Gå til indhold
Sydafrika

Situationsrapport fra eksportmarkedet Sydafrika

Sydafrika er fortsat stærkt påvirket af både den globale sundhedskrise og den medfølgende økonomiske krise. Anden halvdel af 2021 startede dog positivt, da Sydafrika i september måned åbnede hovedparten af samfundet op igen efter at have været ramt af den tredje bølge. Regeringen står foran en større genopretning af økonomien, og med et stort fokus på grøn omstilling, kan det åbne op for nye muligheder for danske virksomheder.

Lige nu vurderer Trade Council i Pretoria, at de bedste muligheder for eksport ligger inden for vand- og energisektoren samt tech-sektoren.

Samlet set er der altså gunstige muligheder for danske virksomheder og kompetencer på det Sydafrikanske marked i de kommende år. TC i Pretoria oplever en markant stigning i antallet af henvendelser om rådgivning fra danske virksomheder på det Sydafrikanske marked.

covid-19 i sydafrika

Sundhedssituation

Sydafrika er i lockdown level 1 i øjeblikket, hvilket er det laveste niveau af nedlukning. Smitten er generelt lav, men der forventes en fjerde bølge af COVID-19 startende ultimo december.

D. 28. oktober var positivprocenten 1,7 pct. ud af 30.845 testede. I alt har Sydafrika haft næsten 3 millioner tilfælde, med ca. 90.000 dødsfald.

D. 28. oktober var der ca. 4000 indlagte, hvilket var en stigning på 30 personer på et døgn.

De daglige COVID-19 tal kan findes her: Alerts - NICD

D. 28. blev 182.419 personer vaccineret. I alt er over 22 mio. vaccineret i Sydafrika pr. d. 28. oktober.

De aktuelle vaccinationstal kan findes her: Latest Vaccine Statistics - SA Corona Virus Online Portal

Vilkår for erhvervsrejsende

Alle rejsende som ankommer til Sydafrika skal kunne fremvise en negativ Covid-19 test taget max 72 timer før afrejse. Rejsende uden test kan forventes at få foretaget en antigen-test ved ankomst. Tester man positiv, bliver man sat i selvbetalt karantæne i et af regeringens karantænefaciliteter.

Rejsende, som er vaccinerede er ikke undtaget indrejserestriktioner ved indrejse til Sydafrika. Det danske coronapas anerkendes ikke som dokumentation for testresultat, vaccination, og immunitet efter tidligere smitte.

Hold øje med ambassadens hjemmeside for eventuelle opdateringer.

Restriktioner

Brug af mundbind alle offentlige steder, inkl. restauranter, butikker, fitnesscentre.

Udgangsforbud mellem 00-04 om natten.

Der må forsamles 750 indendørs og 2000 personer udenfor.

Restauranter og forretninger er tilladte at håbe åbent, men der skal bæres mundbind, når man ikke sidder ned og der skal opretholdes 1,5 m afstand. Yderligere kræves det, at der er håndsprit tilgængeligt i alle restauranter og forretninger.

Du kan læse yderligere om situationen her.

Flyforbindelser

Kun OR Tambo, Lanseria, Kruger Mpumalanga, Cape Town og King Shaka Internationale lufthavne er åbne for internationale fly.

Økonomien i sydafrika i lyset af covid-19

Erhvervsklima

Sydafrika er hårdt ramt af den globale pandemi, både på sundhedsområdet, hvor knap 90.000 (per d. 14. november) mennesker har mistet livet som følge af pandemien, og på økonomien, som har oplevet et større fald i BNP de sidste to år.

Sydafrika lukkede landet hårdt ned under 1. bølge og påbegyndte stille den økonomiske genåbning i november 2020. Da nedlukningen havde taget hårdt på den sydafrikanske økonomi, var restriktionerne mildere under 2. bølge i december/februar, og det samme gjorde sig gældende for tredje bølge i juni/september. FocusEconomics Consensus Forecast panelist estimerer den Sydafrikanske BNP til at vokse med 3 pct. i 2021 og 1,6 pct. i 2022. Status pt. er, at økonomien er vokset med 1,2 pct. i Q2, hvilket betyder, at Sydafrika er på niveau med landets BNP i Q4 2017, før pandemien (se mere her).

