Gå til indhold
Norge

Situationsrapport fra eksportmarkedet Norge

Norge er genåbnet pr. 25. september og regeringen har besluttet, at landet skal overgå til ”en normal hverdag med øget beredskab”. Baggrunden er at 77,5 pct. af befolkningen er vaccineret mod COVID-19 (pr. 8. oktober) og smitteudviklingen er markant faldende. Det betyder at alle indenlandske restriktioner, undtagen kravet om at gå i isolation, hvis man er smittet med COVID-19, nu er fjernet. Dvs. at man i Norge nu kan leve som normalt. Samtidig fjernes indrejserestriktionerne i tre faser. Norge tillader vaccinerede og personer, der tidligere har været smittet (inden for de sidste seks måneder), restriktionsfri indrejse. For ikke-vaccinerede og personer der ikke er tidligere smittet, som rejser fra EU- og Schengenlande, stilles krav om test og isolation efter indrejse hvis man kommer fra røde lande eller regioner.

Der var valg til Stortinget den 13. september. Den rød-grønne fløj stod som klar vinder af valget, så der er udsigt til et regeringsskifte i Norge efter 8 år med borgerlig ledelse. Regeringsforhandlingerne om en ny mindretalsregering mellem Arbeiderpartiet og Senterpartiet skrider frem efter Sosialistisk Venstreparti valgte at forlade de indledende sonderinger om en ny regering pga. bl.a. uenighed om klimapolitiken. Der ventes en snarlig udmelding om en ny regering med Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, som ny statsminister. Ved valget var temaer som ulighed, landdistriktsudvikling, sundhed, klima og olie/gas højt på dagsordenen. Regeringsskiftet kan tænkes at medføre forandringer på klima, landdistrikter og erhvervspolitik mens EØS-aftalen sandsynligvis overlever.

Udviklingen i norsk økonomi har i stor grad reflekteret de faldende smittetal. Den gradvise genåbning af samfundet efter sommeren og afvikling af de resterende nationale smittereducerende tiltag pr. 25. september har bidraget til at aktiviteten på ny er øget. I juni passerede aktiviteten i økonomien niveauet fra før krisen, og udviklingen i ledigheden og andre indikatorer tyder på at aktiviteten fortsat har været tiltagende tredje kvartal. Norges fastlands-BNP voksede med 1,4 pct. i andet kvartal 2021. Samlet set ventes et opsving i den økonomiske aktivitet i årets sidste kvartal og første kvartal næste år, fordi de smittereducerende tiltag er fjernet. Realvæksten i BNP forventes i 2021 at være 3,2 pct., mens der de efterfølgende 2 år forventes en gennemsnitlig vækstrate på 2,6 pct. om året. Ledigheden er faldet til 4,6 pct, hvormed beskæftigelsen nu er højere end inden pandemien.

I 2021 har regeringen forlænget flere af de eksisterende støttetiltag for det første halvår, herunder kompensationsordningen, udvidet støtteordninger og etableret enkelte nye. Flere støtteordninger kan søges bagudrettet med forlænget frist. Regeringen har vedtaget en ekspansiv finanslov for 2021, der skal afbøde de økonomiske konsekvenser af pandemien. I regeringens forslag til revideret finanslov forlænges flere kompensationsordninger til udgangen af oktober 2021.

Formålet med regeringens økonomiske krisepakker har været at undgå massefyringer og konkurser. Ligeledes er der blevet indført konkrete tiltag rettet mod brancher, virksomheder og enkeltpersoner, som rammes særligt hårdt økonomisk pga. COVID-19.

