Gå til indhold
erhvervsfremstød

Støtte til Brexit-erhvervsfremstød

Brexit har ramt danske virksomheders eksport og påført dem nye omkostninger. De tabte muligheder skal genskabes både i Storbritannien og på andre markeder verden over. De nye Brexit-fremstød kan hjælpe danske virksomheder med netop dette.

For virksomheder der er blevet negativt påvirket af Brexit, kan koordinatorer nu planlægge erhvervsfremstød med et tilskud på 75 pct. og en række andre særlige fordele. Brexit-fremstødene kan gennemføres på alle eksportmarkeder og til alle sektorer.

Det er dog et krav, at de deltagende virksomheder skal være negativt påvirket af Storbritanniens udtrædelse af EU. Det kan f.eks. være, at virksomhederne har oplevet stigende omkostninger, mødt nye handelsbarrierer, tabt kommercielle muligheder eller direkte haft nedgang i eksporten til Storbritannien.

Brexit-puljen til fælles erhvervsfremstød er en separat ordning med særlige retningslinjer og særskilte midler på op til 45 millioner fordelt over 2022 og 2023. Se de særlige retningslinjerne for Brexit-fremstød nedenfor.

The Trade Council yder tilskud til disse Brexit-erhvervsfremstød for grupper bestående af mindst syv danske virksomheder. Tilskud til fremstød kan søges af eksempelvis erhvervs- og medlemsorganisationer eller virksomheder, der beskæftiger sig med eksportrådgivning og internationalisering af danske virksomheder.

Danske virksomheder kan med fordel gøre brug af EU's handelsaftaler og spare told, når de eksporterer til eller importerer fra andre markeder, læs mere i faktaarket.

Se hvad der planlægges af erhvervsfremstød og Brexit-fremstød her.

Nedenfor kan du finde information vedrørende betingelser, ansøgningsfrister og retningslinjer.

Særlige fordele ved Brexit-fremstød

De sektorer og virksomheder der rammes af Brexit har behov for assistance, og derfor er der en række særligt gunstige vilkår for Brexit-fremstød:

  • Der ydes tilskud på op til 75 pct. af de godkendte tilskudsberettigede projektomkostninger. De deltagende virksomheders interesse for projektet skal dog afspejles i en egenbetaling på minimum 25 pct. af de godkendte tilskudsberettigede fælles projektomkostninger.
  • Der kan ydes udvidet tilskud til koordinator og evt. underleverandørers tidsforbrug relateret til aktiviteternes planlægning og gennemførelse svarende til 5 timer mere per deltagende virksomhed end for almindelige fremstød.

Der ydes desuden tilskud til andre typer udgifter end ved almindelige fælles erhvervsfremstød: 

  • Rejseudgifter til medrejsende myndighedspersoner, eksterne eksperter eller konsulenter uden tilknytning til de berørte organisationer og deltagende virksomheder. 
  • Udgifter til forstudier, markedsanalyser og rapporter kan finansieres, hvis de i forbindelse med fremstødene afsøger de kommercielle muligheder, som f.eks. EU’s genopretningsfond har medført.

For at kunne løfte rådgivningsindsatsen har The Trade Council etableret en række Market Entry Teams i Storbritannien og på relevante nærmarkeder, som kan være behjælpelig med at gennemføre fremstødene sammen med projektkoordinator. 

ANSØGNING OG AFHOLDELSE

Man kan ansøge om Brexit-fremstød løbende her.

Tilskud til Brexit-fremstød skal være udbetalt inden udgangen af 2023. Hvis dette ikke er muligt, uanset årsag, bortfalder tilsagnet. Dette betyder, at afrapportering senest kan indsendes til The Trade Councils kontor for Strategi, Policy og Kvalitet (SPK) den 1. november 2023. 

Du kan kontakte The Trade Council på [email protected] eller via linket nedenfor.