Gå til indhold
Singapore

Situationsrapport fra eksportmarkedet Singapore

Singapore har gennem pandemien benyttet en tresporet risikobaseret inddæmningsstrategi. Strategien har været karakteriseret ved test ved symptomer, kontaktsporing og isolation ved mistanke om smitte. Testkapaciteten er pt. 28.000 dagligt, og der stiles mod kapacitet på 40.000 daglige tests inden for nær fremtid. Med karantæne, omfattende kontaktsporing og tests er smitten nu under kontrol. Det har kostet en markant nedgang i samfundsaktiviteten.

Kan danske virksomheder søge støtte i Singapore?

Virksomheder i Singapore har under en række nationale hjælpepakker adgang til støttemuligheder og tilskudsordninger til at afdæmpe de økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19.

Såfremt danske virksomheder har et singaporeansk ACRA nummer (svarende til, hvad vi i Danmark kender som et CVR-nummer) kan disse søge om økonomisk støtte. Alle pakker er omtalt på ambassadens hjemmeside.

covid-19 i singapore

Sundhedssituation

Singapore befinder sig i fase 2 af genåbning med en forventning om snarest at overgå til fase 3.

Pr. 26.11.2020 havde Singapore 76 aktive sager og i alt 28 døde siden pandemiens start. Samlet set har man haft 58.183 smittede.

Singapore har ikke haft nogle lokalt overførte tilfælde af COVID-19 de seneste 14 dage. Af importerede sager har Singapore haft 101 tilfælde i de seneste 14 dage. Incidensen for lokalt overført smitte er dermed 0 per 100.000 (gennemsnit af de seneste 14 dage).

Klik her for at læse mere om sundhedssituaitonen i Singapore.

Vilkår for erhvervsrejsende

Der er p.t. indrejseforbud, som også er gældende for erhvervsrejser. Der kan søges om tilladelse til indrejse på ad-hoc basis. Indtil videre er tilladelse givet til enkelte erhvervsledere.

Singapore har med effekt fra den 18. november 2020 indført krav om en negativ PCR-test forud for indrejse til Singapore. Testen skal være foretaget højst 72 timer inden afrejsen til Singapore. Er det ikke muligt at fremvise dokumentation for en negativ PCR-test, vil indrejse blive nægtet. Læs mere her.

Myndighederne i Singapore har den 20.11.20 bekræftet over for den danske ambassade, at det danske COVID-19 pas anerkendes som dokumentation for PCR-test ved indrejse.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Klik her for at orientere dig om rejserådene.

Restriktioner

Singapore har indført påbud om mundbind i det offentlige rum. Førstegangsovertrædelse straffes med bøde på SGD 300 (ca. DKK 1.500).

Forsamlingsgrænsen for arbejdsrelaterede events er 50 personer, men må ikke inkludere forplejning. For private sammenkomster er grænsen fem personer. Som led i nye lempelser pr. oktober 2020 har flere medarbejdere fået lov at møde op på arbejdspladsen, dog maksimalt halvdelen på samme tid.

I takt med genåbningen af samfundet, er det obligatorisk at indscanne sig med personoplysninger forud for enhver adgang til kontorbygninger, butikker, restauranter og andre offentlige faciliteter. Fra slut december vil det være påkrævet at bære en personlig token eller benytte app’en Tracetogether for at få adgang til en hvilken som helst offentlig bygning, supermarked, kiosk, underholdningsfacilitet.

Hvis lempelserne går godt, planlægges der yderligere liberaliseringer i en trin-for-trin tilgang mod den dag, hvor en vaccine er klar til udrulning. Singapore taler ikke om at komme af med virussen men om at finde en ny normal i en verden med COVID-19.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om eventuelle indrejserestriktioner.

Flyforbindelser

Singapore Airlines har én planlagt direkte forbindelse mellem København og Singapore ugentligt. Se mere her.

