Gå til indhold
Tyrkiet

Tyrkiet har været en øjenåbner for danske Aquaporin

Den danske virksomhed Aquaporin har valgt at satse på Tyrkiet på grund af landets proaktive forretningskultur, stærke lokale produktionskapaciteter og de gode erfaringer med bistand af The Trade Councils team i Istanbul.

Tyrkiet var slet ikke på nethinden hos Kim Andersson, der er kommerciel direktør for drikkevand i Aquaporin. I hvert fald ikke indtil en kollega med en fortid som Danmarks generalkonsul i Istanbul, Søren Robenhagen, anbefalede ham at kigge nærmere på mulighederne i det store land, der kan nås på bare tre timer fra København med fly og grænser direkte op til EU’s indre marked.

Nogle indledende undersøgelser af markedsmulighederne i Tyrkiet vakte Kim Anderssons interesse. Han kunne konstatere, at der var udfordringer på markedet, som Aquaporin kunne afhjælpe med deres unikke vandrensningsteknologi og -løsninger. Han fik kontakt til en lokal partner og gik ellers i gang med at række ud til potentielle forhandlere, kunder og samarbejdspartnere i tæt samarbejde med The Trade Councils team i Tyrkiet.

quote ikon
"Vi betragter The Trade Council som en essentiel partner i vores fremtidige aktiviteter i Tyrkiet."
Kim Andersson Kommerciel direktør for drikevand, Aquaporin

Kim Andersson fremhæver, at ”uden et tæt partnerskab med vores lokale partner og The Trade Councils medarbejdere i Tyrkiet ville vi ikke have haft succes i Tyrkiet. Det har været vores smarteste investering. Vi betragter The Trade Council som en essentiel partner i vores fremtidige aktiviteter i Tyrkiet,” og fortsætter, ”når det gælder kontakt til tyrkiske virksomheder, har vi haft særlig gavn af samarbejdet med The Trade Council. Uanset hvilken virksomhed vi har rakt ud til, har The Trade Council altid været i stand til at skaffe os adgang på det rette niveau.”  

Tyrkiet har de senere år mærket klimaforandringerne. Isommer blev Tyrkiet ramt af nogle af de værste skovbrande i mange år, og manglen på vandressourcer er et tiltagende problem i store dele af landet. Det gælder ikke mindst i de store by- og industriområder, hvor behovet for rent vand er presserende, og nødvendigheden af at sikre en bedre og mere energieffektiv administration af begrænsede vandressourcer er afgørende. 

Hvor det i første omgang var markedsmulighederne, der vakte Kims interesse i Tyrkiet, er det siden blevet klart for ham, at Tyrkiet har mange andre fordele for en innovativ vækstvirksomhed som Aquaporin. Tyrkiet har en stor fremstillingsindustri, bl.a. inden for plast- og metalkomponenter, men står også stærkt inden for hvidevarebranchen, der er vant til at arbejde tæt med europæiske kunder.

Dertil er det – ikke mindst med de aktuelle udfordringer og priser på logistikområdet – en kæmpe fordel, at Tyrkiet grænser direkte op til EU’s indre marked og er omfattet af en toldunion, der fritager stort set alle handlede varer fra told. Alt sammen understøttet af en god infrastruktur og logistik, herunder danske logistikvirksomheder.

quote ikon
”Jeg kan absolut anbefale enhver dansk vand- og teknologivirksomhed at overveje muligheder i Tyrkiet. Både hvad angår salgsmuligheder, men også når det gælder fremstilling.” 
Kim Andersson Kommerciel direktør for drikkevand, Aquaporin

Kim fremhæver en række favorable forhold: Landets mere end 80 millioner indbyggere, der er placeret lige i EU’s baghave. Et land, der er konkurrencedygtigt med fjernere dele af verden, når man medregner risici, leverings- og transportudgifter samt bæredygtighed.


Den korte afstand mellem Danmark og Tyrkiet er et åbenlyst bæredygtighedsparameter, men også på andre områder kan tyrkiske leverandører i mange tilfælde tilbyde bedre og mere bæredygtige løsninger. Tyrkiske medarbejdere og partnere er dygtige og motiverede, og europæiske løsninger er i høj kurs på markedet.

 

Kim har en yderligere anbefaling, når det gælder Tyrkiet: Man skal have respekt for den lokale forretningskultur. Den er mere hierarkisk sammenlignet med Danmark, og det har betydning for, hvordan man skal håndtere relationer, og hvem man skal snakke med. ”Det er noget, vores tyrkiske partner og The Trade Council-teamet har hjulpet os med i processen,” forklarer Kim, ”og det er i min optik helt afgørende at respektere”.

quote ikon
”Når det gælder kontakt til tyrkiske virksomheder, har vi haft særlig gavn af samarbejdet med The Trade Council. Uanset hvilken virksomhed, vi har rakt ud til, har The Trade Council altid været i stand til at skaffe os adgang på det rette niveau.” 
Kim Andersson Kommerciel direktør for drikkevand, Auqaporin

Det er snart tre år siden, at The Trade Council in Istanbul indledte samarbejdet med Aquaporin. Det lange samarbejde har budt på en række besøg og opgaver, der samtidigt har givet The Trade Council-teamet en indsigt i Aquaporin, der er kommet virksomheden til gode i forløbet.

vil du vide mere om det tyrkiske marked?

Kontakt en af vores rådgivere for mere information om Tyrkiet og det tyrkiske marked. 

Loading...