Følgende økonomiske initiativer kan fremhæves:

 • Kompensationsordning ved væsentlige fald i omsætningen
 • Støtte til at dække faste uundgåelige omkostninger og tabte varelagre
 • Tilskudsordning ved omkostninger pga. indrejsekarantæne
 • Lønstøtteordning, hvor virksomheder kan få tilskud til at genansætte afskedigede medarbejdere
 • Garantilån, hvor staten garanterer op til 90 pct. af nye lån op til NOK 50 mio.
 • Genopretning af statens obligationsfond
 • Støtteordning for store arrangementer med publikum som påvirkes af restriktioner
 • Tilskudsordning for virksomhedsudvikling i erhvervslivet (omstillingsordningen)
 • Tilskud til ydelser og lån fra Innovasjon Norge
 • Tilskud til iværksætter- og vækstvirksomheder som oplever likviditetsudfordringer
 • Tilskud og lån til innovationsprojekter fra Norges Forskningsråd
 • Udvidelse af eksportkreditordningen
 • Kompensationsordning for udenlandske arbejdstagere fra EØS-området, som ikke kan rejse ind i Norge pga. indrejserestriktioner.

I tillæg er en række skatter og afgifter midlertidigt udskudt eller reduceret.

Ordningen med statsgaranterede lån for SMV’er er forlænget.

Kan danske virksomheder søge støtte i Norge?

Virksomheder, som er registret med et norsk CVR-nummer og betaler skat i Norge vil – med enkelte undtagelser – være berettiget til at søge om støtte.

Kriterierne for at modtage støtte er, at virksomheden skal:

 • være skattepligtig i Norge
 • være registreret før 1. marts 2020
 • have ansatte
 • have betalt og opfyldt rapporteringspligten
 • ikke være under konkursbehandling eller afvikling
 • have haft omsætningsfald som følge af COVID-19
 • have faste, uundgåelige omkostninger
 • drive virksomhed på et område, som ikke er uden for kompensationsordningen

Læs mere om norske støtteordninger hos Revisorforeningen, som har den bedste oversigt, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), kompensasjonsordning.no og hos Næringsdepartementet.

Særligt om kompensationsordningen for udenlandske arbejdstagere fra EØS: Udenlandske arbejdstagere kan få kompensation for den tid, de er forhindret i at komme på arbejde i Norge, fordi landets grænser er lukket pga. COVID-19. Den norske arbejdsgiver skal udbetale beløbet i forskud og kan derefter søge refusion fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

covid-19 i norge

Sundhedssituation

Norge genåbnede gradvist sommeren 2021, efter en hård nedlukning af store dele af landet henover vinteren og foråret. Regeringen besluttede, at Norge pr. 25. september skal overgå til ”en normal hverdag med øget beredskab”. Dvs. at alle indenlandske smittereducerende tiltag nu er fjernet, undtagen kravet om at gå i isolation, hvis man er smittet med COVID-19. Selvom restriktionerne er fjernet nationalt kan der fortsat gælde restriktioner lokalt pga. lokale smitteudbrud. I Norge kan man altså leve som normalt. Samtidig fjernes Norges indrejserestriktioner i tre faser. Norge tillader allerede vaccinerede og personer, der tidligere har været smittet (inden for de sidste seks måneder), restriktionsfri indrejse. For ikke-vaccinerede og personer der ikke er tidligere smittet, som rejser fra EU- og Schengenlande, stilles krav om test og isolation efter indrejse hvis man kommer fra røde lande eller regioner. Pr. i dag (8. oktober 2021) er ingen danske regioner røde, bortset fra Grønland. Deltavarianten er den dominerende i Norge, men alle voksne og risikogrupper, som ønsker at være det, er nu beskyttet af vaccine. Norge har sammenlignet med resten af Europa klaret sig relativt godt igennem pandemien med kun ca. 870 døde som følge af COVID-19.

Inden for de seneste 14 dage er der i gennemsnit registreret 138,6 smittede pr. 100.000 indbyggere (pr. 8. oktober). Antallet af smittede er 92.079, heraf 480 nye smittede inden for det seneste døgn, 97 er indlagt på sygehus med COVID-19. Ca. 77 pct. af befolkningen har fået første vaccinedose og mere end 68 pct. af befolkningen er færdigvaccineret.

For opdaterede tal henvises til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og VG’s oversigt.

Indrejserestriktioner

Alle danskere som er færdigvaccinerede (i Norge betragtes man som færdigvaccineret syv døgn efter sidste vaccinationsdose med EMA-godkendt vaccine; vaccine med EMA-godkendelse, som kræver ét stik betragtes som færdigvaccineret efter tre uger) eller som indenfor de seneste seks måneder har været smittet med COVID-19, kan rejse ind i Norge, hvis de kan dokumentere dette med et gyldigt corona-certifikat (EU Coronapas og Dansk Coronapas accepteres, men må have QR-kode til scanning).