Singapore i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Forskydninger i de globale forsyningskæder - afledt af COVID-19 - vil i udpræget grad påvirke en lille, åben nation som Singapore. Som led i den forventede regionalisering vil Singapore og Sydøstasien generelt afsøge nye muligheder for at sikre en større andel af selvforsyning og egenproduktion. Det gælder både i produktions- logistik- og salgsledet, hvor specielt digital transformering vil være en katalysator for fremtidige investeringer og udviklingsfokus. Teknologiudvikling og digital løsninger vil i de kommende år derfor være et omdrejningspunkt for danske eksportmuligheder til Singapore. Her vil specifikt FinTech, CleanTech og løsninger til optimering af fødevarer og landbrug være i fokus. I takt med at Singapores investeringsplaner og målsætninger for klimaberedskab og miljøforbedringer effektueres, vil danske virksomheder med grøn ekspertise ligeledes se frem til øget interesse og partnerskabsmuligheder. Det tætte maritime samarbejde vil fortsat være centralt i dansk samhandel med Singapore, hvilket potentielt kan medføre flere afledte eksportmuligheder inden for netop teknologiudvikling og grøn omstilling.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 50,3 (september 2020)
 • 50,5 (oktober 2020)

Læse mere om PMI i Singapore her.

Arbejdsløshedssituation

 • 2,4 pct. (marts 2020)
 • 2,8 pct. (juni 2020)
 • 3,6 pct. (september 2020)

Klik her for mere information om arbejdsløsheden i Singapore.

Økonomisk situation

Pandemien har været katastrofal for Singapores økonomi. I andet kvartal skrumpede økonomien med 41,2 pct. som følge af nedlukningen, og på årsbasis er BNP faldet med 13 pct. De omfattende rejserestriktioner er dyre for et land, der lever af at være regionalt hovedkvarter for internationale virksomheder og samlingspunkt for store konferencer og handlende turister. En af styrtblødningerne i Singapores økonomi er Changi lufthavn. Under normale omstændigheder er Changi den syvende-mest travle internationale lufthavn i verden, og der er i de seneste år lavet massive investeringer i udbygninger. De ligger nu øde hen, og byggeriet af en planlagt femte terminal er sat i stå. Lufthavnen servicerer nu kun 1,5 pct. af det normale antal passagerer, og lufttrafikken udgør blot 17 pct. af den aktivitet før COVID-19. Stilstanden koster det nationale flyselskab Singapore Airlines dyrt, der trods hjælpepakker har måtte fyre mere end 4000 medarbejdere. Langsigtet er Singapores økonomiske situation dog sund, og det vil ud fra gænge overvejelser om digital infrastruktur, adgang til kapital og talent samt et innovativt erhvervsmiljø være et attraktivt marked for danske virksomheder. Klik her for mere information om Singapores økonomi.

Dansk eksport til Singapore det kommende år

Selvom dansk eksport ikke forventes at falde drastisk, vil man uomtvisteligt mærke krisen, da Danmarks bærende eksporterhverv er direkte forbundet med udviklingen i den globale varehandel. Tungen på vægtskålen er aktivitetsniveauet i global skibsfart og den maritime sektor. Den grønne eksport forventes på kort sigt at se et dyk qua en midlertidig udskydelse af infrastrukturprojekter og større energiinvesteringer. Omvendt (op)prioriterer både Singapore og Danmark digitaliseringsdagsordenen, hvilket giver et fælles afsæt for øget samhandel på tværs af brancher. 

Handelssituation

Effekt af COVID-19 på sektorniveau

På sektorniveau følger Singapore det globale billede - dog med endnu større nedgang i specielt de eksportafhængige og globale erhverv. Luftfarten er uden sammenligning den hårdest ramte branche. Underholdning- og turismebranchen er på linje med detailhandlen ligeledes hårdt ramt af restriktionerne. Omvendt har finanssektoren set en lille fremgang på 3,4 pct. sammenlignet med 2. kvartal af 2019. Et lyspunkt er singaporeanerenes hurtige omstilling til digitale løsninger, hvilket har afdæmpet krisens omfang i fødevarebranchen og løftet FinTech-industrien.

Samhandel med Danmark

Langt størstedelen af den danske eksport til Singapore beror på det maritime, hvor 'andre transportmidler' og 'maskiner- og tilbehør til industrien' udgør langt størstedelen. Generelt er efterspørgslen stigende på digitale og grønne løsninger.

