Gå til indhold
Vækstrådgivere i højindkomstlande

Vejen til Vækst 

En række nye kommercielle vækstrådgivere i udvalgte højindkomstlande arbejder med at påvirke lokale rammevilkår i en retning, der understøtter danske virksomheders eksportpotentiale på markedet og kan skabe kommercielle muligheder på sigt.

Vækstrådgivere i højindkomstlande

Danmark står stærkt internationalt inden for områder som bl.a. energi, miljø, sundhed og byløsninger. For at skabe øget markedsadgang og kommercielle muligheder på disse områder er en række vækstrådgivere placeret i højindkomstlande. Vækstrådgiverne har sektorspecifik ekspertise og samarbejder med lokale myndigheder for at påvirke rammevilkår og standarder til gavn for danske virksomheder. Samarbejdet mellem myndigheder skaber platforme, netværk og viden om det lokale marked og danske løsninger. 

Vækstrådgivere i Højindkomstlande

Vækstrådgiverne arbejder for at åbne døre og skabe kommercielle muligheder for dansk erhvervsliv inden for sektorer som er særligt relevante i det pågældende land. The Trade Council samarbejder med centrale danske resortministerier og styrelser omkring udstationeringen af vækstrådgivere, herunder: Energi-, Forsynings -og Klimaministeriet, Energistyrelsen, Miljø -og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen og Sundheds -og Ældreministeriet. Foreløbigt er der placeret vækstrådgivere i følgende sektorer og lande:

 

  • Sundhed i Japan
  • Sundhed i USA
  • Energi, grøn omstilling og bæredygtig byudvikling i Mellemøsten og Nordafrika
  • Energi og grøn omstilling samt sundhed i Sydkorea
  • Bæredygtig byudvikling i Norden
  • Flere vækstrådgivere inden for energi er på vej.

De kommercielle vækstrådgivere er en del af udmøntningen af regeringens Strategi for Økonomisk Diplomati og Vækstplanen for Life Science. En række nye vækstrådgivere inden for energi er desuden på vej som resultat af regeringens energiaftale fra 2018.

Modellen med udsendte vækstrådgivere med særlig sektorspecifik ekspertise er der god erfaring med fra Danidas vækstrådgivere i udviklingsøkonomier og på vækstmarkeder. De Danida-finansierede vækstrådgivere kan du læse mere om her.

 

Nedenfor finder du kontaktoplysninger for vores vækstrådgivere i højindkomstlande. Du kan desuden lære mere om Mette Hoberg Tønnesens og hendes arbejde med lokale myndigheder i Dubai i videoen nedenfor.


Play video

Vil du vide mere om VækstrådGivere i højindkomstlande og hvordan de kan hjælpe din virksomhed?

Så kontakt os og hør nærmere. 

Loading...