Sydafrikas økonomi ser ud til at blive bedre de kommende år, hvilket kan sikre og styrke dansk eksport til landet. Den sydafrikanske præsident, Ramaphosa, tilskynder udenlandske investeringer, da de er med til at understøtte arbejdsmarkedet og den sydafrikanske økonomi. Dette gør sig også gældende i provinsen KwaZulu-Natal, hvortil ambassaden har en businessdelegation i december. Premieren i regionen har offentligt udtrykt behovet for udenlandske investeringer, særligt efter urolighederne tilbage i sommeren 2021, med henblik på at genoprette provinsens økonomi.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 60,9 (oktober 2020)
 • 52,6 (november 2020)
 • 50,3 (december 2020)
 • 50,9 (januar 2021)
 • 53,0 (februar 2021)
 • 54,7 (september 2021)
 • 53,6 (oktober 2021)

Læs mere om Sydafrikas PMI her.

Forbrugertillidsindekset (CCI) var i december 2020 på 98,2, hvilket var det højeste niveau siden pandemiens start men stadigvæk et godt stykke under niveauet før pandemiens begyndelse. Efter et stort fald i starten af pandemien har forbrugertillidsindekset set en langsom stigning siden august og er pr. oktober på 98,3. Læs mere her.

Dansk eksport til Sydafrika

Sydafrika rangerer som 84 ud af 190 lande i World Bank’s 2020 Doing Business rapport. Landet har mange attraktive muligheder for danske virksomheder, da landet besidder mange naturressourcer, en stor økonomi, transparent juridisk system og et relativt stabilt politisk system. Sydafrika er ikke blot et vigtigt land blandt udviklingslandende, men også en god indgang til de sydlige lande i Afrika på grund af deres gode infrastruktur og det faktum, at African Free trade Agreement muliggør fri handel fra Sydafrika og til andre lande på kontinentet.

Sydafrika er dermed et godt sted at etablere virksomhed, og mange virksomheder ekspanderer deres aktiviteter fra Sydafrika til resten af regionen.

Det er værd at bemærke, at der i Sydafrika er en relativt høj kriminalitetsrate, højt korruptionsniveau / også politisk og strukturelle problemer hvad angår adgangen til stabil elforsyning. Dette til trods er Sydafrika et yderst interessant marked for danske virksomheder, både hvad angår eksport til det lokale marked, men også som indgang til resten af Afrika.

Arbejdsløshedssituation

Sydafrika oplever rekordhøje tal for arbejdsløshed, hvilket kun er blevet forværret af Covid-situationen. I Q2 2021 var arbejdsløsheden på hele 34,4 pct.. Q1 2021: 32,6 pct.

Læs mere her.

Frihandelsaftaler

Den Europæiske Union er Sydafrikas største handels- og investeringspartner. Sydafrika er sammen med Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia og Swaziland en del af Southern African Economic Partnership Agreement (SADC EPA), som er en frihandelsaftale med EU. Denne aftale har helt eller delvist fjernet told på 98,7 pct. af al import fra Sydafrika til EU.

Handel mellem Sydafrika og EU har i de senere år været stigende og er samtidig blevet mere varieret. Læs mere her

Derudover er Sydafrika også en del af African Continental Free Trade Area (ACFTA), som er en frihandelsaftale blandt medlemslandene i African Union (AU). Dette kan være en potentiel mulighed for danske virksomheder, som eksporter til Sydafrika og dermed åbner op for direkte eksport til alle afrikanske lande.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Regeringen har planlagt at investere ZAR 30 mia. (DKK 12 mia.) i vandsektoren hvert år over de næste ti år, hvilket åbner potentielle muligheder for danske virksomheder der arbejder i denne sektor. Sammenholdt med Danmarks seneste eksportstrategi for vand, så ser ambassaden store muligheder for Danske virksomheder i Sydafrika.

Inden for landbrug og fødevarer har man ikke mærket meget til COVID-19 – på nær inden for vinindustrien, som har været hårdt ramt af perioder med forbud mod salg af alkohol i Sydafrika. På de fleste andre områder inden for sektoren har produktionen været stigende, og resultaterne det sidste år har været højere end forventet. Sektoren er derfor fortsat en oplagt mulighed for danske virksomheder at investere i.