Derudover anvendes en regional model for indrejserestriktioner for Danmark med relevans for ikke-vaccinerede / personer, som ikke er tidligere smittet. Regionernes farver påvirker krav til indrejse.

For ”røde” og ”orange” regioner er det kun muligt at indrejse, hvis man er omfattet en af undtagelserne fordi man er færdigvaccineret eller har haft Covid-19 inden for de seneste seks måneder og kan dokumentere det med et gyldigt corona-certifikat eller hvis man er omfattet af en af undtagelserne nedenfor.

Følgende regioner er ”grønne” pr. i dag (8. oktober 2021):

 • Region Nordjylland
 • Region Syddanmark
 • Region Midtjylland
 • Færøerne

Følgende regioner er "orange":

 • Region Sjælland
 • Region Hovedstaden

Følgende regioner er "røde":

 • Grønland

Indrejse fra grønne og orange regioner:

Indrejser du til Norge fra en grøn eller orange region, er du undtaget krav om indrejsekarantæne, test ved ankomst og indrejseregistrering. Dette gælder også borgere, der ikke har Corona-certifikat.

Er du færdigvaccineret eller har du gennemgået COVID-19 indenfor de seneste seks måneder, dokumenteres dette med et gyldigt Corona-certifikat.

Indrejse fra røde regioner:

Rejsende fra røde, mørkerøde, lilla og grå lande/regioner skal testes ved ankomst til Norge. Der er ligeledes krav om indrejsekarantæne efter ankomst. Karantænen er som hovedregel 10 døgn fra den dag, man ankommer til Norge. Kravet har få undtag og gælder bl.a. ikke for færdigvaccinerede borgere, eller borgere der med gyldigt Coronacertifikat kan vise, at de indenfor de seneste seks måneder har haft COVID-19. Kravet gælder heller ikke mindreårige børn. Dog anbefales test af mindreårige børn tre døgn efter ankomst.

Indrejsekarantænen skal afholdes i eget hjem eller på andet egnet opholdssted. Har du ikke tilgang til egen bolig eller andet egnet opholdssted, kan du få tilbud om ophold på karantænehotel.

Rejser du til Norge via grøn/orange region eller land, kan karantænen kortes med den tid, du har opholdt dig i disse regioner.

Karantænen kan også brydes ved negativ PCR-test taget tidligst tre døgn efter ankomst til Norge. Du må kunne dokumentere dit testsvar.

Personer som er bosat i en ”grøn” eller "orange" region, men har opholdt sig eller rejst via en "rød", "mørkerød", "lilla" eller "grå" region i løbet af 10 dage før ankomst, betragtes som indrejst fra disse regioner og må derfor følge indrejsereglerne for disse. Læs mere HER.

Er du færdigvaccineret eller har du indenfor de seneste seks måneder gennegået COVID-19, kan du frit indrejse uanset hvor du indrejser fra. Du må kunne vise gyldigt Corona-certifikat.

For den relevante lov vedrørende indrejserestriktioner henvises til Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og HelseNorges hjemmeside. Se også FHI’s interaktive kort/oversigt over de danske regioners farvekategorisering (opdateres ugentligt).

Udsigt til ændringer af indrejseregler

Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer ugentligt smittesituationen regionalt i Danmark og i andre lande. I lige uger foretages en bred vurdering af om indrejsereglerne skal lempes eller skærpes pga. smittesituationen i de enkelte regioner/lande. I ulige uger vurderes kun om smittesituationen tilsiger, at der skal pålægges strengere regler. Opdateringer af landevurderingen offentliggøres på regjeringen.no fredag med effekt fra midnat natten til den efterfølgende mandag. Ændringerne fremgår af COVID-19-forskriften (bilag A) og det interaktive kort på FHI.no.

