Gå til indhold
Singapore

Situationsrapport fra eksportmarkedet Singapore

83 pct. af Singapores befolkning på 5.7 mio. indbyggere er fuldt vaccineret og landet forbereder sig nu på en gradvis genåbning og lempelse af restriktionerne. Retorikken omkring COVID-19 er mærkbart ændret, og de singaporeanske myndigheder forsøger at gøre befolkningen klart, at man må leve med en vis risiko, hvis man vil have gang i hjulene igen – og det vil man.


Siden den 12. oktober 2021 har Danmark været kategoriseret som et land i gruppe II, hvilket for fastboende danskere i Singapore betyder, at man kan afholde karantæne (7 dage) i eget hjem.

Den 19. oktober 2021 vil Danmark få sin egen såkaldte  Vaccinated Travel Lane(VTL) med karantænefri rejse mellem Danmark og Singapore for vaccinerede rejsende.  Der er flere betingelser knyttet hertil, som vaccinationsstatus, rejsehistorik m.m.


Kan danske virksomheder søge støtte i Singapore?

Virksomheder i Singapore har under en række nationale hjælpepakker adgang til støttemuligheder og tilskudsordninger. Danske virksomheder skal have et singaporeansk ACRA nummer (svarende til et dansk CVR-nummer) for at søge om støtte. Alle pakker er omtalt på Ambassadens hjemmeside.

covid-19 i singapore

Sundhedssituation

Singapore har færdigvaccineret 83 pct. af befolkningen og 85 pct. har fået første stik. Singapore var tidligt i gang med at vaccinere og havde købt rigeligt ind af Moderna og Pfizer vaccinerne. Pr. 12. oktober var der 1619 indlagte, 291 med behov for ilt og 42 på intensiv. 2976 nye smittetilfælde blev registreret samme dag. Det samlede dødstal er nu 183 for hele pandemien.

I slutning af august var ca. 80 pct. af Singapore’s befolkning færdigvaccineret, men da den milepæl var opnået havde Deltavarianten fået fat og smittetallene steg. Det resulterede i yderligere restriktioner, herunder forsamlingsbegrænsning på 2 personer, hjemmeskoling og hjemmearbejde som default. Snart lukkes alle restauranter og shopping-malls for ikke vaccinerede. Singapore vaccinerer med Pfizer-BioNTech og Moderna. Vaccinerne er gratis og bliver tilbudt til alle singaporeanere og personer med fast ophold i Singapore. Sinovac er betalingspligtig og er ikke en del af det officielle vaccinationsprogram.

Reuters Covid-19 Tracker (Singapore: the latest coronavirus counts, charts and maps (reuters.com) opdateres dagligt.

Læs mere om sundhedssituationen i Singapore

Vilkår for erhvervsrejsende

Vaccinerede erhvervsrejsende fra Danmark kan per 19. oktober 2021 indrejse karantænefrit i Singapore via Vaccinated Travel Lane (VTL). Opfylder man ikke betingelserne, er der stadig generelt indrejseforbud i Singapore. Ændringer af restriktioner kan blive indført med meget kort varsel. Klik her for at orientere dig om Singapore Immigration & Checkpoints Authority (ICA)s aktuelle regler.. 

Oplever din virksomhed udfordringer eller opstår der tvivlsspørgsmål i forbindelse med medarbejderes planlagte erhvervsrejser, kan Udenrigsministeriets Global Response Team hjælpe. Klik her for at orientere dig herom.

Restriktioner

Der er påbud om mundbind og social afstand i det offentlige rum. Førstegangsovertrædelse straffes med bøde på SGD 300 (ca. DKK 1.500). 

Alle skal anvende sporingsapp’en ”TraceTogether” eller en ”token” ved samme navn. Denne skal anvendes til at checke ind / ud af bygninger, forretninger, barer, restaurationer, parker m.v. Rejsende til Singapore har mulighed for at leje en ”token”.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

Flyforbindelser

Fra den 1. november tilbyder Singapore Airlines to direkte VTL-flyafgange mellem København og Singapore ugentligt. Klik her for mere information.

