Gå til indhold
Italien

Dansk teknologivirksomhed indgår partnerskab med italiensk kommune

Gennem et strategisk partnerskab med den danske ambassade i Italien har Queue-it med succes udvidet sin tilstedeværelse på det italienske marked. Virksomhedens gode resultater i Italien er ikke tilfældige; Queue-its unikke styrker harmonerer perfekt med efterspørgslen på det italienske marked. Virksomhedens mål er at bidrage til det italienske markeds vækst og konkurrenceevne ved at sikre lige adgang til digitale offentlige tjenester og samtidig forbedre effektiviteten i den offentlige sektor. Dette mål stemmer overens med Italiens nationale genopretningsmål, som er defineret i den nationale COVID-19 genopretningsplan.

effektivt pilotprojekt

I et hastigt udviklende tech-økosystem er innovative it-virksomheder som Queue-it interessante partnere for italienske virksomheder og organisationer, der ønsker at forbedre deres konkurrenceevne. Queue-its nylige pilotprojekt med Bologna kommune er et konkret eksempel på den værdi, som Queue-it har formået at levere. Ved at integrere teknologi til Bologna kommunes virtuelle venteværelser parallelt med at kommunens behov for at håndtere øget online aktivitet var stigende, hjalp Queue-it med at sikre, at kommunes hjemmeside ikke blev overbelastet men forblev åben og funktionsdygtig i perioder med høj trafik.

I 2022 mødtes Queue-it med Bolognas byrådsmedlem for digitalisering under et delegationsbesøg til Danmark. Under arrangementet fik Queue-it mulighed for at præsentere deres løsninger for en række italienske myndigheder. Efter delegationsbesøget blev der lavet en aftale om et pilotprojekt, hvor Queue-its løsning viste sig effektivt i forhold til at kunne håndtere de mange tilmeldinger til sommerlejre. Samarbejdet demonstrerede teknologiens effektivitet og forvandlede en potentiel krise til en problemfri operation for kommunen. Pilotprojektet er et godt eksempel på, hvordan Italiens ønske om styrket digitalisering af den offentlige sektor er et godt match med danske tech-virksomheders evner til at levere borgercentrerede digitale tjenester. Efter de gode resultater fra det indledende samarbejde har Bologna og Queue-it formaliseret deres partnerskab og har nu fokus på at udvikle flere fælles projekter.

quote ikon
"Samarbejdet med den danske ambassade i Italien gav os de rette forbindelser og indsigter til at vise effekten af vores løsning i en italiensk kontekst. Pilotprojektet med Bologna Kommune viste, hvordan vores teknologi giver borgerne en strømlinet onlineoplevelse, især i kritiske perioder som de såkaldte 'klikdage'. Vi ser frem til at fortsætte vores partnerskab." 
Filippo Kundesuccesmedarbejder hos Queue-it

Komplekst at navigere i den italienske offentlige sektor

Queue-it har haft en betydelig tilstedeværelse i forskellige regioner i Italien i de senere år. Ligesom flere andre virksomheder er de dog stødt på en del udfordringer, mens de har navigeret rundt i den italienske offentlige sektors kompleksitet. Ikke desto mindre fremhævede den italienske genopretningsplan adskillige forretningsmuligheder på det italienske marked, hvilket fik virksomheden til at søge hjælp til at udvide deres markedsaktiviteter yderligere.

Den italienske genopretningsplan har til formål at fremme den digitale og grønne omstilling, samtidig med at den også adresserer sociale og regionale forskelle. Bemærkelsesværdigt er det, at en fjerdedel af de tilgængelige midler er øremærket til at styrke den digitale omstilling. Denne omfattende digitaliseringsproces har sat Italien på en kurs mod vækst og yderligere innovation, noget flere virksomheder er begyndt at anerkende og tage til sig.

Gennem anvendelse af teknologi til virtuelle venteværelser i forbindelse med online tilmeldinger gav Queue-it ikke kun teknisk stabilitet, men gjorde det også muligt for kommunen at udforske nye muligheder inden for digitalisering. Ambassadens støtte var afgørende i forhold til at sikre sammenhæng mellem kommunens interesser og den danske virksomheds løsning, samt at begge parter fik mulighed for at udforske dette.

quote ikon
"At opnå et vellykket samarbejde mellem en teknologileverandør og en kommune kræver strategisk sammenhæng. Queue-its løsning komplementerede Bologna Kommunes behov perfekt, og samarbejdet viste, at innovativ dansk teknologi kan imødekomme flere af de konkrete udfordringer som italienske kommuner står overfor i praksis."
Vanessa Lista Rådgiver ved Den Danske Ambassade i Rom

Kontakt

Hvis du vil høre mere om udviklingen og dine muligheder i Italien, så kontakt Danmarks ambassade i Italiens tech-team og hør, hvordan vi kan støtte din virksomhed i at skabe unikke lokale kontakter. 

Loading...