Gå til indhold
Norge

Danske AI-løsninger skal hjælpe det norske sundhedsvæsen

Hospitaler og kommuner i Norge står overfor massive udfordringer de kommende år, hvor patienterne bliver flere, mens de varme hænder bliver færre. Her er der et stort potentiale for innovative og arbejdskraftsparende teknologiske løsninger – det er danske Human Bytes et stærkt bevis på. Human Bytes har med hjælp fra the Trade Council Oslo opbygget en stærk markedsposition i Norge og er nu med til at gøre en reel forskel i norsk sundhedsvæsen med deres arbejdskraftbesparende teknologi. 
Ligesom i Danmark står sundhedsvæsenet i Norge over for en massiv udfordring. I 2030 vil der være flere ældre end børn i Norge. Med en aldrende befolkning følger mere udbredt kronisk sygdom, multisygdom og mangel på arbejdskraft. Derfor arbejder Norge i disse år på historisk store løft af sundhedsområdet båret af store investeringer. Digital sundhed og teknologiske løsninger er vigtige, fordi de forventeligt kan hjælpe til med at aflaste sektoren betydeligt.
quote ikon
”Norge ser, ligesom Danmark, at vejen mod et mere fremtidssikret og robust sundhedsvæsenet må brolægges med flere smarte løsninger og nye digitale værktøjer og arbejdsformer. Det digitale er en betydelig brik i puslespillet, og Norge er både ambitiøse og omhyggelige i arbejdet med at finde de rigtige løsninger og få dem implementeret. Alligevel kræver et digitalt løft af sundhedsvæsenet i helt stor skala input i form af viden, know-how, og evidens-baserede teknologiske og innovative løsninger fra mange sider. Det er noget man aktivt opsøger og udforsker – ikke mindst via samarbejdsakserne med Danmark.”
Jeff Kirk Svane, sundhedsdiplomat, ambassaden i Oslo
Netop her er der et stort potentiale for danske virksomheder. Det er danske Human Bytes et godt eksempel på. Human Bytes er nemlig førende inden for distribution af sundhedsteknologiske løsninger baseret på kunstig intelligens (AI), som kan gøre en stor forskel for patienter, personale, sundhedsvæsen og økonomi. Derfor var det med rigtig god grund, at Human Bytes vendte blikket mod det norske marked. 

Hvem er Human Bytes?

Human Bytes leverer AI til sundhedssektoren. Virksomheden håndplukker de markedsførende og allermest effektive AI-løsninger i verden og bringer dem til de nordiske lande. Human Bytes repræsenterer løsninger til alt fra radiologi, til patologi, til oftalmologi, til stråleterapi og til patientovervågning. Alle løsningerne er regulatorisk godkendte med solid evidens bag, og de fleste er allerede i klinisk drift mange steder med gode resultater. Human Bytes løsninger er med andre ord plug-and-play og helt klar til øjeblikkelig værdiskabelse i klinikken og reduktion i arbejdsbyrden. 
quote ikon
“Som ny virksomhed, med en ny teknologi, kan det være vanskeligt at navigere i et nyt marked. Her har The Trade Council været en stor hjælp til at forstå markedet og de rammer, der er gældende. Vi har deltaget i en række arrangementer fra The Trade Council, som har hjulpet med at skabe adgang til relevante processer og beslutningstagere i det norske sundhedsvæsen. Vi ser, at vores koncept finder god genklang i det norske marked, og at vores AI-løsninger kan bidrage til at løse de udfordringer sundhedsvæsnet står midt i.”
Ulrik Therkildsen, CEO & Partner, Human Bytes

The Trade Council har åbnet døren

The Trade Council i Oslo har lavet flere målrettede aktiviteter med Human Bytes for at finde nye indgange til markedet og skabe vigtige kontakter og netværk mellem virksomheden og beslutningstagere. Igennem et længerevarende samarbejde har The Trace Council i Oslo desuden hjulpet Human Bytes med markedsindsigt, kortlægning af relevante interessenter og sparring om brugen af AI i de forskellige regioner i Norge. Human Bytes har været en aktiv deltager på mange af The Trade Council i Oslos arrangementer - heriblandt ”E-Helse i Norge” konferencen 2022 og nu igen i efteråret 2023. Human Bytes udstillede ligeledes på den faglige konference ”Plattformdagene 2023”, som var arrangeret af The Trade Council i Oslo sammen med Region Midt Norge og norske kommuner. Tilsammen har arbejdet resulteret i nye muligheder og stor synlighed på mange niveauer i den norske sundhedssektor for Human Bytes.

The Trade Council i Oslo og Human Bytes har i samarbejde også afholdt en workshop i Oslo med titlen ”AI som arbejdskraftbesparende teknologi”, der havde fokus på, hvordan AI rent praktisk kan være en del af løsningen på sundhedsvæsnets massive udfordringer. Der var oplæg fra flere eksperter på området, som skabte livlig diskussion med interessenter fra norske hospitaler, regioner, universiteter, myndigheder og Human Bytes’ AI-eksperter. Efterfølgende var der en uformel middagsreception i ambassadørboligen, hvilket gav rig mulighed for at skabe kontakter og dele erfaringer. Workshoppen har, som de øvrige aktiviteter, givet Human Bytes god synlighed i Norge og har desuden fremmet vidensudvekslingen mellem eksperter i begge lande – noget som også er vigtig for os i Danmark.  

Play video

Din kontakt i Oslo

Ambassadens sundhedsteam har dybdegående kendskab til det norske sundhedsvæsen, samt et stærkt og bredtfavnende netværk. Sundhedsteamet kan også hjælpe din virksomhed på det norske marked, og de står klar, hvis du ønsker at høre mere om sundhed- og life science muligheder i Norge.
Loading...