I de første syv måneder af 2020 beløb den danske vareeksport til Singapore sig til DKK 2,10 mia. Det svarer til en stigning på 7,0 pct. i forhold til den samme periode i 2019.

Handelshindringer

Ift. samhandel er Singapore forblevet åbent under COVID-19. Singapore har hverken indført direkte eller indirekte handelsbarrierer, som påvirker eksporten ind og ud af landet.

Frihandelsaftale med EU

Frihandelsaftalen, EUSFTA, mellem EU og Singapore trådte officielt i kraft i november 2019. Læs mere om aftalen her

Læs mere om hvordan du bruger frihandelsaftalen her

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Danske virksomheder med aktiviteter eller fysisk placering i Singapore kan søge støtte under EU's nye genopretningsplan. Støttemuligheder gives primært til forskningssamarbejde under EU's nye 'Green Deal Call'. Støttemuligheder og initiativer er globale og ikke møntet specifikt på Singapore. Læs mere her

Sektorer berørt af støtteordninger

Singapore har til afveksling fra tidligere økonomiske stimuli brugt store summer på engangsoverførelser til alle landets borgere (såkaldte helikopterpenge) under COVID-19. Fokus har gennem krisehåndteringen været jobsikring, tilskud til digital omstilling og kompetenceløft på tværs af brancher. Man har af to omgange lanceret hjælpepakker til luftfartsindustrien til en samlet værdi af DKK 4,4 mia. Senest annoncerede Singapore en turismekampagne, hvor singaporeanere modtager værdibeviser til lokale hoteller, restauranter og kulturinstitutioner for en samlet værdi af DKK 1,5 mia.

Bæredygtig genstart

Singapore fastholder sine investeringsforpligtelser for grøn omstilling trods dønningerne af COVID-19. Det gælder blandt andet en investeringsramme på cirka DKK 500 mia. over de næste 100 år i klimaberedskab, kystsikring og bæredygtig udvikling. Trods fastholdelse af grønne investeringer bør der forventes forsinkelse i udbud og nye projektlanceringer - særligt inden for infrastruktur.

Danmark har netop underskrevet en aftale om et nyt femårigt miljøsamarbejde, hvor øget forskningssamarbejde og udveksling af grøn teknologi inden for vand, affaldshåndtering og cirkulær økonomi skaber grobund for gode eksportmuligheder.

Klik her for at læse mere om Singapores Coastal and Climate Protection Fund

Klik her for at læse mere om det nye femårige miljøsamarbejde mellem Danmark og Singapore 

Digitalisering

Selvom Singapore i forvejen var et af verdens mest digitale samfund, har COVID-19 forstærket de trends, man så før krisen. Det gælder b.la. øget digitalisering, hvor e-handel, digitale betalingsløsninger og digitale services for alvor har fået et populært gennembrud. Som en del af udviklingen vil 5G-netværk blive fremrykket i Singapore.

Singapore er ligeledes i gang med en gennemgribende industritransformation, der skal digitalisere store dele af fødevare-, uddannelses-, transport-, produktions- og servicesektoren. I den anledning søger man efter ligesindede partnere, der kan tilbyde teknologi- og vidensdeling inden for specielt automatisering, machine learning, kunstig intelligens og blockchain på tværs af industrierne.

Handelsmuligheder i dag

Eksisterende danske strategiske alliancer

Green Denmark in Southeast Asia er et åbent forum for opinionsdannere og danske virksomheder. Initiativet (lanceret oktober 2020) har til formål at accelerere den grønne dagsorden og knytte et tættere samarbejde mellem danske og sydøstasiatiske myndigheder, erhvervsfolk og institutionelle partnere.

Danmarks InfrastructureAsia Platform 2021 samler ledende danske virksomheder og institutionelle investorer for at bringe danske løsninger, erfaringer og tiltag i spil til regionens USD 126 milliarder investeringsbehov i infrastruktur (Asian Development bank). I tæt samarbejde med den singaporeanske myndighed Infrastructure Asia bruger ambassaden i Singapore platformen til at præge udviklingen af Sydøstasiens infrastruktur i en grønnere, mere bæredygtig retning ved at bygge bro til regionale regeringer, projektejere og relevante myndigheder.

