstatus

På nuværende tidspunkt er der givet 19,653,364 doser af vaccinen. 92,59 pct. af befolkningen har modtaget første stik, mens 81,82 pct. af befolkningen er fuldt vaccineret.

I gennemsnit bliver der foretaget cirka 300.000 PCR test om dagen.

Klik her for de senest opdaterede tal for antal smittede, daglige test og vaccinerede i FAE

Vilkår for erhvervsrejsende

Der gælder ingen særlige forhold for erhvervsrejsende.

Ved indrejse til Dubai kræves fremvisning af negativ COVID-19 test. Ved indrejse til Abu Dhabi skal den indrejsende både fremvise negativ COVID-19 test, testes ved ankomst og følge gældende anvisninger i forhold til test og karantæne. Vaccinerede fra grønne lande er undtaget karantæne. Læs mere om test- og karantæneregler ved ankomst her.

FAE anerkender 5 vacciner: Pfizer-BioNTech,, Sinopharm,, Sputnik V, Oxford-AstraZeneca og Moderna vaccinen.

Inden indrejse til Abu Dhabi er det vigtigt, at den pågældende registrerer sin ankomst her, således at COVID-19 passet på forhånd kan blive godkendt, og at den pågældende kan downloade ”Al Hosn” applikationen, som er coronapas applikationen i FAE.

For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene. 

Restriktioner

For hele landet gælder:

 • Krav om mundbind på offentlige steder
 • Begrænsning af private forsamlinger
 • Begrænsning af antal personer på restauranter og cafeer
 • Grænsekontrollen mellem Dubai og Abu Dhabi, hvor en negativ PCR-test var nødvendig for at krydse grænsen, er blevet ophævet.
 • I Abu Dhabi er der begrænsninger i både kommercielle og økonomiske aktiviteter, ligesom der også er begrænsninger i den private og offentlige sektor. Dette gælder bl.a. i indkøbscentre og restauranter.
 • I Abu Dhabi er vaccination et krav for at få adgang til offentlige faciliteter.

Flyforbindelser

Der er direkte forbindelse mellem København og Dubai med Emirates. Klik her for seneste nyt om nuværende forhold på ruten. Det er muligt at indrejse i Abu Dhabi gennem anden europæisk destination med Etihad Airways.

økonomien i De Forenede Arabiske Emirater i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

COVID-19 har haft store konsekvenser for både den olie-baserede og den ikke-olie baserede økonomi. Faldende oliepriser og globale rejserestriktioner har ramt FAE's økonomiske aktivitet.

Økonomien har dog siden genåbningen af samfundet været i bedring: Dubai har åbnet op for turisme, Abu Dhabis restaurationsbranche har været genåbnet siden slut juli, mens Centralbanken den. 8 august 2020 annoncerede billigere lån til understøttelse af en hurtigere genopretning af økonomien. Desuden har normaliseringsaftalen mellem FAE og Israel og ophævelsen af FAE, Saudi Arabien, Egypten og Bahrains blokade mod Qatar sendt et signal om nye muligheder inden for handel, turisme og investering samt fortsat globalisering.

FAE’s reelle BNP faldt med 6,1 pct. i 2020. Oxford Economics forudser derimod, at den reelle BNP vil stige med 1,3 pct. i 2021.

De Forenede Arabiske Emirater er fortsat et attraktivt marked set i lyset af landets store betydning som regionalt center for de større multinationale selskaber og store lokale virksomheder, som er meget aktive i resten af MENA regionen.

Der er ingen væsentlige udfordringer med hensyn til forsyninskæder. De vigtigste havne og lufthavne er fuldt funktionsdygtige og der er få eller ingen udfordringer ved grænseovergange mellem FAE og Oman samt Saudi Arabien.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 51,2 (december 2020)
 • 50,6 (marts 2021)
 • 52,7 (april 2021)
 • 52,7 (april 2021)
 • 52,2 (juni 2021)
 • 54,0 (juli 2021)

I april steg PMI i FAE til det højeste niveau siden juli 2019. Du kan læse mere her.

