Gå til indhold
Sverige

Bliv klogere på markedsmulighederne i Sverige

Den svenske genopretningsplan beløber sig til i alt EUR 3,3 mia. Ud af det samlede beløb fra genopretningsfaciliteten forventes ca. 44 pct. at gå til grøn omstilling og ca. 21 pct. til digitalisering.

Tiltagene i den svenske genopretningsplan inkluderer:

  • Klimainvesteringer, herunder projekter til reduktion af drivhusgasudledning gennem omlægning til bioenergi, som kan udnyttes i industriel opvarmning (EUR 811 mio.)
  • Dekarbonisering af den industrielle sektor gennem projekter, der udvikler og implementerer ny teknologi med nul, lav eller negativ udledning af drivhusgasser i industrier med høje procesemissioner (EUR 286 mio.)
  • Beskyttelse af biodiversiteten i områder med høj naturværdi ved at etablere formelt beskyttede naturreservater (EUR 247 mio.)
  • Opgradering af offentlige digitale tjenester, herunder en fælles digital infrastruktur (EUR 21 mio.)

 

Her kan du læse den svenske genopretningsplan (på svensk)