Regeringen har besluttet at indrejserestriktionerne fjernes i tre faser. I næste fase lægges op til at begrænsningerne mht. hvem, der kan indrejse ophæves også for alle landene på EU’s 3. landsliste. Karantænepligten fjernes, først for lande inden for EØS/Schengen og de lilla lande, og derefter for alle land på EU’s 3. landsliste. Tilsvarende lettelser foretages for testkravet ved grænsen og indrejseregistrering.

I fase 3 skal det vurderes nærmere hvilke begrænsninger der vil være på indrejse til Norge og tilhørende karantæneregler. Men myndighedernes fuldmagter beholdes, så tiltag kan genindføres om nødvendigt. Krav om test ved ankomst og PCR-test vil være afviklet i fase tre, men kan genindføres efter behov. For detaljer om udfasning af indrejserestriktionerne henvises til regeringens pressemeddelelse her.

Vilkår for erhvervsrejsende

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele Norge pga. betydelige indrejserestriktioner. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, dog med visse undtagelser.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

I Norge er der fortsat indrejseregler baseret på smittetrykket i det land/region, man indrejser fra.

Der gælder som udgangspunkt de samme indrejserestriktioner for erhvervsrejsende i Norge, som for alle andre indrejsende. Læs mere i afsnittet "Rejserestriktioner".

Restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.
Gode sider at følge er:

Regjeringen.no

Helsenorge.no

UDI.no

Mundbind

Der er ingen nationale krav om at bære mundbind i lufthavnen. Men i Oslo lufthavn er det stadig et krav. Flyselskaber kan have krav om at mundbind påføres under flyrejse. Du kan læse mere om anbefalingerne om mundbind på Helsenorges hjemmeside og Avinor’s hjemmeside.

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Klik her for yderligere og løbende opdateret information om rejseforholdene i Norge.

Flyforbindelser

Der er daglige flyafgange mellem Danmark og Norge.

Færgeforbindelserne mellem Norge og Danmark sejler planmæssigt, men har tidligere været indstillet for passagertrafik.

økonomien i Norge i lyset af COVID-19

Erhvervsklima

Norsk økonomi har ligesom andre lande været hårdt ramt af COVID-19-krisen. Men det går bedre med norsk økonomi nu end i foråret 2020. Norges fastlands-BNP voksede med 1,4 pct. i andet kvartal 2021. Norsk økonomi ventes i tredje kvartal at indhente det tabte ift. niveauet før pandemien. Realvæksten i BNP ventes i 2021 at være 3,2 pct., mens der de efterfølgende 2 år forventes en gennemsnitlig vækstrate på 2,6 pct. om året. BNP-væksten for fastlandsøkonomien var i 2020 -2,5 pct. For Norge som helhed faldt BNP med 0,8 pct. i 2020. Ledigheden er faldet til 4,6 pct. hvormed beskæftigelsen er højere end inden pandemien.

Takket være bl.a. store økonomiske hjælpepakker har Norge udsigt til at klare sig bedre gennem krisen end næsten alle andre lande i verden, ifølge en rapport fra IMF. Coronatiltagene har indtil nu kostet staten mere end NOK 126,3 mia. Den seneste tids markedsuro har forstærket tendensen til svækkelse af den norske krone (NOK), der nu er på det laveste niveau over for den danske krone (DKK) i år. Det nuværende niveau på cirka 75 danske ører for én norsk krone er blandt det laveste i 2021.

Norge er let tilgængeligt for store og små danske virksomheder. Nordmændene efterspørger innovative løsninger, fx inden for grøn omstilling, bæredygtig byudvikling, infrastruktur og sundhedsområdet. Fx er der afsat NOK 1.000 mia. til infrastrukturprojekter og NOK 200 mia. til sygehusbyggerier i de kommende år.

Økonomiske nøgletal

Purchasing Manager's Index (PMI)

 • 56,1 (februar 2021)
 • 60,4 (marts 2021)
 • 59,1 (april 2021)
 • 58,5 (maj 2021)
 • 60,8 (juni 2021)
 • 63,3 (juli 2021)
 • 62,2 (august 2021)
 • 59,2 (september 2021)

Læs mere om PMI i Norge her.