Forbrugertillid

Siden begyndelsen af COVID-19 har forbrugertilliden lidt et signifikant fald på 23 point, adskillige migrantarbejdere er blevet afskediget, mens en del højtuddannede gæstearbejdere er rejst tilbage til deres hjemlande. Dette er dog fra slut august begyndt at vende, hvor man i FAE er begyndt at få migrantarbejdere tilbage i landet, og man har åbnet for indrejse fra en række lande, der tidligere har været lukket.

Arbejdsløshedssituation

Arbejdsløshedsraten for FAE i 2021 ligger på 3,6 pct. Sådanne statistikker medregner ikke de mange gæstearbejdere, der har forladt landet som følge af mangel på arbejde. Det er dog et faldt fra 2020, hvor arbejdsløshedsraten lå på 5,0 pct.

Frihandelsaftale med EU

Der er ikke indgået en frihandelsaftale mellem EU og De Forenede Arabiske Emirater.

Handelssituation og eksportmuligheder

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

Der har været særlig fokus på fødevaresikkerhed og evnen til at øge lokal fødevareproduktion i landet. I den første periode af pandemien, var der nogen udfordringer med forsyningskæderne ift. anskaffelse af bestemte fødevarekategorier, men kom hurtigt under kontrol på grund af diversifikation i importmønstre og forsyningskæder herunder med brug af flyfragt.

Handelshindringer

Her kan nævnes:

 • Støtteordninger særligt rettet national produktion
 • Øgede transportomkostninger
 • Problemer med forsinkede leverancer

handelssituation og eksportmuligheder

Stimulipakker

I august 2020 vedtog FAE en ny "economic stimulus package," som skal støtte det emiratiske marked og tilskynde investeringer. Pakken er inddelt i tre faser og indeholder 33 initiativer med fokus på: Sektorudvikling, støtte til arbejdsmarkedet, stimulering af handel, øget produktivitet, støtte til digitalisering, accelereret grøn økonomisk vækst, samt forbedring af fødevaresikkerhed. Pakken omfatter en bred vifte af sektorer. Særligt er fokus på udenlandsk handel - pakken skal styrke FAE's position som foretrukken destination for handel og investering.

FAE vedtog endvidere tidligt i marts 2020 bankpakken TESS (Targeted Economic Support Scheme). Bankpakken, der blev udrullet af FAEs central bank, er målrettet banker, som kan tilbyde private og erhvervskunder i FAE længere kredittid og adgang til mere likviditet. Dette betyder dermed, at mange betalingsfrister for virksomheder er blevet udskudt som led i hjælpepakken. Bankpakken er blevet forlænget, således at virksomheder kan drage nytte af udsættelse af en lang række tilbagebetalinger på lån m.v., hvor en væsentlig del er gebyr- og rentefrit indtil juni 2022. Bankpakken har for nuværende en samlet værdi på 50 milliarder AED ( DKK 86 milliarder). 

Danske virksomheder med registrerede selskaber i FAE kan udnytte støtteordningerne på lige fod med lokale selskaber. Kriterierne for at kunne anvende ordningerne afhænger dog af virksomhedens størrelse, sektor, hvilken af de over 40 frihandelszoner selskabet er registreret i, hvilket emirat selskabet hører til, i hvilket omfang, de har lokale emirater/GCC statsborgere ansat mm.

Sektorer berørt af stimulipakker

Stimuluspakkerne favoriserer generelt virksomheder i vigtige sektorer for FAE’s økonomi, inklusiv olie og gas, sundhedssektoren, luftfart, turisme, retail, MICE, uddannelse, handel mm. Der er også i FAE fokus på at styrke den grønne omstilling, herunder betydelige investeringer i solenergi og hydrogen. 

