Gå til indhold
Frankrig 

Danske biomasseovne gør fransk fjernvarme grøn

En proaktiv eksportrådgiver satte Dall Energy i kontakt med det franske marked. Nu står den danske virksomhed klar til at hjælpe Frankrig med landets grønne transition.

Biomasse har i de senere år været en meget omdiskuteret del af Danmarks grønne omstilling, hvilket har betydet, at lovgivning i en længere periode har stået i vejen for afbrænding af biomasse til produktion af fjernvarme.

Det har langt fra været ideelle markedsvilkår for en virksomhed som nordsjællandske Dall Energy, hvis produkt er en multibrændselsovn, der er særligt velegnet til at omdanne netop biomasse til varme gennem en såkaldt forgasningsovn. 

Vilkårene i Danmark har ændret sig nu, men undervejs fik det Dall Energy til at kigge mod Frankrig, som var – og er – helt anderledes indstillet på at lade alle former for biomasse indgå som en del af den grønne omstilling. Særligt omstillingen af fjernvarmeproduktionen.

Konkrete muligheder og en aktiv ambassade

Helt konkret begyndte Dall Energy dog også at se mod Frankrig, fordi ambassaden i Paris tilbage i 2016 så samme markedsmulighed og satte virksomheden på programmet for et delegationsbesøg for de to store franske energiselskaber Dalkia og EDF, der kom til Danmark for at se på en række danske biogasanlæg.

Delegationsbesøget vakte særligt interesse hos Dalkia, som efterfølgende selv transporterede forskellige typer biomasse til Danmark for at teste, hvor effektiv Dall Energys ovn nu også var.

quote ikon

De kunne lide, hvad de så. Så at ambassaden fik skabt den her kontakt var uden tvivl det, der lukkede døren endeligt op for os i Frankrig. Det er virkelig givende at have en dansk ambassade, som også selv er aktiv og reagerer på, at der opstår en markedsmulighed i Frankrig, som danske virksomheder kan udnytte.

Ann Pedersen Bouisset Salgschef i Dall Energy

Interessen mundede to år senere ud i en aftale med Dalkia om levering af en biomasseanlæg, som nu forsyner den nordfranske by Rouens godt og vel 100.000 indbyggere med varme.

I slutningen af 2021 indgik Dall Energy så endnu en aftale om en leverance til byen Salon-de-Provence tæt på Marseille. Denne gang med energiselskabet Coriance.

Det er ifølge sektorekspert og teamleder for energi- og miljøsektoren hos The Trade Council ved Den Danske Ambassade i Paris Karen-Luise Johansen Geslin et godt eksempel på, hvordan en dansk ambassade skal arbejde:

Det er absolut lettere sagt end gjort, at en ambassade skal være proaktiv i forhold til markedsmuligheder. Men det er vigtigt, at vi ikke tænker eksportrådgivning som en statisk størrelse, hvor danske virksomheder, som er blevet interesserede i Frankrig, skal komme til os, før der sker noget. Og det viser Dall Energys succes her i landet med al ønskelig tydelighed.”

Store investeringsplaner

Efter Danmark, hvor Dall Energy har installeret anlæg i både Bogense, Sønderborg, Sorø og Sindal, er Frankrig blevet det største marked for virksomhedens lavemissionsovn.

Teknologien i Dall Energys biomasseforgasningsovn adskiller sig fra de traditionelle ristefyrede biomasseanlæg. I forgasningsprocessen omdannes biomasse til gas, som dernæst forbrændes øverst i ovnen og bliver til varme. Det giver en meget effektiv udnyttelse af biomassen, og samtidig er processen meget miljøvenlig, da den eksempelvis udleder 95% mindre støv end et traditionelt anlæg.

Derudover er ovnen velegnet til flere typer biomasse som for eksempel have-/parkaffald, bark og knuste paller uden at tage hensyn til fugtigheden, fordi ovnen kan tage brændsel med en fugtighed helt op til 60%. Særligt i procesindustrien er ovnen også oplagt til at sikre en fleksibel varmeproduktion, da den kan variere sit output mellem 10 og 100 pct. relativt hurtigt.

Begge dele er klare fordele i et land som Frankrig, som både har enorme biomasseressourcer, netop fokuserer på brugen af lokal biomasse såsom have-/parkaffald, og som rummer et stort antal procesvirksomheder, der skal omlægge fra gas til vedvarende energikilder. Derfor har Dall Energy ifølge salgschef Ann Bouisset også langt fra indfriet sine ambitioner her endnu.

Dall Energy har et mål om at sælge i alt mellem fire og syv anlæg om året, og specifikt for Frankrig betyder den nuværende efterspørgsel, at virksomheden regner med inden for den nærmeste fremtid at skulle levere tre til fire anlæg om året.

quote ikon
"Der investeres rigtig store summer i både omstillingen af den franske fjernvarme og i omstillingen af den franske industri, samtidig med at emissionskravene til fjernvarmeværkerne øges kraftigt. Det skaber en helt konkret efterspørgsel fra energiselskaberne på produkter som vores, som vi virkelig mærker lige nu, og som vi forventer os rigtig meget af."
Ann Pedersen Bouisset Salgschef i Dall Energy

Gunstig energikrise

De store investeringer i omstillingen af den franske fjernvarme er blandt andet en konsekvens af Frankrigs enorme genopretningsplan, som allerede er godt i gang med at munde ud i konkrete projekter. Samtidig står Europa lige nu ved en skillevej, hvad angår naturgas.

Vi kan også mærke på efterspørgslen af vores produkt, at der lukkes for gassen fra Rusland nu. For udover at være CO2-neutral er biomasse både en meget tilgængelig og stabil ressource, hvilket gør den oplagt som del af en relativt hurtig omstilling fra afhængighed af naturgasimport,” siger Ann Bouisset.

Og det får helt naturligt andre lande til at se mod Danmark, når de skal finde løsningerne.

I Danmark har vi for mange år siden omstillet fra gas til biomasse i fjernvarmesektoren. Over 70% af den danske fjernvarme kommer jo fra biomasse, så franskmændene ser op til Danmark som et foregangsland inden for dette område,” fortsætter Ann Bouisset.

Frankrig importerer så godt som al sin naturgas (ikke kun fra Rusland) og er målt på mængder Europas tredjestørste importør. I alt er det omkring 15 procent af landets energiforbrug, der er afhængig af denne ressource.

 

kontakt

Loading...