Gå til indhold
Sydøstasien

Alliance for energieffektivitet skal skabe energibesparelser i Sydøstasien

Asien udgør 50% af det årlige nye globale bygningsareal, og potentialet for at forbedre energieffektiviteten i Sydøstasien er enormt.

Det anslås, at der kræves investeringer på 900 milliarder USD for at opfylde nationale energireduktionsmål. Bygninger tegner sig i dag for 37% af verdens energiforbrug og CO2-emissioner -  en andel der forventes at stige til 50% inden 2050 uden omfattende energieffektivitetsforanstaltninger. 

På den baggrund har The Trade Council skabt en alliance for energieffektivitet, der tilbyder en pakke af komplimentære løsninger til bygningsejere og udviklere i Sydøstasien mede store bygningsporteføljer. 

De danske virksomheder vil gennem alliancen vil få adgang til regionale projektmuligheder i Vietnam, Thailand, Filippinerne og Singapore. Alliancen giver også adgang til erfaringer fra The Trade Councils udvikling af finansieringsmodeller for energieffektivitetsprojekter i regeringsbygninger i Indonesien.

INDONESIEN

Indonesien har en befolkning på mere end 270 millioner borgere, der strækker sig over 17.000 øer med forventning om at blive verdens fjerdestørste økonomi inden midten af århundredet. Derfor spiller bygge- og anlægssektoren en nøglerolle for landets økonomiske og bæredygtige udvikling.

For at imødegå stigende energiefterspørgsel fra denne sektor har Indonesien aktivt fremmet energieffektivitet som en del af dets bestræbelser på at reducere energiforbrug og drivhusgasemissioner. Indonesien sigter mod at reducere sin nationale energiintensitet med 1% årligt for at opnå en samlet reduktion på 17% inden 2025. Derudover vil den kommende revision af den regeringsforordning nr. 70/2009 om energibesparelse pålægge bygninger med et forbrug på 500 TOE at gennemføre energibesparelse gennem energiledelsespraksis.

Medlemmer ser store fordele i alliancetilgangen

Vi spurgte alliancens grundlæggende medlemmer fra Frese, Grundfos, Kamstrup, NorthQ, Novenco og ROCKWOOL om markedspotentialet for energieffektive løsninger inden for Sydøstasiens bygningsmasse og, hvad de ser som de vigtigste fordele ved at indgå i en alliance.

Det er der kommet en lang række indsigter ud af. Fælles for dem alle er, at de ser et enormt potentiale for energieffektive løsninger i Sydøstasiens bygninger. Til dels på grund af landenes øgede fokus på at opfylde mere ambitiøse klimamål, men i høj grad også som resultat af regionens vækst og hastigt stigende energibehov, hvor ny kapacitet af vedvarende energikilder ikke kan følge med.  

Derudover er medlemmer gået ind i alliancen, fordi de ser stor værdi i at møde bygningsejere og udviklere med en løsningspakke, som dækker en bred vifte af behov. 

Yong Seng Goh, Application Manager, E&I solutions CBS – APAC, Grundfos Singapore siger: ”Bygningsejere er generelt bekymrede over livscyklusomkostninger og har stor interesse i at kunne reducere energiomkostninger. Det må dog ikke være på bekostning af den operationelle ydeevne, og her en den holistiske tilgang, som alliancen tilbyder en kæmpe fordel”. 

Francis Tan, Regional Marketing Manager at ROCKWOOL Asia understreger:  ”Ved at udnytte fælles ekspertise og ressourcer, kan alliancen levere skræddersyede løsninger til forskellige bygningstyper, som fremmer innovation og sikrer høj kvalitet i tilpasningen. Denne strømlinede tilgang forenkler beslutningstagning, reducerer administrative byrder hos kunden og højner dermed også kundetilfredsheden."

Virtuelt kick-off møde i alliancen

Filippinerne

Den filippinske byggesektor står for en betydelig del af energiforbruget, hvilket gør energieffektivitet til en afgørende faktor for at reducere drivhusgasemissioner og tackle klimaændringer.

Energi Effektivitets- og Bevarelsesloven fra 2019 pålægger vedtagelse af energieffektive bygningskoder og standarder i alle nye bygninger samt renovering af eksisterende bygninger for at forbedre deres energieffektivitet. Regeringen har taget skridt til at tackle dette problem ved at implementere bygningskoder og reguleringer med sigte på at forbedre energieffektiviteten i nybyggeri.
Gary Ling, Sales Manager APAC – AEC, Kamstrup fremhæver: "Henvendelse til bygningsejere som en alliance med komplementære løsninger giver mulighed for vellykkede business cases og skaber et solid fundament for medlemmerne, som en betroet rådgiver der kan inspirere bygningsejeren."

Andrew Kirton, Sales Director Asia Pacific, Novenco påpeger:  ”Alliancen kan ikke bare tilbyde komplementære, men også forskellige løsninger til bygningsejerne. Det gør det lettere for bygningsejere at starte deres bæredygtighedsrejse med både hurtige og langsigtede muligheder for at reducere strømforbruget og CO2-emissioner."
James Reid, Regional Sales Director, Frese Asia Pacific forklarer: "En alliance med komplementære løsninger giver maksimale energibesparelser for bygningsejere og udviklere. Kombinationen af intelligente produkter og systemdesign er nøglen til betydelige effektivitetsforbedringer."

Thailand

Thailand har forpligtet sig til at nå kulstofneutralitet inden 2050 og netto nuludledning af drivhusgasser inden 2065. I den forbindelse inkluderer det 20-årige (2011-2030) energieffektivitetsudviklingsprogram (EEDP) et mål om at reducere energiintensiteten med 25% i 2030 sammenlignet med 2025.
Christian von Scholten, CEO & Founder at NorthQ konkluderer: "Alliancer, der tilbyder komplette løsninger, giver klare fordele. Sammen leverer de ikke kun dele, men en fuld pakke, der sparer penge og er let at bruge. Det imødekommer regionens specifikke behov og gør det muligt at levere reelle, praktiske resultater."

SINGApore

I slutningen af 2022 hævede Singapore sit nationale klimamål for at opnå klimaneutralitet i 2050.  De nye mål inkluderede også en forpligtelse til at reducere udledningerne til omkring 60 millioner ton CO2-ækvivalenter i 2030. Energy Reset er en af de fem nøglepiller under Green Plan 2030. Der er særlig vægt på øget energieffektivitet i bygninger via Singapore Green Building Masterplan (SGBMP).

SGBMP omfatter tre hovedmål:

  • 80% af bygningerne efter bruttoetageareal (GFA) skal være grønne inden 2030.
  • 80% af nye udviklinger efter GFA skal være Super Lavenergi (SLE) bygninger fra 2030.
  • 80% forbedring af energieffektiviteten (fra 2005-niveauer) for bedste grønne bygninger inden 2030.

Kontakt

Kontakt Head of Trade Mark Perry, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan blive en del af alliancen.
Loading...