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Klimafrontpost

Den Danske Ambassade i Abu Dhabi er udnævnt som en af Udenrigsministeriets klimafrontposter og er med sine kompetencer inden for grøn teknologi således godt rustet til at vejlede danske virksomheder med grønne ambitioner.

Digitalisering

FAE rangerer nr. 21 i UN e-government survey indekset og nr. 1 i regionen på digital konkurrenceevne. Omsætningen på e-handelsmarkedet forventes at nå USD 5,746 mio. i 2020 og en årlig vækstrate på 16,3 pct. (2020-2024).
Under COVID-19 har den emiratiske regering gjort flere serviceydelser tilgængelige online. Som et resultat heraf rangerer FAE nr. 8 globalt på online services index.

Digitaliseringstrends
FAE er det mest digitaliserede land i MENA regionen og også det første land som har udpeget en Minister for Artificial Intelligence.
Borger.dk-lignende løsninger som Abu Dhabi’s TAMM og Dubai’s Dubai Now får stor opmærksomhed fra myndighedernes side og man ønsker mere effektivt offentligt-privat samarbejde inden for offentlig digitalisering.

En mellemstor dansk virksomhed har allerede solgt og implementeret en større end-to-end software løsning til et stort ministerium i FAE, som involverer koordinering mellem op til 40 lokale myndigheder.

Der er stor interesse fra myndighedernes side i at lære fra de danske erfaringer inden for offentlig digitalisering. FAE har en føderal digitaliseringsstyre (TDRA), Abu Dhabi Digital Authority samt Dubai Digital Authority. De anerkender alle Danmarks position som en førende aktør inden for GovTech, hvorfor der er et stort potentiale i at udvikle eksporten til FAE inden for dette område.

FAE har udviklet Certificate of Need (CON), som er retningslinjer for, hvordan emiratet vil tiltrække investeringer til digitalisering af de områder i sundhedssektoren, der klarer sig dårligst.

Handelsmuligheder 

Eksisterende danske strategiske alliancer

Danmark har et meget stærkt ry i FAE ift. grøn omstilling. Ambassaden er i Abu Dhabi er udvalgt som såkaldt klimafrontpostambassade, netop for at fremme samarbejdet med FAE om lokale og globale klimapolitiske tiltag. Ambassaden har et tæt samarbejde med generalkonsulatet i Dubai til at positionere danske virksomheder til at drage fordel heraf.

The Trade Council i FAE har således strategiske alliancer inden for vand og energivenlige og bæredygtige bygninger.

Inden for vand tilbyder TC-Dubai medlemskab af alliancen Water Efficiency MENA Alliance (WEMA): En alliance der fremmer danske vandløsninger og teknologier gennem site visits, tekniske diskussioner og workshops/begivenheder, efterfulgt af fact finding ture til Danmark og projektudvikling.

Eksisterende myndighedssamarbejde med bistand fra sektorrådgivere

Inden for miljø tilbyder TC-Dubai medlemskab af alliancen Green Building & Urban Development Alliance: Alliancen støtter dansk grøn eksport ved aktivt at lobbye for øget regeringsindsats inden for bæredygtig byudvikling, målrettet markedsmuligheder i nye såvel som allerede eksisterende byområder i UAE. Derudover planlægges etablering af en regional Smart Farming Alliance og regional District Cooling Alliance

Endelig tilbyder den globale Luffarts-alliance Danish Aviation Group en platform for danske leverandører til luftfartsindustrien på globalt plan. TC hjælper medlemsvirksomhederne med akut opståede kommercielle muligheder og udfordringer samt mere strategiske projekter i udvalgte lande, hvor vi afdækker og støtter konkrete eksportmuligheder for de danske luftfartsleverandører.

Alliancerne anses som en platform, hvor der skabes intern netværkseffekt. Der igangsættes en kommerciel dialog med interessenter, der både repræsenterer den offentlige og private sektor med henblik på at afdække specifikke områder, hvor danske løsninger kan komme i spil.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

De to største emirater, Abu Dhabi og Dubai, har lanceret ambitiøse byudviklingsplaner til 2040. Der er således et stort potentiale inden for sektoren.