På trods af at efterspørgslen på energi og især elektricitet er høj, så har energisektoren mærket effekterne af COVID-19, eftersom meget af konstruktionsarbejdet har været sat på pause. Det arbejde er dog genoptaget og sektoren er igen i fremgang, med mange byggeprojekter i landet. En af de større muligheder for danske virksomheder inden for energisektoren er den sydafrikanske regerings offentlige udbudsrunde, Bid Window 6, som bl.a. indeholder udbud vind- og solenergi samt biomasse, og som starter i slutningen af 2021/starten af 2022.
Der er generelt stort fokus på energisektoren i Sydafrika. Den statsejede energikoncern Eskom har annonceret, at de sætter særligt fokus på ”Renewable Energy”. Andre storforbrugere af elektricitet, herunder minesektoren, udgør også et stort potentiale for danske virksomheder, der arbejder med vedvarende energi eller har brug for en mere stabil adgang til elektricitet.

EU holder løbende øje med og opdaterer eventuelle sager om handelshindringer. Læs mere her.

Handelshindringer som følge af COVID-19

Sydafrika har ikke haft indført handelshindringer som følge af COVID-19.
Sydafrika har dog haft en del af deres landegrænser lukket under Covid-19, hvoraf flere af dem er åbnet op igen efterfølgende.

EU holder løbende øje med og opdaterer eventuelle sager om handelshindringer, hvilket fremgår her.

Foruden ovenstående, så er der nogle særlige krav i forbindelse med at drive forretning i Sydafrika, herunder krav til graden af lokalt indhold, samt BBB-EE (broad based black economic empowerment). Efter Apartheidtiden har der i Sydafrika været behov for at sikre rettigheder til den sorte del af befolkningen. Derfor har ANC fastsat krav til mængden af lokalt produceret indhold, samt en skala, hvor man får tildelt point, hvis virksomheden der byder ind på offentlige udbud, opfylder nogle særlige krav. Det drejer sig bl.a. om sammensætningen af ledelsen og ejerskab i virksomheden, samt, om en virksomhed uddanner den sorte del af befolkningen, gennem eks. Virksomhedsuddannelsesprogrammer.

Du kan læse mere om BBBEE her.

Stimulipakker

Under COVID-19 har Sydafrika udvidet sin tidligere Temporary Employee/Employer Relief Scheme (TERS) program, som blev præsenteret tilbage i 2018 for at minimere arbejdsløsheden i landet. COVID19-TERS er indtil videre bekræftet til at fortsætte frem til slutningen af april for specifikke sektorer, der har været ramt af nedlukningen. Denne ekstra støtteordning kræver, at ansøger møder forskellige kriterier samt at arbejdsgiveren er registreret hos Unemployment Insurance Fund (UIF). Læs mere om det sydafrikanske TERS program.

Den sydafrikanske regering har gennem de seneste år drastisk øget sin andel af vedvarende energi i deres samlede energiforbrug. Siden 2011 er der anskaffet i alt 6.422 MW under Renewable Energy Independent Power Producers Procurement Programmet (REIPPPP). Sydafrika vil frem mod 2030 investere yderligere i 20.400 MW vedvarende energi (14.400 MW fra vindkraft og 6.000 MW fra solenergi), dog vil Sydafrika stadigvæk fortsætte deres investeringer i naturgas, batterilagring og kul.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Der er stor politisk bevågenhed på området for grønne investeringer og eksport af grøn eksport og teknologi. Ud over de danske muligheder for at få tilskud til eksport af grøn teknologi/produkt, så har regeringen i Sydafrika udtrykt ønske om, at fokusere på grøn omstilling. Det betyder, at der fra Sydafrikas side er særligt fokus på at investere i bæredygtige initiativer, hvilket gælder alt fra offentlige bygninger til offentlig infrastruktur mm. Som eksempel herpå, så har Eskom i forrige måned ytret ønske om at øge mængden af grøn energi, fremfor kuldrevet energi/elektricitet, hvilket de agter at investerer et trecifret millionbeløb i.

Danmark er førende på viden og teknologi på området for bæredygtig omstilling og grøn energi. Dette er en klar styrkeposition, der åbner døre i Sydafrika. Fra energi til minesektoren efterspørger man mere effektive og grønne løsninger, hvilket danske virksomheder kan bidrage med.