Dansk eksport til Norge

Norge vurderes til at være et af de lande, som har udsigt til at komme bedst ud af krisen. Norge har lanceret sit største reviderede statsbudget nogensinde med det største forbrug af midler fra Oliefonden til dato (NOK 420 mia.). Generelt forventes efterspørgslen i Norge at være størst på de områder, hvor offentlige indkøb genererer forbruget. Det gælder særligt mht. infrastruktur i bred forstand, byudvikling, herunder klimatilpasning, byggeri af hospitaler, skoler, digitalisering af den offentlige sektor samt grøn og bæredygtig omstilling.

Frihandelsaftale med EU

Norge er en del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EØS-aftalen betyder, at Norge er med i EU’s indre marked, der tillader fri bevægelighed for varer, kapital, personer og tjenesteydelser. Dog har Norges indrejserestriktioner p.t. betydning for arbejdskraftens fri bevægelighed under COVID-19. EØS-aftalen omfatter ikke EU's toldunion, handel uden for EU eller den fælles fiskeri- og landbrugspolitik. Der er dog bestemmelser om handel med landbrugsvarer i EØS. Norge er også med i grænsesamarbejdet Schengen. Klik her for at læs mere.

handelssituation og eksportmuligheder

Handelssituation

Lige nu ser Danmarks ambassade i Norge fortsat gode vækstmuligheder mht. energi og grøn omstilling, byudvikling, herunder klimatilpasning, og sundhedssektoren generelt samt med fokus på bl.a. nye hospitaler og øget digital sundhed. I forhold til sektorer, som er negativt påvirket af COVID-19 har der især været meget usikkerhed knyttet til den norske olie- og gas-sektor. En lempeligere petroleumsskat indført i juni 2020 og højere oliepriser må dog forventes at sikre et relativt stabilt aktivitetsniveau de nærmeste år.

Stimulipakker

Virksomheder, der er registret med norsk CVR-nummer og betaler skat i Norge vil - med enkelte undtagelser - være berettiget til at søge om støtte i Norge.

Kriterierne for at modtage støtte er, at virksomheden skal:

 • være skattepligtig i Norge
 • være registreret før 1. marts 2020
 • have ansatte
 • have betalt og opfyldt rapporteringspligten
 • ikke være under konkursbehandling eller afvikling
 • have haft omsætningsfald som følge af COVID-19
 • have faste, uundgåelige omkostninger.
 • drive virksomhed på et område, som ikke er uden for kompensationsordningen.

Af de nuværende støtteordninger kan fremhæves:

 • Regeringens kompensationsordning for erhvervslivet er blevet forstærket og forbedret. Midlertidig tilskudsordning for virksomheder med stort omsætningsfald med kompensation for faste uundgåelige udgifter hvis virksomheden har tabt hele eller store dele af omsætningen pga. pandemien gælder foreløbigt t.o.m. oktober 2021. Regeringen har varslet at ordningen kan afsluttes før, hvis situationen tilsiger det. Krav om fald i omsætningen på min. 30 pct..Ansøgningsrunden for september 2020 – juni 2021 og for kompensation for tabt varelager er åben og kan ansøges via linket her.

 • Kompensationsordninger ved tabt indtægt: Virksomheder, som blev pålagt af staten at holde lukket pga. COVID-19, kan søge om tilskud for perioden 1. september 2020 til 30. juni 2021.

 • Garantilån, hvor staten garanterer op til 90 pct. af nye lån på op til NOK 50 mio.
 • Garantiordning for udlån af risikokapital til vækstvirksomheder: Innovasjon Norge garanterer for 75 pct. af bankernes tab på lån på op til 4 mio. NOK pr. virksomhed som tilfredsstiller EUs krav til innovation eller vækst.
 • Tilskud til iværksætter- og vækstvirksomheder, som oplever likviditetsudfordringer.

 • Genopretning af statens obligationsfond, så større virksomheder kan låne på kreditobligationsmarkedet.

 • Kompensationsordning for eventbranchen og turistindustrien. Ordningen er rettet mod virksomheder, som kan dokumentere et omsætningsfald på over 30 pct.