I både FAE og Saudi-Arabien tørster man efter effektive løsninger til opgradering og vedligeholdelse af vandnetværket. Man har i FAE formuleret The UAE Water Security Strategy 2036, der har til formål at imødekomme de afgørende udfordringer, som landenes vandsektorer dagligt møder. Med regionens ambitiøse mål følger samtidig en stor og fortsat voksende investeringsvillighed i en række af de pågældende lande. MENA-regionen anvender verdens højeste andel af nationalt BNP (2 pct.) på offentlige vandtilskud, ligesom der er igangsat konkrete vandprojekter for over DKK 317 mia. samlet set. For at indfri de ambitiøse målsætninger er der et stigende behov for veldokumenterede og helhedsorienterede løsninger på vandområdet. Danmark er et af verdens førende lande, når det kommer til udvikling og levering af løsninger, teknologier og viden på vandområdet. En erfaring, som landene på tværs af MENA-regionen allerede i dag anerkender de danske virksomheder for.

Begge planer har fokus på at forbedre den digital infrastruktur (også kendt som smart cities). Begge planer har fokus på at sikre en bæredygtig byudvikling samt at reducere den negative miljøpåvirkning.

Særligt i Dubai, hvis befolkning stiger med 5 pct. årligt, er der et øget fokus på at forbedre indbyggernes sundhedstilstand og en ny bæredygtig byudviklingslov er blevet udstedt for at sikre, at den intensive byggescene lever op til de nye krav og leverer til de nationale mål. Dubai positionerer sig således fortsat med at være regionalt handelscentrum langt ud i fremtiden. Dette udleder potentiale for dansk eksport af miljøteknologi, landskabsarkitektur, konsulentrådgivning, smarte IoT-løsninger, luftfartssektor og bæredygtige løsninger inden for transport og smart cities.

Eksisterende samarbejde med virksomheder inden for denne sektor:

Danish Indoor Climate School project
Grøn-byg alliancen har indgået et samarbejde med UAE Ministry of Education om at udføre et pilotstudie inden for indendørsklima på en lokal skole – her vil der kigges på både det tekniske, design og social bæredygtighed for at øge læringskurven.

Danish Waste Water project in Ras Al Khaimah
Vand-alliancen har en MoU med Ras Al Khaimah Waste Water Department, hvor der skal foretages både feasibility study og teknisk besøg.

Danish Fish Farm project
Generalkonsulatet arbejder i samarbejde med lokale myndigheder og danske eksperter på at styrke samarbejdet om etablering af et center til fremme af bæredygtig akvakultur i FAE.

Muligheder inden for fødevareproduktion og –forsyning

I forlængelse af COVID-19 er FAE blevet et mangeartet og voksende marked med vækstmuligheder for den internationale fødevareindustri. FAE sigter efter at blive verdensførende på Global Food Security Index i år 2051 og blandt top 10 allerede i år 2021, selvom de er faldet i 2020 og ikke kommer til at opnå top 10 i 2021.

Der er gode eksportmuligheder for de rigtige leverandører og samarbejdspartnere til de aktive virksomheder inden for lokal fødevareproduktion.

Fødevaresikkerhed søges sikret ved at aktivere teknologibaseret produktion og udbud af mad, promovering af internationale partnerskaber samt ved at håndhæve politikker og bestemmelser til at forstærke næringsindtag og reducere madspild.
Eksisterende samarbejde med virksomheder inden for denne sektor
TC har et stærkt eksisterende samarbejde med danske virksomheder inden for mejeri- og fødevareproduktion.

TC har hjulpet en række danske virksomheder med at etablere tilstedeværelse i FAE og assisterer derudover SMVere i deres udarbejdelse af markedsanalyser inden indtræden på markedet.

