Gå til indhold
myndighedssamarbejde

Mere Danmark i verden

Myndighederne i Danmark samarbejder med myndigheder i en række vækstøkonomier og højindkomstlande. Det skaber både bæredygtig udvikling ude i verden og værdi for Danmark og danske virksomheder.

Hvad er myndighedssamarbejde?

Sammen med Udenrigsministeriet stiller danske ministerier, styrelser og kommuner sektorfaglige kompetencer og erfaringer til rådighed for pt. tilsammen 38 lande på tværs af kloden.     Udgangspunktet er danske styrkepositioner som vand, miljø, energi, sundhed, fødevarer, det maritime erhverv mv. Deling af erfaringer og viden mellem ligeværdige kollegaer om sektorforhold på tværs af lande udgør en vigtig diplomatisk platform.

Myndighedssamarbejdet inddeles overordnet i to hovedkategorier:

  1. en bistands- og udviklingsorienteret del med udviklingslande og vækstøkonomier, hvor danske myndigheder samarbejder med deres søstermyndigheder i landene om at opbygge lokal kapacitet og udvikle rammevilkår, dele viden og erfaringer, etablere netværk og på sigt åbne døre for danske virksomheder, samt
  2. en kommerciel- og eksportorienteret del med højindkomstlande og udvalgte vækstøkonomier, hvor danske myndigheder bidrager til vores økonomiske diplomati ved at opbygge kontakter til lokale myndigheder og opnå sektorindsigt ved at dele deres erfaringer med tilsvarende problemstillinger og løsninger i Danmark. Herved banes vejen for danske virksomheders kommercielle muligheder og handel.

Hvorfor myndighedssamarbejde?

Lande som Kina, Indien, Indonesien, Sydafrika, Brasilien og Mexico står over for store muligheder, men den økonomiske vækst udfordres mange steder af livsstilssygdomme, befolkningsvækst og tilflytning til byerne samt øget forbrug og efterspørgsel på naturressourcer. Det er områder, hvor Danmark kan bidrage med værdifuld viden og løsninger. Samarbejdet mellem myndigheder skaber platforme, netværk og viden om det lokale marked og danske løsninger til gavn for danske virksomheder.

quote ikon
“Myndighedssamarbejdet inden for vandforvaltning i Sydafrika har givet os en bedre forståelse for behovene i den sydafrikanske vandsektor. Det er afgørende for at sikre, at vores løsninger bidrager med værdi for vores sydafrikanske kunder”
Petrus Van Heerden Direktør, Kamstrup Africa
Gennem myndighedssamarbejdet fremmes danske samfundsløsninger, som gennem tiden er udviklet i et samarbejde mellem den offentlige og private sektor samt interesseorganisationer. Det drejer sig fx om dansk viden, danske offentligt-private løsninger og teknologiske førerpositioner, herunder ift. grøn omstilling, byplanlægning, landbrug, fødevarer og sundhed.

Med et stærkt dansk, sektorfagligt engagement i udlandet kan vi både fremme en mere stabil og bæredygtig udvikling, samtidig med, at vi fremmer dansk eksport og danske løsninger. 

 Myndighedssamarbejdet bidrager til at åbne døre for danske brancher og virksomheder. Det sker bl.a. gennem strategiske sektorsamarbejder på områder, hvor dansk erhvervsliv har særlige kompetencer og i lande, der har særlig strategisk og kommerciel betydning for Danmark. Rådgivere med sektorfaglig ekspertise bidrager således til at skabe nye markeds- og investeringsmuligheder for og i samarbejde med dansk erhvervsliv.

 

quote ikon
”Den maritime vækstrådgiver i Kina har medvirket til at styrke kontakten til og dialogen med de relevante kinesiske myndigheder med ansvar for skibsbygning og for maritimt udstyr og teknologi (….). Desuden har vækstrådgiveren via sin løbende kontakt med de danske maritime industrivirksomheder bidraget til at styrke deres kommercielle muligheder i Kina.”
Jenny N. Braat Adm. Direktør, Danske Maritime
Danske virksomheder, der er klar til møde den globale efterspørgsel på bæredygtige danske løsninger i vækst- og volumenmarkeder, kan søge rådgivning om mulighederne hos The Trade Council, som er en integreret del af Udenrigsministeriets globale tilstedeværelse.

fakta om de kommercielle- og eksportorienterede myndighedssamarbejder 

  • 22 lande: Syd- og Nordamerika: Canada, USA og Brasilien
    Asien: Kina, Japan, Sydkorea, Indonesien, Thailand, Malaysia og De Forenede Arabiske Emirater.
    Europa: Norge, Sverige, Tyskland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Italien, Frankrig, England, Spanien og Holland.
  • 5 danske myndigheder

Vil du vide mere om din virksomheds muligheder for myndighedssamarbejde?

Så kontakt os og hør nærmere. 

Loading...