Gå til indhold
Europæiske Union

Situationsrapport for den Europæiske Union

COVID-19-pandemien har ramt alle lande i EU, og EU har udarbejdet planer til støtte for medlemslandenes indsats for at bekæmpe pandemien. EU's kollektive indsats fokuserer bl.a. på at tackle den umiddelbare sundhedskrise, styrke partnerlandenes sundhedssystemer og deres forskning samt beredskab til at håndtere pandemien, og at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser via støtte til job, virksomheder og økonomien.

Den Europæiske Unions støtte til Erhvervslivet

For at dæmpe virkningerne af det økonomiske chok, har man på EU-niveau vedtaget en række tiltag, der indebærer lempede krav i lyset af den store usikkerhed som følge af COVID-19-udbruddet og dets økonomiske konsekvenser samt unionens medlemsstaters store brug af ressourcer på den aktuelle krisehåndtering. De omfattende tiltag på EU-niveau har til formål at holde hånden under den europæiske økonomi.

 

Den Europæiske Unions initiativer har hovedsageligt karakter af overordnede makroøkonomiske tiltag – som har til formål at give unionens medlemsstater den fornødne fleksibilitet til nationalt at sikre deres erhvervsliv - dvs. de overordnede rammer for landenes nationale programmer og hjælpepakker. Derfor skal det bemærkes, at kun få EU-midler er direkte rettet mod virksomheder og derfor ikke kan søges direkte af danske eller andre landes virksomheder.

 

Se oversigt fra Kommissionen om EU’s Corona-respons her.
Siden opdateres løbende.

De økonomiske konsekvenser af pandemien har medført afbrydelse af forsyningskæder, lavere efterspørgsel hos forbrugerne, øget usikkerhed som påvirker investeringer og omfattende likviditetsproblemer for virksomhederne. EU’s indsats har derfor især fokus på at sikre mulighed for at yde målrettet offentlig støtte for at sikre, at der fortsat er tilstrækkelig likviditet til rådighed på markederne for at imødegå de tab, der påføres sunde virksomheder, og for at bevare kontinuiteten i den økonomiske aktivitet under og efter COVID-19-udbruddet. Indsatsen på EU-niveau har således komplementeret de nationale inddæmningstiltag såvel som indsatser finansieret fra nationale budgetter. 

Den Europæiske Unions indsatser omfatter bl.a.:

 • EU’s medlemsstater har fået mulighed for fuldt ud at udnytte fleksibiliteten i EU's finanspolitiske regler og dermed mulighed for træffe foranstaltninger til at håndtere krisen på passende vis. Blandt andet har EU-Kommissionen ad flere omgange revideret statsstøttereglerne, så EU-landene får maksimal fleksibilitet til at understøtte sine virksomheder i forbindelse med COVID-19-udbruddet.
 • Der er på EU-niveau lanceret et investeringsinitiativ til en værdi af 37 milliarder euro for at skaffe likviditet til små virksomheder og sundhedssektoren (Coronavirus Response Investment Initiative CRII), som tillader medlemslandene at omdirigere disponible strukturfondsmidler til indsatsen over for krisen som følge af COVID-19-virussen.
 • Banksystemet i EU spiller en vigtig rolle i at håndtere COVID-19-krisen, blandt andet i kraft af fortsatte udlån til husholdninger og virksomheder. EU’s institutioner har som led i håndteringen af krisen kommet med en række udmeldinger om tilgang til regulering og tilsyn med finansielle virksomheder i EU. Udmeldingerne har overordnet til formål at understøtte finansielle virksomheders robusthed og funktion, så de kan udfylde deres roller i økonomien, herunder i forhold til kreditgivning til husholdninger og virksomheder.
 • Kommissionen har foreslået et EU genforsikringsinitiativ SURE (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency), der skal bidrage til at bevare job og støtte familier ved at mindske risikoen for arbejdsløshed. Der er endvidere foreslået støttetiltag ift. landbrug og fiskeri gennem indarbejdelse af yderligere fleksibilitet i eksisterende fonde.

  EU’s tiltag kommer således virksomhederne indirekte til gode ved at støtte medlemsstaternes samlede indsats for at tackle virkningerne af COVID-19-udbruddet for deres økonomi gennem at tilpasse EU’s regler for at sikre likviditet og adgang til finansiering for virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder, der oplever en pludselig knaphed i denne periode, så virksomhederne kan komme på fode igen efter den nuværende situation.
  Undersøg hvilken økonomisk støtte din virksomhed kan modtage via de danske hjælpepakker her.

Du kan finde de mest ajourførte oplysninger om EU's indsats i kampen mod COVID-19 på følgende websteder:

COVID-19 coronavirus outbreak and the EU's response

10 things the EU is doing to fight COVID-19

Coronavirus response hjemmeside på dansk

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du finde kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Europa?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!