Gå til indhold

EU Genstart Genopretning af Europa - en historisk mulighed for dansk eksport

I juli 2020 opnåede EU’s stats- og regeringschefer enighed om en historisk stor genopretningsfond på EUR 750 mia. (5.600 mia. kr.), der skal hjælpe EU-landene på fode igen oven på COVID-19. Landene skal senest den 30. april 2021 præsentere Europa-Kommissionen for deres genopretningsplaner. Planerne skal herefter vurderes og godkendes af Kommissionen og medlemslandene inden for maksimalt tre måneder, men det forventes, at der er en god indikation på indholdet i de nationale genopretningsplaner i marts – april.

Mindst 37 pct. af midlerne skal øremærkes grønne og bæredygtige investeringer, og mindst 20 pct. skal understøtte landenes digitalisering. Midlerne skal forpligtes senest i 2023 og udmøntes senest i 2026. Det giver helt unikke muligheder for dansk eksport grundet fondens størrelse og det faktum, at dansk erhvervsliv har styrkepositioner på disse områder, ligesom det kan hjælpe til at give fodfæste på nye markeder, særligt i Syd- og Østeuropa.

Skal din virksomhed være med?

Udenrigsministeriet og erhvervsorganisationerne har indgået et partnerskab for at afdække de konkrete mulighederfor at skabe stærke platforme, som skal positionere danske løsninger i modtagerlandene, når de nationale planer skalimplementeres. De konkrete eksportfremmeindsatser omfatter bl.a. eksportfremstød, afvikling af indgående/udgåendebesøg og meget mere.

Fra maj vil du kunne tilmelde din virksomhed de konkrete eksportfremmeaktiviteter, men der er allerede nu mulighed for at deltage i sektorsporerne, der udvikler aktiviteterne, der skal gennemføres i EU-landene. For at du bedre kan vurdere eksportmulighederne for netop din virksomhed, vil der i løbet af 1. kvartal 2021 blive udarbejdet sektoranalyser inden for: Digitalisering, Energi, Energieffektivitet, Landbrug/Fødevarer, Sundhed og Vand/Forsyning. Analyserne giver dig et overblik over de mest lovende planer på tværs af landene. Analyserne opdateres løbende.

Tilmeld dig analyser og information om konkrete indsatser, som din virksomhed kan deltage i. Skriv til eugenstart@um.dk, så holder vi dig løbende opdateret. 

HVAD

EU-landene har fået tildelt genopretningsmidler afhængigt af bl.a. deres relative velstand, og hvor hårdt økonomisk landene er ramt som følge af COVID-19. Det betyder generelt mest til landene i Øst- og Sydeuropa. Samtidig kan der også være interessante muligheder på andre, traditionelt stærkere danske eksportmarkeder så som Tyskland.

HVORDAN

Måden, hvorpå midlerne udmøntes, vil afhænge af de konkrete projekttyper. I nogle tilfælde vil der fx kunne være tale om, at danske underleverandører enkeltvis eller i fællesskab indgår i dialog med de lokale eller internationale konsortier, der byder ind på et specifik projekt fra en ordregiver.

HVORNÅR

Landene skal senest den 30. april 2021 præsentere Europa-Kommissionen for deres genopretningsplaner. Planerne skal herefter vurderes og godkendes af Kommissionen og medlemslandene inden for maksimalt tre måneder, men det forventes, at der er en god indikation på indholdet i de nationale genopretningsplaner i marts – april.

SMUGKIG PÅ PLANERNE

Selvom der først er frist den 30. april for at indmelde de nationale planer, tegner der sig allerede nogle interessante muligheder inden for danske styrkepositioner. Her er nogle eksempler:

Digitalisering

Spanien forventes at afsætte EUR 15 mia. inden for digitalisering. Foruden investeringer i 5G skal midlerne gå til øget offentlig digitalisering og styrkelse af borgernes digitale færdigheder. Med ca. 47 mio. indbyggere og en relativt åben tilgang til offentligt-private og internationale partnerskaber inden for digitalisering kan de spanske planer vise sig at rumme spændende muligheder for danske leverandører på området. Partnerskabet for EU genopretning følger udformningen af planerne tæt.

Grøn omstilling

Polen (38 mio. indbyggere) forventer at afsætte op mod EUR 8,5 mia. til grøn omstilling af energiproduktion og energieffektivisering af bygningsmasse. Dette sker bl.a. på baggrund af nuværende lav produktion af vedvarende energi (12,7 pct. mod 37,5 pct. i Danmark) og meget energiintensive offentlige bygninger og private boliger.

 

Download denne sides information som pdf

Indsigter om genopretningsmidlerne

Her kan du læse seneste nyt om de markedsmuligheder, der opstår som følge af EU's genopretningsmidler.

BULGARIEN

Klik her for at læse en rapport om vedvarende energi og energieffektivitet i Bulgarien som følge af landets genopretningsplan. Rapporten er udarbejdet af PwC for den Danske Ambassade i Bulgarien.

FRANKRIG

Klik her for at læse en strategisk analyse af danske eksportmuligheder, der relaterer sig til den franske udmøntning af EU's genopretningsmidler, "France Relance".

Nedenfor kan du se eller gense et webinar om de danske innovations- og eksportmuligheder i relation til ”France Relance”. Resultaterne af den strategiske analyse præsenteres fra minut 25-50. 

PORTUGAL

Klik her for at læse en rapport om digitalisering og sundhedsinvesteringer i Portugal som følge af landets genopretningsplan. Rapporten er udarbejdet af Deloitte for den Danske Ambassade i Lissabon. 

Kommende webinarer

Gense tidligere afholdte webinarer france relance

Play video

Gense tidligere afholdte webinarer DANISH BUSINESS OPPORTUNITIES DIGITALIZATION OF THE PUBLIC SECTOR AND THE HEALTH SECTOR THE PORTUGUESE RECOVERY PLAN

Play video

kontakt os

Loading...