 • Tilskudsordning for virksomheder med udgifter til indrejsekarantæne. Som følge af indrejsereglerne er mange virksomheder blevet pålagt omkostninger ved brug af udenlandsk arbejdskraft. Tilskudsordningen gælder virksomheder som har meromkostninger som følge af indrejsekarantæne pga. COVID-19.

 • Kompensationsordning for udenlandske arbejdstagere fra EØS området: Udenlandske arbejdstagere får kompensation for den tid, de er hindret i at komme på arbejde, imens grænserne til Norge er lukket. Arbejdsgiver skal betale beløbet på forskud og efterfølgende ansøge om refusion fra NAV.

I tillæg udskydes eller reduceres betaling af en rækker skatter og afgifter midlertidigt. Se Revisorforeningens oversigt her for at læse mere om støtteordninger i Norge.

Sektorer berørt af støtteordninger

Genopretningen af norsk økonomi forventes at accelerere digitaliseringen af samfundet og den grønne omstilling pga. offentlige investeringer. Foruden stimuluspakken for grøn omstilling forventes, at der især vil være interesse for grøn shipping, klimateknologi og offshore vindkraft. Mht. sundhedssektoren forventes en øget vækst inden for digitale sundhedstjenester, velfærdsteknologi og hospitalsbyggeri. Generelt vil efterspørgslen i Norge være størst i de sektorer, hvor offentlige indkøb genererer forbruget.

Bæredygtighedsfokus og grønne muligheder

Den norske regering har i forbindelse med sine krisepakker inkluderet NOK 3,6 mia. til ny grøn omstilling, som særligt retter sig mod Norges industrisektor. Pakken skal understøtte grøn teknologiudvikling og forskning hos etablerede virksomheder i Norge inden for en række områder som havvind, batteriteknologi, hydrogen og grøn skibsfart.

Digitalisering

97 pct. af den norske befolkning har adgang til internettet via enten kabel eller mobil opkobling. Brugen af mobile enheder, så som mobiltelefon og iPads, til kontakt med offentlige myndigheder og online køb, vinder stadig større indpas.

De seneste 18 måneder har vist en enorm omstillingsparthed i hele det offentlig system i såvel kommuner som fylker (regioner) og i det private erhvervsliv, hvorfor smarte digitale løsninger, der er med til at koble borgere og det offentlige er i høj kurs. I det private erhvervslive er det specielt løsninger til håndtering af administrative processer og e-handelsplatforme til B-2-B, der efterlyses.

Den stigende trussel fra cyberkriminelle, gør også at der er kommet et øget fokus på løsninger, der er med til at sikre samfundskritiske funktioner, ligesom erhvervslivet nu efterlyser løsninger, der mere aktivt overvåger og imødegår cyberangreb.

Der ses en stigende interesse for danske løsninger inden for områderne ”Tech in Finance”, der favner hele den finansielle sektor og ikke kun banksektoren. Endvidere er der en støt voksende interesse når det gælder løsninger, der kan kobles med den grønne omstilling af det norske samfund, som f.eks. løsninger til overvågning af kritisk infrastruktur, der tidligere er gjort manuelt hvor synsfolk har rejst rundt i landet. 

Handelsmuligheder

Nye muligheder som følge af COVID-19

Genopretningen af norsk økonomi forventes at accelerere digitaliseringen af samfundet og den grønne omstilling. Endvidere foregår en omstilling af norsk økonomi, så den bliver mindre olieafhængig. Generelt forventes efterspørgslen i Norge efter COVID-19 at være størst, der hvor offentlige finansieringer og offentlige indkøb genererer efterspørgslen. Det gælder særligt mht. infrastruktur i bred forstand, byudvikling, herunder byggeri af hospitaler, skoler, digitalisering af den offentlige sektor samt vedvarende energi og grøn omstilling.

Nye muligheder på sektorniveau

Lige nu ser ambassaden fortsat gode vækstmuligheder inden for særligt energi og grøn omstilling, urban byudvikling, herunder klimatilpasning, og sundhedssektoren generelt samt med fokus på bl.a. nye hospitaler og øget digital sundhed. Ift. sektorer, som er negativt påvirket af COVID-19 har der især været meget usikkerhed knyttet til den norske olie- og gas-sektor. En lempeligere petroleumsskat indført i juni 2020 og højere oliepriser må dog forvente at sikre et relativt stabilt aktivitetsniveau de nærmeste år.

