Gå til indhold
Polen

Dansk fjernvarme skal hjælpe den polske energisektor 

Innargi A/S indgår en aftale med den polske afdeling af Veolia Energia Poznań om at undersøge potentialet for 100 MW geotermisk energi til fjernvarme. Aftalen blev underskrevet den 1. februar 2023. 
Projektet har til formål at dekarbonisere fjernvarme og stemmer overens med Veolias mission om at blive et benchmark-selskab for økologisk transformation. Udforskningsundersøgelser af geotermiske ressourcer vil tjene til at evaluere potentialet for udvikling af geotermisk fjernvarme i Poznań. Projektet blev iværksat som led i de igangværende bestræbelser på at finde alternativer til kul og forbedre effektiviteten af vedvarende energikilder og stabilisere fjernvarmepriserne for slutbrugerne. Frédéric Faroche, bestyrelsesformand, CEO for Veolia Group i Polen siger: 
quote ikon
"Aftalen markerer et vigtigt skridt i retning af en dekarbonisering af fjernvarmeproduktionen baseret på indførelse af nye teknologier. Ved at levere geotermisk energi bidrager vi til at forbedre miljøet og luftkvaliteten i byen, samtidig med at vi beskytter vores kunder mod stigende kulstofpriser. Det er vores ambition at være benchmark-selskab for energiomstillingsprocessen. Derfor fokuserer vi på at diversificere vores energimix for at inkludere vedvarende ressourcer."
Frédéric Faroche, bestyrelsesformand, CEO for Veolia Group i Polen

Geotermisk energi har stort potentiale

Brugen af geotermisk energi til at forsyne fjernvarmesystemer i Europa har været begrænset på grund af høje opstartsinvesteringsomkostninger og undergrundsforhold. Innargi - som i øjeblikket er ved at udvikle EU's største geotermiske anlæg i Danmark - har udviklet en ny forretningsmodel, hvor geotermisk varme leveres som en tjenesteydelse. På den måde er Veolia beskyttet mod investeringsomkostninger og risici i alle projektets faser - i efterforsknings-, anlægs- og driftsfasen.

quote ikon
"Vi forventer, at det banebrydende geotermiske projekt i Poznań vil demonstrere det betydelige potentiale, som geotermisk energi har for store fjernvarmesystemer i Central- og Østeuropa. Ifølge McKinsey-undersøgelser har geotermisk energi potentiale til at dække varmebehovet i 33 pct af fjernvarmesystemerne i Polen inden 2045. Geotermisk energi er ikke afhængig af vejrforhold som f.eks. vind eller sol. Når geotermiske anlæg er i drift, er de forureningsfrie, støjsvage og diskrete. De kræver ikke store arealer og passer godt ind i bylandskabet."
Samir Abboud, adm. direktør for Innargi

I 2023 vil både Veolia og Innargi foretage en grundig vurdering af byens potentiale for geotermisk opvarmning. Hvis resultaterne af undersøgelsen viser sig at være positive, kan et operationelt geotermisk varmeværk tages i brug om ca. fem år.

Den danske ambassade i Warszawa har allerede samarbejdet med Innargi i mere end et år og har ydet støtte til markedsinformation og adgang til beslutningstagere på det polske marked.

Din kontakt i polen

Hvis du ønsker at undersøge dine muligheder på det polske energimarked, er du velkommen til at kontakte vores rådgiver.
Loading...