Bid Window 6 på Renewable Energi er et eksempel på et udbud, der kan være relevant for danske virksomheder. Her er der udbudt 4800 MW vindenergi og 2000 MW solenergi.

Klimafrontpost

Den danske Ambassade i Pretoria er en klimafrontpost. Det betyder, at vi har fokus på bæredygtige initiativer og eksport af grøn/bæredygtig teknologi.

Vi arbejder med den grønne dagsorden, gennem sektorsamabejder på Smart Cities, vand og energi

Derudover bærer ambassadens indsats i Trade Council præg af, at vi har fokus på eksport og markedsadgang til danske virksomheder, der kan bidrage til den grønne agenda. Det gør vi ved at arbejde med danske alliancer, på området for vindenergi, bæredygtighed i minesektoren og en alliance for vand og energieffektivisering i offentlige byggerier. TC arbejder aktivt på at fremme danske grønne løsninger på nogle af de helt store udfordringer, som Sydafrika står overfor, og hvor vi i Danmark har bevist at vi kan levere bæredygtige løsninger med innovativ dansk teknologi.

Internt på ambassaden spiller klimafrontposten også en stor rolle. Her har vi, udover at have solcelleanlæg på ambassaden, lige fået installeret solcelleanlæg på ambassadørens residens. Samlet kommer 70 pct. af ambassadens og 50 pct. af residensens energiforbrug fra grøn solenergi.

Digitalisering

E-commerce er en af de digitale trends, som er kraftigt stigende i Sydafrika, hvilket skyldes en meget høj penetrationsrate af smartphones, samt at 94 pct. af sydafrikanere bruger internettet. Dette er blevet yderligere accelereret af COVID-19.

Sydafrikas finansielle sektor er internationalt anerkendt. En anden digitaliseringstrend i Sydafrika er den stigende vækst indenfor FinTech.

Sydafrika er det land på det afrikanske kontinent med flest FinTech start-up virksomheder, og den siddende præsident har proklameret planer om, at Sydafrika skal åbne op for deres økonomiske potentiale og bygge et techhub i Sydafrika på linje med Silicon Valley.

Handelsmuligheder

Strategiske alliancer

Den danske ambassade i Pretoria har stærke myndighedssamarbejder inden for både vand, energi og bæredygtig byudvikling. Ambassaden samarbejder med både den sydafrikanske regering, en række provinser og kommuner samt den private sektor i Sydafrika.

Det strategiske sektorsamarbejde er en essentiel og unik platform til at positionere danske styrkepositioner og være med til at skabe bæredygtige og vigtige samarbejder mellem danske og sydafrikanske aktører, både på regerings- og kommunalt niveau, såvel som blandt private virksomheder, ngo’er, internationale organisationer og andre institutioner og tænketanke.

Vores partnerskabsprogrammer og tilknyttede sektorrådgivere giver ambassaden en dybdegående sektorforståelse, gode relationer og netværk, som via Trade Councils ydelser kommer danske firmaer og investorer til gode.

Ambassaden er i proces med at opbygge en minealliance, der via dansk teknologi skal løse nogle af minernes største problemer, med vand- og energieffektivitet, for at hjælpe minerne med at blive CO2-neutrale i 2050. Ambassaden har allerede nu de første medlemmer, og igangsætter første fase af arbejdet i december 2021.

Myndighedssamarbejde

Danmark har tre forskellige myndighedssamarbejder med Sydafrika inden for hhv. vand, energi og bæredygtig byudvikling:

Ambassaden i Sydafrika og Miljøstyrelsen i Danmark er sammen med det sydafrikanske vandministerium har forhandlet en tredje fase af det strategiske myndighedssamarbejde i vandsektoren på plads. Der er underskrevet en MoU, og samarbejdet løber frem til 2025. Samarbejdet fokuserer på at dele danske løsninger og erfaringer inden for vandsektoren, f.eks. hvordan man kan minimere spildevandsomkostninger, udnyttelsen og håndteringen af grundvand og effektivisering af vandforbruget i industrien. Samarbejdet har et overordnet mål om at skabe en bæredygtig vandindustri i hele værdikæden til forbrugeren i Sydafrika.