 

Større projekter i udbud

Sundhed

 • Hospitalsbyggeri: Der er påbegyndt byggerier for mere end NOK 50 mia.
 • Planlagte projekter for mere end NOK 200 mia. I alt 358 sundhedsrelaterede byggerier.
 • Velfærdsteknologi: NOK 200 mio. ekstrabevilling i statsbudgettet for at håndtere presset i ældreplejen.
 • E-health: Historisk løft for e-health-området som er bevilget NOK 189 mio. til bedre koordinationsløsninger og NOK 93 mio. til fælles kommunalt journalsystem.
 • Den norske regering opfordrer til øget brug af digitale løsninger i det norske sundhedsvæsen.
 • I lyset af COVID-19 ser man en stigende brug af digitale løsninger i sundhedsvæsenet.
 • Der er behov for hurtigere implementeringer – et højt tidsforbrug på udbud præger p.t. det norske sundhedsbillede.
 • Omstillingen stiller store krav til at løsningerne bruges korrekt – noget som medfører øget behov for at styrke kompetencerne inden for e-helse
  Der er især interesse og behov for løsninger inden for: videokonsultation, behandlingsforløb, kunstig intelligens og monitorering.
 • Det er den primære sundhedssektor, der har ansvaret for ældrepleje. Der har de seneste år været forskellige private aktører på området, dog er privatisering relativt stabilt og der fokuseres på at udvikle det offentlige tilbud.

Vedvarende energi og grøn omstilling

 • Norge skal tilføje op imod 80 TWh til landets produktion af vedvarende energi, for at nå de klimamål, som regeringen har forpligtet sig til. Dette skal komme fra bl.a. havvind, vandkraft og landbaseret vindkraft.
 • Norge åbnede i juni 2020 to områder for havvind, Utsira Nord og Sydlige Nordsjø II. Samlet set har de et potentiale på 4.500 MW, hvilket kan dække op mod 25 pct. af det fremtidige energibehov. Licitationsprocessen for områderne forventes at starte i slutningen 2021.
 • Statnett investerer NOK 5 mia. årligt i udvikling og udbygning af el-transmissionsnettet.
 • Mht. grøn shipping er der stort potentiale for klimaløsninger, da mange skibe er +20 år gamle. Flåden skal udskiftes med grønne skibe. Ligeledes er der flere offentlige udbud som kræver nye færger som sejler på bæredygtigt brændstof så som grøn hydrogen og grøn ammoniak.
 • Norge har med deres seneste Stortingsmelding «Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser» præsenteret deres hydrogen-vejkort. Det skal for alvor sætte gang i produktionen af elektrolysebaseret hydrogen i Norge samt produktion af grøn ammoniak. Mange nye projekter opstartes i det henseende.

Byudvikling

 • En 10-årig national transportplan med et budget på NOK 1.000 mia. til investeringer i Norges nationale infrastruktur i perioden 2018-2027 er vedtaget af den norske regering. Planen revideres hvert 5. år.
 • NOK 4,2 mia. er afsat til investeringer i Norges lufthavne, herunder drift, vedligeholdelse, IT-projekter mv.
 • Trondheims universitet, NTNU, skal samles fra flere spredte lokationer i byen til ét campus. Man har gennemført faserne ”Vision” og ”definere”, og nu følger faserne ”designe” og ”bygge”. Campus skal stå færdig i 2027. Det skaber muligheder for danske virksomheder, som leverer bl.a. byggerådgivning, byplanlægning, materialer, detailplanlægning mv.
 • Oslo kommune barsler med flere byudviklingsprojekter, bl.a. udbygning af bydelen Filipstad i det centrale Oslo. Forventet opstart for projektet er sat til 2023 og kommer til at løbe over 20-30 år. Hospitalsbyggeriet Aker Sykehus, som skal huse den lokale lægevagt, er på vej ind i byggefasen, men leverandører til række delprojekter er endnu ikke valgt.
 • Der er stor fokus på klimasikring som en integreret del af byudvikling i de større byer. Omfatter bl.a. overvandshåndtering, vand- og afløbssystemer, digitalisering mm.
 • Bæredygtige løsninger til byggeriet er ved at blive et stort tema på det norske marked, og bliver et vigtigt element i byggebranchens indsats for at reducere klimabelastningen.