Nye muligheder som følge af COVID-19

COVID-19 har accelereret digitaliseringsprocessen i en række af landets sektorer. Det gælder i særdeleshed ønsket om en større selvforsyning og Singapores ambition on at hjemtage 30 pct. af sin fødevareproduktion i 2030. Her vil innovative landbrugs- og fødevareteknologier være i høj kurs. Det gælder desuden udbredelsen af sundhedsteknologier og FinTech-løsninger.

Nye muligheder på sektorniveau

I februar 2020 underskrev Singapore og Danmark en samarbejdsaftale omkring fælles udvikling af nye bæredygtige løsninger inden for vand, affaldshåndtering og jordkvalitet. Aftalen skal over en femårig periode udbygge og styrke samarbejdet mellem singaporeanske og danske aktører samt skabe nye veje for innovationssamarbejde på bæredygtighedsfronten. Med aftalen har grønne danske virksomheder og forskningsinstitutioner en officiel invitation til Singapore og et oplagt springbræt til resten af det asiatiske marked. Ambassaden i Singapore er tovholder på et ambitiøst arbejdsprogram under den nye samarbejdsaftale, hvor nuværende aktiviteter primært falder inden for vand og spildevandshåndtering, affaldshåndtering, kyst- og oversvømmelsessikring samt bæredygtig infrastrukturudvikling.

Desuden er der stort appetit fra Singapore på at samarbejde med Danmark omkring smarte byløsninger og bæredygtige infrastruktur. Det gælder specielt vedvarende energi, vand og spildevand, transport og energieffektivitet.

Klik her for mere information

Større projekter i udbud

Der vil løbende være projekter under Singapores Coastal and Climate Protection Fund, der skal sikre østatens overlevelse i lyset af de forventelige klimaforandringer (se ovenover). Regeringens investeringsramme er forventeligt DKK 500 mia. over de næste 100 år.

Handelsmuligheder i morgen

Større projekter i udbud

Der vil løbende være projekter under Singapores Coastal and Climate Protection Fund, der skal sikre østatens overlevelse i lyset af de forventelige klimaforandringer (se ovenover). Regeringens investeringsramme er forventeligt DKK 500 mia. over de næste 100 år.

Danske strategiske alliancer under udvikling

Singapore har defineret et stærkere ønske om øget national selvforsyning, bl.a. af fødevarer (urban farming, akvakultur mv). I dag importeres ca. 10 pct. af landets fødevarer. I 2030 skal egenproduktion af fødevarer udgøre 30 pct. Ambassaden er p.t. i gang med et analysearbejde af, hvordan Danmark kan spille ind på Singapores 30/30 strategiplan - med særlig fokus på danske teknologiske styrkepositioner. Klik her for mere information

Trade Council i Singapore

I lyset af de fortsatte rejserestriktioner er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse. Ambassaden leverer desuden løbende markedsindsigter og arbejder aktivt på at samle og igangsætte nye projektmuligheder, der kan bygge bro mellem danske og singaporeanske partnere.

erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

For virksomheder: Under det udvidede Jobs Support Scheme, hvis formål er at bekæmpe ledighed, tilbyder Singapores regering nu at finansiere 75 procent af de første DKK 21.482 af medarbejderes løn – uanset sektor - til og med maj 2020.
 
For selvstændige: Kvalificerede selvstændige har mulighed for at modtage cirka DKK 4670 i månedligt tilskud de første ni måneder. Derudover tilbydes der hjælpepakker i forbindelse med udvikling af nye færdigheder og uddannelse.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

Kompensation for faste udgifter

Singapores regering har vedtaget en lang række kompensationspakker til erhvervslivet.

Læs mere her

Skatteregler

Der er indført ændrede regler for beskatning i Singapore i lyset af COVID-19.

Læs mere på ambassadens hjemmeside

Regler for afskedigelser

Der er ikke indført ændrede regler for afskedigelser.

Betalingsfrister og kredit

Der er ikke indført ændrede betalingsfrister og kredit. 

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Singapore?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra the trade council direkte i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!