Gå til indhold
Singapore

Brandvarmt marked for danske robotter i Singapore

Markedsmulighederne for robot- og automatiseringsteknologi er kæmpestore i Singapore. Industrierne mangler pålidelige leverandører af robotter, der kan udfylde hullerne i arbejdsmarkedet, skrue op for produktiviteten og øge værdien af varer og service til forbrugerne.

Robotteknologi spiller en helt central rolle i den bæredygtige og økonomiske udvikling i Singapore. Robotter var allerede implementeret i elektronik- og produktionsindustrierne, men med Covid-19 pandemien blev der for alvor sat skub i udviklingen af robotter blandt Singapores andre store industrier. De tæller blandt andet logistik, service, fødevareproduktion, rumteknologi og det maritime område. 

For at sætte udviklingen i gang, tilbyder Singapores regering at betale op til 50 pct af omkostningerne, når virksomheder i Singapore indkøber robot- og automatiseringsteknologi, der kan forbedre arbejdsprocesser og øge produktivitet.

Muligheder for danske robot- og automatiseringsvirksomheder

I 2021 udgjorde robotmarkedet i Asien-Stillehavsregionen 65 pct af den globale markedsandel med en værdi af 193 mia.kr. 

De globale fremtidsudsigter spår især om et stort potentiale for robotteknologi i rengørings- og byggeindustrierne i de kommende år. Markedet for rengøringsrobotter forventes at stige med 90 mia. kr fra 2021 til 2026, pga. stor efterspørgsel fra Kina og Japan. Markedet for robotteknologi inden for bygningskonstruktion forventes at nå 2174 mia. kr i 2028, forårsaget af den omfattende udrulning af højteknologisk udstyr til nedrivning og tunnelbygning.

På lige fod med resten af verden bruges robotter i Singapore primært inden for produktion af elektronik, hvor de udgør 84 pct af landets robotter. Den singaporeanske regering har dog store udviklingsplaner og sigter efter at udbygge landets produktionssektor med 50 pct fra 2021 til 2030. Det vil potentielt betyde, at man i 2030 vil have 1.000 robotter per 10.000 medarbejdere, hvilket for alvor vil cementere Singapores position som frontløber inden for omstillingen til robotteknologi. 

Den singaporeanske regering har i ‘Refreshing Industry Transformation Map’ udpeget 23 industrier som vigtige bidragsydere til Singapores økonomi. Her identificeres også relevante robot- og IT-softwareløsninger, som virksomheder i Singapore kan anskaffe med tilskud fra staten. Målet er at hjælpe virksomheder i Singapore inden for alle de vigtige industrier med at øge produktiviteten og vokse sig større gennem implementering af robot- og IT-løsninger, for at bidrage til den økonomiske vækst i Singapore.

En anden drivkraft for hurtig omstilling til robotter er arbejdsgivernes anerkendelse af behovet for at sørge for et sikkert arbejdsmiljø for deres medarbejdere. Robotterne er i stand til at udføre det arbejde, der vurderes at være risikabelt eller utiltalende for medarbejderne, hvilket skaber et mere attraktivt arbejdsmiljø, der kan tiltrække og sikre fastholdelse af medarbejdere.

The Trade Council forventer at følgende industrier vil gå forrest i omstillingen til robotter i Singapore:

  • Luftfart og det maritime område
  • Elektronik og kemikalier
  • Logistik og transport
  • Konstruktion og rengøring
  • Sundhed

Den fulde oversigt over Singapores 23 vigtige industrier kan læses her: https://www.mti.gov.sg/ITMs/Overview.

singapore giver statstøtte til robotter

Singapore tilbyder statsstøtte til virksomheders omstilling til robotter og automatisering gennem deres ’Productivity Solutions Grant’ (PSG). PSG-støtten har til formål at hjælpe virksomheder med at indføre produktionsfremmende teknologi inden for de  23 industrier. Fra den 1. april 2023 vil PSG-støtten udgøre op til 50 pct per virksomhed, der ansøger. Små og mellemstore virksomheder, der er registreret i Singapore kan søge om statsstøtten. Listen over godkendte løsninger inden for de forskellige sektorer findes her: https://www.gobusiness.gov.sg/productivity-solutions-grant/all-psg-solutions/.

Mens mange robotløsninger er sektorspecifikke, støtter PSG også indførelsen af teknologi, der går på tværs af industrier, navnlig i form af automatisering af maskiner og IT-software løsninger (fx kundeservice, dataanalyse, økonomisk styring og inventarlister). 

Danske leverandører af robot- og automatiseringsløsninger kan få hjælp af the Trade Council til at afklare, om deres robotløsninger indgår på Singapores PSG liste over støtteberettiget sektor-specifikt udstyr. Statstilskuddet på op til 50 pct giver dermed favorable muligheder for danske leverandører, som tilbyder godkendt sektor-specifikt udstyr, for at få deres løsninger i brug i Singapore.

The Trade Council hjælper dig

Markedet for robotter i Singapore er lige nu brandvarmt. Og The Trade Council i Singapore står klar til at hjælpe danske robotvirksomheder ind på markedet. Vi er med jer hele vejen fra at bidrage med markedsindsigter til at identificere lokale distributører til match making med potentielle samarbejdspartnere for at videreudvikle produktet. 

The Trade Council i Singapore har et bredt lokalt netværk på tværs af Singapores offentlige og private sektorer. Med et dybt kendskab til markedet og god kontakt til interessenter, kan the Trade Council i Singapore være din lokale proxy og bidrage med den nødvendige støtte for, at din virksomhed kan ekspandere. Strategien for, hvordan din virksomhed vil træde ind på det singaporeanske marked kan tilpasses jeres ønsker og jeres specifikke produkt.


Din kontakt i singapore

Er I interesserede i at høre mere om mulighederne for jeres robot- og automatiseringsløsninger i Singapore? Kontakt The Trade Council i Singapore for at arrangere et møde.
Loading...