Gå til indhold

EU Genstart Genopretning af Europa - en historisk mulighed for dansk eksport

Udrulningen af EU’s genopretningsfond på EUR 750 mia. skaber store muligheder for danske virksomheder på markederne i Europa. Som et modsvar på COVID-19 og med henblik på at genstarte vækst og beskæftigelse i EU vil fonden over de kommende år sætte skub i investeringer og projekter inden for blandt andet vedvarende energi, vand, digitalisering og sundhed.

Det taler direkte ind i danske styrkepositioner og skaber derfor store muligheder for dansk eksport. Samtidig kan fonden også være med til at sikre danske virksomheder fodfæste på nye markeder i EU – særligt i Syd- og Østeuropa, som står til at modtage flest midler fra genopretningsfonden.

Regeringen har derfor i partnerskab med erhvervslivet igangsat en række målrettede initiativer, der skal sikre danske virksomheder de bedst mulige vilkår for at få del i midlerne, og som du kan læse mere om på her på sitet.

Play video

Læs mere om EU's genopretningsfond her

Hvad går genopretningspakken ud på?
EU’s stats- og regeringschefer indgik på et ekstraordinært møde i juli 2020 en aftale om en omfattende genopretningspakke på i alt EUR 750 mia. (DKK 5.600 mia.). Hovedparten af midlerne (EUR 672,5 mia.) udmøntes via den såkaldte genopretningsfacilitet, hvorfra der ydes direkte tilskud til medlemslandene, ligesom der er mulighed for at optage lån på favorable vilkår. Midlerne skal forpligtes senest i 2023 og udmøntes senest i 2026.

Tildelingskriterier 
Genopretningsmidlerne fordeles mellem medlemslandene på baggrund af en række kriterier, der tager højde for, hvor hårdt økonomisk ramt det enkelte land er af COVID-19 samt landets relative velstand. I praksis betyder det, at størstedelen af midlerne vil tilgå landene i Syd- og Østeuropa.

Løftestang for grøn og digital omstilling
En væsentlig del af fondens midler er øremærket grønne og digitale tiltag, hvilket betyder, at medlemslandene som minimum skal anvende 37 pct. af de tildelte midler på reformer og investeringer, der fremmer grøn omstilling, ligesom minimum 20 pct. skal gå til tiltag, der fremmer digitalisering.

Nationale genopretningsplaner 
Hvert medlemsland skal udarbejde en national genopretningsplan, hvori der redegøres for, hvordan midlerne vil blive anvendt. Genopretningsplanerne vurderes af EU-Kommissionen og godkendes derefter af medlemslandene i Rådet.  

Skal din virksomhed være med?

For at hjælpe de danske virksomheder med at gribe eksportmulighederne under EU’s genopretningsfond har Udenrigsministeriet indgået et partnerskab med et bredt udsnit af danske erhvervsorganisationer og eksportfremmeaktører. Partnerskabet er struktureret omkring seks sektorspor med fokus på henholdsvis energi, energieffektivitet, vand/forsyning, digitalisering, sundhed og fødevarer/landbrug.

De enkelte sektorspor har til formål at skabe stærke platforme, som kan være med til at positionere danske løsninger på markederne og derved skabe et solidt afsæt for, at danske virksomheder kan byde ind på genopretningsprojekterne i de enkelte medlemslande.

Henset til de særligt store eksportmuligheder i Sydvesteuropa og Central- og Østeuropa er der i regi af partnerskabet blevet udarbejdet sektorspecifikke handlingsplaner, som skal sikre en strategisk tilgang til mulighederne i de to regioner. Handlingsplanerne skal dels sætte retning for partnerskabets prioriterede indsatser og dels bidrage til at strukturere den fortsatte dialog omkring udviklingen af eksportfremmende aktiviteter i de enkelte sektorspor.

De konkrete aktiviteter vil blandt andet omfatte eksportfremstød, afvikling af ind- og udgående delegationsbesøg, rundbordssamtaler og øvrige events, som skaber adgang til lokale interessenter og beslutningstagere – og meget mere.

SE DE DETALJEREDE HANDLINGSPLANER

Handlingsplanerne er indeholdt i dokumentet "EU’s genopretningsfond: Rammen for den danske eksportfremmeindsats", hvor du kan læse nærmere om de overordnede rammer og de initiativer, der er iværksat på tværs af sektorer og markeder. 

Vil du vide mere?

Kontakt vores rådgivere her.

Loading...

    Det fulde overblik

    Herunder kan du få indsigt i de enkelte landes genopretningsplaner og blive klogere på, hvordan midlerne vil blive anvendt. Under hver side vil der være et link til selve genopretningsplanen, ligesom der for flere af landene er udarbejdet detaljerede sektoranalyser og konsulentrapporter, som går i dybden med mulighederne på det konkrete marked.

    NB! Foreløbigt har 24 medlemslande (inkl. Danmark) fået godkendt deres nationale genopretningsplaner. Hjemmesiden opdateres løbende i takt med, at de resterende medlemslande får godkendt deres planer i EU.