Digitalisering

 • Online læringsplatforme: Nyt curriculum for 2020-25 for alle skoletrin med fokus på digitale platforme. Der er i 2021 afsat NOK 70 mio. til sikring af at alle elever har adgang til digitale værktøjer, og målet er af udligne digitale og sociale uligheder.
 • Regeringen har udarbejdet ”Handlingsplan for digitalisering i gurnnopplæringen”. Rapporten kan hentes via dette link.
 • Øget fokus på samspil mellem borger og det offentlige gennem digitale løsninger, der tager udgangspunkt i livsbegivenheder såsom at få barn, købe hus, blive arbejdsløs og dødsfald.
 • Cybersikkerhed: NOK 1,6 mia. afsat frem til 2025 pga. højt trusselsniveau.
 • Efterspørges løsninger, der kan bidrage til at nedbringe ensomhedsfølelse og isolation for enige under COVID.
 • Private efterlyser løsninger, der gør deres samlede finansielle baggrund gennemskuelige. Det drejer sig primært om pension, forsikringer men også i stigende grad boligkøb, hvor forbrugerne efterlyser løsninger, der flytter kontrollen til den enkelte.
 • Regeringen har udarbejdet en rapport om digitalisering i den offentlige sektor, som stort set alle projekter på kommunalt og regionalt plan tager sit udgangspunkt i. Den findes på den norske regerings hjemmeside
 • Den nationale e-helsestrategi og -plan beskriver den strategiske retning for målet om en digitaliseret samlet sundheds- og omsorgstjeneste, der skal være en mere enkel og bedre helhedsoplevelse for borgerne.

Trade Council i Norge

Ambassadens sektorrådgivere inden for digitalisering, sundhed, bæredygtig byudvikling samt energi og bæredygtig udvikling står klar til at rådgive danske virksomheder om markedsmulighederne i Norge inden for disse vækstsektorer. Ambassaden kan hjælpe danske virksomheder med alt fra afdækning af markedspotentiale og rammevilkår til identificering og kontakt til potentielle offentlige og private kunder.

I lyset af de fortsatte rejseudfordringer er ambassaden en oplagt samarbejdspartner ift. lokal partnerdialog, netværksopbygning, myndighedssamarbejde, facilitering af kontakt til lokale partnere, teknisk bistand og andre aktiviteter, som normalt kræver fysisk tilstedeværelse.

Oplysningerne giver et øjebliksbillede og er ikke udtømmende, da landene – ligesom Danmark – løbende tilpasser indsatsen i lyset af situationen. Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret på de links der er indsat. Det fremgår her på siden, hvornår oplysningerne senest er opdaterede.

Kontakt os Har du brug for eksportrådgivning i Norge?

Som følge af den danske regerings Eksport- og Investeringspakke 19. april 2020 er priserne for eksportrådgivning hos The Trade Council reduceret signifikant. Samtidigt er der introduceret en fordobling af tilskuddet til fonde for fælles eksportfremme og en stigning i TC-finansieret støtte fra 50 pct. til 75 pct. i 2021.

Kontakt vores leder af handelsafdelingen for yderligere rådgivning.

Loading...

  Eksporthjælp COVID-19 Genstart din eksport med hjælp fra den nye eksport- og investeringspakke

  En bæredygtig genstart af dansk økonomi, eksport og udenlandske investeringer vil være en absolut hovedprioritet for Udenrigsministeriet i 2020 og 2021. 
  Læs mere her om de nye initiativer og den nyoprettede hotline, der skal hjælpe danske eksportvirksomheder med at få ordrebøgerne fyldt.  

  Vil du have seneste nyt fra The Trade Council i din indbakke?

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så hører du fra os snart!