Gå til indhold
Kina

Dansk vandteknologi forenes i alliance i Kina

I Kina har Vand og Miljø-teamet grundlagt en alliancestruktur, der forener de danske vandteknologivirksomheder for at imødekomme nye markedsforhold.

De danske vandteknologivirksomheder, som Grundfos, AVK, Danfoss m.fl., har haft stor succes på det kinesiske marked i de seneste årtier. Men i takt med, at den kinesiske vandsektor skifter fokus fra infrastrukturbyggeri til forvaltning af høj kvalitet, skifter markedsefterspørgslen fra individuelle produkter af høj kvalitet til løsninger til omkostningseffektiv og kulstoffattig drift.

I et sådan forretningsklima er øget koordinering mellem den danske regering og kommercielle interessenter fordelagtigt, og danske vandselskaber kan drage fordel af en integreret tilgang, der forener markedsføringsstrategier for at bevare og øge deres konkurrenceevne på det kinesiske marked. 

Alliancer og partnerskaber: vejen til øget indflydelse

For at imødekomme det nye markedsparadigme arbejder Vand & Miljø-teamet på den danske ambassade i Kina på at etablere en strategisk forretningsalliance, under navnet Danish Water Alliance China, som har til formål at forene danske vandselskaber, der opererer i Kina. Ved at organisere en række rundbordsarrangementer, hvor de forskellige udfordringer og det dynamiske forretningslandskab vil blive analyseret, vil Vand og Miljø-teamet i Kina samarbejde med virksomhederne om at skabe en koordineret arbejdsstrategi for vandalliancen.

Som en del af Vandalliancen har Vand og Miljø-teamet i Kina igangsat en grundig undersøgelse af det kinesiske marked med fokus på de udfordringer, som de deltagende virksomheder står over for. Rambøll vil her forfatte en rapport, som skal danne grobund for alliancens arbejde i det nye år.

Dansk teknologi bidrager til bæredygtig udvikling

Dansk vandteknologi stemmer generelt godt overens med Kinas ambitioner om bæredygtig udvikling. For eksempel kan dansk ekspertise inden for digital overvågning, dataanalyse og intelligent spildevandsrensning understøtte Kinas mål om højere effektivitet og mindre forurening. Desuden passer Danmarks succes med decentrale lavenergiløsninger til Kinas voksende vandbehov i byerne og på landet. Danske virksomheder kan tilføje et værdifuldt bidrag til de fortsatte bestræbelser på at forbedre infrastrukturen i kinesiske byer. 

”Alliancen er en glimrende mulighed for at opnå meningsfyldte projekter, som både støtter de danske virksomheders interesser, samt hjælper med den grønne udvikling i Kina,” siger Mads Vesterager Nielsen, teamleder for Vand og Miljø i Kina.

Første møde i vandalliancen

Det første møde i Vandalliancen fandt sted d. 14. december 2023, og følges derefter op med et møde i det nye år. Herefter vil alliancen samles hvert kvartal, og der bliver således rig mulighed for andre vandteknologivirksomheder at slutte sig til alliancen i 2024.

Kontakt

Såfremt der er interesse eller spørgsmål, kan man rette henvendelse hos Mads Vesterager Nielsen, teamleder for Vand og Miljø i generalkonsulatet i Shanghai.
Loading...