Gå til indhold
Tyskland

Danske landbrugsløsninger falder i god jord i Tyskland

Future Farming: Innovative danske løsninger til landbruget falder i god jord hos sydtyske kollegaer. 

Ambitionerne om at accelerere den digitale omstilling og fremme bæredygtighed i det tyske landbrug har været høje, siden Tysklands nye regering tiltrådte i 2021, og det i den forbindelse blev en fra Die Grüne, der indtog posten som minister for ernæring og landbrug.

De tyske beslutningstagere ser i 2023 med nysgerrige øjne mod deres danske nabo, som i årevis, med et innovativt og løsningsorienteret mindset, har arbejdet på at udvikle nye teknologier, der skal sikre en mere bevidst og sparsom omgang med vores ressourcer i landbruget: og dét skal ske med Smart Farming.

Europæisk pesticid-agenda kickstarter smart farming

Sideløbende med regeringsskifte og kriser i både Tyskland og verden, har EU med The European Green Deal taget definitive skridt på vejen mod at blive en klimaneutral union. Målet hedder 2050. Helt centralt i indsatsen finder vi strategien ”Farm to Fork”, med bindende mål og krav om at reducere klima- og miljøbelastningen i fødevareproduktionen. Herunder diskuterer man et lovmæssigt bindende krav om pesticid-reduktion på 50 pct inden 2030.

Den sydtyske delstat Bayern har dog sat sig for at nå denne halvering af pesticid-forbruget allerede to år tidligere, nemlig i 2028, og bestræber sig desuden på at opnå klimaneutralitet inden 2040. Ambitiøse mål, der kræver nytænkning og tilsvarende ambitiøse teknologier. Smart Farming er absolut et afgørende led i opnåelsen heraf.

sTORT POTENTIALE FOR SMART FARMING I DET SYDTYSKE

Med et befolkningsantal 14 gange så stort Danmarks, samt en opdeling i 16 delstater, er Tyskland et stort, mulighedsrigt marked for danske virksomheder, men også et land med store regionale forskelligheder. The Trade Council DACH har derfor været i dialog med de tyske delstater og organisationer for at finde frem til, hvor potentialet for danske Smart Farming-løsninger er størst. Ser man på den nuværende danske eksport til Tyskland, vil de fleste varer have en tendens til at ende i Nordtyskland. Graver man et spadestik dybere, viser det sig dog, at der er stor interesse for danske Smart Farming-løsninger i Sydtyskland.

I januar mødtes The Trade Councils landbrugsteam og landbrugsstyrelsen med de bayerske landbrugsmyndigheder, universiteter, og distributører for at drøfte digitalt landbrug. Her vakte Danmarks implementering af præcisionslandbrug i miljøreguleringen både interesse og anerkendelse blandt de tilstedeværende aktører. Det er tydeligt, at de danske organisationers tætte samarbejde har resulteret i et dansk landbrug med omstillingsparate bedrifter, som er langt i forhold til implementering af ny teknologi i praksis.

quote ikon
"Det danske samarbejde mellem myndigheder, forskningsgrupper og private konsulenthuse er unikt og kan være med til at skabe grobund for et stærkt samarbejde og en givende vidensdeling med vores tyske kollegaer."
Anne Dalsgaard Jensen, handelsrådgiver, den danske ambassade i Berlin

Et spadestik dybere på det tyske marked?

The Trade Councils landbrugsteam inviterer danske virksomheder, tyske landmænd og andre stakeholders til at deltage i vidensdeling og opbygning af strategiske samarbejder – Et tilbud der er relevant for alle, der arbejder for at fremme digitale og bæredygtige teknologier inden for landbrugssektoren. Første spadestik er en række workshops, der finder sted i første halvår af 2023.

Har du en unik løsning til fremtidens digitale landbrug?

Vi har været på besøg hos dine potentielle kunder.

Også i Tyskland er der øget fokus på den grønne omstilling og klimavenlige løsninger til landbruget. Under overskriften Smart Farming ønsker vi med dansk know-how at bidrage til Tysklands grønne omstilling. Vi kickstarter aktiviteterne med tre workshops i hhv. Danmark og Tyskland, hvor vi i samspil med danske virksomheder vil sikre en konstruktiv dialog og erfaringsudveksling med tyske aktører. 

Vi søger 8-10 danske virksomheder, der arbejder med Smart Farming/præcisionslandbrug. 

Kontakt os for mere info og få del i vores netværk.

Din kontakt til det tyske marked

Flere danske virksomheder har allerede fået øjnene op for potentialet på det sydtyske marked – skal din virksomhed være en del af Danmarks næste grønne eksporteventyr? Ræk ud til The Trade Council i Berlin, og få mere at vide om markedsmulighederne for Smart Farming-løsninger i Tyskland: 
Loading...