Det strategiske samarbejde inden for energisektoren fokuserer på at dele danske erfaringer og udforme politikker og strategier inden for bæredygtig energi og energieffektivisering. Fokus er bl.a. på geografisk at udvide brugen af vind- og solressourcer i Sydafrika, som skal bidrage til at effektivisere og styrke Sydafrikas nationale elektricitetsforsyning. Målet heraf er at bidrage til at skabe en mindre CO2-omkostningsfuld energisektor i Sydafrika.

Gennem det strategiske sektorsamarbejde inden for bæredygtige og smarte byer er ambassaden i Sydafrika i samarbejde med Aarhus kommune, aarhusianske institutioner og virksomheder med til at kapacitetsopbygge og vidensdele i forhold til at adressere udfordringerne ift. byplanlægning og implementeringen af bæredygtig byudvikling i Tshwane (Pretoria) i Sydafrika.

Nye muligheder på sektorniveau

Sydafrika fortsætter sine grønne prioriteter under COVID-19, hvilket den sydafrikanske præsident slog fast i sin seneste State of The Nation-tale, hvor han fremhævede, at det statslige elselskab, ESKOM, sigtede mod klimaneutralitet i 2050. Regeringen arbejder på at opfylde deres forpligtelser til United Nations Framework Convention on Climate Change samt Parisaftalen.

Siden COVID-19 eskalerede i marts 2020 har man set et skifte mod online-shopping, der er blevet accelereret af pandemien.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

Der er et stort potentiale inden for denne sektor. Vi har på ambassaden et strategisk samarbejde med City Tshwane. Se afsnittet ovenfor.

Muligheder inden for fødevareproduktion og -forsyning

Også her er der flere muligheder inden for fødevareproduktion og forsyning. Ambassaden har faciliteret delegationer fra Sydafrika til Danmark, samt fødevare og fødevareteknologi til Sydafrika. Særligt inden for kyllinge- og svineproduktion er der vidensdeling og gode muligheder for eksport.

Derudover vurderer Ambassaden, at dette også er en sektor, hvor der med fordel kan arbejdes på grønnere og mere bæredygtige initiativer, hvilket åbner muligheder op for flere danske virksomheder.

Muligheder inden for transport og logistik

Særligt hvad angår søfart. Her er der både muligheder for at arbejde med de eksisterende store havne, herunder Durban Port og Cape Town Port. Endvidere er man i færd med se på mulighederne for at åbne en ny stor havn i provinsen Northern Cape, som skal fungere som logistisk knudepunkt for handel og søfartstrafik til og fra Sydafrika.

Muligheder inden for sundhed

Sundhedssektoren er relativt opdelt i Sydafrika, mellem en velfinansieret privat sundhedssektor og en mere ulige offentlig sektor.

Ambassaden arbejder sammen med danske virksomheder på flere projekter, herunder 100 året for opfindelsen af insulin.

Trade Council i Sydafrika

Den danske ambassade og handelsafdeling i Sydafrika består af et hold af specialiserede handelsrådgivere inden for sektorerne energi, vand, sundhed samt fødevarer og landbrug. Ambassaden har derfor et unikt kendskab til mulighederne på markedet samt et enestående netværk til både offentlige og private beslutningstagere. Yderligere er den danske ambassade i Sydafrika blevet udpeget som en dansk klimafrontpost. Med en stærk baggrund i grøn og økonomisk diplomati er ambassaden en frontpost til at fremme dansk erhvervsliv og grønne løsninger, som skal støtte Sydafrikas grønne omstilling.

Ambassaden har allerede et tæt strategisk samarbejde med flere danske virksomheder, mange som allerede er på markedet og flere, som overvejer mulighederne i Sydafrika. Vi hjælper dem med at positionere sig over for både private sydafrikanske virksomheder, samt over for de føderale og lokale myndigheder. Vi arbejder samtidig med mange andre typer af projekter; vi hjælper med at finde den optimale lokation for at etablere produktion, vi hjælper med at finde lokale partnere og distributører, vi laver markedsanalyser og hjælper med at identificere potentielle kundesegmenter.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden og handelsafdelingen en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for eksportrådgivning i sydafrika?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksport nyheder Vil du have seneste nyt fra The Trade Council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart.