Gå til indhold
Norge

Situationsrapport fra eksportmarkedet Norge

Stortinget og regeringen har vedtaget fire økonomiske krisepakker til omkring NOK 380 mia. Disse pakker dækker akutte økonomiske udfordringer så som sikring indtægt til arbejdstagere og likviditet til virksomheder for at undgå massefyringer og konkurser samt konkrete tiltag rettet mod brancher, virksomheder og enkeltpersoner, som er særligt økonomisk ramt som følge af COVID-19.

Følgende økonomiske initiativer kan fremhæves:

 • Kompensationsordning ved tabt indtægt
 • Garantilån, hvor staten garanterer op til 90 pct. af nye lån på op til NOK 50 mio
 • Genopretning af statens obligationsfond
 • Nationalbanken har indført mulighed for ekstraordinære F-lån til bankerne
 • Lånegaranti til luftfartsbranchen på NOK 6 mia
 • Tilskud til ydelser og lån fra Innovasjon Norge
 • Tilskud til iværksætter- og vækstvirksomheder som oplever likviditetsudfordringer

I tillæg udskydes eller reduceres en række skatter og afgifter midlertidigt.

 

21. september lancerede regeringen nye økonomiske tiltag for i alt NOK 6,1 mia. Tiltagene består hovedsagligt af en forlængelse eksisterende ordninger, men der er også lanceret nye tiltag ift. hårdt ramte erhverv, herunder kulturlivet, rejsebranchen og transportsektoren. Regeringen forlængede permitteringsperioden til et år og annoncerede en ny runde lønstøtte i oktober-december 2020.

 

16. november lancerede regeringen nye økonomiske tiltag for godt 22 mia. NOK., herunder til en ny, bred kompensationsordning for virksomheder med store omsætningsfald sfa. pandemien for perioden september 2020 – februar 2021. Tiltagene består hovedsagligt af en forlængelse eksisterende ordninger, herunder støtteordningen til virksomheder med store indtægtstab som nu gælder til og med februar 2021. Men der er også lanceret nye tiltag ift. hårdt ramte erhverv, herunder kulturlivet/arrangementer, omstilling af turismebranchen og transportsektoren. Regeringen har forlænget permitteringsperioden til et år og annonceret en ny runde lønstøtte i oktober-december 2020.

 

Ordningen med statsgaranterede lån for SMV’er forlænges til at gælde i første halvår af 2021. Tilskudssatsen i låne- og tilskudsordningen øges fra 40 pct. til 60 pct. Den reducerede sats for den lave moms forlænges til den 1. juli 2021 og starten for indbetaling af afdrag på ordningen for udsat skat udsættes til den 1. april. 2021 Endelig er der enighed om en kompensationsordning for udgifter til smitteværnsudgifter for virksomheder med udenlandske arbejdstagere, som ikke benytter de offentlige karantænehoteller.

Kan danske virksomheder søge støtte i Norge?

Virksomheder, som er registret med et norsk CVR-nummer og betaler skat i Norge vil – med enkelte undtagelser – være berettiget til at søge om støtte.

Kriterierne for at modtage støtte er, at virksomheden skal:

 • være skattepligtig i Norge
 • være registreret før 1. marts 2020
 • have ansatte
 • have betalt og opfyldt rapporteringspligten
 • ikke være under konkursbehandling eller afvikling
 • have haft omsætningsfald som følge af virusudbruddet på mindst hhv. 20 og 30 pct. i marts og april 2020.
 • have faste, uundgåelige omkostninger.
 • drive virksomhed på et område, som ikke er uden for kompensationsordningen.

Læs mere om norske støtteordninger her

covid-19 i norge

Sundhedssituation

Smittetrykket i Norge er voksende men fra et relativt lavt udgangspunkt. Der er både øget smitte på landsplan og flere lokale udbrud, bl.a. i de store byer Oslo og Bergen. Inden for de sidste 14 dage (per 19. november) er der i gennemsnit registreret 119 smittede pr. 100.000 indbyggere. Antallet af smittede øges i øjeblikket med mellem 50 og 70 pct. om ugen. For opdaterede tal henvises til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og VG’s oversigt.

Vilkår for erhvervsrejsende

Du skal dog være opmærksom på, at Norge har indført 10 dages karantæne for alle indrejsende fra Danmark og Færøerne. Indrejsende til Norge uden fast bopæl eller arbejds- eller opdragsgiver i Norge, som tilvejebringer et passende opholdssted, skal opholde sig på et ”karantænehotel” og teste sig i en periode på op til 10 dage efter ankomst.

Alle rejsende fra Danmark og Færøerne kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved indrejse. De godkendte testmetoder er PCR eller antigen hurtigtest. Testen må maks. være taget 72 timer før indrejsetidspunktet, ellers kan man bortvises ved grænsen. Kravet gælder ikke nordmænd og personer bosiddende i Norge. En række andre undtagelser fremgår af Forskrift om smitteverntiltak (covid-19-forskriften), § 4a.

I Norge er der for visse erhvervsrejsende mulighed for undtagelse for indrejsekarantæne i arbejdstiden, men ikke kravet om en attest på en negativ COVID-19-test, jf. ovenfor. Erhvervsrejsende kan undgå 10 dages indrejsekarantæne i arbejdstiden, hvis de:

 • testes negativ for COVID-19 efter ankomst,
 • tester sig hver tredje dag i 10 døgn efter ankomst,
 • opholder sig på enerum i fritiden de første 10 døgn efter ankomst, og
 • ikke i løbet af de 10 døgn forud for ankomst til landet har opholdt sig i områder med særligt højt smitteniveau, jf. Covid-19 forskriftens bilag B*.

*Det betyder p.t., at erhvervsrejsende fra de danske regioner Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland og Sjælland p.t. ikke kan undtages fra karantænepligten i forbindelse med erhvervsrejser ved at teste sig. Det er således kun erhvervsrejsende fra Region Syddanmark og Færøerne, som p.t. vil kunne teste sig ud af karantæne.

Arbejdstagere som kommer til Norge fra land lande eller regioner som er defineret som "røde" af EU kan ikke undtages fra indrejsekarantæne og kan dermed ikke begynde at arbejde før karantænetiden på 10 dage er overstået. Bemærk, at EU’s definition af røde lande er forskellig fra den norske.

Regeringen opfordrer til at undgå indenlandsrejser. Erhvervsrejser, som vurderes som nødvendige, er undtaget.

Ved positiv COVID-19-test skal personen i isolation og arbejdsgiveren skal varsle kommunen.

Bemærk, at arbejdsgiveren skal sørge for organisering, gennemførsel og finansiering af tests.

Læs mere i Forskrift om smitteverntiltak (COVID-19-forskriften) eller på HelseNorges hjemmeside.

I Danmark anser man erhvervsrejser som anerkendelsesværdige formål. For erhvervsrejsende har UM udarbejdet særlige rejseråd. Du kan orientere dig om rejserådene her

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Norge her

Restriktioner

Forsamlingsforbud

På nationalt plan er det tilladt at samles maks. 50 personer ved indendørs offentlige arrangementer uden fastmonterede sæder. Hvis der er fastmonterede sæder gælder fortsat en begrænsning om maks., at samles 200 ved indendørs offentlige arrangementer. Ved udendørs arrangementer på offentlige steder er det tilladt at samles op til 600 personer, så længe publikum sidder i fastmonterede sæder, og er opdelt i grupper af op til 200 personer. Arrangøren skal sørge for at det er minimum 2 meters afstand mellem personer i de forskellige grupper til enhver tid. For arrangementer, hvor publikum ikke sidder i fastmonterede sæder er grænsen 200 personer.

Ved private sammenkomster på offentlige steder gælder en begrænsning på at samles maks. 20 personer. Der gælder en anbefaling om, at man ved sammenkomster i private hjem ikke samles mere end 5 gæster, som ikke er fra samme husstand.


Bemærk at der lokalt kan være andre forsamlingsrestriktioner.


I Oslo er alle sociale samlinger uden for private hjem forbudt. Der er indført forbud mod alkoholservering, men serveringssteder kan fortsat holde åbent uden at servere alkohol. Alle fritidsaktiviteter for voksne er aflyst og alle institutioner, der driver kultur- og fritidsaktiviteter er midlertidigt lukket, undtagen biblioteker.

Du kan læse mere om de lokale restriktioner i Oslo på kommunens hjemmeside.


I Bergen tillades maks. 5 personer at samles i private hjem. Der gælder undtagelser for børnhavebørn og de laveste klassetrin. Der er krav om, at arrangementer på offentlige steder skal have faste siddepladser. Maks. 20 deltagere tillades både ved private og offentlige arrangementer på offentlige steder. Der gælder en undtagelse for begravelser, hvor maks. 50 deltagere tillades. Der er påbud om hjemmekontor og digital undervisning på de højere uddannelsesinstitutioner. Breddeidrætten er lukket for voksne. Træningscentre, idrætshaller, svømmehaller og lokaler for lignende aktiviteter er lukket. Museer, bingohaller o.l. lukkes ligesom biblioteker lukkes for aktiviteter og ophold (udlån og indlevering vil fortsat være muligt). . Serveringssteder skal lukke senest kl. 22.00, og servering af alkohol skal stoppe fra kl. 21.30. Bestemmelsen gælder ikke takeaway.


Du kan læse mere om de lokale restriktioner i Bergen på kommunens hjemmeside.

Læs mere om regler for forsamlinger her


Mundbind

På nationalt plan er det ikke obligatorisk at bære mundbind eller andre værnemidler i Norge, men det anbefales og påbydes at bære mundbind i specifikke situationer. Påbuddet om at bære mundbind gælder, når du skal i indrejsekarantæne efter ankomst og benytter offentlig transport til dit karantænested, eller hvis du forlader Norge inden karantæneperioden er overstået og benytter offentlig transport i den forbindelse.

Vær dog opmærksom på, at der i bl.a. Oslo og Bergen gælder lokale krav. I Oslo og Bergen er det påbud om at bære mundbind på alle indendørs offentlige steder, herunder i supermarkeder, indkøbscentre, togstationer mv., samt i offentlig transport og taxa'er, når det ikke er muligt at holde én meters afstand. Dette gælder også i de tilgrænsende kommuner i forbindelse transport til/fra Oslo. I Oslo lufthavn Gardermoen er der krav om at bære mundbind, hvis det ikke er muligt at holde én meters afstand. De norske myndigheder anbefaler at du beholder mundbindet på, indtil du ankommer til stedet, hvor din karantæne skal gennemføres, hvis du kommer fra et "rødt" område. Flyselskaberne har krav om at mundbind påføres under flyrejse. Endelig gælder i Oslo og Bergen et krav om at bære mundbind på serveringssteder, når man ikke sidder ned.


Du kan læse mere om anbefalingerne om mundbind på Helsenorges hjemmeside.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Find yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Norge her

Flyforbindelser

Der er i øjeblikket daglige flyafgange mellem Danmark og Norge.

Færgeforbindelserne mellem Norge og Hirtshals / Frederikshavn er imidlertid aflyst pga. minksituationen i Danmark.

Norge i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Norsk økonomi er ligesom andre lande blevet hårdt ramt af COVID-19-krisen. Men takket være bl.a. store økonomiske hjælpepakker til ca. NOK 360 mia, er ledigheden faldende. Norge ser derfor ud til at klare sig bedre gennem krisen end næsten alle andre lande i verden. Norge er let tilgængeligt for både store og små danske virksomheder. Nordmændene efterspørger innovative løsninger, fx inden for grøn omstilling, bæredygtig byudvikling, infrastruktur og sundhedsområdet. Fx er der afsat NOK 1.000 mia. til infrastrukturprojekter og NOK 200 mia. til sygehusbyggerier i de kommende år.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 53,4 (oktober 2020)
 • 50,4 (september 2020)
 • 46,1 (august 2020)
 • 43,4 (juli 2020)

Læs mere om PMI i Norge her.


Dansk eksport til Norge det kommende år

Der forventes positiv økonomisk vækst i Norge på ca. 5 pct., ifølge OECD. Samtidig vurderes Norge til at være et af de lande, som har udsigt til at komme bedst ud af krisen. Norge har lanceret sit største reviderede statsbudget nogensinde med det største forbrug af midler fra Oliefonden til dato (NOK 420 mia.) Generelt forventes efterspørgslen i Norge at være størst på de områder, hvor offentlige indkøb genererer forbruget. Det gælder særligt mht. infrastruktur i bred forstand, byudvikling, herunder klimatilpasning, byggeri af hospitaler, skoler, digitalisering af den offentlige sektor, samt grøn og bæredygtig omstilling.

Handelssituation

Lige nu ser Den Danske Ambassade i Norge fortsat gode vækstmuligheder mht. energi og grøn omstilling, byudvikling, herunder klimatilpasning, og sundhedssektoren generelt, herunder fokus på bl.a. nye hospitaler og øget digital sundhed. I forhold til sektorer, som er negativt påvirket af COVID-19, forventes særligt et lavere aktivitetsniveau og investeringer i olie- og gas-sektoren.

Frihandelsaftale med EU

Norge er en del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EØS-aftalen betyder, at Norge er med i EU’s indre marked, der tillader fri bevægelighed for varer, kapital, personer og tjenesteydelser. EØS-aftalen omfatter ikke EU's toldunion, handel uden for EU eller den fælles fiskeri- og landbrugspolitik. Der er dog bestemmelser om handel med landbrugsvarer i EØS. Norge er også med i grænsesamarbejdet Schengen. Læs mere her

økonomisk genstart

Hjælpepakker

Virksomheder, der er registret med norsk CVR-nummer og betaler skat i Norge vil - med enkelte undtagelser - være berettiget til at søge om støtte i Norge. De følgende nuværende støtteordninger kan fremhæves:

 • Kompensationsordninger ved tabt indtægt: Virksomheder, som blev pålagt af staten at holde lukket pga. COVID-19, kunne søge tilskud er afsluttet med udgangen af august. Det er imidlertid stadig muligt, at søge tilskud for månederne til og med august.
 • Garantilån, hvor staten garanterer op til 90 pct. af nye lån på op til NOK 50 mio.
 • Tilskud til iværksætter- og vækstvirksomheder, som oplever likviditetsudfordringer.
 • Genopretning af statens obligationsfond, så større virksomheder kan låne på kreditobligationsmarkedet.

I tillæg udskydes eller reduceres betaling af en rækker skatter og afgifter midlertidigt. Læs mere om støtteordninger i Norge her

Sektorer berørt af støtteordninger

Genopretningen af norsk økonomi forventes at accelerere digitaliseringen af samfundet og den grønne omstilling pga. offentlige investeringer. Foruden stimuluspakken for grøn omstilling forventes, at der især vil være interesse for grøn shipping, klimateknologi og offshore vindkraft. Mht. sundhedssektoren forventes en øget vækst inden for digitale sundhedstjenester, velfærdsteknologi og hospitalsbyggeri. Generelt vil efterspørgslen i Norge være størst i de sektorer, hvor offentlige indkøb genererer forbruget.

Bæredygtig genstart

Den norske regering har i forbindelse med sine krisepakker inkluderet NOK 3,6 mia. til ny grøn omstilling, som særligt retter sig mod Norges industrisektor. Pakken skal understøtte grøn teknologiudvikling og forskning hos etablerede virksomheder i Norge inden for en række områder som havvind, batteriteknologi, hydrogen og grøn skibsfart.

Digitalisering

Den offentlige sektor i Norge har en digitaliseringsgrad på 97 pct. Nordmændene er det folk i Skandinavien, som handler mest online, og den gennemsnitlige nordmand bruger ca. NOK 3.000 på e-handel om måneden og køber fortrinsvis ”fast moving consumer goods”, som fx sportsudstyr, beklædning og personlig pleje).

Handelsmuligheder

Nye muligheder som følge af COVID-19

Genopretningen af norsk økonomi forventes at accelerere digitaliseringen af samfundet og den grønne omstilling. Endvidere foregår en omstilling af norsk økonomi, så den bliver mindre olieafhængig. Generelt forventes efterspørgslen i Norge efter COVID-19 at være størst, der hvor offentlige finansieringer og offentlige indkøb genererer efterspørgslen. Det gælder særligt mht. infrastruktur i bred forstand, byudvikling, herunder byggeri af hospitaler, skoler, digitalisering af den offentlige sektor, samt vedvarende energi og grøn omstilling.


Nye muligheder på sektorniveau

Lige nu ser ambassaden fortsat gode vækstmuligheder inden for særligt energi og grøn omstilling, urban byudvikling, herunder klimatilpasning, og sundhedssektoren generelt, herunder fokus på bl.a. nye hospitaler og øget digital sundhed. Ift. sektorer, som er negativt påvirket af COVID-19, forventes særligt et lavere aktivitetsniveau og investeringer i olie- og gas-sektoren.


Større projekter i udbud

Sundhed

 • Hospitalsbyggeri: Der er påbegyndt byggerier for mere end NOK 50 mia.
 • Planlagte projekter for mere end NOK 200 mia. I alt 358 sundhedsrelaterede byggerier.
 • Velfærdsteknologi: NOK 200 mio. ekstrabevilling i statsbudgettet for at håndtere presset i ældreplejen.

Vedvarende energi og grøn omstilling

 • Norge skal for at nå de klimamål, som regeringen har forpligtet sig til, tilføje op imod 80 TWh til landets produktion af vedvarende energi. Dette skal komme fra bl.a. havvind, vandkraft og landbaseret vindkraft.
 • Norge åbnede i juni 2020 to områder for havvind, Utsira Nord og Sydlige Nordsjø II. Samlet set har de et potentiale på 4.500 MW hvilket kan dække op mod 25 pct. af det fremtidige energibehov. Licitationsprocessen for områderne forventes at starte i januar 2021.
 • Statnett investerer NOK 5 mia. årligt i udvikling og udbygning af el-transmissionsnettet.
 • Mht. grøn shipping er der stort potentiale for klimaløsninger, da mange skibe er +20 år gamle.

Byudvikling

 • En 10-årig national transportplan med et budget på NOK 1.000 mia. til investeringer i Norges nationale infrastruktur i perioden 2018-2027 er vedtaget af den norske regering. Planen revideres hvert 5. år.
 • NOK 600 mio. er afsat til offentlige vejprojekter, herunder opgradering og asfaltering, som del af den norske regerings tiltag til at stimulere norsk økonomi efter COVID-19.
 • NOK 4,2 mia. er afsat til investeringer i Norges lufthavne, herunder drift, vedligeholdelse, IT-projekter mv.
 • Trondheims universitet, NTNU, skal samles fra flere spredte lokationer i byen til ét campus. Man har gennemført faserne ”Vision” og ”definere”, og nu følger faserne ”designe” og ”bygge”. Campus skal stå færdig i 2027. Det skaber muligheder for danske virksomheder, som leverer bl.a. byggerådgivning, byplanlægning, materialer, detailplanlægning mv.
 • Oslo kommune barsler med flere byudviklingsprojekter, bl.a. udbygning af bydelen Filipstad i det centrale Oslo. Forventes opstart for projektet er sat til 2023 og kommer til at løbe over 20-30 år. Hospitalsbyggeriet Aker Sykehus, som skal huse den lokale lægevagt, er på vej ind i byggefasen, men leverandører til række delprojekter er endnu ikke valgt.

Digitalisering

 • Online læringsplatforme: Nyt curriculum for 2020-25 for alle skoletrin med fokus på digitale platforme.
 • Der er allerede iværksat COVID-19-tiltag på området for NOK 140 mio. i 2020.
 • Cybersikkerhed: NOK 1,6 mia. afsat frem til 2025 pga. højt trusselsniveau.