Fødevaresikkerhedsministeriet i FAE har lanceret flere offentlige initiativer, herunder bl.a. Ag-Tech Accelerators program, Bzar, UAE Aquaculture Pulse 2020 og Food Security - Our First Journey.

Muligheder inden for transport og logistik

FAE har en særlig position inden for især tre områder af transport og logistik; container og tørlast trafik, luftfragt/cargo og olie og bunkering. Disse afspejler mulighederne og potentialet for sektoren.

FAE har offentliggjort deres ’Energy Strategy 2050’ plan, som er den første konsoliderede plan, bygget på udbud og efterspørgsel, for hvordan FAE vil opnå et energimix med 50 pct. vedvarende energi, og man vil også opnå en reduktion på 70 pct. af landets samlede CO2 belastning. I denne plan vil regeringen investere op mod AED 600 mia. i energieffektiviseringer indtil 2050 for at opnå målene. Potentialet inden for sektoren er særligt inden for effektivisering og digitalisering. Udfordringerne i FAE er, at der ikke er så mange subsidier at hente fra staten, der ofte forlanger en hurtig tilbagebetaling.

Muligheder inden for sundhed

FAE’s sundhedssektor forbliver en af landets hurtigst voksende sektorer, hvilket bl.a. ses af landets voksende antal hospitaler for at imødekomme et stigende behov for sengepladser. COVID-19 har dog haft afgørende indflydelse på alle aspekter af industrien, hvor der er introduceret kapitalindsprøjtninger for at mætte den stigende forbrugsefterspørgsel.

En strategisk alliance inden for sundheds-it er under udvikling for at bygge videre på et stærkt momentum på området, hvor TC allerede har hjulpet danske virksomheder med markedspenetration. TC har identificeret, at der er en god synergi mellem de danske styrkeområder inden for sundheds-it og FAEs agenda inden for digital transformation og akutte behov for opnå en mere bæredygtig og effektiv sundhedssektor.

FAE’s vision om en ”Digital First” økonomi betyder, at sundhedssektoren vil opleve store investeringer i digital transformation, teknologi og AI- og IoT-baserede løsninger. Herunder vil et fremtidigt fokus være fremstillingen af digitale, fjernstyrede sundhedssystemer til at hjælpe patienter med at overvåge deres sundhedssituation.

Et andet område med enormt potentiale er velvære og forebyggelse, Grundet en aldrende befolkning og en høj hyppighed af kroniske sygdomme vil efterspørgslen efter langsigtede behandlingsanlæg forblive høj i fremtiden. Høje sundhedsudgifter bidrager til denne udvikling, hvor investeringer i hjemmehjælp og antallet private udbydere vokser. Den hurtige udvikling af sundhedssektoren over det sidste årti, drevet af offentlige og private investeringer, har utvivlsomt banet vejen for regionale sundhedsløsninger på globalt plan. Danske virksomheder kan potentielt drage fordel af udviklingen, hvor Novo Nordisk allerede har anlagt en regional plan for MENA-regionen 

Trade Council i FAE

The Trade Council i FAE kan hjælpe danske virksomheder med at finde nye forhandlere og kommercielle partnere. TC hjælper både danske datterselskaber med forretningsudvikling lokalt og nye danske virksomheder, som er interesseret i at penetrere markedet. FAE er Danmarks største eksportmarked i Mellemøsten og Afrika, hvorfor mange virksomheder kontakter TC med henblik på at etablere partnerskaber med større handelsvirksomheder, der typisk har hoved- eller regionalt kontor i Dubai. The Trade Council hjælper danske virksomheder med forstudier, stakeholder mapping, markedsundersøgelser, partnersøgning, due diligence, lobbyarbejde, accelerering af pilotprojekter og meget andet.

The Trade Council i FAE har et stærkt samarbejde med de andre danske Trade Councils i MENA-regionen. TC’s arbejde er derfor ikke geografisk afgrænset men kan koordineres på tværs af landegrænser.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links, der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for covid-19 eksportrådgivning i De Forenede Arabiske Emirater?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt os her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!