økonomien i Singapore i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Forskydninger i de globale forsyningskæder - afledt af COVID-19 - vil i udpræget grad påvirke en lille, åben nation som Singapore. Som led i den forventede regionalisering vil Singapore og Sydøstasien generelt afsøge nye muligheder for at sikre en større andel af selvforsyning og egenproduktion. Det gælder både i produktions- logistik- og salgsledet, hvor specielt digital transformering vil være en katalysator for fremtidige investeringer og udviklingsfokus. Teknologiudvikling og digital løsninger vil i de kommende år derfor være et omdrejningspunkt for danske eksportmuligheder til Singapore. Her vil specifikt FinTech, CleanTech og løsninger til optimering af fødevarer og landbrug være i fokus.

I takt med at Singapores investeringsplaner og målsætninger for klimaberedskab og miljøforbedringer effektueres, vil danske virksomheder med grøn ekspertise ligeledes se frem til øget interesse og partnerskabsmuligheder. Det tætte maritime samarbejde vil fortsat være centralt i dansk samhandel med Singapore, hvilket potentielt kan medføre flere afledte eksportmuligheder inden for netop teknologiudvikling og grøn omstilling.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 50,8 (marts 2021)
 • 50,9 (april 2021)
 • 50,7 (maj 2021)
 • 50,8 (juni 2021)
 • 51,0 (juli 2021)

Læse mere om PMI i Singapore her.

Arbejdsløshedssituation

 • 2,9 pct. (marts 2021)
 • 2,7 pct. (juni 2021)

Klik her for mere information om arbejdsløsheden i Singapore.

Økonomisk situation

De omfattende rejserestriktioner er dyre for et land, som lever af at være regionalt hovedkvarter for internationale virksomheder og samlingspunkt for konferencer og handlende turister.

Langsigtet er Singapores økonomiske situation sund. Landets digitale infrastruktur, adgang til kapital og talent samt et innovativt erhvervsmiljø gør det til et attraktivt marked for danske virksomheder.

Den 11. august 2021 opjusterede The Ministry of Trade and Industry (MTI) forventningen til væksten i BNP for 2021 fra 4-6 pct. til 6-7 pct.
Singapore oplevede en økonomisk fremgang på 14,7 pct. i andet kvartal af 2021 sammenlignet med samme kvartal 2020. Til sammenligning var den økonomiske fremgang på blot 1,5 pct. i første kvartal af 2021, sammenlignet med samme kvartal 2020.

Væksten kommer primært fra byggesektoren, som længe har ligget stille, efterfulgt af fremstillingssektoren, hvor elektronik tegner sig for den største andel.

Klik her for mere information om den økonomiske situation i Singapore.

Dansk eksport til Singapore

Selvom dansk eksport ikke forventes at falde drastisk, vil man uomtvisteligt mærke krisen, da Danmarks bærende eksporterhverv er direkte forbundet med udviklingen i den globale varehandel. Tungen på vægtskålen er aktivitetsniveauet i global skibsfart og den maritime sektor. Den grønne eksport forventes på kort sigt at se et dyk qua en midlertidig udskydelse af infrastrukturprojekter og større energiinvesteringer. Omvendt (op) prioriterer både Singapore og Danmark digitaliseringsdagsordenen, hvilket giver et fælles afsæt for øget samhandel på tværs af brancher.

Frihandelsaftale med EU

Frihandelsaftalen, EUSFTA, mellem EU og Singapore trådte officielt i kraft i november 2019. Læs mere om aftalen her.

Klik her for at læse mere om hvordan du bruger frihandelsaftalen.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

På sektorniveau følger Singapore det globale billede - dog med endnu større nedgang i specielt de eksportafhængige og globale erhverv. Luftfarten er uden sammenligning den hårdest ramte branche. Underholdning- og turismebranchen er på linje med detailhandlen ligeledes hårdt ramt af restriktionerne.

Samhandel med Danmark

Langt størstedelen af den danske eksport til Singapore beror på det maritime, hvor 'andre transportmidler' og 'maskiner- og tilbehør til industrien' udgør langt størstedelen. Generelt er efterspørgslen stigende på digitale og grønne løsninger.

I de første tre måneder af 2021 beløb den danske vareeksport til Singapore sig til DKK 2,89 mia. Det svarer til en stigning på 191,4 pct. i forhold til den samme periode i 2020 (DKK 990,5 mio.). (UHV)

Handelshindringer

Ift. samhandel er Singapore forblevet åbent under COVID-19. Singapore har hverken indført direkte eller indirekte handelsbarrierer, som påvirker eksporten ind og ud af landet.

