Gå til indhold
Ghana

LE34 går ind på det ghanesiske marked

Effektivt samarbejde mellem The Trade Council og det strategiske sektorsamarbejde i vandsektoren baner vejen for LE34’s markedsintroduktion i Ghana.

LE34's kortlægningsteknologi blev introduceret gennem det strategiske sektorsamarbejde mellem byerne Aarhus i Danmark og Tema i Ghana, der har fokus på at reducere vandtabet i Tema. Dette samarbejde har nu dannet fundament for en kommerciel forretningsmodel og givet virksomheden appetit på at udforske flere muligheder i markedet. The Trade Council i Accra har faciliteret og rådgivet i denne proces som LE34's partner for markedsadgang.

LE34 er en af Danmarks førende landmålervirksomheder, og netop ”land management” og data er et vigtigt, men notorisk udfordret område i Ghana, hvor digitalisering kan gøre en afgørende forskel for at skabe transparens og bidrage til øget økonomisk vækst. 

I dag anvendes LE34's GeoNote™-app af myndighederne i Tema, som hjælper dem med effektivt at kortlægge byens forsyningsledninger og spildevandskanaler for at reducere vandtabet:

quote ikon
Hvis man f.eks. står ved en brønd, et afløb eller et offentligt toilet, som ikke er registreret, er det nemt at registrere det med en almindelig mobiltelefon. Ideen er, at kommunale medarbejdere skal kunne registrere brønde og forsyningsledninger. Og da det er en app, er det nemt at udstyre så mange personer som nødvendigt.
Torbjørn Mandahl Pedersen Direktør i LE34
Det var oprindeligt samarbejdspartneren Aarhus Vand der introducerede LE34’s løsning igennem bysamarbejdet, og da Ghana genåbnede grænserne efter COVID-19-pandemien, så The Trade Council en mulighed for at hjælpe LE34 med at afsøge andre muligheder i markedet. The Trade Council faciliterede LE34's første besøg i Ghana som en del af et eksportfremstød med syv danske virksomheder målrettet vandsektoren i Ghana, som fandt sted i marts 2022 i samarbejde med Eksportforeningens vandalliance.

Her fik virksomheden mulighed for at møde centrale interessenter og potentielle kunder og få et indtryk af markedsmulighederne. LE34's interesse for Ghana voksede efter det første vellykkede besøg i Ghana, og The Trade Council hjalp derfor med det næste skridt ved at facilitere og organisere et mere dybdegående markedsbesøg i juni 2022. Her mødte LE34 flere potentielle kunder og viste, hvordan deres teknologi fungerede. Markedsudforskningen fortsatte med LE34s besøg i Ghana i januar 2023, hvor virksomheden sammen med TC havde fokus på at finde en solid partner til at hjælpe med at udbrede kendskabet til LE34 i Ghana.

The Trade Council’s markedskendskab og netværk har været afgørende for LE34's succes og relationsopbygning i Ghana. LE34's administrerende direktør Kenneth Norre udtaler:
quote ikon
Vi kunne ikke være nået så langt uden støtte fra The Trade Council i Ghana. Behovet for data, kortlægning og digitalisering i Ghana er afgørende for den fremtidige udvikling, og vigtigheden af samarbejdet mellem den offentlige og private sektor i Ghana kan ikke understreges nok. Vi er her for at støtte denne udvikling og ser frem til at fortsætte vores samarbejde med The Trade Council i Ghana.
Kenneth Norre Administrerende direktør for LE34
Casen er et godt eksempel på, hvordan det strategiske sektorsamarbejde kan bidrage til at virksomheder, der ellers ikke umiddelbart har fokus på markedet, får virksomheden med i et samarbejde, som The Trade Council så kan bygge videre på med sparring om strategi, adgang til netværk og dybere indsigt i markedet.

Danske offentlige myndigheder samarbejder med lignende myndigheder i en række vækstøkonomier og højindkomstlande for at opnå bæredygtig udvikling i hele verden og skabe værdi for Danmark og danske virksomheder. Danmarks strategiske sektorsamarbejde i Ghana er et bysamarbejde mellem to kommuner (Aarhus og Tema) og deres vandforsyninger, som bringer læring og inspiration til begge parter. 

Let the Danish authorities be your international business partner (thetradecouncil.dk)

Vil du høre mere om dine muligheder i vestafrika?

Loading...