Trade Council i Norge

Ambassadens sektorrådgivere inden for digitalisering, sundhed, bæredygtig byudvikling samt energi og bæredygtig udvikling står klar til at rådgive danske virksomheder om markedsmulighederne i Norge inden for disse vækstsektorer. Ambassaden kan hjælpe danske virksomheder med alt fra afdækning af markedspotentiale og rammevilkår til identificering og kontakt til potentielle offentlige og private kunder.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Erhvervsstøttetiltag

Tilskud til de ansatte

Der er mulighed for tilskud til ansatte:

 • ved permittering (orlov/varslet pauser i ansættelsesforholdet) er perioden, hvor virksomheder skal betale løn, kortet ned fra 15 til 2 dage.
 • for syge- omsorgspenge er perioden kortet ned fra 10 til 3 dage. Resten dækkes af staten.

Kompensation for faste udgifter

Den norske regering har oprettet en ordning, hvor staten dækker virksomheders faste omkostninger, såfremt de kan dokumentere et fald i omsætningen på mindst 30 pct. per måned (for marts behøver det kun at være 20 pct.) grundet COVID-19-krisen.

For så vidt angår støtteordningen til virksomheder med store omsætningstab øges kompensationsgraden med den seneste støttepakke fra 60 til 70 pct. i perioden september-oktober 2020, fra 10 til 85 pct. for november-december 2020 og fra 70 til 80 pct. for januar-februar 2021.

 • Ordningen estimeres til at ville koste den norske stat omtrent NOK 20 mia. om måneden og er indtil videre i virke til og med august måned
 • Der er i udgangspunktet et maksimalt beløb på op til NOK 30 mio. om måneden per virksomhed, dog kan der for koncerner udbetales et højere beløb – forudsat at det godkendes af EFTAs overvågningsorgan ESA. ESA er et organ, som overvåger at EØS landene efterlever EU’s regler for det indre marked.
 • Virksomheder, som er påbudt lukket af staten, vil – med enkelte undtagelser – få dækket op til 90 pct. af deres faste udgifter. For virksomheder, som ikke er pålagt lukket, dækker staten op til 80 pct. af faste udgifter.

Læs mere på den norske regerings hjemmeside

Læs mere på norske Næringslivets Hovedorganisations hjemmeside

Skatteregler

Der er indført en række lempelser og udsættelser for afgifter og skatter:

 • Betaling af de fleste afgifter og skatter kan betalingsudsættes til 31. december 2020.
 • Alle fly- og lufthavnsafgifter fjernes midlertidigt til den 31. oktober 2020.
 • Midlertidig fritag for CO2-afgift på naturgas og LPG brugt i visse produkter.
 • Virksomheder, som har underskud, kan tilbageføre underskuddet mod beskattet overskud fra tidligere år og kan få udsat formueskat.

Læs mere her

Regler for afskedigelser

Der er ingen nye regler for afskedigelser. I stedet benyttes permittering (orlov/varslede pauser i ansættelsesforhold).

Betalingsfrister og kredit

Der er indført lavere renter og forlængelser eller udsættelse af betalingsfrister:   

 • Norges Bank (Norske centralbank) har sat renten ned til historisk lavt niveau på 0,25 pct.
 • Rentestøttefond på NOK 300 mio., som giver virksomheder betalingslettelse gennem afdragsudsættelse og udsættelse af rentebetalinger for bl.a. eksisterende eller nye innovationslån.
 • Regeringen har besluttet, at Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) midlertidigt vil kunne tilbyde kortsigtet eksportkreditforsikring til flere lande.

Få yderligere information her: 

NHO

Tiltagspakken for iværksættere

GIEK

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Har du brug for yderligere rådgivning, kan du kontakte vores handelschef.

Kontakt os Har du brug for covid-19 eksportrådgivning i Norge?

Kontakt vores leder af handelsafdelingen her:

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra The Trade Council i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!