Gå til indhold
Sydøstasien

Dansk atomkraft skal hjælpe Sydøstasiens grønne omstilling

Sydøstasiens energibehov er steget 3% i snit hvert år over de seneste 2 årtier. Udviklingen vil fortsætte frem mod 2030, og der er behov for alternative grønne energikilder for at komme i mål med den grønne omstilling. Den danske virksomhed Seaborg kan levere den nødvendige energi med en avanceret kompakt atomreaktorteknologi, som ikke udleder CO2.
I en region hvor vedvarende energikilder er begrænsede, udrulles langsommere end behovstilvæksten og typisk er geografisk placeret langt fra storbyer, er der behov for alternativer til kulkraft for at levere basisbelastning til el-net og procesvarme til industrier.

Seaborgs Cmsr teknologi leverer udledningsfri energi

Og det er her, Seaborgs kompakte atomreaktorløsning kommer ind i billedet. Med en indbygget sikkerhedskarakteristika, som forhindrer nedsmeltning og spredning af radioaktivt materiale under ulykker, leverer CMSR- teknologien (Compact Molten Salt Reactor) både stabil basisbelastning og procesvarme til produktion af stål, raffinaderier, gødning, og grønne brændstoffer. 

Derudover sikrer reaktorinstallation på pramme en stor fleksibilitet i udvidelse af ny energiproduktion, hvilket er en stor fordel for Sydøstasiens tusindvis af øsamfund.

Stigende appetit på atomkraft i sydøstasien

Atomkraft indgår sammen med grøn hydrogen og energiimport som et sandsynligt scenarie i Singapores energiplaner frem mod 2050. I Thailands energiudviklingsplan fra 2023 til 2037 indregnes installation af op mod 4GW atomkraft inden 2030. Filippinerne åbner også med en mulig målsætning på 2.4GW atomkraft inden 2035 ifølge Department of Energy (DOE). Atomkraft ses i stigende grad som en vigtig brik i klimapuslespillet, og kan være skridtet til at opnå uafhængighed af import af energi, og ligefrem skabe muligheder for eksport af grøn energi og produkter i regionen.

Strategisk regionalt samarbejde åbner døre

For at accelerere udviklingen af det store markedspotentiale i Sydøstasien samarbejder Seaborg med The Trade Council i både Singapore, Thailand, Filippinerne, Vietnam og Indonesien. Samarbejdet inkluderer også støtte i Korea og Japan og er struktureret i en samlet aftale med overordnede rammer for aktiviteter og stor fleksibilitet i fordelingen af ressourcer mellem de enkelte lande. Det betyder, at Seaborg hurtigt kan respondere og mobilisere handelsrådgivere, når der opstår muligheder i de enkelte markeder.
quote ikon
”Gennem samarbejdet med The Trade Council har vi hurtigt opnået et omfattende overblik over markedsvilkår, lovgivning, fremtidige planer, kerneinteressenter og potentielle partnere i vores fokusmarkeder. Støtten betyder, at vi løbende bliver inkluderet, når relevante muligheder opstår, og gennem ambassaderne får vi effektivt adgang til møder med offentlige og private interessenter på alle de rigtige niveauer. Slutresultatet er, at vi med relativt få interne ressourcer kan opdyrke markedsmuligheder parallelt og på tværs af regionen, hvilket ikke ville være muligt, hvis vi selv skulle drive aktiviteterne."
- Nikolaj Ager Hamann Head of Business Development, Seaborg

I kraft af det flerårige samarbejde er Seaborg nu en integreret del af The Trade Councils fortælling om danske styrkepositioner, som kan accelerere den grønne omstilling i Sydøstasien. Derudover har the Trade Council forankret en dybdegående forståelse for Seaborgs regionale forretningsaktiviteter og dertil relaterede udfordringer i regionale energirelaterede sektorteams.

Det tætte samarbejde betyder, at handelsrådgivere på tværs af markeder i Sydøstasien er rustet til løbende at spotte muligheder for Seaborg i krydsfeltet mellem lokale markedsindsigter og netværk, government-to-government relationer, public affairs arbejde og makroøkonomiske udviklinger.

din kontakt i sydøstasien

The Trade Council i Singapore, Thailand, Vietnam, Indonesien og Philippinerne står klar til at hjælpe din virksomhed med koordineret markedsadgang på tværs af regionen. Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre mere om vores arbejde og hvad vi kan gøre for din virksomhed.
Loading...