Stimulipakker 

Sektorer berørt af støtteordninger

Singapore har til afveksling fra tidligere økonomiske stimuli brugt store summer på engangsoverførelser til alle landets borgere (såkaldte helikopterpenge) under COVID-19. Fokus har gennem krisehåndteringen været jobsikring, tilskud til digital omstilling og kompetenceløft på tværs af brancher. Regeringen har afsat DKK 20,9 mia. til jobskabelsesordninger og praktikophold. Luftfartsindustrien har modtaget hjælpepakker til en samlet værdi af DKK 4,05 mia. Endvidere er der afsat DKK 209 mio. til at støtte idræts-, kunst- og kulturinstitutioner og DKK 619,5 mio. til transportselskaber – herunder til taxavirksomhed og Grab.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Singapore fastholder sine investeringsforpligtelser for grøn omstilling trods dønningerne af COVID-19. Det gælder blandt andet en investeringsramme på cirka DKK 500 mia. over de næste 100 år i klimaberedskab, kystsikring og bæredygtig udvikling. Trods fastholdelse af grønne investeringer bør der forventes forsinkelse i udbud og nye projektlanceringer - særligt inden for infrastruktur.

Danmark har netop underskrevet en aftale om et nyt femårigt miljøsamarbejde, hvor øget forskningssamarbejde og udveksling af grøn teknologi inden for vand, affaldshåndtering og cirkulær økonomi skaber grobund for gode eksportmuligheder.

Læs mere om Singapores Coastal and Climate Protection Fund

Klik her for at læse mere om det nye femårige miljøsamarbejde mellem Danmark og Singapore 

Digitalisering

Selvom Singapore i forvejen var et af verdens mest digitale samfund, har COVID-19 forstærket de trends, man så før krisen. Det gælder bl.a. øget digitalisering, hvor e-handel, digitale betalingsløsninger og digitale services for alvor har fået et populært gennembrud. Som en del af udviklingen er udrulningen af 5G-netværket blevet fremrykket.

Singapore er ligeledes i gang med en gennemgribende industritransformation, der skal digitalisere store dele af fødevare-, uddannelses-, transport-, produktions- og servicesektoren. Derfor søger man efter ligesindede partnere, der kan tilbyde teknologi- og vidensdeling inden for specielt automatisering, machine learning, kunstig intelligens og blockchain på tværs af industrierne.

Handelsmuligheder

Strategiske alliancer

Green Denmark in Southeast Asia er et åbent forum for opinionsdannere og danske virksomheder. Initiativet (lanceret september 2020, og nu med flere end 70 medlemmer og eksterne samarbejdspartnere) har til formål at accelerere den grønne dagsorden og knytte et tættere samarbejde mellem danske og sydøstasiatiske myndigheder, erhvervsfolk og institutionelle partnere. I 2021 er der gennem eksklusive briefinger blevet stillet skarpt på den økonomiske udvikling i regionen samt finansieringsmuligheder til projektudvikling samt udførelse. Endvidere har de danske virksomheder flittigt brugt hjemmesideportalen til at dele indsigter, meninger, og gode projekteksempler.

Danmarks InfrastructureAsia Platform 2021 samler ledende danske virksomheder og institutionelle investorer for at bringe danske løsninger, erfaringer og tiltag i spil til regionens USD 126 milliarder investeringsbehov i infrastruktur (Asian Development bank). I tæt samarbejde med den singaporeanske myndighed ’Infrastructure Asia’ bruger ambassaden i Singapore platformen til at præge udviklingen af Sydøstasiens infrastruktur i en grønnere, mere bæredygtig retning ved at bygge bro til regionale regeringer, projektejere og relevante myndigheder.

Muligheder inden for urbanisering og byudvikling

I februar 2020 underskrev Singapore og Danmark en samarbejdsaftale omkring fælles udvikling af nye bæredygtige løsninger inden for vand, affaldshåndtering og jordkvalitet. Aftalen skal over en femårig periode udbygge og styrke samarbejdet mellem singaporeanske og danske aktører samt skabe nye veje for innovationssamarbejde på bæredygtighedsfronten. Med aftalen har grønne danske virksomheder og forskningsinstitutioner en officiel invitation til Singapore og et oplagt springbræt til resten af det asiatiske marked. Ambassaden i Singapore er tovholder på et ambitiøst arbejdsprogram under den nye samarbejdsaftale, hvor nuværende aktiviteter primært falder inden for vand og spildevandshåndtering, affaldshåndtering, kyst- og oversvømmelsessikring samt bæredygtig infrastrukturudvikling.

