Gå til indhold
ukraine

Krigen i Ukraine sætter fokus på øget landbrugs- og fødevareproduktion

Siden 2014 har Rusland besat ukrainske territorier på Krim-halvøen, og i Luhansk og Donetsk-regionerne. Som følge af Ruslands invasion i februar 2022 er nu ca. 20 % af Ukraines areal besat af Rusland. Det betyder, at ca. 20 % af Ukraines landbrugsproduktion er ramt af krig, og eksportmulighederne er besværliggjort af Ruslands forsøg på at blokere for sejlads på Sortehavet, som er Ukraines hovedvej til verdensmarkedet.

Dansk aftale med ukraine styrker samarbejdet på fødevare- og landbrugsområdet

I starten af oktober stod Fødevareminister Jacob Jensen i spidsen for et erhvervsfremstød på fødevareområdet med fokus på svineproduktion og korn logistik. 17 danske virksomheder deltog på et seminar i Lviv, som tiltrak et større antal ukrainske landbrugsvirksomheder, som for første gang siden krigens begyndelse havde mulighed for fysiske B2B møder med danske virksomheder. 

Under ministerens besøg, blev der undertegnet en aftale med den ukrainske Landbrugsminister, Mykola Solskyi omet myndighedssamarbejde på fødevareområdet. Aftalen vil styrke de i forvejen tætte dansk-ukrainske relationer på fødevareområdet.

EU søger at skabe eksport korridorer

EU understøtter den ukrainske landbrugseksport bl.a. ved at etablere de såkaldte solidaritetsbaner for transport af varer til og fra Ukraine. Den væsentligste handel ind og ud af EU foregår via Donau-deltaet og sejlads i rumænsk farvand. Derudover eksporteres der via land gennem Polen, Slovakiet, Ungarn og Rumænien. Landtransport sker både med lastbiler og jernbane, hvor den sidste form dog er handicappet af forskellige sporvidder på jernbanenettet i Ukraine og EU, som skaber behov for omlastning på grænsen.

Danske virksomheder er stadig aktive

Krigen har således lagt markante snubletråde ud for den ukrainske landbrugssektor. Så meget desto mere, er det positivt at notere, at danske virksomheder fortsat klarer sig pænt i landet. Danske investorer har bl.a. igennem en årrække investeret i ukrainske svinebedrifter, og der er heldigvis ingen af de danskejede bedrifter, der ligger i krigens frontzone. I lighed med de øvrige 75% af svineproducenterne, der ligger uden for frontzonen oplever de, at produktionsvilkårene igennem 2022 og 2023 gradvist er forbedret. Lave foderpriser i Ukraine har skabt gode vilkår for svine- og fjerkræproducenter, og flere af de danske investorer har planer om at udvide og opgraderer deres produktionsanlæg.

Ambassaden i Kyiv ser frem til et 2024 med øgede aktiviteter i Ukraine. Det store håb er en snarlig afslutning på krigen, men uanset krigen forventes øget aktivitet på landbrugs- og fødevareområdet, hvor der løbende sker en normalisering af bestræbelserne på at udvide produktionen. I modsætning til mange andre sektorer, har mange af de større landbrugs- og fødevareproducenter fortsat købekraft til indkøb af udstyr til modernisering af produktion og forædling. 

Det store fokus på muligheden for at blive medlem af EU, betyder også et øget fokus på at fødevarer skal kunne produceres efter EU-standarder, hvilket skaber god efterspørgsel efter danske løsninger positivt.

Genstart af udstillingsaktiviteter i ukraine

Siden krigsudbruddet i februar 2022 har al udstillingsaktivitet i Ukraine været indstillet. Udstillingsarrangørerne har netop meddelt, at man vil gennemføre udstillingerne ”Agro Animal Show og ”Grain Tech Expo” 14-16 februar 2024. Disse udstillinger har tidligere haft dansk deltagelse på en fælles stand og handelskontoret i Kyiv vil være behjælpelig med at arrangere fællesstand også i 2024, for interesserede virksomheder, som henvender sig snarest muligt.

Kontakt

Loading...