Gå til indhold
Portugal

Dansk Healthtech kan styrke sundhedssektoren i Portugal

Rekordstore offentlige investeringer i digitalisering af sundhed kombineret med en IT-parat befolkning, en innovativ privat sektor samt et sammenhængende økosystem og gode testmuligheder, gør Portugal til et spændende marked for danske HealthTech-virksomheder. 
Portugal har med sin EU-genopretningsplan for alvor sat turbo på digitaliseringen af dets sundhedsvæsen SNS (Serviço Nacional de Saúde) med godt 1,4 mia. EUR afsat i perioden 2022-2026. Heraf er 300 mio. EUR afsat til digitalisering, bl.a. til forbedring af IT-infrastruktur og øget digital kommunikation med borgere. Nyligt er yderligere 100 mio. EUR blevet afsat via reviderede genopretningsmidler til opgradering af medicinsk udstyr i SNS. Herudover er der på finansloven for 2023 afsat 14,8 mia. EUR til sundhed - 1,2 mia. EUR mere end i 2022. 

Det finansieringsboost understøtter den digitale udvikling af SNS, som har været i gang i en årrække med bl.a. lancering af elektronisk patientjournal, elektroniske recepter samt etablering af et nationalt center for telesundhed i 2016 (Centro Nacional de Telesaúde, CNTS), der har stået for udvikling af flere borgerrettede digitale løsninger, som fx platformen MySnS og app’en SNS24, der giver borgere adgang til egen sundhedsinfo mv. 

I dag bruger mere end 80 pct. af de offentlige hospitaler en form for digital tjeneste med online tracking og telekonsultation. I primærsektoren er mobilapps - ud over telemedicin - den mest brugte løsning, til bl.a. medicinhåndtering og overvågning af kroniske sygdomme. Desuden ses også brug af digitale løsninger i ældreplejen, hvor fx start-ups samarbejder med sociale institutioner og kommuner om løsninger til at holde ældre mentalt og fysisk aktive. 

privat sektor driver innovation i digital sundhed 

Den private sundhedssektor er også en vigtig drivkraft og investor, når det kommer til digitalisering af sundhed i Portugal. I dag har godt hver tredje portugiser mindst én privat sundhedsforsikring, som giver adgang til private hospitaler og lægeklinikker, der typisk har kortere ventetider og bedre faciliteter. Sundhedsforsikringer er et marked i vækst med salg for over 1 mia. EUR i 2021 og en registreret årlig vækst på 10,8 pct. i 2022. 

Portugal har 241 hospitaler, hvoraf 128 er private, 110 offentlige og 3 er OPP. Af disse vurderes 198 hospitaler som værende primære brugere af digitale sundhedsløsninger, hvoraf 104 er private hospitaler. Her skiller særligt tre store private hospitalsgrupper sig ud - Luz Saúde, CUF/José de Mello Saúde og Lusíadas – som alle har deres egne innovationsafdelinger. 

Stort markedspotentiale

Potentialet understreges også af sundhedshubben Health Cluster Portugal, der består af 220 medlemmer fra universiteter, hospitaler, virksomheder og patientorganisationer:
quote ikon
”Portugal har et meget sammenhængende sundhedsøkosystem med karakteristika såsom dets størrelse, god koordinering mellem den private og den offentlige sektor og mellem F&U-institutionerne og industrien, hvilket gør det til det rigtige sted at teste og lave piloter for health tech løsninger. Specifikt har Portugal en Digital Innovation Hub (DIH) - DigiHealthPT - dedikeret til sundhed, til at udvikle health tech løsninger, og er en del af Testing and Experimentation Facilities (TEF) Health, til afprøvning af nye løsninger inden for AI og robotteknologi. Landet har et moderne, teknologisk avanceret sundhedsvæsen, med en national elektronisk sundhedsjournal siden 2012 og elektroniske recepter siden 2016. Denne åbenhed over for innovation gør Portugal til et godt marked at starte med for health tech virksomheder og til en gateway til andre europæiske regioner.”
Patrícia Patrício, Knowledge and Intelligence manager, Health Cluster Portugal

Potentialet findes særligt i health tech løsninger, der adresserer følgende udfordringer: 

 Forebyggelse og velvære. 
 Lang levetid og kroniske sygdomme/multimorbiditet – Portugal har den anden ældste befolkning samt den hurtigst aldrende befolkning i Europa jf. Eurostat.
 Mental sundhed og neurodegenerative sygdomme.
 Mangel på sundhedspersonale – stor andel af ældre læger, og en del yngre sundhedsprofessionelle, der tager til udlandet og arbejder grundet bedre vilkår. 
 Manglende adgang til sundhedsydelser – særligt i landdistrikterne (sundhedsvæsenet er koncentreret i de store byområder ved kysten).

For danske health tech virksomheder med interesse i det portugisiske marked er der en række indgange – for eksempel: 
  • Samarbejder med de private hospitalers innovationsafdelinger om bl.a. piloter. 
  • Forskningsprojekter med universiteternes forskningsinstitutter, som ofte indgår projekter med udenlandske virksomheder for at teste og validere nye teknologier.
  • Samarbejde med kommunerne, som i 2022 overtog regionernes ansvar for de lokale sundhedscentre, om digitale løsninger særligt indenfor healthy ageing og telemedicin. 

Der vil i efteråret både være World Hospital Congress 25.-27. oktober 2023 samt Web Summit 13.-16. november, hvor Ambassaden i Lissabon lige nu søger health tech virksomheder til at lave en delegation relateret til et af disse event.

Denne artikel er bl.a. baseret på en markedsundersøgelse om health tech i Portugal, som ambassaden har fået udarbejdet. Den fulde rapport kan tilgås via dette link.

Portugals EU genopretningsplan kan findes via dette link. 

Din kontakt i portugal

Hvis du er interesseret i at høre mere om de mange muligheder inden for health tech i Portugal og hvilken hjælp Ambassaden kan tilbyde, så kontakt os. 
Loading...