Desuden er der stort appetit fra Singapore på at samarbejde med Danmark omkring smarte byløsninger og bæredygtige infrastruktur. Det gælder specielt vedvarende energi, vand og spildevand, transport og energieffektivitet.

Klik her for mere information.

Muligheder inden for opskalering af en bæredygtig fødevareproduktion

Singapore har behov for hjælp til at producere langt flere fødevarer på det eksisterende meget lille landareal. Her kan du læse mere om en række konkrete muligheder for danske virksomheder med erfaring og kompetencer inden for state-of-the-art teknologi, udstyr og løsninger til nye, bæredygtige landbrug.

Der er helt aktuelt og meget konkret en række muligheder for danske virksomheder med erfaring og kompetencer inden for state-of-the-art teknologi, udstyr og løsninger til nye, bæredygtige landbrug i Singapore. På kort sigt drejer det sig primært om undersektorerne salat-, fisk- og ægproduktion.

 • Bæredygtige løsninger til vertikalt landbrug, indendørs og udendørs, samt til ’rooftop farming’.
 • Ekspertise inden for land- og havbaseret aqua kultur teknologi og lukkede systemer for fiske/-dambrug.
 • Ekspertise inden for destruktion af udtjente høns på kyllingefarme.
 • Bæredygtige totalløsninger for landbrugsaffaldsbehandling (specifikt gylle og spildevand) samt overgang til en cirkulær økonomi.

Muligheder inden for sundhed

Digitaliseringsprocessen inden for sundhed i form af sundhedsteknologier er blevet forstærket, og der efterspørges robotter til brug på hospitaler.

Muligheder inden for luftfart

Sidste år fyrede Singapore Airlines ca. 20 pct. af sine medarbejdere. Gamle fly sendes i disse dage på pension og erstattes med nye brændstofbesparende modeller. Det regionale søsterselskab SilkAirs fly er blevet ommalet og personalet er trukket i Singapore Airlines uniformer. Gruppens lavprisselskab Scoot har netop fået leveret nye Airbus fly.

Trods pandemien præsterede Singapore Airlines et lille driftsoverskud sidste regnskabsår. Der er fuld fart i den grønne omstilling og forberedelserne til en tid efter COVID-19, hvor luftfartsselskabet har en ambition om at fremstå mere strømlinet og moderne samt at være det mest effektive i Sydøstasien. Også på landjorden i Singapore er aktivitetsniveauet højt lige nu!

Renoveringen af Terminal 2 er fremskyndet og færdiggørelsen af Terminal 5 skal sikre, at lufthavnen kan håndtere 130 mio. passagerer årligt en gang i 2030’erne.
Under overskriften ”Fostering Innovation to Enhance Airport Operations”, fortalte Chun Yang ONG, Civil Aviation Authority of Singapore danske eksportører i juni 2021, at de p.t. har gang i rigtig mange innovative projekter.

Projekterne har til formål at øge automatiseringen og gøre sig mindre afhængig af f.eks. baggagehåndteringspersonale bl.a. ved at anvende dansk teknologi. Lufthavnen tester i øjeblikket forskellige robotteknologier og hjælpemidler. Alle arbejdsprocesser revurderes lige nu.

Hvor det sikkerhedsmæssigt er forsvarligt, ønsker man at indføre flere ”touch-less”-løsninger. Arbejdspladsen skal være renere for såvel personalet som for de rejsende.
Sikkerhed er omdrejningspunktet for alt. Derfor er der også igangsat initiativer til at se på, hvordan arbejdsprocesser mindst muligt forsinkes af det, til tider, meget omskiftelige tropiske klima med tordenvejr og kraftige regnskyl.

I samarbejde med Danish Aviation Group arrangerer de danske ambassader på Filippinerne, i Indonesien, Thailand og Singapore et remstød i oktober og november måned 2021, hvor danske eksportører får mulighed for at møde nye kunder, myndigheder og samarbejdspartnere. 

Større projekter i udbud

Der vil løbende være projekter under Singapores Coastal and Climate Protection Fund, der skal sikre østatens overlevelse i lyset af de forventelige klimaforandringer (se ovenover). Regeringens investeringsramme er forventeligt DKK 500 mia. over de næste 100 år. 

Trade Council i Singapore

I I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse. Ambassaden leverer desuden løbende markedsindsigter og arbejder aktivt på at samle og igangsætte nye projektmuligheder, der kan bygge bro mellem danske og singaporeanske partnere.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Singapore?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!